mmmsMEum Venray's Mannenkoor Koninklijke Harmonie Euterpe Kinderkoor De Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People M.M.S.K. St Petrus Banden Zangers van St Frans Jongerenorkest De Vredesklokjes Vocaal Ensemble Arabesque Jongerenkoor Chrisko Ars Musica Dameskoor Venrode Crescendo St Theobaldus Gilde Overloon A.F.V. Venray Schutterij 't Zandakker Gilde St Jan Venray R.K. Bond voor Ouderen C.N.V. Info voor bejaarden Vereniging voor alleenstaanden Vereniging Nationale Bedevaarten Lourdescomité afd. Venray L.V.B. afd. Venray Wijkvereniging Veltum Wijkcentrum Noord-West Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' VOLVO HANS KOK VENLO b.v. Huisvrouwen- kontakt Brukske Rotaract Club Venray Voedingsbond F.N.V. Sjoelclub Venray Trimclub Venray N.J.N. Red Stars kt EN MAAS Donderdag 6 april Pagina 7 gd Donderdag 6 april: om 19.30 uur Repetitie bassen en om 20.00 uur jehele koor. Na afloop repetitie toet- lenges inhaalrepetitie nr. 36,39,43, 15,53 en 57. Donderdag 13 april: om 1930 uur ^petitie le tenoren en om 20.00 jut gehele koor. Na afloop repetitie oetzengers. Donderdag 20 april: om 1930 uur lepetitie 2e tenoren en om 20.00 iur gehele koor. Na afloop toepen an de V.M.K. wisseltrofee. 29 april: opluistering 25-jarig hu- lelijk Stan Storms. 11 mei: optreden in Merselo. 20 mei: opluistering 25-jarig hu- ireiyk Piet Arts. 16 jiili: opluistering H. Mis in eysteren voor Fons. Vkn de zeer druk bezochte jaar- eigadering jl. donderdag vindt u ieeu verslag elders in dit blad. Afmelden: A. van Gestel, tel. 32 35 Harmonieorkest Vrijdag 7 april: 20.00 uur repetitie Donderdag 13 april: 20.00 uur re- etitie (onder voorbehoud) Vrijdag 14 april: 20.00 uur repetitie Zondag 16 april: verzamelen 9.00 uur Kennedyplein, ensemble Grote Kerk (10.30 uur). Afinelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda 8 en 9 april: solistenconcours schouwburg Venray 16 en 23 april: eerste communie 20 en 21 april: ekstra repetitie 22 april: vooijaarsconcert 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur 14 mei: concert Broekhuizen, ivang 13.00 uur 19 mei; Algemene ledenvergade ring, aanvang 20.30 uur 27 mei: uitwisselingsconcert: leel-Grevenbicht-Venray en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 6 april: 18.30 uur re petitie ouderavond Donderdag 13 april: 18.30 uur re- itie. Afmelden: P. Noten, tel 87858 Agenda april: ouderavond, aanvang 19.00 uur en 9 april: solisten- en ensem- ileconcours 29 april: uitvoering schouw burgplein 7 mei: concert met jeugdfanfare 8chaesberg 4 juni: aspergefeesten. Optreden schouwburgplein nov.: concert met jeugdharmo- nle Horst Drumband Maandag 10 april: 18.45-19.30 uur les; 1930-20.45 uur repetitie. Zondag 16 april: 09.00 uur Kenne dyplein. Afinelden: clublokaal, tel. 82515. Agenda 8 en 9 april: solistenconcours. Werkzaamheden volgens rooster 16 en 23 april: eerste communie 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 0430 uur mei: Algemene ledenvergade ring. aanvang 2030 uur. 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest Bestuur Soliste neon cours-. 8 en 9 april, werkzaamheden volgens schema D.B.-vergadering: 13 april, 2030 uur Perdstal Bestuursvergadering: 24 april 20.00 uur. Kantoor notaris Kooien. Repetitie drumband Maandag 10 april: P. Noten. Maandag 17 april: J. Vossen. Dinsdag 11 en 18 april: koorrepe titie van 1830-1930 uurv Vrijdag 21 april: we zingen de hu welijksmis van Karin en Fred om 1330 uur in de Grote Kerk. Dinsdag 25 april: korrepetitie van 1830-1930 uur. Zondag 30 april: gezinsviering om 11.00 uur. Dinsdag 11 en 18 april: koorrepe titie van 19.00-20.00 uur. (zie agen da "de Bandelieren"'7. Ben je verhinderd, bel dan even met Joke. Agenda: 16 april: Limb, kampioenschap pen solisten drumband te Venlo. 