le RcijattEn uan öe (SratE ücerk Bedrijfsvolleybal kompetitie Rank Xerox ilini-veldvoetbal- toernooi Wijkcentrum Noord-West 't Alvertje H.S.V. de Roerdomp Atletiekvereniging Venray-Regio Duivensport PEEL EN MAAS Beugelclub 'Peelzucht' Ysselsteyn Schietvereniging DE ROOS Vlakwater Open C-D Toernooi ,04709-2019 Donderdag 27 april - Pagina 17 ijkeb aam De bedrijfsvolleybalkompetitie in lizoen 1988/1989 is afgesloten. Het am van het Restaurant 't Ankertje kampioen geworden. Uitslag bedrijfsvolleybalkompe- 1988/89: rt in een C. Gazel :en lot de Were r i. 't Ankertje; 2. 't Vat; 3. VC ïudde 1; 4. S.V.C.B.; 5. De Volle aan; 6. VC Knudde 2; 7. Maashegge woners; 8. Jumbo; 9. Maashegge srsoneel. fe hebben de bed rij fs komp etitie gesloten met een volleybaltoer- ooi. Eerste is geworden het team in café 't Vat. Helaas kon deze vo nale-wedstrijd niet afgemaakt 'orden wegens tijdgebrek. Dat de is aan elkaar gewaagd waren Gazel 'ee^ we*ui^ tussen 't Vat 't Ankertje. Uitslag in sets was 1-1; de afgebroken derde set eindig de in 6-6. Na afloop van het toernooi werd de prijsuitreiking van de bedrijfs volleybalkompetitie gehouden café 't Vat. Tijdens de prijsuitreiking werden we voorzien van lekkere hapjes, aangeboden door café 't Vat. Dit was prima verzorgd. Helaas liet de opmkomst van de spelers en speelsters te wensen over. Ook de sponsor van het team 't Ankertje was aanwezig en heeft voor onze dranjes gezorgd. Hiervoor onze har telijke dank. We willen namens Maashegge bewoners ook alle teams bedanken voor het mogen mee doen aan de bedrijfskompetitie en hopen ook het volgende seizoen weer van de partij te mogen zijn. Het volgend seizoen starten we in 2 klassen. Als er nog teams zijn of bedrijven die een team op willen geven dan kunnen die een in schrijfformulier en inlichtingen verkregen by: Yolanda Lesmeister, tel. 04780-81011. Voor de tiende achtereenvolgende taal organiseren de verenigingen V. Servio en Z.W. Veniay het in- ïiddels alom bekende mini- 'ldvoetbaltoernooi. Dit toernooi dit jaar worden gehouden op za- dag 17 juni a.s. Het toernooi zal plaatsvinden op terreinen van het Psychiatrisch [- lentrum Venray, gelegen aan de lostsingel. Deeiname is mogelijk )r maximaal 60 teams, terwijl de elating zal geschieden in volgorde binnenkomende inschrijf- Iden. Reserveer nu al deze datum Het mini-veldvoetbal toernooi iaat open voor iedereen, zowel ames- als herenteams, die de zaal- oetbalsport op een andere manier jan gewoonlijk willen beleven. Inschrijven kunnen: rekreanten: a. familie-, straat-, wijk-, fabrieks- eiding 'Odza- erweg kbaar een. AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen bv Het juiste adres voor: - stallenbouw woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-gaiantie. Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 of caféteams; zaalvoetbalteams; veldvoetbalverenigingen; andere clubs en verenigingen. Het inschrijfgeld bedraagt 45,- per team. Bij inschrijving te vol doen op bankrek.nr. 17.39.25.146 of gironr. 4080690 t.n.v. Z.W. Venray. Inschrijfformulieren kunt u op halen of telefonisch aanvragen bij: M. van de Bekerom, Sambastraat 20, 5802 NM Venray, tel. 04780- 88737. U kunt inschrijven tot 1 mei a.s. Wij hopen zaterdag 17 mei a.s. ve len te mogen begroeten en wensen eenieder bij voorbaat een fijne sportdag toe. Maandag 1 mei: 20.00 uur sjoelen Sjoelclub "Den Hoender". Dinsdag 2 mei: 9.00 uur en 10.30 uur volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 3 mei: 9.00 uur kursus volksdansen voor personen tussen 35 en 50 jaar. 14.00 uur gezamen lijk handwerken. 