M jumpfRS BILJARTEN Hengelsport oostrum Dave Gallas recht vaardigt uitzending naar MK Indoor SOFT- EN HONKBAL PEEL EN MAAS uw weekblad OUD PAPIER De&man AuCJgpe Dave Gallas van A.V. Venray Begio heeft tijdens de Nederlandse Indoor-atletiek kampioenschappen overduidelijk aangetoond bij de sterkste 10 Junioren B van Neder land te behoren op een aantal on derdelen. De weer erg druk bezette titel strijd vond overigens plaats op een gebrekkige accommodatie. De KNAU koos voor de goedkopere, maar ook duidelijk mindere accom modatie in de Zwolse Ijshal. Te midden van de daverende Noord- Limburgse successen wist Dave Gallas zich uitstekend te handha ven. Op de 60 m. sprint bereikte hij de halve finale met een nieuw clubrecord nl.. 7.38. Al eerder had hij 7.49 in de serie gelopen. Zijn tijd leverde hem een 8e plaats op in de totaallijst. Op het onderdeel verspringen miste hij net de finale. Ook hier eindigde hij in totaal als 7e met een sprong van 5.92 m. Volgens trainer Engels zit er ko mend baanseizoen nog veal meer in. Voorlopig is Dave opgenomen in de Centrale Nederlandse trai ning, hetgeen hem ongetwijfeld vruchten zal kunnen afleveren. Ko mende week meet hij zich op het internationale vlak te Dortmund; de talentvolle Hanneke Schoenma ker en Junior Emile Buyssen zul len hem dan vergezellen. Uitslagen: Senioren Heren: Red Stars 1Cevelum 1 73 In een enerverende wedstrijd wist ons eerste, zonder moeite, zijn tegenstander te verslaan. Bert, Ro nald en Arie wisten ieder twee overwinningen te boeken. De over winningenreeks bleef intakt. Het kampioenschap mag ons niet meer ontgaan, gezien de kwaliteiten en de homogeniteit van onze heren. Noad 1—Red Stars 2 3—7 Ook ons tweede blijft doorgaan met winnen. Nu was NO AD de klos. Bert Thijssen was de uitblin ker met 3 overwinningen, John 2, Eric 1 .Ook het tweede heeft de kwaliteiten om te promoveren. Red Stars 3Armada 2 Red Stars 4NOAD 2 Looping 2Red Stars 5 Heg la 1Red Stars 6 Asterix 3Red Stars 7 Red Sstars 8Amnasta 2 Red Stars 9—Veta 2 Seta 5Red Stars 10 Stars 11K'lust 7 Noad 5Red Stars 12 2—8 6-4 3—7 4—6 2—8 3—7 9—1 64 3—7 6—4 Senioren Dames: Red Star 1—Red Stars 1 55 Tegen het team uit Goirle leed ons damesteam het eerste puntver lies. Bij deze tegenstander speel den twee zeer ervaren speelsters mee, vandaar. Aan gedisciplineerd en strikt de opdracht uitvoerend spelen, daar schort nog het een en ander aan. Goed deze keer het dubbel Ans Erika die voor 1 punt zorgden. Verder won Ans 2x, Eri ka lx en Mandy lx. Hoe homo geen het team toch is, blijkt dat bij een 5-3 achterstand de zaak toch nog werd recht getrokken. Willen jullie je toppositie handha ven dan zal a.s. zaterdag tegen Megacles de beuk er in moeten aan de Beukenlaan 6A om 17.00 u. Sela 1—Red Stars 2 6—4 Asterix 1Red Stars 3 100 Jeugd Jongens: Red Stars 1Id una 1 73 Belcrum 1Red Stars 2 82 Red Stars 3Panningen 91 Red Stars 4Meyel 1 37 Panningen 2Red Stars 5 91 Blue Star 4Red Stars 6 46 Armada 1Red Stars 7 73 Armada 2Red Stars 8 37 Red Stars 9—Meyel 3 73 Jeugd Meisjes: Red Stars 1Maasmeppers 37 K'lust 3Red Stars 2 91 Red Stars 3Maasbree 3 73 Panningen 3Red Stars 4 19 Red Stars 5Armada 6 82 A.s. zaterdag 14 februari orga niseert de seniorencommissie een groots opgezette carnavalsavond in zaal Sijbers aan de Merseloseweg met o.a. een joekskapel. Senioren introducé's, komt allen! Programma zaterdag 