Wonen in het IK-tijdperk GEEF UZELF DE RUIMTE THUIS '81: Eigen woonideeen bepalen interieur Een huis verander je met gevoel en verstand muis'81? ruim 2000 werk-eet-praattafels Een meubelkeus uit duizenden Leve het luie zitten .1 SCHOUWBURG- NIEUWS THUIS '81 en het experiment Reis goedkoper per trein GEVONDEN Wanneer THUIS'81? Glazenwassers en tapijtleggers kun nen er uren smakelijk over vertel len. Over al die Hollandse huisjes die niet alleen hun eigen kruisjes hebben, maar ook een eigen woonstijl. Eenvormigheid? Steeds minder waar. Dankzij de nu afrem mende welvaart is de Nederlander zijn sluimerende, persoonlijke woon-wensen om gaan zetten in da den: in huiskamers, open eetkeu- kens, zithoeken en open haardpar- tijen van een uitbundige variatie. En hoe tegenstrijdig dat ook lijkt juist nu de welvaart halt houdt, zet die trend zich door. Mensen dur ven experimenteren, dat wil zeggen: naar eigen smaak en inzicht combi neren. Met kwaliteit, zo blijkt uit verkooponderzoeken. Omdat in de nadagen van de weggooi- maatschappij steeds meer consu menten in de woon-speciaalzaken kiezen voor meubels en stoffen die langer dan vijf jaar mooi blijven en langer dan tien jaar meegaan. Logisch ook, want wie zijn eigen woonstijl kiest in een tijd dat mode trends in wonen vervagen, die kan kwaliteit kiezen. Dus als u vraagt: wat is de trend in wonen, dan moet het antwoord luiden: er is geen trend. Zegt u het maar. Sociologen mensen die de maatschappelijke ontwikkelingen bestuderen spre ken niet voor niets over het 'IK-tijd- perk'. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Radio, tv en pers storten voortdurend de hele wereld over ons heen. In ons werk domine ren technologie, automatisering en wetten en regels. Allemaal redenen waarom we met z'n allen maar ie der voor zich een logische keuze doen: we schermen onszelf in ons persoonlijke leven een beetje af. De plaats daarvoor is nog altijd thuis. Waar traditiegetrouw in ons kouwe kikkerland het wonen een belangrijke plaats inneemt. En waar we juist in die eigen omgeving naar eigen oplossingen zoeken. baar. De professor van wie onder zoekers lang dachten dat hij sa- vonds moeilijke dikke boeken en zware tv-documentaires tot zich neemt, kijkt best heel graag ook naar een leuke tv-serie of leest een detective. Zo is het ook met wonen. Ieder mens heeft zo zijn eigen momenten. En kiest daarvoor zijn eigen zithoek, luie stoel, eetkeuken, eet- en of werktafel en noem maar op. Vandaar dat het woongebeuren steeds meer wordt bepaald door een uitgebreide schakering van moge lijkheden met. daaromheen een veel heid aan woonideeen, waarvan de consument van de jaren tachtig naar eigen inzicht kan profiteren. Als er een woontrend is. dan is het deze. Maandblad Eigen Huls Interieur. Foto: Guus Rijven. Een voorbeeld van het interieur van de jaren tachtig: combinaties van stijlen en van mooie meubels die vooral ook praktisch zijn. Zo'n interieur straalt iets uit dat zijn bewoners eigen is. Het is een echt thuis, een eigen wereld- Daarbij zijn we best onvoorspel- je. waar geen regels of verboden gelden. y iév 1imTIT Maquettes op ware grootte omringd door exposities en informatie-werkplaatsen die met „ruimte" te maken hebben: „spelen in de,ruimte" Landbouw Hogeschool Wageningen „architectenwinkel" adviezen van architecten „lichtproject" adviezen van verlichtingsdeskundigen „thuis comfortabel" T. H. Eindhoven - afd. Werktuigbouw „ruimte buiten" Stichting Wonen „licht en kleur" Tijdschrift Eigen Huis Interieur „energie thuis" T.N.O. - K.E.MA. - Energie Anders „studieontwerpen" Academie Artibus L'trecht En experimenten volgens een idee van de Jaarbeurs, ontworpen door Ir. M. P. van