KERKDIENSTEN Oude foto Landelijke bisschoppelijke vastenactie in Noord Limburg Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS PEEL EN MAAS Donderdag 9 maart - Pagina! PEI GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman, Eind- straat 6, tel. 81275; kapl. H. de Wit O.F.M., Grote Markt 10, tel. 82385, b.'g.g. 85855. Zaterdag: 9.00 uur Lsm. t.e.v. de H. Maagd Maria voor Priesterroe pingen (S). 19.00 uur Zondagsdienst. Deze H. Mis zal verzorgd worden door de Zangers van St. Frans. Mien Verbakel-Beetz (coll.); Harry Jans beken (coll.); overl. fam. Van Dijk- Fleurkens; Jozef Peeters; ouders Jacobs-Van de Loo; Henrica Jansen- Pillen (coll.); Alfons Goumans (coll.); Johan Moorrees en familie; ouders Hendriks-Ariëns; ouders Reijnders-Arts; Jan Bakker (coll.); Ab Steemers (coll.). Éondag: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 8.00 uur Lsm. voor de parochie. 9.30 uur Lat. Hgm. overl. echtpaar H. Gerrits-Hermans en overl. ouders (S); Nel Bovee- Claassen (coll.). 11.00 uur Ned. Hgm. ouders Coenen-Houtackers en zoon Ed (S); Alda Smedts (coll.); Jack Duijf (coll.). Maandag: 9.00 uur Lsm. oude stichtingen; tot zekere intentie. Dinsdag: 9.00 uur Lsm. W. Broers, echtgenote en overl. kinderen. 19.00 uur Lsm. ouders Frans Swinkels- Marcellis; Joost Direks (fam. Direks) Woensdag: 9.00 uur Lsm. Theodo- rus Wintels en Maria Hendrika Verbeek (S); Theodor Creemers. Donderdag 9.00 uur Lsm. overl. ouders van Pelt-Stumpe. 19.00 uur Lsm. voor de levende- en overleden leden van de Stille Omgang. Vrijdag: H. Patricius. 9.00 uur Lsm. overl. ouders (B); Piet Janssen- Oudenhoven en overl. familie. Zaterdag: H. Cyrillus van Jerusa lem. 9.00 uur Lsm. ouders Neeteson- Custers; overl. fam. Schrijnenma- kers, Maria Voermans-Janssen. 14.00 uur PI. Huw. Mis voor het bruidspaar Belinda Peters en Ruud Nooyen, Hoogakker 14. 19,00 uur Zondagdienst. Tijdens deze dienst zullen'de palmtakken gewijd worden, welke u mee naar huis kunt nemen. Jack Duijf (coll.); Jan Flinsenberg en familie; Joost Direks; jrd. Antoon Bollen; Henrica Jansen-Pillen (coll.); Alfons Goumans (coll.); Ben Frans- sen en Dor Graat; Petronella Ver- stegen-Houben en zoon Sjraar; Sjang Vissers; Mien Verbakel-Beetz (coll.); Jan Bakker (coll.); Ab Steemers (coll.); voor de levende- en overl. leden van de buurtvereniging St. Jozef. Akolieten Zondag: 9.30 uur Gerard Hoppen brouwers. Misdienaars en lektoren Zaterdag: 19.00 uur Irma Maassen en Monique, VoUeberg. Lektor C. Hendriks. Zondag: 9.30 uur Wilbert van Ham en Peter Harrewijn. 11.00 uur Bart Derkx. Lektor G. de Groot. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag: 18.30 uur Liturgieviering met volkszang. Voorganger G. van Loenen. Lektrice Zr. Hélène. Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger G. van Loenen. Lektrice H. Brouwer. Maandag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger J. Korff. Dinsdag: Bedevaart naar Smakt. Geen liturgiegroep. Geen avondvie ring. Woensdag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger J. Korff. Donderdag: 16.45 uur Liturgie viering. Voorganger G. van Loenen. Vrijdag: Geen viering. PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur Gelegenheid om te biechten. 