14 febr. 1981: Thuiswedstrijden: Senioren: Red Stars 2Armada 2 17.00 Red Stars 4—TTC 1 17.00 Red Stars 6—DVO 2 17.00 Red Stars 7—Seta 3 lS.OO Red Stars 8Panningen 2 17.00 Red Stars 9—TTC 4 17.00 In de Raadhuisstraat horen de teams die daar om 17.00 uur spe len de tafels op te ruimen. Dames: Red Stars 1Megacles 1 17.00 Red Stars 3Armada 2 13.00 Jongens: Red Stars 2—Rath 13.00 Red Stars 4—Blue Star 2 13.00 Red Stars 7Maasbree 1 13.00 Red Stars 8Looping 2 13.00 Red Stars 0—Batave 2 13.00 Meisjes: Red Stars 3—Batave 1 13.00 Red Stars 5—Klust 8 13.00 Uitwedstrijden: Senioren: Ons Vermaak 2Red Stars 1 16.00 Maasbree 1Red Stars 3 14.30 't Belke 1—Red Stars 5 13.00 DVO 4—Red Stars 10 14.00 Veta 3—Red Stars 11 14.00 Looping 4—Red Stars 12 14.30 Jongens: Good LuckRed Stars 1 13.00 Megacles—Red Stars 3 12.00 Seta 1—Red Stars 5 14.15 Klubrecord in Dortmund! Onze atleten hebben tijdens de indoorwedstrijden te Dortmund voor een aantal sterke resultaten gezorgd Bij de junioren B jongens verbeterde Dave Gallas draags na de zware centrale training liefst 2 klubrecords. Op de 100 m liep hij 11.7 en op de 400 m kwam hij tot 57.0. Emile Buyssen presteerde goed op de 200 m door een klub record te noteren in 25.9. Over de 40 Om deed hij 58.3. Hanneke Schoenmaker schaarde zich tot de betere Meisjes B van Nederland door een ijzersterk klub record 800 m te lopen in 2.26.5 en ze werd hiermede in totaal 2e. Marathon en Mini-marathan te Apeldoorn druk bezocht Onder erg goede weersomstan digheden vertrok een record aan tal deelnemers op de te Apeldoorn georganiseerde lange-afstandlopen. Op de Marathon liep Frank Rijs- houwer voor onze vereniging mee. Frank eindigde in de middenmoot en sloot rijn eerste marathon af in een waardige tijd van 3.11.27. Een goede tijd op dit heuvelach tige parcours. Bij de mini-marathon over 18.6 km gingen zelfs 3000 lopers van start. Onder hen ook Paul Coppus die als 41e binnenkwam in een goede tijd van 1.06.22. Herman Strijbosch kon niet geheel fit van 9tart gaan. Hij heeft het dan ook fcwaar gehad en liep 1.17.35. Trainen: Op vrijdagavond in de kleine zaal van Servaas. De tijden zijn: Pupillen 18.00 tot 19.30 uur; Junio ren C/D 19.930-21.00 uur; Senioren en Junioren A/B 21.00-22.30 uur. Bos: zondagmorgen vanaf de Schaapskooi. Senioren en Junioren A/B 10.00 tot 11.30 uur. De overi gen van 10.30 tot 11.30 uur. YVedstrüdagenda: 14 febr. Indoor te Volkel. Aan vang 12.00 uur. Vertrek vanaf De Wetteling om 10.45 uur. 15 febr. IJzeren Man loop te Weert. 22 febr. Joe Mann loop te Best. 28 febr. Kar navalscross te Val- kenswaard. Trimmen: 15 febr. Overloon ingang cam ping; 22 febr. Geysterse bossen; 1 maart Cooperbaan Merselo; en 3 maart Rank Xerox aanvang 9.00 u. TRAINING Voor alle teams zijn de zaaltrai ningen weer begonnen. De tijden zijn: In gymzaal Brukske, zaterdag: Honkbal pupillen 9-10 uur; Honkbal aspiranten 10-11 uur; Honkbal junioren 11-12 uur; Honkbal senioren 12-14 uur. Maandag: Softball senioren 21.30-22.30 uur Woensdag: T-ball 22.00-23.00 uur. In gymzaal Lange weg, zaterdag: Softball junioren 9-10.30 uur Softball aspiranten 10.30-12.00 uur. KEURING De fouten in de administratie be treffende het keuren zijn nu, voor zover wij weten, volledig opgelost. Mocht er toch nog iets niet klop pen neemt u dan even kontakt op met de penningmeester: F. van de Waerden, Allegrostraat 38, Venray, téL 83659. De volgende keuring vindt plaats op 20 februari. De betrokkenen krijgen persoonlijk bericht. SCORECURSUS Voor de scorecursus kunnen nog mensen rich opgeven bij de secre taresse. 