s.w. S.V. Venray ris Veteranen S.W. JEUGD S.V. Ysselsteyn S.V. Merselo S.V. Oostrum STOMERIJ „valfcum" DIS OIRLO Rooyse V.K. Wielerronde Oostrum Atletiekvereniging Venray-Regio Wielerronde en Rekreatieloop te Ysselsteyn Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Venray Duivensport Red Stars Bowlen Biljarten Spio Manual PEEL EN MAAS uw weekblad uni P*EL EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagina 11 gewei NTIA LCJ r. row nray me 95.- p.p RE C.H.-Venray 4-2 Mgelopen zondag reisde SWen- ..y af naar Heemstede om aldaar te- eaü n Hoofdklasser RCH haar derde idstrijd om het Nederlands Kam- lenschap te spelen. Venray moest nnen wilde het nog een reëele h^ben op de nationale titel. ud ;h, dat de eèrste twee wedstrijden p Ion, zou bij winst al verzekerd zijn n deze titel, e De wedstrijd werd gekenschetst - )or een hoog tempo! Dit leverde in boeiend schouwspel op waarbij allé; ploegen aan elkaar gewaagd wa- Venray had de le helft zelfs een en :ht veldoverwicht en kreëerde >k de beste kansen, doch wist deze iet in doelpunten om te zetten. CH bleef echter levensgevaarlijk )or snelle spelhervattingen en lünters. Ook RCH kwam de eerste elft echter niet tot, scoren! Na rust veranderde dit. In de 49e linuut ontsnapte Venray aan een ihterstand toen Luxemburg met ECT|rjen artistiek hoogstandje de bal jver het doel werkte. Uitblinker Ed- rin Otte was de assist. In de 64e mi- uut bracht Wilco Otte, die koud 1 j, linuut in de wedstrijd was, RCH op oorsprong. Stefan Spruyt gaf een iepe bal waarop Otte Litjens pas- ierde en even later ook Jacobs met en droge knal: 1-0. Bij Venray had ack Lenssen de plaats ingenomen an Norbert van Haren. 1 Minuut ater was het opnieuw raak. Weder- m een diepe bal waar Ruben Sion p reageerde. Hij omspeelde de ver 6124 Uit zijn doel gekomen Jacobs en :hoot beheerst 2-0 binnen. On- ianks die tegenslag bleef Venray roetballen. WEG SEN UST EN OUD go >e counters van RCH bleven echter evaarlijk. In de 73e minuut kreeg enray noog een penalty tegen. Vilco Otten werd door Jacobs ten al gebracht binnen de 16-meter en nocht zelf vanaf 11 meter het von- lis voltrekken en deed dat ook: 3-0. Ondanks de uitzichtloze positie ileef Venray haar spel handhaven. )e ploeg boekte hiermee resultaat n kwam zelfs terug tot 3-2. In de 8e minuut werd een vrije trap van lob Meulendijks door Steef van eon van richting veranderd en verdween onhoudbaar voor Mooren het doel: 3-1. Nadat Peter Philip- len in 85e minuut over schoot, icoorde John Vievermans een mi- ïuut later via he.t been van Van Aar 3-2.1 Minuut voor tijd werd aan de ïventuele illusies van Venray defi- ïitief een einde gemaakt door Ed- svin Otte. Een snel uitgevoerde vrije rap van broer Wilco werd door lem hard ingeschoten: 4-2. En met Üe eindstand mocht RCH zich Ne derlands Kampioen van de Zondag- unateurs noemen. Trainer Wouters relativeerde de nederlaag na de wedstrijd! "We moeten niet te dramatisch doen over deze nederlaag. Ons streven voor volgend jaar is weer de eerste plaats te halen en het vervolg daar op beter te laten verlopen dan nu het geval is geweest! De ploeg heeft het optimale eruit gehaald en daar voor kan ik het team alleen maar een groot lcompliment maken"! 