VERENIGINGSNIEUWS N.J.N. L.V.B. P.v.d.A. FNV KORFBAL Crescendo WINTER MERSELO VENRAY'S MANNENKOOR Koninklijke Harmonie Euterpe Zangers van St. Frans Ars Musica Kinderkoor De Bandelieren Kinder- en Jeugdkoor De Vredesklokjes Jongerenkoor CHRISKO VENRODE Vocaal ensemble Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt 0.J.C. DINGUS Jeugdnatuurwacht De Springplank Wijkgebouw Gp 't Nipperke Wijkvereniging Veltum Wijk Noord-West Buurtvereniging Brukske Huisvrouwen- kontakt Brukske Vogelmarkt Katholieke Vrouwenvereniging f 19,50 Melden van Landweert A.F.V. VENRAY Bond voor Ouderen Alliance Frangaise J. van den Beuken Red Caps Venray Capriccio - Bojema Saltarello Orkestvereniging peel en maas Donderdag 9 maart - Pagina 7 Donderdag 9 maart: om 19.00 uur repetitie 2e tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 16 maart: om 19.30 uur repetitie le bassen en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 23 maart: om 19.30 uur repetitie 2e bassen en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 30 maart: Algemene jaarvergadering om 20.00 uur in de Wieënhof met o.a. bestuursverkiezing en verkiezing nieuwe voorzitter. Afmelden: A. v. Gestel, te. 83846. HARMONIEORKEST Zondag 12 maart: 11.00 uur repetitie Donderdag 16 maart: 20.00 uur repetitie Zondag 19 maart: 11.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda: 19 en 23 maart: extra repetities 8 en 9 april: solistenconcours 16 en 23 april: eerste communie 22 april: voorjaarsconcert 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 14 mei: concert Broekhuizen. Aanvang 13.00 uur 27 mei: uitwisselingsconcert Heel- Grevenbicht-Venray 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jari priesterfeest 18 november: concours te boekei. JEUGDORKEST Donderdag 9 en 16 maart: 18.45 uur repetitie. Agenda: 9 april: solistenconcours 29 april: uitvoering schouwburg plein. DRUMBAND Maandag 6 maart: 18.45-19.30 uur les en van 19.30-20.45 repetitie. Afmelden: Clublokaal, tel. 82515 Agenda: 8 en 9 april: solistenconcours 16 en 23 april: eerste communie 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur: Bestuursvergadering: 24 april, 20.00 uur. Repetities drumband: Maandag 6 maart: H. v.d. Steeg Maandag 13 maart: M. Kooien. Agenda: Vrijdag 10 maart: van 19.00 tot 20.30 uur repetitie voor ALLE koorleden. Zaterdag 11 maart: om 18.45 uur aanwezig zijn in de Grote Kerk voor zingen van de avondmis (niet in uniform). Maandag 13 maart: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 14 maart: om 18.30 uur alleen voor de alten. Woensdag 15 maart: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen bij dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Aanstaande zaterdagavond zingen we in de Grote Kerk. We rekenen er op dat alle koorleden aanwezig zullen zijn. Aanstaande vrijdag de grote repe titie voor Pasen, samen met het dubbelkoor en het orkest. Iedereen graag op tijd aanwezig. VENRAYS GEMENGDE ZANGVERENIGING Dinsdag 14 maart: 19.30 uur repetitie voor de alten; om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursulastraat. Zondag 19 maart: 11.30 uur Zondagochtendconcert in de foyer van de schouwburg. Venrays Senio renorkest zal ook haar medewerking verlenen. Dinsdag 21 maart: 20.00 uur Jaarvergadering in zaal In den Engel, Poststraat. Dinsdag 28 maart: 19.30 uur repetitie voor de tenoren, om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursulastraat. Vyjdag 31 maart: 17.00 uur Opluistering receptie in verband met het 25-jarig huwelijk van ons lid mevr. M. Manders-Litjens in zaal Poelanzia te Ysselsteyn. Indien u verhinderd bent dan gelieve u zich af te melden bij: dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel. 