t De %ee)e kurf ARCADA KIENEN DICHTBIJ ALS HET NODIG IS SJENG GOUMANS DAG EN NACHT BEREIKBAAR, tel. 04780- 88889 VENRAY 1 DESK 1 KEGELBANEN 'T KEGELTJE SUPERKIENEN IN OPLOO De Oude Heerlijkheid %oelmt?ta alleenstaandenbal the funny's dansen voor jong en oud the bernd's DEB E KOE 3e schaaksimultaan LOPEND VUURTJE Slagerij Coenders NIEUW! kinder aerobic dancing! Diëtistenpraktijk schorsenieren conservenerwten en stamslabonen Wim Claessens penningmeester m/v voorzitter m/v MEER HAAR Herenkapsalon LEO NOOYEN "DE STOFFELHOEVE" Marie- Jose t t ROUW- iï. bloemwerk (!>huyl;hof GERRIT SLUYS B.V. t t PEEL EN MAAS Donderdag 16 februari - Pagina 17 iSindó 1950 Begrafenisonderneming Verzorgen van begrafenissen en crematies. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier niet voor verzekerd zijn. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier wel voor verzekerd zijn. Wij verzorgen alle opdrachten voor alle verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. Noordsingel 24, 5801 GK Venray STRE E K S C H OUW BURG Donderdag 16 februari, 20.15 uur HARRY SACKSIONI, soloprogramma Cultuurbon geldig. Entreeprijs ƒ17,50, pas sen ƒ12,50 Zondag 19 februari, 20.15 uur AMATEURTONEEL DE VLASBLOEM. OOSTRUM met het blijspel PAS OP VOOR DE BUREN Entreeprijs f7,50, passen ƒ6,- Maandag 20 februari, 14.00 uur Educatief schoolproject HET UITZICHT ir het kader van het mimefestival Entreeprijs ƒ5,- Dinsdag 21 februari, 20.15 uur PAUL VAN VLIET met zijn show EEN GAT IN DE LUCHT Entreeprijs ƒ25,-, passen ƒ22,50 UITVERKOCHT Woensdag 22 februari, 20.15 uur FIESTA FLAMENCA, door beroemde Fla mencodansers uit Spanje. Uitstekende pers. Cultuurbon geldig. Entreeprijs ƒ25,-, passen ƒ22,50 Zaterdag 25 februari, 20.15 uur ME AND MY GIRL - UITVERKOCHT Entreeprijs ƒ35,-, passen ƒ32,- Dinsdag 28 februari, 20.15 uur VICTOR OF DE KINDEREN AAN DE MACHT Cultuurbon geldig. Entreeprijs 17,50, passen ƒ12,50 Vrijdag 3 maart, 19.30 uur dus niet 20.15 uur SCAPINO BALLET met COPPELIA het zelfde genre als „De Notenkraker" Entreeprijs ƒ20,-, passen en jeugd ƒ12,50 ZONDAG 19 FEBRUARI HOOFDKLASSE C (KAATSHEUVEL) Café Bar voor een gezellige avond kegelen maar ook voor groepen, personeelsfeestjes e.d. tot ca. 35 personen. Eventueel verzorging van hapjes, koud buffet, barbeque. TEL. 04780-10450 b.g.g. 89257 ELKE MAANDAG met o.a. 7 x fl. 125,— geldprijzen en 2 hoofdprijzen van samen fl. 450,— aanvang~20.00 Tiur in telefoon 08858-1226 Café Restaurant Lovinckplein 2 5813 CC YSSELSTEYN Telefoon 04785-1221 Zaterdag 18 februari, aanvang 20.00 uur m.m.v. Zondagmiddag van 4 tot 8 uur getrouwd en ongetrouwd, m.m.v. AAN DE RAND VAN DE BLEEK Zaterdag 18 februari met oud-Nederlands jeugdkampioen Erwin Habers Aanvang 14.00 uur, deelname nog mogelijk. Zondag 19 februari: 10 mans aktieorkest uit Eindhoven dat speelt ten behoeve van het gezondheidsprojekt Na- garote in Niacaragua. Organisatie door het Nicaragua Comité Venray. Aanvang 16.00 uur RUNDERROOKVLEES LEVERKAAS HAMWORST LEVERWORST VRIJDAG en ZATERDAG SOEPVLEES VAN DE RIB MAGERE RUNDERLAPPEN MALSE ROSBIEF MAGER VARKENSPOULET GEPANEERDE SNITSELS 500 gram BRAADWORST en 500 gram SPEKLAPPEN MAANDAG en GEHAKT TARTAAR WOENSDAG MAGERE SPEKLAPPEN VERSE LEVER DONDERDAG BRAADWORST RUNDERGEHAKT 500gram 350 5 stuks 500 500 gram 350 500 gram 200 500 gram 375 500 gram 475 i»»*10 °*>c. Op woensdag 22 februari 1989 starten wij met een cursus aerobic dancing voor kinde ren vanaf 7 jaar. Kosten 10 lessen ƒ25,-. Voor meer inlichtingen en opgaves: Lon Wetjens, tel. 04780-83264 Op vrijdag 24 februari a.s. vieren onze ouders, opa en oma LEO VERGELDT en STIENA VERGELDT-CUSTERS hun 40-jarig huwelijksfeest. Uit dankbaarheid zal er om 11.