3 JUNI GROTE S.WENRAY DAG Vanaf 12.00 uur wordt er ter af- duiting van het seizoen '88-'89 'n en sportief samen-bezig- zyn voor het hele gezin georgani- met o.a. minivoetbaltoernooi, >ud Hollandse spellen etc. De spe lers van het minivoetbaltoernooi >rden om 11.30 uur in kantine "Den Boggerd" verwacht. De avond wordt vanaf 20.00 uur muzikaal op- jeluisterd door "De Hofkapel" in de tantine "Den Boggerd". De Rooyse Rakker "der kampioe nen" verschijnt op donderdag 8 juni. de redaktie "Al" v «eerd. Stef Sijbers in een fel duel om de bal met een RCH-speler. Het mocht niet baten, Venray zou uiteindelijk met 4-2 verliezen. Uitslag zaterdag 27 mei: Ottersum-Venray 2-3 Programma zaterdag 3 juni: Venray-Krefeld a. 15.30 W. Baart man, C. Coppus, IJ. Cop- pus, W. Janssen, R. de Klerk, G. Lor- mans, V. Lucassen, E. v. Mill, A. Mommen, H. Schellen, J. Smits, H. Swaghoven, T. Swinkels, C. Sijbers, J. Vievermans. Afmeldingen zo snel mogelijk bij A. Sijbers, tel. 83196. Tevens wensen wij onze collega's van S.W. senioren een prettige re ceptie toe. S.Wenray jeugd kan zich nog op geven voor de avondvierdaagse tot 3 juni. Inschrijfgeld 5,-- voor 5, 10, 15 km. De avondvier daagse is van 8 Urn 11 juni. Diegenen die meewandelen ko men om 17.15 uur in voetbalte nue (geen voetbalschoenen) naar kantine "Den Boggerd". Bij koel of slecht weer 'n trainingspak of regenjas. Na afloop kunnen de kinderen in de kantine worden af gehaald. Toernooien: Al. Sp. Helmondia, 4-05-89, v. 11.00. A2. Meterik, 4-05-89, v. 13.00. C3. Bocholz, 3-05-89, v. leider navragen. C3. Olympia, 4-05-89, v. 08.00. D2. Heer, 3-05-89, v. 12.00. D3. Meterik, 3-05-89, v. 12.00. Ouderavond: Voor ouders van kinderen die mee op kamp gaan is er op dinsdag 6 juni een ouderavond. Aanvang 20.00 uur in „Den Boggerd". Receptie le elftal i.v.m. kampi oenschap: vrijdag 2 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. VOETBAL Programma zaterdag 3 juni: Veteranen toernooi Beekse Boys, aanvang 13.00, vertrek 12.00 uur. Jeugd t/m 21 jr. toernooi S.J.W., aanvang 12.00, vertrek 11.00 uur. VETERANEN Programma zaterdag 3 juni: SV Oostrum-DIS, omkleden bij 't Sportpark. Bijeenkomst en aan vang: zie publikatie. Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel. 82025 venray VOETBAL Avondje DIS-leiding Deze jaarlijkse bijeenkomst voor alle DIS-funktionarissen is a.s. za terdag om 20.00 uur in "De Linde". Eerste en tweede van DIS nemen zaterdag 3 juni deel aan het Minivoetbaltoernooi van de scheidsrechtersvereniging Horst- Ven ray. Gespeeld zal worden op het veld van hun clublokaal "Trefhove" en de eerste wedstrijden beginnen om 10.00 uur. DIS-dag wederom prima verlopen De traditionele seizoenafsluiting van RKSV DIS (DIS-dag) is ander maal keurig verlopen. Wat betreft het wedstrijdgedeelte kwamen de volgende resultaten uit de bus. KORFBAL: Het team van Gertru- disstraat/Hoofdstraat (Petra en Ilse) was de sterkste. De Ontspanning scup kwam terecht bij de dames Angelique en Trudy, terwijl Anne- Marie Driessen zich de sterkste toonde bij het doelen. VOETBAL: De Louis Kurvers Tro fee werd verdiend gewonnen door het "witte" team van Pieter Clas sens en Leo Alaerds. De Fairplaycup van Jac Nooijen Mannenmode ging naar de "oranje-brigade" van Piet Heidens en Henri Voermans. Rob Classens bleef als enigste foutloze penaltyschutter over en ontving daardoor de