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat '1, tel. 82335. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Dinsdag 14 maart: koorrepetitie van 18.30 tot 19.30 uur Zaterag 18 maart: Palmpasens maken vanaf 14.00 uur in het zaaltje Zondag 19 maart: Gezinsmis. We zijn om 10.30 uur in het zaaltje. Na afloop gaan we naar Vincentius Dinsdag 21 aart: koorrepetitie Zaterdag 25 maart: we zingen om 19.00 uur de mis in de Grote Kerk Zondag 26 maart: Maria Roepaan. JEUGDKOOR TOMORROW PEOPLE Dinsdags: koorrepetitie van 19.00 tot 20.00 uur. Zie voor agenda onder Bandelieren. Vrijdag 10 maart: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugd koor 16.45-17.30 uur. Zaterdag 11 maart: wij zingen om 19.00 uur de mis in de Vredeskerk. Vrijdag 17 maart: Repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugd koor 16.45-17.30 uur. A.s. zaterdag verwachten we jullie allemaal om 18.40 uur in het zaaltje. Je hoeft geen koorkleding aan. Afmelden als je niet kunt komen. Tot morgen op de repetitie. Hallo allemaal, bedankt voor jullie opkomst in de mis van afgelopen zaterdag. We hebben goed gezongen. Denken jullie eraan dat jullie je afmelden als je niet kunt komen naar de repetities of de mis. Tel. 04780- 82826. Verdere data: 8 april: Mis vredeskers, 19.00 uur 6 mei: Mis Vredeskerk, 19.00 uur 3 juni: Mis Vredeskerk, 19.00 uur 24 juni: Mis vredeskerk, 19.00 uur. Ben je tussen de 13 en de 30 jaar oud, dan ben je altijd welkom om eens een kijkje te nemen bij onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot-20.00 uur in het zaaltje naast de Vredeskerk. Groetjes van John JONGERENORKEST BOJEMA Vrijdag 10 maart: 18.45 uur gezamenlijke repetitie. Vrijdag 17 maart: 18.45 uur gezamenlijke repetitie. .SALTARELLO Vrijdag 10 maart: 19.30 uur EXTRA REPETITIE met de Zangers in de Galmhut. Zondag 12 maart: 10.30 uur gezamenlijke repetitie Galmhut. DENK AAN JE EIGEN STAN DAARD. Afmelden alleen bij P. Falco Franken, tel. 85855. DAMESKOOR Woensdag 15 maart: om 19.30 uur repetitie voor het doornemen van het oudere programma. Om 20.00 uur reguliere repetitie. Zaterdag 18 maart: om 19.00 uur avondmis in de Vredeskerk met o.a. koralen van Bach. Woensdag 22 maart: om 20.00 uur repetitie; dus géén vóórrepetitie. Maandag 27 maart (Tweede Paas dag) om 10.00 uur Hoogmis in de kapel van het ziekenhuis; in officiële kleding. Aansluitend maken van een foto, dus allen present! Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332 of aan mevr. Sijbers, tel. 81353. ARABESQUE Repetitie 9 maart van 20.30 tot 22.00 uur. Afmelden bij André, tel. 88131. VENRAY Woensdag 15 en 22 maart repetitie symfonie-orkest o.l.v. L. Boogarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Groote- maat, tel. 80358. Woensdag 15 en 22 maart repetitie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmelden bij P. Houba, tel. 87362. Gem. zangvereniging A.s. zondag 12 maart zingen wij om 10.15 uur de Hoogmis. Zondag 2 april zingen wij tijdens het zondagochtendconcert. Zaterdag 27 mei nemen wij deel aan de zangersdag voor Ouderen in Brunssum. De leden worden verzocht goed de repetities bij te wonen. Bij verhinde ring kunt u zich afmelden bij mevr. V. Meyel, tel. 82133 of bij me'vr. V.d. Ven, tel. 81317. Donderdag