DAMMEN 't Alvertje T.C.V. T.W.C. Oostrum Red Caps Venray BILJARTEN Atletiekvereniging Venray-Regio H.G.L. H.S.V. de Roerdomp Judo Vereniging Venray VOLVO HANS KOK VENLO b.v. Derde 'Makkenloop' te Vierlingsbeek Peter Stiphout weer in de running Jantje Beton steunt jeugdwerk Leunen en Swolgen Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. FNV Dienstenbond 11 0 cl) atten uan öe (§rote Kerk 'a3in" PEEL EN MAAS Donderdag 20 april - Pagina Fraaie overwinning tegen Roermond Het is toch wel opvallend, dat DC Venray ondanks een krap leden bestand, dit seizoen zoveel sukses- sen boekt. In de regio Oost-Brabant- Noord-Limburg besloot de Venrayse Damvereniging de kompetitie in de eerste klasse op een eervolle derde plaats bij deelname van 9 vereni gingen. En nu, tijdens de traditio nele Regionale Voorjaarskompetitie voor Noord-Midden-Limburg vers laan de Venrayse dammers achter eenvolgens de veel grotere verenigingen met de sterkste verte genwoordigingen van 8 damspelers uit Venlo en ook nog eens uit Roer mond. Een opvallende prestatie, waaruit blijkt dat het spelpeil van deze kleine, maar selekte groep dammers behoorlijk is gestegen. Want in welke tak van teamsport maakt men dat nog mee, waarin Venray zowel Venlo als Roermond de baas bljjft? De individuele prestaties moch ten er dan ook zijn, hoewel het wedstrijdverloop zeer veel span ning opleverde. Het duurde ruim Pk uur speeltijd voordat op een van de 8 borden schijfvoordeel ontstond. Batist verschalkte zyn tegenstan der en wist een uur daarna de eerste twee punten voor Venray bin nen te halen. Bakker volgde zijn voorbeeld door op taktische wijze zijn tegen stander naar een verloren positie te schuiven. De Roennondse kampioen W. Okrogelnik zocht allerhande kom- plikaties om Noyens van de wijs te brengen, maar deze hield het hoofd koel, wist een ijzersterke centrum positie op te bouwen en boekte daarmee zijn tweede partij-zege. Ook tijssen op het vijfde bord speelde een kansrijke party, maar raakte in het eindspel het spoor bijster en moest daardoor remise Ook Wester kon door sterk vast houdend eindspel verlies voorko men, terwijl Dokter op bord 3 en Visser op bord 7 eveneens ver dienstelijk remise speelden. Slechts een verliespartij moest eerste reservespeler Zaal toestaan, maar dat nam niet weg dat DC Ven ray op een tweede zeer eervolle overwinning met 10-6 kan te rugzien. Op maandag 24 april wordt in Clublokaal Thielen op het Kennedy- plein aangetreden tegen de Helden- se Damvereniging. Aanvang 20.00 uur. Komt u een kijken? Bij de zaterdag gehouden koppel- wedstryd van Gennep was de 2e plaats voor P, Cuppen en M. Goorts. De uitslag van de eerste vijf-dorpen wedstrijd is: korps van 't Alvertje 2e met 22 kg. Individueel: 2. H. Theeu- wen Sr.; 7. A. Langenkamp; 9. M. Goorts; 10. P. Kunen; 11. H. Hen driks en 14 II. Theeuwen Jr. Zaterdag 22 april is de derde wedstrijd van het Lentekoningsvis- sen van de korte hengels. Eveneens is er een koppel wedstrijd van Sie- bengewald. De nummers zijn af te halen vanaf 10.00 uur in de Heide bloem te Siebengewald en er wordt gevist van 12.00-15.00 uur. Zondag is de vijf-dorpenwedstrijd van Ven ray. De bijeenkomst is om 6.30 uur en er wordt gevist van 7.30-10.30 uur. Voor deze wedstrijd opgeven by Huub Hendriks, tel. 82994 tot a.s. donderdag 20.00 uur. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij Hay Lenssen, Allegrostraat 7 Venray, tel. 04780-87606, alwaar ook nieuwe leden zich kunnen aanmel den en bij Van Grootel Hengelsport, Stationsweg in Venray. Uitslagen: Dinsdagkompetitie Dames 40 Venray 1-De Mookerheide 1 1-3 Belfeld 2-Venray 2 4-0 Dinsdagkompetitie Dames: Venray 1-Maasbree 2 3-3 Venray 2-Weert-Oost 1 1-5 Venlo 3-Venray 3 3-3 Tonido 3-Venray 4 2-4 De Poelder 2-Venray 5 4-2 Bevo 2-Venray 6 2-4 Venray 7-Maasbree 7 1-5 Zaterdag Heren A: Grensmeppers 1-Venray 1 0-6 TV Lomm 1-Venray 2 0-6 Venray 3-Meyel 3 0-6 Zaterdag Heren B: Venray 1-De Wiekslag 0-6 Venray 2-Belfeld 2 3-3 Buggenum 1-Venray 3 0-6 Berg 4-Venray 4 4-2 Zaterdag Mix A: Arcen 3-Venray 1 6-0 Zaterdag Mix B: Venray 1-Kessel 3 4-1 Venray 2-VTC 1 4-1 VTC 2-Venray 3 4-1 Venray 4-DTC 3 3-2 Venray 5-lbnido 2 2-3 Zondag 35 De Rauwbraken 1-Venray 1 1-5 Zondag Heren A: Venray 1-Bocholtz 3-3 Venray 2-'t Root 1 4-2 Zondag Mix: Venray 1-Vierlingsbeek 1 8-0 Deume 1-Venray 2 6-2 Venray 3-Zoetsmeer 1 3-5 Horst 2-Venray 4 8-0 Tbnido 3-Venray 5 7-1 Uitslagen Distriktskompetitie Junioren zaterdag 15 april: Junioren B Mix le klasse: Blerick 1-Venray 1 5-0 4e klasse: Venray 2-Moleneind 1 5-0 Venray 3-Velden 3 4-1 5e klasse: Venray 4-Swalmen 2 2-3 Venray 5-Potec 1 0-5 Berg 1-Venray 6 2-3 Jongens B: Venray 1-Maasbree 0-4 In Meyel schotelden de amateurs het publiek afgelopen weekend een fraaie wedstryd voor. Op het bochti ge parcours werd een hoog tempo gereden, waardoor ontsnappen vrij wel onmogelijk was. Ongeveer half- koers deed Hans Alaerds een po ging solo uit de greep van het pele- ton te geraken, maar hij werd na enkele ronden teruggehaald. Tegen het einde van de wedstrijd deed Hans van Leeuwen nog een poging samen met Martien Beyers, maar ook deze vlucht strandde. In de massa-sprint wist Hans van Leeu wen beslag te leggen op een achtste plaats. Piet Engbersen werd zestiende. Bij de aspiranten-C, die eerder op de middag reden behaalde Hugo Reijnen een zevende plaats. Michel Jeucken werd negende. Tbm van Asten werd zesde bij de aspiranten- B. Ramon Kuunders eindigde op de negende plaats. voor de amateurs staat komende zondag de St. Jozefklassieker in So meren op het programma. De aspi ranten rijden zaterdag op de baan in Baarlo. Trimmersgroep I en II worden om 9.00 uur bij het clubhuis ver wacht voor het eerste gedeelte van hun clubkampioenschap; een rit over onbekende afstand, waarbij men van tevoren zijn te rijden ge middelde snelheid opgeeft. Red Caps Venray veroverde Lim burg Cup Wat een droom was is werkelijk heid geworden. Het senioren honk balteam heeft de Limburgse Cup gewonnen. Het begon afgelopen za terdag met een zeer verdiende over winning op Maastricht. Deze zeer boeiende wedstrijd leverde een 3-2 eindstand op. De in de hoofdklasse spelende Maastrichtse ploeg zag een jonge Ven rays ploeg de leiding nemen, welke zy niet meer uit han den gaf, mede dankzij een fan tastisch dubbelspel van Matty van de Wielen met Jack Verstegen. De 2e wedstryd die dag was tegen de Phantoms uit Weert. Deze ook in de hoofdklasse uitkomende tegen stander wist dat ze een sterke eersteklasser Venray tegenover zich had staan. Venray nam meteen een 4-0 voorsprong in de eerste inning. Weert moest terugvechten. Door o.a. het goed pitchen van Roger Brauckmann en het