VERENIGINGSNIEUWS Crescendo VENRAY'S MANNENKOOR Koninklijke Harmonie Euterpe Ars Musica M.M.S.K. ST. PETRUS BANDEN Kinderkoor De Bandelieren Orkestvereniging Venray Zangers van St. Frans Kinder- en Jeugdkoor De Vredesklokjes Capriccio - Bojema Saltarello VENRODE Jongerenkoor CHRISKO Vocaal ensemble Arabesque Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Buurtvereniging Brukske Wijkvereniging Veltum Wijkgebouw Op 't Nipperke Wijk Noord-West WAO VAN SOEST Huisvrouwen- kontakt Brukske Katholieke Vrouwenvereniging De Springplank IVN Jeugdnatuurwacht Jong Nederland L.V.B. Schutterij 't Zandakker PEEL EN MAAS VOLKSDANSEN SBTO OVERLOON FNV Bijeenkomst PK Meerlo- Wanssum Zieke kinderen thuis Amnesty International Praatgroep voor vrouwen van 40-60 jaar welzijnswerk Ouderen Reumapatiënten vereniging PEEL EN MAAS Donderdag 2 maart - Pagina 13 Donderdag 2 maart om 19.30 uur repetitie le tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Geen repetitie Toetzen- gers. Donderdag 9 maart om 19.30 uur repetitie 2e tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Na afloop repetitie Toetzengers nrs. 36, 39, 43, 45 en 53. Donderdag 30 maart Algemene Jaarvergadering om 20.00 uur in De Wieënhof met o.a. bestuursverkie zing. Afmelden bij A. v. Gestel, tel. 83846. Harmonieorkest Donderdag 2 maart en 9 maart: 20.00 uur repetitie. Afmelden bij H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda 2 maart: 19.30 uur saxofoons 19 en 23 maart: extra repetities 8 en 9 april: solistenconcours 16 en 23 april: eerste communie 22 april: voorjaarsconcert 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis met uitwisselingscon cert: Heel - Grevenbicht - Venray 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 2 maart en 9 maart: 18.45 uur repetitie. Agenda 9 april: solistenconcours 29 april: uitvoering schouwburg plein. Drumband Agenda 8 en 9 april: solistenconcours 16 en 23 april: eerste communie 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur Bestuursvergadering: 28 maart ver valt. Bestuursvergadering: 24 april 20.00 uur. Repetities drumband Maandag 2 maart: H. v.d. Steeg Dinsdag 7 maart: 19.30 uur Repetitie voor de sopranen en om 20.00 uur voo het hele koor in De Essel, Ursulastraat. Indien u verhinderd bent dan gelieve u zich af te melden bij: dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Agenda: 5 maart: majorettensolisentencon- cours Wanssum. 12 maart: drumbandsolistencon- cours Venray. 19 maart: optreden wijkcentrum Brukske. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maasen, tel. 85026; muzikanten: T. Huybers, tel. 87380. Dinsdag 7 maart: koorrepetitie van 18.30-19.30 uur Dinsdag 14 maart: koorrepetitie van 18.30-19.30 uur Zondag 19 maart: Palmzondag. Gezinsmis 11.00 uur met daarna optreden huize Vincentius Zaterdag 25 maart: Paaswake Grote Kerk Zondag 26 maart: we zingen om 10.30 uur op huize Maria Roepaan. JEUGDKOOR TOMORROW PEOPLE Dinsdag 7 en 14 maart: koorrepeti tie van 19.00-20.00 uur. Zie verder agenda "de Bande lieren". Woensdag 8 en 15 maart repetitie symfonie-orkest o.l.v. L. Boogarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Groote- maat, tel. 80358. Woensdag 8 en 15 maart repetitie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmelden bij P. Houba, tel. 87362. Agenda: Vrijdag 3 maart: van 18.30 tot 20.00 uur voor alten en sopranen; van 19.15 tot 21.00 uur voor tenoren en bassen. Zondag 5 maart: om 10.15 uur Hoogmis in de Paterskerk. Maandag 6 maart: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 7 maart: om 18.30 uur alleen voor de alten. Woensdag 8 maart: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen alleen bij dhr. Buys (tel. 81091) tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Zoals