GLA' 1'iiWaWHIMIialiïSI L.V.B. PvdA FNV BOWLEN Venray's Mannenkoor Kinderkoor De Bandelieren Koninklijke Harmonie Euterpe Zangers van St. Frans Ars Musica Bojema - Saltarello De Vredesklokjes VENRODE Vocaal ensemble Arabesque Orkestvereniging Venray Wijk Noord-West Wijkgebouw Op 't Nipperke Wijkvereniging Veltum De Springplank Speel-O-Theek Huisvrouwen- kontakt Brukske Gespreksgroep gescheiden vrouwen OJ.C. DINGUS Theobaldusgilde Overloon Jeugdnatuurwacht Sjoelclub Venray Jong Nederland Vogelmarkt Lourdescomité afd. Venray Geschied- en Oudheidkundige Kring Adelbert- vereniging Wijkvereniging Landweert PEEL EN MAAS Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Badmintonclub Venray JUMPERS '76 PEEL EN MAAS Donderdag 19 januari - Pagina 15 GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 Donderdag 19 januari om 19.30 uur repetitie le bassen en om 20.00 uur ge hele koor. Na afloop repetitie Toet- zengers, programma Ahrweiler. Donderdag 26 januari om 19.30 uur repetitie 2e bassen en om 20.00 uur ge hele koor. Woensdag 25 januari bestuursver gadering. Afmelden: A. v. Gestel, tel. 83846. Harmonieorkest: zondag 22 jan. en donderdag 26 jan. om 11.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda: 4-5-6-7 febr. carnaval. Denk aan het invullen van de lijsten. Jeugdorkest: Donderdag 19 jan. en donderdag 26 jan. 18.45 uur repetitie. Afmelden: P. Noten, tel. 87858. Drumband 4-5-6-7 febr. carnaval. Denk aan het invullen van de lijsten. Maandag 23 jan. 18.45-19.30 uur les en maandag 30 jan. 19.30-20.45 repetitie. Afmelden: Clublokaal, tel. 82515. Bestuur Bestuursvergadering: 23 januari. Repetities drumband Maandag 23 jan.: J. Raedts Maandag 30 jan.: J. Vossen. Agenda: Vrijdag 20 jan.: om 18.30 uur voor alten en sopranen en om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Zondag 22 jan.: om 10.15 uur Hoogmis in de Paterskerk. Maandag 23 jan.: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 24 jan.: om 18.30 uur alleen voor de alten. Woensdag 25 jan.: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen alleen bij dhr. Buys (tel. 81091) tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Dank voor het inleveren van oud papier afgelopen zaterdag. De vol gende inleverdatum is 4 februari a.s. Dinsdag 24 januari om 19.30 uur re petitie voor de tenoren en om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel. Dinsdag 31 januari om 19.30 uur re petitie voor de bassen en om 20.00 uur voor het hele koor in De Essel. Dinsdag 7 februari i.v.m. carnaval geen repetitie. Noteert U vast: zondag 19 maart 11.30 uur zonda gochtendconcert in de schouwburg, dinsdag 21 maar 20.00 uur jaarverga dering in zaal In den Engel, Poststraat. Oud papier kunt U deponeren in de container bij dhr. van Osch Akkerweg 6. Bij verhindering gelieve U zich af te melden bij Mevr. Coppus, Houtza gerstraat 11, tel. 82235 of bij dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel. 81221. BOJEMA Vrijdag 20 januari. Om 18.45 uur gezamenlijke repetitie o.l.v. Rianne Jacobs. Vrijdag 27 januari. Om 18.45 uur gezamenlijke repetitie. SALTARELLO Zondag 22 januari. Om 10.30 uur gezamenlijke repetitie in de Galmhut. Zondag 29 januari. Om 10.30 uur repetitie in de Galmhut. Afmeldingen uitsluitend bij P. Fal- co Franken tel. 85855. Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 20 januari. Repetitie kinderkoor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Vrijdag 27 januari. Repetitie kinderkoor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Vrijdag 3 februari. Repetitie kinderkoor 16.00-16.45 uur repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Ben je ziek? Op tijd afmelden. DAMESKOOR Zaterdag 21 januari om 19.00 uur avondmis in de Vredeskerk. Woensdag 25 januari om 20.00 uur repetitie. Woensdag 1 maart jaarvergadering. Als U verhinderd bent, wel graag even afmelden bij mevr. v.d. Beke- rom, tel. 83332 of bij mevr. Sijbers, tel. 81353. Dinsdag 24 en 31 januari Repetitie om 18.30 uur. Zondag 29 januari. Gezinsviering. We zijn om 10.30 uur in het zaaltje. Jeugdkoor „Tomorrow People" Dinsdag 24 en 31 januari. Koorrepetitie van 19.00 tot 20.00 uur (zie agenda Bandelieren). Denken jullie aan de instrumenten! Tot dinsdag. Kinderen die lid willen worden van onze koren kunnen zich nu aanmelden tijdens de repetitie in het zaaltje onder de Grote Kerk. Repetitie 19 januari. Afmelden bij André 20.30 tot 22.00 uur, tel. 88131. Woensdag 20 en 27 januari repetitie symfonie-drkest o.l.v. L. Boogaarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Groote- maat, tel. 80358. Woensdag 20 en 27 januari repetitie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmelden bij P. Houba, tel. 87362. Programma Vrijdag 20.00 uur kienen t.b.v. reis- vereniging. Zaal open om 19.00 uur. Zaterdag 19.00 uur alcoholvrije Carnavalsdisco. Gratis toegang. Maandag om 20.00 uur sjoelen sjoelclub „Den Hoender". Dinsdag 9.00-10.15 uur en 10.30-11.30 uur Volksdansen o.l.v. Ans. Om 20.00 uur grimeercursus. Woensdag 14.00 uur carnavalsattri buten; om 20.45 uur aanmelden nieu we leden volksdansen. Om 21.00 uur volksdansen o.l.v. Nellie, daarna nog een uurtje gezellig vertoeven. Vrijdag 20.00 uur kienen t.b.v. Buurtvereniging St. Jozef. Zaal open om 19.00 uur. Tot ziens in wijkcentrum „Den Hoender". Zondag gezellig avondje uit met kaarten of biljarten van 19.00 tot 24.00 uur. Maandag bejaardenmiddag Ons Genoegen van 14.00 tot 17.00 uur. Maandag biljartclub Op 't Nipper ke, 19.00 uur. Om 19.30 uur kursus schoonschrijven/sierletters in de klei ne zaal. Woensdag jeugdvereniging De Spet ters van 14.00-16.00 uur. Tevens repetitieavond toneelvereniging Ven tiel om 20.00 uur. Donderdag kaarten of gezellig bil jarten van 19.00 tot 24.00 uur. Extra mededelingen Vrijdag 3 februari carnavalsavond voor de jeugd van 19.00 tot 20.00 uur cola, sinas up a 1,-; zaterdag 4 febru ari carnavalsavond voor de hele wijk vanaf 20.00 uur. Normale consump tieprijzen geldend. Agenda knutselclubs Op 24 en 25 januari maken we een kijkdoos ('s maandags geen club, de kinderen van de maandag kunnen dinsdag komen). Dinsdagmiddag dansen voor oude ren (50 om 14.00 uur in wijkcen trum 't Schöpke. Op 25 juni 1989 zeskamp op het ter rein aan de Pettenmakerstraat. Donderdag 19 januari pijltjestocht voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Dinsdag 24 januari knutselen voor de kinderoptocht voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de kleintjes was afgelopen za terdag, vanwege ons 5-jarig bestaan, poppenkast. 48 Kinderen hebben ge noten van de voorstelling. Wij willen dan ook iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt, ook Duimelot voor het lenen van de poppenkast. In de loop van de komende 3 weken kunnen alle leden een cadeautje uit zoeken tijdens de uitleen. De cadeaus zijn verdeeld over de uitleendagen dus iedere keer is er keus genoeg. Wij ho pen dat groot en klein hiermee aan z'n trekken komt. Wij hebben er met ple zier aan gewerkt. Tot ziens op de uit leen in de SOT op Merseloseweg 13. Dinsdag 24 januari brengen we 's ochtends een bezoek aan het gemeente-archief. Vragen als "Wat wordt er opgeslagen in het gemeente archief", "Wanneer is men hiermee gestart" of "Door wie wordt er gebruik gemaakt" zullen dan aan bod komen. Heeft u ook interesse, licht dan samen met ons een tipje van de sluier van het gemeentelijk apparaat op en kom mee. We vertrekken om 9.00 uur op de fiets bij wijkcentrum "de Kiosk" en zijn daar vóór 11.30 uur weer terug. Deelname kost 2,75. Tijdens de excursie is onze crèche geopend. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Breder ode (tel. 87042). Tot ziens! L.V.B.OOSTRUM Dr. Jagtman, huidarts, komt op donderdag 26 januari a.s. spreken over spataders en allergie. Deze avond is in het gemeenschapshuis en begint om acht uur. Voor een binnenkort te starten groep voor gescheiden vrouwen zijn nog enkele plaatsen vrij. Het is een gespreksgroep voor vrouwen die bezig zijn met scheiden of dit proces al achter de rug hebben en behoefte hebben aan kontakt met andere vrouwen die in een vergelijkbare situatie verkeren. De volgende vragen komen aan de orde: - wat betekent het afscheid te moeten nemen van een leven waarin veel niet goed was maar waarin je toch zelf hebt geloofd? - hoe zit het met alimentatie en omgangsregeling? - hoe zit het financieel met uitke ringen en andere praktische zaken? - wat betekent het om alleen verantwoordelijk te zijn voor de kinderen? - wat kun je leren uit de scheiding zodat het je dus nooit meer overkomt? - hoe verwerk je de pijn en verdriet van de scheiding? - is er nog een leven na de scheiding; voorzichtig denken aan de toekomst. - naast de ernst, lachen en ontspan ning belangrijk. De groep wordt georganiseerd onder auspiciën van het maatschap- lijk werk en vindt plaats op 12 woensdag- of donderdagavonden van 20.00 tot 22.30 uur op de Clockert. U kunt zich opgeven bij het maatschap pelijk werk, tel. 83100, vragen naar Bernadette van Beekum. METAL IN ROCKS TOUR IN VENRAY Metal in Rocks is de naam van een verzamel-elpee waarmee zes Neder landse bands zich aan het platenko pend» publiek presenteren. Om deze elpee de nodige kracht bij te zetten touren de bands in verschillende combinaties door het land. Vrijdag 20 januari doen in het kader van deze tour Pandemonium, Messina en Gilgamesj ojc Dingus aan. Pandemonium beweegt zich binnen de Amerikaans georienteerde sector waar het samenspel tussen gitaar en keyboards het meest centraal staat. De band kan het best vergeleken worden met Journy. Messina voorheen Assassim, heb ben binnen de Nederlandse rockscene al de nodige naam gemaakt. Heavy metal met een vette knipoog naar speedmetal is voor de muziek van Messina de beste omschrijving. Dat zij deze stijl, ook wel powermetal genoemd, overtuigend weten te brengen bewezen zij al tijdens twee eerdere optredens. Gilgamesj tenslotte timmert al 12 jaar aan de weg en zal voor de gemiddelde concertbezoeker geen onbekende meer zijn. De band weet na al die jaren nog steeds hardrock te maken die up to date klinkt. Zanger Frank van Stein wordt over het algemeen beschouwd als de beste hardrock-zanger van ons land. Een bezoek aan een Gilgamesj concert kan gezien worden als een verade ming tussen al het speed en thrashmetakgeweld De zaal is om 21.00 uur open en de entree bedraagt 5,-. Jaarvergadering In het Gildehuis zal op maandag 23 jan. a.s. de Algemene Jaarvergade ring van het St. Theobaldusgilde worden gehouden. De aanvang is om 19.30 uur. De agenda vermeld ondermeer de bestuursverkiezing. Aftredend zijn J. Jacobs, P. Hendriks en H. v. Berkel. Verder zal aan de orde worden gesteld het jaar- en kasverslag. Aanneming van nieuwe leden. Ook het programma voor 1989 zal worden besproken, waarbij natuurlijk de grote gildefeesten het aandachtspunt is. Verder zullen de schietconcoursen en de diverse optredingen van de drumfanfare worden besproken. Ook de contributie zal worden verhoogd volgens het indexcijfer. Ook de beschermheer van het Gilde de heer H. v.d. Moosdijk zal deze vergadering bijwonen. Ook de dames van de