Venray's Mannenkoor Koninklijke Harmonie Euterpe De Vredesklokjes Vocaal Ensemble Arabesque Zangers van St. Frans Jongerenorkest M.M.S.K. St Petrus Banden Dameskoor Venrode Kinderkoor De Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People Ars Musica Crescendo Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Orkestvereniging Minifestival in Dingus Huisvrouwen- kontakt Brukske 't Zandakker Gilde St. Jan Venray A.F.V. Venray Wijkvereniging Veltum Wijkvereniging Landweert Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Wijkcentrum Noord-West Rommelmarkt Wijk Zuid L.V.B. afd. Venray Buurtvereniging Brukske Natuur Wandeltocht Schuttersgilde St Anna Volksdansvereniging Opanka I.V.N. afd. Geysteren-Venray N.J.N. Jeugd- natuurwacht Philatelica St Theobaldus Gilde Overloon Rommelmarkt EXCLUSIEVE Dames Mode Bond voor Ouderen Trimclub Venray De Huisvriend Zwangerschaps- zwemmen De Springplank PEEL EN MAAS Donderdag 20 april - Pagina 13 Donderdag 20 april: om 19.30 uur repetitie 2e tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Na afloop toepen om de V.M.K. wisseltrofee. Donderdag 27 april: om 19.30 uur repetitie baritons en om 20.00 uur gehele koor. Na afloop repetitie toet- zengers, nrs. 36, 39, 45, 53, 57. 29 april: opluistering 25-jarig hu welijk Stan Storms. 10 mei: bestuursvergadering. 11 mei: Merselo concert. 20 mei: opluistering 25-jarig hu welijk Piet Arts. 16 juli: opluistering H. Mis in Geysteren voor Fons. Afmelden: A. van Gestel, tel. Harmonieorkest Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 21 april: repetitie voor het HELE koor van 16.00-16.45 uur. Zondag 23 april: we zingen de communiemis Coninxhof, 09.30 uur, HELE koor. Vrijdag 28 april en 5 mei: GEEN REPETITIE. Vrijdag 12 mei: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Zaterdag 13 mei: (Pinksteren) We zingen om 19.00 uur de mis Vre- deskerk. Graag allemaal op tyd zijn mor gen en zondag verwachten we jullie om 09.10 uur in het zaaltje. Opgelet: er vallen twee repetities uit. De festivalrepetities beginnen we op woensdag 3 mei. Morgen krijgen jullie een briefje mee. Repetitie 21 april van 20.30-22.00 uur. Afmelden bij André, tel. 88131. Donderdag 20 april: 20.00 uur repetitie Zondag 23 april: verzamelen 09.00 uur Kennedyplein, ensemble Vredeskers (09.30 uur); ensemble Grote Kerk (10.30 uur). Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda 22 april: vooijaarsconcert i.v.m. ziekte dirigent afgelast. 23 april: eerste communie. Verza melen Kennedyplein 09.00 uur. 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis. 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur. 14 mei: concert Broekhuizen, aanvang 13.00 uur. 19 mei: Algemene ledenvergade ring, aanvang 20.30 uur. 27 mei: uitwisselingsconcert: Heel-Grevenbicht-Venray. 3 en 4 juni: aspergefeesten Ven ray. 25 juni: 25-jarig priesterfeest. 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 20 april: 18.30 uur re petitie. Afmelden: P. Noten, tel 87858 Agenda 29 april: uitvoering schouwburg plein 12.00 uur. 1 7 mei: concert met jeugdfanfare jMerselo. 4 juni: aspergefeesten. Optreden schouwburgplein. 26 nov.: concert met jeugdharmo- nie Horst. Drumband Maandag 24 april: 18.45-19.30 uur les; 19.30-20.45 uur repetitie. Zondag 23 april: 09.00 uur Ken nedyplein. Afmelden: clublokaal, tel. 82515. Agenda 23 april: eerste communie. Verza melen 9.00 uur Kennedyplein. 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis. 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur. 19 mei: Algemene ledenvergade ring, aanvang 20.30 uur. 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray. 