18.30 uur Zondags viering. Toon Sanders (coll.); overl. ouders Lucassen-Maassen en Pater Florentius; overl. ouders Rongen- Buijssen en fam.; overl. fam. Martens-Fleurkens; overl. ouders Claessens-Philipsen; Petronella Brand-van Horck; overl. ouders Wijnands-Kepser; overl, ouders Van de Laar en kinderen; Toon Kateman en familie (Zeswekendienst). Zondag: Vijfde zondag in de Veertigdagentijd. 9.00 uur Voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis gezon gen door Crescendo; Elisabeth van Boven-v. Beers. 11.45 uur martien Wismans (coll.). 18.00 uur Sjeng Arts (Oorlogsinvalidenbohd). Maandag: 8.00 uur Constance Snijders en Jacoba Palm. 19.00 uur Johan Janssen, zoon Martin en overl. fam.; Wim Janssen en overl. fam. Janssen-Wolbertus. Dinsdag: 8.00 uur T.e.v. St. Antonius. 19.00 uur Piet, Theo en Ben Linders; Johanna Lormans- Gerrats en zoon Wim. Woensdag: 8.00 uur Overl. ouders Akkermans-Timmermans. 19.00 uur Harrie Lenssen. Donderdag: 8.00 uur Overl. fam. Philipsen. 19.00 uur Jrg. Maria Timmermans-Brouwns. Vrijdag: 8.00 uur Overl. fam. Arts-Janssen; Piet Baken en overl. fam.; Antoon Bovee; overl. fam. Vermeulen-Dijkmans en overige fam. 19.00 uur Gezinsmis; overl. fam. Janssen-Krijns; jrg. Jac van Dijck en Lambert Kerkhoff; jrg. overl. ouders Janssen-Timmermans. Zaterdag: 8.00 uur Mathilde Wasscher en t.e.v. H. Geest. Akolieten en misdienaars Zaterdag: 18.30 uur Martin Leen- ders. Zondag: 9.00 uur René Jansbeken. 10.15 uur Martijn Smelt. 11.45 uur André Basten. 18.00 uur Pascal Kusters. Dinsdag en vrijdag: 19.00 uur Emiel Kusters. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: Vijfde zondag in de veertigdagentijd. 10.00 uur Eucharis tieviering met zang. Int. Rie van Rijn. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur Gelegen heid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Zang door het Kinder- en Jeugdkoor "De Vredesklokjes", dus geen Kinder woorddienst. Voor Handri Madou; Gertuda Franssen-Linders (coll.); overl. ouders Thielen-Hendriks, kin deren, schoondochter en kleindoch ter; overl. ouders Pouwels-Peetërs; Koos van Rooy (coll.); Maureen v.d. Sluys (coll.); Sraar Sijbers (coll.); Victor Beerkens; Harrie Hendrikx en overl. fam. Hendrikx-Swinkels; Fanny Croqué; de overl. deden van de "Stille Omgang". Zondag: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 8.30 uur Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 10.00 uur Hoogmis, Ned. Voor genezing van een zieke moeder; Henriette Maria Bouman; voor de zieken van de parochie. 11.30 uur Voor de weldoeners van de parochie. Maandag: 8.00 uur Voor Toon Albers (coll.). 19.00 uur Voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven; Hans Gijsen. Dinsdag: 8.00 uur Voof-Martinus Pontman en Gijsbertus van Blokland. 19.00 uur Voor Gertruda Lensen- Heesen (coll.); Sraar Verstegen (coll.); Jan Houtackers. Woensdag: 8.00 uur Voor overl. Johannes Hagenaar. 19.00 uur Jrgt. voor mathijs Michels; Gerardus Johannes Maria Vermeulen en Ma thilda Johanna Vermeulen-Barents. Donderdag: 8.00 uur Voor de Christenen die vervolging lijden. 