'Deze'* cursus is vooral van belang voor spelers en teamleiders, maar ook voor ouders. De data staan nog niet precies vast, maar we denken aan 3 avonden eind fe bruari of half maart. TEAMLEIDERS Voor onze jeugd/teams zoeken we nog naar teamleiders. We hebben dringend meer leiders nodig. Heeft u dus wat vrije tijd over en een beetje verstand van honk- of soft- ball, stelt u zich dan in verbinding met onze voorzitter W. Branck- mann, Aubadestraat 14, Venray, tel. 82008. SPORTVERSLAGEN DIENEN DINSDAGS VOOR 12 UUR TE ZIJN INGELEVERD Meisjes: K'lust 1—Red Stars 1 14.00 K.lust 5Red Stars 2 9.45 Dames Red Stars 2 vrij Jongens Red Stars 6 vrij Meisjes Red Stars 4 vrij. Teamleiders denik aan jullie, taak. Wedstrijdformulieren inleveren als vanouds: „Mazzelbal" 16.00 - 22.00 uur. Uitslagen en standen V.B.B. A klas: SNA 1—Leunen 1 5—4 BCY 1—SNA 1 7—2 G. v. Asten 12 brt. gem. 33.33; A. v. Dijck 15 brt. gem. 7.40. Stand: BCY 1 19-123 OBK 1 18—96 OGO 1 19—86 Leunen 1 k 2076 VOP 1 18—73 SN Al 20—59 B klas: OBK 2—Anker 1 5—4 DAH 1—OPM 1 5—4 BIOS 1—OPM 1 2—7 SNA 2—HGL 1 4—5 Fr Bonants 12 brt. gem. 4.583. Stand: Anker 1 18—97 OGO 2 16—86 HGL 1 17—86 SNA 2 17—83 OPM 1 17—83 OBK 2 17—76 DAH 1 17—75 BCY 2 16—65 DOS 1 17—64 BIOS 1 18—50 C klas: CaramboleAnker 3 54 SNA 3Anker 2 27 DAH 2Pelgrimshuis 45 VOP 3—OBK 3 5—4 CaramboleVOP 3 45 DAH 2—VOP 2 5—4 OGO 3Leunen 2 54 N. Dericks 15 brt. gem. 2.66. VOP 2 19-115 Stand: Carambole Anker 2 Pelgrimshuis SNA 3 Anker 3 VOP 3 s Leunen 2 DAH 2 OGO 3 OBK 3 D klas: HGL 4—OGO 4 HG L3—DAH 3 BIOS 3—Anker 4 Anker 4—DAH 3 DuivenbosBIOS 2 Stand: Anker 4 BIOS 2 Leunen 3 'OGO 4 HGL 2 VOP 4 HGL 3 Duivenbos BIOS 3 DAH 3 HGL 4 19 113 19-111 19—95 18—85 19—83 19—78 19—75 19—69 15—60 19—52 2—7 9—0 0—9 8—1 2—7 19-132 19-115 19-114 19-112 19-111 18—93 19—74 19—53 19—52 19—40 19—36 DISTRICT OOST BRABANT H. Lindemann, L. Siebers en A. Vermeulen van BV de Ketsers heb ben onlangs de voorwedstrijden 2e klas bandstoten gespeeld. A, Vermeulen moest met 2 mgtch- punten en een alg. moyenne van 0.80 genoegen nemen met een 6e plaats. Voor L. Siebers zat er meer in. Hij behaalde met een alg. moy. van 1.12 9 matchpunten wat een 3e plaats opleverde. H .Lindemann behaalde de le plaats met 10 matchpunten en een alg. moy. van 1.53 en is hierdoor gepromoveerd naar de le klas. Het eindklassement: (resp. matchpunten, alg. moy. en hoogste serie) 1 H. Lindemann, 10 1.53 13 2 C. Koenen K.O.T. 9 117 9 3 L Siebers Ketsers 9 1.12 7 4 H. Wienen OGO 4 0.92 9 5 P. Teunissen OGO 2 0.85 8 6 A. Vermeulen 2 0.80 5 H. Lindemann is nu met 6 an dere spelers uitgenodigd de voor wedstrijden bandstoten le klas te spelen. Op donderdag 12 februari zal de strijd beginnen in café Vol- leberg te Venray. B.V. De Ketsers zal zorg dragen voor de leiding en wenst onderstaande spelers veel succes en een sportieve strijd. 