mmmmms It GLA' ll)r IMD1 MAI Venray's Mannenkoor 0 oninklijke Harmonie Euterpe ectie an fare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Jeugdkoor Ïbmorrow People Ars Musica Vocaal Ensemble Arabesque Orkestvereniging Venray Zangers van St. Frans Jongerenkoor Chrisko Jongerenorkest PEEL EN MAAS M.M.S.K. St Petrus Banden Kinderkoor De Bandelieren De Vredesklokjes Dameskoor Venrode Amnesty De Peelspeurders Vereniging voor alleenstaanden Wijkcentrum Noord-West Katholiek Vrouwengilde Venray L.V.B. OOSTRUM L.V.B. VENRAY De Springplank De Huisvriend Schutterij 't Zandakker Gilde St Jan Venray St. Theobaldus gilde Overloon Trimclub Venray O.J.C. Dingus Wijk Zuid Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Philatelica Grote luizenmarkt en Vlaamse kermis in Overloon F.N.V. Lourdescomité afd. Venray Nederlandse Ver eniging voor Parapsychologie Jeugd- natuurwacht Bedevaart naar Banneux EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 7 :h nderdag 25 mei: om 19.30 uur itie le tenoren en om 20.00 gehele koor. Na afloop repetitie engere nr. 30. 57.40.42.45,46, n 64. nderdag 1 juni: om 19.30 uur title 2e tenoren en om 20.00 gehele koor. juli: opluistering H. Mis in •ren voor Fons, aanvang 10.00 vetensd zuurgra HOI) 5AL01161 VENRJ 34780-8501 W| .de aan de vakantie is de le- ip van 't Venrays Mannen- opgeheven. Nieuw.e leden ien zich nu opgeven zodat men e vakantie het nieuwe repertoi- kan gaan instuderen. Opga- ij sekretaris H. Oudenhoven, >4788-1625 of A. v. Gestel, tel. 6 of op de wekelijkse repetitie- op donderdag in de in hof. en repetitie wegens vakantie 0 en 27 juli en 3 augustus, tnelden: A. van Gestel, tel. Harmonieorkest iderdag 25 mei: 20.00 uur re- tie. ■ydag 2 juni: 19.30 uur repetitie, [melden: H. v.d. Steeg, tel. 39. genda en 4 juni: aspergefeesten Ven- Zaterdag 14.00 uur en zondag >0 uur. juni: serenade i.v.m. 25-jarig hu- yk. Verzamelen parkeerterrein rlihgbaan 19.00 uur. ljuni: inhalen jeugdvierdaagse. 5 juni: 25-jarig priesterfeest. 8 november: concours te Boekei. Jeugdorkest onderdag 25 mei: 18.30 uur re- itie. tonderdag 1 juni: 18.30 uur re- itie. finelden: P. Noten, tel 87858 Igenda juni: aspergefeesten. Optreden louwburgplein. Aanvang 13.00 6 nov.: concert met jeugdharmo- Horet. Drumband daandag 29 mei: 18.45-19.30 les; 30-20.45 uur repetitie. Umelden: clublokaal, tel. 82515. Igenda en 4 juni: aspergefeesten Ven- Zaterdag 14.00 uur en zondag 00 uur. ljuni: serenade i.v.m. 25-jarig hu- lijk. Verzamelen om 19.00 uur ivlingbaan. ljuni: inhalen jeugdvierdaagse. !5 juni: 25-jarig priesterfeest, lestuur iestuurevergadering: 19 juni 00 uur. lepetitie drumband Üaandag 29 mei: J. Raedts laandag 5 juni: II. Thomassen laandag 12 juni: P. Noten. Donderdag is de wekelijkse repe- ie in het Pelgrimshuis; aanvang \00 uur precies. Opmimploeg voor de maand mei: iriëtte Geurts, Ben Winants, Pe- Koenen. g jg Denk alvast aan het programma jrn mei: mei: Sacramentsdag en Ken- dymare. oor aftneldingen: Leo van Dyck, 04780-87663 of Marian van Os, 04781-2003. l'oor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 82-202. 'oor algemene informatie: Geert lders. tel. 04782-830. ekretariaat: Marian van der lude, tel. 04782-801. insdag 30 mei: koorrepetitie 19.00 tot 20.00 uur. verder agenda van Bande- ■ren. B)enken jullie aan de instru menten? |Nergadering beleidsgroep don- pdag 8 juni 20.30 uur by Joke.) nsdag 30 mei: 19.30 uur repeti- p voor de sopranen; om 20.00 uur por het hele koor in de Essel, Ureu- llndien u verhinderd bent dan ge- Jft'e u zich af te melden bij: dhr. J. ïn Kolkweg 3. tel. 81221 of E. Coppus, Houtzageretraat l tel. 82235. 