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 19.30 uur in zaal Roelanzia te Ysselsteyn. hun dankbare kinderen en kleinkinderen Peter Janssenweg 4, 5813 BR Ysselsteyn ELKE MAANDAG EN WOENSDAG Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs f 250,-. EXTRA SERIE t 5 Zaal in Den Engelpoststraati Venray U kunt onder vakkundige begeleiding verantwoord afvallen. tevens kunt U terecht voor b.v. - gewichtsproblemen - voeding tijdens zwangerschap - voeding bij sporten Seilierpad 15 5804 BW Venray Tel. 04780-89646 Maria van de Geer Afspraken in de avonduren ook mogelijk. WOUBRAG b.v. vraagt kontrakttelers voor Inlichtingen: TAKO AGRO b.v. Tel. 04709-6262 Auto-rijschool start maandag 13 maart a.s. met een nieuwe theorie-cursus per computer inlichtingen en/of reserveringen Merseloseweg 30a, Venray, Tel. 82471 Kinderdagverblijf DUIMELOT Beukenlaan 6 5802 CK Venray 04780-87110 Onze stichting beheert een kinderdagverblijf en een gastouderproject voor de regio noord Noord- Limburg. Binnen deze stichting zijn twee zetels vakant, namelijk voor onbezoldigde Bestuurservaring strekt tot aanbeveling. Inzet en affiniteit met het kinderopvanggebeuren is een must. Mocht U interesse hebben in een van deze funk- ties dan kunt U schriftelijk danwel telefonisch rea geren op bovenstaand adres. U wordt dan uitge nodigd voor een informatief gesprek. Voor en snellere haargroei CHEVEUX PLUS alleen verkrijgbaar bij Henseniusplein 2 - Venray - Tel. 04780-82040 IN- EN VERKOOP VAN: - ANTIEKE MEUBELEN - ZWITSERSE TEGELKACHELS - OUDE BESTRATINGSMATERIALEN Zittrdigs geopend of m lel. ilspnik. Stationsweg 86 5807 AC Oostrum - Venray Tel 04780-85956/80361 studio van der linden pedicure voetzönereflextherapie .sport-en ontspanningsmassage isabellahof 40 - 5801 lc venray - tel. 04780 -88156 voor afspraak bellen na 13.00 uur Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U mede, dat vorige week donderdag, na een moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan DHR. JOS REIJNDERS in de ouderdom van 65 jaar. Vol dankbaarheid kijken we terug op de liefdevol le verzorging die hij kreeg van het verplegend per soneel van het verpleeghuis St. Antonius te Horst. Hij werd afgelopen maandag te rusten gelegd te op de algemene begraafplaats Boschhuizen te Venray. Familie Reijnders Familie Erkens Langeweg 114 Venray Met ontsteltenis vernamen wij het bericht van het plotselinge overlijden van ons junior-lid MARC DE BRUIJN Marc was een Fijne tennispartner, die velen van ons in zijn talenten liet delen. Als kompetitiespeler stimuleerde hij zijn team op voorbeeldige wijze in sportiviteit en prestatie. Nooit zullen wij de inzet voor zijn geliefde tennissport vergeten. Bestuur en leden van de Tennis Club Venray Wij willen iedereen die met ons meeleefde na het overlijden en bij de begrafenis van onze dochter en zus MAUREEN VAN DER SLUYS hartelijk bedanken. Een bijzonder woord van dank aan dokter Coe- nen, dokter Hermans, dhr. Franssen voor hun zorg, alsmede begrafenisonderneming Dela voor de keurige verzorging van de uitvaart. Familie van der Sluys-Kroh Venray, februari 1989, Vivaldistraat 55. Dankbetuiging Voor de vele warme blijken van medeleven die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn man, onze pap en opa PIËRRE LINSKENS willen wij iedereen hartelijk bedanken. M. Linskens-Franssen kinderen en kleinkinderen Venray, februari 1989. Dankbetuiging Langs deze weg willen wij U allen heel hartelijk danken, voor Uw belangstelling en medeleven, tij dens zijn ziekte, het overlijden en de crematie van mijn onvergetelijke man, onze zorgzame vader en lieve opa LOUIS BOOM Uw steun, heeft ons troost gegeven in deze moei lijke dagen. A. Boom-Jacobs kinderen en kleinkinderen Venray, februari 1989. Tuincentrum Langslraai 133 - Venray Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar Venray 11111 - Venlo 516000 Wij verzorgen het rouwdrukwerk "van zowel particulieren als van begrafenisonderneming Arcada. Desgewenst ook van andere begrafenisondernemingen. drukkerij van den munckhof grotestraat 68, tel. 04780-82727 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling, voor uw felicitaties, ca deaus en bloemen, die ons zilveren huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Het was geweldig! Ook namens onze kinderen bedankt! MARTIEN en NELLIE REYNDERS-PIJPERS v. Broekhuizenstraat 5, 5807 AJ Oostrum I UITVAARTVERZORGING Zorg nü voor zekerheid via een "Intekening" (slechts 15,- per jaar voor een heel gezin) of een "Eenmalige Storting". Vraag vrijblijvend informatie aan. VERVOER BINNEN en BUITEN NEDERLAND DAG EN NACHT BEREIKBAAR Voor het regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: TEL. 04780-89199 b.g.g. P. v. Soest, 04785-1847 Meldings- en informatie-adressen: Venray, Arcada, Oude Oostrumseweg 6, tel. 04780-89199; Oirlo: Koster Al. Nelis- sen, Hoofdstraat 26, tel. 04787-1220; Castenray: P. Maes, Castenrayseweg 54, tel. 04787-1637; Horst: Taxibedrijf Pedi, Fabrieksstraat 5, tel. 04709-1096; Vierlingsbeek: Taxibedrijf P. de Bruijn, Spoorstraat 62, tel. 04781-1574. „Dit sterven is zo moeilijk te verwerken. 'Zijn leven was ons allen zoveel waard" Woorden zullen nooit in staat zijn om alle gevoe lens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn. Wij zijn bedroefd, omdat aan dit leven nu een einde kwam, maar ook dankbaar voor de Fijne jaren èn omdat dit sterven snel en genadig was. Op maandag 13 februari 1989 overleed JOANNES LAMBERTUS COENRAAD BAKKER echtgenoot van Anna Clasina van der Velden in de leeftijd van 59 jaar. Venray A.C. Bakker-van der Velden Venray Miek en Jac Tom, Janneke Venray Tom en Annemie Eindhoven Conny en Siep Ekke, Guusje, Ciske Venray Jan en Petra Joyce Venray Kiek 5804 BN Venray, St. Odastraat 30. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 18 februari a.s. om 10.30 uur in de Deke nale kerk „St. Petrus Banden" (Grote Kerk) te Venray, waarna wij pap zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraaf plaats „Boschhuizen" aldaar. Bijeenkomst voor de uitvaartdienst, aan het woonhuis, zaterdag om 10.00 uur. Tot intentie van hem zal vrijdag om 19.00 uur de avondmis worden opgedragen in bovengenoemde kerk. Pap ligt opgebaard in de rouwkamer van het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, waar U afscheid van hem kunt nemen, vrijdag voor de avondmis van 17.45 tot 18.15 uur. Toegang via hoofdingang. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, vrijdag voor en na de avondmis en zaterdag voor de uit vaartdienst, achter in de kerk. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Maandag jl. werden wij opgeschrikt door het droeve bericht, dat geheel onverwacht op 59-jarige leeftijd is overleden, onze gewaardeerde medewer ker, de heer JAN L.C. BAKKER Ruim 34 jaar was hij in dienst bij Inalfa en werk zaam op de afdeling Verkoop. De heer Bakker had zich erg verheugd op zijn ver vroegde pensionering per 1 maart a.s. Hij heeft er echter niet van mogen genieten. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, alsmede zijn collega's veel sterkte om dit verlies te dragen. Direktie, ondernemingsraad en medewerkers B.V. Metaalwarenfabriek Inalfa Venray In verband met het plotseling overlijden van een van onze medewerkers gaat de geplande receptie ter gelegenheid van het 25-jarig dienstjubileum van de heer Th. Bastiaans, vrijdag a.s., niet door. Deze receptie zal nu plaatsvinden op vrijdag 24 fe bruari a.s. vanaf 16.30 uur in onze bedrijfskanti- Direktie B.V Metaalwarenfabriek Inalfa Venray ROUWDRUKWERK drukkerij v.d. munckhof

Peel en Maas | 1989 | | pagina 17