1 B. v. Daal, OGO, Overloon 12 A. Hendriks, KOT, Maashees B W. Lichtenveld, OGO, Overloon 4 H .Lindemann, Ketsers, Venray 5 C. Reijnen, 't Zwaantje, St. An. thonis 6 A .Smolders, 't Zwaantje, St. An thonis 7 J. Voesten, BIOS, Overloon V.B.B. K.IM.B.B. j A T V e M Uitslagen KNBB: VOP Cl—BC Helden B 2—5 VOP C3't Haeren 4—5 KOT C—VOP C3 3—6 M. Jacobs speelde een goede par tij in 18 beurten 3.88 gem. Driebanden: VOP—de Toerist A 2—5 H. Linssen kwam in 35 beurten tot het zeer goede gem. van 0.628. BC Helden—VOP 5—2 Persoonlijke kampioenschappen: De finale le klas libre van het district Venlo e.o., is in een over winning voor P. Linders geëindigd. Toen zaterdag de stand opgemaakt was bleek dat er nog 4 kandidaten waren voor het kampioenschap. De beide koplopers Linders en van Gerven leken in de voorlaatste Ondanks de dreigende donkere wolken waren er 15 mensen in Oostrum voor de toiirrit van 50 km. Daarbij waren ook weer wat oude bekenden die in de min of meer gedwongen winterslaap wat kilootjes zwaarder waren gewor den. Daar werd met het straffe windje al wat aan gedaan. Volgende week 15 februari ver trekken we weer om 9.30 uur voor een tocht van 47 km. We hopen weer op voldoende deelname, zodat dat volgauto ook mee kan. Dat geeft altijd zo'n geruststellend ge voel. De wedstrijdrenners zijn al ste vig aan het trainen. Begin april beginnen de eerste wedstrijden en dan moet de konditie er al zo'n beetje zijn. Ze krijgen de kans hun kraohten nu al met andere N.W.B.- renners te meten in Wanroy op de zondagen .15 en 22 februari en 1 en 8 maart. Aan de start mogen ko men de cat. amateurs, senioren, veteranen en gentlemen. Die cat. starten steeds om half tien precies. Inschrijving om 9.00 uur op het parkoers bij het recreatieoord „de Bergen". Valhelm niet vergeten. Van tevoren het parkoers verken nen. Voor de jeugd en adspiranten bestaat gelegenheid om één trai ningsronde te rijden van 5,5 km. Ze kunnen om 9.15 uur starten. De renners dienen zich aan verschil lende regels te houden. Het voor naamste is echter dat men verstan dig en sportief fietst en in deze trainingswedstrijdjes geen onnodige risico's gaat nemen, omdat het par cours niet al te breed is. Verdere informatie geeft Piet Engbersen en/of Harry Horstermans. Ranglüstcompetitie D.. Venray Uitslagen laatst gespeelde ronden: GoorenVerstegen 2—0 BerhituKappel 2—0 ZaalHuys 2—0 Al biasJacobs 1—1 BakkerWester 2—0 TijssenPeeters 2—0 Kennisv. d. Voort 2—0 v. BommelAlblas 2—0 NoyensJacobs 2—0 GoorenNoyens 1—1 Zeer opvallende prestaties rijn te melden van het nieuwe lid G. Goo- ren uit Castenray. Als nieuw-ge- komen huisdammer bewees hij zijn goede kijk op het damspel door zijn eerste 4 partijen uit de tweede ronde om' te zetten in driemaal winst en eenmaal remise. Het laat ste resultaat boekte hij tegen kop loper Noyens, die toch niet ge wend is zo gemakkelijk een puntje af te staan. Een goede belofte voor de toekomst. Wester verloor tegen Bakker twee kostbare punten, doordat hij in de opening een vrij eenvoudige combinatie over het hoofd zag. Hierdoor kwam Noyens weer wat steviger aan de leiding. Ook Ber- hitu blijft aanspraak maken op een van de ereplaatsen. Bakker en Tijs- sen zijn bezig verloren terrein in te halen en ook van Bommel blijft aanspraak maken op een goede •klassering. ronde allebei een te kloppen te genstander te hebben, maar van Gerven „verslikte" zich in de on deraan staande Dings en daar Piet geen fout maakte kón hij met een gerust hart aan de finalepartij be- •ginnen die hij verliezen mocht mits zijn gemiddelde niet al te slecht zou worden. Als Wijnands zijn laatste partij zou winnen kwam hij gelijk in punten als Piet zou ver liezen doch zijn gemiddelde