1 papier kunt u deponeren in container bij dhr. J. van Osch, 'terweg 6. Donderdag 25 mei: repetitie van 20.30-22.00 uur. Afmelden bij André, tel. 88131. Woensdag 31 mei en 7 juni repeti tie symfonie-orkest o.l.v. L. Boo- gaarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Grootemaat, tel. 80538. Woensdag 31 mei en 7 juni repeti tie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmelden bij P. Houba, tel. 87362. Programma: Zaterdag 27 mei verzorgt "En Bloc" om 19.00 uur de H. Mis in de Vredeskerk. Zondag 28 mei speelt "En Bloc" tijdens een tentoonstelling in Kasteel Arcen, aanvang 14.00 uur. Programma symfonie-orkest Zondag 28 mei geeft het symfonie-orkest haar jaarlijkse zondagochtendconcert om 11.30 uur in de aula van het Boschveld- college. Om 9.45 uur worden de le den geacht aanwezig te zijn. Agenda: Vrijdag 26 mei: om 18.30 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Maandag 29 mei: om 19.00 spel- avond voor alle jongens. Dinsdag 30 mei: om 18.30 uur al leen voor de alten. Woensdag 31 mei: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele aftneldingen: alleen bij dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: De komende weken kunnen nieuwe uniformbroeken gepast worden bij Jac. Nooyen in de Gro testraat. Wij vragen onze koorleden uitdrukkelijk niet op vrijdag of za terdag te gaan passen vanwege de drukte op die dagen in de winkel, tenzy het helemaal niet andere zou kunnen. Hallo allemaal, Zaterdag 3 juni zingen wij weer in de Vredeskerk om 19.00 uur. Als je niet kunt ko men wil je je dan afmelden bij mij, tel. 04780-82826. Verdere data: 17 juni: feestavond. 25 juni: mis Vredeskerk. Jongeren tussen de 13 en de 30 zijn van harte welkom een kijkje te nemen bij onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het zaaltje naast de Vredeskerk. Groetjes, John. BOJEMA Vrijdag 26 mei: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrijdag 2 juni: 18.45 uur geza menlijke repetitie. SALTARELLO Zondag 28 mei: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Galmhut. Zondag 4 juni: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Galmhut. Afmelden en informatie bij P. Fhl- co Franken, tel. 85855. 'n abonnement waard Agenda: 11 juni: avondvierdaagse. 25 juni: Veltum. 26 aug.: Gennep. 27 aug.: St. Annakermis. 2 sept.: Taptoe Veniay. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Ibn Huybere, tel. 87380. Dinsdag 30 mei, 6 en 13 juni: koorrepetitie van 18.30 tot 19.30 uur. Zaterdag 17 juni: we zingen de mis om 19.00 uur. Zondag 18 juni: we zingen de ge zinsmis om 11.00 uur. Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni: KOORKAMP. Kinder- en Jeugdkoor Vrydag 26 mei: repetitie kinder koor van 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor van 16.45-17.30 uur. Vrijdag 2 juni: repetitie kinder koor van 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor van 16.45-17.30 uur. Vrijdag 9 juni: geen repetitie (vierdaagse). Vrijdag 16 juni: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Festivalrepetitie: woensdag 31 mei, 7 en 14 juni. Zaterdag 17 juni: Festival Well om 13.30 uur. Het kooijaar loopt op z'n laatste benen, maar op sterke! Sluiten we het kooijaar net zo geweldig af als we het begonnen zijn dan mogen jullie best een beetje trots zijn, dus nog even doorzetten. Woensdag 31 mei om 20.00 uur repetitie. Vrijdag 2 juni om 15.30 uur opluistering van de huwelijks- dienst van Maiia Sijbers en René Aben; in de kapel van het zie kenhuis. Zaterdag 10 juni concert in Voer de (Did). Woensdag 21 juni om 20.30 uur concert in het ziekenhuis. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. Sijbere, tel. 81353. KENNEDYMARS Het werk van Amnesty Internati onal wordt wel eens werk van lange adem genoemd. Men bedoelt dan dat het heel lang kan duren eer re sultaten te zien zijn. Dat is in veel gevallen ook waar. De mensenrech tenschendingen waartegen Am nesty in het geweer komt, komen nog steeds veelvuldig voor. Ook de Zuid Koreaan voor wie de Amnesty- groep Venray zich al sinds 1985 on onderbroken inzet zit al 14 jaar on schuldig gevangen, ofschoon zijn gevangenisomstandigheden geluk kig Veel verbeterd zijn in het afgelo pen jaar. Ook andere gevallen zijn bekend waar al dat werk wel in- bloed blijkt te hebben. Deze gunsti ge berichten houden de leden van Amnesty International en natuur lijk ook de leden van de Amnesty- groep Venray bij wijze van spreken- op de been. Dit laatste wordt door enkele groepsleden op zaterdag 27 mei en op zondag 28 mei letterlijk opgevat,.* Zij lopen ook dit jaar weer mee met dé Kennedymars met als doel:'geld voor het werk van de Amnesty- groep. U kunt hen herkennen aan het embleem van Amnesty Interna tional, de kaars met piikdraad. U kunt voor 5,- per stuk sponsor kaarten kopen en zo het werk van Amnesty financieel steunen. Belan geloos hebben de volgende winke liers zich bereid vefklaard om voor het goede doel deze sponsorkaarten te verkopen: Brood- en Banketzaat Verheijen te Oostrum; VW Venray; schoenenzaak Ariaens, Grotesti-aat; sportzaak Ariaens, Grotestraat; sportzaak A&S, Schoutenstraatje; schoenhandel en -reparatie Lucas- sen. Raadhuisstraat: rijwielhandel Jacobs en zn, Akkerweg: rijwiel handel Poels, Grotestraat: sigaren zaak Janssen, Patersstraat; sigarenzaak Janssen, Grote Markt: boekhandel Kuypere. Passage: boekhandel V.d. Munckhof, Gro testraat De inzet van de lopers van de Amnesty-groep is er! Uw inzet ook? Wilt u meer inlichtingen over het werk van Amnesty International? Bel dan naar Carola Hoedemaekere. tel. 04780-84479. Afgelopen weekend trokken onze scouts, gestimuleerd door het mooie weer, er weer opuit. Waren het de verkenners van de Petrus- troep die vrijdagavond op hike gin gen naar het Schaareven in Over- loon, trokken de Funny Funs zaterdagmorgen naar het kampeer terrein de Paardekop in Ysselsteyn. Eveneens zaterdagmorgen ginen ï-owans en sherpa's op hike naar het Schaareven in Overloon, in de middag gevolgd door de verkenners van de Bots-troep die er kwamen zwemmen. Al met al een drukte van belang van Venrayse scouts in Overloon, en al konden niet alle ge plande aktiviteiten i.v.m. de hitte doorgaan, er is volop genoten in de bossen en aan het water. Ook rond het Peppelshuus bleef het niet stil. Zaterdagavond werd er een di'opping georganiseerd door de welpenleiding, waarna tijdens een gezellig samenzijn rond het kampvuur afscheid genomen werd van Truus Janssen. Voor haar vele verdiensten binnen Scouting, eerst als leidster en later als lid van het groepsbestuur werd Truus onder scheiden met het Zilveren Waarde ringsteken van Scouting Neder land. Een druk. maar geslaagd week end ligt nu achter ons en mocht na het lezen van dit alles uw interesse in onze vereniging zijn gewekt, dan bent u van harte welkom, hetzij als bestuurslid, hetzij als leider cq. leidster. Neem dan kontakt op xxiet mevr. Halverhout voorzitter, tel. 84833 of mevr. Jansen, sekretares- se, tel. 85301. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 In Venray is men momenteel be zig met de oprichting van een vere niging voor alleenstaanden. Doel van deze vereniging is het ontwik kelen van aktiviteiten zoals fietsen, wandelen, bowlen, etc., voor al leenstaanden uit Venray en om geving. Regelmatig zal de vereniging bij eenkomsten houden in dé verga derzaal van De Clockert, Bergweg 4. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrydag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie over deze vereni ging kunt u krijgen onder tel. 80966, 86582 of 04787-1485. Maandag 29 mei: sjoelen o.l.v. Ilari-y Scheepers. Dinsdag 30 mei: 9.00 en 10.30 uur volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 31 mei: 9.00 uur volks dansen. 14.00 uur Jeugdwerk: schminken. 14.00 uur gezamenlijk handwerken. Tel. 81051 voor opga ven en/of inlichtingen. 20.45 uur aanmelden nieuwe leden volksdan sen (18 t/m 55 jaar). 21.00 uur volks dansen "Den Hoender" 22.00 uur nog een gezellig uurtje vertoeven. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" Maandag 29 mei a.s. om 20.00 uur in de schouwburg Algemene Le denvergadering met heiverkiezin gen. Lezing door mevr. Gonny Sturm-Jeucken uit Overloon over de handwerktechnieken Patchwork eft Guilting. Dondexdag 25 mei uitstapje naar Amsterdam. Vertrek om 8.00 uur vanaf de 2e parkeerplaats bij het ge meentehuis. Op zondag 28 mei a.s. is er weer de jaarlijkse processie. Deze begint om 10.30 uur vanaf de kerk naar Trans Cedron. De dames van de L.V.B. die meelopen kunnen achter het vaandel van de L.V.B. aan sluiten. Op dinsdag 30 mei a.s. is er weer de jaarlijkse kringbedevaart naar Oostxum. De H. Mis begint om 20.00 uur en wij hopen dat er weer veel L.V.B.-leden present zijn. Op dinsdag 30 mei a.s. wordt de jaarlijkse kringbedevaart te Oostrum gehouden. Aanvang 20.00 uur in de parochiekerk te Oostrum. Het zal een feestelijke viering worden, waarbij symbolisch door de afdelingen bloemen en namens de kring een kaars bij Maria gezet wordt. Het zal zeker zoals voorgaan de jaren een ontmoetingsplaats zijn waar veel L.V.B.-leden vertegenwoor digd zyn. Programma; Donderdag 25 mei: buiten spelen; bij slecht weer binnen. Voor de jeugd van 6-9 jaar. Dinsdag 30 mei: Fancy-fair met 12 verschillende spelen voor de jeugd van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30-20.00 uur. Groetjes, de leiding Ledenvergadering 29 mei 1. Opening door de voorzitter; 2. Verslag april vergadering; 3. Ingeko men stukken; 4. Bestuursmedede lingen: 5. Pauze; 6. Kontributie; 7. Rondvraag: 8. Bespreking Vogel- kweek: 9. Sluiting. Beste sportvrienden, de komende juni(vergadering) opgave van het enten van de vogels. Wilt u reke ning houden met de vakantie. Afgelopen zondag heeft de schut- terij deelgenomen aan het eerste Bondsfeest van de bond Juliana dat gehouden werd by de Schuttery St. Urbanus te Grashoek. De prijzen waren als volgt: A-zestal 18 pt, 4e; B- zestal 17 pt; C-zestal 18 pt, le; Dl 18 pt, le; D2, 15 pt; D3-zestal 15 pt; D4 16 pt, 4e. 2e prijs: Beste Défilé; le prys: Beste Commandant; 3e prys: Tunboermatre; le prys: Keizere- paar. Een piachtig resultaat voor de schuttery. Allen proviciat. We be danken Thuylshof voor de mooie bloemstukken voor onze Keizerin en de Koningin. A.s. zaterdag 27 mei is de 2e wedstrijd uit de