19.00 uur Biechtgelegenheid (geen H. Mis). Vrijdag: 8.00 uur Als eerherstel aan het Goddelijk Hart. 19.00 uur Voor Toon Stevens; Jacob Emonts en "Honger naar land". De vorige week kwam dit motto, aan de orde gezien vanuit de positieve ontwikke lingen die zich in de Derde Wereld aftekenen met betrekking tot de verbetering van de infrastruktuur. Men gaat niet bij de pakken neer zitten, maar steekt de handen uit de mouwen. Deze week komen een paar projekten ter sprake die een gevolg zijn van de enorme migratie waarmee Zaïre te maken heeft. Sinds de onafhankelijkheid van Zaïre nam de bevolking van de hoofdstad Kinshasa jaarlijks toe met 50.000 mensen. De belangrijkste oorzaak van deze groei is de migratie van het platteland naar de stad. Het zijn hoofdzakelijk de jongeren die het platteland verlaten. Zij trekken naar de stad en zoeken hier een kans om een toekomst op te bouwen. Slechts weinigen lukt het een baan te vinden en het merendeel is gedoemd de dagen in ledigheid door te brengen, met alle gevolgen van dien. Op verschillende manieren probeert men iets aan dit probleem te doen. Allereerst is daar het aanzetten van de plaatselijke bevolking om kon- kreet te werken aan een verbetering van het leefmilieu, in de eigen wijk. Hierbij moet gedacht worden aan projekten met betrekking tot straten- verbetering, drinkwatervoorziening, preventieve gezondheidszorg, sociaal- kulturele aktiviteiten enzovoort. In de hoofdstad Kinshasa is een groots projekt in deze zin opgezet. Er wordt een bedrag van 50.000,-- gevraagd om de plaatselijke bevolking vooruit te kunnen helpen. Daarnaast is het zaak dat de ontwortelde jongeren die hun weg naar de hoofdstad zochten worden opgevangen. Het opleidingscentrum "Boyokani" is opgericht door een vereniging die zich het lot van deze jongeren aantrekt. Deze vereniging organiseert cursussen voor deze jongeren, zodat zij een beroep kunnen leren. De vereniging bekostigt zelf de opleidingskosten. Zij vraagt aan de Landelijke Bisschoppelijke Vastenaktie echter \£el gel door de aanschaf van een kollektie gereed schap voor de afdeling lassen (bedrag 11.500,-) en voor de afdeling metselen (bedrag/ 5.200,--). De Landelijke Bisschoppelijke Vas tenaktie in Noord-Limburg wil graag steun geven aan dit goede initiatief. Vorig jaar brachten we in Noord- Limburg bijna vier ton bij elkaar voor steun aan projekten in de Derde Wereld. De werkgroep hoopt dat u ook dit jaar weer meedoet. Uw bijdrage kunt u storten op gironr. 225.79.19 of op banknr. 12.36.80.956 t.n.v. de Werkgroep Landelijke Vastenaktie Noord-Limburg, aktie 1989. zoon Sjaak en overl. fam. Emonts- v.d. Hulst. Zaterag: Hoogfeest van de H. Jozef. 8.00 uur Tot bijzondere intentie (P).- Op 18 maart, is weer onze voetbedevaart naar Smakt. Vertrek 6.15 uur vanaf de Vredeskerk; om 8.00 uur H. Mis in het kapelletje te Smakt. Misdienaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Paul Claassen en Ivo Niessen. Zondag: 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Pascal en Urbain v. Weert en John Dommeck. 11.30 uur José Cornego. Maandag en dinsdag: 19.00 uur Boy Ramirez. Woensdag: 19.00 uur Alberto Omar Alverez. Vrijdag: 19.00 uur José Plasencia. Zaterdag: 19.00 uur Günther Stamper en José Plasencia. PROTESTANTSE KERKENGEMEENSCHAP Op zondag 12 maart zal in het IMBO Leunseweg 2a te Venray Ds H. van Es voorgaan in de dienst waarin de maal tijd van de Heer wordt gevierd. Aan vangstijd 10.00 uur. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en is er kinde ropvang. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 uur Ide Min; Hendrica Vennekens-Verschuren. Zondag: 8.30 uur Uit dankbaar heid. 10.00 uur Tot zekere intentie; Piet Litjens (jrd.); Lei Janssen; Toon Versteegen (Gem. koor). Maandag: 9.00 uur Gest. jrd. Theodoor Camps en echtgenote. Dinsdag: 9.00 uur: Ide Min. Woensdag: 9.00 uur Tot zekere intentie. Donderdag: 9.00 uur Gest. jrd. Jan Zegers en Johanna Camps. Vrijdag: 9.00 uur Gest. jrd. overl. fam. Hendriks. 13.30 uur Voor het bruidspaar Dobbe-Pluk. 15.00 uur Uit dankbaarheid bij het 25-j. jubileum O.V.B. (Gem.koor). Zaterdag: 15.00 uur Uit dankbaar heid bij 80ste verjaardag van Maria Hendrina Litjens-Verhaeg (Familie koor). 19.00 uur Hendrica Venne kens-Verschuren; overl. ouders Camps-Wolters; Jeu Arts; Gertruda Claessens-Drabbels; Piet Fleurkens; overl. ouders Custers-Peeters; Wim Heidens; Moeke Vermeulen-Moor- rees; Piet Custers; overl. ouders Hoex-van Soest en Nelly; overl. ouders Houwen-Jacobs; Mia Her- mans-Voermans (Jongerenkoor). Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Sjouke Camps, Heidi Holierhoek, Stephanie Janssen, Sanne Bartram. Zondag: 8.30 uur Jorn Rongen, Robert Janssen, Sander Schuurmans, Emiel Truijen. 10.00 uur Sandra van Limbeek, Marian v.d. Wijs, Maud van Arsen, Monique v.d. Pas. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 uur Gez. H. Mis (dameskoor). Voor Antoinetta Smits- Theuws; Frans Maas; st. Piet Rongen en Gertruda Euwals; Dora Euwals- Pijpers. Zondag: Vijfde zondag van de Vasten. 11.00 uur Hoogmis. St. Theodora Kemmelings; Henk Gom- mans; overl. ouders Te Plate- Maassens; overl4 fam. Turlings- Thielen; Dien Rutten-Siemons. Woensdag: 9.00 uur H. Mis. T.e.v. O.L. Vrouw van Alt. Dur. Bijstand (S); st. Johannes Billekens, Petronel la Versleijen en Catharina Versleijen. Vrijdag: 9.00 uur H. Mis. Carolien Philipsen. Zaterdag: 19.00 uur Gez. H. Mis (Jonge Garde Koor). Frans Maas; Jac. Driessen en zoon Jos; overl. ouders Verstappen-Verhaag en hun kinderen Joos en Riek; t.e.v. Maria voor genezing van zieken. PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 19.00 uur Voor overl. ouders Maes-Baeten en tevens voor Gertrude v.d. Sterren-Jenniskens (coll.). Zondag: 8.00 uur Jgt. Pier Janssen. 10.00 uur Jgr. P.J. Steeghs; Maria Litjens en Anna Henckens. Dinsdag: 19.00 uur Marie v. Kuijck. Woensdag: 8.00 uur Voor Geert Classens en Gezinsmis (offeraars). Donderdag: 19.00 uur Voor overl. ouders, Hein en Martinus Emonts (1). Vrijdag: 8.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw v. Alt. Bijstand (offerblok). Misdienaars Zaterdag, dinsdag en woensdag: Renee en John. Zondag 8.00 uur, donderdag en vrijdag: Michel en Pieter Jan. Zondag: 10.00 uur Joep en Joan. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 uur Gezinsmis. Thema: "Heb je wel gehoord van Holle Bolle Gijs?" (Over vasten). Lsm. overl. fam. Van Dijck-Bouten; lsm. Teng Noijen (vw familie); lsm. Mathijs Litjens en echtgenote; weekd. Antonetta Direks-Derckx (1); maandd. Anna Verheijen. Zondag: Vijfde zondag in de Veertigdagentijd. 