IE ZULT TOCH DIER ZIJN IN HET AFGELOPEN JAAR OPNIEUW EEN TEKORT AAN ZON Veel felicitaties voor succesvolle harmonie St. Catharina PIERRE PIJPERS KERSTBOOM VERBRANDING DIERENBABBELS Uit de raad van Vierlingsbeek Kerstviering Protestantse jeugd Berden Meubelen op het Gouden Leeuwterrein Openbare lessen op de LTS Bedrijfs zelfbescherming wordt bedrijfs hulpverlening In cijfers uitgedrukt heeft 1985 ons ten aanzien van het weer teleurgesteld. Evenals in 1984 was er opnieuw een tekort aan zon in De Bilt 83 uren. Ook was het een te koud jaar. KOUD WINTERTJE De winter begon, evenals in deze december, zacht met weinig bijzonder heden. Echter na Nieuwjaar sloeg de kou toe, hetgeen leidde tot twee vorst perioden. Eén begin januari met sneeuw en zeer strenge vorst. In de nacht van 8 januari, die de koudste was in de winter, kwam het vliegveld Deelen op —24 graden. Van 6 tot 21 januari, ge durende 16 dagen, kon er worden ge schaatst. Er zou een Elfstedentocht komen, die op het laatste moment moest worden afgelast door invallende dooi. Maar zie, na een dooiperiode van een paar weken sloeg de winter op 8 fe bruari opnieuw toe en weer kon er van 11 tot 24 februari worden geschaatst. En daarbij eindelijk na 22 jaar, op 21 februari, een Elfstedentocht. Het was met de winter van 1979 de koudste na de lange strenge winter van 1963, die nog steeds de koudste is van deze eeuw. Totaal in De Bilt in 1985 75 vorstdagen (26 meer dan normaal) en 24 ijsdagen (14 meer dan normaal). VOORJAAR SOMBER Het voorjaar bestaande uit maart, april en mei gaf in De Bilt een tekort aan 102 uren zon. Alle drie maanden bleven op dat punt onder de maat. Daarbij was maart onaangenaam koud. April gaf een eerste zachte periode en mei was de beste van de drie. Vooral eind mei was zomers, waarin juist de Pinksterdagen vielen. Daarbij maxima van 30 graden, waarmee het met die van mei 1944 de warmste Pinksterdagen van deze eeuw werden. De Paasdagen in april waren slecht met buien en veel wind. Op 28 april langs de kust storm. Maar mei was een groeizame maand. ZOMER NIET ZOMERS De zomer stelde teleur met name de juni-maand. Mogelijk als reactie op de warme meidagen viel juni geheel uit de boot. In De Bilt 50 uren te weinig zon en 60 mm te veel regen. Van enig zomerweer was vrijwel geen sprake. Juli vooral en in mindere mate augustus deden het wel iets beter. Maar toch! In totaal te weinig zon, al was het opvallend dat in Zuid Limburg vrijwel het normale aantal uren zomerzon werd waargenomen. In De Bilt 39 uren zon te weinig en in Noord Nederland een te kort van 120 uren zon. Over het hele jaar in De Bilt 75 dagen boven 20 graden, een dag meer dan normaal, en 15 dagen boven 25 graden, gelijk aan normaal. HERFST DEED HET BETER Wanneer wij dat stellen, geldt dit voor de maanden september en okto ber. Vooral eind september kregen wij een serie fraaie nazomerdagen. Evenals september verliep ook oktober droger dan normaal. De wijnmaand begon met een zomerse dag boven 25 graden. De grote rivieren gaven enige dagen in november de laagste waterstand van deze eeuw te zien. November begon met een depressie- doorbraak, waarbij binnen 10 dagen hier en daar in Noord en West Neder land ruim 100 mm regen viel. Na die regen een zeer koude periode. Van 11 november tot het einde, winterweer. In De Bilt een record groot aantal sneeuw- dagen van 15, tegen normaal 2 dagen. Op 20 november al een plaatje in de krant van schaatsers in Friesland. Als wij nog een bijzonderheid noemen, dan is dat het zeer aktieve on weersfront in de late middag en avond van 14 augustus, hetgeen gepaard ging met windstoten van kracht 11 