14.00 uur jeugd werk. Verrassing voor Moederdag. Geen volksdansen woensdaga- vondgroep. Zondag 7 mei: 19.30 uur Kienen t.b.v. Wijkcentrum. 18.30 uur zaal ópen. Vergadering wijkbewoners Datum vergadering: dinsdag 9 mei 1989. Aanvang 20.00 uur. Plaats: Wijkcentrum "Den Hoen der", St. Ursulastr. 2. Nog enkele plaatsen vrij! Hand werken op woensdagmiddag. Aan vang 14.00 uur. Voor opgaven en/of inlichtingen tel. 81051. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" Zondag 23 april was 5-dorpen van Venray. Het korps van Oostrum werd eerste met 18.945 gram. Ver der was er prys voor: M. Goorts 1; A. Langen kamp 2; Hay Theeuwen 6; R. Swinkels 9; Henk Theeuwen 10 en Sjaak Theeuwen 13. A.s. zaterdag 29 april individuele wedstrijd van Wellerlooi. Er wordt gevist van 12.00-15.30 uur op 't Leu ken. Nummers afhalen vanaf 10.00 uur in zaal Wallaria te Well. Zondag 30 april 5-dorpen van Horst. Vissen van 07.30-10.30 uur, by een komst om 06.30 uur. Korte hengels Zaterdag 22 april was 3e Lenteko ning. Hiervan was de uitslag: 1. H. Kanning; 2. Hay Theeuwen; 3. Sjaak Theeuwen; 4. Teng Jacobs,- 5. Jeu Hendriks. A.s. zaterdag 29 april is de 4de Lentekoning byeenkomst om 07.00 uur. Leden die hun kontributie nog niet hebben voldaan, vragen wij dit zo spoedig mogelijk te doen. Nieu we leden kunnen terecht voor hun visbescheiden by H. Lenssen, Alle- grostraat 7 Venray, tel. 04780-87606, alwaar ook nieuwe leden zich kun nen aanmelden en bij Van Grootel Hengelsport, Stationsweg in Ven ray. In Oostrum kan men terecht bij ons clublokaal zaal 'de Kar- klingel Tydens de koppel van Siebenge- wald wisten A. Sanders/C. Hebben en J. Weys/B. v.d. Berken zich in de pryzen te vissen. De 5-dorpen van Venray werd ge wonnen door M. Goorts, 2e A. San ders en 3e A. Langenkamp. Verder behaalden H. v.d. Hoogenhof en A. v. Mill een goede klassering. Zaterdag koppel van Wellerlooi. Zondag 3e 5-dorpen van Horst. Opgeven tot donderdagavond 20.00 uur by H. v.d. Heuvel, tel. 04780-86569. Voor uw benodigde vergunnin gen kunt u terecht bij H. v.d. Heu vel, Langeweg 38, Venray en V. Grootel's Hengelsport, Stationsweg. Koninginneloop Zie aankondiging elders in dit blad. Norbertusloop Op Hemelvaartsdag, 4 mei 1989, organiseren we samen met S.G.N. uit Horst de 3e Norbertus Straten- loop in Horst. Vanaf 13.30 uur zijn er in diverse kategorieën lopen voor jongens en meisjes tot 16 jaar. Om 14.15 uur start een trimloop over 3272 of 6634 meter en om 15.00 uur start de grote trim- en KNAU-looop over 10.000 meter. In schrijven kan geschieden tot een half uur voor aanvang in Het Osten- riekse aan de Noordsingel 75 in Horst. Wedstrydagenda 6 mei Venray: kompetitie- wedstryd voor de pupillen (aanvang 11.00 uur). 6 mei Weert: kompetitiewedstrijd voor de junioren C en D. 7 mei Geleen: halve marathon. 13 mei Gennep: Maasvallei Loop 10 km - 20 km. 14 mei Gemert: halve marathon. 