9.45 uur Hgm. v. Micel Loonen en overl. familie; hgm. als gest. jrd. overl. ouders Litjens- Keijzers en dochter Mia. Maandag: 19.00 uur Lsm. Hendrik t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 Philipsen en Catharina Philipsen- Spreeuwenberg; lsm. overl. fam. Verkoeijen-Janssen en Frans Ver- koeijen; gest. jrd. Peter Emons, echtgenote en overl. kinderen. Dinsdag: 19.00 uur Mmandd. overl. ouders Martens-Smedts en Henri Martens; gest. jrd. Peter Johannes Rongen en echtgenote. Woensdag: 19.00 uur Lsm. ovel. fam. Koenen-Janssen; lsm. Eduard en Stans Dietz, lsm. Teng Voesten. Donderdag: 19.00 uur Lsm. Thei Heidens; lsm. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels; maandd. Marie Keijsers-Hèndrix. Vrijdag: 19.00 uur Maandd. Her man van Leipsig; gest. jrd. Godfried Litjens en echtgenote. Zaterdag: 19.00 uur Lsm. Elly van Berlo en Elly Loonen; lsm. overl. fam. Claessens-Gussen; lsm Teng Noijen (vw de buurt); lsm. Wim Manders (vw fam. Swinkels Bruk- ske); lsm. Fet en Marie Lucassen; weekd. Antonetta Direks-Derckx (2); maandd. Teng de Lauw; maandd. Wim Litjens. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Frank Litjens en Jos Direks Zondag: 9.45 uur John v.d. Aker, Barry Willems en Roel Kersten. Misdienaars Maandag t/m vrijdag: 19.00 uur Bob Kersten en Eef Leijssen. Lektoren Zondag: 9.45 uur Mevr. Van Bavel. Huwelijksafkondiging Jos Weijs en Marie-Louise Corne- lissen, beiden uit onze parochie (le roep). REKTORAAT VEULEN Zaterdag: 19.00 uur Hgm. Harry Kusters (v. buurt); tot bijzondere intentie. Zondag: Vijfde zondag van de Vasten. 11.00 uur Hgm. overl. van fam. Janssen-Fijten. Woensdag: 8.00 uur Lsm. Jacobus Ewals; Piet en Sjeng Heesen. Donderdag: 16.30 uur Lsm. Rein- tjes-Verstegen. Vrijdag: 8.00 uur Lsm. uit dankbaarheid. Zaterdag: 19.00 uur Hgm. Lies Mulders en overl. fam.; Petran Muyzers; Dien Burgers-Driessen. Akolieten Zondag: Jan Pieter Litjens en Martien hagens. Misdienaars Bas Reintjes en Gert-Jan Holter- mans. REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur Avondmis tot intentie van de vormelingen. De kinderen worden gevormd door Kannunnik Van d'r Valk. Zondag: Vijfde zondag van de Vasten. Hoogmis. G.G.J. voor Engelbertus Poels en Gertruda Poels- Voesten; overl. fam. Ewals-Fleuren; Johannus en Hendrikus v. Kempen en Ger. v. KempenFriessen. Ako lieten: Roel v. Rens en Richard Janssen. Misdienaars van de week: Angelique en John. Maandag: 8 uur H. Mis. Dinsdag: 8.00 uur H. Mis. Woensdag: 8.00 uur H. Mis. Donderdag: 8.00 uur H. Mis. Vrijdag: 8.00 uur H. Mis. Zaterdag: 19.30 uur Avondmis voor Peter Wellen van zijn vrienden; Martinus en Johanna Peeters-Gerrits en overl. kinderen. De opbrengst van de 2e inzameling van de Vastenaktie heeft opgebracht 287,50, waarvoor hartelijk dank. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 uur D. Kleuskens- Wijnen (buren); W. Koonings (kin deren K.); J. v.d. Ven (fam. Winnen); Fr. Horrevoets en echtge note. Zondag: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 9.30 uur Jrd. W. Spreemvenberg en echtg.; jrd. Th. Verheijen; jrd. Sj. Geurts. 11.15 uur Tr. Mulders, overl. ouders en familie; geestelijk welzijn van de parochie. Maandag: 19.00 uur H. Philipsen (familei). Woensdag: 19.00 uur Jan Swinkels (kaartclub); Ben Geurts en echtgenote Vrijdag: 19.00 uur Overl. paroci- anen. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur R. en T. Berkers. Zondag: 9.30 uur N. Jaspers en E. Jenniskens. 