Staande ovatie voor Circus Mök AGENDA SCHOUWBURG- NIEUWS ccecvew BATTERIJ, SERVICE VGRLINDGN JUWGLIGR INGEZONDEN Uitslag prijsvraag Vakantiewinkel Volkstuintjes Officiële opening N.M.B. Kontaktgroep „Mensen zonder werk boven de 50" GEVONDEN VOORWERPEN Levensgevaarlijk gewond Onderscheiding voor twee leden van de Raad van Elf PEEL EN MAAS fwn De fneest voorkomende horloge- batterijen voor uw horloge, voor U ingezet terwijl u wacht. Tevens controle van uw horloge. VSt. Hubert Venray Helmond Roermonds Bisschop, Johan Gijsen, 'Ligt weer eens een keetje dwars. Hij waant zich het hoofd der Wijzen, Van zijn taak snapt hij geen snars. Dat is nu weer eens gebleken: Werken in pastoraal verband, Dat zijn priesters, saam' met leken, Wijst hij gewoonweg van de hand. Zijn leuze is: „Heers en verdeel" Dat doet beslist geen goede Herder, De weerstand brandt ons in de keel. Ga toch met alle schapen verder, Stoot niet ieder mens toch af. SAMENWERKING IS GEBODEN! Of vindt Gijsen dit een straf? Hij werpt dan nog vele zoden, Zo in 't wilde van de dijk. Met al die onbillijke verboden. Gooit hij andersdenkenden met slijk. A. H. van der Geest Geachte redaktie. Veertien lagen geleden schreef U onder mijn ingezonden stuk, over de slechte toestand en slechte re paratie van de Langstraat, dat de gemeente heeft ingezien dat bi- tuum toch wel beter is dan losse kiezel. Nu, dan moet U maar eens gaan kijken hoe goed die bituum wel geweest is. De gaten zijn er weer, en bij regenachtig weer, van die prettige spetters. Als dat nood zakelijk onderhoud moet beteke nen. Antwoord: Bij zoveel gaten en zo'n slechte btuum weten wij ook geen oplossing meer Misschien de gemeente NU wel. L.S. Hulde en dank voor het artikel in uw weekblad van 6-2-'81, waar in u het aanstaande Joekskapellen- festival aankondigt. Hulde met name voor de ons uit het hart gegrepen onthulling over het niet altijd zuiver spelen van Joekskapellen. Dank speciaal voor het feit dat u voor „Rats d'r Nève'1 een uitzon, dering maakt door ons niet te ver melden. Eindelijk vinden wij dan de er kenning die wij, naar ons idee, reeds lang verdienen. Aangezien wij, ondanks deze uit zonderingspositie, toch weer zullen gaan meedoen met dit grandioze feest, zouden we het op prijs stel len als dat u dat d.m.v. dit inge zonden stukje zou willen bekend maken. Wij, op onze beurt, kunnen u verzekeren dat wij ons dan zullen aanpassen aan het wel eens niet zo zuiver spelen van de andere Joeks kapellen en we zijn ervan over tuigd dat we hierin best zullen slagen. Hoogachtend, Rats d'r Nève R. C. L. van Ameyden SIETO en MARIJKE HOVING met „ZOLANG DE VOORRAAD STREKT'' in streekschouwburg Venray op dinsdag 17 februari Godsdienst, doemdenken en euthanasie zijn de drie thema's waar een groot deel var> het nieu we programma van Sieto Hoving om draait. In dat nieuwe program ma „Zolang de voorraad strekt", wordt hij als vanouds bijgestaan door zijn vrouw Marijke en verder door Guido de Groot en Wiebe Cnossen aan de piano. Marinus van Staveren van de Telegraaf schreef: „Kennelijk bieden deze tijden van regressie Sieto Hoving ruim schoots jnspiratie. Zijn teksten zijn over het algemeen scherp, de toon wisselt tussen vaderlijk vermanend en enigszins verbaasd spottend. Op z'n best is Sieto Hoving in zijn conférence. Inhakend op de aktualiteit deelt hij links en rechts rake klappen uit. De regering en de oppositie moeten het gelijkelijk ontgelden; de kroning en de rellen in Amsterdam worden van