gildebroeders zijn voor deze avond uitgenodigd, evenals de oudere leden van de drumfanfare. Drumfanfare van het St. Theobal dusgilde luistert de carnavalsoptocht op in Goch Op maandag 6 febr. a.s. zal de drumfanfare voor de 4e maal de carnavalsoptocht of beter bekend als de Rosemontagsoptocht in Goch gaan opluisteren. Deze optocht die elk jaar zo'n 50 60.000 toeschouwers trekt zal ruim 2 uur duren. Het vertrek op 6 febr. is bij het Gildehuis om half 1. Diegene die deze optocht ook willen zien moeten voor eigen vervoer zorgen, omdat het vervoer voor de drumfanfare vanuitGoch wordt geregeld. Papieraktie De eerste papieraktie in 1989 zal worden gehouden op zaterdag 28 jan. a.s. PvdA en Europese eenwording Op vrijdag 20 januari houdt de PvdA afdeling Venray haar maande lijkse ledenvergadering. Centraal the ma: Europese eenwording. Aanleiding om nu met elkaar over dit onderwerp te praten zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement op 15 juni 1989. De PvdA afd. Venray heeft Eisso Woltjer, al jaren Europarlementariër, bereid gevonden om over de Europese eenwording te komen praten. Eisso Woltjer zal de gevolgen van een aantal afspraken, die het Europese Parlement met elkaar heeft gemaakt of wil gaan maken, toelichten. Het Europese Parlement heeft b.v. met elkaar afgesproken om in 1992 de interne markt gerealiseerd te hebben. Het verwezenlijken hiervan heeft con sequenties op allerlei gebied b.v.: de sociale wetgeving van de lidstaten; de landbouwpolitiek; de verdeling van rijkdom en armoede. Na de inleiding van Eisso Woltjer is er gelegenheid voor discussie. Op deze manier kan ieder zich een beter beeld vormen over de gevolgen van Europe se eenwording. Wilt U meer weten over Europese eenwording? Wilt U zich voorbereiden op de verkiezingen van het Europese Parlement op 15 juni? Wilt U een ech te Europarlementariër aan het woord horen? Bent U gewoon geïnteres seerd? Kom dan naar de ledenvergade ring van de PvdA, ook niet-leden zijn welkom op 20 januari 1989 om 20.00 uur in het wijkcentrum van het Bruks ke. Voor meer inlichtingen: Mea v. Vugt, secretaris PvdA afd. Venray, tel. 82299. AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen bv Het juiste adres voor: - stallenbouw - woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie. Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 Bij velen hebben we al een mooie hyacint gezien en zij hebben de bloem op school laten zien en daarvoor stempels gekregen. Dus als je de beschrijving goed hebt opgevolgd en je denkt dat de bloem op z'n mooist is, dan deze meenemen naar school om door je leerkracht te laten keuren. Je ontvangt dan 1, 2 of 3 stempels. Verder ontvangen jullie binnenkort de tweede vulling voor jullie werk map, maar daarover de volgende keer meer. Eindelijk was het zo ver. 14 Januari ons eerste eigen tournooi. 's Morgens om 9 uur vertrokken wij naar Venlo. De opkomst was geweldig. Bijna 30 teams uit geheel Limburg streden om de beste plaatsen in de verschillende klassen. Ons eerste team, bestaande uit Leo Piket, Hans Montijn, Regine v. Soest, Cisca Jacobs en Frans Jans Beken, behaalde een prachtige derde plaats in de 3e klasse. Ze hadden een puntentotaal van 11224, dus een gemiddelde van 112,24. Ons tweede team, Anny v.d. Heyden, Toos Montijn, Emiel Krey- felt, Doen Linskens en Harry Ewalts, verraste iedereen met een mooie tweede plaats in de 4e klasse met een gemiddelde van 101,94. Proficiat allemaal! Team 3, Theo Zagwijn, Wim Jacobs, Teng Gijsbers, Toos Barent en Cobine Jans Beken, behaalde een mooie 5e plaats in de 4e klasse, gevolgd op de 6e plaats team 4, Corry Zagwijn, Toos Blonck, Anny Ewalts, Helene Gijsbers en Jos v.d. Goor. Geweldig