11.15 uur Marl. Potten en R. Jenniskens. Maandag en Woensdag: B. Vergeld en N. Jaspers. Vrijdag: D. Wijnands en A. Philipsen. Vastenaktie Heeft u het eerste zakje al ingeleverd? Spreuk van de week "Kritiek accepteert men alleen als zij verpakt is in een lofspraak!". Doopschema (April) op de zondagen 9 en 23! Boetevieringen Dinsdag 21 maart, zonder Eucha ristieviering. Woensdag 22 maart, opgenomen in de Eucharistieviering. Ziekencommunie Op Witte Donderdag 's morgens kunnen zieken en bejaarden, die niet naar de kerk kunnen komen, thuis de H. Communie ontvangen, tijdig bij mij opgeven! PAROCHIE MERSELO Zaterdag 19.00 voor een zekere inten tie; M.M. Misd. Wilma v. Osch en Joy Arts. Zondag 10.00 Harrie v. Cuyck (v.d. fam. Hellegers); misd. Teun Franssen en Martijn Rieter; 11.30 Marie v. Osch (4e 6 wk.); Misd. Martijn Wilms en Roel Creemers Maandag 8.30 Anna Bouten. Dinsdag 8.30 Mevr. v. Sanden-v. Dijck; Antoon Michels. Woensdag 19.00 overl. fam. Gielen- Arts; Martinus Stiphout, Johanna van Rijswijck en zoon Wilhelmus; Antoon Poels en Petron. Jacobs. Donderdag 8.30 Piet v. Rijswijck; Fam. v. Rijswijck-Verhoeven. Vrijdag 8.30 Teng Emonts (koll.); Marie v.d. Hoogenhof. Zaterdag 19.00 lev. en overl. leden Natuurvrienden; Harrie v. Cuyck (2e 6wk.); Harrie Arts; Antoon van Hoof. Misd. Karin Tijssen en Heidy Litjens. Kollektanten: zaterdag G. Ewals, zondag 10.00 H. v. Tilburg; 11.30 J. v. Hoof. Kerk poetsen: donderdag 16 maart mevr. de Rijck-Zegers en mevr. Kessels-de Rijck. Een woord over de vastenaktie 1989. Ik zou uw hulp willen vragen voor een project in Ghana, waar ik zelf lange jaren geweest ben. Het gaat om een vormingscentrum in het noor den, het arme gedeelte van Ghana, dat grenst aan de Sahelzone. Ik kan uit ei gen ervaring getuigen dat die mensen onze hulp nodig hebben en verdienen. Het bedrag is ƒ10.000,-. Het is hoog gemikt, maar wie weet? Als we alle maal meedoen kan het lukken. F. Mertens, pastoor GEWONDEN BIJ BOTSINGEN - Op de kruising Kempweg-West- singel kwamen door het niet verlenen van voorrang twee personenauto's met elkaar in botsing. Twéé inzitten den moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. De verwondingen bleken mee te vallen, want beiden konden na behandeling naar huis worden overgebracht. - Op de kruising Langeweg-Hoen- derstraat verleende de bestuurder van een bedrijfsvoertuig uit Wanssum geen voorrang aan een fietsende dame uit Venray. Een botsing volgde. De dame moest met lichte verwon dingen naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ook zij kon na behandeling naar huis worden overgebracht. VANDALISME - Een aan de Jan Hensenstraat geparkeerde personenauto was met een bijtende vloeistof bewerkt. De lak van de motorkap loste geheel op. RECTORAAT VREDEPEEL Zaterdag 19.00 Bijz. intentie (M.J.) Zondag 10.00 G. Weerts. Maandag 8.30 uur tot intentie. Dinsdag 8.30 Henk Nabuurs. Woensdag 8.30 Rector Vernielen. Donderdag 8.30 ter ere van St. Jo zef. Vrijdag 8.30 Behoud van het geloof in Europa. Zaterdag 19.00 t.i.t. fam. Arts- Herpers. Misdienaars: zaterdag Bart Marcel lis en Antoon v. Hoof; zondag Mar tien v.d. Heuvel en Peter Botden. Lectoren: zaterdag: Josien Claes- sens; zondag Maria Lemkens-Ermens. Gedachte voor de week: Jezus zei tot haar: „Ook ik veroordeel U niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer". Joh. 8.11 RECTORAAT SMAKT Zaterdag 19.00 Plechtige avondmis opgeluisterd door ERATO