we al eerder hebben vermeld, zingen we volgende week zaterdag de avondmis in de Grote Kerk. Wil iedereen zich hiervoor vrijhouden?! Vrijdag 3 maart: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur. Repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Vrijdag 10 maart: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur. Repetitie Jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Zaterdag 11 maart: We zingen om 19.00 uur de Mis in de Vredeskerk. En morgen is er voor jullie een verrassing, want zo lang moeten staan en toch nog je best doen is heus niet altijd gemakkelijk. Op de repetitie pakken we weer de draad op. Ben je ziek? Meld je op tijd af. Tot morgen. Vrijdag 3 maart: 18.45 uur gezamenlijke repetitie. Deze repetitie vervalt als het Langlaufen van de Brugklassen doorgaat. Vrijdag 10 maart: 18.45 uur gezamenlijke repetitie. SALTARELLO Zondag 5 maart: 10.30 uur gezamenlijke repetitie o.l.v. Roy Sharpe. Zondag 12 maart: 10.30 uur gezamenlijke repetitie. Op vrijdag 10 maart om 19.30 urn- een extra repetitie met de Zangers van St. Frans in de Galmhut; Mis van Mozart. Afmelden bij P. Falco Franken, tel. 85855. Gem. zangvereniging A.s. zondag 5 maart hoeven we niet te zingen. Iedere woensdag van 18.00-19.00 uur repetitie in de Kemphaan aan 't Kennedyplein. Kontaktpersonen: mevr. V. Meyel, tel. 82133 of mevr. V.d. Ven, tel. 81317. DAMESKOOR Zondag 5 maart om 11.30 uur concert in de Schouwburg; in officiële kledij. Weest u s.v.p. om 11.10 uur aanwezig. Woensdag 8 maart om 20.00 uur Jaarvergadering in zaal Thielen. Woensdag 15 maart om 20.00 uur repetitie. Zaterdag 18 maart avondmis om 19.00 uur in de Vredeskerk. Maandag 27 maart (Tweede Paas dag) om 10.00 uur Hoogmis in de kapel van het Ziekenhuis; in officiële kledij. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332 of aan mevr. Sijbers, tel. 81353. Hallo allemaal. Zoals jullie reeds ongetwijfeld weten, moeten we op 4 maart weer zingen in de Vredeskerk om 19.00 uur. Als je niet kunt komen wil je je dan even afmelden bij mij. Tel. 04780-82826. Verdere data: 8 april: mis Vredeskerk 19.00 uur 6 mei: mis Vredeskerk 19.00 uur 3 juni: mis Vredeskerk 19.00 uur 24 juni: mis Vredeskerk 19.00 uur. Ben je tussen de 13 en 30 jaar oud, dan ben je altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen bij onze repetities, elke woensdag van 19.00- 20.00 uur, in het zaaltje naast de Vredeskerk. Als laatste opmerking: Zingen is gezond, daarom zijn brulapen nog niet uitgestorven. Groetjes John Repetitie 2 maart van 20.30 tot 22.00 uur. Afmelden bij André, tel. 88131. Donderdag 2 maart hebben we onze wekelijkse repetitie in het Pelgrimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Noteer alvast in de agenda dat we op donderdag 9 maart de jaarverga dering hebben; er is dan geen repetitie. Opruimploeg voor de maand maart: Jos Versteegen, Leo van Dijck, Erik Pingen. Voor afmeldingen: Marian van Os, tel. 04781-2003 en Leo van Dijck, tel. 04780-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Arian van der Woude tel. 04782-801. Rommelmarkt Jawel, zaterdag is het weer zover, dan kan ieder zijn overtollige spullen weer verkopen. Voor de mensen die nog geen tafel gehuurd hebben, er zijn er nog enkele vrij. Prijs per tafel 10,-. Te bestellen bij N. Rodenburg, Bazuinstraat 4, tel. 86872 of K. Kap, Etudestraat 22, tel. 10093. De rommelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 4 maart van 9.00 tot 14.00 uur in het wijkgebouw "de Kiosk" in het Brukske. Kienen Zaterdag 18 maart om 20.00 uur PAASKIENEN. Super ronderprijs t.w.v. 200,-. In het wijkgebouw "de Kiosk". Agenda knutselclubs: 7 en 8 maart: schelpen op tegels plakken 14 en 15 maart: pop op nylonkous. Overige aktiviteiten: 5 