Mourik, architect, geconstrueerd door SSH-Steigers, met kartonnen maquettes voor huis en meubelen van De Hoop en Van Meurs en met medewerking van vele anderen- In de Jaarbeurs in Utrecht. V zult zich hier thuis voelen! Hoeveel leefruimte een mens nodig heeft is niet te berekenen volgens een vaste formule, maar is vooral af hankelijk van de activiteiten die in een woning plaatsvinden. Eten, sla pen. zitten, wassen en tv kijken doen we allemaal. Toch heeft de een daar meer ruimte voor nodig dan de ander. Een huis waarin vier mensen leven zal meestal ook heel anders zijn ingericht dan een waar maar twee bewoners zijn. Gedurende ons leven veranderen bovendien onze bezigheden regelmatig en de weerslag daarvan kun je in een in terieur vaak aflezen. Als het goed is tenminste, want veel mensen zijn geneigd om hun eenmaal ingedeel de huis nooit eens om te gooien. Dat is jammer, want een mens beperkt er zijn mogelijkheden door. De ecologie van het wonen is een studie, die onder de studierichting huishoudwetenschappen valt. Prof. H. van Leeuwen geeft daar colleges over aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij is tevens archi tect. „Hoe we wonen en wat we met onze woonruimte doen is iets dat nauw samenhangt met onze wel vaart", vertelt hij. „In de jaren vijf tig is voor het eerst een grote studie verricht over de „functionele grondslagen van de woning Daar kwam uit wat je feitelijk allemaal nodig hebt in een huis. Maar je kunt beslist niet beweren dat dat per persoon in vierkante of kubieke meters moet worden uitgedrukt. Nog los van de veranderingen in je eigen leven kinderen die opgroei en. ouder worden zijn er invloe den van buiten die een rol spelen. De eisen van de tijd veranderen; comfort (dat is niet alleen ruimte) wint terrein; er ontstaan andere sa menlevingsvormen; grootstedelijke gebieden vervangen als het ware het platteland. Al die factoren, maar vooral de dingen waar je bin nenshuis mee bezig bent bepalen of iemand zijn woning als ruim of minder ruim ervaart". Wie het gevoel bekruipt eigenlijk (te) klein te wonen, zou eens moeten overwegen te verhuizen in zijn'haar eigen huis. Zondér al te grote ingre pen is het meestal goed mogelijk een woning een volkomen ander aanzien te geven, op het oog (visu eel) groter te maken dan zij is. Het is een effect waarin kleuren en stof fen. verlichting en vormen, maar natuurlijk ook kosten meespelen. De interieur-ontwerper D. van Leeu wen in Boskoop (geen familie), lid van de Goed Wonen-groep waarbij ruim een veertigtal zaken zijn aan gesloten. ervaart dat verhuizen in je eigen huis heel positief werkt. Hij zegt: „Het is beslist niet noodzake lijk dat je daarvoor je meubels op straat zet en dure, nieuwe koopt. Ik heb klanten die een duur bankstel wilden hebben wel aangeraden die aankoop uit te stellen en eerst hun woning op een andere manier aan te pakken. Ik ga er van uit dat je die dingen in overleg met de mensen bepaalt. Goed adviseren is minstens zo belangrijk als verkopen. In verre weg de meeste gevallen is zo'n ver huizing binnen je eigen muren trouwens een compromis van wat je wilt en wat kan, ook financieel". Voor mensen die hun woonruimte betrekkelijk klein of te klein vinden, heeft hij een aantal algemene tips die verruimend kunnen werken: kleuren zijn erg belangrijk; met de kleur van vloer of plafond die doorloopt op één wand bereik je een ruimte-effect; in kleine ruimten is de verlich ting van bijzonder groot belang (helaas vaak stiefkind of sluit post); in kleine, ruimten moeten de wanden zoveel mogelijk worden gebruikt, bijvoorbeeld tafels of werkblad zo mogelijk aan de raamkant plaatsen of koppelen aan vensterbank: de vloeroppervlakte