1 Leunen werkt hard aan een ton voor het gemeenschapshuis ^eniginQ' EMOFRA Sponsorloop voor atletiekvereniging en gehandicaptensport Jan kbsse WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING HYPOTHEKEN n WAO VAN SOEST BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Geslaagde muziekfeesten te Merselo PEEL EN MAAS WMÊBÊÊÊÊÊÊ ÈÈÈÈÈÈÈëÊir"" btbbbbbbbb bbbbbbbbbb VENRAY Tel. 80934 ONDERDAG 26 MEI 1988 Nr. 21 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS Ei ITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR01050652 COViNET wunQdrankengroep ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN OE REGIO 18.00 VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Zoals wij al eerder hebben geschreven zal de Leunse gemeen schap een bedrag van 100.000,- bijeen moeten brengen als eigen inbreng in de kosten van de renovatie en verbouwing van het gemeen schapshuis/gymzaal in Leunen. Wil men het gemeenschapshuis behouden voor schoolgymnastiek, dan dient men te voldoen aan de door de inspecteur gestelde eisen. Boven dien moet het gebouw noodzakelijk gerenoveerd worden, terwijl het bestuur dan tevens het gebouw wil uitbreiden met een tweetal kleine lokaliteiten, zodat het gebouw effec tiever kan worden gebruikt. Eveneens is de verwarmingsinstallatie versleten en zal vervangen moeten worden. De kosten van een en ander bedragen 325.000,-, welke door de gemeente worden betaald. Nieuwe toiletruimten, meer berg- ruimt, te combineren met vergader ruimte, zullen door de Leunse bevolking zelf moeten worden be taald. Het gaat daarbij om een bedrag van bijna twee ton, waarvan de Leunse bevolking een ton zou moeten opbrengen. Hoewel men dus in feite bij een bedrag van in totaal 500.000,- rekening moet houden met een tekort van 200.000 wordt op het ogenblik zwaar met de gemeente gediscussieerd over een garantie-geldlening tot een bedrag van 100.000,- omdat als alternatief geldt, dat bij niet reno veren van de gymnastiekruimte, de gemeente voor het vervoer van de schoolkinderen naar Venray voor gymnastiekonderwijs moet opdraaien. Inmiddels is men er op het gemeentehuis wel achter gekomen, dat men bij 'n dergelijke lening mits voldaan wordt aan een aatal De organisatie van de muziekfeesten te Merselo kan ook dit jaar weer terugzien op een geslaagd programma. Was de publieke belangstelling op woensdag, donderdag en vrijdag wat minder, zaterdag (countryfestijn), zondag (3 kapellenshow) en maandag (BZN) voldeden ruimschoots aan de verwachtingen. Ook de Aid Merselse Dag, die dit jaar zo'n 11 d 12.000 bezoekers trok, was weer uitermate goed bezocht. DURE CARAVAN GESTOLEN Te Ysselsteyn hebben onbekende een aan de Timmermannsweg staande tweeassige caravan meegenomen. Nieuw heeft die caravan een waarde van 43.000,- De diefstal heeft plaats gevonden in de nacht van 19 op 20 mei j.l. Uit de sporen viel op te maken dat de caravan achter een auto is gekoppeld. De politie vraagt de medewerking van het publiek. Ieder die in de avond of nacht gezien heeft dat deze caravan vanaf de stalling de weg is op gereden, dan wel het voertuig in Ysselsteyn is tegenge komen wordt verzocht zich in verbinding te willen stellen met de politie. 3 FIETSENJATTERS AANGEHOUDEN Dankzij goed speurwerk, na een melding dat enkele fietsen werden gejat uit de stalling van het station in Oostrum, kon de politie drie daders aanhouden, in de leeftijd variërend van 16 t.m. 18 jaar. Zij waren in het bezit van twee in Oostrum gestolen fietsen. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd en zijn, nadat proces verbaal was opgemaakt, huiswaarts gezonden. De fietsen zullen aan de rechtmatige eigenaren ter hand worden gesteld. voorwaarden weinig risico loopt. Het college zal hierover deze dagen een beslissing nemen. KENNEDYMARS Intussen wordt in Leunen al hard gewerkt om de resterende ton op tafel te krijgen. Tijdens de komende Kennedymars op 4 en 5 juni in Venray zullen tot nu toe achtentwintig Leunse wandelaars en wandelaarsters deelnemen. Zij laten zich sponsoren door een aantal Leunse bedrijven, winkels en instellingen, die bereid zijn 1 gulden voor iedere afgelegde kilometer te betalen, om het even of men al dan niet de totale afstand uitloopt. Op zondag 5 juni, de dag waarop de Kennedymars binnenkomt, wordt in het Leunse gemeenschapshuis een donateursconcert gegeven door de harmonie. Deze heeft zich bereid verklaard iets langer te zullen doorspelen, zodat tijdens het concert bekend kan worden gemaakt hoeveel guldens men voor het goede doel bij elkaar heeft gewandeld. Wanneer er nog meer gesponsorde deelnemers willen inschrijven, kunnen zij contact opnemen met Wilma Manders tel. 84855, die ook verdere informatie kan verstrekken. Stond afgelopen weekend de sporthal "de Wetteling" in het teken van de beurs Prodima, waar duizenden mensen op af kwamen, komend weekend zal het er weer erg druk worden in verband met het internationaal judo toernooi dat wordt georganiseerd door Judo "Vereniging Venray. Meer dan 130 verschillende clubs uit zeven Europese landen zullen er 'n geweldige sport- happening van gaan maken. Dit jaar alweer voor de 14e maal wordt dit toernooi georganiseerd en behoort het tot het grootste internationaal bezette toernooi die ons land kent. Meer dan 250 buitenlandse judoka's ver- blijven komend weekend in Venray, zij zullen dan o.a. overnachten in het jeugdbuitenverblijf "de Peelhaas" in Ysselsteyn. Een blik op de lijst van deel nemende clubs laat ons zien dat de deelnemers o.a. komen uit; Parijs, Saarbrilcken, Ravenburg, Zurich, Munchen, Oostende, Antwerpen, Karlsruhe, Udine en nog veel meer. Ook kwalitatief wordt er nog al wat op de mat gebracht. Aanwezig zijn de complete selektie van de nationale militaire ploeg uit ons land, waar onder enkele nationale kampioenen. Verder zijn vele nationale kampioenen in de verschillende dames catagoriën voor dit toernooi ingeschreven. Ook wereldkampioen en sportvrouw van het jaar Irene de Kok doet aan dit toernooi mee. Kortom een geweldig aal-Ju^ I startveld dat topsport garandeert. De wedstrijden zijn op zaterdag voor jongens en meisjes tot het geboorte jaar 1974 en op zondag voor het grotere geweld tot dames en heren senioren toe. Op beide dagen zal de aanvang van de wedstrijden 10.00 urn- zijn. Zaterdag 4 juni organiseert de atletiekvereniging Venray-Regio ter gelegenheid van haar 12'/2 jarig jubileum een sponsorloop. De op brengst van de sponsorloop is bestemd voor AVV en voor de gehandicapten sport in Venray. De atletiekverenging zal de extra inkomsten gebruiken voor de aankoop van nieuwe materialen en opleidingen van trainers en bege leiders van lopersgroepen. Iedereen kan met de sponsorloop meedoen. Niet alleen AW leden (junioren, senioren en recreanten), maar ook niet-leden kunnen zich laten sponsoren en meedoen. Het is de bedoeling dat de