maart: uitreiking van het zilveren Schöpke aan Toon Poels 7 maart: vergadering van het bestuur van de Wijkvereniging Vel tum: 20.30 uur 22 maart: Paasaktiviteit 15 maart: kontributie-inning 9 april: fietstocht 25 juni: Zeskamp. Elke dinsdag: dansen voor ouderen (50 aanvang 14.00 uur. De kinderaktiviteiten worden ge houden in de dependance aan de Touwslagerstraat. De overige aktivi teiten worden, voor zover het een binnengebeuren betreft, in het wijk gebouw Veltumse Kleffen 62b, gehouden. Zondag 5 maart: Kaarten en biljarten van 19.00 to 24.00 uur. Maandag 6 maart: Bejaarden Ons Genoegen van 14.00 tot 17.00 uur. Biljartclub Op 't Nipperke om 19.00 uur. Vergadering Amnesty Internati onal om 20.00 uur. Woensdag 8 maart: Jeugd de Spetters van 14.00 tot 16.00 uur. Toneel Ventiel om 20.00 uur. Donderdag 9 maart: Wijkraadver gadering om 19.30 uur. Kaarten en biljarten van 19.00 tot 24.00 uur. Vrijdag 10 maart: Cherwing Gums, jeugd van 12 tot 18 jaar. Programma: Donderdag 2 maart: 20.00 uur Derde kaartavond uit de serie van zes (paasconcours). Vrijdag 3 maart: 20.00 uur Vergadering Buurtver. St. Jozef. Zondag 5 maart: 19.30 uur Kienen t.b.v. het wijkcentrum "Den Hoen der", 18.30 uur zaal open. Maandag 6 maart: 20.00 uur Sjoelen o.l.v. Harry Scheepers. Dinsdag 7 maart: 9.00 uur en 10.30 uur Volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 8 maart: 9.00 uur Cursus volksdansen voor personen tussen 35 en 50 jaar. 13.30 uur Handwerken. 14.00 uur Jeugdwerk. Papiermashé en spelletjes. 20.45 uur Aanmelden nieuwe leden volksdan sen. 21.00 uur Volksdansen o.l.v. Nellie. 22.00 uur. Nog een gezellig uurtje vertoeven. Donderdag 9 maart: 20.00 urn- Vierde kaartavond uit de serie van zes (paasconcours). Vrijdag 10 maart: 20.00 uur Kienen Buurtver. St. Jozef. 19.00 uur zaal open. Iedere woensdagmiddag Handwer ken. Aanvang 13.30 uur. Voor opgaven en/of inlichtingen: tel. 81051. Tot ziens in Wijkcentrum "Den Hoender"! beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Dinsdag 14 maart houden wij een informatie-ochtend over sexueel mis bruik binnen het gezin; een onder werp, dat jaren in de taboesfeer heeft gezeten, maar dat de laatste jaren steeds meer in de publiciteit staat. Er kan echter niet genoeg over gespro ken worden, daar volgens landelijke cijfers één van de zeven vrouwen in haar jeugd sexueel misbruikt is. Bij mannen ligt het percentage gelukkig lager, doch bij hen verkeert dit onderwerp nog meer in de taboesfeer. HOE HERKEN JE HET? EN DAN..?? De Stichting V.S.K. Limburg (Vereniging tegen sexuele kindermis handeling binnen het gezin) zal op voornoemde ochtend, 14 maart, uitgebreid voorlichting geven vanuit haar ervaringsdeskundigheid, welke ons inzicht verschaft in de signalen, gevolgen en hoe ermee om te gaan. De ochtend, die van 9.00 tot 11.15 uur in wijkcentrum "de Kiosk" plaatsvindt, kost 2,75 p.p. en is voor iedereen toegankelijk. (Wij kennen geen lidmaatschap.) Boven dien is er een crèche aanwezig, zodat u uw kleine kinderen kunt mee brengen. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Woensdag 8 maart a.s. wordt er een grote Kienavond gehouden ten bate van onze Katholieke Vrouwen vereniging Venray. Iedereen is na tuurlijk welkom op deze kienavond. We hopen dat ook veel leden aanwezig zullen zijn. Er zijn veel geldprijzen met als hoofdprijs 250,--. We beginnen om klokslag half 8 (19.30 uur), zorgt u op tijd aanwezig te zijn in zaal "in den Engel"!! Donderdag 2 maart: zwemmen. Zorg voor je zwemspullen en dat je op tijd bent. Voor kinderen van 6-9 jaar. Dinsdag 7 maart: schimmenspel. Voor kinderen van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30-20.00 uur. Zaterdag voor jongeren van 12-16 jaar club van 19.30-22.30 uur. Instituut voor