14 mei Venlo: Pinsterloop P.D.V. DE ZWALUW Uitslagen Ottignier, 15 april 1989 J. Bastiaans 1-6-88; J. Voesten 2; J. Kerstens 3-32-39-107-110; J. Maas 4; A v. Houdt 5-18-45-51-72; Chr. Ger- rits 7-16-36-78-86-108-128: H. Her mans L. 8-10-11-12-15-19-24-71-74-85- 87-93;G. Boom 9-13-26-52-58-99; A. v. Gerven 14-54-69; H. Peters zn 17-21-101-111; H. Strybosch 20-84; P. Gommans 22-25-28-62-90-104-114; M. Voesten 23-129; Th. Droezen 119; H. Litjens 29-31-40-66-76-109; P. Willems 30-63-92; J. v.d. Laar 33-48-55-61-89-98; G. Janssen 34-42-80; Chr. Cuppen 35-44-47-77- 105; A. Sybers 37-43-82-100-103- 113; J. Janssen L 38-68; G. v. Houdt 41-50-64-67; P. Hendriks 46-75-83- 95; J. Gommans 49-81-102-112-120; J. Voesten Drt 53-96-97-115-116-126- 127; W. Loomans 56- Jac Bastiaans 57-65; J. Sybers 59-121-125; W. Hei- jen 60-122; A. v.d. Munckhof 70-73- 123; A. Wynen 79; J. Boom 91; M. v. Dyck 94-118; W. Arts 106; H. Phi- lipssen 117; W. Vermeulen 124. P.D.V. DE VREDESDUIF Uitslagen Ottignier, 15 april 1989 P. Janssen H. 1-22-32-37-65-82-87; M. Houben 2-6-41; A. Hendrix 3-10-12-16; H. v.d. Heuvel 4-23-39- 53-59-78; G. Aben 5-60-85; L. Wil lems 7-68-73-79; P. Volleberg 8-18-36; M. Kusters L 9-15-19-27-33-40-48- 49-62-66-89; H. v.d. Laar 11-70-71; J.W. Vermeulen 13-14-25-34; H. Franssen 17-64; J. Janssen K. 20-31-43-47-50-51-57-69-75-80-81; P. v. Zwamen 21; P. Janssen K. 24-29- 38-54-55-74-86-90; J. Houwen 26-42- 56-76-77-83; Claesens 28-44-61; J. Goumans 30-46-58-72; S. Claesens 35-63; W. Drabbels 45-67; J. Leysen 52-84-88. P.D.V. YSSELSTEYN Uitslagen Ottignies Th. Hendrix 1-17; P. v. Asten 2-5-9-11-14-19-48-68-80-92; H. Jans sen 3-6-33-35-47-67-83; M. Geurts 4-8-13-15-16-60-66-77; P. Martens 7-29-31-56-76-91; Jac. Verhoeven 10-12-43; G. Linders 18-20-22-40-54- 65-73; Hub Koonings 21-63-98; L. Gommans 23-50; P.M. Cox 24-42- 44-49-57-64-79-90; J. Cox 25-38-55- 75-88; G. Hendrix 26-27-32-34-45- 46-52-78-85-95-96-97-99; Jac. Hen drix 28-53-59-70-74; P. Vergeldt 30-82; W. Philipsen 37-39-62-69-71- 84; G. v. Osch 41-72-81-86; P. Arts 51-61-89-93-94; R. Thyssen 58. EEN ABONNEMENT WAAR Dl De oprichting v^n een beugelclub in Ysselsteyn is niet gelopen zoals het moest. Er was genoeg be langstelling voor, maar de lyst met kandidaat-leden raakte verloren. Ook enkele medewerkers haakten af. Toch wil men weer proberen de zaak rond te krijgen. A wie in beu gelen geïnteresseerd is, gelieve zich even te melden. Bij voorkeur bij Ser Willems, tel. 04785-1204. Het bondsfeest op 15 en 16 april jl. is goed verlopen. Er wa ren ook dit jaar zoals alle andere jaren weer diverse pryzen wegge legd voor ons. Klasse A: 30 schoten W. Koenen, 3e prys. Klasse B: 10 schoten H. Her mans, 3e prys. Klasse D: 20 schoten T. Laurens- se, le prys,- totaal T. Laurensse, le prys. Met de goedkeuring van de K.N.L.T.B. organiseren wy dit sei zoen wederom een Open Toernooi en wel van 19 tot en met 25 juni 1989. Het toernooi staat open voor le den van zowel onze eigen club als van andere, by de KNLTB aangeslo ten, clubs. Inschrijvingen zyn mo gelijk in de kategorieën Cl, C2, Dl. D2 en E in zowel enkel- als dub belspel (geen mixed dubbels). Het toernooi zal een duidelyk prestatief karakter hebben en er is daarom besloten om geldprijzen ter beschikking te stellen. De te winnen prijzen zijn: - le prijs, enkelspel: 75,-; 2e prijs, enkelspel: 50,-. - le prijs, dubbelspel: 60,- p.p.; 2e prijs, dubbelspel: 40- p.p. Schryf nu alvast in om teleurstel lingen bij overschrijving te voorko men. Uiterste inschryfdatum 5 juni 1989. Inschrijvingen schriftelijk via in schrijfformulier verkrijgbaar in het clubhuis of via het wedstrijdsekre- tariaat: Johan Schaminee, tel. PECH VOGEL LIJN AUTOJcWcBEDRUF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t.m. zaterdag dag én nacht bereikbaar) RUITENSERVICE „Glasrep" wordt een nieuw be grip in Nederland! Het