dubbelspel van Bart Peeters met Patrick van Fes- sem zag Weert door de bomen het bos niet meer. Eindstand 5-4 voor de Red Caps. De ploeg van de Red Caps wist dat ze nu in de finale poule stond samen met Venlo, Heer len en Liège (Luik). De le wedstrijd op zondag was te gen de Belgische ploeg uit Luik. Als deze wedstrijd werd gewonnen stond Red Caps in de finale. Mede dankzij het fantastisch pitchen van Wilbert Flinsenberg werd deze wedstrijd gemakkelijk gewonnen met 14-1. De finale was bereikt. De tegenstander werd tot ieders ver rassing Venlo dat Heerlen liet zien wat honkballen is. Het naar Maastricht gereisde Venrays pu bliek zag Venlo meteen een 3-0 voorsprong nemen in de le inning Maar de wedstrijd was toch nog niet verloren. Met goed samenspel wist Red Caps langzaam de nodige 4 punten te maken. De laatste nul werd gemaakt en een verdiende 4-3 overwinning het de felbegeerde be kers tot ons komen. Programma 22 april (oefen wedstrijden): HB asp Mulo-Red Caps 14.00 HB pup Gemers-Red Caps 14.30 vertrektijden bij coaches. Programma 23 april (kom petitie): HB sen Venlo-Red Caps 14.00 SB sen Red Caps-Bullfighters 11.00 V.O.P. Bandstootkompetitie: DOS 1-VOP 1 2-5, VOP 2-BC Tegelen 1 2-5 VOP 3-v.d. Sterren 1 1-6 KOT 3-VOP 4 5-2 Wapen v. Venlo 1-VOP 4 5-2 VOP 4-KOT 30-7 Ondanks dat ze al lebei verloren, speelden Rini (7.35) en René (10.07) goede partijen. Persoonlijke kampioenschap pen V.B.B.: Drie VOP-spelers hebben de voor ronde 6e klas libre van de VBB gespeeld. Hun resultaten: Math. v. Gerven: 8-1.34-48; Heinz Brzezinski: 6-1.02-6; Wien Her mans: 2-0.96--4. Respektievelijk punten, moyenne en procenten. Zaterdag en zondag spelen Frank Vermeulen en Eric Derides de voor ronde bandstoten le klas bij Ina- borg in Arcen. Vandaar, vrijdag en zaterdag speelt Pierre Volleberg in Ys- selsteyn bij BCY de finale van de 3e klas VBB. Algemene Ledenvergadering Op maandag 24 april a.s. houden we om 19.30 uur de algemene le denvergadering voor alle leden in clubgebouw 't Wisselpunt. Naast de benoeming van de nieuwe voorzit ter en sekretaris en de behandeling van het jaarverslag en de begoting reiken we de aanmoedigings- en prestatieprijs en de Wiel Michiels Beker uit, huldigen we Jo Verlinden met zyn Nederlands Kampioen schap Veldlopen en laten we video opnames zien van de deelname van de rekreatiegroep aan de City-Pier- City-Loop. Verder zal er een lezing plaatsvinden over een aktueel spor- tonderwerp. Koningin neloop Op zondag 30 april is er de zesde Koninginneloop. Op de atletiebaan zyn die dag vanaf 13.45 uur scholie renlopen in diverse kategorieën over 1000, 1500 of 3000 meter. Om 14.30 uur start op de atletiekbaan de grote trimloop voor iedereen va naf 17 jaar. Deelnemers kunnen kiezen uit 6650 en 10000 meter en het parcours (geheel verkeersvrij stratenparcours) gaat via twee of vier ronden door de woonwijk Veltum. Oud Papier Iedere zaterdag kan tussen 10.30 en 16.00 uur oud papier worden in geleverd in de container van A.V. Venray met opschrift LORIJN op de hoek van de Kempweg en West singel. Wedstrijden 23 april: Veldhoven; trimloop 18-12-6-4 km (start 10.30 uur). 23 april; Heythuysen; Leudal- bosloop 15-12-9-6-3 km (10.00 uur). 