Be vrij dingsdocumentaire wacht alleen nog op ondertiteling m 9ant 0000 Over 3 weken is COR PAINT dubbel zo groot. ma bclDti" oooooooocxoo oooooooooooooooooo Villeroy&Boch center EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING een behandeling gratis TRUDY BONGART5 Alles op het gebied van warmte: VERSLEIJEN OIRLO Opheffing halteplaatsen rijdend postkantoor Verkeerssituatie Oude Oostrumseweg O alle soorten snoep halve kilo nu 5,98 q ft DOORRIJDING NA AANRIJDING POLITIE VRAAGT GETUIGEN 't Rooy Orkest speelt in Venray DADERS MISHANDELING AANGEHOUDEN broeken duur? kom nou!!! belasting aangifte 1988 ^HYPOTHEKE^n Woensdagavond de modeshow in de schouwburg gemist???? Kom dan nu naar onze zaak voor de nieuwe voorjaarscollektie exclusieve en betaalbare ledermode .dar*1' ptu us »»l DONDERDAG 16 FEBRUARI 1989 Nr. 7 HON DER DENTIEN DE JAARGANG H PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18.00 ledereen die zich bij ons als nieuwe cliënt laat inschrijven ontvangt na zes schoonheidsbehandelingen ad fb07 •PARFUMERIE HUIDVERZORGING VOOR VAKKUMDIGE HUIDVERZORGING EN EXCLUSIEVE PARFUMS Schoutenstraatje 16 (centrum) Venray, tel. 82705 stoffenboetiek Niet de grootste, wij willen de beste zijn. Nieuwe voorjaarsstoffen Communiestoffen Kinderstoffen uit de „Knippie" F=I F^3 i E: i passage 10 venray tel. 04780-85772 gasstralers hete luchtkanonnen centrale verwarming infraroodstralers Zibro-Kamin kachels (met gratis walkman) boiler - geysers gashaarden, gevelkachels TEL. 04787-1941 Met ingang van 1 maart 1989 zal het rijdend postkantoor de halte plaatsen te Leunen, Castenray en Merselo niet meer aandoen, v De reden hiervoor is dat steeds minder klanten in deze plaatsen gebruik maken van deze dienstver lening. Momenteel zelfs zo weinig dat het om bedrijfseconomische reden dan ook niet langer verantwoord is om deze serviceverlening nog in stand te houden. De inwoners van de genoemde plaatsen kunnen voor het verrichten van hun postale handelingen terecht op het postkantoor Venray. De verkeerssituatie op de Oude Oostrumseweg blijft voor de gemeen te een zorgenkind. Al meerdere malen klaagden aanwonenden bij de ge meente dat er veel te hard gereden wordt. Doch snelheidskontroles en statistische cijfers over ongevallen wijzen uit, dat het nog niet zo slecht gesteld is met de verkeersveiligheid op deze weg. "Daarom blijft het een moeilijke materie" aldus wethouder Claessens tijdens de vergadering van de commissie voor verkeer, vorige week donderdag. Verkeersdrempels aanleggen als oplossing, blijkt niet haalbaar. Hierdoor komen de Zuid-Ooster autobussen in de problemen met hun dienstregeling, die heel erg krap is opgesteld. Vanuit de commissie kwamen geluiden, dat de huidige verkeers situatie tot hard rijden uitnodigt. De Oude Oostrumseweg is nl. een voorrangsweg. "Als alle kruisingen gelijkwaardige kruisingen zouden worden, zou dat al heel veel schelen" aldus dhr Hendriks van het CDA. Ook achtte hij regelmatig kontroleren een noodzaak. Dat regelmatig kontroleren is volgens de wethouder ook het enige wat de gemeente kan. De afdeling "verkeerszaken" op het gemeente huis is zwaar onderbezet. Pas na de op gang zijnde reorganisatie kan door de gemeente over deze materie aan een werkelijke oplossing worden gewerkt. 