OMDAT 14 FEBRUARI VALENTUNSDAG IS. GEVEN WU U EEN KAD0! OPEN DAG Tweede fase van De Bleek nadert voltooiing Leenenl EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VANAVOND HAZINNE-AVOND VANAVOND BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! ■fitETERd v Openstelling postkantoren Nederland 3 op de kabeltelevisie PEEL EN MAAS Marianum afd. i.h.'n.o. HILHORÜ HYPOTHEKEN VAN DE KAMP MARIAN UMPJ ES" JANTJE BETON Bestuurs wisseling bij Het Schuttersveld Bij uw parfumerie een GRATIS boek je bij iedere aankoop tot 14 februari! ■^DONDERDAG 11 FEBRUARI 1988 Nr. 6 HONDERDENNEGENDE JAARGANG in PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 1 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I 18.00 foto print shop venray Wij wensen U Prettige carnavals dagen Carnavalsmaandag en -dinsdag gesloten Printshop - laboratorium voor uw kleurenfoto's! in café ,,De Zwaan" Grote Markt Tot Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Met Carnaval eten wij in Stationsweg 1 Venray Venray Paterstr. mnd 08.30-12.00 dinsdag 08.30-12.00 uur. Venray Kiosk maandag geslotei^ dinsdag 09.00-12.00 Ysselsteijn lb. maandag geslotei> dinsdag 10.00-12.00 Wanssum maandag 09.00-09.30 dinsdag 09.00-09.30 Meerlo maandag 10.00-12.00 Dinsdag 10.00-12.00 Broekhuizenvoerst mnd 11.00-12.00 dinsdag 11.00-12.00 Well lb. maandag 09.00-12.00 dinsdag 09.00-12.00 Wellerlooi maandag en dnd gesloten Bergen lb maandag 09.00-12.00 dinsdag 09.00-12.00 Afferdern lb. maandag 10.00-12.00 dinsdag 10.00-12.00 Siebengewald maandag 10.00-12.00 dinsdag 10.00-12.00 Vierlingsbeek maandag 09.30-12.30 dinsdag 09.30-12.30 Overloon maandag 09.30-12.30 dinsdag 09.30-12.30 Het rijdend postkantoor houdt standplaats te Oostrum op maandag en dinsdag van 10.00-12.00. De overige standplaatsen vervallen op genoemde dagen. De zelfbedienings ruimte van het postkantoor Patersstr. is op carnavalsmaandag en dinsdag geopend van 07.00-12.00 uur. Het grote tekort aan kanaalproces sors maakt het ook Kabeltelevisie Venray onmogelijk Nederland 3 vervroegd via een nieuw kanaal door te geven. Om toch aan de vraag naar de Nederland 3 te kunnen voldoen overweegt Kabeltelevisie Venray om deze zender via het kanaal van Duitsland 3 door te geven. Hierdoor zal deze zender tijdelijk vervallen en weer terugkeren nadat het nieuwe televisiekanaal is geïnstalleerd. Wij verwachten dat dit einde maart het geval zal zijn. Voorwaarde voor dit alles is het tijdig gereedkomen van een kanaalomzetter, welke is gepland voor 12 februari a.s. De keuze van doorgifte van de Nederland 3 op het kanaal van Duitsland 3 is gemaakt om zowel gefilterde (beperkte) als houders van een volledig abonnement in de gelegenheid te stellen deze nieuwe televisiezender te kunnen ontvangen via het kabelnet. Kabeltelevisie Venray is zeer geïnte resseerd in de mening van haar abonnementhouders over deze voor genomen zender- wisseling en nodigt allen uit deze telefonisch of schriftelijk aan osn door te geven. Adres: Stationsweg 7, telefoon 04780-11211Bij voorbaat onze dank. Directie Kabeltelevisie Venray BV 'n leesbare krant Annette wilde niet naar de „huüshaldschöl" Juist daarom ging zij naar LA' I VL Het gaat vlot met De Bleek, ongetwijfeld ook door de vorstvrije winter waarin de bouwvakkers prak tisch onbeperkt hebben kunnen doorwerken. Hoewel, de vele regen van de laatste tijd maakt het de stratenmakers wel heel moeilijk. Maar desondanks zijn de winkeliers die straks het nieuwe winkelcentrum gaan bevolken, druk in de weer met het inrichten van hun winkel-unit en zijn er al een groot aantal woningen bewoond. WINKELS