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur Bestuursvergadering: 24 april 20.00 uur. Kantoor notaris Kooien. 19 mei: 20.30 uur algemene le denvergadering. Repetitie drumband Maandag 24 april: H. Stevens. Maandag 1 mei: T. Verbeek. Agenda: Vrjjdag 21 april: om 18.30 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Maandag 24 april: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 25 april: om 18.30 uur al leen voor de alten. Woensdag 26 april: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen bij dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Denken we nog aan de aanmel dingen voor de vakantie-werkweek? BOJEMA Vrydag 21 april: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrydag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. Voor het verdere verloop van dit weekend zie het toe gestuurde uitgebreide programma. 8ALTARELLO Zaterdag 23 april: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Galmhut. Vrydag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. Voor het verdere verloop van het weekend zie het toegestuurde uitgebreide pro gramma. Afmelden en informatie bij R Fhl- co Franken, tel. 85855. Agenda: 23 april: Limb, kampioenschap pen Majoretten te Hoensbroek. 10.00 uur Paterskerk, opluisteren le communie. Verzamelen 9.45 uur Leunseweg. 29 april: Koninginnedag Sittard - 11.00 uur KTS. 30 april: Koninginnedag rond gang Brukske, 10.00 uur. 7 mei: Nederlands kampioen schap drumband solisten te Bussum. 21 mei: begeleiden communican ten Brukske, 9.30 uur. 26 aug.: Gennep. 27 aug.: St. Annakermis. 2 sept.: Taptoe Venray. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten.- mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Ton Huybers, tel. 87380. Vrijdag 21 april: om 11.00 uur H. Mis t.g.v. een gouden huwelijksfeest, in de Grote Kerk. Woensdag 24 april: om 20.00 uur repetitie. Donderdag 4 mei (Hemelvaart): om 19.00 uur medewerking aan de Dodenherdenking in de Grote Kerk, in officiële kleding. Zaterdag 13 mei: om 19.00 uur avondmis in Oostrum, ook in offi ciële kledij. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. Sijbers, tel. 81353. Vrijdag 21 april: we zingen de hu welijksmis van Karin en Fred om 13.30 uur in de Grote Kerk.We zyn om 13.00 uur in het zaaltje. Dinsdag 25 april: korrepetitie van 18.30-19.30 uur. Zondag 30 april: gezinsviering om 11.00 uur. Vrijdag 21 april: 13.00 uur zaaltje. Dinsdag 25 april: koorrepetitie van 19.00-20.00 uur. Zondag 30 april: Gezinsmis 11.00 uur. Ben je verhinderd, bel dan even met Joke. Dinsdag 25 april: 19.30 uur repeti tie voor de bassen; om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursu- lastraat. Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden bij: dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel. 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Gemengde Zangvereniging A.s. zondag 23 april en ook zon dag 30 april hoeven wij de Hoogmis niet te zingen, wel hebben wij iede re week onze repetitie van 18.00- 19.00 uur in de Kemphaan aan het Kennedyplein. Bij verhindering kunt u zich af melden bij mevr. V. Meyel, tel. 82133 of mevr. V.d. Ven. tel. 81317, waar zich ook nieuwe leden kun nen melden. Donderdag 20 april hebben we de wekelijkse repetitie in het Pel grimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Opruimploeg voor de maand april: Annemarie v.d. Winkel, Wil- bert v.d. Winkel en Frans Koopmans. Denk alvast aan het programma van mei: 4 mei: Peeltoemooi in Maashees 7 mei: eerste communnie 20 mei: afhalen Koningin Gilde. Voor afmeldingen: Leo van Dijck, tel. 04780-87663 of Geert Mulders, tel. 04782-830. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude. tel. 04782-801. VENRAY Woensdag 26 april en 3 mei repe titie symfonie-orkest o.l.v. L. Boo- gaarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden by M. Grootemaat, tel. 80358. Woensdag 26 april en 3 mei repe titie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijs- sen. Afmelden by P. Houba, tel. 87362. Zaterdag 22 april is er weer een mini-festival in Dingus. Deze keer staat hij in het teken van de wat ex- perimentelere zijde van de gitaar rock. Er spelen wderom 3 bands: Gail of God, Dier, Chabre Jaune. Gail of God opent de avond. Deze nieuwe Hoensbroekse band heeft al veel indruk gemaakt en zit nu in de finale van het Limburgse "nu of nooit" festival. Een recensist: "G.o.G. is een cultband, die popmu ziek een nieuwe dimensie verleent, rauw en expressief met expermen- tele elementen..." Dier is een verhaal apart: de band bestaat al sinds 1979, maar treedt pas enkele jaren op, na zowel in binnen- als buitenland lovende re- centies te hebben ontvangen op hun studio-opnames. Ze maken een soort experimentele heavy metal waarin complexe keiharde ritmes en gekompliceerde gitaarpartijen centraal staan. Een 4-kwartsmaat komt zelden voor en het tempo is moordend. Motorhead meets John McLaughlin... Als afsluiter Chambre Jaune, omschreven als art-punk en avant garde noise rock. Op hun laatste LP zijn heel wat hard-rock invloeden te horen (o.a. Metallica-samples!). Li ve valt de band vooral op door de distortion-bassiste en de 45-jarige gitarist. Kenners vergelijken ze m et de Butthole Surfers en Foetus. De aanvang is stipt 22.00 uur en de toegang is 7,50. Helaas zit over enkele weken ons programma er alweer op. Dinsdag 2 mei sluiten we nl. ons seizoen af met een ochtend gourmetten! Nóg nooit gedaan? Dan is dit uw kans om te ervaren, wat u vindt van deze manier van gezellig aan tafel koke rellen. Laat die niet voorbijgaan en breng ook gerust uw buurvrouw of vriendin mee. Deze ochtend wordt net zoals de voorgaanden van 19.00 tot 11.15 uur in wijkcentrum De Kiosk ge houden en kost 2,75 p.p. en onze creche in het wij keent mm is gedu rende de ochtend geopend. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Afgelopen zondag heeft de Schut terij deelgenomen aan het Deke naal Schuttersfeest wat gehouden werd te Sevenum. De uitslagen wa ren als volgt: A-zestal - 18 pt, eerste kavelronde 17 pt; B-zestal - 17 pt; Cl-zestal - 18 pt, eerste kavel ronde 16 pt; C2-zestal -17 pt; C3-zestal -16 pt; C4-zestal - 12 pt. Bij het persoonlijke schieten be haalde de volgende schutters een prijs.- G. Stiphout; M. Lenssen; Ja- queline Lenssen; H. v.d. Laar; Ceciel v.d. Laar. Heden: donderdagavond 20 april, oefenen muziek. Zaterdag 23 april: werken aan de bouw van het gildehuis. Zondag 23 april: oefenen schieten in de Endepoel, aanvang 10.30 uur. 4-Tallen schietwedstrijd te Sieben- gewald. Aanvang wedstrijd 14.00 uur. De kaveling begint om 17.15 uur. Maandag 24 april: sluitingsavond winterkompetitie, aanvang 20.30 uur. Donderdag 27 april: oefenen muziek. Maandag 1 mei: Algemene Leden vergadering in het Gildegebouw ca fé "De Klomp", aanvang 20.30 uur. De fotograaf/filosoof/kunstenaar Guill Banser lichtte op 13 april zijn surrealistische werk toe. Vanuit een bepaald gevoel weet hij een beeld samen te stellen (soms uit 2 of 3 verschillende foto's) met een enor me zeggingskracht en syhab^fiek. Er werden voor de Venrayse Ama teurs fotografische deuren geopend op plaatsen waarvan men niet eens wist dat er deuren zaten. Agenda knutselclubs: 25 en 26 april: prullenbak be plakken. Overige aktiviteiten: Elke dinsdagmiddag dansen voor ouderen (50+). Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom. 2 mei: vergadering bestuur wijk- vereniging, aanvang 20.30 uur. 25 juni: ZESKAMP 1989. Terrein aan de Pettenmakerstraat. ZONDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG Op zondag 30 april viert de wyk Landweert Koninginnedag. Voor de ORANJE-optocht verzamelen we bij de basisschool de Vlaswei. De op tocht begint om ca. 12.45 uur. Joekskapel '"t gut net" zorgt voor de muziek. De optocht eindigt bij 't Stekske waar om 13.30 uur een Spellen-middag begint. Je koopt een spellenkaart en als deze vol is wordt je gratis gegri- meert. De prijs van een kaart is voor leden 1,- en voor niet-leden 1,50 (denk aan je lidmaatschaps kaart). Voor de allerkleinsten is er een poppenkastvoorstelling. De ouders en andere belangstel lenden kunnen biljarten, sjoelen of kaarten in 't Stekske. U kunt na tuurlijk ook gewoon iets komen drinken. TOT ZIENS OP KONINGINNEDAG!! Aktiviteitenrooster voor de week van 23 t/m 29 april. Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Biljartclub "Op 't. Nipperke", aanvang 19.00 uur. 20.00 uur Vergadering Amnesty Internatio nal in de kleine zaal. Woensdag: Toneelvereniging "Ventiel", aanvang 20.00 uur. Donderdag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur Vrijdag: Geen "Chewing Gums". ZaP i'dag: Dansavond voor iede reen m.m.v. discotheek 'Zil verster'. Vrijdag 21 april: 20.00 uur KIE NEN t.b.v. de Buurtver. St. Jozef. 19.00 uur zaal open. Maandag 24 april: 20.00 uur sjoe len o.l.v. Hany Scheepers. Dinsdag 25 april: 9.00 uur en 10.30 uur volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 26 april: 9.00 uur kur- sus volksdansen voor personen tus sen 35 en 50 jaar. 14.00 uur gezamenlijk handwerken. Tel. 81051 voor opgaven en/of inlichtin gen. 14.00 uur jeugdwerk. Werken met pijpjes. 20.45 uur aanmelden nieuwe leden volksdansen. 21.00 volksdansen o.l.v. Nellie. 22.00 uur nog een gezellig uurtje vertoeven. Vergadering wijkbewoners Datum vergadering: dinsdag 9 mei 1989. Aanvang 20.00 uur. Plaats: Wijkcentrum "Den Hoen der", St. Ursulastr. 2. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" 6 Mei organiseert Z.W. Wyk Zuid een rommelmarkt in het wijkge bouw aan de Beukenlaan 4. Heeft u spullen, groot of klein, op 22 april zullen wij bij jullie zijn, of bel tel. 84126 of 80614. Ook maakte Guill Banser geen ge heim van de technieken die hij ge bruikt: echter alleen al de perfektie die hy heeft weten te bereiken zal slechts voor zeer weinigen wegge legd zijn. Op 27 april a.s. om 20.00 uur is er een Eigen Werk Avond. De Venrayse Amateur Fotografen presenteren ei gen foto's. Een mooie gelegenheid voor niet-leden om eens kennis te komen maken met de AFV-Venray. Plaats: Kennedyplein 1, Venray. Programma: Donderdag 20 april: figuurzagen. Voor kinderen van 6-9 jaar Dinsdag 25 april: Veldhockey op trapveldjes; by slecht weer binnen- hockey. Voor kinderen van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 16.30-18.00 uur. Zaterdagavond Zaterdags vrije avond voor de jeugd tot 16 jaar van 17.30 tot 22.30 uur. Groetjes, de leiding Op dinsdag 25 april a.s. gaan we op excursie naar de Grote kerk en het "Freulekeshuus". De middag wordt begeleidt door een gids. Het belooft een interessante middag te worden. Neem gerust uw man, vriendin of kennis mee. We komen samen om kwart voor 2 bij de ingang van de kerk. KONINGINNE—OPTOCHT Op zondag 30 april organiseert Buurtvereniging Brukske weer een optocht. Dit jaar doet ook het mu ziekkorps St. Petrusbanden meel Kinderen kunnen met hun versier de fiets, step, driewieler een prijs winnen. Ook voor ieder kind is er een traktatie. Aanvang 10.00 uur voor het wijkgebouw de Kiosk in 't Brukske. Voor leden gratis en niet- leden 1,50 per kind. Wilt u uw kind van te voren opgeven by een van de volgende adressen: Etu destraat 22 of Bazuinstraat 4. Zondag 23 april 1989 organiseren "De Natuurvrienden van Merselo" een Natuur Wandeltocht. Er kun nen afstanden gelopen worden van 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km. Alle routes gaan door de mooie bosrijke omgeving van Merselo. Te vens is het een training voor de Kennedymars. Op de rustplaats staat steeds onze eigen verzorgingswagen, waar te gen gereduceerde prijzen kon- sumpties verkrijgbaar zyn. Er kan gestart worden in zaal "Het Anker", Grootdorp 73, tel. 04786-217. 