Penaltybokaal van café "D'n Terp". De beste penalty- stoppende keeper werd evenals ver leden jaar Wil Willems. HET AVONDGEDEELTE: Trainer Peter Wijnands (korfbal) had een at tentie voor vier dames die de trai ningen 100% hadden bezocht, t.w. Esther Houwen, Petra Rongen, Lin da van Tilburg en Hennie Voer mans. Een herinnering vanwege 400 wedstrijden bij de senioren was er voor Henk Hellegers, Piet Kusters en Theo Wennekers. Eve neens een herinnering ontvingen Jos Kusters, Jan Nelissen en Peter Steeghs, dat vanwege 250 wedstrij den in het eerste elftal. De Rini Steeghs Korfbalprestatie- trofee was voor het standaardteam, terwijl aan het eerste elftal de Hen drik Voermans Trofee (voetbal) werd overhandigd. Dankwoorden en herinneringen waren er voor de scheidende funk- tionarissen Toos Voermans (11 jaar korfballeidster eerste team) en Toon Ewals (vervulde ruim 22 jaar diverse funkties). Penningmeester Jos Custers, Jos Kersten en Rob Steeghs zijn vanaf 1964 lid en kregen daarom de Zilve ren Clubspeld opgespeld. Louis Voermans is zelfs reeds veertig jaar DIS-er en ontvingen daardoor de Robijnen Clubspeld. Hay Achten werd gehuldigd als Koperen bestuurslid. Uiteraard werden ook de desbetreffende echtgenotes er bij gehaald en zij mochten een bloe metje in ontvangst nemen. DIS-WAARDERINGSTROFEE 1989: Het Mannenkoor was vanwe ge hun inbreng ten behoeve van kerk en gemeenschap daarvoor uit verkoren en de DIS-voorzitter be merkte bij de overhandiging veel voldoening, zowel by de pastoor, koorleden alsmede ook de aan wezigen. Zaterdag 3 juni a.s. Mix-buitentoemooitje voor eigen leden. Kom en doe mee... We maken er een dolle happening van! Opge ven bij Martin Creemers (tel. 85277) of Huub Jacobs (tel. 04785-1733). Aanwezig zijn om 15.30 uur. Zondag 4 juni a.s. Jaarlijks Rooyse VK buitentoer- nooi. Om alles soepel te laten verlo pen dienen alle leden zich om 9.30 uur te melden i.v.m. kraampjes, fluiten, enz., enz. Wij hopen dat het dit jaar voor ie dereen een gezellig en sportief toer nooi wordt. A.s. zondag, 4 juni, organiseert de Tour- en Wielerclub Oostrum weer haar jaarlijkse wielerronde. Op het bekende parcours, bestaande uit de Van Broekhuizenstraat, Ooster- thienweg, Watermolenstraat, Ran- denrade, Vlasakker en Geysterseweg zullen achtereenvol gens de veteranen-B, veteranen A, liefhebbers en de amateurs van de Nederlandse Wielren Bond om de hoogste eer strijken. Om 13.00 uur bijten de veteranen-B de spits af, met in him midden good-old Drieske Willem- sen. Deze groep rijdt een wedstrijd van ongeveer 40 kilometer. Hierna is het de beurt aan de veteranen-A en de liefhebbers, die eveneens 40 kilometer voor de wielen hebben, In deze groep, die om 14.15 uur start, komen Willy Alards en Bart Gevers uit-namens TWC Oostrum. Om 15.30 uur trekken de ama teurs hun voetriempjes aan voor teen koers over een 80-tal kilome ters. In deze groep zijn de mannen uit de "Super"- en "Schoenma- kers"-ploegen de te kloppen man nen. TWC Oostrum is in deze kategorie rijk vertegenwoordigd; Thys van Asten, Henk Stevens, Piet en Maurice Engbersen, Hans van Leeuwen, Michel Willemsen, Frank Fonteine, Ronald van Laar, Hans Alaerds, Nick Reynen, Hay Camps, Paul van Dijnen, Marcel Martens, Jos Korsten en José-Manuel Lianes- Robles zullen zeker proberen voor in