23 april: Limb, kampioenschap pen Mqjoretten te Hoensbroek. 11.00 uur Paterskerk, opluisteren le communie 29 april: Koninginnedag Sittard. Afmelden by ziekte: mini/mqjo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Ton Huybera, tel. 87380. In de vakature van vice-voorzitter, ontstaan door het overlijden van de heer J. Hermans, is op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd de heer W. Stoffels. Tijdens genoemde vergadering werd de heer B. Otten herbenoemd tot penningmeester. Agenda: Vrijdag 7 april: om 1830 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Zaterdag 8 april: tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren van oud-papier aan de container in Land weert (achtger de supermarkt aan de Kruidenlaan). Zondag 9 april: om 10.15 uur Hoogmis in de Paterskerk (in uni form) ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest van oud pastoor Th. Pothof. Maandag 10 april: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 11 april: om 1830 uur al leen voor de alten. Woensdag 12 april: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen by dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: W(j hopen a.s. zondag op alle koorleden te kunnen rekenen. BOJEMA De eerstvolgende repetitie van het orkest is op vrijdagavond 14 april om 18.45 uur. SALTARELLO Zongdag 9 april: 10.00 uur aanwe zig zijn in de Paterskerk Mis van Mozart, begeleiding Zangers van St Frans. Denk aan je eigen standaard. Daarna repetitie by Marie-Louise B roe ks teeg thuis, Pettema- kersstraat 28. Zaterdag 15 april: 16.00 uur huis concert Merselo, Grootdorp 65. Zondag 16 april: 10.30 Algemene ledenvergadering in de Galmhut Afmelden by P. Falco Franken, tel. 85855. Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 7 april: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-1730 uur. Vrijdag 14 april: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-1730 uur. Zondag 16 april: communiemis De Kemp. 0930 uur. Woensdag 19 april: optreden Schuttersveld, 1930 uur. Vrijdag 21 april: gezamenlijke re petitie met communicanten, 16.00 uur. Zondag 23 april: communiemis Co- ninxhof, 0930 uur. Hou je koorbrief goed by, dan kun je niets vergeten. Een drukke maand, we rekenen op de medewer king van jullie allemaal. Eveneens starten we heel binnenkort weer de festivalrepetities voor juni. Heb je al een keuze gemaakt? Tbt morgen op de repetitie. Repetitie 6 april van 2030-22.00 uur. Afmelden by André, tel. 88131. Hallo allemaal, nog even om jullie eraan te helpen herinneren: Zaterdag 8 april zingen we in de Vredeskerk. Willen jullie proberen ongeveer een half uur van te voren aanwezig te z(jn. Als je niet kunt ko men kun je je by my afinelden, tel. 04780-82826. Verdere data: 6 mei: mis Vredeskerk 19.00 uur 3 juni: mis Vredeskerk 19.00 uur 25 juni: mis Vredeskerk. Jongeren tussen de 13 en de 30 zyn van harte welkom een kykje te nemen by onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. Groetjes, John. Dinsdag 11 april: 19.30 uur repeti tie voor de alten om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Urau- lastraat Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden by: dhr. J. Steylen, Kolkweg 3, tel. 