12 met als gevolg dat duizenden bomen tegen de grond gingen. Mei, juli en september waren de beste van het jaar. Maart, juni en de tweede helft van november gaven de grootste negatieve uitslagen te zien. De vorst in januari en februari was voor velen wel kom, al kost het ons wel extra veel aan gas of stookolie. Vooral een wat aangenamere lente en zonniger zomer zouden ons in 1986 zeer welkom zijn. Een Elfstedentocht, nou dat hoeft niet per sé elk jaar. Eens in de vijf jaren zou ook al mooi zijn. METEOROLOGISCH JAAR 1985 Waarnem ngen te De Bilt Landgemi ddelde Maand MaxtempC Uren zon neers 1 a g 1 n mm december 7.0 +1.3 52 8 40 - 34 januari -0.2 -4.6 68 4 25 10 februari 3-6 -1.8 114 48 7 - 41 WINTER 3.5 -1.7 214 55 115 - 71 maart 7-7 -1.1 76 - 36 57 8 apri 1 12.7 +0.2 134 - 27 71 23 me 1 18.0 1.1 164 - 40 51 - 1 VOORJAAR 12.8 +0.1 373 -102 179 30 juni 18.0 -2.0 158 - 51 121 60 juli 22.2 +1.1 203 18 87 6 augustus 20.5 -0.7 176 - 6 93 10 ZOMER 20.2 -0.6 537 - 39 301 76 september 18.9 +0.2 122 - 19 45 - 13 oktober 14.3 0 124 21 30 - 38 november 5.4 "3.3 58 5 80 3 HERFST 12.9 -1.0 304 7 155 - 48 jaar 1985 12.4 -0.8 1428 - 83 750 - 15 jaar 1984 13.3 +0.1 1408 -103 902 -137 Lourdescomité afdeling Venray Viering 60 jaar Liefdewerk! We hopen dat al onze medewerken den reeds in het bezit zijn van een uitnodiging voor de viering van 60 jaar Liefdewerk. Mochten wij iemand verge ten zijn, dan volgt hier het programma: In 1925 gingen voor het eerst zieken vanwege het Liefdewerk (Limburgse Bedevaart - Mgr. Lemmensfonds) mee naar Lourdes. Dat willen bestuur en direktie van het Liefdewerk herdenken en nodigt hierbij al haar medewerken den uit en wel op zaterdag 25 januari 1986. Het programma luidt: 10.30 uur H. Mis, opgedragen door Mgr. Gijsen in de St. Martinuskerk in Weert. Daarna lunch in Restaurant Jan van der Croon, eveneens in Weert. Na de lunch gezellig samenzijn, een informele vergadering, de mogelijkheid Uwerzijds om goede ideeën naar voren te brengen; koffie met Limburgse vlaai en afsluiting tegen 17.00 uur. Er wordt tevens een aantal gratis Lourdes-reizen verloot onder alle mede werkenden. Medewerkenden van de afd. Venray kunnen zich voor deze dag opgeven tot 5 januari 1986 bij: G. Philipsen, Goudsmidstraat 42, Venray, tel. 83575. Aan deze dag zijn uiteraard geen onkosten verbonden. Wel dient men zelf voor vervoer te zorgen. Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 1986. Twee jaar geleden besloot fanfare St. Catharina - van Leunen, Veulen en Heide - over te schakelen op harmonie. Een niet geringe operatie, waarbij men weer helemaal van onderaf in de derde afdeling moest beginnen. En dan te weten dat men als fanfare speelde in de superieure afdeling... Achteraf gezien is die operatie al voor een groot deel gelukt. Want, op het eind november in St. Michiels Gestel gehouden concours werd met 292 punten een eerste prijs gehaal met promotie naar de tweede klas. Dat succes was ongetwijfeld een felicitatie waard en dat hebben de mensen van Leunen zondag dan ook van harte gedaan, op een zeer druk bezochte receptie. Wethouder Van Oers kwam daar ook met de verheugende mededeling dat er een einde komt aan het verminderen van de subsidie aan de Venrayse verenigingen. In 1987 blijft de subsidie minstens op hetzelfde peil of wordt iets opgetrokken. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Oliebollen per stuk 0,55 Olliebollen 11 voor 5,00 Krentenoliebollen 0,60 Krentenoliebollen 10 voor 5,00 Appelbeignets 0,95 Ananasbeignets 0,95 Berlinerbol 0,75 Nonnevot 0,75 Nieuwjaarswafels 5 voor 2,95 NIEUWJAARS AANBIEDING Nieuwjaars taart 10-12 pers. 9,95 Bienenstich 8,95 Kersenvlaai groot 8,25 Nieuwjaarsstoll groot 9,50 Nieuwjaarsstoll klein 6,00 10 Worstebroodjes 11,00 Brood- en banketbakkerij Grote Markt 19 - Tel. 81284 De tradtionele kerstboomverbran ding, waaraan ook dit jaar de politie en brandweer hun medewerking verlenen vindt plaats op woensdag 8 januari om 17.00 uur. Nadere bijzonderheden vol gen. 2 weken geleden heb ik het vooral gehad over katten, dit keer wil ik het hebben over honden. Het is de bedoeling niet in de finesses te treden maar globaal het een en ander te bespreken. We zien bij honden een grote diversiteit, er zijn meer dan duizend rassen en duizenden kruisingen. Het kleinste hondje is ongeveer 10 cm, de grootste groter dan 110 cm. U dient er rekening mee te houden dat een jong hondje volwassen wordt. Hij wordt dan niet alleen veel groter, maar ook minder speels en grappig. U moet voordat U een hond neemt zich bewust zijn van de consequenties. De tijd die U aan een hond moet besteden is evenredig met de grote van de hond. En vooral het eerste jaar hebt U veel tijd nodig om het dier op te voeden. Tenminste als U een pup neemt. U kunt namelijk ook een asielhond nemen. Dit zijn of afstands honden, d.w.z. honden die de mensen om een of andere reden niet meer kunnen houden, of zwerfhonden. U moet goed beseffen dat deze asielhonden reeds vaste gewoonten en een bèpaald gedrag hebben. Maar U weet precies hoe zijn gedrag is en dat moet U bij een pup maar afwachten. Als U een pup neemt, dan kunt U nog kiezen tussen een bastaard- of een rashond. Een bastaardpup kan tot elke grootte en vorm uitgroeien. Bij een rashond daarentegen weet U wat het zal worden, ook het karakter van een bastaardpup is niet voorspelbaar. Het karakter is bij een rashond wel voorspelbaar binnen bepaalde grenzen. De rashonden zijn onder te verdelen in keesachtigen, herdershonden, jacht honden, dogachtigen en terriers. Elke van deze groepen heeft een speciaal karakter. Terriers zijn bijvoorbeeld moedig en nerveus van karakter. Herders zijn waakzaam en verdedigend. Het is belangrijk dat het karakter van 'n hond bij U past. Om meer over een bepaald ras te weten te komen kunt u zich het beste laten informeren door de plaatse lijke kynologenclub of door de ras verenigingen. Ook het financiële aspect moet U niet uit het oog verliezen. De aanschafkos ten van een Rashond liggen tussen de 200 en de 1200 gulden. U moet daarbij niet vergeten dat een hond voeding en verzorging nodig heeft. Voor een hond ter grootte van een bouvier bedragen de voedingskosten ongeveer 800 gulden per jaar. Dierenarts ongeveer 100,-, en dan zijn er ook nog veel rassen zoals poedels en bouviers die meerdere keren per jaar getrimd moeten worden. Dus bezint eer ge begint en laat U goed informeren. H. v. Winden, dierenarts Dieren hebben op dit mo ment van de overheid niet veel te verwachten. Hooguit een niet al te beste wet voor het welzijn van dieren. De Dieren bescherming schreef daarom, in het belang van alle dieren, een geheel nieuw wetsvoorstel. Alleen met uw hulp kunnen we het parlement ervan overtuigen dat uitbuiting en mishandeling niet passen in onze samenleving. Kevin* uw...... uitKebreide infor- poster. Maakt u meer over. dan steunt u daarmee deze campagne. U wilt weten hoe? Maak dan ;r op K'ro 25685 t.n.v. de Dieren- v.v. Info Wet- bescherminR. Den Haau o. vangt Tijdens de donderdag gehouden ver gadering nam de raad van Vierlingsbeek o.m. de volgende besluiten: Aan de Ponyvereniging de Bosrui- terkes te Overloon wordt de voormalige kleedaccommodatie van de voetbalver eniging Volharding beschikbaar gesteld. Het gebouw wordt