zoveel moge lijk vrij laten en dus zware, dich te stoelen of banken vermijden; een ronde tafel vervangen door een rechthoekige (ronde tafels hebben ruimte nodig) geen gordijnen of andere stoffe ring met grote dessins toepas sen. maar inspelen op de kleur van wanden en/of vloerbedek king; kleur op kleur geeft rust en ruimte. Tenslotte een tip van hoogleraar Van Leeuwen: als je een keuken wilt inrichten of opnieuw inrichten gebruik dan vooral je gevoel; wil je een woon- of huiskamer veranderen gebruik dan naast gevoel vooral je verstand. De gezelligheid komt vanzelf wel. Crèche op Tliuis 'til Thuis '81 heeft een creche voor kinderen van 3 tot 6 jaar. L' kunt dus rustig uw gang gaan, terwijl de kleintjes zich amuseren. Creche open van 11.00-17.00 uur. Wie Thuis '81 bezoekt in de Jaarbeurs in Utrecht, kan het best per trein reizen. Er zijn wel volop parkeerplaatsen beschikbaar, maar treinen naar de beurs is flink wat goedkoper, als u gebruik maakt van het Trein-Toegangsbewijs, dat op veel stations te koop is. U ontvangt dan maar liefst 20r'r korting op de entreeprijs en op het treinkaartje. Dat is mooi meegenomen. cfat faï ik niet opme zitten! 'fa ie mee Ze zijn er hier en daar nog wel: die Hollandse huiskamers waar de eet tafel onder de schemerlamp het centrum van gezelligheid was. Waar het gezin bij thee, koffie en boeren kool bij elkaar kwam om samen te zijn. Wie afgaat op het overweldigende aanbod van ruim tweeduizend eethoeken op THUIS'81, zou bijna denken dat die tijden weer terugko men. Makers van woon-ideeën gelo ven van wel. Althans, zij zien de eet tafel in het Hollandse wonen terug keren als een plaats waar mensen kunnen eten, drinken, praten en werken terwijl andere languit in de zithoek naar platen of radio luisteren en tv of video kijken, Of ze wat u betreft gelijk krijgen, moet u zelf bepalen. Maar zeker is, dat de eethoek meer aandacht krijgt dan ooit. Thuis'81 is het be wijs. Maar liefst 20.000 m2 woonideeen zijn vanaf 14 maart in Utrecht te zien. Daar maakt u dus uw meubel keus, een keus uit duizenden. Want in de Marijkehal en de beide Ber- nardhallen van de Jaarbeurs staan tijdens Thuis '81' meer dan 10.000 meubels. „Het wordt fantastisch", zegt de heer Van Breemen. voorzitter van de commissie -die de beurs van de grond tilde. Voor het eerst bijna alle erkende woninginrichters van ons land op één beurs. „Samen sterk", noemt hij het. „Wij doen als vakde taillisten meer voor onze klanten dan het leveren van meubels alleen. Want inrichten bestaat natuurlijk niet alleen uit het thuis neerpoten van meubels of het leggen van vloer bedekking. Het is meer. Het is het maken van een fijn woonklimaat, een lekker thuis met een huiselijke sfeer". Op 'Thuis '81' bieden al die detail listen ons de service volledig geïn formeerd te worden over dat fijne woonklimaat. Want naast dat enor me meubelaanbod zijn er volop in formatiestands over bijvoorbeeld energiebesparen, verlichting, me disch verantwoord zitten en slapen, en kleur kiezen. Er komt een groot voorlichtingsplein met twee karton nen huizen waarin iedereen met ruimte kan spelen. De wanden zijn verplaatsbaar, er zijn meubels van karton, dus in een handomdraai is het mogelijk je eigen woonsituatie na te bouwen, om vervolgens met een deskundige na te gaan op wat voor slimme wijze veranderingen thuis een fijner interieur kunnen opleveren. Van Breemen: „Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Er worden verschillende exposities ingericht. Jan des Bouvrie komt met een se lectie van mooie Nederlandse meu bels. Gijs Bakker, ook zo'n fenomi- naal interieurontwerper, komt met de mooiste Nederlandse produkten voor ops huis. Verder