spitse kanttekeningen voorzien De krabht van Sieto Hoving zit onder andere in de manier waarop hij algemeen bekende feiten in onverwachte combinaties aan zijn publiek voor zet, Extreme standpunten worden genadeloos afgestraft en gezond verstand wordt geprezen. Ik heb de indruk dat jiij soms wat cruër uit de hoek komt, dan in eerdere programma's het geval was. Dat geldt juist bij de betere grappen, zo bijvoorbeeld wanneer hij het heeft over sigaretten roken, de kerncentrale bij Dodewaard en het effekt van de straling op rokende demonstranten!". Inmiddels is de uitslag van de door de Vakantiewinkel vin de Ne derlandse Credietbank) georgani seerde prijsvraag bekend Als prijs winnaars zijn uit de bus gekomen: le prijs (5 dagen Parijs): de heer Bas Janssen te Venray met de slogan Een bank en een reisbureau onder één dak, de één voor de zorgen, de ander voor het gemak. 2e prijs (reischeque t.w.v. 250, de heer G. Cox in Vierlingsbeek. 3e prijs (reischeque t.w.v. 100, de heer D. Slraetman in Venray. De winnaars hebben inmiddels bericht gehati. De prijsuitreiking zal binnenkort plaatsvinden. Zoals al eerder aangekondigd, heeft de gemeente 0.55 ha grond nabij de Haalakker te Oirlo, be. stemd voor volkstuintjes. Circa 30 volkstuintjes kunnen daar aange legd worden, elke groot 150 m2 tegen een huurprijs van 50,per jaar. Woensdagavond werden de bewo ners van Oirlo in de gelegenheid gesteld in te schrijven voor een perceeltje. De Nederlandse Middenstands- bank die sinds maandag 1 februari zetelt in het nieuwe pand aan de Merseloseweg, zal a.s. woénsdag of ficieel worden geopend. Om 16.30 uur die dag, zal burgemeester De- fesche de openingsceremonie ver richten. Aansluitend houdt men een „open bank" van 17.30 tot 19.30 u. De bank stelt het op prijs even tuele relatiegeschenken onder en velop te ontvangen, ten bate van „Terre des Hommes". Woensdag 18 februari 19.30 uur ,(half acht) komt onze kontaktgroep bijeen om te praten over het on derwerp „Gezondheid". Door de vele problemen kan onze gezondheid leiden onder spannin gen! In hoeverre kunnen onze ze nuwen spanningen ondergaan? Zijn er ontspanningsoefeningen? Hierover en over andere vragen zullen we praten met dokter vaft Kerkhoff, arts te Cuyk. Iedereen is welkom die zich door onze kontaktgroep (en door het on derwerp „gezondheid") aangespro ken voelt! De avond wordt gehouden in het dienstencentrum „Victor Hugo", Molenstraat 51, Cuyk. Op dat adres kunt u ook alle inlichtingen krij gen (tel. 08850^12053). van 2 t.m. 8 febr. 1981 Zwarte sporttas, inhoud: sport schoenen, witte adidas sportbroek, trainnigsbroek, sportoverhemd, een geruit overhemd, een legerhand- doek en een sjaal. Wieldop zilver chroom en zwart, midden op de dop staan twee tekens gelijkend op de Griekse Y. Twee Lips sleutels en een huissleutel, aan zwarte sleu telhanger. Vier sleutels in blauw etui. Zes sleutels in zwart etui waarop de letter W. Aan drie me talen ringen bevestigd, vier sleu tels, een clipper en een grote sleu telhanger. Een sleutel merk Yale, in bruin etui. Voor informatie kunt u zich wenden tot de administratie van de gemeentepolitie Venray, Grote straat 1, tel. 04780-84888 toestel 30. Tijdens werkzaamheden aan een Engelse schokbuis (ontstekings mechanisme van een granaat), is dinsdagavond in een schuurtje aan de Broekweg achter de ouderlijke woning, een ontploffing ontstaan, tengvolge waarvan de 19-ja- rige G. Willemse zeer ernstig aan zijn gezicht werd gewond, waarbij beide ogen