lag beduidend lager. Wijnands won in derdaad en van Goddink en Piet verloor van van Gerven maar via een beter gemiddelde was toernooi zege toch voor Piet Uitslag met respectievelijk match punten algemeen gemiddelde en hoogste serie van dit door K.O.T. Reuver georganiseerde kampioen schap: 1 P .Linders VOP 10 6.72 73 2 G. Wijnands Reuver 10 6.28 67 3 P. v. Gerven Steyl 9 6.92 85 4 L. Siebers, Leunen 8 5.26 51 5 A. Goddink Horst 6 5.22 37 6 J. Ritt Arcen 5 5.17 55 7 F. Schelbergen Grubbenvorst 4 5.32 38 8 J. Dings Reuver 4 4.84 27 H.S.V. DE ROERDOMP Zaterdag 14 februari Gebr. Broe- nen beker te Heyen, bijeenkomst om 13.00 uur. Door negen dorpen zal deze wedstrijd worden deel genomen. Zaterdag 21 febr. Linders beker in negendorpenverband. Nummers afhalen om 13.00 uur bij café van Dijk. Voor deelname aangenoemde wed strijden opgeven tot uiterlijk don derdagsavonds 20.00 uur bij H. v.d. Heuvel, Langelweg 38, Venray. H.S.V. HET ALVERTJE OOSTRUM Zondag 8 februari j.l. werd er vriendschappelijk gevist tussen Oostrum en Well. Uitslag is: 1 P. Cuppen, Oostrum 2 P. Peters, Well 3 G. Koenen, Well 4 B. Theeuwen, Oostrum 5 W. Baltissen Well 6 W. Jeuken, Oostrum Zaterdag 14 februari negendor pen om de Gebr. Broenebekcr te Heyen van 14.00 tot 16.00 uur. Op geven donderdag vóór 20.00 uur bij René Wijnhoven te Wanssum, teL 04784-1628. De volgende onderlinge wedstrijd WellOostrum is op zondag 14 maart van 9.00 tot 1.30 uur. Voor de vissers die eens in groepsver band willen vissen, waar niet het wedstrijdelement als hoofdmotief is, maar gezelligheid met elkaar deze sport beoefenen, vragen wij eens mee te doen. 0ENRAY Neg even en het voorjaar is er weer. Probeer van en met uw ge zondheid ook zo'n periode te ma ken. Dit kan als U wat gaat be wegen. iets aan uw conditie doen. Wanneer U er wat voor voelt om te gaan trimmen, geheel kosteloos, moet U alleen de moed opbrengen om te komen en wat inspanning te leveren om mee te doen, dan kan met de tijd de utwerking niet uitblijven om U weer optimaal te voelen. Gelukkig beginnen steeds meer mensen, die niet meer tot de jon geren behoren, te ontdekken welk een plezierig gevoel van „er even helemaal uit te zijn" uitgaat van het trimmen. Informatie: We hebben een sponsor, we gaan voor deze firma reclame dragen, we bereiken er mee dat we een eigen gezicht krijgen, beter her kenbaar worden, en misschien daarom aantrekkelijker voor toe komstige leden. We gaan onze zaterdagmorgen duurloop lx per 3 weiken lopen op het Rank Xerox circuit. Let op de mededelingen. Onze 2e halve marathon lopen we in principe op zaterdag 14 maart, nadere berichten volgen. Onze aktiviteiten: Zaterdagmorgen 14 febr. duur loop 6 of 10 km op het Rank Xe rox circuit. Vertrektijd 8.00 uur vanaf hoofdingang Rank Xerox. Zondagmorgen 15 febr., loop-, trim- en speloefeningen vertrek om 9 uur vanaf wandelgebied „De VerS" Overloon. Iedere woensdagavond om 18.30 tot 19.30 in de sportzaal Langeweg gevarieerde oefeningen gebaseerd op het trimmen tot eind maart, daarna weer buiten in de Geyster se -bossen om 18.45 uur. Verzamelen 5 min. voor aange geven vertrektijden s.v.p. Inlichtingen verstrekt gaarne: Piet Loomans, Ouverturestraat 14, Ven ray, tel. 85384. TEN BATE VAN VENRAYS MANNENKOOR KAN MEN BEZORGEN IN DE CONTAINER ACHTER GARAGE VAN HAM, MAASHESEWEG ennisclub venray Carnaval 1981 w Hotel-Bodega