Duidelijk is intussen geworden, dat in De Bleek heel veel zaken gevestigd worden, die nu elders in het centrum zijn ondergebracht. Onderstaand lijstje van winkeliers die zich in De Bleek gaan vestigen, maakt dat wel duidelijk: Supertex textiel; Broekmans banketbakker; Scholten slagerij en notenshop; Van Erp electro; Van de Ven, schoenen; Arts Nooyen, vrijetijdskleding; Leo Nooyen, kapsalon en boetiek; Brilpost brillen; Stoks horeca; Vereijken stoffenhandel; Zeeman textiel; Fashion House damesmode; Beter Licht electro; Van Meurs antiek; Verder is men nog met drie zaken in onderhandeling en het laat zich aanzien, dat daarover deze week nog beslist wordt. Wij kopen uw woning in Makelaars- en Taxatiekantoor Patersstraat 17, Venray, t Het is niet de bedoeling dat den nieuwe winkels op een bepaald tijdstip tegelijker tijd open gaan. Wie met zijn inrichting gereed is, kan de deuren voor het kooplustige publiek open stellen. Wel wordt omstreeks april- mei een speciale winkelaktie gehouden waarmee dan officieel De Bleek voor geopend wordt verklaard. WONINGEN De woningen cq appartementen in De Bleek paralel met de Schoolstraat zijn al in gebruik genomen. Via een centrale ingang naast de Torro slijterij zijn 16 woningen aan "De Schakel" te bereiken. Aan de achterkant kijken deze wooneenheden allemaal uit op het laad- en losterrein bij de Torro. Het voorfront ligt aan de Schoolstraat en de ingang van De Bleek, vanaf het Kapelaanspad. Veertien woningen zijn te bereiken via een centrale ingang in "De Omloop", tegenover de dierenwinkel in de Schoolstraat. Deze woningen hebben hun voorfront eveneens in de ingang van De Bleek, tegenover het Kapelaanspad. Aan de achterzijde kijkt men uit op "De Omloop". Dertien andere woningen zien aan de achterkant ook uit op deze nieuwe straat, maar hebben hun centrale ingang naast de uitgebreide winkel van Henk Smits in De Bleek. Men is intussen de laatste hand aan het leggen aan de woningen die vanaf de Torro richting schouwburg gelegen zijn. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie En daarmee zou dan fase twee van het gehele plan verwezenlijkt zijn. Fase drie vanaf de huidige nieuwbouw in De Bleek naar de schouwburg is nu pas onderwerp van gesprek. In een vroeger stadium was daar o.m. een mediatheek gepland, maar dat is nu natuurlijk niet meer nodig. Ook stond op de plantekening eerst een volledige afsluiting van de Jan Hensenstraat, maar naar verluidt zou dat nu geen wet van Meden en Perzen zijn. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundu8-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON BEWONERS WERDEN WAKKER Bewoners van de Albionstraat werden wakker door een groot lawaai dat veroorzaakt werd door een auto welke door de straat reed en een lichtmast meesleepte. Toen de politie arriveerde had de bestuurder in de gaten dat er iets niet in orde was. Hij liet de auto achter en verdween in de struiken. De politie wist hem daar te vinden en had nogal wat moeite met die man, een 26 jarige Sevenummer die behoorlijk onder invloed ver keerde. Ook gedroeg hij zich op recalcitrante wijze, zo stond in het politierapport. De linker voorband van de auto bleek verdwenen te zijn. Het spoor dat gevolgd werd ging tot aan de kruising Castenrayseweg- Roffert te Castenray. Waar echter de lichtmast is meegenomen, moet nog onderzocht worden. Van een en ander kreeg die bestuurder proces verbaal aangezegd. Nogmaals: Marianum is geen „huüshaldschöl" Het is een school voor beroepsonderwijs. Je gaat naar het I.H.N.O., met veel praktijk en minder theorie. WORDT VERVOLGD Mgr. Nolensstraat 9, Venray Eikenlaan 76, Venray 27 februari 1988 10.00-14.00 uur Van 2 tot 8 november 1987 was weer de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. Voor de zoveelste keer liet 't Venrayse volk de jeugd niet in de kou staan want voor de zoveelste keer werd een recordbedrag opgehaald! Van de opbrengst die 10.204,54 bedraagt gaat de helft naar de collecterende organisaties. Hieronder een overzicht. Jeugdcentrum de springp. 