natuurbeschermings educatie Afd. Geysteren-Venray. Maandag 6 maart: Lezing F. Ruyten. Tijd: 20.00 uur. Plaats: *"t Klinkerke" Geysteren. Dhr. Ruyten zal ons aan de hand van 2 voorbeelden inwijden in de tuinarchitektuur. Een plan behelst een tuin, die qua ontwerp ontleend is aan de vrije natuur. Een tuin voor mensen, die er veel tijd in willen steken. Voor de mensen met weinig tijd voor de tuin zal dhr. Ruyten ook een zeer mooi plan ontvouwen. Na deze uitleg is menigeen van ons geïnspireerd om zelf een plan te ontwerpen voor de tuin. Hallo Jeugnatuurwachters, de af gelopen week hebben de leden van groep 7 en de nieuwe leden van groep 8 allemaal hunt nestkastje ontvangen.*" Deze keer zat er het 5000e!! nestkastje bij, dat door de Jeugd natuurwacht werd gemaakt en opge hangen. Bij dit 5000e kastje had het bestuur een briefje gedaan en het kastje is terecht gekomen bij: Evelien Arts, Ysselsteynseweg 89 in Yssel- steyn, leerling van de St. Odaschool in Ysselsteyn. Het ophangen van dit nestkastje zal een klein beetje feestelijk gebeuren en een foto daarvan zal in deze krant worden geplaatst. Hier over de volgende keer meer. Zorg dat je erbij bent, want wist je dat: - Jong Nederland elke groepsavond wat anders doet; -' wij ook aan sport doen; - wij ook op kamp gaan; - Jong Nederland mooie bossen op 10 meter afstand heeft en daar ook gebruik van maakt; - wij ook aan carnaval doen; - wij ook veel aan kreativiteit doen; - de kontributie erg laag is; - iedereen tussen 4 en 17 jaar van harte welkom is. Zoals je ziet: Jong Nederland is een vereniging die je heel wat te bieden heeft. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met: Wim v.d. Heide, Paterslaan 28, tel. 81877, na 18.00 uur. Je kunt ook zelf eens komen kijken naar de blokhut hoek Kempweg- Westsingel. Dan weet je hoe leuk het is bij ons. L.V.B. afd. VENRAY Op maandag 13 maart a.s. is de jaarlijkse culturele kringavond in de schouwburg. Programma: Na het openingswoord van de kringvoorzitster zal mevr. Witters- Tij mensen een inleiding houden over 't thema: "Vrouw - gezondheid - Derde Wereld". Na de pauze wordt verder gegaan met het ontspanningsgedeelte, bestaande uit sketches, zang, dans, muziek, e.d., dit jaar verzorgd door eigen leden uit de verschillende afdelingen. Aanvang 19.15 uur. Kosten 10,- p.p., incl. koffie en vlaatje. Toegangsbewijzen te verkrij gen bij: Door Bouten, Beekweg 44A vóór 7 maart. Op woensdag 8 maart is er een Internationale Vrouwendag. Deze wordt georganiseerd door het Katho liek Vrouwengilde voor alle vrouwen van de gemeente Venray. Deze dag staat in het teken van de 1990-maat- regel en Europa 1992. Voor meer informatie zie het artikel elders in deze krant. L.V.B. OOSTRUM Op woensdag 8 maart a.s. gaan we voor onze jaarlijkse bedevaart naar Smakt. We beginnen om 19.30 urn- met een H. Mis, hierna gaan we naar het Pelgrimshuis, waar de verdere avond gekiend wordt. A.s. maandag 6 maart gaat de winterkompetitie weer verder. De heer D. Klomp heeft gezorgd voor een nieuw geweer. De avonden beginnen om 20.30 uur, in het Gildegebouw café de Klomp. A.s. zaterdag 4 maart wordt de Algemene Jaarvergadering gehouden van de Bond Juliana in zaal de Witte te Tegelen. Iedereen die mee wil kan zich opgeven bij de voorzitter, tel. 04780-84956 of de sekretaris 04780- 80748. EEN ABONNEMENT WAARD! Degene die wil deelnemen aan de beginnerscursus kan kontakt opne men met de dansleiding: mevr. G. Penris, tel. 04780-85364. Deze cursus start begin maart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wij gaan voor geïnteresseerden een snoei-cursus verzorgen, in samenwer king met de plaatselijke hovenier Bert Nellissen. Dit zal in 2 middagen gedemonstreerd worden. De bedoe ling is de mensen te