ita®c Rooyse V.K. Triathlon Vereniging Duivensport Manual Peelland Dartbond LEKKER UIT ETEN! Atletiekvereniging Venray-Regio Red Caps Venray H.B.S. Diana H.S.V. de Roerdomp BILJARTEN Hondensport 't Alvertje Jumpers '76 Stockcar racing de Peeldrivers Venray PEEL EN MAAS Schaakclub Venray Flying Flies T.C. Rodhe Gymnastiekver. St Christoffel S.V. Phoenix T.W.C. Oostrum Bowlen Red Stars PEEL EN MAAS Donderdag 6 april - Pagina Vó Programma 8 april: Dames: Dr. pepper Were/di-Rooyse VK115.00 Letro Oikos-Rooyse VK2 15.00 ffccopa/VC Weert-Rooyse VK3 14.30 Valuas VCT-Rcioyse VK4 16.00 Aspargos 3-Rooyse VK5 13.00 Heren: Sittardia-Rooyse VK1 16.45 Aspargos-Rooyse VK2 16.00 Aspargos-Rooyse VK3 1430 Jeugd: zaterdag 8 april: Meisjes Al naar Roermondv. 12.45 o.d.r.; B. Marinus Meisjes BI naar Hom v. 14.45 ad.r.: M. Spee Zondag 9 april: Jongens Al naar Echt v. 09.00 o.d.r.: in onderling overleg Meisjes C2 naar Velden v. 13.00 o.d.r.: in onderling overleg Meisjes Dl naar Meerlo v. 12.45 o.d.r.: M. Martens Scheidsrechter by veteranen da mes 5 a.s. vrydag 7 april om 20.00 uur. zaal Brukske, Monique Bonants. Nachttoemooi Denk er s.v.p. aan jullie inschryf- formulieren op tyd in te leveren. Laten we er met z'n alle weer een ouderwets gezellige volleybalavond van maken!!! Jy doet toch ook meer!?! Dames Rooyse VK-Symmachia2-3 setstanden: 7-15, 15-9, 14-16. 15-11, 12-15 In een bomvolle sporthal zag het talrijk opgekomen publiek, Sym- machia had zelfs een bus vol sup porters met trommels by zich, hoe de Roosendaalse ploeg, na achteraf bleek, een zeer gevoelig puntverlies opliep. Byna had het trommelende supporterslegioen van Symmachia bun team met lege handen naar huis zien gaan. Beide teams lieten aantrekkelyk volleybal zien. De stryd ging in de beginfase geiyk op. Symmachia wenste echter door te stoten en met een aantal gevaarlijke opslagen kon men de aanval van Venray ont regelen. In de 2e set hadden de dames van Rooy de aan wy zingen goed in hun oren geknoopt en gooiden ze alle remmen los. Met goed setuppers- werk van Angelique en spektakulai- re aanvalsakties van o.a. Anita en een flinke dosis inzet in het achter veld werd de tweede en byna de derde set binnengehaald. Rooyse liet zich door dit nipte verlies niet van de kook brengen en stoomde door met als resultaat de setwinst in de 4e set. De 5e set liet weer eens zien hoe aan een spannend duel een flut einde kan komen. On danks het verlies een zeer bevredi gend resultaat. Heren Rooyse VK-Set Up 3-0 Setstanden: 15-9, 15-9, 15-10 De eens van spanning en sensatie bolstaande konfrontatie tussen de beide Noord-Limburgse ploegen is vervallen tot een matte en voorspel bare vertoning De Meerlose ploeg is reeds gedegradeerd en de Rooyse formatie is op weg naar een tweede stek. Het kwaliteitsverschil kwam dan ook tydens dit treffen duidelyk naar voren. Rooyse speelde zonder franje voor het resultaat en behield door de 3 punten winst de kansen op promotie-wedstryden volledig in eigen hand. De wedstryd zelf kunnen we tot de kategorie verplichtingen reke nen. Hoogstaand was het allemaal niet Set Up probeerde het wel om met haar beperkte middelen en een grote dosis inzet de Rooyse formatie onder druk