gaat om een service-netwerk, waarvan al leen garages met gediplomeerde glasrerparateurs deel kunnen uit maken. Verzekeringsmaatschap pijen gaan glasschades namelijk UITSLUITEND vergoeden via garage-bedrijven met voldoende erkenning. Natuurlijk behoort Timmermans Horst als een der eersten in Ne derland tot de erkende firma's met de ,,Glasrep"-kwalificatie! Men kan zeggen: een garantieze gel bezegelt ons vakmanschap. Vraag inlichtingen en zegt het voort! Timmermans Horst maakt foute boel goed. OORLOGSTUIG Voor de tweede maal binnen een week werden by landbouwwerk- zaamheden, op een bouwland aan de Veulenseweg een granaat gevon den. Ook op een bouwland aan de Veulensewaterweg werd een gra naat aangetroffen. Het oorlogstuig is in afwachting van de komst van de EOD veilig gesteld. Tydens landbouwwerkzaamhe- den op een aan de Timmermanns- weg gelegen bedryf, kwam een nog op scherp staande mortiergranaat naar boven. Dat oorlogstuig werd in afwachting van de komst van de EOD veilig gesteld. WIELDOPPEN ONTVREEMD Weer waren van een aan de Mgr. Nolensstraat geparkeerde persone nauto vier wieldoppen gestolen. Een schadepost voor de eigenaar van enkele honderden guldens. KOE ONDER DE TREIN Waarschynlyk had. het in een weide aan het Boddenbroek lopend jong vee de lente in het hoofd ge kregen. De eigenaar kon namely k niet verhinderen, dat een jonge koe in galop uit de weide rende en op de spoorbaan ging lopen. Ze kwam daar in botsing met een personen trein. Het dier werd bij de botsing gedood; de trein liep lichte schade op. De eigenaar kon worden achter haald en die zal van de Spoorwegen de schaderekening gepresenteerd krygen. INBRAKEN - Vermoedelijk is met gebruik making van een valse sleutel toe gang verkregen tot een aan de Westsingel gelegen woning. Uit de woning werden 10 Duitse lottofor mulieren en een bedrag van 70, ontvreemd. - Uit een aan de Moosdijk gele gen werkplaats werd gereedschap ter waarde van 1.000,- ont vreemd. Toegang was verkregen door forcering van een deur. VERNIELINGEN - Er werd aangifte gedaan, dat vernielingen waren gepleegd aan de basisschool De Foekepot. Tegels en betonblokken waren uit de grond gehaald en er was een bui tendeur vernield. Schade 500,-. - Ook waren er vernielingen aan gericht aan de afrastering van de basisschool te Oostrum. - Aangifte werd ook gedaan van het bekladden van muren van de aan de Mgr. Nolensstraat gelegen school Marianum. - De Prot. Christelijke basis school De Hommel was met grafitti bewerkt, zodat ook deze muren moeten worden schoongemaakt. INBRAAK IN BEDRIJFSAUTO Een onbekende inbreker had al een aan de Churehilstraat gepar keerde bedrijfsauto opengebroken, maar heeft uit de auto niets kun nen ontvreemden, omdat hij ken nelijk in zijn werk is gestoord. In de auto was voor enkele duizenden guldens aan gereedschappen en materialen aanwezig. NIEUWE FIETSEN UIT CONTAINER GESTOLEN Uit een afgesloten container, staande aan de Akkerweg. werden ten nadele van een rijwielhandel 2 gloednieuwe fietsen gestolen. Het slot van de container was gefor ceerd. Schade 1.300- 1NBREKERS KONDEN NET ONTKOMEN Tben maandagmiddag de beheer der van de Marokkaanse moskee, de moskee aan de Leunseweg bin nenkwam zag hy in 't gebouw twee hem onbekende personen, die by de ontdekking naar de zolder ren den en van daaruit via een raam naar beneden vluchtten. Ondanks een zoekaktie van de beheerder en politie lukte het niet de twee inbre kers te