serie 4x3, die ge houden wordt op de Schutterewei- de in de Endepoel, aanvang 15.00 uur. Kom allen op tyd. De schutters die deel willen nemen aan de 4x3 schietwedstrijd moeten op tyd de penningen inleveren by de schiet- commissie. Iedere avond gaan we werken op de Schuttereweide. er is nog veel werk te doen. We willen onze gasten keurig kunnen ontvangen. A.s. zondag 28 mei oefenen schie ten en voor diegenen die nog moe ten inhalen voor de Memorialbeker voor de maand mei. Aanvang 10.30 uur. Woensdag 31 mei oefenen schie ten op de Schuttereweide in de En depoel, aanvang 19.30 uur. Donderdag 1 juni oefenen mu ziekkorps. Vi-ydag 2 juni komt de Asperge fietstocht op het schietterrein. We zullen daar een tentoonstelling in richten zoals in Mereelo. Zondag 4 juni zal de schuttery deelnemen aan de Aspergefeesten in Venray. Aan alle Overloonse kinderen die op de basisschool zitten Jullie hebben natuurlyk allemaal al gelezen of gehoord van het grote gildefeest dat in juni dit jaar in Overloon wordt gehouden. Ook jul lie horen bij dit feest en daarom heeft het St. Theobaldusgildé een kleurwedstrijd georganiseerd. Je kunt gratis meedoen door de kleur plaat naar eigen ideeën te kleuren, of te verven. De mooiste tekeningen worden beloond met een leuk prys- je die door het gilde beschikbaar worden gesteld. Alle tekeningen ko men tijdens de gildefeesten in de feesttent te hangen. Zorg dat jouw tekening er ook by hangt. De prijsuitreiking is op zaterdag middag 17 juni tydens de kinders how. Men zal in verschillende leeft ij dskategorieën de tekeningen beoordelen. Heb je geen kleurplaat gekregen of is je kleurplaat mislukt kun je deze nog afhalen bij het gildehuis op zondagmorgen van 10.30-12.00 uur. Je moet de kleurplaten minstens voor zondag 11 juni voor de feesten inleveren by G. Smeets, Pater Bleijsstraat 13: J. v. Perlo. Pa ter Bleijsstraat 14; P. Janssen, Uit- hoomlaan 7; P. Hendriks, Vlassert- straat 16: A. Arts, Baltussenweg 1; T. Meijer, Zandsti-aat 2a of by J. Ja cobs, Pastoor v. Boxtellaan 4. Omdat de kleurplaten nogal groot zijn, kun je ze het beste opgerold inleven. Dus denk erom datje ze ty- dig en zeker vóór 11 juni by een van bovenstaande personen hebt ingeleverd. Veel sukses. Trimclub: Ons programma: Inlopen c.q. wannlopen 10-12 minuten, oefeningen voor losma ken spieren, loop- of spelkombina- ties, uitlopen. Het geheel duurt 1 uur en werkt zeer ontspannend. Geschikt voor dames en heren van alle leef tijden. Zin om mee te doen! Onze aktiviteiten: Zaterdagmorgen om 7.15 uur van af Meterik Schadykerbos voor trai- ningsduurloop van 10 km. Zondagmorgen om 08.30 uur ver zamelen by Cooperbaan-Ballonzuil, Beekweg. programma als boven be schreven. Lo persgroep: Maandag- en donderdagavond: vertrek om 18.30 uur vanaf St. An- toniusveldweg 1. Trainingsloop van 12 km. Verschillende routes. Inlichtingen tel. 85384. INTERNATIONAAL SPEEDMETAL FESTIVAL IN OJC DINGl'S Vrydag 26 mei organiseert OJC Dingus haar eerste internationale speedmetal festival. Drie bands. Brutal Obscenity, Midas Touch en Hades, resp. afkomstig uit Neder land, Zweden en Amerika, geven die avond acte de présente. Brutal Obscenity is het Neder landse antwoord op Amerikaanse crossoverbands als DRI en Suicidal Tendencies. Hun "We have no im- mage" demo oogste veel lof in bla den als Metal Hammer en Melt down, hetgeen resulteerde in een platenkontrakt bij een Engelse maatschappij. De eerste elpee zal een dezer dagen verschijnen en dan zal het