te zetten. De Venrayse ploeg liet de gasten rustig in de be ginfase van de drie sets uitrazen, om dan met beter georganiseerd volleybal de Meerlose ploeg onder druk te zetten. Deze verviel dan in een legio aan persooniyke fouten en Rooyse pakte dé punten. Tévens betekende deze wedstrijd het laatste optreden van Guido van den Tillaart in het Rooyse stan daardteam. Najaren op het hoogste nivo te hebben geakteerd in de Ven rayse volleybal-scène, (Lyceum '64 en Rooyse VK) is Guido voor werk zaamheden vertrokken naar de Ver enigde Staten. Daarom Guido Good Luck! Phoenix 75 1-VCSD 2 18.30 tellers: H. Vincent en S. Reynders REGIO VENRAY Trainingsweekend in Papendal op 7, 8 en 9 april. Vertrek is op vry dag 7 april om 16.15 uur vanaf par- keerplaast gemeente-zwembad. Er wordt dan richting Papendal ge fietst. De spullen die ieder mee neemt gaan met de grote bus mee. De training op zaterdag zal zelfstan dig gedaan moeten worden. Op 30 april is de eerste kwart tri athlon van Wychen weer daar. Het is altyd weer spannend hoe iedere triatleet van start gaat Train ingsty den: Vrydag: zwemmen van 20.00- 21.00 uur gemeente-zwembad. Zaterdag: lopen van 16.00-17.30 uur parkeerplaats gemeente zwembad. Zondag: fietsen vanaf 09.00-11.00 uur route 8 vanaf parkeerplaats gemeente-zwembad Dinsdag: lopen van 19.00-20.30 uur atletiekbaan. Woensdag: fietsen van 18.30-20.15 uur vanaf parkeerplaats gemeente- zwembad; zwemmen van 21.00-22.00 uur gemeentebad. De eerste vlucht van het seizoen zit er al weer op. We gaan nu africh ten voor de zgn 2e tour en wel op donderdag 20, maandag 24 en don derdag 27 april. Inzetten van 19.00-20.00 uur. Men kan ook de volgende morgen van 6.45-7.15 uur inzetten, maar dan met het vrien- delyk verzoek mee te willen helpen met duiven op auto zetten. Wedvlucht: Heverlee, 1 april 1989 Aantal duiven: 2852. Wind: NO. Ge lost om 11.20 uur. G. Verheyen Horst-America klok te om 1254.19 uur en was daarmee de eerste overwinnaar van 1989. 1. G. Verheyen 2. G. Cuppen 3. J. Verhoeven 4. G. v.d. Heyden 5. A. Thomassen 6. A. Thomassen 7. H. Breuer 8. J. Cox 9. A. Thomassen 10. R. vd. Heyden Horst-America Horst-America Ysselsteyn Wanssum Wanssum Wanssum Horst-America Ysselsteyn Wanssum Wanssum VREDESDUIF Mandendienst vrydag 7 april Houdeng, J. Vermeulen, J. Verdel len sr. jr. Inzetten van 19.30 t/m 20.14 uur. Mandendienst om 2030 uur aanwezig zijn. Uitslagen 1 en 2 april: Ja A Loreal-Manual 10- 5 Ja B Eksplosion-Manual 12- 6 Ma B Manual-Bevo Heidia C. 6-13 Ja B Manual-Bevo Heidia C. 23- 9 Hj B Manual-Oud team 18-19 Dj B Manual-Wittenhorst 9-11 Hvet Manual-Loreal 9-22 Hsen Eksplosion-Manual 13-14 Programma zaterdag 8 april: Ja B Manual-Eksplosion a. 16.30 Jong.asp. A en Heren jun. B 17.15 Drec Breeton Sp.-Manual v. 17.30 Programma zondag 9 april: Ma B Manual-??? 17.00 Ja B Manual-??? 18.00 Dj B Manual-??? 