Een glansrijk^ Sola- aanbieding NI f 150,- KORTING 1413. 600. 813.- 1466.- ÏGQQr I> 866.- BESTELDE VIALLE Carnavalskrant „De Piëlhaas is uit! OPENING VAN ZAKEN HERMAN BROOD live in Boxmeer Geslaagd PEEL EN MAAS Exclusieve 9 pers. 105 dig. ladencassette tijdelijk f 600,-f 1000,-voordeliger Autobedrijf van Haren BV Vastelaovend Venray 198I De laatste weken zijn er in Venray nogal wat zaken geopend. Wij konden door plaatsgebrek daar niet of niet genoeg aandacht aan besteden. Daarom nu vijf openingen tegelijk. Op Eindstraat 2A open de de Stichting Meikers een biologiese winkel, waarover U volgende week meer leest in dit blad. Op Eindstraat 1 opende Tapas een nieuw onderkomen: friture en cafetaria. Een uitgebreid assortiment ligt overzichtelijk in de koel vitrines tentoongesteld, terwijl een keurig zitje de cafetaria kom- pleteert. In hetzelfde pand, ingang Hoenderstraat, opende Bernie Hulsman een fraai café, waar het Brands' bier getapt wordt, in de Poststraat achter het postkantoor is sinds enige tijd de „Snuf- felhal" van „gebruikt en ongeregeld" gevestigd. De hercirculatie van gebruikte goederen uit diverse inboedels ligt hieraan ten grond slag. In Oostrum tenslotte opende de heer Th. Cuijpers, uit Geysteren, aan de Mgr. Hanssenstraat een nieuw installatiebureau van rijwielen, sanitair, electro en huishoudelijke artikelen. Ongetwijfeld werd daar mede de Oostrumse winkelstand voor de inwoners nog interessanter. Nog geen jaar na het grandioze concert van „Herman Brood and his Wild Romance" in de Boxmeer- se sporthal, zal het wispelturige popidool opnieuw zijn opwachting in Boxmeer maken. En wel op woensdag 18 februari in het Bcx- meerse Haarhuis. Het concert begint om 20.00 uur. De kassa's zijn open vanaf 19.00 u. Er is geen voorverkoop. De entree prijs is bewust zeer laag gehouden. Voor slechts 10,kan men dit spektakel meemaken. Mishandeling Bij een vechtpartij op de Lang straat liep J. de H. uit Overloon dusdanige verwondingen op aan kin en neus, dat hij op de Eerste Hulp in het ziekenhuis moest wor den behandeld. De mishandeling zou door de Venrayer P. H. zijn gepleegd. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Te Zwolle behaalde op 5'februari H. Bexkens, Langstraat 43a, de akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de gemeen te- provinciale- en staatsinrichting van Nederland. Vernielingen De kleuterschool aan de Beu kenlaan blijkt het mikpunt van vandalen te zijn. Nu moest weer aangifte gedaan worden van zin loze vernielingen. 12 Deurkrukken waren afgebroken. Ze werden te ruggevonden in de zandbakken en het gras in de omgeving. Schade bedrag meer dan 400 gulden. Ten nadele van mej. C. C. veroorzaakten onbekenden een deuk in het rechtervoorspatbord van haar aan de Serenadestraat gepar keerde personenauto. Ten nadele van mevr. P. werden krassen aangebracht aan het rechterportier van haar op de parkeerplaats aan het Ceciliapad staande personenauto. Tevens was de antenne afgebroken. Kortsluiting in schaftkeet Door tijdige ontdekking van kort sluiting in een schaftkeet, staande aan de Veulenseweg kon een begin van brand door het personeel wor den geblust. De gearriveerde brandweerlieden behoefden niet in aktie te komen. De schade bleef beperkt. Deskundigen onderzoeken de oorzaak van deze kortsluiting. Late aangifte Op 9 febr. deed mej. C. J. aan gifte vam diefstal van haar brom fiets, merk Puch-Maxi. De brom fiets was niet .afgesloten en de diefstal zou hebben plaats gehad op 25 januari op dc hoek Hense- niusstraatLeeuwstraat. Hardleerse dronken bestuurder Vrijdag werd door een politie patrouille een autobestuurder ge controleerd en geconstateerd dat die te veel gedronken had. Nadat hij de bekende proeven had onder gaan werd hij ter ontnuchtering ingesloten. Het rijbewijs werd in gehouden in afwachting van de beslissing van de officier van jus- tie. Na ontnuchtering werd hij heen gezonden met de mededeling dat hem een rijverbod was opgelegd. Daags daarna kwam hij op het po litiebureau informeren naar zijn rijbewijs waar hem werd verteld dat dit rijbewijs in overleg met de officier van justitie was ingevor derd en dat hot hem verboden was een motorvoertuig te besturen. Wel werden hem de autosleutels ter hand gesteld met de mededeling dat iemand anders, in het bezit van een rijbewijs, de auto kon komen ophalen. Omstreeks 12 uur zagen twee agenten vanuit het politiebureau dat de auto wegreed met de ver dachte achter het stuur. Een po litiepatrouille ging achter de auto aan en dwong die tot stoppen. De bestuurder bleek weer onder in vloed van alcohol te verkeren. Weer moest hij de bloedproef on dergaan. Later werd hij met de aanzegging dat de nodige proces- senverbaal zouden worden opge maakt huiswaarts gezonden. Inbraak Door verbreking kon toegang worden verkregen tot een schuur aan de Overloonseweg. Ontvreemd werd een kleine weegschaal. Vernielingen aan geparkeerde auto's In de Serenadestraat werden de geparkeerde personenauto's van H. en v. d. V. vernield aangetroffen. Van de vernielers was geen spoor te bekennen. uw Venrays weekblad 9persoons 105 dig ladencassette 9 persoons 105 dig. ladencassette Inhoud van de ladencassette 9 tafellepels, 9 tafelvorken. 9 tafelmessen. 9 dessertlepels. 9 dessertvorken. 9 dessertmessen 1 soeplepel. 2 sauslepels. 2 groentelepels. 1 aardappellepel, 9 theelepels, 9 taartvorkjes. 9 likeuriepeis, 9 longdrinklepels. 1 suikerschepje. 2 vleesvorkjes. 1 botermesje, 1 saladecouvert, \_V*^ f,™ 1 0,9 Verkrijgbaar hij: Lcoe(ve(v Hofstraat 5, Venray Tel. 04780-82828 Weer zo'n feestaanbieding 3 DE INBOUWKOSTEN VAN EEN DOOR U BfÜ ON GASINSTALLATIE VOOR ALLE AUTOMERKEN. Deze aanbieding is voorlopig geldig t.m. 28 februari 1981. RAADHUISSTRAAT 38 VENRAY TELEFOON 04780-85300 OHicieel orgaan van de Venrodse ""gng ..De Pielhaas" Pries: Twiéfieftig MÉ Dit jaar in een nieuw formaat en een gekleurd jasje. Anders dan anders Prijs 2,50 Vanaf vrijdagavond verkrijgbaar bij: Lectuurhal, Grotestraat Sigarenmagazijn Jansen, Grote Markt Sigarenmagazijn Janssen, Patersstraat Boekhandel v. d. Munckhof, Grotestraat

Peel en Maas | 1981 | | pagina 12