voor de le keer. Dit alles was voor de teamkampioen schappen ANS Regio Limburg. Onze loterij was een geweldig succes dankzij de vele giften. Wij bedanken dan ook langs deze weg onze sponsers. Verder wil ik vooral Regine en Piet v. Soest bedanken voor hun geweldige inzet voor het slagen van deze loterij en ook alle andere leden voor hun hulp, het was een geweldig succes. Tot 11 februari, dan zijn er weer de ind. wedstrijden in Venlo. Sjoel ze! FNV INFOTEAM Elke donderdagavond heeft het F.N.V. info team spreekuur in wijkcentrum "de Kiosk" in wijk het Brukske vanaf 19.00 uur. Het info team is er voor ieder lid van een F.N.V. bond. U kunt bij ons met al uw vragen en/of problemen terecht, of het nu het invullen van studietoe- lage-, belasting-, huursubsidieformu lier is, of voor het opmaken van een loonberekening, of moeilijkheden met uitkeringen, of met wat voor vragen dan ook. Het F.N.V. info team doet veel meer voor u dan u denkt. Aan iedereen die naar het spreekuur komt met wat voor probleem of vraag dan ook, vragen we om alle stukken welke op het probleem betrekking hebben, mede te brengen. Dit bevordert de be- en afhandeling van uw geval. Belangrijk is ook dat u niet te lang wacht, vooral voor het instellen van beroep hebt u vaak maar een korte periode om daartegen bezwaar aan te tekenen. Wij moeten ook de mogelijkheid hebben om uw zaak voor te bereiden. Bent u te laat of komt u op het allerlaatste moment dan kan noch het F.N.V., noch welke andere instantie dan ook iets voor u doen in dat geval. Zonder afspraak, dus vrije inloop is ook mogelijk maar volgens afspraak heeft voor ons de voorkeur. Voor een afspraak kunt u bellen met P. Smits, tel. 04780-87933, tussen 18.00-19.00 uur op maandag, dins dag, woensdag en vrijdag. Voor namen en adressen van de vakbonden zie de Venrayse gemeen- tegids blz. 31 en 33. Zoals velen van jullie misschien nog niet weten, is Jong Nederland een club, die jullie in de vrije tijd heel wat te bieden heeft. Zal ik jullie eens vertellen wat we zoal doen? Goed, hier komt het: - teamspelen zoals b.v. tjoekbal; - bosspelen zoals b.v. het roepspel; - zwemmen; - tochten zoals b.v. een fototocht. Dit zijn slechts enkele van de vele leuke activiteiten die wij bij Jong Nederland doen. Al deze aktiviteiten worden in groepsverband gedaan. Behalve activiteiten in groepsver band worden er ook nog andere dingen georganiseerd, zoals: St. Maartensviering, tournooien, spelda- gen. Zoals je ziet is er heel wat te beleven bij Jong Nederland. Kom gerust eens kijken bij ons. Weet je niet waar onze groeps- avonden worden gehouden? Ken je de blokhut aan de Westsingel? Nou daar zijn wij. Hopelijk zien we je daar,een keer. Voor meer informatie kun je terecht J>ij Wim v.d. Heiden, Paterslaan 28, tel. 81877 Op zondag 22 januari a.s. organi seert de "Vogelvriend" Venray samen met haar zustervereniging de Zang- en kleurkanarievereniging de "Huisvriend" een vogelmarkt. Leden van beide verenigingen kunnen op deze dag hun vogels te koop of te ruil aanbieden. Aanvang van deze vogel markt is om 10.00 uur en zal tot 13.00 uur deuren. Inbreng van vogels evenals de entree is gratis. Leden die vogels te koop willen aanbieden worden verzocht om niet meer dan 2 vogels in een T.T.