19.00 Hsen Hercules-Manual v. 12.30 Uitslagen: Eerste divisie: Den Engel-Midnight 7-2 Commandery 1-Bull's Eye 3-6 Programma van 10 tot 14 april: Den Engel-Pardoes 2 Bull's Eye-Midnight Halve finale Peelland Beker Bull's Eye-H. Vogelpikkers zowel voor kleine kaart als voor uw uitgebreide maaltijd een smakelijke keur aan gerechten NATUURLIJK VERZORGEN WIJ OOK BRUILOFTEN EN PARTIJEN tot in de puntjes.... Café Restaurant Trainingen van baanseizoen: -pupillen: woensdag 18.00-19.00 uur; zaterdag 10.00:11.15 uur - D-junioren: woensdag 18.00-19.00 uur; zaterdag 10.00-11.15 uur - C-junioren: woensdag 19.00-20.30 uur; vrijdag 1830-20.00 uur A/B jun. senioren: dinsdag 19.00-20.30 uur; donderdag 19.00-20.30 uur - Midden- en lange afstand: dins dag 19.00-20.00 uur -Rekreanten: zaterdag 16.00 uur Schadykse bossen. Johan Coenders wint Paascross Johan Coenders heeft tweede Paasdag in zyn kategorie jongens t/m 10 jaar de Paascross in Afferden gewonnen. Hij liep de 1 km in 339 min. Met deze overwinning heeft Johan de crosskompetitie van de at letiekvereniging de Komeet gewon nen. Hy won drie keer by de jongens t/m 10 jaar en behaalde in totaal 45 punten, goed voor de eerste plaats. ScholenaÜetiekdag Op zaterdag 15 april a.s. is er weer de jaarlykse scholenatletiekdag op de atletiekbaan. Kinderen van alle basisscholen uit de gemeente Ven- cay. Holthees en Overloon, Vier lingsbeek en Maashees kunnen die dag sprinten, ver- of hoogspringen, balwerpen en 1000 m lopen. Kosten van deelname zyn 1,50 p.p. In schrijven kan via school. Oud Papier Iedere zaterdag kan tussen 1030 en 16.00 uur oud papier worden in geleverd in de container van A.V. Venray met opschrift LORIJN op de hoek van de Kempweg en West singel. Wedstrijden 8 april: Tegelen; vooijaarsserie 2,5 - 5 - 10 km 8 april: Kempen (D); stratenloop 5 -10 km 15 april: Venray; scholenatle tiekdag 15 april: Lobberich (D); estafet teloop 16 april: Rotterdam; marathon. TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 HB sen. Red Caps-Mulo 8-0 Rekening houdende dat we tegen over een betere ploeg stonden dan de tegenstanders van de vorige oe fenwedstrijden, gingen we zondag heel gemotiveerd tegen Helmond van start De eerste 2 innings bleef het 0-0. Tben kwam de jonge slag vaardige ploeg van de Red Caps in beweging Dit heeft zich de hele wedstryd voortgezet. Helmond pro beerde in de yzige kou "terug te slaan" maar kon niet op tegen het ster verdedigende veld van de Red Caps die de tegenstander geen puntje toestond. Uitslagen 1 en 2 april: HB pup. Red Caps-Gemert 5- 9 SB jun. Red Caps-Gemert 4-29 HB sen. Red Caps-Mulo 8- 0 Programma zaterdag 8 april: HB jun. Red Caps-Mulol2.00 14.00 HB asp. Venlo-Red Caps09.15 11.00 SB jun. Orioles-Red Caps 13.00 Programma zondag 9 april: HB sen. Driekamp Beek0815 11.00 SB sen. Mulo-Red Caps 11.00 Op de donderdag 30 maart jl. ge houden jaarvergadering is Roy van Slijpe als penningmeester afgetre den. Zyn taak is overgenomen door Pia Stevens. Tevens zyn Carola Lit- jens en Patrick van Fessem tot het bestuur toegetreden. De onderlinge van donderdaga vond werd na een zeer heftige stryd beslist in het voordeel van baan 3. Zaterdag werd er deelgenomen aan het Paastoemooi van Tien ray. Het eerste zestal wist nier een 3e plaats te behalen. Het tweede zestal behaalde de le plaats. Donderdagavond vergadering Zaterdagavond B.W. Deze wordt gehouden op de banen van Ons Ge noegen Ysselsteyn. Vertrek 1730 uur. Aanvang 1830 uur. Zaterdag a.s. koppelwedstryd van 't Noorden te Venlo. Zondag organiseert Well het