een High- Tech presentatie in samenwerking met Peter Heuvelmans. Er zijn in zendingen uit het buitenland: Hoe wonen ze nu in Italië, Scandinavië. Engeland en bijvoorbeeld Amerika? Maar ook andere exposities over wo nen, allemaal inspirerende kijkshows". U ziet het: Thuis '81' is een buiten kansje. Dit jaar voor het eerst, een volle week lang. Want 'Thuis '81' be gint op zaterdag 14 maart en duurt tot en met zondag 22 maart.. De beurs is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur en van maandag tot en met vrijdag, ook 's avonds, van 19.00 tot 22.00 uur. Jaarbeurs - Utrecht. ..Als directeur van een aantal speciaalzaken ben ik de hele dag druk in de weer. Dan wil je 's avonds nog wel eens lekker lui onderuit gaan", weet de heer K. Langeraar (55) uit Haarlem „Vijf jaar geleden kocht ik deze stoel. Ik zag hem. zat hem en nam hem. In zeg maar tien seconden. Nooit één se conde spijt gehad. Van alle theorieën over verantwoord zitten weet ik niets, maar ik weet heel zeker dat deze stoel heerlijk zit. Een goed advies voor de aanschaf van een lekker zitmeubel luidt: kies er een waarin je op zoveel mogelijk verschillende manieren kunt zitten of eventueel „hangen". Door het va riëren van zithoudingen wordt de druk op bepaalde lichaamsdelen af gewisseld en dat is op den duur het. beste. Zo'n stoel of bankt deel) past als het ware altijd. Naast het zitten in werksituaties is ook het lui zitten iets waar een mens aandacht aan moet schenken. Een goed zitmeubel kiezen lijkt moeilijker dan het is. Belangrijk voor wie langdurig en veel zit is een goede steun onderin de rug, omdat anders de wervelkolom inzakt en dat kan problemen geven. CROSSEN OP DE BAKELSE DIJK Na overleg met het ministerie van Defensie, de gemeente en de Ma» torcrossclub Venray is enkele jaren geleden toestemming gegeven om een perceel nabij het vliegveld De Peel aan de Bakelse Dijk in te richten als trainingsbaan voor de motorcrossclub. Als vooi-waarde werd daarbij ge steld, dat op dit terrein alleen mocht worden getraind en dat geen wedstrijden mochten worden geor ganiseerd. Voor de vereniging was dit geen bezwaar omdat men voor de or ganisatie van crosswedstrijden te recht kon op particulier terrein. Nu de club niet meer de beschik king kan krijgen over particuliere terreinen is de motorcrossclub in grote moeilijkheden gekomen omdat enige clubwedstrijden met publiek de kurk is waarop de vereniging financieel kan drijven Door de gemeente is daarom con tact opgenomen met 't commando van de vliegbasis en de betrokken afdeling van het ministerie van de fensie Uit het gesprek is komen vast te staan, dat de commandant geen bezwaar heeft tegen het houden van plm zes wedstrijden per jaar Het college van b. en w. heeft thans officieel bij het ministerie van defensie toestemming gevraagd voor het laten plaatsvinden van clubwedstrijden op het oefenterrein aan de Bakelse Dijk. Rode dames handschoen; jongens- bril met dikke glazen; Lipsleutel aan hanger op sleutelhanger staat .een paardenhoofdstelgouden ze gelring met zwarte steen; bruin knijpmodel portemonnaie met in houd; horloge blauwgrijze kast met metalen band digitaal herenhorloge 8D0013; legersjaal; bankbiljet van 5-; bankbiljet van 100,- zwarte bouvier; hazewind, licht bruin, teef; wit klein hondje, waarschijn lijk maltezer leeuwtje. Voor informatie kimt u zich wenden tot de administratie van de gemeentepolitie Venray, Grote straat 1, tel. 04780-84888, 1st 30. FEEST BIJ DE TURKSE GEMEENSCHAP Dank zij de medewerking van de gemeente hebben de Turken die in Venray werkzaam zijn al enige tijd een nieuw activiteitencentrum in het voormalige Lyceum aan de St. Antoniusstraat. Zaterdag werd dat