Restaurant GROTE MARKT 2a-4 VENRAY TEL 04780 wordt: JOEKS-MOES-PUT ZONDAG:HUTSPOT - MAANDAG:ZUURKOOL DINSDAG: BOERENMOES Alle dagen van 17.30 tot 20.30 uur VOOR 10,— PER MAALTIJD. Bent U economisch, kom dan even voor de Carnaval een pasje halen voor 3 maaltijden, dan kost het maar 25, HANDBALTOPPER (MANUAL—WITTENHORST) IN VENRAY Het standaardteam van de heren senioren van Manual speelt a.s. zondag tegen de koploper in de le klas, Wittenhorst. Een streekderby dus, de erg belangrijk is omdat Manual door haar 2e plaats op de ranglijst, met een achterstand van 3 punten weliswaar, nog steeds kans heeft op het kampioenschap. Mocht Manual a.s. zondag win nen van Wittenhorst en Witten horst zou in haar laatste 2 duels van dit seizoen nog een verlies- puntje krijgen dan komt Manual uiteraard zullen dan ook haar laatste twee wedstrijden nog ge wonnen moeten worden op ge lijk ehoogte met Wittenhorst Manual dat dit seizoen erg moei zaam begon, verloor de uitwed strijd in Horst en is er nu op ge brand om te winnen. In de eerste 4 wedstrijden van de competitie werd slechts 1 punt behaald. Slecht handbal en een dosis pech waren hier debet aan. Men begon zelfs al aan degradatie te denken. Sinds de 5e wedstrijd heeft Manual echter geen enkel punt meer prijsgegeven met als resultaat een 2e plaats op de ranglijst. Een stij gende prestatielijn dus. Wittenhorst daarentegen startte uitstekend, maa rheeft in de 2e helft van de competitie 4 punten prijsgegeven. Vandaar de hoop op succes voor Manual zondag a.s. Er vanuit gaande dat Wittenhorst zoals gewoonlijk tegen Manual een grote supportersschare mee zal brengen en dat het publiek van Venray zich ook niet onbetuigd zal laten kunnen we gerust stellen dat het een leuke, in elk geval span nende, pot handbal zal worden. Aan de trainer en spelers zal het niet liggen is er beloofd. Steun van een enthousiast publiek is ech ter goed te gebruiken. De wedstrijd begint om 15.20 uur in sporthal de Wetteling. Tot dan. Uitslagen van 7 en 8 februari: Dames pup. HeidiaManual 1-10 Dames jun. SWHManual afgel. Heren jun. ViosManual 15-13 ■Heren sen. Breoton Sp. Manual 2 14-32 Programma zaterdag 14 febr.: Dames pup. ManualWittenh. 13.00 Dames pup. Manual-Eksplosion 13.45 Heren pup. Manual Breet. Sp. 14.30 Heren asp. ManualBlerick 15.15 Programma zondag 15 febr.: Dames asp. ManualAthene 12.00 Dames jun. ManualBe Fair 12.45 Dames sen. Manual 2MSV 13.30 Dames sen. Manual 1Megacles 14.25 Heren sen. Manual 1-Wittenh. 15.20 Heren sen. Manual 2Popeye 16.25 Scheidsrechters zaterdag: R. Stork- horrt en H. van Vegchel. Zaaldienst zaterdag: Jos Janssen, Annemie Janssen en René Rutten. Zaaldienst zondag: TLnny van de Laar, Huub Willems, Antoinet Koe nen en Henk Vermeulen. Laatste oproep voor de jeugd om 11 februari aanwezig te zijn op de halfjaarlijkse jeugdleden verga dering welke plaatsvindt in het ontmoetingscentrum van sporthal de Wetteling en die begint om 19.00 uur en die uiterlijk om 21.00 uur afgelopen is. bulet-UII dub mrai Coveco—Jumpers 1 Zonder twijfel de beste wed strijd van het seizoen tot op heden, deze wedstrijd had alles in zich, sensatie, spanning en hoogstaande taktische instelling vooral van de Venrayse formatie. Het waren de Venrayers die in een waaiende zoneverdediging de Weerte naren pakten op hun sterkste punt nJ. het afstands-shot. Zo werd Coveco gedwongen noodgrepen te