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat 11, tel. 82335. Oud papier kunt u deponeren in de container by dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Zaterdag 8 april: om 1530 uur meerstemmige Mis in het verpleeg tehuis St Antonius in Horst; in offi ciële kleding. Woensdag 12 april: om 1930 uur vóórrepetitie en om 20.00 uur de reguliere repetitie. Zaterdag 15 april: om 19.00 uur avondmis in de Vredeskerk. Donderdag 4 mei (Hemelvaart): om 19.00 uur medewerking aan de Dodenherdenking in de Grote Kerk Als u verhinderd bent graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. Sybers, tel. 81353. Gemengde Zangvereniging Dankzij de geweldige inzet van u allen is het ochtendkonsert goed geslaagd. Aan de Sevenheimers die na ons moesten optreden, hadden wy een goed luisterend publiek en wy hebben ook van hun zang genoten. Nu gaan we ons voorbereiden op de zangersdagen voor ouderen in Brunsum op zaterdag 27 mei waar we tevens een gezellige dag van pro beren te maken. As. zondag 9 april hoeven wy in verband met het feest van Pater Po thof niet te zingen. Blyft u trouw de repetities be zoeken. Iedere woensdag repetitie in de Kemphaan aan het Kennedyplein van 18.00-19.00 uur. By verhinde ring kunt u zich afmelden: tel. 82133 of 81317, waar zich ook nieu we leden kunnen melden. met tekst van eigen negatief 1.25 per stuk (min 10 stuks) Afgelopen zaterdag werd op uit nodiging deelgenomen aan de Landskampioenschappen die geor ganiseerd werden door de Limburg se Bond van Muziekgezelschappen onder auspicieën van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland. Onder leiding van tam- boermaitre Pierre Deenen en diri- gente Marion van Eyk werden de verplichte nummers uitgevoerd. Het stilstaande nummer Swin ging Bleu's Marsch van W. Bos werd door de jury gehonoreerd met 151% punten en het marcherende werk Happening van R. Beck met 153 punten. Dat de konkurrentie zwaar zou zyn stond vast want het Limburgse korps uit Pey-Echt was al meerdere malen Limburgs Kampioen ge weest Tben de uitslag bekendge maakt werd bleek dat men met 1% punt minder de wimpel naar Pey- Echt moest laten gaan. Tbch was ie dereen tevreden over wat men had gepresteerd en iedereen was het er ook over eens dat dit een nek-aan- nek race zou worden. Men had hem eervol verloren. Toch waren er korpsen die met minder punten toch de wimpel behaalde. Dit kwam dan omdat ze maar alleen in 'n be paalde sektie stonden en zodoende geen tegenstanders hadden. Voor marsorde en discipline had men toch weer een 9 van de jury ge kregen. Al met al toch een mooi sukses voor dirigente Marion van Eyk en Pierre Deenen, want op dit Landskampioenschap was zeker de Olympische gedachte van toepas sing: "Het is belangryker om mee te doen dan om te winnen". Op 30 maart jl. zagen de Venrayse amateurfotografen de dia's van de Bondsdiawedstry d 1987 en wel de 3 topgroepen en de medaillewin naars. Hoewel niet alles even fraai werd gevonden was het meeste toch zeer de moeite waard en misschien een stimulans voor de diamakers van de club. Donderdagavond 13 april spreekt de bekende fotograaf Guil Banser en hy zal tevens voorbeelden van Heden: donderdagavond 6 april, oefenen muziekkorps, in het Trüm- ke, van 19.15-19.45 uur leerlingen; 19.45-21.00 uur geheel. Zaterdag 8 april: zal er weer hard gewerkt worden aan de afwerking van het nieuwe gildegebouw. Er zyn nog vele werkzaamheden te doen, kom allen zoveel mogelyk. Ook nu de zomertyd is ingegaan wordt er 's avonds weer gewerkt. Informeer by uw uitvoerder dhr. G. Stiphout wanneer precies gewerkt wordt; za terdag kogels maken harken vullen. Zondag 9 april: oefenen schieten, aanvang 10.30 uur, op de schutters- weide in de Endepoel. 