niet lang meer duren of Brutal Obscenity is een begrip by alle thrashers over de gehele wereld. Hierna zal Midas Touch het podi um betreden. In hun thuisland Zweden zijn ze niet meer weg te denken met hun speedmetal die op een Kreator-achtige léést geschoeid is. Noise, een van Europa's grootste heavey metal maatschappijen ziet veel heil in deze band en bood hen een kontrakt voor zes elpees aan. Headliner deze avond is de uit New York afkomstige techno Thrash formatie Hades. Samen met Anthrax zijn ze de absolute speed/ thrash topacts van de oostkust. De band staat garant voor een flinke dosis speed/thrash waarbij ingewik kelde breaks, snelle/langzame rit meparty en en het gevoel voor melodie niet worden geschuwd. De tweede elpee "If at first you don't succeed" bracht Hades wereldwijde erkenning. Het zal niet lang meer duren of de band maakt de stap naar het grote publiek. In iéder ge val zullen ze vrijdag hun status als undergroundband no. 1 eer aan doen. misschien wel voor het laatst, immers de grote zalen zijn aan de andere kant van de grote plas al bijn te klein voor dit vijftal. De zaal is om 20.30 uur en de en tree bedraagt 10.-. Ben op tijd want vol is vol. Vrijdag a.s. kienen in het wijkge- bouw aan de Beukenlaan 4. We heb ben weer prachtige pry zen. Aanvang 20.00 uur. zaal open 19.00 uur. Zaterdag 17 juni: grote kinder- markt met diveree attrakties. Aan vang 10.00 uur. Hou deze dag vryü! Aktiviteitenrooster voor de week van 28 mei t/m 3 juni. Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Biljartclub "Op 't Nipperke", aanvang 19.00 uur. Woensdag: Jeugdvereniging "De Spetters" van 14.00-16.00 uur. Toneelvereniging "Ventiel", aanvang repetitie 20.00 uur. Donderdag: kienen voor Vereni ging voor Ouderen "Ons Genoe gen" van 14.00-17.00 uur. Kaarten/biljarten van 19.00- 24.00 uur Vrijdag: kienen voor iedereen, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Op dinsdag 30 mei is er weer de maandelijkse bijeenkomst in het wijkcentrum '"t Schöpke" in Ven ray. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Heeft u ook interesse in postze gels verzamelen, en bent u nog geen lid van onze vereniging kom dan eens een kijkje bij ons nemen. Het verplicht u tot niets, en is ge heel vrijblijvend. U kunt met ons bestuur eens ran gedachte wisse len. over wat onze vereniging zoal te bieden heeft. TOT ZIENS OP ONZE BIJ EENKOMST. Ook jeugdige postzegelverzame laars tussen 6 en 16 jaar kunnen op deze dinsdag terecht van 18.00 t/m 19.30 uur. Zij kunnen dan praten en ruilen met hun eigen leeftijd genoten. Hoe men lid kan worden, kunt u op deze avond vernemen van des kundige leiding die er voldoende aanwezig is. Kom een kijken, en neem je milboeken mee!!! Op zondag 4 juni houdt buurtve reniging "De Pritter" haar jaariyk- se Luizenmarkt. annex Vlaamse kermis, op het terrein aan de Ste- vensbeekseweg aanvang 11.00 uur. Hebt u nog oude spullen voor de ze markt bel dan even naar tel. 04788-1252 of 2151. Het wordt dan donderdags of zaterdags b\j u opge haald (geen bankstellen). Mensen die een kraam willen hu ren om hun oude of zelfgemaakte spullen te verkopen kunnen deze huren voor 25,-. Diegenen die hun hobby of oude ambacht willen demonstreren zijn ook ran harte welkom. Kinderen kunnen -een plaatsje huren voor 2.50, om hun oude speelgoed of kleren te verkopen. Van de middelbare school af... en wat dan? Honderdduizenden jonge ren staan ook dit jaar voor de moei lijke keus. Werken? Verder leren? Ook in