jaar lijkse Geitenhok koppelconcours. Opgeven tot donderdagavond 20.00 uur by H. v.d. Heuvel, tel. 04780-86569. Voor uw benodigde vergunnin gen kunt u terecht bij H. v.d. Heu vel, Langeweg 38. Venray en V. Grootel's Hengelsport, Stationsweg BILJARTEN OOST-BRABANT Uitslagen teamkompetitie: Driebanden. Carambole'83/l-De Zandpoort 3-4 De Ketsers-BW'87/2 1-6 t Klosje l-BW'87/1 6-1 BVS-'t Klosje 2 4-3 OGC 1-Biyartlust 7-0 OGC 2-Carambole'83/2 2-5 AZW-OGR 4-3 D.03. VENRAY Uitslagen bandstoten: Lichtenberg 1-DOS 1 DOS 2-Helden 1 kompetitie 2-5 4-3 Programma dinsdag 11 april: DOS 1-VOP 1 d'n Oldtimer KOT 1-DOS 2 te Reuver Toernooien - A.s. donderdag en zaterdag (en afgelopen woensdag) zyn de finale wedstrijden in de le klasse van de persooniyke kampioenschappen; L. Siebers en W. Vermeulen nemen hieraan deel; het gebeuren vindt plaats by OGO te Overloon. Veel sukses is hen toegewenst - Op 6. 7 en 8 april zyn de voorronde-wedstryden van de 5e klasse; Fr. Dupont is deelnemer hieraan en hy zal trachten door te dringen tot de finale-wedstrijden. Hy speelt by VOP en ook hem alle sukses toegewenst - In het afgelopen weekend zyn de voorronde-wedstryden gespeeld van de 4e klasse; van onze DOS- deelnemers heeft B. Suilen zich ge plaatst voor de finale-wedstrijden die op 27, 28 en 29 april worden gespeeld by OBK. Mededelingen Maandag 10 en donderdag 13 april clubavonden die mogelyk be nut gaan worden voor het spelen van wedstrijden in het kader van de clubkampioenschappen. V.B.V. kampioen- Persoonlijke schappen In de afgelopen weekenden zyn in de 2e, 3e en 4e klasse de voor ronde-wedstryden van de persoon lijke kampioenschappen. Dé finalisten per klasse zyn: 2e klasse: J. Litjens De Steeg; B. van Daal OGO; J. v. Asten Anker; L. Cuypers OBK; H. Cleven DOS; J. Bo nants PGH; J. Poels BCY; R. Bax HGL. le reserve: H. Lenssen SNA; 2e re serve: J. de Beer SNA De finale-wedstrijden zyn op 13,14 en 15 april by HGL. 3e klasse: E. Derlts OGO; J. Voesten BIOS; H. Lindeman HGL; Fr. Bonants HGL; A. v.d. Vorle DOS; P. Lichteveld OGO; Th. de Haart DOS; E. v.d. Venne SNA. Ié reserve: P. Volleberg VOP; 2e re serve: M. Gommans L.67. De finale-wedstrijden zyn op 20, 21 en 22 april bij BCY. 4e klasse: P. Koonings BCY; J. Claessens VAT; W. Kleuskens SNA B. Suilen DOS; G. Vermeulen SNA; J. Comelis8en SNA H. Schaeffers OBK; G. Tissen OBK. le reserve: J. v.d. Geer VAT; 2e reser ve: H. de Bruyn Anker. De finale-wedstryden zyn op 27, 28 en 29 april by OBK. Op zondag 2 april jl. werd op het terrein van P.H.. Buitenkist gele gen aan de Metaalweg gesteden om het "Kampioenschap Jonge Hon den 1989". Tydens dit kampioen schap toonde de geleiders ondanks hier en daar enige tegenvallers dat zy er door veel inzet en vele uren intensief oefenen in geslaagd zyn met hun hond een dusdanig niveau te hebben bereikt welke een ge ruststelling op sukses moet zyn by de Keuring voor Politiehond in de maand mei a.s. te Horst. Nadat door de heer P. v. Dyk uit Maashees de punten waren geteld en hy de helper (pakwerker) de heer Tbn Verbruggen had geprezen voor het door hem vertoonde werk, maakte hy de uitslag bekend. De grote verrassing hierby was dat de Oude Garde was verslagen door de