hebben we de jaarver gadering in het Pelgrimshuis; aan vang 20.00 uur precies. Er is dan geen repetitie. Tijdens de vergadering zal met name aandacht worden gevraagd voor de financiële zaken zoals de begroting voor 1989 en de keuzes die we zullen moeten doen om de weinig gelden die we hebben zo effektief mogelijk te gebruiken. Wij verwach ten dat alle leden en ereleden aanwezig zullen zijn. Opruimploeg voor de maand maart: Jos Versteegen, Leo van Dijck, Erik Pingen. Voor afmeldingen: Marian van Os, tel. 04781-2003 en Leo van Dijck, tel. 04780-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Secretariaat: Marian van de Woude tel. 04782-801. DINGUS PRESENTEERT HIP HOP PARTY 4 Vrijdag 10 maart is er, wegens groot succes, Hip Hop Party 4. Op deze avond zullen maar liefst 3 acts optreden, te weten: 1. Dream express uit Geleen (1 rapper en 1 d.j.) 2. D.S.C. uit Roermond (2 rappers en 1 d.j.) 3. 24 K uit Eindhoven (ook 2 rappers en 1 d.j.). Een belofte voor de toekomst; onderhandelingen met een Engels platenlabel zijn in een vergevorderd stadium. Voor de verdere muzikale omlijs ting zorgen verder d.j. TTM en d.j. Bally, vooral TTm behoeft geen verdere introduktie. De zaal gaat al om 20.00 uur ópen en de toegang is maar 2,50. Het bestuur is al druk doende, om de lente-uitgave van "De Natuur vriend" ineen te zetten. Deze uitgave zal in de 2e helft van maart op de scholen worden uitgereikt. Dan nog even iets over de nest kastjes; hang deze zo snel mogelijk op en dan ook op de wijze, zoals in de bijgeleverde beschrijving staat. We zien in de natuur met name de mezen al flink zoeken naar nestgelegenheid en hoe eerder en hoe beter je het kastje ophangt, hoe meer kans op bewoning. Tot de volgende keer. Janice is voor stage in het buitenland, daarom schrijf ik zolang de stukjes. Martijn leidt zondag 12 maart een excursie naar de Mariapeel. We vertrekken om 9.00 uur op het Schouwburgplein. Hij hoopt roof vogels en mogelijk ganzen te zien, dus neem je verrekijker en Petersons mee. Als er braakballen liggen wil hij ze uitpluizen. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Voor inlichtingen, bel Martijn, 04780-85377. Wie neemt er appeltaart mee? Marieke Programma: Donderdag 9 maart: knutselen voor kinderen van 6-9 jaar Dinsdag 14 maart: Dropping. Denk aan goede kleding en 'n zaklamp. Voor kinderen van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30 tot 20.00 uur. Zaterdags club voor de jeugd van 12-16 jaar van 19.30 tot 22.30 uur. Zondag 12 maart: kaarten en biljarten van 19.00 tot 24.00 uur. Maandag 13 maart: Bejaarden Ons Genoegen van 14.00 tot 17.00 uur. Maandag 13 maart: Biljartclub Op 't Nipperke. Biljarten om 19.00 uur. Woensdag 15 maart: om "20.00 uur Toneelgroep Ventiel. Donderdag 16 maart: kompetitie- kaarten en biljarten van 19.00 tot 24.00 uur. Vrijdag 17 maart: Cherwing Gums van 20.00 tot 24.00 uur. Kalender knutselclubs: 14 maart: Pop met nylonkous. (15 maart geen club.) 25 juni: ZESKAMP. Paasaktiviteit De Paasaktiviteit, georganiseerd door de Wijkvereniging Veltum, zal niet plaatsvinden op 22 maart maar op 15 maart a.s. Op 15 maart start de paasaktiviteit om 14.00 uur. Rond 16.00 uur behoort deze aktiviteit weer tot het verleden. programma: Donderdag 9 maart: 20.00 urn- Vierde kaartavond uit de serie van zes (Paasconcours). Vrijdag 10 maart: 20.00 uur KIENEN Buurtver. St. Jozef. 