30 april: Venray; Koninginneloop 4 mei: Horst; Norbertusloop. Afgelopen week is de finale 2e klasse gespeeld, waarbij wij en het vele publiek kunnen terugzien op een geslaagd toernooi. Het bleef tot het St. Theobaldusgilde weer een groot varkensconcours worden ge organiseerd voor de Kring Land ran Cuyk. Deze schietwedstrijden vinden plaats op het terrein aan de Bossenhoek. Aanvang 12.30 uur. Er zal weer een heel varken worden verschoten in de vorm van verschil lende vleespakketten. Ook de eigen leden mogen hieraan deelnemen. Zij worden vriendelijk verzocht om op tijd aanwezig te willen zijn v.w. de administratie onder de bomen. Als de weersomstandigheden der mate slecht zijn wordt het concours verschoven naar een latere datum. Het publiek heeft gratis toegang op het schietterrein. Rond 18.00 uur verwacht men de prijzen uit te kunnen reiken, dat zal gebeuren door de voorzitter J. Jacobs. Tijdens de eerste 5-dorpen, geor ganiseerd door Well, wisten A. San ders, J. Sanders, H. v.d. Hoogenhof en A. v. Mill een goede klassering te behalen. Zaterdag koppel van Sieben gewald. Zondag 2e 5-dorpen wedstrijd van Venray. Opgeven tot donderdagavond 20.00 uur bij H. v.d. Heuvel, tel. 04780-86569. Voor uw benodigde vergunnin gen kunt u terecht bij H. v.d. Heu vel, Langeweg 38, Venray en V. Grootel's Hengelsport, Stationsweg. Op het afgelopen zondag georga niseerde judotoernooi van Judo club Dukenburg in Nijmegen werden door onze judoka's tegen vallende resultaten geboekt. Vooral onze vaste prijswinnaars lieten het deze keer afweten. Daarentegen wa ren er wel weer goede resultaten van enkele nieuwe judoka's. Zo be haalde Edwin Jacobs een le prys en Bobby Leyendeckers een mooie en zwaarbevochte 3e prys. Kasper Hoedemaeckers was deze dag wel goed in vorm en slaagde erin ook een le prys in de wacht te slepen. Ook Wouter van Hoek presteerde goed; een 2e prys werd daardoor zijn deel. Sjors Willems behaalde een 3e prijs met goed judo, al zat er zeker voor hem een nog hogere klassering in. Bij de meisjes behaalde Joyce Hendriks ook een 3e plaats. Komend weekend gaan sommige judoka's naar het Franse plaatsje Sareguimimes om daar deel te ne men aan een jeugdteamtoemooi. Wij hopen dat zij dan weer hun ou de vorm te pakken hebben. Off. dealer: U belt: 077 - 543254 Burg. Bloemartstraat 30 Op maandag 15 mei zal in Vier lingsbeek voor de derde achtereen volgende keer de "Makkenloop" gehouden worden. Deze trimloop die voor iedereen mogelijkheden geeft om een afstand te lopen die hij of zij het liefste loopt, speelt zich af in en om Vierlingsbeek. Voor de kinderen is er een afstand uitgezet van 1350 meter in de kom van het dorp, terwijl er voor de grotere af standen een ronde van 5.2 km om het dorp is uitgezet. De jeugd start om 10.00 uur en de laatste start is om 10.30 uur. Dan zullen de mannen en vrouwen van de langere afstand zich doen gelden op de 5.2 km, 10.55 km en Vi mara thon (21.1 km). Voor de laatste twee afstanden is er ook een verzor- gingspost opgezet zodat men om de vijf kilometer zijn natje en droogje aangereikt zal krijgen. Inschrijven kan tot 15 min. voor aanvang van de te lopen afstand. Het inschrijfbu- ro dat zich bevindt in café 't Hoekje is geopend vanaf 09.00 uur. Winnaar van de Grand Prix in Frankrijk Peter Stiphout, de Venrayse fietsc- rosser, is na het stille winterseizoen weer volop in training gegaan. En dat niet zonder sukses. Hoewel, in eigen land heeft hij nog geen wedstrijd kunnen