laten zien, welke plant, hoe gesnoeid wordt, en op welk tijdstip. De data zijn zo gekozen dat in maart eerst de zomerheesters en in mei de voorjaarsheesters gesnoeid worden. Ook zal er aandacht geschonken worden aan fruitbomen, vast planten en klimplanten. INDUSTRIEBOND FNV Afgelopen maandag, 27 februari, heeft de afdeling Venray van de Industriebond FNV, in wijkcentrum "de Kiosk", haar jaarvergadering gehouden. Het distrikshoofd Harm Duursma hield een inleiding voer de aktuele ontwikkelingen binnen de Bond. Als goed nieuws kon hij melden dat de Industriebond FNV in 1988 sinds jaren weer ledenwinst heeft kunnen boeken, nl. netto ruim 800 leden meer dan in 1987. Ook de afdeling Venray heeft daar duidelijk haar steentje aan bijgedra gen, 44 leden meer dan in 1987. Venray ging van 516 naar 560 leden. Dus Venray is een sterk groeiende afdeling! Harm Duursma deelde verder als nieuws mee, dat de Bond struktureel meer menskracht en tijd gaat besteden aan de verbetering van de individuele belangenbehartiging van de leden. Per distriktskantoor zal er een aparte afdeling komen, bemand door gespecialiseerde, juridisch ge schoolde medewerkers. Op deze manier gaat de Bond de leden nog sneller en deskundiger hulp en advies bieden. In dat kader past ook prima de uitbouw van de "vakbonds- winkel" in Venray. Daarnaast besteedde Harm Duurs ma nog aandacht aan het komende kongres van de Industriebond FNV in april. Dit kongres zal in het teken staan van "hoe het vakbondswerk in de bedrijven en de plaatselijke afdelingen verder vernieuwd en verbeterd kan worden". Ook de afdeling Venray zal hieraan deel nemen. Een ander belangrijk agendapunt betrof de huldiging van een 7-tal jubilarissen, die allen 25 jaar lid van de Bond waren. Het betreft de heren: B. Arts, A. v. Kaathoven, J. v. Kempen, W. Pluk, A. Rongen, P. Verstappen en G. Vollenberg. Onze distriktsbestuurder Henk van Rees sprak een dankwoord uit. Vervolgens werden de insignes door de echtgeno tes opgespeld. Tenslotte, aftredend waren onze voorzitter Piet Hendriks, na een 12-jarig voorzitterschap en Freek de Jong als bestuurslid, gespecialiseerd in belastingzaken. Bestuurder Henk van Rees be dankte hen hartelijk voor hun inzet al die jaren. De Werkgroep Uitkeringsgerech tigden van de FNV afd. Venray houdt op 16 maart a.s. een infomiddag met als onderwerp "Het minimabeleid van de Gemeente Venray". Ook zal door een mede werker van Ziekenfonds Noord-Lim burg informatie verstrekt worden over basispakket 1990. Alle uitkeringsgerechtigden en ge- interesseerden zowel georganiseerd als niet georganiseerd zijn op deze middag van harte welkom. De P.K. Meerlo-Wanssum houdt op maandag 6 maart a.s. haar maandelijkse vergadering, die voor ieder toegankelijk is in café "Oud Meerlo" te Meerlo om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zal er o.a. gesproken worden over de agenda van de a.s. raadsvergadering, het kommissiewerk en zal vooruit- gezienworden naar de verkiezingen van 1990! Vanzelfsprekend kunnen ook de aanwezigen het woord nemen, wan neer zij dat wensen. Donderdag 16 maart houden wij onze tweede thema-ochtend, met als onderwerp: Ziek zijn en spelen. We willen dan ingaan op vragen, zoals: - Hoe bereid je een kind voor op een dokters- of ziekenhuisbezoek. - Vertel je een kind alles eerlijk. - Hoe verwerkt een kind zo'n gebeuren. - Hoe kunnen wij het kind bij zo'n verwerking helpen. - Is er speelgoed dat speciaal geschikt is voor zieke kinderen. - Diverse tips hoe en waarmee je een ziek kind kunt bezig houden. De ochtend wordt gehouden in de Speel-o-theek, Merseloseweg 13 en duurt van 9.00-11.00 uur. De kosten bedragen 2,50 per persoon. Wij zorgen voor kinderopvang. U kunt zich telefonisch opgeven bij de Speel-o-theek, tel. 