19.00 uur zaal open. Zaterdag 11 maart: 19.00-22.00 uur DISCO Alcohol-Vrij. Gratis toegang. Maandag 13 maart: 20.00 uur Sjoelen. Sjoelclub "Den Hoender". Dinsdag 14 maart: 9.00 uur en 10.30 uur Volksdansen o.l.v. Ans. 20.00 uur L.V.B.-avond. Woensdag 15 maart: 9.00 uur Cursus Volksdansen voor personen tussen 35 en 50 jaar. 13.30 uur Handwerken. 14.00 uur Jeugdwerk. Modeshow. 20.45 uur Aanmelden nieuwe leden Volksdansen. 21.00 uur Volksdansen o.l.v. Nellie. 22.00 uur Nog een gezellig uurtje vertoeven. Donderdag 16 maart: 20.00 uur Vijfde kaartavond uit de serie van zes (Paasconcours). Vrijdag 17 maart: 20.00 uur Kienen t.b.v. de Reisver. 19.00 uur zaal open.' Iedere woensdagmiddag Hand werken. Aanvang 13.30 uur. Voor opgaven en/of inlichtingen tel. 81051. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER"! Paaskienen Zaterdag 18 maart a.s. gaan we weer kienen. We doen dit in het wijkcentrum De Kiosk, gelegen in het Brukske. We beginnen om 20.00 uur en er is weer een prachtig prijzen pakket. Er worden weer veel kieners verwacht, dus raden wij u aan tijdig aanwezig te zijn. Eieren zoeken Zaterdagmorgen 24 maart van 10.00 tot 11.30 uur gaan wij weer paaseieren zoeken. Voor ieder kind dat een daarvoor speciaal ei vindt hebben wij een paasgeschenk. Ver zamelen bij het wijkgebouw De Kiosk. Bij slecht weer is het eieren zoeken in het wijkgebouw. WIJCENTRUM DE KIOSK Zondag 19 maart zal Muziek- en Majoretten showkorps "St. Petrus Banden" van 11.00 tot 12.30 uur een grootse show weggeven voor en in wijkcentrum "de Kiosk". Voor de kenners onder u zal het duide.lijk zijn, dat een dergelijk optreden behoort tot het topniveau. Dus mensen, komt allen kijken en genieten! Zondagmorgen 19 maart van 11.00 tot 12.30 uur voor en in wijkcentrum "de Kiosk". Dat mag u niet missen!!! Dinsdag 14 maart houden we een informatie-ochtend over seksueel mis bruik binnen het gezin; een onder werp, dat jaren in de taboesfeer heeft gezeten, maar dat de laatste jaren sfeeds meer in de publiciteit staat. Er kan echter niet genoeg over gespro ken worden, daar volgens landelijke cijfers één van de zeven vrouwen in haar jeugd seksueel misbruikt is. Bij mannen ligt het percentage gelukkig lager, doch bij het verkeert dit onderwerp nog meer in de taboesfeer. Hoe herken je het?? en dan...??? De Stichting V.S.K. Limburg (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin) zal op voornoemde ochtend, 14 maart, uitgebreid voorlichting geven vanuit haar ervaringsdeskundigheid, welke ons inzicht verschaft in de signalen, gevolgen en hoe ermee om te gaan. De ochtend, die van 9.00 tot 11.15 uur in wijkcentrum "de Kiosk" plaatsvindt, kost 2,75 p.p en is voor iedereen toegankelijk. (Wij kennen geen lidmaatschap.) Boven dien is er een crèche aanwezig, zodat u uw kleine kinderen kunt mee brengen. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling, tel 81059 of Ria v. Brederode, tel. 87042. Kanarievereniging De Vogelvriend en De Huisvriend, houden op zondag 12 maart een grote vogel markt van 10.00-13.00 uur. Eenieder die vogels over heeft kan deze te. koop aanbieden. Vogels brengen vanaf 9.30 uur in zaal De Volle Maan, Merseloseweg 36, Venray. L.V.B. KRING VENRAY CULTURELE KRINGAVOND 13 maart a.s. organiseert de L.V.B. Kring Venray haar jaarlijkse Cultu rele Kringavond in de schouwburg te Venray. Om 19.15 uur opent de kringvoor zitster, mevr. Lenkens-Ermens, deze avond. Hierna worden enkele Gouden Jubilaressen gehuldigd. De inleiding die hierop volgt wordt gehouden door mevr. C. Witters- Tijmensen en staat in het teken van: "VROUW-GEZONDHEID-DERDE WERELD". Mevr. Witters is vanuit de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland, vertegenwoordigd in de A.C.W.W., Wereldbond van Platte landsvrouwen, die dit jaar 60 jaar bestaat. Na de pauze wordt er een ontspanningsprogramma gepresen teerd door eigen leden uit verschillen de afdelingen. Zo zal er een koor uit Vredepeel en Leunen optreden, danst de Volksdansgroep uit Merselo, is er een toneel uit Castenray, een modeshow over de Oude en de Nieuwe tijd, uit Veulen enz. Een uitstekend programma voor de leden van de L.V.B., die de toegangsbewij zen via hun eigen afdeling kunnen verkrijgen. L.V.B. AFD. VENRAY Dinsdag 14 maart a.s. ledenavond. Dhr. J. Theuws zal de avond verzorgen over hoe wij zelf op een zo makkelijk en goed mogelijke werk wijze en met welke materialen we zelf ons huis op kunnen knappen. Er zal voldoende gelegenheid zijn om praktische vragen te stellen, maar er zullen ook veel praktische dingen aangereikt worden. Verder staat ons nog een traktatie te wachten voor bij de koffie. Voor de kulturele kringavond van 13 maart zijn nog toegangskaarten te verkrijgen i 10,— bij Door Bouten, tel. 89460. Voor het programma zie Peel en Maas van vorige week. •Woensdag 15 maart gaan we fietsen naar de Smakt. Vertrek om 13.45 uur bij de Vredeskerk. L.V.B. OOSTRUM Op maandag 13 maart a.s. is weer de jaarlijkse kul»turele kringavond in de schouwburg. Om 19.15 uur begint het met een openingswoord door de kringvoorzitster, hierna volgt een inleiding door mevr. C. Witters- Tijmensen over 't thema "Vrouw- Gezondheid-Derde Wereld". Na de pauze wordt een ontspan ningsprogramma gepresenteerd door eigen leden uit verschillende afdelin gen. De kosten bedragen 10,-, incl. koffie met vlaai. Opgave voor 11 maart bij R. Mommen, Witte Vrouwenstraat 26, tel. 87114. Dinsdag 4 april Dag voor Alleen staanden in Herberg de Turfhoeve. Dit jaar staat de dag in het teken van het thema "Alleen-Reizen-Uitgaan". Naast ruimte voor ontmoeting en ontspanning gaan we in op de positie van alleen'gaanden'. Aanvang 9.45 uur en sluiting 16.00 uur. Meer over de dagindeling staat in het programma, te verkrijgen bij B. Direks, Spurkterdijk 12a, tel. 81096. Hier moet men opgeven voor 23 maart. De kosten bedragen 22,-. Dinsdag 14 maart a.s. Leden avond. De heer F. Weymans, milieudeskundige van de gemeente Venray, wil ons een inzicht geven in het milieu en spreken over voeding en wisselwerking. Na een korte inleiding volgt een diavoorstelling, waarbij de milieuproblematiek zichtbaar wordt gemaakt. Op dinsdag 18 april houden wij een middagexcursie voor onze leden naar het A.C. Restaurant in Sevenum. De kosten voor deze middag bedragen 7,50 p.p. Tijdens de pauze op de ledenavond van 14 maart kan men zich hiervoor opgeven, graag meteen afrekenen. Raadpleeg ook u pro grammablad over deze excursie! Restaurant Grote Markt 11 Venray Telefoon 80250 Huzarenschelp Gevuld Varkenshaasje met salade, groente en aardappelen Dame Blanche maandag gesloten Openingstijden: dinsdag t.m. zaterdag 10.00-20.00 uur; zondag 16.00-21.00 uur De wijkvereniging Landweert or ganiseert speciaal voor meisjes vanaf 12 jaar groepsbijeenkomsten. De aktiviteiten bestaan uit spel, sport, gezelligheid, kreativiteit en regelmatig bespreken we een onderwerp zoals relaties, seksualiteit, beroepskeuze, rolpatronen, seksueel geweld... Het programma 'voor de komende maanden wordt zoals altijd door de meiden zelf samengesteld en bestaat uit de