-kooi aan te bieden. De vogelmarkt wordt gehouden in café Zaal de Volle Maan, Merselose weg 36 te Venray. Op donderdag 26 januari om 20.00 uur is er jaarvergadering voor de leden van de "Vogelvriend" in zaal de Volle Maan. Alle leden worden verwacht gezien er enkele belangrijke punten op de agenda staan. Bij verhindering afmelden bij H. Don ders. tel. 80425 of H. Verbakei, tel. 10575. Zieken en lopende pelgrims die een bedevaart willen ondernemen naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes, van 1 - 8 juni, kunnen zich nu opgeven bij dhr. Philipsen, die u tevens kan informeren over de gang van zaken. Tel. 04780-83575. De komende jaarvergadering is gepland op 27 februari 1989. Aanvang 20.00 uur in het parochie zaaltje van de Vredeskerk. U allen zult t.z.t. nog een persoon lijke uitnodiging ontvangen. Maandag 23 januari a.s., om 20.00 uur houdt de Geschied- en Oudheid kundige Kring weer een bijeenkomst in de foyer van de Schouwburg. Dr. P.A. Geurts ofm zal dan een lezing houden over de Kring Venlo, van het Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige wetenschap pen. Een en ander in het kader van 't 125-jarig jubileum van het Limburgse Geschied- en Oudheidkundig Ge nootschap. Zoals steeds, zijn behalve leden van de Kring Venray en omgeving, ook andere geïnteresseerden van harte welkom. In afwijking van het jaarprogram ma zal op dinsdag 24 januari de heer Edward Cohen een voordracht houden over Jeroen Bosch. De heer Cohen - voor velen van ons een goede oude bekende - is bijzonder goed gedocumenteerd om trent deze 15e eeuwse beroemd geworden Bossche schilder. Deze kunsthistorische avond, die in de plaats komt van "EG 1992", begint om 20.15 uur in de Wieënhof. Ook in dit nieuwe jaar zijn introduce(e)s weer van harte welkom. Jeugd en jongerenwerk Landweert Knutselen Elke dinsdag komen kinderen v.a. 9 jaar knutselen van 18.30 tot 19.45 uur. Kosten 1,--. Woensdagmiddag is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar knutselen in 2 groepen. Groep 1 van 13.30 tot 14.45 uur en groep 2 van 15.00 tot 16.15 uur. Kosten 1,-. Meidengroep Fantasy Voor meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar is er elke woensdagavond de meidengroep van 19.00 tot 21.00 uur. Heb jij zin hierin, loop dan eens binnen. Kosten 2,-. Oudervereniging Ons genot De ouderen van de wijk Landweert kunnen elke woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kaarten. Kosten 0,00. Donderdags kunnen zij in 1 van de 2 groepen gymen. Van 9.30 tot 10.15 uur of van 10.30 tot 11.15 uur. Kosten 5,- per maand. Activiteitencommissie Landweert Vanaf 11 januari is de kaartcom- petitie op dinsdag weer begonnen. Aanvang 20.00 uur. Ook kunt u er vrijkaarten of biljarten. Kosten per competitie 7,50. Op 28 januari organiseert de A.C.L. een carnavalsbal. Entree Gratis. De muziek wordt verzorgd door het OLD IN COMBO. Aanvang 20.00 uur. Op 1 februari is de jaarvergadering van de wijkvereniging. Aanvang 20.00 uur. Hier is iedereen welkom. Alle activiteiten vinden plaats in het Stekske. Heeft u verder vragen, neem dan contact op met het secretariaat' tel. 10328. uw weekblad Donderdag 19 januari hebben we onze wekelijkse repetitie in het Pelgrimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Noteer alvast in de agenda dat we op zaterdag 4 februari de carnaval muzikaal inluiden met het opluisteren van de H. Mis, aanvang 19.00 uur met aansluitend de receptie en serenade in het Pelgrimshuis. Zondags doen we met z'n allen mee met de optocht; verzamelen om 13.30 uur want de optocht start om 13.30 uur. Opruimploeg voor de maand januari: Liesbeth Hermsen, Ger Hermsen Sr. en Ger Hermsen Jr. Voor afmeldingen: Marian van Os; tel. 04781-2003. Leo van Dijck tel. 0478B-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders tel. 04782-830. Uitslagen huisleague Bowling Bond Venray. le klasse: Franssen Keukens-Pinhunters 1-3 Magic Line DD-SVCB Swaghoven 2-2 Taxi Stoks-Sigmas's Bowling 2-2 Altijd Raak C.P.-Strikers 0-4 2e klasse: Club Up-De Treffers 1-3 BLS Close Ene.