doen waar Jumpers door snel en attent te breken uit de verdediging tot scoren toekwam. Vooral in de eer ste helft werd de bal goed rond gespeeld en werd er goed gescho ten. Ruststand 27-42. Na rust begon Coveco met een press-verdediging en dreigde het moeilijk te worden. Ze naderden zelfs tot 5 punten. Een time-out en rustig overleg, bracht weer rust in de ploeg, zodat Jumpers zichzelf kon rijn. Vanaf dat moment was het voor Jumpers duidelijk een be keken zaak en ging Coveco een eclatante nederlaag tegemoet: 57-72. Een resultaat van de gehele "ploeg en coach Luc Bertrands moest de 10 glazen bier op laten draven. Nu neg de laatste 3 wedstrijden, waaruit we nog 4 punten moeten halen, dan is Jumpers kampoen. MINI BASKETBALL IN VENRAY Een groot sukses deze mini bas ketball demonstratie die door Eef Halewijn en Hank Smith gegeven werd. Het enthousiasme waarmee de kinderen het spelprogramma af werkten, was groot maar werd in alle maten overtroffen toen er werkelijk gebasketbald werd tegen Eef Halewijn en de echit professio nal Hank Smith. Zij wisten de kin deren vanaf het begin te boeien en het was leuk te zien hoe snel dé kinderen waren. Nauurlijk was het geen partij maar toch zagen we een aardig spel en van tijd tot tijd, lukte het zowaar, een enkeling tus sen de benen van de boomlange Amerikaan door te spelen, of hem met een boogballetje te verschal ken. Jammer dat de baketball-bond deze twee mannen die zo voortref felijk wisten te spelen met basket ball en kinderen, maar 2 dagen per stad of dorp laat aantreden, want zelfs onder de leerkrachten en de helaas naast de basket grijpende klassen was zo'n groot enthousia- me, dat men dit in deze regio be slist een week lang zou moeten doen, zodat alle kinderen aan hun trekken zouden moeten komen. Echter zo is de regeling; na twee dagen ontzettend leuk bezig te zijn geweest, moeten we afscheid ne men van deze twee mannen. Wanneer julfie echter zin heb ben om iets meer nog te weten en te doen kunnen julle terecht bij Jacques en Tineke Lamers Fox trotstraat 4, tel. 81445. Ook kun je eens komen kijken en meedoen, want dat is tenslotte nog veel leu ker, in de sportzaal van St. Ser- vatius van 18.30 - 19.30 uur dins dagsavonds. Of bekijk gewoon even het programma zaterdags of zon- k dags, het is altijd vrij entree. Programma 14/15 februari: Zaterdag thuis: Wettteling: Heren 2Supershot 19.00 Tafel: Theo Swinkels, Resi van Hooren. Heren 1Sportula 19.00 Tafel Iionka Lourenz, Ignaas Ban gers. Zaterdag uit: AlmonteMeisjes 2 17.00 Scheidsrechter Erwin Hageman Afgelopen weekend 7 en 8 fe bruari behaalden 2 junior-leden van T.C. Venray de le plaats bij de Limburgse kampioenschappen. Te weten Bas Buyïendijk in de categorie t.m. 10 jaar en Melchior van Haren in de categorie t.m. 12 jaar. Zij waren beiden 2e geplaatst De finale t.m. 10 jaar ging tussen Ronald Severens (Schinveld) die le geplaatst was en Bas Buyïen dijk T.C. Venray. Bas won deze partij met 3-6 6-2 en 6-0. Melchior van Haren moest het in de finale opnemen tegen de le geplaatste Pieter Klinkers uit Tree beek. Melchior zegevierde met 6-4 en 6-0. Nieolle Walma (T.C. Venray) werd 3e bij de meisjes t.m. 10 jaar. Nieolle bood goed tegenstand aan de no. 2 Danielle Gubbels en ver loor dit in 3 sets tw. 3-6 6-4 en 6-2. Op de foto de twee jeugdige Limburgse tenniskampioenen

Peel en Maas | 1981 | | pagina 7