BERDENJRIENEKENS EXCELSIOR Red Stars P.A.C. Adverteer in Peel en Maas VENRAY Die Freunden Echo uit Overioon m. orkest: Marshylans Glorie Uitnodiging Handboogvereniging „DIANA' ALLEEN BIJ UW ECHTE BAKKER f A is J U 1 Aanvang 18.00 uur HANDAPPELEN Zaterdag 7 okt. BEIERSE AVOND Zondag 8 oktober DANSEN FIRMA B.C. VENRAY VAN MEYEL - BAKKERIJ 4 Bossebollen voor 2.65 4 Briossen voor 1.35 1 f5^ j MDE SECHTE T BAKKER STREEKSCHOUWBURG VENRAY GROTESTRAAT VENRAY LUX0R THEATER-VENRAY De hel heeft voor hen geen geheimen. J VANESSA REDGRAVE OLIVER REED BORDEEL VAN FANDANGO SOLDAAT MURPHY TAFELTENNNIS Red Stars PEDICURE in liet GemeenscLapahaM te Leunen AANVANG 21.00 UUR Opgeluisterd door de bekende Blaaskapel AANVANG 19.00 UUR Op 13 oktober 1972 herdenkt de Heer P.J.G. JANSSEN, direkteur v.d. MAVO- school, de dag dat hij 40 jaar in dienst van het onderwijs is. Mede door het feit dat hij steeds onder ons bestuur werkzaam was, meenden wij dat ieder een in de gelegenheid gesteld moest worden de heer Janssen en zijn familie persoonlijk te komen gelukwensen. U wordt hiertoe uitgenodigd op 13 ok tober van 16.30 - 18.00 uur in de gym nastiekzaal aan de Min. Ch. Ruysstraat. Venray, 20 september 1972 HET BESTUUR M.A.V.O. - school Venray 1897 VENRAY 1972 Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan zal onze verenigling haar receptie houden op vrijdag 6 oktober 1972 van 20.00 tot 21.30 uur in het clublokaal zaal „In den Engel". Poststraat 1 - Venray. Uw aanwezigheid zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Bestuur en leden van „Diana" - Venray Met ingang van 1 oktober 1972 I wordt het kantoor-loods LEEUWSTRAAT 2a - VENRAY gesloten. Vanaf bovengenoem de datum zal het nieuwe aan- brengkantoor gevestigd zijn MAASHESEWEG 20 - VENRAY Indien U goederen wilt laten af halen kunt U dit tel. doorgeven aan ons kantoor te Venlo (tel. 04700-14341). Opdrachten voor 9 uur 's morgen worden bij U dezelfde dag opgehaald: Wij hopen U met deze kennisgeving] van dienst te zijn. a.s. ZATERDAG 7 OKTOBER VAN 3.00 a.s. maandag 9 oct. VAN 1.60 telefoon 2468 b.g.g 1567 Maandag 9 oktober 1.30 en 3 uur Donderdag 12 oktober 20.00 uur Zondag 15 oktober 14.00 uur Maandag 23 oktober 20.00 uur Woensdag 25 oktober 20.00 uur Zaterdag 28 oktober 20.00 uur Dinsdag 31 oktober 20.00 uur TENTOONSTELLING FIESTA GITANA Zigeunerfestival 65-plussers toegang a f 2.50. IM WEISSEN RöSSL (Hoofdstadoperette) prijzen 9.- 10- en 11.-. HANS EN GRIETJE Jeugdtoneel prijzen 1.50 2.- 2.50. DE DRIE ZUSTERS van Tsjechov Een unieke toneelavond voor een selektief pu bliek. Met Eric Schneider, Annet Nieuwenhuy- zen, Magda Janssen, Ann Hasekamp. COMPAGNIA d'OPERA ITALIANA uit MILAAN T O S C A van Puccini Met o.a. Mirella Fiorentini, Pïetro di Vietri, Gui- detta Parris e.v.a. Orkest: Postès Orchestra Bu dapest. Koor: Kodaly-koor Debrecen. Prijzen 10.50 13.- en 15.50. HAIR Rock - Musical Nederlandse versie. Prijzen 10.50 13.- en 15.50. Bob de Lange, Paul Cammermans, Hetty Ver hoogt, in het grote lachsukses van dit seizoen DE KLEINE HUT Prijzen 9.- 10.- en 11.00. HISTORIE DER LUCHTVAART ZATERDAG 16.30 tot 20.00 UUR ZONDAG 14.00 tot 21.00 UUR MAANDAG 10.00 tot 17.09 UUR. Vlotte wijde redessineerde katoenen jurken in moderne tienerkleuren. Maten: 140-167 0Q TELEFOON 1567 Vrijdag 8.30 u. Zaterdagnacht 11 u. Zondag 9 u. Sex en sadisme vierden hoogtij in een nonnen klooster, toen in de middeleeuwen duivel bezwering „in" was. Scope, kleur, 18 jaar. KEN RUSSELL'S a. Bekroond met de rv persprijs w Filmfestival Venetië vevtvs Heden donderdag In het Wilde Westen 8.30 u. deden de comboys ook Vrijdagnacht 11 u. nog wel wat anders dan Zaterdag 8.30 u. schieten. Zij vonden ge- Zondag 4.30 en 6.45 u. willige meisjes in het Een cinemascope kleurenfilm voor volw. 18 jaar Donderdag, Vrijdag, en Zaterdag 6 u. Zondag 2 u. In scope en kleur. toegang 14 jaar. a.s. ZONDAG KOMPETITIE AANVANG 2.30 UUR TERREIN: OOSTSINGEL a.s. ZATERDAG 7 OKTOBER (EINDHOVEN) GYMNASTIEKZAAL BEUKENLAAN 6a VENRAY JONATHAN - COX ORANGE - GOUDREINETT. Handige verpakking a 5 - 10 en 15 kg. HERMANS - Leunseweg 25, Hoek Eikenlaan Telc/oon 1483 - Venray MEVROUW HOEKSTRA - VISSER Gedipl. voet- en schoenkund|ig pedicure. Levering van Steunzolen - Elastieke kousen Steunkousen e.a. Voetverzorgingsartikelen. Wrat-behandeling. Langstraat 136 - Venray - Telefoon 3795 (Vejtum bij Bushalte).

Peel en Maas | 1972 | | pagina 4