jeugd. De uitslag was als volgt: 1. en Kampioen Jonge Honden 1989 G. Philipsen met 154 pt; 2. A Philip- sen 144 pt; 3. P. de Bruin 143% pt; 4. G. Maes 98 pt Zaterdag 8 april a.s. is de eerste wedstryd van het Lentekoningsvis- sen van de korte hengels. De byeen- komst is om 7.00 uur by het Kruis aan de Maas in Geysteren. Er wordt gevist van 800-11.00 uur. Voor deze wedstryden opgeven by Harry Theeuwen, Houskuilstraat 38 in Wanssum. tel. 04784-1967 tot vry da gavond 20.00 uur. Zaterdag 8 april is er een Koppel wedstryd van het Noorden in Venlo. Voor deze wedstryd opgeven vy Huub Hendriks, tel. 04780-82994 tot a.s. donderdagavond. Leden die hun kontributie 1989 nog niet voldaan hebben vragen wy dit te doen op bankrek. nr. 14.00.03.614 of giro nr. 5134.986 tn.v. 't Alverfje of maak een af spraak met Hay Lenssen. Alle grostraat 7 Venray, tel. 04780-87606, alwaar ook nieuwe leden zich kun nen aanmelden en by Van Grootel Hengelsport Stationsweg in Venray. Uitslagen 1 en 2 april: Rush F/V-JongAspriranten 29-73 Gennep Cougars-Mini's 21-63 Jasper Sport-JongJunioren 190-49 Vido 1-Heren 1 93-83 Programma vrydag 7 april: Break-Heren 1 2130 Budel/De Schulp. Scheidsrechter: zelf verzorgen Programma zaterdag 8 april: Mini's-Deume PI 1800 tafel: M. Abfauw/J.W. Reuling Scheidsrechter: F. van Kleef JongAspiran ten-Grave 1 1800 tafel: E. Sharpe/C. Tuinier. Scheids rechters: M. Flinsenberg/B. Peetere JongKadetten-OBC 2 19.00 tafel: R. Muermans/M. Cruys- Klonip. Scheidsrechters: C. Spit- tera/R. dela Roy Meisjes Junioren-Grave 1 19.00 tafel: B. Derkx/N. Peetere. Scheids rechter: L. Bert ran ds Heren 1-EBCG 2 19.00 tafel: M. Creemera/T. West Scheids rechter: B. Peetere Zaalwacht: E. Laurensse-Wester. Sleutels en sheets worden gebracht! Springfield 2-Heren 1 18.15 Berlicum/De Run Programma zondag 9 april: Jong.Kadetten-Black Out 1 14.00 St. Servatius. Thfel: C. Arts/H. v. Veghel Tbegewezen wedstrijden zater dag 9 april: Gennep Cougare-OBC 1530 Gennep/De Niere. Scheidsrechter E. Sprokkereef/L. Bert ran ds Kampioenswedstryd Jongens Aspiranten A.s. zaterdag spelen onze jongens aspiranten hun kampioens wedstryd tegen Grave. Tot nu toe zyn zy ongeslagen op de eerste plaats beland. Uit 15 wedstryden behaalden zy maar liefst 30 pun ten! Weliswaar moeten zy nog twee wedstryden spelen, dit seizoen, maar wij verwachten geen proble men meer met onze kampioenen. Eenieder die geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd naar deze belan grijke wedstryd te komen kyken. Aanvang 18.00 uur in sporthal "De Wetteling". Na afloop is er uitge breid tyd, om de kampioenen en hun trainer en coach te feliciteren en/ofte omhelzen in de kantine van de sporthal. Voor de basketballclub is dit een mooie gelegenheid om gezamenlyk het seizoen 88/89 af te sluiten, c.q. uit te luiden. Tot ziens op zaterdag 8 april in "De Wetteling"!!! Gevonden voorwerpen Op zaterdag 18 maart zyn er sportkleren blijven liggen in de sporthal. Het gaat hier om twee wit te t-shirts en een trainingsbroek. Wanneer je je eigendommen terug wilt hebben, dan kun je ze op Pava nestraat 70 afhalen. Afgelopen zondag werd de eerste promotie-wedstrijd verreden, het geen spannende wedstrijden toon