achterhalen. Wel is er een signalement van bekend. Toegang tot de moskee was ver kregen door forcering van een deur. De inbrekers hebben geen kans gezien iets mee te nemen. STRAATNAAMBORDEN VAN DE MUUR GESLOOPT Een 16-jarige Venlos jongeman, leerling van een van de Venrayse scholen voor voortgezet onderwys, dacht als een soort aandenken twee straatnaambord es mee te kunnen nemen. Hy dacht, nu de huizen van het St Jorispark en de Bevr(jdings- weg gesloopt worden, dat die straat naambordjes op de vuilstortplaats zouden belanden. Om zelf een aan denken te hebben had hy deze dus maar van de muur gehaald. Een bewoner zag een en ander en gaf dit door aan de politie. Die nam de bordes in beslag. Omdat de jon gen feitelijk niets kwaads had wil len doen en omdat hy die dag juist 16 jaar was geworden, werd hy met een reprimande heengezonden. POGING TOT INBRAAK Bij een inbraak in een wo ning aan de Haammakerstraat is de dader kennelijk in zyn werk gestoord. Met een schroevendraaier was getracht de achterdeur te forceren. By een inbraak in een elek- trozaak is de dader kennelyk ge schrokken van het afgaan van het alarm. Daarop is de dader, die al in de zaak was, kennelyk gevlucht Bij een inbraak in een zaak aan de Mgr. Hanssenstraat in Oostrum is de dader nogal rumoe rig te werk gegaan. De bewoners werden wakker. Tben ze gingen ky- ken zagen ze wel dat er ongewenst bezoek was geweest, maar de dader was al op de vlucht geslagen. Een gedeelte van de woning was door zocht,. maar niets van waarde wordt vermist. Door forcering van een schuifpui was de dader binnenge komen. VERNIELING AAN AUTO Er werd aangifte gedaan van moedwillige vernieling van het ach terlicht van een aan de Kruitweg ge parkeerde personenauto. INGEWIKKELDE MISHANDELING Het zal een hele puzzel worden om duideïykheid te krijgen in een ordinaire mishandeling, welke maandagmiddag omstreeks 1 uur in de Leeuwstraat werd gepleegd. Aanleiding moet zyn geweest, dat een Venrayse automobilste dusda nig klem was gezet door een uit Hel mond afkomstige automobilist, dat ze daar verhaal ging halen. Dat ont aarde in een schoppartij, wat voor de Venrayse automobiliste aanlei ding was om hulp te halen. Er kwam een 5-tal Venrayers haar te hulp; maar ook de Helmondenaar had hulp gekregen. Er werden over en week klappen uitgedeeld en een der vechtenden raakte zijn boven- gebit kwyt. Eind van het verhaal was, dat van een en ander, proces verbaal werd opgemaakt, omdat er vechtenden "pijnlyk" waren ge troffen. reser-K moei gang-I n bij-1 nland f by- (Naar gegevens van Ben Kruysen.) Jet altaar van 8t Antonius-Abt en 8t Cornelius Evenals het in vorige afleverm- !en beschreven St. Petrusaltaar, wrd het altaar van St. Antonius- Abt en St. Cornelius gesticht door «en kerkelijke broederschap: dat van de H. Antonius-Abt. Afwering genezing van besmettelijke ziek- - zowel bij mensen als bij vee - het doel, dat deze broederschap 'eóogde, toen zij dé H. Antonius- Abt tot patroon en beschermer ■m Dat dit altaar ook aan de H. fOfiielius werd toegewijd is logisch, vanneer men weet, dat beide heili- en ongeveer voor bescherming te en dezelfde ziekten werden angeroepen, zoals ziekten van var ens en hoornvee. Om nu van de verering en hulp >ok in de toekomst verzekerd te tinnen zijn, werden vrome stich- in het leven geroepen en «en altaar met officiën en missen «voteerd. Het altaar, dat stond in de hoek 311 de zuiderbeuk, werd reeds in 485 by kerkvisitaties