-Cafe Oud Meerlo 2-2 Golden Wonder-Red Arrows 0-4 Scores-Hit Miss 3-1 De bovenste vier in de le klasse hebben deze week de punten netjes gedeeld. De onderlinge wedstrijden, nr. 1 tegen 3 en nr. 2 tegen 4, eindigden in 2-2. Magic Line begon zeer voortvarend tegen SVCB met een scratch score van 909. Gecorrigeerd voor de handicap ruim voldoende voor het eerste punt (1015-962). De volgende twee games werden gestre den op het scherpst van de snede. In beide games trok SVCB aan het langste eind (999-964 en 1014-1011). Na optellen van de totaalscore bleek de voorsprong die Magic Line in de le game had opgebouwd genoeg om de stand weer in evenwicht te brengen (2990-2975). Jimmy Branje van magic Line scoorde de hoogste serie (een 600-serie) en game van deze avond met 221, 186 en 205 totaal 612. Jimmy scoort hiermee de 2e 600-serie op rij. Magic Line scoorde de hoogste teamscore met 2975. Bij de andere wedstrijd (Sigma's-Returns) was de eerste slag voor de Returns met 953-864. In de 2e game waren de rollen omgedraaid en wonnen de Sigma's met 988-937. De 3e game werd de spannenste van de avond. Na een zeer gelijkopgaande strijd won nen de Sigma's de game met het kleinst mogelijke verschil, 937-936. Het punt voor de totaalscore was voor de Returns en de uitslag werd dus 2-2. In de 2e klasse ging koploper Hit Miss onderuit tegen de Scores. In de le game wisten de Scores goed bij te blijven in de scratch score. Hit Miss scoorde na 10 frames 1 pin meer, maar de handicap werkte in het voordeel van de Scores. Ze wonnen de le game met 976-937. Gemoti veerd door dit succes begonnen de Scores aan de 2e game. De score was wat minder dan in de le game maar Ton Fleurkens en Dries Bekkema sleepten hun team toch mee naar de winst (926-905). Hit Miss schrok nu pas goed wakker en probeerde te redden wat er te redden viel. Dit lukte slechts ten dele. De 3e game wer gewonnen (926-889) maar de totaal score (2791-2769) en dus de 3-1 overwinning waren voor de Scores. De nrs. 2 en 3 profiteerden niet optimaal van de misstap van de lijstaanvoerder. Close Encounters kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Oud Meerlo. De Treffers deden het iets beter, ze wonnen met 3-1 van Club Up. Close is Hit Miss nu toch tot op 1 punt genaderd en Hit Miss kan zich eigenlijk geen misstappen meer veroorloven. Uitslagen: Weert 3-Venray 1 3-5 Heel 3-Venray 6 4-4 Programma: Zaterdag 21 januari: Venray 1-Roosteren 1 10.00 Venray 3-Olympia 4 10.00 Venray 5-Pupke 3 10.00 Venray 7-Shuttle 5 10.00 Zondag 22 januari: Stramproy 2-Venray 4 10.00 Grubbenvorst 2-Venray 6 9.45 Programma zaterdag 21 jan.: Heren 1-Springfield 2 18.00 tafel: G. Bertrands/M. Cruys/ M. Filipsen Jong.Junioren 1-Deurne P 1 18.00 tafel: N. Peeters/T. West Jong.Kadetten-Titanus 1 19.00 tafel: F. v. Kleef/A. Barthel scheidsrechters: C. Spitters/ L. Bertrands Jong.Aspiranten-OBC 1 (ipv 19.00) 19.30 tafel: R. Hageman/J. Appels/vrij willigers uit Heren 1. scheidsrechters: R. de la Roy/T. v. Gils Heren 2-Lieshout 2 20.00 tafel: M. Boogers/ H. van Rooy scheidsrechter: H. Jansen Dames 1-Akros 1 20.00 tafel: M. Kanaters/ R. Leinders zaalwacht: Cees Spitters Yellow Sox-Mini's 19.30 Bakel/De Beek scheidsrechter: J. Oosterbeek. Reserveshirts mee Programma zondag 22 jan.: Grave 1-Meisjes Junioren 1 10.00 Grave/De Stoof scheidsrechter: N. Gonegai. Toegewezen wedstrijden: vrijdag 20 jan.: Tantalus 2-Schijndel l(HlF-77) 19.00 Eindhoven/T.H. Sportcentrum scheidsrechters: E. Sprokkereef/ B. Peeters Zaterdag 21 jan.: Springfield 1-Attacus 1 (DH-78) 18.15 Berlicum/De Run scheidsrechters: M. Flinsenberg/ B. Peeters N.B. Neem notitie van de indelings- lijsten voor het tafelen en het fluiten. Zij hangen gereed op de prikborden in de sporthallen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 15