86015 Irma Goldenbeld, tel. 87329 of Jolanda Minten, tel. 84878. AKTIE VOOR VROUWEN IN GEVANGENSCHAP Amnesty International vraagt deze maand aandacht voor 7 vrouwen in gevangenschap, sommige samen met hun dochters. De aktie voor vrouwen is in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart. De vrouwen voor wie vrijlating wordt gevraagd zijn afkomstig uit verschillende landen, zoals Tsjaad, Colombia, DDR, Sri Lanka, Singa pore, Somalië, Zuid Afrika. Ze zijn veelal gevangen gezet zonder duidelijke aanklacht en zonder proces, of omdat ze gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrije meningsuiting. Vrouwen in gevangenschap krijgen vaak te maken met wreedheden die een seksueel karakter hebben; seksuele mishande ling of verkrachting bij een verhoor zijn geen uitzondering. Vorig jaar heeft Amnesty ook aktie gevoerd voor vrouwen. En met succes. Vier van de vijf vrouwen voor wie vrijlating werd gevraagd, zijn vrijgelaten. Wilt u dit jaar meedoen aan de aktie voor vrouwen, dan kunt u op 8 maart terecht bij de stand van Amnesty in de schouwburg. Daar zijn voorbedrukte kaarten verkrijgbaar waarmee u om vrijlating van de vrouwen kunt vragen. Voor inlichtingen: Carola Hoede- maekers, tel. 84479. Waarom een praatgroep voor vrouwen tussen 40 en 60 jaar? Deze leeftijdsfase is voor sommige vrouwen een ingrijpende periode in hun leven. Lichamelijk en geestelijk vinden er veranderingen plaats. Maatschappelijk krijgt je leven een andere inhoud. De zorg gaat nu niet meer zoveel uit naar de "ander". In deze fase trachten vrouwen een nieuwe inhoud aan hun leven te geven, maar nu meer gericht op eigen behoeften. Wij denken namelijk dat vrouwen een grote ervaringsdeskundigheid hébben. Door middel van een cursus denken wij dat vrouwen tussen 40 en 60 jaar nog heel wat mogelijkheden hebben. Deze cursus is dan ook bedoeld voor: vrouwen die willen nadenken over hun positie. Ook voor vrouwen met een gevoel voor onbehagen die dit nog niet kunnen benoemen. Voor vrouwen die «willen leren meer op te komen voor eigen belang en kritisch te kiezen voor een aktieve rol in de maatschappij. VIDO is een organisatie die zich sterk maakt voor het feit, dat vrouwen zich zelf serieus nemen in deze periode van hun leven. In deze groep leren vrouwen elkaar te steunen om met nieuwe kracht verder te gaan. De eigen ervaringen van vrouwen zijn belangrijk en komen in deze cursus aan de orde. Deze praatgroep wordt gehouden in de Bachstraat 14b te Venray op de dinsdagmorgen van 9.00-11.30 uur en bestaat uit 12 bijeenkomsten. Wij willen 7 maart starten en de kosten bedragen 4,- per ochtend. Voor meer informatie over deze praatgroep kunt u bellen: 04780- 83198 of 80546. IETS VOOR U??? DOE ER WAT AAN. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Op maandag 22 en dinsdag 23 maart 1989, wordt aan de ouderen, wonende in de gemeente Venray, de gelegenheid geboden om bij de invulling van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, hulp te ont vangen. Op deze dagen is een ambtenaar van de belastingdienst aanwezig om u daarbij van dienst te zijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u zich aan te melden bij het Aktiviteitencentrum voor Oude ren, Kennedyplein 1 te Venray, tel. 04780-86706. Tevens dient u reeds in het bezit te zijn van uw aangiftebiljet, daar diverse belastingplichtigen geen aangiftebiljet meer behoeven. Bij de aanmelding verneemt u gelijktijdig op welke dag en tijdstip u geholpen kunt worden. Opgave is mogelijk tot 10 maart. Op maandag 6 maart 1989 om 20.00 uur houdt onze vereniging de jaarvergadering in de sportkantine - likatie St. Servatius. Mogen wij rekenen op een volledige opkomst.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13