de. Ronald Mosman werd winnaar voor Sander Poels en de verrassend sterk rydende Wim Robben uit Mereelo. De verdere uitslagen: geeldakkere: 1. Freddy Mak; 2. Harold v. Veggel; 3. Matheu Stoks. witd akkers: 1. Ruud Verheyen; 2. Henk Jans sen; 3. Colin Thylor. uw weekblad De huishoudelijke kompetitie be gint haar einde te naderen. In groep 1 werd één wedstryd gespeeld. R. Keereweer moest zyn meerdere erkennen in W. Gom mans. Deze speelde het eindspel se- kuur uit De belangrijkste kampioenskandidaat ïykt O. Lem mers. Tbt nu toe is hy zonder punt verlies. Datzelfde geldt in groep 2 voor G. Kortenoeven. Zyn score van 5% uit 6 is alleen voor F. Vermeulen nog bereikbaar. Hy zal dan wel alle nog te spelen party en moeten winnen, iets wat tegen een crack als G. Kor tenoeven niet gemakkelyk zal zyn. F. Vermeulen won van P. Rouvroye, in een uitermate boeiende party. De stelling van de verliezer werd in gesnoerd. Na stukwinst en dame- ruil was de afwikkeling vry eenvoudig In groep 3 maken F. Sybere en H. Meyer de meeste kansen op het kampioenschap. De belangrijke kompetitiewedstrijd tussen beiden zal waarschijnlijk ook de beslissing over het kampioenschap brengen. In deze groep twee partyen. A. An- theunissen won van J. Hagens ter- wyi K. Beeftink over J. Claassen zegevierde. Sprekende over kampioenen: vandaag donderdag 6 april heeft Venray II de mogelykheid om als eerste te eindigen in de 3e klasse D van de LiSB kompetitie. Daartoe moet er wel van en in Venlo VI wor den gewonnen, hetgeen geen ge- makkelyke opgave zal zijn. Venray II alle sukses toegewenst. Met Pasen is het cross-seizoen weer begonnen. Yfcn onze club zyn twee crossers naar Slagharen ge weest waar weer het Junioren Féstyn was. Sebastiaan Bosina heeft het er niet zo goed vanaf gebracht Hy was na de manches al uitgescha keld. Danny Donders die deed het beter. In de Open klasse werd hy drie maal eerste in de manches. In de kwartfinale werd hy weer eerste. De halve finale ging niet zo goed. hier werd hy vyfde. In de eigen klasse won hy de manches en de halve finale. In de finale ging hy weer goed en werd tweede. Afdelingswedstryd te Oss Zondag 2 april waren we in Oss voor een wedstryd in onze afdeling Hier waren weer 17 leden van onze club aanwezig Uitslagen: Girls 89 jaar: 1. Mirella van Melis. 2. Caroline de Bruyn; 1811 jaar: 1. Hanneke vd. Bungelaar. 2. Sabine Schoenmakers; 12-13 jaar: 3. Moni que Hofinans; 16 -fMandy vd. Bun gelaar. manches. Junioren: Tim Spackler. man ches; Sebastiaan Bos ma, manches» 1. Danny Donders. 1. Rolf Spackler. Experts: 1. Mark de Bruyn, 1. Pa trick Claessens, 8 Frank v. Melis, Ronny Dolmans, manches. 2. Peter Heesmans. Cruisers: 4. Herm Hofinans. Ron ny Hofinans. manches. Open klasse: 5. Mirella v. Melis. 