4-Tkllen schietwedstryd te Grub- benvorst. By eenkomst by het gilde- gebouw café "Klomp" om 14.00 uur. De kaveling begint om 16.30 uur. Zondag 16 april: Dekenaal Schut tersfeest te Seven um. Donderdag 13 april: oefenen mu ziekkorps in het Trümke. Aanvang 19.15-19.45 leerlingen; 19.45-21.00 slagwerk. De sluitingsavond van de winter- kompetitie is op maandag 24 april. Het was goed toeven op de Smakt Ruim 70 personen namen aan de bedevaart deel. Eeen prima H. Mis, een goed zangkoor, goed weer en de koffie smaakte best. Het belang- rykste was echter dat onze ouderen best zelf voor vervoer konden zor gen. Hierdoor werd aangetoond dat eigen initiatief erg vruchtbaar kan zyn. 25 april kontaktmiddag in Den Engel, aanvang 14.00 uur. Spreekbeurt notaris. Notaris Lunteren spreekt over de geschiedenis van 't notariaat en geeft 'n samenvatting van wat het notariaat eigenlyk is. a. Het personen- en familierecht b. Het huwelyk vermogensrecht c. Het erfrecht wanneer de meesten geen testament ge maakt hebben. Daarnaast kun nen de mensen door het maken van een testament zelf bepalen wie hun erfgenamen zyn. Twee belangrijke punten komen aan de orde: 1. De verzorging van de langst levende van een echtpaar. 2. Door het kiezen van de erf genamen de hoogte van het successierecht beïnvloeden. Belangrijk voor mensen zon der kinderen. d. Onroerend goed transakties. e. Zaken, welke met ondernemin gen samen hangen. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Als de men sen moeite hebben om dit in 't openbaar te doen, kunnen zy ano niem schriftelyk vragen stellen, die voor of tydens de pauze kunnen worden ingeleverd. De aktiviteitencommissie zy fotografisch werk laten zien, zo wel wat ouder materiaal als zyn nieuwste foto's. Aanvang 20.00 uur, Kennedyplein 1, Venray. Op dinsdagavond 18 april vindt het tegenbezoek van de AFWenray aan de Blerickse Amateurfotogra fen plaats. De leden verzamelen zich by het clubgebouw en er wordt gezameniyk vertrokken om 1930 uur naar het Militaire Ttehuis in Ble- rick (Antoniuslaan). Men wordt ver zocht 2 3 recente foto's mee te nemen. Op 12 april a.s. start de CNV- afdeling Venlo e.o. de Introduktie- kursus van het CNV, gevolgd door een tweede kursusavond op 26 april en mogelyk nog 'n derde avond. Deze kursus geeft inzicht in uit gangspunten en doelstellingen, het beleid en de struktuur van het CMV. Wat meer aandacht zal worden besteed aan de provinciale struktuur. Plaats-, het KMT-gebouw "De Piot- tewei", Antoniuslaan 30 te Venlo- West, aanvangstyd 20.00 uur. Voor deze kursus kimt u zich tele fonisch opgeven by de voorzitter van de CNV-afdeling Venlo. tel. 077-518102, of by het CNV-buro Limburg, tel. 045-719342. Aan de kursus zyn geen kosten verbonden. Niet-leden kunnen deelnemen te gen een bedrag van 35,-. Op zaterdag 22 april a.8. organi seert de Bejaarden Zwemvereniging "Meer Bewegen voor Ouderen in het Water" een dagtocht naar het Bloemencorso in de bollenstreek en een bezoek aan Madurodam in Den Haag, eventueel aangevuld met een rondrit door Den Haag of een kort bezoek aan Scheveningen. Voor deze dagtocht zyn nog een tiental plaatsen vry. Bejaarden die mee willen, kunnen zich alsnog melden, telefonisch op de nre. 04780-82160 of 83309. De kosten voor de geheel verzorg de reis zyn 60-, inclusief de en tree. De opgave graag voor 14 april. In Venray is men momenteel be zig met de oprichting van een vere niging voor alleenstaanden tussen de 30 en 60 jaar. Doel van deze vere niging is het ontwikkelen van akti- viteiten zoals fietsen, wandelen, bowlen, etc., voor alleenstaanden uit Venray en omgeving. Regelmatig zal de vereniging bij eenkomsten houden in de verga derzaal van De Clockert, Bergweg 4. De eerste byeenkomst is op vrydag 7 april van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie over deze vereni ging kunt u krygen onder tel. 83714, 80010, 10645 of 04787-1485. Menige langdurige zieke heeft de wens om eens naar Lourdes te gaan. De Vereniging Nationale Be devaart wil deze wensen zoveel mo gelyk voldoen en organiseert jaarlijks enkele bedevaarten. Ook in mei zal voor enkele zieken deze wens in vervulling gaan. Het HEIL DER. ZIEKEN afdeling Venray geeft hier de medewerking aan. Om aan alle wensen te voldoen hebben wy nog enkele medewerkers nodig. Als u dit als gezonde