winnen. Wel ech ter in Frankrijk, waar hy op 15 en 16 april, voor het vierdejaar op rjj, deelnam aan de Grand Prix in Bet- tancourt by Nancy. In alle drie manches wist hy als eerste te eindi gen, waarmee hy deze Grand Prix in de klasse crossers 25 tot 39 op zijn naam zette. De viervoudige Frans en Europees kampioen Edu- "De stichting gemeenschapshuis Leunen in de gelijknamige dorps kern van Venray ontvangt, een bij- drag van 7.500 gulden en een laagrented ragende lening van 5.000 gulden van het Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton. De bijdrage is bestemd voor de her-inrichting van de' tiener- ruimte in het verbouwde gemeen schapshuis in Leunen. Ook de stichting gemeenschaps huis Swolgen in de gemeente Meerlo-Wanssum komt voor een bij drage van het NJF in aanmerking. Deze bydrage (7.500 gulden) is bestemd voor de inrichting van de specifieke jeugdruimten van het nieuwe gemeenschapshuis in een voormalige kleuterschool in Swolgen. Al meer dan 20 jaar staat het Nati onaal Jeugd Fonds op de bres voor een betere leef- en speelruimte voor de jeugd. Want het staat vast dat ge brek aan voldoende speelmogelijk- heden, zowel binnen als buiten, ingrijpende gevolgen heeft voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Jaarlyks steunt het fonds van Jan tje Beton honderden jeugdprojek- ten. zowel in de stad als op het platteland. Daarbij gaat het om kin derboerderijen, jeugdgebouwen, speeltuinen en speelvoorzieningen. speelotheken, jeugdcircussen en peuterspeelzalen. Het geld hiervoor is onder andere afkomstig van de jaarlijkse nationale jeugdkollekte, de aktie van Jantje Beton. ard Cordier, die al menigmaal z(jn grootste konkurrent was. moest in de eerste manche al voorrang geven aan Peter Stiphout. In de tweede manche kwam Cordier ten val. waardoor hy een zwaar gekneusde schouder opliep en voorlopig is uit geschakeld. By deze Grand Prix waren de 2e. 3e en 4e plaats allemaal voor de Fran sen gereserveerd. De 5e plaats was weer voor een Nederlander bestemd. In de komende maanden staan weer verschillende belangrijke wedstrijden op het programma, t.w. op 20-21 mei Grand Prix te Slagha ren en 27-28 mei Grand Prix van Engeland. Op de foto: Peter Stiphout in aktie in de typische houding van 'n fietscrosser die "een bult neemt". Maandag 24 april a.s. om 20.00 uur, lezing in de foyer van de schouwburg, door dhr. G. Vullings uit Limbricht. De titel van zijn voordracht luidt: "Limburg in de Franse tyd. Invoe ring van een nieuwe kalender en een nieuw metriek stelsel". Zoals gebruikelijk zyn ook niet- leden op deze lezing van harte welkom. Aan thuiswerk zitten konsekwen- ties vast. Hoe zit het met de be lastingen? Zyn de verdiensten bruto of netto? Is er sprake van een vast dienstverband. Met deze vra gen kunt u by de FNV terecht. De rijdende vakbondswinkel van de Dienstenbond FNV staat op 24 april 1989, van 9.00 tot 16.00 uur weer in de Schoolstraat in Venray. In de bus kunt u informatie krij gen over uw rechten en plichten als thuiswerkster. Wat zyn de gevolgen voor andere inkomens als u thuis werk aanneemt? Wat gebeurt er met de uitkering van uw partner1? Hebt u recht op een uitkering als het thuiswerk wegvalt? Kan het be drijf thuiswerksters ontslaan? Over deze zaken kunt u in de vakbonds winkel voorlichting krijgen. Loop 24 april a.s. even