6. Patrick Claessens. Zondag 9 april is er een Open Grand National in Geldrop en De- demsvaart Zaterdag 8 april gaat het buiten- gebeuren weer echt beginnen. De junioren mogen de spits albyten in het nieuwe tennisseizoen! Alle kin deren, mits aan de kontributiever- plichting voldaan, mogen deel nemen. Zondag 9 april starten de senio ren. Ongetwyfeld zal Klaus Grimm een prima schema opgezet hebben, zodat beginners alswel gevorderden ruimschoots aan hun trekken ko men. Wy hopen dan ook zeker, dat vooral alle nieuwe leden (inmiddels al zo'n 60) zich opgegeven hebben voor deelname. Het is een prachtige gelegenheid om kennis te maken en de sfeer binnen de vereniging te proeven. Zowel junioren, als senio ren, die zich nog niet hebben opge geven dienen zo spoedig moegelyk kontakt op te nemen met één van de organisatoren als ze er nog by willen horen. Men dient er ook re kening mee te houden, dat men NIET wordt gebeld hoe laat men moet spelen. De schema's hangen een dag van te voeren in het pa- viyoen. Donderdag 13 april komen alle kompetitiespelers by elkaar in het paviyoen om 18.00 uur. Het is de be doeling dat de rackets gewisseld worden, teneinde zo een aantal par tyen vast te stellen, die vervolgens weer kritisch bekeken worden door de trainer. Wy verwachten dan ook alle kompetitiespelers aan de bak. Nieuwe leden kunnen zich aan melden by het sekretariaat: Gerrit Sehoonderbeek, Pr. Bemhardstraat 5, tel. 86274. Zondag 2 april jl. turnden onze dames hun laatste wedstryd van dit seizoen. Tégenstander was Jan van Weert, die de thuiswedstryd had ge wonnen. omdat wy te laat arriveer den. De wedstryd vond plaats in een gezellige en ontspannen sfeer en de oefeningen werden netjes en keurig afgewerkt met hier en daar een uitzondering We verloren te recht van deze tegenstander, die kampioen werd in de kategorie Da mes B. Onze coach, die tevens wedstryd- leider en ook nog als telcommissie verantwoorde 1 ij k was. overhandig de de kampioensploeg een bloeme tje en maakte tevens de uitslag bekend. Christoffel 13030 - Jan van Weert 141.70 pt Individueel: 2. Ellen van Eldonk 29.75; 5. Brenda Pélzer 2825: 8. Cin dy Pen ris 2530; 10. Ellen Munten 2330; 11. Gertie van Soest 23.05; 12. Harriet Flinsenberg 21.40. Valuas/VCT 7-SV Phoenix 752-2 Na 'n nederlaag van vorige week gingen we er vandaag weer eens flink tegenaan. De eerste set moesten we er even inkomen. Deze verloren we dan ook. De tweede set wisten we precies waar we moesten gaan staan om Valuas geen kans te geven om by ons een groot gat te kunnen vinden. Door onze grote vechtlust en knoklust wonnen we deze set. Over de derde set maken we onze woorden niet vuil. Deze was diep- treurig De vierde set kwam onze vechtlust weer terug We wilden en zouden persé deze set winnen, zo dat we toch nog een punlje binnen konden slepen en... jawel hoor, 't is ons gelukt: 2-2. Truus, je was er niet by, maar we hebben je toch hard nodig Programma zaterdag 8 april: Phoenix 75 2-Athos 2 17.00 tellers: J. Vollenberg en J. Vollenberg Afgelopen zondag fietsten de wedstrydrenners in Tbngelre/Eind- hoven. By de aspiranten C eindigde Michel Jeucken als 8e. Tbm van Asten en Ramon Kuunders eindig den ronde de 9e plaats by de aspi- renten B. By de amateurs beëindigde Hans van Leeuwen en Maurice Engbersen hun wedstryd als 13e en 15e. Zondag ryden de wedstrydren ners in Merum/Herten. De trimmers groep I vertrekken vanaf het clubhuis om 730 uur naar Meyel, café de Ruif aan de Hel- densedyk. voor een tocht van 100 km. De 'vélotour' groep II start by het clublokaal om 930 uur voor eenn rit van 35 km richUng Boxmeer. GOEDE PRESTATIES LEDEN VENRAYSE BOWLING