genoemd, la- «r nog in 1506 en 1553. In 1666 verd gemeld, dat op het altaar al- nog het beeld van St. Antonius-Abt op het altaar voor kwam. Het beeld van de H. Corneli us werd niet meer genoemd. Waar dat beeld gebleven is is onbekend. Wel is er nog in de Grote Kerk een vermaakt Comeliusbeeld, maar het is zeer twijfelachtig of deze figuur oorspronkelijk iets met het St. Antonius-Abt/St. Comeliusaltaar te maken heeft gehad. In 1668 vermeldde een kerkvisi tatie, dat op dit altaar vier H. Missen werden gelezen en dat de hertog van Gelder de collator of vergever was. Het altaar had inkomsten uit verschillende landerijen o.a. "van de Blackse pass" (een wei bij de Blakt), "op de Loecht" (Laagrie- broek) en "op het Rybroecksevelt". Voor zover bekend, waren aan het St. Antonius-Abt-altaar in de loop der jaren de volgende rektoren ver bonden: in 1661 Joh. de Heer, in 1697 Egm. Martini, in 1717 Mart. Binkhorst, in 1732 Joh.Alb. Roeffs, in 1740 Joh.Alb. Thomassen en in 1816 nog Petr. Driessens. Tijdens de Spaanse overheersing kreeg het altaar een barokke opstand met een schildery (doek 202x121, in een architektoiiische omlysting), voorstellende de H. Antonius-Abt en de H. Paulus in de woestyn. Het gotische retabel - met de beelden onder baldakijn - werd opgeruimd. De beelden, die eeu wenlang voorwerp van vrome vere ring waren, werden tegen de wand en pijler op konsoles geplaatst. De Broederschap van de H. Antonius-Abt werd in 1790 door de kerkelijke overheid opgeheven. In het kerkarchief bevinden zich nog twee rekenboeken uit de jaren 1701-1755. het barokke altaar werd onder het pastoraat van pastoor Hil- len (1893-1902) afgebroken. DE VERERING St. Antonius-Abt (Abt vader van de kluizenaars) was een echte volks heilige, wiens verering over geheel West-Europa was verspreid. Beiden behoorden tot de groep van de vier hielige maarschalken, samen met St. Querinus als patroon van de paarden en St. Hübertus, als pa troon tegen de hondsdolheid. Antonius werd geboren in 251 in Coma bij Heraklea in Opper-Egypte. Volgens de legende trok hy zich te rug in de Egyptische woestijn, waar hy vele jaren een kluizenaars bestaan leidde. Ondanks deze vro me levenswyze werd h(j echter dag en nacht belaagd door de duivel in de vorm van een reusachtig monster. Hij werd ook aan tal van wereldse verleidingen blootgesteld en wel zodanig, dat het afbeelden van deze verlokkingen honderden jaren lang een geliefd thema was voor de schilderkunst. Veelal wer den dan aantrekkelijke vrouwen naast hem afgebeeld. In talloze par- tikuliere kollekties en musea in binnen- en buitenland bevinden zich schilderijen etc. die de verzoe king van deze heilige uitbeelden, zoals - om enkele te noemen - een triptiek (drieluik) in het Groenin- genmuseum te Brugge, een paneel in het Rijksmuseum te Amsterdam, een schilderij in het Mudeo del Pra- do te Madrid en een tekening in het Musée du Louvre te Parijs. Alleen al deze werken zijn van de kunstschil der Jeroen Bosch (1450-1516). Een 17-eeuws schilderij van St Antonius-Abt en St Paulus in de woestijn. Dit schilderij kwam boven het broederschap-altaar te hangen, toen de eigenlijke altaarbeelden el ders in de kerk. toerden opgesteld. Antonius-Abt werd speciaal aange roepen tegen het zg. Antoniusvuur. een besmettelijke ziekte, die in de middeleeuwen in geheel West- Europa epidemisch voorkwam. Zy ontstond door het eten van met moederkoom besmet graan. Later werden ook varkens