wiima weert b.v. Stukadoors - Spuiters VOERMANS' Woningbouwfinancieringen en Assurantiën Komt U eens kijken De enige echte met keus voor IEDEREEN I^i-ÏEET "ml „DE FIETSóTHEEK" te Vierlingsbeek BOETIEK PANKLARE KUIKENS DE DRIE ZUSTERS T0SCA van PUCCINI HAIR DE KLEINE HUT klucht STREEKSCHOUWBURG VENRAY SPECIAALZAKEN IN HEREN- EN JONGENSKLEDING debank voor. redereen - -,r.' - GEOPEND VRIJDAGS ZATERDAGS en ZONDAGS VAN 19.00 uur TOT 01.00 uur. SOETENDAAL 10 TOT ZIENS IN DE NIEUWE DISCOTHEEK V E N R A Y - TELEFOON 3000 LEUNEN- TELEFOON 2424 vraagt voor gietbouwprojecten in Venray, Weert, Maastricht en Heerlen Gegadigden kunnen zich overdag wenden tot de heer P. Maas, Dienst Materieel, Winnerstraat 12, Neder- weert, telefoon 04951 - 2012. 's Avonds kan men zich wenden tot de Heren: P. Maas aan zijn huisadres: Chuchillaan 65, Heer, tel. 043-27982 N. Pastoor, Ooftmengersdreef 2, Maastricht, tele foon 043-31343, J. Heutmekers, Molenstr. 30, Geleen. DESKUNDIGE ADVIEZEN OBJECTIEVE VOORLICHTING voor slechts 2.75 per kg. bij een afname van 10 kg. Pluim vee-txporislachterij »CASTLE« N.V. Molenhoekseweg 5 Castenray Tel. 04787-286 STATIOHSWSa IÓ. VENRAy.^» 1322. telefoon 2468 b.g.g 1567 Sommige mannen zijn altijd en overal 'aanwezig'; in dubbele betekenis, Die mannen kozen bij ons al een 73-kostuum. Wat een keus! Met of zonder stiksels, opgezette zakken, kleppen, rugceintuurs; stof In alle soorten. Juist; zo'n kostuum miste U nog. Zondag 22 oktober 11.30 uur Maandag 23 oktober 20.00 uur Woensdag 25 oktober 20.00 uur ZONDAGOCHTENDCONCERT Accordeoala en Harmonie uit Tegelen. Indrukwekkende toneelvoorstelling voor een se- lektief publiek. Met Eric Schneider, Annet Nieu- wenhuyzen, Magda Jansen Ann Hasekamp e.v.a. Prijzen 9.- 10.- en 11. groepen 7.50. door de COMPAGNIA d'OPERA ITALIANA Orkest: Postès Orchestra Budapest. Koor: Kodaly koor Debrecen. UNIEKE gelegenheid om 'n Italiaanse Opera te kunnen zien. Prijzen 10.50 - 13.- en 15.50. Zaterdag 28 oktober 20.00 uur Zondag 29 oktober 11.30 uur Dinsdag 31 oktober 20.00 uur ROCK-MUSICAL NU in NEDERLANDSE versie. Prijzen 10.50 - 13.- en 15.50 ZONDAGOCHTENDCONCERT Fanfare en gemengd koor uit Hegelsom. Bob de Lange, Paul Cammermans en Hetty Ver hoogt de grote sterren van de Nederlandse Co- med'ie in een daverende klucht. Prijzen 9. 10.- en 11.-. VENRAY - Grotesfraat 9a - Tefl. 3938 BOXMEER - Steenstraat 73 JA ZEKER ZET VANDAAG NOG DE EERSTE STAP KOM EENS PRATEN IN ONZE ZAAK OVER UW EIGEN MEUBEL - IDEEËN I WIJ ZULLEN U VAST EN ZEKER WAARDEVOLLE INLICHTINGEN GEVEN, OVER MODELLEN, KWALITEITEN, EN BETAALBARE PRIJZEN. OF „BEL en wij komen SNEL" Van Sasse van IJsselstraat 9-9a Boxmeer Telefoon 08855-1611

Peel en Maas | 1972 | | pagina 12