binnen! Voor méér informatie of andere vragen: tel. 06-52123599. Dan bent u rechtstreeks verbonden met de rydende vakbondswinkel. Of bij de heer J. Peeters. tel. 04780-85874. (Naar gegevens van Ben Kruysen.) Zoals wij in de vorige aflevering al hebben geschreven, kwam het reta bel van het Sint Petrusaltaar in 1904 in handen van de antiquair Fröchels in Berlijn. Hy had het re tabel aangekocht op de veiling uit de kollektie van de gebroeders Stéphan en Caspar Bourgeois te Keulen. Dat dit een zeer belangrijke veiling was, werd bewezen door de uitspraak van Dr. Schnutger te Keu len: "Deze verkoop was de voor naamste, die ooit in Duitsland had plaatsgevonden". Het Petrusretabel is slechts vier jaar in het bezit van de antiquair Kröchels gebleven. Van het stadsar chief van Aken ontving Ben Kruy sen een aantal tot op heden onbekende gegevens over de ver koop van dit altaar aan het Suermondt-Ludwig-museum in Aken. Op zaterdag 5 september 1908 werd in de bibliotheek van de Akense museum een bijeenkomst gehouden van het museumbestuur, onder leiding van burgemeester Veltman. Deze deelde de vergade ring mee, dat door de antiquair Frö- chels uit Berlijn een aanbod was gedaan van een altaarretabel uit de Kalkarse school. Hij vroeg daarvoor 28.000 Mark. Een definitieve beslis sing werd niet direkt genomen, want voordat tot aankoop zou wor den overgegaan, wilde dr. H. Schweitzer het altaarstuk eerst in Berlijn bekyken. Op de vergadering van 15 oktober 1908 werd besloten het retabel voor 26.000 Mark aan te kopen. Sindsdien staat dit oorspronkelijk uit Venray afkomstige kunstwerk in het Suermondt-Ludwig-museum in Aken, dat in 1877 door kunst minnende burgers uit die stad werd opgericht. Vijfjaar later schonk de op 18 mei in Utrecht geboren Bar- thold Suermondt aan dit Akense museum meer dan honderd waar devolle schilderijen. Zyn naam bleef onverbrekelijk aan het mu seum verbonden. BESCHRIJVING Het rciabel van het Petrusaltaar kan In het kort als volgt worden be schreven: Het is gesneden in eikehout en is 2.65 m hoog, 2.53 m breed en 37 cm diep. Het werd in het begin van de 16de eeuw in Kalkar vervaardigd. Loof ran ken met granaatappels versieren de buitenste omlijsting, terwijl rijke maaswerkvormen fijn gesneden baldakijnen uitbeelden. In drie grote reliëfs wordt het leven van Sint Petrus weergegeven. De onderste zone van het middenreliëf is voor de tronende gestalte van de eerste paus voorbehouden. Hoge geestelijken staan er om heen. Twee kardinalen bekronen de apostelvorst met de tiara drie voudige pauselijke kroon). Van links nadert Christus, die aan Pe trus de sleutels overhandigt. Boven deze scène staan de figuren van Pe trus. Paulus, Keizer Nero en Simon. Het reliëf in de linker nis stelt de prediking van Petrus voor. Hy ver schijnt op de kansel en richt zich tot de toehoorders. De vlucht en de kruisiging van Petrus wordt uitge beeld in de rechter nis. Petrus wordt met het hoofd naar beneden met touwen aan de kruisbalken ge bonden. Het massale Petras Beeld dat nu nog in de Grote Kerk staat op gesteld, vertoond wel gelijkenissen met de twee Petrus-figuren in het middengedeelte van het Petrusal taar (zie andere foto), maar is in een geheel ander atelier gemaakt en heeft ook geen enkele relatie met dat altaar. Dr. H. Schweitzer - oud-direkteur van het