deelnemers in een uur zoveel mogelijk rondjes lopen op de atletiekbaan, waarbij ze zich per rondje laten sponsoren. De sponsors (b.v. familieleden, vrienden, winke liers of bedrijven) betalen na afloop het aantal ronden maal het ingezette bedrag. Er is geen limiet gesteld wat betreft het aantal ronden dat gelopen moet worden. Iedereen kan zijn eigen tempo bepalen. Ook het sponsorbe drag en het aantal sponsors per loper is vrij. De sponsorloop start om 14.00 uur op de atletiekbaan van sportpark "De Wieen". Jubileumloop voor Venrayse sport verenigingen Na afloop van de sponsorloop vindt er om 15.15 uur een jubileumloop plaats over 1500 meter voor de Venrayse sportverenigingen. Onge veer 60 sportverenigingen zijn uitge nodigd om 2 leden af te vaaridgen voor deze sportieve wedstrijd. Tijdens de jubileumloop strijden dan ook de meest uiteenlopende sporters met elkaar om de eer van hun sport/club. Zo meten zich o.a. de Venrayse motorcrossclub, SV Dis (voetbalclub Oirlo) en de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray met elkaar. Voor de drie beste verenigingen stelt AVV prijzen beschikbaar in de vorm van de kunstwerk van de Venrayse kunste naar Piet Hermans. Meer inlichtingen over de sponsorloop: dhr. Wil Coopmans, Stationsweg 125, Venray, tel. 10441. EEN ABONNEMENT WAARD! GROTE BUIT BIJ INBRAKEN - Mogelijk is door gebruikmaking van een valse sleutel toegang verkregen tot een woning aan de Tolstraat. Uit de woning werden ontvreemd, een compact disk, een platenspeler, een cassettedeck, een tunerversterker en een portemonnaie met 250,-. Mogelijk zijn er getuigen die in de nacht van zondag op maandag rond de woning iets verdachts hebben gezien. Graag kontakt met de politie. - Ook werd mogelijk gebruik ge maakt van een valse sleutel om toegang te verkrijgen tot een woning aan de Klarinetstraat. Hier werden een aantal sieraden en 3500 Ameri kaanse dollars ontvreemd. - Weer werden bewoners van St. Servatius geconfronteerd met een diefstal uit de vogelvollere. Het gaas was doorgeknipt. Ontvreemd zijn een 30-tal groene en blauwe kanarie's en een duif. Het is ook mogelijk dat deze vogels uit de voliere zijn gejaagd. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE BU VOEG U è1 è1 0IÈ? t5 f£? b? I? L? I? F? I? I fcs it) ib ib ik? ib |L> iiso oo° 1 itp ifcp I p lÖ |i—- IV. P ifa regitP i Eset ii i i ii i i 111 it itr fr t1 itr t i L I I l L L L Li.00 000 L fr C fr C C C C C C IT000 FFFFtFSFëF Ubbbbbbbbbu°°°° De derde prijs in de loterij voor de Restauratie van de Grote Kerk te Venray viel op het lot van de familie Gerrits te Wellerlooi. De prijs, een vakantiereis ter waarde van 1000,-, werd ter beschikking gesteld door de ABN bank te Venray. Afgelopen donderdagmiddag mocht mevrouw Gerrits deze mooie prijs in ontvangst nemen van de ABN- direkteur Wetzels. (zie foto) verrassend vernieuwd op de goedkoopste manier IJZERSTERKE PLUSPUNTEN VAN DE NIEUWSTE ALUMINIUM/KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN Oersterk, veelziidig en volstrekt betrouwbaar uizonder jammei beslissing zou eerst Weer-U-Zon Aan u de keus! Openingstijden showroom: Ma. t/m Vr. van 9-12 uur en van 13.30 - 17.30 uur. Zat. van 9 -12.30 uur. Herman Peelers. Linnenstraat 10. Horst Telefoon 04709 - 4044 nabij sporthal (straatnaam gewi]2igd) DUURZAAMHEID DOOR VAKMANSCHAP RAMEN-DEUREN-ROUJJKEN ZONWERING - VERANDA S Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1