totaal vernield werden. De jongeman werd in zorgwekken de toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Woensdag was de toestand nog steeds zorgwekkend. Het is niet onmogelijk dat het slachtoffer de schokbuis in een bankschroef had geplaatst teneinde het mechanisme te verwijderen. Naar aanleiding van dat gebeu ren wilden de deskundigen van Venrays politie een huiszoeking doen teneinde na te gaan of er meer explosieven in de woning aanwezig waren, maar het bleek dat de hulp moest worden inge roepen van meer deskundigen. In ijltempo kwamen die deskundigen van de E.O.D. uit Culemborg en het resultaat van dat onderzoek was een totale verrassing. Zowel in het schuurtje als in de slaap kamer werden vele tientallen zwaar explosief gestelde munitie gevon den, van granaten van zwaar tot licht kaliber. Ook werden daar en kele vuurwapens gevonden welke kennelijk voor de handel bestemd waren. Het was de deskundigen wel bekend dat het slachtoffer met een mijndetector op zoek ging naar oorlogstuig, maar dat deze zo'n groot arsenaal bij elkaar had ge haald was niet bekend. Ook heb ben deskundigen hem meermalen gewaarschuwd met welke gevaar lijke hobby hij bezig was. Trottoirtegel op de weg Een op de Langeweg liggende trottoirtegel was oorzaak dat die tegel tegen de dieseltank van een Venrayse taxi terecht kwam. De uitstromende diesel maakte de weg op de kruising LangewegKenne- dystraat spekglad. Venrayse brand weerlieden moesten de zaak komen schoonmaken. Eerlijke vinder Mevr. E. verloor in Venray haar lederen handtas met daarin haar bescheiden als paspoort, rijbewijs en portemonnaie met inhoud. Voor haar een geluk dat in Venray nog eerlijke vinders zijn, want haar verloren tas met inhoud werd ter hare huize terugbezorgd. vrijdag 13 febr.: Zaalvoetbaleompetitie: 19.30 Koetshuusde Wetteling 2 20.30 Vlakwater—SVCB 2 21.30 Gem. VenraySiebers Fr. 22.30 de Wetteling 3—FCPR 2 Zaterdag 14 febr.: 08.00-10.00 MHCV zaalhockey 10.00-13.00 Korftbal comp. 13.00-16.00 Manual handbal comp. jeugd 16.00-1900 VC Rooy comp. Dames 1Gem. Serv. Heren 1Hajraa 19.00-21.00 Jumpers basketball comp. Heren 1Sportula Heren 2Supershot 2 21.00-23.00 MHCV zaalhockey 23.00-24.00 Bill's Bar zaalv. vr. Zondag 15 febr.: 08.00-09.30 MHCV zaalhockey 09.30-12.00 Badminton Handbalcompetitie Manual: 12.00 Dames asp.Athene 12.45 Dames jun.—Be Fair 13.30 Dames sen. 2MSV 14.25 Dames sen. 1Megacles 15.20 Heren sen. 1Wittenhorst 16.25 Heren sen. 2Popeye 18.00.22.00 MHCV zaalhockey comp. heren: 19.30 Venray 1Deume 1 20.20 Tegelen 1Deurne 1 21.10 Venray 1Tegelen 1 Maandag 16 febr.: 18.00-21.30 VC Rooy tr. Zaalvoetbalcompetitie 21.30 E.J.P. 3Bamev. Eierh. 22.30 SVCB 2—Vlakwater Dinsdag 17 febr: 18.00-21.00 VC Rooy tr. 21.00-23.00 Badminton 23.00-24.00 Stappers zaalv. vr. Woensdag 18 febr.: 19.30-22.30 Badminton 22.30-23.30 Wetteling 3team S wink els zaalv. vr. Donderdag 19 febr.: 18.00-21.30 Manual tr. 21.30-23.00 VC Rooy tr. de (gemeentelijke) insiders te be grijpen. „De Globetrotters van de Peel" noemde Prins Joos II de Trenne- setters, die als Hensenius Roddel Angels inderdaad alles in zich heb ben van de Heerlense Globetrotters cn de Weertse IJsheiligen van wel eer. Muzikaal-technisch in een woord fantastisch, maar hun teks ten té lang en té zeer toegespitst op een enkele wethouder. Een carnavaleske vondst, van de bovenste plank brachten de Ham- pelmannen (Les Toepees) in hun vertolking van „Haze stek owwe stert is ien de locht'. Dét is