'Venray 1 Grote I Straat Ruim vier jaar heeft de werkgroep "Bevrijding Overloon-Venray 1944" gewerkt aan de videodocumentaire over de bevrijding van beide plaatsen. Thans is het zover, dat deze documentaire, die de naam "De vergeten slag" heeft gekregen, in Studio Limburg in Roggel gemon teerd is tot twee videofilms van vijfenvijftig minuten elk. Het ligt in de lijn der verwach tingen, dat binnen enkele weken deze bijzonder interessante videobanden zowel in Overloon als in Venray kunnen worden vertoond. Er is echter nog één probleem, dat moet worden opgelost, voordat de film in premiere kan gaan. Tijdens de montage werd nl. ontdekt, dat bepaalde passages beslist van een ondertiteling moeten worden voor zien. In de film komen Engelsen, Amerikanen en Duitsers, die een aandeel hebben gehad in de slag om Overloon-Venray, aan het woord. Vertaling van dit gesproken woord, door middel van ondertiteling, is noodzakelijk. Bovendien zal via de ondertiteling moeten worden aange geven, wie aan het woord is. Deze ondertiteling zal nog een bedrag van 1.500,-- vergen. De werkgroep hoopt van harte, dat voor dit bedrag nog een sponsor is te vinden. GIGANTISCH WERK Zoals bekend werd bij de viering van de veertigste verjaardag van de bevrijding van Venray door Jac van Sinten het initiatief genomen tot het maken van een documentaire over de bevrijding van Overloon en Venray. "Wanneer wé het nu niet doen, kan het nooit meer, want nu kunnen we nog mensen, die alles hebben meegemaakt, interviewen", was de mening van de heer Van Sinten. Samen met de heren Guus van Dam en Wim Willemsen begon hij - later bijgestaan door zijn zoon Rudy - aan het werk, niet wetende, dat hij zich een gigantische taak op de hals had gehaald. In binnen- en buiten land moest worden gefilmd en geïnterviewd, terwijl tal van musea en informatiecentra moesten worden bezocht om documentatie te verza melen. Nu het grote werk geklaard is, maakt Jac van Sinten er geen geheim van, dat de moed hem meer dan eens in de schoenen is gezonken. Maar dan was er altijd de heer Van Dam, die hem weer het zo hard nodige duwtje in de rug gaf. PRACHTIG RESULTAAT Al het voorbereidende werk hebben vader en zoon Van Sinten verricht in hun studio SINVID aan de Prinses Marijkestraat, waarna in de afgelo pen weken nog eens in zestig uren de kleuren- en zwart/wit-films aan elkaar moesten worden gemonteerd, in de studio van "Video Limburg" in Roggel. Nadat eerst de werkgroep het uiteindelijke resultaat heeft kunnen bekijken, hebben wij gisteren een gedeelte van "De vergeten slag" mogen zien. Het resultaat van vier NU REEDS VELE AKTIES. PATERSLAAN 7, VENRAY - Donderdagmorgen ontdekte een mevrouw in de Ursulastraat dat de voor haar woning geparkeerde auto aan de linkervoorzijde ernstig be schadigd was. Volgens de sporen moet dat door een rood/witte BMW zijn veroorzaakt. Haar auto had daags tevoren, tussen 20.30 en 22.30 uur, geparkeerd gestaan aan de Aronskelk en nadien voor haar woning vaan de Ursulastraat. Zo kon niet worden vastgesteld waar de schade was veroorzaakt. De veroor zaker is in ieder geval zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld, doorgereden. - Zaterdagmiddag ontdekte een man uit Liessel, toen hij terugkeerde bij zijn aan de Ysselsteynseweg tegenover het sportpark geparkeerde auto, dat deze behoorlijk beschadigd was. Duidelijk was, dat de schade veroorzaakt moet zijn door een andere auto. De betreffende automo bilist is nog niet kunnen worden achterhaald. jaar werken heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen!!!! Op de eerste plaats is de videofilm van hoogstaande kwaliteit terwijl de inhoud zonder meer uniek mag worden genoemd, vanwege de bij zonder interessante interviews met Amerikaanse, Engelse en Duitse militairen, die de slag hebben meegemaakt en uiteraard ook met inwoners van Overloon en Venray, die hun eigen herinneringen vertellen. De werkgroep is er ten volle in geslaagd een nagenoeg volledig beeld te geven van de gebeurtenissen tijdens de oktoberdagen van 1944, waarbij bovendien - ter wille van de duidelijkheid - als een rode draad de geschiedenis vanaf de landingen in Normandië tot en met de bevrijding van Overloon en Venray door de film loopt. Hierbij kon gebruik worden gemaakt van nog niet eerder in deze omgeving vertoond materiaal, dat door binnen- en buitenlandse instan ties ter