verplaatst naar het oefenterrein aan de Vredepeelweg te Overloon. Overeenkomst met de gemeente Venray, voor overname van een gedeel te van de rioleringswerken in Holthees, tegen de symbolische prijs van 1,—. Verbetering van de openbare ver lichting van het kerkpad te Overloon. Daar zullen 3 lichtmasten vervangen worden door 5 paaloplichtmasten. Kos- ten 8.616, De Waterleidingmaatschappij Oost Brabant kreeg toestemming tot een zakelijk recht, ten behoeve van een temaken peilput. Een bedrag van 62.488,werd beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van spouwmuurisolatie in de scholen te Maashees. Aansluiting bij de Onderwijs Be- geleidings Dienst te Oss en niet bij de goedkopere O.B.D. in Noord Limburg. De dienst uit Oss heeft al 'n jaar proef gedraaid en daarover waren de deskun digen in de raad (2 leerkrachten) meer dan tevreden. Voor 5 jaren gaf de raad nu een overeenkomst aan met die OBD. Dat gaat 50.539,— per jaar kosten. Aansluiting bij Noord Limburg zou de helft goedkoper zijn geweest De tarieven van Onroerend-goed- belasting werden conform het voorstel aangepast. Dat betekent dat het tarief 3% lager wordt. Voor de openbare bibliotheek werd een bedrag beschikbaar gesteld op het exploitatietekort, groot 274.712,-. Wethouder Litjens ontraadde de raad die post met ongeveer 10.000,— te verlagen, om zodoende het bestuur te dwingen nog zuiniger te exploiteren. Hij was ervan overtuigd dat het bestuur toch al bezuinigt daat waar zulks mo gelijk is. Nu de Stichting Regionale Raad voor de Jeugdservice Land van Cuyk wordt beëindigd en geen aansluiting mogelijk is bij het Regionaal Instituut voor Sociaal-Cultureel Werk te Venray, zal de gemeente de ambtenaar Jeugd zaken daarmede belasten. Er zal een basisplan worden opgesteld en dat zal met de commissie Welzijn worden be sproken. De huurtarieven en huurkontrak- ten ten behoeve van de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties zul len in 1986 hetzelfde zijn als in 1985. Vanaf 1987 zal een nieuw beleid in het Bejaardenwerk worden gevoerd. Een huurgarantie t.b.v. het Bejaarden- werk Joffershof, voor de plaatselijke vereniging, zal nader worden bekeken. Er is binnenkort een bespreking tussen het college en het bestuur. De aktivitei- ten zullen in 1986 worden uitgebreid. De subsidiale kosten werden vastgesteld op 16.0%,(inclusief een Rijksbij drage van ruim 2600, Zondag, aan de vooravond van Kerstmis heeft de kinder- nevendienst van de Pro testantse gemeenschap in Venray e.o. weer de traditio nele kerstviering gehouden. Eerst in „Den Hoebert" en later, op zoek naar de stal, in „Sjaloom" aan de Gasstraat. De jeugd voerde zelf het ge beuren in woord en daad ten tonele, waarbij het ezeltje een niet onbelangrijke taak ver vulde. Het dier stond bij de kleintjes in ieder geval in de volle belangstelling. Na afloop werd de jeugd getracteerd. Uil de begrotingsbehandeling - elders in dit blad - kan men lezen dat de ABN bank in het voorjaar start met de bouw van een nieuw pand, naast café Huls man op het Gouden Leeuwterrein. Bij informatie vernamen wij dat Berden Meubelen met de bouw van een nieuwe meubelzaak begint, direct na de bouw- vakvakantie van het komende jaar. Op dat moment is het nieuwe en ruime par keerterrein gerealiseerd en lopen stra tenmakers en bouwvakkers elkaar niet in de weg. Zoals bekend komen boven de nieu we meubelzaak van Berden (1500 m2 vloeroppervlakte) een 50-tal apparte menten. Minder bekend is dat naast de meubelwinkel nog circa 1000 m2 vloer oppervlakte beschikbaar blijft voor het inrichten van kleine en grote kantoren. Deze liggen dus op de begane grond, met