Circus Mök ten voeten uit. De Pierottengarde kwalitatief bij zonder goed maar ook weinig car navalesk in hun regendans. En dan natuurlijk de mannen van Herman Stevens, verenigd in de onvolprezen Hofkapel en de clown Misty, die op een uitzonder lijke wijze zwijgend, maar vol ver rassingen het „lijmen" voor zijn rekening nam. Hoe het ook zij: de staande ova tie na afloop op zaterdagavond was meer dan verdiend. Voordat zaterdagavond opperstal meester Vorst Wim vrij baan kon geven aan de artiesten van Circus Mök, werden twee trouwe leden van de Raad van Elf onderscheiden met een medaille van de Samen werkende Limburgse Carnavalsver enigingen S.C.L. De voorzitter, Jean Janssen was er voor uit Roermond gekomen om de versierselen uit te reiken aan Henk Arts die elf jaar lang „hof- najer" is en aan Joos Verbeek de tegenwoordige Prins Joos II die eveneens elf jaar deel uitmaakt van de raad van elf. openbare bibliotheek venray afd. voor volwassenen Julianasingel 33 - Venray Tel. 81970 Keuze uit de nieuwe aanwinsten: Andriesse, P. Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dush- kind. Persiflage op de dokters roman en de literaire wereld waarin een jonge verpleegster haar taak zo breed opvat dat zij zich volledig geeft aan zowel art sen als patiënten. Duval, C. Geliefde demon. Zes griezelverhalen. Jones, Eva. Dertien. Een voorlijk, onhandelbaar, 13-jarig meisje vertelt over haar ervaringen met haar psychiater, zowel individueel als in groepsverband en haar verhouding tot haar ouders en haar vriendinnetje. Lockhorn, E. En wat gebeurt er dan met mij? Kinderen over echtscheiding. Interviews waarin kinderen praten over hun gevoe lens als hun ouders gaan schei den. Moffit, D. De platenrovers. Een ruimteschip dat op ons zonne stelsel afkomt om Jupiter weg te slepen, dreigt in botsing te ko men met de aarde, (sf) Pulman, J. Obsessie. Tussen een geslaagde inspecteur van de po litie en het meesterbrein achter vele spectaculaire overvallen wordt een strijd op leven en dood gevoerd, (thril) Schumacher, E. F. Hoe kleiner hoe beter. Serie lezingen in het mid den van de jaren zeventig gehou den, waarin de econoom stelling neemt tegen en een uitwerking en toelichting geeft op de gevol gen van ongebreidelde economi sche groei. Spring, H. Mijn zoon, mijn zoon. De tragische botsing tussen een eerzuchtige vader en zijn over het paard getilde zoon, die zich ondanks alle zorgen steeds meer van zijn vader afkeert, (fam) Vindelstraat, De; verslagen van Radio Stad 29 februari - 3 maart 1980. Vrede terwijl er geen vrede is. OPENBARE BIBLIOTHEEK VENRAY I.v.m. veel achterstallig werk is de bibliotheek gesloten van: 16 t.m. 20 februari en van 23 t.m. 27 maart. uw Venrays weekblad PROGRAMMA VAN VRIJDAG 13 TOT EN MET 19 FEBRUARI pauze gezien om er b.v. tijdens de pauze over te kunnen nagemeten of napraten. De kindergarde onder leiding van Nelile Coenen, zoals altijd weer, hartverwarmend. Tempke, de enige buutreedner niet van eigen bodem, een vakman eerste klas met een uitzonderlijk goede buut als bede laar. Klassewerk van de danseres sen „De Rozeknöpkes" onder lei ding van de „vakvrouwe" Nika van de Windt, maar weinig carna valesk, zoals ook de Ping Pongers van „Red Stars" in hun schoolact en de uitstekend dansende Desiree Janssen met het echte carnaval weinig van doen hebben. Het Hof- koor daarentegen, al elf jaar onder leiding van Frans Verhofstad, was weer goed op dreef met het „op de hakken nemen" van Venrayse toestanden en