uit Blitters- wijck. Intenties: fam. v. Kempen v.d. Winkel; vader en moeder Mulder en voor twee zusters religieuzen. Zondag 8.30 uur te Holthees gebeds en communiedienst door Pius van Loon; 8.30 H. Mis t.e.v. de H. Jozef voor fam. Ebus en fam. Bongaerts- Kersten; 10.00 Hoogmis opgeluisterd door Logeko uit Overloon. Intenties: Thei Gooren en fam. v.d. Bosch, t.z.i. en uit dankbaarheid; 11.30 H. Mis t.e.v. H. Jozef voor al de intenties van de Pelgrims en fam. v.d. Nieuwehof. Maandag 9.30 H. Mis in de Jozef kapel. Dinsdag 9.30 H. Mis in de Jozefka pel; 10.00 Bedevaart Dongen; 15.00 Geldrop. Woensdag 9.30 H. Mis t.e.v. H. Jo zef. Intentie voor fam. Evers-Koenen. Om 9.30 uur bedevaart Uden; 10.45 uur bedevaart Gilze Rijen; 15.00 uur bedvaart bewoners Schuttersveld. Donderdag 9.30 H. Mis in de jozef kapel en om 15.00 Bedevaart schut tersveld. Vrijdag 9.30 H. Mis in de Jozefka pel. OORZAAK BRAND IN WONING OPGELOST De politie heeft de oorzaak van een brand in de bovenverdieping van een woning op 2 november van het vorig jaar tot een oplossing gebracht. De bewoonster werd maandag aangehou den, terzake het opzettelijk in brand steken van dat gedeelte van de door haar bewoonde woning in de Vivaldi- straat. Dank zij snelle ontdekking en snelle bestrijding kon toen (worden voorkomen dat de brand zich verder dan de bovenverdieping uitbreidde. De schade werd geschat op dertig veertig duizend gulden. De dame heeft een bekentenis afgelegd en verklaarde de brand te hebben gesticht, omdat haar aan vraag voor een andere woonruimte niet kon worden gehonoreerd. Na de brand heeft ze wel andere woonruim te gekregen. Na opmaking van proces verbaal terzake opzettelijke brandstichting werd zij naar haar nieuwe woonadres gezonden. ONVOLDOENDE AFSTAND Onvoldoende afstand houden en niet alert reageren als de voor je rijdende personenauto op de Deur- neseweg plotseling moet afremmen. Daardoor botste ter hoogte van de Rouwkuilen, vrijdagavond drie au to's op elkaar. Die botsing was te voorkomen geweest als er voldoende afstand was gehouden. Nu zaten een bes'tuurder uit Deurne en twee bestuurders uit Helmond met de brokken. De ravage was groot maar bestuurders en inzittenden kwamen er met lichte verwondingen of de schrik vanaf. Het drukke vrijdagavond verkeer vond overlast van de ravage. ERGERLIJKE DIERENKWELLING Een eigenaar van een zwarte bastaard hond heeft bij de politie aangifte gedaan van een meer dan ergerlijke vorm van dierenkwelling. De hond kwam afgelopen vrijdag thuis vol bloed en de dierenarts konstateerde dat de hond op een ondeskundige wijze was gecastreerd. De hond, die nooit van huis ging en ook nooit overlast bezorgde was bijn doodgebloed. Omdat er geen enkele aanwijzing in de richting van de dierenbeul is, hoopt de politie dat er personen zijn die jl. vrijdag de hond hebben zien lopen in de buurt van Jaegerhofweg op het Veulen. Graag kontakt met de politie voor oplossing van deze ernstige vorm van dierenkwelling. In de jaren '50 waren er verschi lende straatvoetbalclubs, o.a. Langeweg, Hoenderstraat, Maashes weg en Stationsweg-Landweertweg, Bijgaande foto is van Stationswei Landweertweg onder de naam va "Swift". Het voetbalterrein was he open veld, thans Gebr. Marteo Bouwmaterialen. Bovenste rij van 1. naar r. Jan Gommans, Piet