volgende aktiviteiten: 15 maart: Toekomstverwachtingen (ken je de 1990-maatregel al?) 22 maart: gaan we zwemmen in "het Meerdal" Tijdens de schoolvakanties vinden er geen bijeenkomsten plaats. Na de paasvakantie gaan we door met: 5 april: Schoonheidsspecialist 15 april: Speurtocht, we nemen als groep deel aan de speurtocht georganiseerd door A.C. Landweert 19 april: Kennismaking met een meisje, werkzaam in een mannenbe roep 26 april: Modeshow 3000. Spreekt het programma jou aan..? Kom dan gerust eens binnenlopen op woensdagavond om 19.00 uur in het wijkcentrum. Neem je vriendinnen mee! Kosten zijn 2,- per bijeen komst. Voor inlichtingen kun je terecht bij Miranda, Lathyrus 3 of bel Nettie, tel. 80294. AFDELING ONGERUST OVER TOEKOMST VAN HUURDER Op de laatste ledenvergadering van de PvdA, afd. Venray is o.a. gesproken over de toekomst van de sociale woningbouw. De nota, waarin staatssecretaris Heerma zijn plannen voor de toekomst uiteenzet, staat volop ter diskussie. Steeds meer organisaties en personen, van allerlei kleur en achtergrond, verzetten zich tegen de opvattingen van Heerma. Ook de PvdA doet dat. Extra hoge huurverhogingen, afstoten van goed kope huurwoningen, verlaging van het aantal nieuwbouwwoningen, ge dwongen verhuizingen en het aantas ten van de huursubsidie zullen immers leiden tot grote woonproble men voor veel huurders. Ook in Venray zouden vele honderden mensen de gevolgen hiervan ondervinden. Daarom onder tekenden de leden een petitie, die als onderdeel van een landelijke aktie van huurders en hun belangenorgani saties, aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Ook op de volgende vergadering staat er een groot en aktueel probleem centraal: het milieu. Lucas Reynders, bekend milieudeskundige en iemand van een landbouworgani satie zullen tijdens deze bijeenkomst een inleiding houden. Ook van belang voor niet-leden! Iedereen is van harte welkom! Noteer alvast: vrijdag 21 april om 19.30 uur in Roelanzia, Ysselsteyn. Wilt u over bovenstaande meer weten, bel dan naar Mevr. V. Vugt, tel. 82299. 'T ROOY ORKEST Na het optreden in de winkelstra ten van Venray, ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan, is 't Rooy Orkest weer volop bezig voor de 1 mei-viering. Een aantal nieuwe strijd liederen maar ook andere nieuwe nummers zullen dan ten gehore worden gebracht. Tevens zijn er een aantal enthousiaste zangeressen en zangers die als ze met voldoende mensen zijn, overwegen om toe te treden tot 't Rooy Orkest. Dat zou geweldig zijn! Immers dan zou progressief Venray en omgeving niet alleen musikaal, maar ook vokaal van zich laten horen. Laten we hopen dat het er van komt. Tevens zijn we nog steeds op zoek naar mensen die dwarsfluit, tuba, bariton, tenor-sax, bes-bas, trompet of bügel spelen. Het plezier in muziek maken staat voorop! Geen hoogdravend gedoe, maar met 22 mensen van jong tot oud, muziek maken die ook 'n beetje in je hart zit. Spreekt dat je aan, kom dan 'n keer naar een van onze repetities. Wil je meer informatie? Bel dan 'n keer met Ton Kemmelingstel. 