te eindigen. Grotestraat 52 Venray Tel 81253 Alwin Crooijmans Zuid- Nederlands kampioen hink-stap- springen Tijdens de Zuid-Nederlandse Atle- tiekkampioenschappen voor junio ren in Kerkrade is Alwin Crooijmans kampioen geworden op het onderdeel hink-stap-springen met een sprong van 12.73 m. Naast Alwin Crooijmans hebben ook nog verschillende andere leden van de Venrayse Atletiekvereniging goede prestaties geleverd. Tbm Alkim behaalde een zilveren medaille bij het hoogspringen met een sprong van 1.95 m en verbeter de daarmee tevens het clubrekord. Bij het hink-stap-springen werd rIbm Alkim derde. De vierde medaille bij de junio ren ging naar Sandra Hofmans. Op de 1500 m finishte zij als tweede in een tijd van 4.50.0 min. Bij de Zuid-Nederlandse Kampi oenschappen voor senioren, gehou den in Sittard, is Helle Vullings op de 3 km tweede geworden in een tijd van 10.10 min. Wim van Ooyen verbeterde het clubrekord op de 1500 m en finishte in 3.58.4 min. Mart van Rooy verbeterde zijn per soonlijk rekord op de 800 m en ein digde in 1.59.14. Uitslagen van atletiekwedstrijden in Helmond (23 mei): 800 m.- Wim van Ooyen 1.57.4 min, CR; 3000 m: Pedro van der Sterren 9.20 min. en Huub Aben 9.29 min. Kompetitiewedstrijden Op zaterdag 3 juni zijn er kompe- ,titiewedstrijden voor de pupillen en de junioren C/D. De wedstrijd voor de pupillen is in Gemert en be gint om 12.00 uur. Het vertrek is om 10.30 uur bij het clubgebouw Het Wisselpunt in Venray. De wedstrijd voor de junioren C/D begint om 12.30 uur en is in Hel mond. We vertrekken ook weer vanaf het clubgebouw om 11.00 uur. Wedstrijdagenda 1 juni M'Gladbach-Erkelenz: Stadtrandlauf 10 km, aanvang 19.30 uur. 3 juni Montfoort: trimlopen 3-6-10-21 km, aanvang 14.00-14.30 uur. 3 juni Cuyk: City Loop 1,6 km 17.30 uur, 3200 m 17.35 uur 10 Ion 22.00 uur. 3 juni Viersen: Stadtlauf 10 km, aanvang 17.00 uur. 4 juni Geldrop: Dommeldalloop trimlopen 1-4-8-10 km, aanvang 13.15 uur. 10 juni Helmond: halve mara thon, aanvang 14.00 uur. 17 juni Gennep: halve marathon, aanvang 14.00 uur. Oud piapier Iedere zaterdag kan tussen 10.30 en 16.00 uur oud papier worden in geleverd in de container van AV Venray met opschrift LORIJN op de hoek van de Kempweg/Westsingel. Op zaterdag 3 juni, 14.00 uur, starten de jeugdrenners van de NWB hun wedstrijd, gevolgd door de aspiranten B met de plaatselijke favorieten Tom v. Asten en Raj- mond Kuunders. De aspriranten A gaan daarna van start, waarna het de beurt is aan de veteranen B voor hun 40 km. Om 15.45 uur starten dan de veteranen A en de liefheb bers hun wedstrijd. Om 17.00 uur gevolgd door de amateurs van de NWB met onder hen de plaatselijke renners Thijs van Asten en Henk Stevens. Zij krijgen 80 km voor de wielen; waarna de rekreanten fiet sers hun wedstrijd lijden op het parcours aan de Ysselsteynseweg met een lengte van 1150 m, onmid dellijk gevolgd door de rekreanten- loop over 7 km. Voor de laatste twee onderdelen is inschrijving nog mo gelijk tot 1 uur voor aanvang, bij de jurywagen. Het inschrijfgeld is 5 gulden, waarvan 2,50 retour bij inlevering van het rugnummer. Bij het fietsgedeelte is een val helm verplicht. A.s. zondag 4 juni zal de Schutte rij haar medewerking verlenen aan de Aspergefeesten in Venray. Bij eenkomst bij het gildehuis café De