Venray moeten vele scholie ren deze maand beslissen wat zij na de zomervakantie gaan doen. Een beeye hulp in de goede richting een deskundig advies is dan ran harte welkom. Voor deze hulp kun je bij de FNV terecht De rijdende vakbondswin kel van de Dienstenbond FNV staat op 29 mei 1989 van 9.00-16.00 uur in de laad- en loshaven van de schouwburg in Venray. In de rak-] bondswinkel tref je veel voorlich tingsmateriaal voor schoolverlaters aan. Informatie over soorten werk. Over uitzendwerk. Over tydelijk werk. Over werken op afroep. Maar ook over vast werk. Over jeugdlo nen. Over uitkeringen. Het is natuurlyk leuk om te weten watje kunt gaan verdienen: op hoe veel vakantiedagen je recht hebt; waar je op moet letten by sollicite ren; wat voor mogelijkheden er zyn om kursussen te volgen. Over deze zakexi kun je in de vakbondswinkel voorlichting krygen. Loop 29 mei a.s. even binnen! Heb je andere vragen? Bijvoor» beeld over je loonstrookje wanneer je al een baan hebt? Of over een uit kering of de studiefinanciering? Over vakantiewerk? Over huursub sidie of belastingen? Met al deze vragen kun je in de laad- en losha ven van de schouwburg in Venray terecht. Voor meer informatie: 06-52123599. dan bent u rechtstreeks verbonden met de rij dende vakbondswinkel. Of bij de heer J. Peeters, tel. 04780-85874. Voor de bedevaart ran 1 t/m 8 ju ni. heeft het Lourdescomité afd. Venray in samenwerking met het Lourdescomité afd. Boxmeer een ekstra trein ingelast voor de men sen uit de regio. Deze trein komt op ljuni in Ven ray aan op perron 2 om 14.45 uur: vertrek Venray 15.04 uur; aan komst Venlo spoor 1B 15.21 uur: vertrek 15.31 uur; aankomst Roer mond 15.59 uur. Overstappen Lour- destrein Roermond. Aankomst Lourdestrein Roermond 16.15 uur; vertrek 16.27 uur; Maastricht ver trek 17.38 uur. Lourdes aankomst 2 juni 8.45 uur. Wy wensen u allen een fijne reis en veel devotie. Op dinsdag 30 mei a.s. om 20.00 uur is er een lezing over STIQMATI- SATIE'S met dia's. Inleiding door drs. F. Snel uit Bilthoven. Stigmatisatie is het ogenschijn lijk bovennatuurlijk ontvangen ran wondetekenen. In de lezing wordt het fenomeen stigmatisatie op een wetenschappelijke manier bena derd. De Kernkring "Limburg" van de Nederlandse vereniging voor pa rapsychologie organiseert deze le zing op dinsdagavond in de "Wieënhof'. Leunseweg 20 te Venray. Hallo Jeugdnatuurwachters, de opkomst by de puzzeltocht afgelo pen zondag was iets minder dan andere keren. Het te mooie weer zal hierin wel parten hebben gespeeld. Ruim 250 deelnemers hebben ech- terkunnen genieten van een mooie tocht, hoewel de muggen wat verve lend waren. De vragen waren niet al te moeilijk. maar by één pauze- vraag bleek men toch wat moeite te hebben. Daarby werd als antwoord by velen ingevuld "speenkruid" terwyl het de wilde brem moest zyn. Deze week ontvangen jullie op school allemaal vyf zonnepitten. Hiermee gaan we weer een zonne- bloem-aktie houden. Lees de be schrijving die erbij zit eerst goed door, voordat je de pitten gaat po ten. Volgende week meer hierover. Tot dan!! Woensdag 14 juni gaan we vanuit Venray naar Banneux. De bedevaart is bestemd voor zieken en bejaar den. Ook alle andere pelgrims zijn van harte welkom. We vertrekken om 7 uur vanaf de Paterskerk, Schuttersveld. Noordsingel. Na de II. Mis is er een uitgebreide koffieta fel. De kosten zijn 35.-. U kunt zich opgeven by M.P. Muysers- Janssen. tel. 83502. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7