BOND Tydens de Limburgse Kampioen schappen. welke het afgelopen weekend in Maastricht werden gespeeld, heeft Gerty van Cuyk een uitstekende prestatie geleverd bj de Damea-C door beslag te leggen op de 2e plaats met een score van 2595 pins (ruim 162 gemiddeld). By de Nederlandse Jeugdkampi oenschappen. welke in Mydrecht werden gehouden, wist Harold Mi- chiels zich als eerstejaars Junior in de top-tien te plaatsen. Na de lande- ïyke voorrondes bezette Harold de 14e plaats. In de halve finale- wedstryden, welke zaterdag werden gespeeld, wist harold zich vla 1124 pins (gem. ruim 187) te plaatsen by de laatste 12 voor de finale. Tydens deze finale, welke zondag werd afge werkt klom Harold via een serie van 1101 op naar een zeer ver- diensteiyke 9e plaats. BEDRIJF8 BOWLING KOMPETITIE VENRAY Uitslagen 4e klasse: AC Rest Sevenum-Jan Lindens 11-3 Gebr.Walraven 1-Tooling Téknikal-3 Nestle 2-Den Brier 2-2 AC Rest Boxmeer-Fentagon 0-4 Uitslagen 5e klasse: Custers Hydr. 2-WJ de la Roy 3-1 Jan Linders 3-Jan Linders 2 0-4 Gebr.Walraven 2-Ford v. Haren 30-4 Bowling Rest. Venray 2-PCV 4 4-0 Uitslagen huisleague Bowling Bond Venray le klasse: SVCB Swaghoven TV-Sigma's 81 Altyd Raak CP-Franssen K. 1-3 Magic Line De Steeg-Thxi Stoks 81 Pinhunters-Strikers 1-3 2e klasse: Club Up-Golden Wonder 2-2 Close Encounters-Scores 2-2 Hit Miss-Oud Meerlo 4-0 Red Arrows-Treffers 4-0 De stand: le klasse: 1. Magic Line DD De Steeg 71% 2. Sigma's Bowling Venray 64% 3. S.V.C.B. Swaghoven TV 59 4. Taxi Stoks 52% 5. Franssen Keukens 54 6. Pinhunters 51% 7. Altyd Raak Cor Paint 47% 8 Strikers 47%* 2e klasse: 1. Hit Miss 71% 2. BLS Close Encounters 68 3. Red Arrows 66% 4. Café Oud Meerlo 59% 5. De Treffers 59 8 Club Up 48 7. Scores 45% 8 Golden Wonder 31 N.K.S.-toernooi De landeiyke teams waren dit weekend vry io.m. het N.KS.- toemooi. Red Stars werd vertegen woordigd met een dames- en een herenteam. Het herenteam bestaande uit Ronald en Bert Bo gaard. Arie vd. Giessen. Bert Thys- sen. Maurice Achten en M. van Sinteren kwam gemakkelyk door de poule. Daarna werd zwaar stryd geleverd in een finale-poule tegen Irene uit Tilburg en H. v. Roth uit Veghel. Uiteindeiyk wisten de Yfen- rayers de meeste punten te verga ren en de eerste plaast voor zich op t te eisen. Het damesteam bestond uit Erica van Bussel. Edith Boo re kamp, Anouk vd. Heuvel en Danielle Poels. De dames gingen in de poule voorvarend te werk en kwamen daardoor uit in de finale. Door goed spel werden de nodige overwinnin gen binnengehaald, maar eredivtsi- onlst Irene was toch te sterk. Een fraaie tweede plaats was het resul taat voor de Venrayse dames. Uitslagen: 1 Heren: P&nningen 1-Red Stars 3 7-3 Red Stars 4-Koningslust 1 7-3 Seta 1-Red Stars 5 82 Blue Star-Red Stars 6 81 Maasbree 8Red Stars 7 5-5 't Belke 4-Red Stars 8 5-5 Red Stars 8Armada 4 7-3 TTC 8-Red Stars 9 7-3 TTC 9-Red Stars 10 1-9 Seta 3-Red Stars 11 7-3 Jongens: Bartok 3-Red Stars 4 6-4 Red Stars 5-Blue Star 1 5-5 Red Stars ÖAsterix 2 5-5 Blue Star 3-Red Stars 7 6-4 Red Stars 8-Armada 4 7-3 Blue Star 5-Red Stars 9 1-9 Meisjes: Red Stars 8Koningslust 2 81 Helden 1-Red Stars 4 10-0

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13