Klomp. Aanvang 11.45 uur. De opzet van het feest is voor de Schutterij hetzelfde als in Merselo. Dus kom allen zoveel mogelyk, ook het mu ziekkorps. Donderdag 8 juni: oefenen mu ziekkorps in het "Trumpke". Oefe* nen schieten en 3x3 schietwed strijd die meetelt voor de Memorial- beker voor de maand juni. Zondag 11 juni: 2e bondsfeest van de Bond Juliana, dat gehouden wordt in Blerick. Zondag 25 junl St. Jan Gildemis. P.D.V. DE ZWALUW Uitslagen SL Quentin, 21 inei G. Boom 1-13-68-87-103; W. Smits 2-50-52-79-136-150-165; J. Bastiaan 3-8-36-42-53-55-74-77-118; W. Lor- mans 4-7-16-59-73-114-126-156-186; J. Sijbers 5-57-100-179; A. v. Houdt 6-130-182-184; v. Haren Stiphout 9-67-86-134-166; J. v.d. Laar 10-23- 31-35; H. Litjens 11-12-15-27-44-70- 83-96; J. Voesten Drt 14-17-28-76-93- 121-129-142-143-163; P. Willems 18- 38-167-185; P. Loonen 19-60-72-128- 171; M. Voesten 20-22-33-34-80-97; Jac Bastiaans 21-26-29; A. v. Gerven 24-110-125-177; H. Hermans L 25- 30-40-41-105-140-157-161; H. Strij- bosch 32-49-137-158-174; M. Loonen 37-82-124-145; Chr. Cuppen 39; A. Sijbers 43-98-106-123-187; II. Peters zn 45-66-71-85-146; M. v. Dijck 46-61-88-132-162; J. Jansen L 47-48- 91-159; P. Smits 51-84-135; Th. Droe- zen 54-89-131; J. Boom 56-99-153: Chr. Gerrits 58-75-104-127-149-155- 176; P. Gommans 62-64-111-122-139; A. Wijnen 63; H. Lucassen 65; A. v.d. Munckhof 69-92-95-101-109-119- 151-181-188; W. Heynen 78-169; J. Kerstens 81-115-170-172-180; H. v. El zen 90-102-118-154-173-183; J. Basten 94; Jo Custers 107-117; J. Maas 108-144; J. Voesten 112; J. Derks 116-141-147-164; P. v. Houdt 120-148; H. Philipssen 133-152; J. Gommans 138-160; B. Linskens 168; H. Vermeulen 175: G. Jansen 178. C.C. Peel en Maas 1. J. Hendriks O; 2. C. Donders H; 3. J.W. Vermeulen V; 4. Fr. Roelofs H; 5. G. Linders Y; 6. G. Jansen W; 7 J.M. Janssen W; 8. G. Linders Y; 9. Jac Rutten W. 10. G. Boom Z. P.D.V. YSSELSTEYN Uitslagen St. Qeuntin, 21 mei G. Linders 1-2-16-17-19-20-22-24-26- 35-37-51-59-62-66; J. Cox 3-15-32-34- 36-38-42-61; G. Hendrix 4-18-31-56- 63; P. Arts 5; G. v. Osch 6-11-39-68; H. Janssen 7-55; M. Geurts 8-10-21- 23-47-49; A. v. Osch 9-54; Th. Hen drix 12-43-57; P. Martens 13-41-45; P. v. Asten 14-29-30-40-53-70-72; W. Philipsen 25-28-58-67-71; P.M. Cox 27-46-50; Jac Hendrix 33-73; Hub Koonings 44-69; J. Verhoeven 48; L. Gommans 52; Chr. Hellegers 60; R. Thijssen 64; P. Vergeldt 65. P.D.V. DE VREDESDUIF Uitslagen SL Quentin, 21 mei J.W. Vermeulen 1-13-29-51; W. Drab- beïs 2; G. Aben 3-59; J. Janssen K 4-15-34-42-50-60-63; M. Kusters L 5-6-8-9-17-30-47-54; P. Janssen II 7-41-45; H. Ewals 10-20-26-33-35; J. Achten 11; P. Janssen K 12-14-19- 25-28; M. Houben 16-21-24-27-31- 64; II. v.d. Laar 18-22-38-43-44-57; H. v.d. Heuvel 23-32; J. Goumans 36- 52; F. Franssen 37-40-48-70; J. Hou wen 39; J. Ewals 53; P. Volleberg 56; A. Hendrix 58-65-68-69; J. Verdelle zn 61; Claesens VerHa 62; J. Leys- sen 66; J. Kusters 67. Zaterdag jl. leverde het beker team van Redstars een prestatie van formaat. Het werd eerste in de halve finale van de nationale bekerkam pioenschappen Buiten het kampioenschap in de competitie werd enkele weken gele den het bekerkampioenschak van de afdeling Noord-Limburg be haald. Dit gaf recht op deelname aan de nationale kampioenschap