mens voor de zieke medemens wilt doen, stellen we dit zeer op prys. Tevens nodigen wy u uit op de voorlichtingsavond, die als voorbe reiding op de mei-bedevaart wordt gehouden. Deze avond is in zaal Martens te Leunen en begint om 20.00 uur. De volgende bedevaart wordt ge houden van 14 tot 21 juli. De eerste inschryvingen zyn al binnen. Hebt u interesse, neem dan kontakt op met P. Willemse. Eisenhowerstraat 11, Venray. tel. 04780-10262. U kunt zich nog opgeven voor de bedevaart van 1-8 juni. Er zyn nog een aantal plaatsen vry. Opgave by dhr. Philipsen, tel. 83575. Dinsdag 11 april a.s. is de laatste ledenavond van het seizoen. We be ginnen met het samenstellen van het nieuwe jaarprogramma. Uw ideeën en inbreng zyn belangryk, zo kunnen we een programma ma ken wat u allen aanspreekt Daarna vullen we de avond met kienen. Er zyn weer leuke pryzen te winnen. Aanvang 20.00 uur in wy keent rum "Den Hoender". Op dinsdag 25 april gaan we op excursie naar de Grote Kerk. Aan sluitend brengen we een bezoek aan museum "het Freulekeshuus". Samenkomst om 13.45 uur by de ingang van de kerk. Agenda knutselclubs: 11 en 12 april: brooddeeg verven kosteloos materiaal. 18 en 19 april: fimoklei op tegels. Overige aktlviteiten: Dinsdagmiddag dansen voor ou deren (50 Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom. '25 juni: ZESKAMP 1989. Tterrein aan de Pettenmakerstraat De wykverenlging organiseert op 9 april a.8. een fietstocht Byeen komst en start is het Wykcentrum 't Schöpke aan de Veltumse KI effen 62b. Start vanaf 11.00 uur. De leng te van de rit is ongeveer 20 km. Zaterdag 8 april: 19.00-22.00 uur DISCO. Alcohol-vry. Gratis toegang Maandag 10 april: 20.00 uur sjoe len. Sjoelclub "Den Hoender". Dinsdag 11 april: 9.00 uur en 1030 uur volksdansen al.v. Ana 20.00 uur L.V.B.-avond. Woensdag 12 april: 9.00 uur kur sus volksdansen voor personen tus sen 35 en 50 jaar. 14.00 uur gezameniyk handwerken. Tel. 81051 voor opgaven en/of inlichtin gen. 14.00 uur jeugdwerk. Ge kleurd knutselen. 21.00 volksdansen al.v. Nellie (aanmel den 20.45 uur). 22.00 uur nog een gezellig uurtje vertoeven. Vrydag 14 april: 20.00 uur KIENEN tb.v. de Reisver. 19.00 uur zaal open. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Dinsdag: vergadering Wykraad "Smakterheide", aanvang 19.30 uur. Woensdag: Jeugdvereniging "De Spetters" van 14.00-16.00 uur-. To neelvereniging "Ventiel", aanvang 20.00 uur. Donderdag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur Vrydag: jeugdclub "Chewing Gums" van 20.00-22.00 uur. Off. dealer: U belt: 077 - 543254 Burg. Bloemartstraat 30 Omdat het verkeer heden ten da ge alsmaar drukker wordt moeten de verkeersregels ook van tyd tot tyd aangepast worden. Voor ons één van de redenen-om dinsdag 18 april een ochtend verkeerevoorlich- ting te organiseren, die gepresen teerd wordt door de politie. Het spreekt vanzelf, dat dit programma voor iedereen, die aan het verkeer deelneemt leerzaam is. De voorlichting wordt van 9.00 tot 11.15 uur in wykcentrum De Ki osk gehouden en kost 2,75 p.p. en onze creche in het wykcentrum is gedurende de ochtend geopend. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Rotaract Club Venray, een jonge renorganisatie die zich wil inzetten voor de gemeenschap, heeft woens dag 29 maart jl. met sukses en ple zier een knutselmiddag georganiseerd in de Spelotheek Venray. Ongeveer 30 kinderen heb ben hieraan deelgenomen. Het volgende projekt van de club zal zyn 'de ontbyt op bed service'. Op moederdag, 14 mei a.s. brengen onze leden ontbyt op bed by moe ders. Dit ontbyt dient van te voren te worden besteld. Meer informatie hierover vindt u in een van de vol gende Peel en Maas-uitgaven. As. maandag 10 april en woens dag 12 april bestaat