t De deeje kurf ARCADA LE COQ W0 KIENEN KOS VLIEGEN ROUW- Su f SJENG GOUMANS De Oude Heerlijkheid DICHTBIJ ALS HET NODIG IS DAG EN NACHT BEREIKBAAR, tel. 04780- 88889 bar - dancing - cafetaria The Starfighters fsfir Gevestigd per 1-3-1989 Mw. A. Thuis-de Wit SUPERKffiNEN IN OPLOO DE BONTE KOE VERKLEED HALFVASTENBAL HALFVASTENBAL The Southern Blues Rock Band interieurverzorgster/ serveerster f620.- p.p. VEN RAY'S REIS EN W ^TOERKOOP Igji Excutoriale Openbare verkoop uit de hand te koop Henseniusstraat 5 ZaalinDenEngelpoststraati .Venray Gezellige kienavond GERRIT SLUYS B.V. MEER HAAR Herenkapsalon LEO NOOYEN GROTE KIENAVOND IN LEUNEN t t PEEL EN MAAS Donderdag 2 maart - Pagina 17 Sind.6 1950 Begrafenisonderneming Verzorgen van begrafenissen en crematies. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier niet voor verzekerd zijn. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier wel voor verzekerd zijn. Wij verzorgen alle opdrachten voor alle verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. Noordsingel 24, 5801 GK Venray STREEKSCHOUWBURG Vrijdag 3 maart, 19.30 uur dus niet 20.15 uur SCAPINO BALLET met COPPELIA (uitver kocht!) Entreeprijs f20,-, passen en jeugd f12,50 Zondag 5 maart, 11.30 uur ZONDAGOCHTENDCONCERT m.m.v. Da meskoor Venrode Venray en de Fanfare Een dracht Meerlo. Toegang gratis Zondag 5 maart 20.15 uur AMATEURTONEEL COMEDIA LEUNEN met DE ONVERWACHTE BEZOEKER thril ler van Agatha Christie Entreeprijs f 7,50 Passen f 6,- Dinsdag 7 maart 20.15 uur DEEP RIVER QUARTET Entreeprijs f 17,50 passen f 12,50 Cultuurbon geldig Zondag 12 maart 11.30 uur BARRELHOUSE JAZZBAND Entreeprijs f 7,50 passen f 5,- cultuurbon geldig Zondag 12 maart 14.30 JEUGDVOORSTELLING „DE DRAAK" Entreeprijs f 7,50 volwassenen, f 6,- jeugd Dinsdag 14 maart 20.15 uur FLOORTJE BLOEM van Yvonne Keuls (bijna uitverkocht) Entreeprijs f 22,50 passen f 17,50 Donderdag 16 maart JULES DEELDER met KIEZEN OF DEEL- DER Cultuurbon geldig. Entreeprijs f 17,50 Passen f 12,50 Dinsdag 21 maart, 19.30 uur ROB VAN REIJN met het „REIJNGOUD MYSTERIE". Mime-festival Entreeprijs f22,50, passen f15,-. Cultuurbon geldig. Donderdag 23 maart, 20.15 uur BENNY NEYMAN met „VANAVOND IS VAN ONS" (bijna uitverkocht) Entreeprijs f27,50, passen f25,-. WIJ WILLEN U NU ALVAST ATTENDEREN OP DE SCHITTERENDE OPERA VAN PUCCINI, OP MAANDAG 17 APRIL, 20.15 UUR „LA BOHEME" door Forum. VOOR IEDEREEN EEN BELEVENIS A.s. zaterdag 4 maart halfvastenbal m.m.v. Aanvang 21.00 uur Langstraat 10 Venray Eligiusweg 3 Consulten 5801 JM Venray alleen na Tel. 04780-10703 telefonisch overleg erkend paranormaal genezeres ELKE MAANDAG met o.a. 7 x fl. 125,— geldprijzen en 2 hoofdprijzen van samen fl. 450,— aanvaiig'20.00 "Uur in telefoon 08858-1226 AAN DE RAND VAN DE BLEEK Donderdag 2 maart gast d.j. Lien P. Zondag 5 maart met het Venrayse amusementsorkest DESIGN Aanvang vanaf 16.00 uur. Attentie: Dinsdag 14 maart Ossengai lokaal „over het milieu gesproken" Gevraagd: gastdiscjockeys voor een donderdagavond Hoenderstraat 2a Venray A.s. zaterdag 4 maart, op veler verzoek vertonen wij de video-opname van de opening. Aanvang 20.00 uur Mart en Debby Henseniusstraat 13 Zaterdag 4 maart vanaf 21.00-02.00 uur met live muziek Kruisstraat 2b - Tel. 04780-81143 Zaterdagen 4, 11, 18 en 25 maart BAND VAN DE MAAND Aanvang telkens 22.00 uur - Entree: vor niks GEVRAAGD Wij hebben nog plaats voor enkele flinke da mes, die als oproepkracht hun werkzaamhe den in ons theater willen verrichten. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan: STREEKSCHOUWBURG VENRAY Postbus 88, 5800 AB VENRAY Vertrek 30 maart of 13 april 15 dagen, appartement aart oi Deze maand: vanaf Amsterdam naar New York, terug vanuit Los Angeles naar Amsterdam, maximaal 365 dagen f 1231,50 p p MSSNSEBURE4U Kempweg 2c Venray - Telefoon 04780-10033 filialen in Weert, Someren, Helden-Panningen Notaris M.A. Kooien te Venray zal op dins dag 7 maart 1989 om 16.00 uur in Zaal in Den Engel, Poststraat 3 te Venray, krachtens arti kel 1223 B.W. in het OPENBAAR EXECUTORIAAL VERKOPEN het winkel-woonhuis met ondergrond en erf, Henseniusstraat 3 te Venray, kad. bek. Ge meente Venray sectie C nummer 9476, ge deeltelijk, ter grootte van ongeveer 1.08 are. Wijze van Veiling: in een zitting, in twee fa sen. De 1e fase, de inzet, bij opbod, de 2e fase de afslag bij afmijning. Strijkgeld: 1% van de inzet Betaling koopsom: uiterlijk 7 april 1989 Aanvaarding: direct na betaling der koopsom Verdere inlichtingen: ten kantore van ge noemde notaris, Patersstraat 19 te Venray. Tel. 04780-83361 (mr. Q.C.M. Paantjes) Ge gadigden dienen op de veiling desgewenst een verklaring van hun bankrelatie over te leggen betreffende hun financiële gegoed heid. Op deze verkoop zijn van toepassing de Al gemene Veilingsvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Koninklijke Notariële Broederschap, welke sinds 1-1-1989 van kracht zijn en voor zover daarvan in de bij zondere veilingvoorwaarden niet is afgewe ken. De veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris M.A. Kooien te Venray. Aansluitend aan bovenstaande exec, openbare verkoop is nu het pand groot 1.20 are, met overbouwde zij-opgang, van alle comfort voor zien en in zeer goede staat van onderhoud. Geïnteresseerden worden uitgeno digd binnen een week schriftelijk te reageren bij de eigenaars/bewoners van het pand. De heer J. van de Biggelaar en het Neder landse Rode Kruis afd. Venray danken onderstaande bedrijven en instellingen voor hun bijdrage aan de revisie en uitbrei ding van de nieuwe ambulance-auto. Timmerfabriek Peter van Duyn hoven. Vrede pee! Stra/erij Venray Ne/issen v. Egteren b. v. Venray Van Geei-Hermus b. v. Venray Fa. Theuws Total Coating Venray Firma Remga b. v. Venray Th. van Remmen's Heerenberg Alters Bedrijfswagens Venray Wegam Garage Venlo Gemeente Venray afd. openbare werken Brandweer Venray NL W bedrijven Venray Timco b. v. Op/oo Limb. Kath. inva/idenbond afd. Venray Fa. Burhenne, Endepoel Venray Peeen Maas, Venray ELKE MAANDAG EN WOENSDAG Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs t 250,-. EXTRA SERIE f 5,— ZONDAG 5 MAART A.S. in WIJKCENTRUM „DEN HOENDER" St. Ursulastraat 2, t.b.v. WIJK NOORD WEST Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur - mooie prijzen Wij willen je de rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Jouw lijden zien en niet kunnen helpen, dat was onze smart. Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft, delen wij U mede, dat on verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame pap en lieve opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef JOOS VAN DEN BEKEROM echtgenoot van Anny Lenssen in de leeftijd van 58 jaar. Namens de familie: Venray P.J.Th, van den Bekerom-Lenssen Venray Woutra en Fred Jeroen, Edwin Venray Hans en Monique Tim Venray Peter en Dorry Stefan, Sanne Wanssum Marie-Louise en Jan Willy en Simone Moeder Lenssen Familie van den Bekerom Familie Lenssen 5802 BW Venray, 1 maart 1989 Pr. Marijkestraat 18 Op vrijdag 3 maart om 19.00 uur zullen wij pap gedenken tijdens de avondmis in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk) te Venray. Wij nodigen U uit om met ons afscheid te nemen van pap tijdens de plechtige uitvaartdienst op za terdag 4 maart om 11.00 uur in bovenvernoemde parochiekerk waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de begraafplaats „Boschhuizen" te Ven ray. Gelegenheid tot schriftelijke condoléance, voor de avondmis en voor de uitvaartdienst, in de kerk. BLOEMWERK (Lflliyl^llOf Tuincentrum Langstraat 133 - Venray Tel. 04780-88585 Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven bij de begrafe nis van onze dierbare tante HENDRIKA VERSCHUREN zeggen wij U hartelijk dank. Een speciaal woord van dank aan verpleeghuis De Kruuze voor de liefdevolle verzorging. Fam. Bouzen-Verschuren Fam. Geurts-Verschuren Vierlingsbeek, maart 1989. Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar Venray 11111 - Venlo 516000 Ter gelegenheid van het 25-jarig dienstverband van de heer A.P.J. PERREE van de afdeling Gereedschapmakerij wordt hem door de directie een receptie aangeboden, welke zal plaatsvinden in de kantine van B.V. Metaalwarenfabriek INALFA, op vrijdag 10 maart a.s. van 16.30 tot 18.30 uur. B.V. METAALWARENFABRIEK INALFA Maasheseweg 83, 5804 AB Venray Voor en snellere haargroei CHEVEUX PLUS alleen verkrijgbaar bij Henseniusplein 2 - Venray - Tel. 04780-82040 Maandag 6 maart in het gemeenschapshuis Zeer interessante (geld)prijzen Aanvang 20.00 uur ACTIE COMITÉ GEMEENSCHAPSHUIS U KOMT TOCH OOK... UITVAARTVERZORGING Zorg nü voor zekerheid via een "Intekening" (slechts 15,- per jaar voor een heel gezin) cf een "Eenmalige Storting". Vraag vrijblijvend informatie aan. VERVOER BINNEN en BUITEN NEDERLAND DAG EN NACHT BEREIKBAAR Voor het regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: TEL. 04780-89199 b.g.g. P. v. Soest, 04785-1847 Meldings- en inforrnaiie-adressen: Venray, Arcada, Oude Oostrurnseweg 6, iel. 04780-89199; Oirlo: Koster Al. Nelis- sen. Hoofdstraat 26, tel. 04787-1220; Castenray: P. Maes, Castenrayseweg 54. tel. 04787-1637; Horst: Taxibedrijf Pedi. Fabrieksstraat 5, tel. 04709-10%; Vierlingsbeek: Taxibedrijf P. de Bruijn, Spoorstraat 62. tel. 04781-1574. In deze ogen staat het allemaal geschreven. Het stralend blije en het hulpeloos geschrei. Het zijn de achteruitkijkspiegels van het leven. Dat altijd schommelt tussen droevig zijn en blij. Met dankbaarheid voor de ondervonden liefde en de door velen gegeven hulp en zorg, overleed he den onze beminde en zorgzame pap, schoonvader err opa JACK DUIJF weduwnaar van Stien van Helden in de leeftijd van 74 jaar. De diepbedroefde familie: Gennep Ricky en Fred Petra, Wendy Venray Arie en Marthie Emiel, Ivonne Venray Lia en Mart Paul, Camiel Venray Lambert en Jolanda Venray, 1 maart 1989 Schuttersveld kamer 42 Correspondentie-adres: A. Duijf, Churchilstraat 5, 5801 XH Venray. Op vrijdag 3 maart zullen wij onze dierbare over ledene bijzonder gedenken tijdens de avondmis om 19.00 uur in de Dekenale kerk van St. Petrus Banden te Venray. Er bestaat gelegenheid om afscheid te nemen, voor de avondmis tussen 18.15 en 18.45 uur in de rouwkapel van het St. Elisabeth ziekenhuis. Toegang via de hoofdingang. Op zaterdag 4 maart om 10.30 uur zullen wij in de Plechtige Uitvaartdienst afscheid nemen, in bo venvernoemde Dekenale kerk. Hierna zal de be grafenis volgen op de Algemene begraafplaats Boschhuizen te Venray. Bijeenkomst in de kerk. Gelegenheid tot schriftelijke condoleance voor de avondmis en voor de uitvaartdienst in de kerk. Door een tragisch ongeval is in Engeland overle den, op vrijdag 24 februari ELLY BARENTS echtgenote van George Ross 1 Parkside Beck Row Bury St. Edmunds Suffolk Engeland Dankbetuiging Langs deze weg willen wij allen heel hartelijk dan ken voor de enorme belangstelling en medeleven tijdens Koos zijn ziekte, het overlijden van mijn onvergetelijke man, onze lieve vader en opa KOOS VAN ROOY Uw steun heeft ons troost gegeven in deze moeilij ke dagen. Tevens een speciaal woord van dank aan Dr. de Vocht. Familie van Rooy-Voesten kinderen en kleinkinderen Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze pap en opa BÈR BEERKENS willen wij U hartelijk danken. kinderen en kleinkinderen Venray, maart 1989

Peel en Maas | 1989 | | pagina 17