nieuwe onder komen met enige plechtigheid of ficieel geopend met aansluitend 'n open dag voor al degenen, die na der kennis wilden maken met dit verblijf, de Turkse leefgewoonten en 's lands produkten, welke in een kleine tentoonstelling waren ondergebracht. Het nieuwe activiteitencentrum is meer dan een ontmoetingscen trum alleen. Dat beklemtoonde ook de heer Ahsmann, directeur van de Limburgse Immigratiestichting. Hij wees erop dat op het ogenbliek de Turkse gemeenschap in Venray ruim 400 leden telt. Volgens de statistieken moet men er op re kenen dat binnen 10 jaar het aan tal van 800 zal zijn bereikt. Thuis'81 is van zaterdag 14 tfm 'zondag 22 maart dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur en van ma. 16 Um vr. 20 maart bovendien van 19.00 tot 22.00 uur. Jaarbeurs - Utrecht. Maandag 16 maart: „Wie is bang voor Virgina Woolf?" Toneelstuk van Edward Albee. Publiekstheater Amsterdam. De inhoud van het stuk zal ve len bekend zijn. George, een pro fessor geschiedenis, is vele jaren getrouwd met Martha, de ambitieu ze dochter van de rektor van de universiteit Zij is teleurgesteld in het leven en zoekt haar toevlucht in drank, waardoor zij zich vaak ordinair gedraagt. Soms wordt zij vertrouwelijk dan vertelt zij tegen de zin van George buitenstaanders over hun zoon, die alleen in hun ver beelding bestaat. Dit gebeurd ook op een avond wanneer zij laat een jong echtpaar op bezoek krijgen: Nick, een bio loog en zijn vrouw Honey. Aange moedigd door de alkohol en een suksesvolle flirt met de aantrekke lijke Nick, gaat Martha steeds ver der in het vernederen van George; die cp een gegeven moment in de tegenaanval overgaat. In aanwe zigheid van hun gasten vertelt hij, dat hun zoon is verongelukt. Nick en Honey begrijpen de ware toe dracht en vertrekken stil en Geor ge en Martha blijven alleen zonder illusies achter, terwijl het lang zaam ochtend wordt. Spelers: Annet Nieuwenhuyzen, Eric Schneider, Marijke Veugelers, Filip Bolluyt. Donderdag 19 maart: „De barbier van Sevilla" Opera van G. Rossini. Limburgs Symphonie Orkest. Rossini behoort tot de briljantste opera-komponisten. Door zijn ui terst muzikale vindingrijkheid, zijn kreatief talent op melodisch ge bied, zijn ritmische en harmonieuze spiritualiteit, bereikte hij een hoog te die slechts door zijn tijdgenoot Mozart geëvenaard werd. „De Barbier van Sevilla" werd voor het eerst in 1822 in Rome op gevoerd. Het werd een groot suk ses. Deze opera is wellicht een van de allermooisten die ooit geschre ven werden. Het is het verhaal van de oude gierige vrek dr. Bartolo, die met zijn knappe, jonge pleegdochter wil trouwen teneinde zich te kun nen verzekeren van haar grote bruidsschat. De overbekende muziek zal voor de liefhebbers meer dan voldoende reden zijn om de uitvoering te be zoeken. De vorige uitvoering van het L.S.O. „Don Pasquale" werd uit bundig ontvangen. Velen, die de voorstelling ongezien voorbij heb ben laten gaan, hadden daar ach teraf spijt van. Het was een uitvoering van hoge kwaliteit, wat wij ook van deze voorstelling verwachten. Dirigent: Samuel Friedman; re gie: Dr. Gerlinde Fulle; met o.a. Ton Thissen, Lisa Engholm, Donald George, Antonio Blancas en Hardi Graus. Diefstallen Uit een drietal auto's van de familie L. aan de Lemmenweg wer den de radio's ontvreemd. Bij een auto was het portierraam ingesla gen; een auto was niet afgesloten terwijl van de derde auto een ge deeltelijk onafgesloten ruit naar beneden gedrukt was. N.L. deed aangifte van dief stal van 2 vurenhouten deuren van uit een bouwkeet aan de Har de- weg. De waarde van de deuren bedraagt 600 gulden per stuk.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 12