beschikking werd gesteld. ONDERTITELING Wij zijn het volledig eens met de makers van deze documentaire, dat de film ongetwijfeld aan waarde zal winnen, wanneer de in het Engels en Duits uitgesproken teksten in onder titeling zouden worden vertaald en wanneer de namen van degenen, die aan het woord zijn in de ondertiteling worden vermeld. Tot op heden heeft men deze documentaire kunnen bekostigen dank zij financiële steun van 'n groot aantal sponsors. Nu voor de ondertiteling geen geld meer beschik baar is - men heeft zich nl. verkeken op dit kostenplaatje - hoopt de werkgroep van harte op het laatste stukje financiële steunten behoeve van deze documentaire van grote klasse. Eventuele sponsors kunnen hier over kontakt opnemen met de heer Jac van Sinten, Pr. Marijkestraat 19, tel. 81161. - Donderdag reed op de Maashese- weg een Nissan-personenauto in de richting Maashees. Voor deze auto reden twee personenauto's. Toen hij deze wilde gaan inhalen, begon ook de tweede auto aan een inhaal manoeuvre. Om een aanrijding te voorkomen moest de Venrayse bestuurder van de Nissan krachtig remmen. Hij geraakte daarbij in een slip. Voordat hij zijn auto weer onder kontrole had was deze al tegen een boom gebotst en totaal vernield. Als door een wonder kwam hij er met lichte verwondingen vanaf. De politie zou graag in kontakt komen met de bestuurder van een blauwe Datsun. serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf 't Rooy Orkest, het huisorkest van de progressieven in de regio Venray, bestaat op 19 februari twee jaar. Deze tweede verjaardag wordt door het inmiddels 25 amateurmuzikanten sterke orkest aangegrepen om zich muzikaal aan de buitenwacht te presenteren. Dat gebeurt zaterdag 18 februari tussen 11.00 en 14.00 uur op verschillende plekken in het winkel centrum van Venray. 't Rooy Orkest telt amateurmusici uit de progressieve kringen van de gemeenten Venray en Meerlo-Wans- sum. Onder leiding van de bekende Venrayse musicus Jo van Els heeft het orkest al een aardig repertoire onder de knie. Dat omvat niet alleen (socialistische) strijdliederen maar ook marsen en zelfs een jazznummer. Na de eerste presentatie op de Venrayse 1 mei-viering van afgelopen jaar heeft het orkest optredens 'in bevriende kring' verzorgd bij de SPD in Weeze, de PvdA in Nieuw-Bergen en bij de komst van 'n vrouwelijke PvdA-wethouder in Horst, de eerste in Noord-Limburg. Het orkest kan nog versterking gebruiken (trompet, tuba, bes-bas, bariton en dwarsfluit). Amateurmusici uit de regio Venray- Horst, die behalve muzikale ook progressieve geluiden laten horen, kunnen voor verdere informatie terecht bij Bert Kersten (tel. 04780- 80148) en Ton Kemmelings (04780- 83136) of bij de repetities. Die worden vanaf 19 februari om de twee weken op zondagmorgen om 10.30 uur gehouden in wijkcentrum de Kiosk in Brukske-Venray. Tijdens de carnavalsviering, op zaterdagavond, werd een 28-jarige Venrayer nabij de Schouwburg in elkaar geslagen. Hij liep daarbij o.a. een gebroken neus op en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Zaterdag jl. hield de politie vier Venrayers aan, die betrokken waren bij die mishandeling. Na verhoor en opmaking van proces verbaal werden ze huiswaarts gezonden. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 correct en tegen een redelijk tarief laten verzorgen. Neem dan kontakt op met Advieskantoor DATAX Postbus 345 5800 AH Venray Telefoon 04782-658 (na 18.00 uur) VAN DE KAMP ASSURANTIËN j telefoon 047B0-87575 In de Keltische Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON karin - byous ma belle ledermode mano tassen ,esta ssep urs bV° fflafl0oei'-' kerin Jledet Mode 3 O Q. schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 karin - byous ma belle ledermode mano tassen

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1