40 30 km van 7.00-10.00 uur; 20 15 km van 9.00-13.00 uur; 10 5 km van 9.00-14.00 uur. Inlichtingen: 04786-320 of 04780- 86035. Op zondag 23 april wordt er weer begonnen met het zomerkampi- oenschap. Dit kampioenschap zal over 8 zondagen verschoten worden. De aanvang zal elke zondag om 11.00 uur zijn. Zorg dat iedereen op tijd aanwezig is. In de afgelopen weken is er door de demonstratiegroep van onze ver eniging hard gewerkt om zich voor te bereiden op het eerste openbare optreden in dit seizoen. Aanstaande zaterdag (22 april) kunt u tijdens de open dag in de bi bliotheek zien, waar deze inspan ning toe geleid heeft. Mocht door deze demonstratie uw belangstelling gewekt zijn: nadere inlichtingen kunt u inwinnen on der nr. 04780-85364 of 80844. EXCURSIE BOTANISCHE TUIN OVERLOON Vertrek: 9.30 uur op het schouw burgplein Venray. De heer F'. Ruyten nodigt ons uit om een kijkje te komen nemen in deze fantastische tuin in beginfase. Immers! De plannen voor deze tuin zyn zeer groots. Ijverige handen hebben echter al iets moois klaar liggen in Overloon. Ongetwijfeld zullen we geboeid raken door de prachtige coniferen, die een schen king zijn aan deze tuin. De rotspar tij en de vjjver zullen ons ook verbaasd doen staan. En zeer zeker zal de heer Ruyten ons zyn plannen voor een gigan tisch park ontvouwen. AAN ALLE LEDEN Wie heeft er vorige week het stuk je wel gelezen? Er is niemand, be halve ik dan, op komen draven, en ik had geschreven dat iedereen moest komen. Dus, kom eens op ex-, cursie. Omdat vorige week niemand ge komen is, een nieuwe kans. En dan verwacht ik er meer! Op zondag 23 april leidt Kamiel een excursie naar de Beyerheyde. Hij gaat vogels kyken en de eerste zweefvliegen vangen, dus neem een netje en een verrekijker mee. Een lunchpakket en een fiets zyn ook handig. Om 9 uur vertrekken we op het Schouwburgplein. Iedereen moet komen! Inlichtingen: tel. 04781-1324 bij Kamiel. Marieke Hallo Jeugdnatuurwachters, jul lie hebben inmiddels allemaal het plantje "Siernetel" ontvangen. Nu het plantje nog goed gaan verzor gen en er zo'n groot mogelijke plant van proberen te kweken, want daat gaat het tenslotte om. Dus de be schrijving die je erby hebt gekre gen maar eens goed doorlezen. Denken jullie ook nog allemaal aan je nestkastje. Als je het .hebt op gehangen moet je maar eens goed opletten, welk vogeltje er in gaat nestelen, want ze zijn nu volop bezig. Tot de volgende week. Op dinsdag 25 april is er weer de maandelijkse bijeenkomst in het wijkcentrum '"t Schöpke" in Ven ray. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Heeft u ook interesse in postze gels verzamelen, en bent u nog geen lid van onze vereniging, kom dan eens een kijkje bij ons nemen. Het verplicht u tot niets, en is ge heel vrijblijvend. U kunt met ons bestuur eens van gedachte wisse len, over wat onze vereniging zoal te bieden heeft. TOT ZIENS OP ONZE BIJ EENKOMST. AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen bv Het juiste adres voor: - stallenbouw - woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie. Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 VARKENSCONCOURS Op zondag 23 april a.s. zal er door de laatste partij tussen J. Poels en J. v. Asten een leuk toernooi. Eindstand: J. v. Asten 11 mp; J. Poels 8 mp; H. Cleven 8 mp; L. Cuy- pers 7 mp; J. Litjens 6 mp: J. Bo- nants 6 mp: J. de Beer 6 mp; R. Bax 4 mp. Volgende week zal er een toernooi van de KNBB kader gespeeld wor den in ons clublokaal. De data zyn 27, 29 en 30 april. Op zondag 23 april van 10.00 tot 16.00 uur Rommelmarkt in café de Zevende Hemel, Kruisstraat 2B, Venray. Org. W.A.O.-AA.W. Belangenvere niging. Inlichtingen: tel. 04785-1893. GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 25 april kontaktmiddag in Den Engel, aanvang 14.00 uur. Spreekbeurt notaris. Notaris Lunteren spreekt over de geschiedenis van 't notariaat en geeft 'n samenvatting van wat het notariaat eigenlijk is. a. Het personen- en familierecht, b. Het huwelyk vermogensrecht. c. Het erfrecht, wanneer er geen testament gemaakt is. Daar naast kunnen de mensen door het maken van een testament zelf bepalen wie hun erfgena men zyn. Twee belangrijke punten ko men aan de orde: 1. De verzorging van de langst levende van een echtpaar. 2. Door het kiezen van de erf genamen de hoogte van het successierecht beïnvloeden. Belangrijk voor mensen zon der kinderen. d. Onroerend goed transakties. e. Zaken, welke met ondernemin gen samen hangen. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Als de men sen moeite hebben om dit in 't openbaar te doen, kunnen zij ano niem schriftelijk vragen stellen, die voor of tydens de pauze kunnen ^worden ingeleverd. Entree gratis. Bovendien is er een leuke gratis loterij. Donderdag 27 april: 19.30 uur Kienen op 't Schuttersveld. Donderdag 25 mei: Busreis Nij megen. Bezoek Afri ka-museum etc.; nadere berichten volgen nog De aktiviteitencommissie Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Trimclub: In en rondom Venray zie je het aantal trimmers en joggers weer sterk toenemen. Veel mannen en vrouwen gaan inzien dat hun li chaam duidelyk prolyt heeft van regelmatig lopen. Ervaring heeft echter geleerd, dat het, vooral wan neer het werkelijk aankomt op het doorzetten, waarmee men begon nen is, het alléén bezig zijn soms een probleem kan zyn. Waarom niet het besluit genomen om aan te sluiten bij de trimclub. Niet gebon den zijn - geen kontributie - niet zo prestatiegericht - meer ontspannen bezig zijn - gezamenlijk lopen in en rond Venray op vaste tijden, vooral en samen bezig zyn met gelyke in teresse kan een goede stimulans zyn om de gezochte konditie - uit houdingsvermogen of andere goede kanten, die aan het trimmen ver bonden zijn, te (her)ontdekken, maar vooral ook in stand te hou den, om de duidelijke positieve ver anderingen in geest en lichaam te ervaren. Onze aktiviteiten: Lopersgroep: Zaterdagmorgen: duurloop van 10 km op het BallonzuilcircuiL We vertrekken om 7.15 uur vanaf Cooperbaan-Beekweg. Maandag- en donderdagavond: vertrek om 18.30 uur vanaf St. An- toniusveldweg 1. Doel: konditie- looptraining over 10 km op harde ondergrond voor langere afstand, route rondom Venray. Trimmers: Zondagmorgen op het Cooper- baancireuit een gevarieerd trimpro- gramma. We verzamelen en vangen aan om 9.00 uur by Ballonzuil- Beekweg. Inlichtingen by Piet Loomans, Ouverturestraat 14, tel. 85384. Ledenvergadering 24 april 1989 Agenda: 1. Opening 2. Notulen vorige verga dering. 3. Bestuursmededelingen. 4. Ingekomen stukken. 5. Verkie zing TT bestuur. 6. Kontributie- inning 7. Rondvraag 8. Sluiting I.v.m. zwemwedstrijden in het zwembad De Meerpaal komt de les van zaterdag 22 april 1989 te verval len. De les op zaterdag 29 april gaat gewoon door.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13