Janssen, Broei Janssen, Joop Aerts, Jan Hendriks Jacq. Kersten. Onderste rij van 1. n&ar r. Ruud Vermaaten, Henk Peeters Chris Jansen, Huub Kroon en Jai Verhaegh. Bij de vorige week geplaatste fot« van de heren geestelijken van di Grote Kerk, uit de dertiger jaren, vermeldden wij als eerste, kapelaa; Lambert Theunissen. Naar aanleidinj daarvan attendeerde men ons er op dat dit niet kapelaan Theunissen was maar kapelaan Geurts. De meningei hierover blijven verdeeld, wan niemand kon ons nu precies ver telle wie wie was... DE ARME KANT VAN VENRAY Eén van de bekendste slogans vaj het Conciliair Proces luidt: 'denl globaal, handel lokaal'. Dat betekent dat de thema's het Conciliair Proces, vrede, gerech tigheid, en heelheid van de schepping niet alleen in wereld-, maar ook a vooral in lokaal verband aan de ord moeten komen. Op 15 maart 1989 staat het thenj 'gerechtigheid' centraal, toegespit* op de situatie in Venray: hoe gesteld met de mensen die van eei minimumuitkering moeten rondko men; is er een arme kant van Venray Wie de media volgt, weet dat kerken in Nederland zich inmiddels herhaaldelijk over het vraagstuk vas de armoede in Nederland hebbel gebogen. Juist in de afgelope maanden is er in het dagblad 'Trouw een heftige diskussie gevoerd tusses vertegenwoordigers van de kerken e minister de Koning en zijn s secretaris over dit onderwerp. Over dit thema organiseert d Protestantse Kerkengemeenschap Venray een avond. De avond telt dri inleiders: de heer H. van Mill, maatschap pelijk werker RIM; mevr. B. Schols, medewerkste Stichting Consument en Huishou ding; een medewerker van de Social Dienst Venray. De eerste twee vertellen op grom van hun praktijkervaring hoe d situatie in Venray is. De la vertelt een en ander van maatregelen die de regering in dl afgelopen jaren genomen heeft t.a.v uitkeringsgerechtigden Dit initiatief wordt mede onder steund door de basisgroep 'Heel dl kerk, Heel de wereld'. De avond begint om 20.00 uur. Plaats: Christelijke basisschool 'dl Hommel', Oostsingel 39, Venray. OECUMENISCHE BASISGROEP A.s. zondag 12 maart is er een woord dienst van de oecumenische basi groep „Hel de kerk, heel de wereld' Thema is „levenloos". Plaats: kapt bejaardencentrum Het Schuttersveld Bergweg Venray. Aanvang 11.15 uur Voor de kinderen is er een neven dienst. JEHOVA'S GETUIGEN Hierbij nodigen wij U uit voor hf bijwonen van een bijbeltoespraak mt als thema „bouw uw geloof op 's men sens schepper" in de koninkrijkszas aan de Henri Dunantstraat 11, aan vang 10.00 uur a.s. zondag, gratis tot gang, geen collekte. DIEFSTALLEN - Uit een, in het kleedlokaal van 4 sporthal hangende pantalon, van efl sportende Venrayer, werd de porlt monnee met 100 gulden en de giropa gestolen. - Uit een textielzaak in het Schol) k tenstraatje werd een dekbedovertrc ter waarde van 350,- onbetaal fjyj meegenomen. VANDALISME - Getuigen hebben gezien dat vit jongens een ruit van een textielzai in De Bleek kapot gooiden. Toend politie arriveerde waren de "gooien in geen velden of wegen meer bekennen. - Vandalen hebben ook een li taarnpaal slaande aan de Veltuflis Kleffen beschadigd. Ze schopten lamp uit en vernielden tevens afschermplaatje, waardoor gevat He voor kinderen kon ontstaan.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 18