uitzicht op het nieuwe parkeerter rein. In een advertentie elders in dit blad kunt U er meer over lezen. Voor betere voorlichting aan leerling en en ouders bij de keuze van het vervolgonderwijs werden op de Katho lieke Technische School te Venray „Openbare lessen" gehouden en was het bedrijfsleven ruim vertegenwoor digd met een expositie over de mogelijkheden in de industrie voor leerlingen met een diploma. Deze vorm van samenwerking met betrekking tot het technisch beroep en de kansen die er liggen in de industrie, is in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. De foto spreekt voor zichzelf. Meer dan 700 leerlingen van het basisonderwijs bezochten onder leiding van hun leerkrachten en Ouders de expositie en het praktijkgebeuren in de school. Een leerkracht van het basison derwijs gaf aan zijn klas op sublieme wijze uitleg over de mogelijkheden van het beroepsonderwijs en wel speciaal het technisch onderwijs. Zo kan het ook!. De regio Venray is tenslotte een industrieel gebied in Nederland en er zijn genoeg bedrijven, die werknemers afkomstig van de LTS kunnen gebrui ken. Zowel de grootmetaal als de kleinmetaal, maar ook in de agrarische séctor kunnen veel technisch geschoolde werknemers geplaatst worden. De LTS kan tevens een uitstekende vooropleiding zijn voor de MTS, waar de leerlingen afkomstig van de LTS zeker in de technisch theoretische vakken een voorsprong hebben en vaak de beste kans van slagen hebben, vanwege hun reeds bestaande motivatie voor een technisch beroep. De keuze voor het techniscli beroeps onderwijs moet toenemen in de toe komst, want het zijn de technische opleidingen die het bedrijfsleven moe ten blijven voorzien van voldoende arbeidspotentieel. Ook de overheid zal hierin een goed beleid moeten voeren waardoor de technische scholen ook blijvend goed uitgerust kunnen worden. De LTS Venray steekt dankzij de hulp en medewerking van het bedrijfsleven gunstig af ten opzichte van vele andere scholen in ons land. VERNIELINGEN AAN PERSONENAUTO'S In de nacht van donderdag op vrij dag werd een van de banden van een aan de Albionstraat geparkeerde per sonenauto met een spijker kapotgesto- ken. Of het een poging tot inbraak is geweest in een bij het station te Oos trum geparkeerde auto, kon niet worden achterhaald. Het portier was behoorlijk beschadigd. Een personenauto, geparkeerd aan de Leunseweg, was behoorlijk bekrast. De eigenaar was tijdens die vernielingen in de Paterskerk om een H. Mis bij te wonen. Donderdagavond werd een zij- ruitje van een nabij de Wetteling gepar keerde personenauto ingeslagen. Moge lijk heeft de dader een inbraak in die auto willen plegen, maar is hij in zijn werk gestoord. Voor de laatste maal had de jaaraf sluiting plaats van de Bedrijfszelfbe scherming van Rank Xerox. Want de BZB wordt in verband met de wet ge wijzigd en zal nu Bedrijfshulpverlening gaan heten. Ir. Noordijk, die met directeur Son- neborn deze bijeenkomst bijwoonden, voerde namens de directie het woord. Hij stelde o.m. dat bedrijfshulpverle ning veel verder rijkt dan rampenbe strijding. Daarom is het noodzakelijk, dat de leden van de diverse groepen steeds getraind moeten worden, om waar nodig op te kunnen treden. Met z'n allen, ongeacht welke funktie in het bedrijf, zal men voortdurend alert moeten zijn op veiligheid. Een veilig be drijf is een bedrijf dat de preventie hoog in zijn vaandel heeft staan, om onge lukken en schades te voorkomen. Het jaar 1985 is voorbij gegaan zonder grote ongelukken. Er is dan ook veel gedaan om de veiligheid van het bedrijf te waar borgen. Voor 1986 zal speciaal aan dacht aan