de mogelyk- heid tot het inleveren van vakantiebonnen voor de landbouw, en ook AS.F. Heidemy-Grontmy cheques. Ingeleverd kan worden in Venray in wykcentrum "de Kiosk" in het Brukske van 19.00-2130 uur. alsmede in Vierlingsbeek by J. Dee nen. Klaphekken 5. eveneens van 1930-2130 uur (alleen 10 april). Ee nieder die inlevert dient een bank- of gironummer by zich waarop het bedrag gestort moet worden. *Ite- vens dienen personen die cheques en/of bonnen van andere mensen inleveren zich te legitimeren. Le den van een vakbond moeten ook nog het laatste betalingsbewys van de kontributie of de wikkel van de laatste bondskrant by zich hebben. Wy verzoeken u om er rekening mee te houden dat inleveren na ge noemde data niet meer mogelyk ia Bent u niet in de gelegenheid om op deze avonden uw bonnen en/of cheques in te leveren neem dan kontakt op met de penningmeester van de Voedingsbond F.N.V. Venray, P. Smits, tel. 04780-87933. Zaterdag 1 april waren de Neder landse Kampioenschappen in Bar- neveld. Er werd gespeeld op 230 bakken door ruim 1100 deelne mers. Van onze club deed niemand mee met de kampioenschappen, wel in het open toernooi. By de H.D. drie heren, Leo Piket gem. 1173, Hans Montyn gem, 1143 en Frans Jans-Beken had niet zyn dag met een gem. van 1043. By de heren E speelde Tsng E waits een gem. van 95, goed gespeeld! By de dames speelde Anny vd. Heyden gem. 107.1 en Tbos Montyn gem. 99.1 (volgende keer geen pechdag Tbos!). Deze speelde n beide in de klasse D.D. By de DE 2 deelneemsters. Ann E waits gem. 93.8 (geweldig voor de le keer) en Cobine Jans- Beken gem. 95.1. Jammer, wy vie len buiten de pryzen maar de dag was gezellig en een echt sportfeest. 22 April is er in Bameveld weer de Nederlandse Kampioenschap pen voor Tbams. Wy wensen ons tweede team veel sukses! Onze aktlviteiten: Zaterdagmorgen lopen we het Overloon-circuit een duurloop van 10 km. We verzamelen en ver trekken om 7.15 uur vanaf parkeer plaats "De Vest". Zondagmorgen eveneens geza meniyk trimmen op het Overloon- circuit We verzamelen om 9.00 uur by parkeerplaats "De Vers" Interesse? Loop eens voor Je le ven. Een beetje gezond zweet bespaart een hoop benzine. Inlich tingen by de verzamelpunten en by Piet Loomans, Ouverturestraat 14, tel. 85384. Degenen die niet op kamp ge weest zyn, hebben iets onvergete- lyks gemist Héél veel zon, een doopparty, dobberen op het water, veel roeien en veel vogels. We heb ben 99 soorten gezien. Als je de schade nog wilt inhalen, het Hem- ka is in Zuid-Limburg. Hiervan weet ik de definitieve datum nog niet De volgende excursie is 9 april a^. Dan gaat Kam iel naar de Castenray- se Vennen, vogels en insekten ky- ken. Om 09.00 uur moet je op het Schouwburgplein zyn, met verre- kyker en lunchpakket Vergeet je flets niet Inlichtingen by Kamiel, tel. 04781-1324. UITSLAGEN TAFEL- TENNISTOERNOOI VOOR BASISSCHOLEN dd 28.3.89 Groep 3 4 5: 1. Frank Brands (St Jan) 2. Daan Mous (Foekepot) 3. Hans Wetly (Kemp) 4. Paul Bosho ven (Coninxhof). Groep 6: 1. Jasper Willems (Ma ria Oirio) 2. Vincent Buwalda (Hom mel) 3. Niels Hermsen (Coninxhof) 4. Hugo Bertyn (Foekepot). Groep 7: 1. Marouane Guachaü (Hommel) 2. Meinders Willems (Ma ria Oirio) 3. Ron Cremers (Coninx hof) 4. Bjora Winnen (Hommel). Groep 8: 1. Pascal van Daal (Keg) 2. Willem Peetere (Kemp) 3. Jacob vd. Waarde (Keg) 4. Geraerd Alards (Bongerd). Groep Red Stars-leden: 1. Elles Beyers (Hommel) 2. Sander Ren- kens (Foekepot) 3. Suzanne Zegera (Foekepot) 4. Ibrahim Yildiran (Dr. Poels). Scholenklassement: 1. Foekepot 36 pt 2. De Hommel 28 pt 3. Coninxhof 24 pt 4. De Kemp 18 pt 5. De Keg 17 pt 6. Mariaschool Oirio 15 pt 7. Mariaschool Oostrum 14 pt 8 Dr. Poels 13 pt

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7