door deze ziek te aangetast. Omdat zijn hulp ook hiertegen werd ingeroepen, kreeg de H. Antonius-Abt vooral bekend heid onder de boeren. Het zal in weinig plaatsen voorko men, dat in een gemeente als Ven ray, niet minder dan zes kapelletjes aan deze heilige zijn toegewyd. Dankzij voortreffelyk werk van de "Werkgroep Kruisen en Kapellen" wordt deze eeuwenoude traditie van onze Sint Tunnis met 't vèrreke in ere gehouden. In Veltum werd tot in de jaren 20 "Köpkesmert" gehouden. Dat hield in, dat de boeren uit de buurt bij de kapel een halve varkenskop brach ten, die dan bij opbod werd ver kocht. De opbrengst was voor de armen. De feestdag van de H. Antonius-Abt -17 januari - was voor Veltum een zondag, die met een hoogmis in de kapel werd be gonnen. ST. ANTONIUSBEELD Alleen het beeld van de St Antonius-Abt - nu 500 jaar oud - is overgebleven van het St. Antonius- Abt/St. Comeliusaltaar, dat later nog alleen St. Antoniusaltaar werd genoemd. Het beeld, een zeer belan grijke figuur uit of uit de omgeving van de werkplaats van Meester Amt te Kalkar, dateert van omstreeks 1480. Dr. Fr. Gorissen schreef hierover: "Men zou geneigd zijn aan de Meester (Amt) ook het grote beeld van Antonius toe te schrijven, ware het niet, dat het gewaad met zijn vloeiende plooien een andere hand verraadt; misschien de hand met een fabelachtig zeker gevoel van vormen, die in 1478 het beeld van Lucia schiep". Het ruim 1.50 m hoge eikehouten beeld, draagt een habijt, symbool voor de patriarch van de kloosteror de van de Antonieten (of Antonia- nen, hospitaalbroeders van St. Antonius). Het 500 jaar oude beeld van St Antonius-Abt, dat nu nog in de Pe trus Bandenkerk staat opgesteld. Het beeld is ruim 1.50 m hoog. Een interessante bijzonderheid is, dat zich in de hoed van het beeld een haakje bevindt, dat verbonden is aan een grote houten pin of plug, die er uit kon worden genomen. Waarschijnlijk heeft zieh daaron der een reliek van de heilige bevon den. Als staf draagt Antonius een T-staf, een staf-type uit het oosten. Anderen zyn van mening, dat men hier heeft te maken met een zg. krukstaf. Ook de bel ontbreekt niet. Deze stamt uit de tijd van de Anto- nianen, die de bevolking met bellen lieten horen, dat zy er aan kwamen om giften in de zamelen voor hun hospitaal. Pastoor Pascal Schmeits schreef hierover in 1915: "dat het een voor recht was van de Hospitaalridders van St. Antonius om hunne zwy- nen met het kenteeken der kloosterbel aan den h als, overal vry te laten loopen en grazen". Het beeld heeft aan zijn voeten een varken. Op veel plaatsen werd een varken vetgemest voor de Anto- niusbroeders. Hun dichtsbijzynde hospitaal was in Kleef gevestigd. Daar werden de slachtrijpe varkens naar toe gebracht Een andere me ning is, dat St. Antonius-Abt pa troon was van "de slacht". De duivel aan de voet van het beeld symboliseert de overwinning van de heilige op het kwaad. Al met al staat vast dat de H. Antonius-Abt vanaf het einde van de 15e eeuw - en zelfs vroeger - een toevlucht is geweest voor de Venray se boerenbevolking. Deze zullen, verstoken als zij waren van de juiste vee-artenymiddelen en andere voorzieningen, in de kapelletjes in het veld, maar vooral in de Grote Kerk, Sint Antonius om de bescher ming ran hun vee hebben aange roepen. In de volgende aflevering zal Ben Kruysen. een beschrijving geven van het Lucia-altaar. dat reeds in 1478 werd opgericht

Peel en Maas | 1989 | | pagina 17