gezamenlijk optreden worden geschonken. De bedrijfsarts, dr. Ewals, opvolger van dr. Coenen, kondigde een conditie- verbeteringsprogramma aan voor de brandweer, EHBO en BZB-leden. Het plv. hoofd BZB, dhr. Bolken, ging uitvoerig in op de vele oefeningen welke er bij Rank Xerox worden gehou den en de noodzaak daarvan. Óók het oefenen met communicatiemiddelen behoort daartoe. Het reilen en zeilen van de Ordedienst werd verwoord door de heer Creemers, bij afwezigheid van het hoofd, de heer Marinus. Ook bij calamiteiten is een goede orde- en bewakingsdienst van groot belang, immers het afzetten van gevaarlijke objecten moet in goed samenspel plaats kunnen vinden. Het verslag van de Rank Xerox- EHBO werd wegens ziekte van de commandant, de heer Kessels, ver woord door de plv. commandant, de heer Meissen. Hij ging er uitgebreid op in, wat er moet gebeuren om deze nood zakelijke dienst goed te laten functio neren. Ook pleitte hij voor meer en verdere opleidingen, ook bij de Lotus mensen. Gerrit de Groot ging uitvoerig in op „zijn" bedrifsbrandweer en alles wat daar mee te maken heeft. Niet alleen, zo zei hij, maakt een brandweercomman dant de brandweer, maar het gehele team. Er zal getracht worden een goed oefenschema op te stellen, in samenwer king met alle diensten. Afscheid moest worden genomen van drie verdienstelijke brandweermannen: Wim Eikmans, Jeu Kunen en Jos de Haas, die vanaf 1969 zich op een voor treffelijke wijze hadden ingezet. Zij kre gen van de personeelsvereniging een cadeau aangeboden, als dank voor die inzet. Een drietal verdienstelijke leden van de bedrijfsbrandweer konden worden onderscheiden voor hun 12'/4-jarige in zet en wel Ger Dinghs, Harry Direks en Johan Litjens. Tenslotte werd aan een negental heren diploma's van de Ordedienst uit gereikt, door de heer Engels, dir. Per soneelszaken. JONGEDAME GEWOND Door het niet verlenen van voorrang door een autobestuurder, op de kruising Kruitweg-Langeweg, aan een 16-jarige bromfietsbestuurster uit Beers, botste de bromfiets tegen de auto. De jongedame moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Na behandeling kon ze naar huis worden overgebracht. HOND GEDOOD De politie verzoekt de iegenaar van een goed verzorgde Mechelse herder, zich te melden. Die hond werd op de Metaalweg, mogelijk bij een botsing met een auto, dusdanig gewond, dat het dier aan de verwondingen is bezweken. DIEFSTALLEN Door een gat in de afrastering te hebben gemaakt, hebben onbevoegden zich toegang weten te verschaffen tot het terrein van Custers b.v. aan de Maasheseweg. Uit de vrachtauto's werden 4 accu's ter waarde van 1200,ontvreemd. Tevens was er nogal wat schade aan de afrastering. GEEN VISITEKAARTJE Op de parkeerplaats bij de Gouden Leeuw werd vrijdagmorgen door een eigenaar zijn personenauto beschadigd aangetroffen. Uit de sporen viel op te maken dat die beschadiging veroor zaakt was door een motorvoertuig. Ook een op de Vivaldistraat gepar keerde personenauto werd beschadigd aangetroffen. Ook hier was duidelijk dat die beschadigingen door een ander voertuig zijn veroorzaakt. AUTO ONTVREEMD De bestuurder van een ambulance auto, de heer V., had vrijdagavond zijn privé personenauto bij het ziekenhuis geparkeerd. Toen hij maandagmorgen zijn auto wilde ophalen bleek die ont vreemd te zijn. Het is een blauw Opel Kadet met kenteken GZ-78-GV. De auto heeft nog een waarde van 12.000. WEER VLAG ONTVREEMD Voor de vierde maal in één maand tijd werd een reclamevlag bij garage S. aan de Langstraat ontvreemd. Voor de garagehouder weer een schadepost van 150,—.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 5