een uitstekende ver tolking van een „fanfarenummer". Voor de zesde maal in successie stonden de Heilige weer op hun pi laar te luisteren naar de schelle wazel van pastoor Lei Janssen. Dit jaar als we dan toch even mo gen vergelijken was geprobeerd de „beelden" meer in de act te betrekken. Maar om dit te berei ken door het opsteken van een si gaar, het flesje geven aan een kind. óf een knorrend varken, lijkt ons toch afbreuk doen aan het statige geheel voordat de heilige inderdaad uit de plooi vallen. Waarom geen dialoog tussen pas toor en de voor en op pilaar staan de heilige? „Je moet wel een heel trouwe lezer van Peel en Maas zijn, wil je alle geintjes van Circus Mök snappen", hoorden we na afloop van de voorstelling. Inderdaad, dat gold voor de pastoor, voor de uitstekend op dreef zijnde geënga geerde schilder Jan Penris-in-de- ton, de Trennesetters en Bets Kwats. Graag hadden we gezien, dat Bets Kwats sorry, hier verge lijken we weer als poetsvrouw van het gemeentehuis was terug gekomen. Haar voorlezen uit eigen werk kwam te statisch over en haar „steken'' waren slechts voor Wedgwood een traditie in stijl sinds 1759 Wedgwood, een naam die een symbool werd van tafelkultuur en slijl. In diverse vormen en dessins Een optreden van Circus Mök in de piste „De Beejekurf" is een jaarlijks terugkerend camavalsver- schijnsel waarvoor je je lekker on- deruit moet laten zakken in een I schouwburgstoel. Het eerste opmerkelijke ver schijnsel van iets dat destijds wel uit een pronkzitting moet zijn ontstaan is het feit dat er wei nig cabaretiers en cabaretgezel schappen zullen zijn, die in Venray zes avonden lang een volle bak trekken. Met zes voorstellingen trekt het amateurcircus Mök toch maar even 3500 toeschouwers en ■hoorders. Een tweede opmerkelijk ver schijnsel Is, dat meer dan 100 amateurs uit Venray maanden lang bezig zijn met de voorbereidingen. Dat wil dus zeggen, dat er meer dan honderd Vertrayers de bereid heid kunnen opbrengen hun mede- i burgers zes avonden lang in de I ban van het naderend carnaval te brengen. Dan rijst de vraag: hoe beoordeel je het verschijnsel Circus Mök? Alleen met waardering voor het geen in de piste wordt gebracht door amateurs? Of met een tikkel- I tje kritiek tot lering en vermaak I als een bescheiden bijdrage om dit carnavalsgebeuren naar een nog hoger plan te brengen? Of hiis- schien wat velen doen met I een vergelijking naar andere jaren? Dat laatste lijkt een oneerlijke j zaak omdat ieder circus-optreden i op zichzelf staat. Men gaat er naar j toe om te luisteren en te kijken I naar wat men te bieden heeft I Ieder jaar staan de „artiesten" met I hetzelfde enthousiasme en dezelfde inzet in de piste met de intentie er iets goeds van te maken. Dan gaat het niet om beter of slechter om dat de sfeer en de gezelligheid hetzelfde blijft. En zo hebben wij Circus Mök I ervaren; als een verschijnsel anno 1981. En dan moeten we zeggen, dat het een grandioos circus was, oompleet met hoogtepunten èn zwakke plekken. Dat laatste voor al vóór de pauze. Graag hadden we vóór de pauze iets van nó de ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van de huisartsen Beckers, Corver, Ver- cauteren. De Vocht en Schmeetz Dr. J. BECKERS Julianasingel 11, telefoon 83700 Weekenddienst voor de patiënten van de huisartsen Bloemen, Franken, Lankveld, van Thiel, de Muinck Keizer en Wittgen W. BLOEMEN Stationsweg 15 tel. 81465 DR. KEIJZER van Beurdenweg 10, Ysselsteyn telefoon 04785-777 neemt waar voor eigen praktijk. Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10 tot 11 uur; 's middags van 17 tot 18 uur. ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Telefoon 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN van heden vrijdagavond 18 uur tot vol gende week vrijdag. APOTHEEK DE MONNIKSKAP Paterslaan-hoek Patersstraat, tel. 80140 Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13 00 en van 17.00 tot 18.00 uur; zondag: van 10.00 tot 12.00 en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen vcor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY Voor spoedeisende gevallen, uitsluitend na telefonisce afspraahk, neemt waar H. PETERS, telefoon 83478 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Venray, Meerlo en Wanssum Mej. Zr. J. JANSSEN telefoon 04780-81269 SPREEKUUR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN Iedere morgen van 08.30 tot 09.00 u. behalve in het weekend. Na 09.00 uur kunnen eventuele be richten gedurende de gehele dag worden doorgegeven via tel. 81269. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS De Clockert, Bergweg 4, Venray Geopend van maandag tot en met vrijdag van: 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. In het weekend uitsluitend via de wijkverpleegkundige van de zon dagsdienst GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP Westsingel 5 Venray teL 04780-86363 spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert, Bergweg 4, tel. 81269 Uitsluitend volgens afspraak. Verkeerslicht besmeurd Het groene- verkeerslicht aan de Langstraat-Westsingel was door onbekenden met zilververf be smeurd. Een gevaarlijk soort van dalisme. Botsing tijdens verkeerscontrole De politie kon op de Venloseweg snel ter plaatse zijn toen de per sonenauto bestuurd door A. v R. tegen voor een politiecontrole stoppende personenauto van M. R. uit Sevenum botste. Die bestuur der had in ieder geval onvoldoen de afstand gehouden. Er was alleen materiële schade. Geen voorrang Mevr. B. uit Venray stopte met haar auto voor de kruising Merse losewegWestsingel, maar toen zij de kruising opreed verleende zij geen voorrang aan een over de Westsingel komende personenauto bestuurd door G. M. Bij de botsing bleef het bij materiële schade. Materiële schade Op de Hoenderstraat bij de inrit van Het Schuttersveld lette de autobestuurder J. Th. uit Ven ray onvoldoende op toen hij links af de inrit wilde indraaien. Dat deed ook niet de autobestuurster mevr. B. uit Venray, want zij haalde op dat moment de voor haar rechts van de weg rijdende auto in. Bij de botsing bleef het bij materiële schade. Lichtmast beschadigd Op de Parkweg lette de 40-jarige autobestuurster mevr. S. onvol doende op bij het achteruitrijden. Daardoor botste haar auto tegen een lichtmast. Lichtmast en auto werden beschadigd. Diefstal G .J. uit Ysselsteyn deed aangif te van diefstal van 550 liter petro leum uit zijn naast zijn woning aan de Puttenweg liggende brand stoftank. Die diefstal moet tijdens afwezigheid van de bewoners heb ben plaatsgevonden. Lekkende benzinetank Een 18-jarige autobestuurder ge raakte uit de juiste koers en reed tegen een paaltje op. Door die bot sing was de benzineleiding van de auto los geschoten. De bestuurder wilde zijn garage nog bereiken. Op de Oosts Lngel strandde de auto we gens benzinegebrek. Venrays brand weerlieden moesten de weg van het benzinespoor zuiveren.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 3