Suermondt-Ludwig- museum vermoedde, dat het reta bel oorspronkelijk geen predella heeft gehad en dat het niet verguld en gepolychromeerd, maar wel ge vernist is geweest. Dit kwam meer voor by retabels, die uit de ateliers van Kalkar afkomstig waren. Schweitzer meende dit te kunnen afleiden uit kerkrekeningen van Kalkar uit 1492. Zo zou o.a. Meester Derik Boegert het retabel van het St. Anna-altaar in de Sint Nicolaas- kerk in Kalkar gevernist hebben. WIE WAS DE MAKER? Wat weten we nu van de maker van het St. Petrusretabel? Oorspronkelijk was men alge meen van mening, dat de Kalkarse beeldensnyder Jan van Halderen, de enige maker van het retabel was. Dit op grond van een duidelijke stylverwantschap van het retabel met twee reliëfs van de predella van het hoofdaltaar van de St. Nicolaas- kerk in Kalkar. Dr. E.G. Grimme, kunsthistoricus in Aken, is het niet geheel met deze stelling eens. Uit een diepgaand on derzoek is gebleken, dat op grond van verscheidenheid in styl en kwaliteit meerdere - zeker twee - beeldsnijders hiervoor in aanmer king komen. Dit leidt men af van het feit, dat in het retabel groepen of figuren voorkomen, die naast Vlaamse ook Noordnederlandse in vloeden vertonen. Uit een bestude ring van een reliëf van de "Gevangenneming van Christus" in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht en een figuur uit de rech ter nis van het Petrusretabel, dat qua styl zeer verwant is met de figu ren, die in de Antwerpse ateliers werden vervaardigd, is dit ge bleken. Uit een studie van dr. Fr. Gorissen is komen vast te staan, dat Jan van Halderen en Loedewich (Ludwig Juppe) medewerkers waren van meester Amt in Kalkar. In ieder ge val is het vrijwel zeker, dat Jan van Halderen een der makers van het retabel is geweest. Hy werd het eerst vermeld in 1480. dan in een rekening van 1491 van de O.L. Vrou we Broederschap te Kalkar, waarin hy als leerling in het atelier van meester Amt in Zwolle werd genoemd. Hij had niet de stille ernst van zijn leermeester, maar veeleer behoefte aan dramatische bewogenheid. In 1498 kreeg hij de opdracht van de O.L.Vr. Broederschap om voor dertig goudguldens de twee reeds eerder genoemde reliëfs te maken voor het hoofdaltaar te Kalkar. TWEE PETRUSFIGUREN Het Venrayse St. Petrusaltaar be vat in de middelste nis een klein Petrus/Paus-figuurtje. Iedereen, die het grote beeld van Petrus uit de Venrayse Grote Kerk kent zal het opvallen, dat beide beelden een gro te gelykenis vertonen. Het grote beeld is van de hand van meester Hendrik Douwerman, het kleine uit de omgeving van Jan van Halde ren en LudWig Juppe. Men moet weten, dat een middel eeuws kunstatelier - of het nu van een schilder of van een beeldhou wer was - een bedrijf was van een ambachtsman. De gezellen werkten er naar ontwerpen en modellen van de meester, die voordat hy zelfstandig werd, jarenlang in an dermans atelier had gewerkt Het is dus mogelyk. dat ontwerpen en/of modellen van het ene in het andere atelier terecht kwamen. Bekend is ook, dat een piëta van Hendrik Dou werman door andere beeldhouwers als model werd gebruikt. Mogelyk heeft zo ook het grote PeCrusbeeld als model gediend voor het Petrus/ Paus-figuurtje in het retabel, dat ruim driehonderd jaar in de zuid- beuk van de Grote Kerk stond op gesteld.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9