pen. Op dit tournooi trad het beker team bestaande uit Bert Thijssen, Arie v.d. Giessen en Bert en Ronald Bogaard aan in Apeldoorn tegen vijf andere regionale bekerkampi oenen. Het waren Taloni (Baren- drecht), Docos (Leiden), NMB (Uithoorn). SVE (Utrecht) en Pel grim (Gaanderen). Na vier ronden gespeeld te heb ben stond Red Stars na één ge lijkspel en 3 overwinningen op een gedeelde eerste plaats. De laatste wedstrijd moest tegen Pelgim, dat als eerste was geplaatst, de beslis sing vallen. Pelgrim speelt het ko mend jaar in de eredivisie dus de verwachting was niet erg hoog. Echter de Red Stais heren speel den de sterren van de hemel. Bert Thijssen verloor van Remsen (21-19;19-21;21-19) evenals Bert Bo gaard die Kok voor moest laten gaan (21-18-, 21-19). Echter Arie van de Giessen won van M. Geerling (15-21; 21-13; 16-21) en Ronald Bo gaard declasseerde A. Geerling (14-21:15-21). Einduitslag 2-2. En omdat ook de game uitslag gelijk was moesten er punten geteld wor den. Dit bracht de overwinning in Venrayse handen. Het bekerteam van Venray mag nu uitkomen op 11 juni in Malden in de nationale bekerfinale. Hierby kan opgemerkt worden, dat een plaats bij de eerste 3, recht geeft op deelname aan de Europacup!!! Misschien ter overvloede vermel den wij nog een keer het feestpro gramma van het komende jubileumweekend. Zaterdag: Overdag: tafelten- nistoumooi in de Wetteling. 20.00 uur Feestavond met de Ruby Fruit Jungle en de Gigantjes. Zondag: 14.00 uur Receptie. Kaarten voor de feestavond zijn te koop bij Music World in de Passage en bij Dhr. Martens tel. 84435 (na 19.00 uur). Natuurlijk kunt u ook op de avond zelf een kaartje kopen. UITSLAGEN BEKERWEDSTRIJ DEN BOWLING BOND VENRAY De acht overgebleven teams uit de le ronde moesten deze speelavond uitmaken welke vier teams naar de kwart niale zouden gaan. De Sig ma's speelden in hun wedstrijd te gen de Pinhunters een prima partij. Zij wonnen via 986-915; 1002-920 en 1020-878 dik verdiend met 4-0. In totaalscore bedroeg het verschil bijna 300 pins (3008-2713). Magic Line had het tegen de kam pioen van de 2e klasse wel wat moeilijker, vooral in eerste twee ga mes. De le game won magic Line met 983-976; de 2e game met 1023-1000. In de 3e game was het verschil wat groter, 1026-960. De wedstrijd tussen Close En- counters en de Red Arrows leverde aanzienlijk meer spanning op. De le game ging met 921-863 naar Clo se. In de 2e game hadden de Red Arrows hun draai gevonden maar Close gaf niet bij. Gevolg hiervan was een spannende strijd tot aan de 10e frame. De Red Arrows waren de sterksten (903-896) en brachten hiermee de stand weer in even wicht. De 3e game moest het weer eens doen. Er was nog van alles mo gelijk. Dankzij de stalen zenuwen van Theo Siebers die strike scoorde in de 10e beurt werde de 3e game gewonnen met 1036-984. Dit bleek net, maar dan ook net, genoeg te zijn voor het punt voor de totaalsco re. De Red A.rrows hadden uiteinde- lyk 1 pin meer, 2802-2801. en wonnen dus met 3-1. De wedstrijd tussen de Treffers en Oud Meerlo kende het span- nenste slot. Een 2-2 gelijkspel maakte een verlenging noodzake lijk. Hierin moesten de 9e en de 10e frame door beide teams worden gebowld met 1/5 van de handicap. Oud Meerlo raakte bijna vanaf de le worp in de verlenging in de „win ning mood" en het kon niet meer kapot. Via 204-179 dwong Oud Meerlo een plaats af in de kwart finale. De hoogste game deze speelavond werd gescoord door Leo van de Rijt met een prima 242. Naast deze top prestatie konden we deze avond drie 600-series noteren: Twan Claessens (163, 204 en 233); Piet Beerkens (202, 212 en 188): en baas boven baas Leo van de Rijt (242,181 en 212). De hoogste teamscore was de 3022 van Magic Line. De hoogste game. was de 10601 van de Treffers. De uitslagen: Sigma's - Pinhunters 4-0 Hit Miss - Magic Line 0-4 BLS Clos Encounters - Red Arrows 1-3 De Treffers - Oud Meerlo 2-2 Loting voor de kwartfinale: Sigma's Bowling Venray-Oud Meerlo Magic Line-Red Arrows. GERTY VAN CUIJK TWEEDE BU NEDERLANDSE BOWLINGKAM PIOENSCHAPPEN. Tijdens de Nederlandse Bowling Kampioenschappen voor Dames, welke in Tilburg gespeeld werden, heeft Gerty van Cuyk, lid van de Bowling Bon Venray, een uitsteken de prestatie geleverd in de D-klasse. Via de regionale selecties had Gerty zich geplaatst voor de landelyke fi nales. Na de voorronden plaatste Gerty zich als, 12e voor de kwartfi nales. Via een uitstekende serie van 539 pins maakte zij een grote sprong in het klassement en plaatste zich als 4e voor de halve fi nales. Ook in de halve finales was Gerty in een zeer produktieve bui: 544 pins waardoor zij zich als 2e plaatste voor de grote finale, met een achterstand van slechts 23 pins op de leidster van het klassement. In de finale was de spanning om te snijden. Via games van 193 en 183 pins was Gerty tot op slechts enkele pins genaderd. In de aller laatste game moest de beslissing vallen. Doch ineens wilde het by Gerty niet meer lukken, terwijl ook de koploopster niet meer tot groot se daden kwam. Uiteindelyk kwam Gerty 5 pins tekort. Desondanks een grandioze prestatie. D.O.8. Uitslagen bandstootkompetitie: VOP 1-DOS 1 3-4 Tegelen 2-DOS 1 2-5 Clubkampioenschappen Er dienen nog enkele voor wedstrijden afgewerkt te worden van de clubkampioenschappen. De ze wedstrijden dienen op maandag 5 juni gespeeld te worden. Dit z\jii: H. Cleven-B. Alders nr. 201 H. Cleven-Fr. Dupont nr. 203 B. Alders-J. Schaeffers nr. 213 H. Cleven-P. Barents nr. 222 Fr. Dupont-W. Schillings nr. 223 Het ligt in het voornemen om op donderdag 8 juni dan eindelyk een aanvang te maken met de finale wedstrijden. Daarom is het zo be langrijk dat op maandag 5 juni de laatste wedstrijden uit de voorron den worden afgewerkt. Mededeling Vandaag, donderdag 1 juni, zijn er geen clubaktiviteiten omdat ons clublokaal dan nog vanwege vakan tie gesloten is. Uitnodiging Algemene Leden vergadering op vrijdag 16 juni 1989. Geachtfe) lid, ouder. Hierby nodigen w(j u uit tot het bywonen van de Algemene Leden vergadering van de Venrayse zwem vereniging SPIO. De vergadering zal worden gehouden op vrydag 16 ju ni 1989 om 19.30 uur in het SPIO- huis (Marktstraat 8) te Venray. De ouders van onze afdeling Elemen tair zwemmen (degenen die op za terdag leszwemmen) nodigen wij uit om als toehoorder(ster) aanwe zig te zijn. Agenda: 1. Opening. 2. Medede lingen. 3. Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 1988. 4. Verslag van de Buitengewone le denvergadering d.d. 16 december 1988. 5. Jaarverslagen van de afde lingen over seizoen 1988-1089. 