220,06 Buurtvereniging Brukske 251,36 Jeugdcentrum Veulen 173,96 Peutelspeelzaal Heide 281,77 Peuterspeelzaal Ysselsteijn 626,46 Peutelspeelzaal Leunen ƒ146,25 Peutelspeelzaal Oirlo 336,01 Jeugdzwaerk Heide ƒ181,61 Jeugdclub Smakterheide ƒ141,36 Peuterspeelzaal Venray ƒ195,36 *OOC Smakt ƒ137,75 Jeugdwerk Noord-West ƒ328,59 Speel-o-theek 't Kolkje 271,36 Scouting Leunen ƒ133,99 Peuterspeelzaal H. Venray ƒ221,85 Jong Nederland KMG Leunen Scouting Peelspeurders JUM Merselo Jeugdsoos Vredepeel Bedankt Venray ƒ289,41 ƒ196,59 ƒ378,49 ƒ251,24 82,34 ƒ5077,27 Het bestuur van de Stichting Bejaardenvoorzieningen Venray, heeft per 1 januari 1988 enkele wijzigingen ondergaan. De heer E.J. Knoet, vanaf het vroege begin voorzitter van de stichting, heeft om statutaire leeftijdsredenen zijn functie neergelegd. Tot vooizitter is benoemd de heer H.J.G. Cunnen, die eveneens vanaf het begin een bestuursfunctie heeft vervuld. Tot nieuw bestuurslid is benoemd de heer L.A. van der Linden. In een besloten bijeenkomst met bewoners, bestuursleden en medewerkers van bejaardencentrum Het Schuttersveld, werd afscheid genomen van de heer Knoet. Op Valentijnsdag mag je laten merken dat je om iemand geeft. Op die dag beken! men elkaar zijn liefde, of laat men door 'n kadootje weten dat men om iemand geeft. 14 februari is dus eigenlijk de dag van de liefde. Leuk idee, vindt u niet? In Nederland is Valentijnsdag steeds meer een begrip. Heeft al eens een "Valentijn" gegeven? Verras 'ns iemand met een geurige "Valentijn". Een "Valentijn" is een ander woord voor 'n Valentijnskadootje. Verras uw geliefde eens met haar of zijn lievelingsgeurtje. Of stuur een geurtje anoniem naar een stille geliefde Wij maken er een kodo van om verliefd op te worden. Om u nu te laten zien hoe 't moet, krijgt u von ons vonof morgen t/m zoterdog 13 februari ook 'n kadootje. Onze "Valentijn" is het kleurige boekje "Liefde is.von KIM, U ontvangt hel gratis bij iedere oonkoop die u t/m zoterdog 13 februari doel. Welkom. (Zolang de voorrood strekt. Bij minimool f 25.- oonkoop 1 boekje ter woarde von f 5,75 kodo, 1 per klont.) PARFUMERIE Passage 12 Venray Telefoon 04780-83877 RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY V STEENTJE BU bibibibib.bib.b.b.b.Moooo b b bbbbbb b lEp fc? lÈ? t£? tE? L? L? ILr1 ib ib ib ib ib ib ib ib ib p bbbbbbbbbb ,nnnnn ^§§§§§§§§§s- lï™ lb t Ir-1 -t— tttÈÈÈtttt *St±t±t±±tc>™ Lm Xm jL» iLe |La|l»|La1L»|L«|L« 50 000 Bankrekeningnummer 57.97.74.600 ten name van Stichting Restauratie Grote Kerk Venray Bridgeliefhebbers opgelet! Op vrijdag 11 maart a.s. wordt 's avonds een grote bridge-drive gehou den in de foyer van de Venrayse schouwburg. De baten komen ten goe de aan het fonds voor de restauratie van de Grote Kerk. Meer informatie over deze groots opgezette avond kunt U aantreffen in Peel en Maas van volgende week. Met de carnavalsdagen eten we natuurlijk zelfgemaakte soep van SLAGERIJ DRABBELS Erwtensoep Chinese tomatensoep De carnavalsweek 15-2 t.m. 20-2 zijn wij de gehele week gesloten SLAGERIJ DRABBELS en medewerkers wensen U fijne carnavalsdagen ALAAF! Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1