83136 of Bert Kersten, tel. 80148. VOEDINGSBOND F.N.V. afdeling Venray Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarvergade ring van de Voedingsbond F.N.V. afdeling Venray. Deze zal worden gehouden op dinsdag 14 maart a.s. in "de Wieënhof, Leunseweg 20 Venray om 20.00 uur. Op deze vergadering is ook uw partner, vriend of vriendin van harte welkom. Rest ons nog te vertellen dat na de vergadering geheel gratig een tombola gehouden wordt. Graag hopen wij u allen te mogen begroeten. Tot ziens, namens het bestuur, Peter Smits. P.S. Wilt u zich bij verhindering afmelden. Bij voorbaat dank. Doordat het avondfotografic-pro- gramma op 2 maart in het water viel moest er binnen gebleven worden. Van de nood een deugd makend werd er een prachtige diaserie vertoond over de kerken, pleinen en fonteinen van Rome. Heel boeiend, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook fotografisch omdat er gebruik ge maakt moest worden van bestaand licht zonder te flitsen. Op 16 maart is er een Eigen Werk avond. Een goede gelegenheid voor belangstellenden om eens om 20.00 uur het clubgebouw aan het Kennedy- plein 1 binnen te lopen. Tevens is dit voor de leden de laatste kans om in te leveren voor de bondsfotowedstrijd. Dinsdag 21 maart: kienen in Den Engel Woensdag 29 maart: Bedevaart naar de Smakt. Vele ouderen hebben te kennen gegeven dit korte uitstapje te waarderen. Na afloop van de H. Mis koffie met of zonder vla. Al naar believe. Hoe wij gaan wordt nog nader in Peel en Maas bekend gemaakt. Zaterdag 8 april: toneel op Huize Servatius in Den Kerkdijk. Aanvang 14.30 uur. Parkeren opzij links van het hoofdgebouw. De aktiviteitenkommissie WANDELING Zondag 12 maart organiseren De Natuurvrienden in Merselo de derde winterwandeling van de winterserie. Er kunnen afstanden gelopen worden van 5, 10, 20 en 30 km. De start is in café "Den Tommes" Grootdorp 40. 30 km starten tussen 9.00 en 10.00 uur; 20 km starten tussen 9.00 en 12.00 uur. Speciaal voor gezinnen is er een puzzeltocht van 5 km. Hiervoor is de starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor de winnaars zijn er enkele prijsjes. Na afloop van de tocht ontvangt iedere deelnemer een herin neringsmedaille of cijfertje. Het inschrijfgeld is 3,-- (incl. korting). Op de rustplaatsen van 10, 20 en 30 km is er tegen een redelijke prijs koffie, soep, broodjes, chocomel e.d. te koop. TE ASTEN Op zaterdagavond 18 maart zal de musicoloog, historicus, kunsthistori cus en oudheidkundige, monsieur Yves Ferraton een lezing houden over: "Le renouveau de la musique de ballet Paris au 20e siècle et l'influence des ballets russes." Tij dens de lezing zal monsieur Ferraton veel muziek laten horen, wat vooral de muziekliefhebbers zeer zal aan spreken. De lezing zal zoals gebruikelijk gehouden worden in het Gemeen schapshuis te Asten. Voor bloeiende violen en primula's, pot grond en slaplanten kunt U terecht bij Plantenkwekerij Krekelkamp 3 Wanssum Telefoon 04784-1629 NEDERLANDSE KAMPIOEN SCHAPPEN VOOR DISTRIKTE.N- TEAMS Op 11 en 12 maart a.s. zal de sporthal te Reuver het strijdtoneel zijn van de Nederlandse kampioen schappen voor distriktenteams. In Noord-Limburg zal tevens het 20- jarig bestéan van deze kampioen schappen gevierd worden. De deelnemende teams zijn: Noord-Limburg 1 en 2; Zuid-Lim burg; Oost-Brabant; Nijmegen- Noord/Oost-Brabant; Midden-Bra bant; Den Bosch; Zuid-Brabant. Titelverdedigers bij de junioren zijn Nijmegen-Noord/Oost-Brabant en bij de senioren het distrikt Zuid-Oost Brabant. Beide dagen worden geopend om 9.00 uur en 17.30 uur vinden de finales plaats. Donderdag 30 maart wordt de jaar vergadering in "de Springplank1* gehouden. Aanvang 20.30 uur. Ouders en leden wij rekenen op uw komt. Oefenwedstrijd 12 maart: HB sen Amigo Groesbeek- Red Caps Venray, vertrek 11.30 uur.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7