6. Vaststelling jaariykemng, V 1989 en verslag fin. eom'm Verkiezing finaeiële commissie; af tredend is dhr. Fr. Vogelzangs. 8. Be groting 1989-1990; 9. Vaststelling kontributie seizoen 1989-1990. 10. Bestuursverkiezingen. 11. Uitrei ken verenigingswaarderingen. 12. Vaststellen datum Buitengewone le denvergadering. 13. Rondvraag. 14. Sluiting. De vergaderstukken zyn vanaf 2 juni 1989 verkrygbaar bij het se- kretariaat of tijdens kantooruren in het SPIO-huis. dan wel een half uur vóór aanvang van de vergadering. WEDSTRIJDZWEMMEN Limburgse A-kampioenschap pen 1989 Uitslagen zaterdag 27 mei: 100 m rugslag: Suzanne v.d. Wyst 1.35.3, 10e 100 m vlinderslag: Jeroen v. Erke- Iens 1.27,4, 5e. Mario Linskens 1.10.4, 4e, Sjoerd Moet 1.10.9. 11e. Clubrekord 100 m vlinderslag jol2: Jeroen v. Erkelenz 1.27.4 (was 1.27.6). Uitslagen zondag 28 mei: 100 m schoolslag: Femke de Bruyn 1.27.3, 6e. 100 m vrije slag: Marwin Sant 1.06.4, 7e. 200 m schoolslag: Mario Lins kens 2.55.0, 4e. Programma zaterdag 3 juni: 100 m vlinderslag: Muriël Hendricx. 100 m rugslag: Remco Peetere, Marwin Sant. Programma zondag 4 juni: 200 m wisselsl. pers.: Marwin Sant, Mario Linskens, Sjoerd Vloet. 100 m schoolslag: Mario Linskens. Wedstrijd in zwembad "De Dous- berg" Maastricht, inzwemmen za terdag 15.30 uur. aanvang 16.00 uur. Zondag .14,30 uur aanvang 15.00 uur. Vertrek uit Venray anderhalf uur vóór inzwemtijd. Zaterdag 14.00 uur (10 min. vóór vertrek bij Spio- huis) en zondag 13.00 uur (10 min. voordien aanwezig). WATERPOLO Trainingen: Dames: zondag 4 juni 10.00 uur; woensdag 7 juni 19.15 uur in het combibad. Heren: dinsdag 6 juni 22.15 uur. Survival pupillen IK POLO Dit weekeinde is voor jullie een survival georganiseerd. Hierdoor vervallen jullie trainingen op zon dag. We vertrekken zaterdagmor gen om 10.00 uur ran af de Wetteling en zullen daar zondag om 16.00 uur weer terugkomen. Kyk goed op de brief watje allemaal mee moet nemen. KUNSTZWEMMEN Zondag 28 mei zijn 65 meisjes op gegaan voor een kunstzwemdiplo ma; daarvan zijn 62 meisjes geslaagd. Voor de gezakten scheelde het maar een Vz of 1 punt. Dat is nu heel spijtig, maar beloofd veel goeds in het volgende seizoen! Met veel plezier en heel trots feli citeren wy de volgende SPIO- meisjes met hun F-diploma: Heidi Jacobs, Dionie Steinen, Karma Kroft, Ingeborg Kil, Ingrid Kil, Inge Kappel, Marieke Emonts, Lucienne Vennekens, Esther Vennekens, Mai- ke Verhey, Uannen Vermeeren. Maartje Ewals, Nicole van den Broek, Anneke Arts, Janine Wethly, Marly Janssen, Elanor Wijnen, An- nemiek Manders, Thnja Swinkels, Wieteke Vermeulen, Moniek Cox. Met hun E-diploma: Nancy Ei bers, Ingrid Franssen, Trudy van der Haghen, Nicöle Frahssën. 3o- sien Gieles, Wendy Hendrix. Har riet Janssen, Sandra Vogelzangs, Manon Clarke, Saskia Nieuwesteeg. Met hun D-diploma kompli- menten van de scheidsrechter: Mo nica Clephas, Anette Custers, Anke Rutten! Zaterdag traint ieder op haar ei- gen tyd. Uitslagen: Ma B Ekspl.-Manual 3-12 Programma zondag 4 juni: Ma B Wittenhorst-Manual v 10.15 Ja A Breeton Sp-Manual (z)v 12.15 Hj B Manual-Breeton Sport 14.00 Dj B Manual-Wittenhoret 15.05 Wie hebben er meegedaan aan de Kennedymars. Edwin Spreeuwen- berg. Robert-Jan v.d. Wegen, Jac Smetsers. Leon Stoffels.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11