POELS COENEN COENEN COENEN Perfekte pasvorm Slagerij GOUMANS BUSJES TE HUUR Twan Peeters SPEELGOED TAXI NODIG? Twan Peeters AUT0LAKKEN AFWEZIG JJN. BECKERS huisarts AFWEZIG D.J. Yereauteren arts Gero cassettes en Keukenuitzetten ÏRACT0RLAK Friture „Veltum" Friture „Veltum' Profiteert van onze reclame: Slagerij Leenders-Gommans VERLICHTING Slagerij Coenders Reklame vers vlees J. Wijnhoven Uw Topslager POELS SJENG G0UMANS - KRUIJSEN A.P.G. FRANKEN-Huisarts v.a. 9 oktober 1972 spreekuur in het Brukske in een houten noodpraktijkruimte. Slagerij Goumans presenteert: TE koop FIAT 850 bouw jr. '65-'66 v. doe het zeiver, ieder aann. bod. H. WANDELWAGEN mooi model zwarte bandjes, met zak en mandje. Kolen, Hoedenmakerstr. 19, Vel turn. gevraagd nette kostheer met huiselijk verkeer. Ouvefturestraat^^Venray^^ gevraagd zelfstandige HULP IN DE huishouding Goed Icon en soc. voorz. Wilhelminastraat 6, tel. 2510. gevraagd metselaars voor Duitsland, van Gestel, Burg v. d. Loo- s tra at 17, Venrav. gevraagd VRIJE KAMER met gebruik van douche in Venray. Tel. 04789-1426. gevraagd net meisje vcor eenvoudig keuken werk. Restaurant Verheugen, Gro- testraat 7. Venray. Goed ideevoor uw BONT in ieder geval kijken bij de GROOTSTE EN GOEDKOOP STE BONTZAAK van Neder land. Duizenden korte en lange Bontmantels, bonthoeden en colliers tegen zeer aantrekke lijke LAGE betaalbare PRIJ ZEN!! Bont kopen is een zaak van vertrouwen. Een 3-jarig garantiecertifikaat is dat ver trouwen waard. Meer waar borg voor bont. Desgewenst zeer soepele krediietservice. De BONTKONING, Hooghuis- straat 3 Eindhoven-C, straat schuin t.o. HEMA. Reiskosten per bus of trein, of benzine van eigen auto wordt bij koop .terugbetaald. Dus gratis rei zen. Vrijdagavond tot 9 uur geopend. Opmaken van biezen stoelen Kempweg 32 tel. 1025. Voor direkt GEVRAAGD bezorgerCster} voor halve dagen voor rayon Venray. LIMB. SOEPCENTRALE Melden: Imkerstraat 16, Venray. TE KOOP GEVRAAGD BIETENKOPPEN W. Smits, tel. 04787-295, Oas- tenray. Kath. Vrouwenvereniging K.V.V. - VENRAY Dames, denk dinsdag 10 okt. aan de DROPPING. Vertrek half acht bij Het Schutters veld. Het Bestuur TE KOOP GEVRAAGD in goede staat verkerende stalen KANTOORBUREAU Tel. 2369 Gerbrandystraat 20. KOOPJES! Grote partij INMAAKGLAZEN en LEESBOEKEN WRINGER AUTOMAT RENAULT 10 Leunseweg<2tJ^enra^<i>^_i^ TE KOOP GEVRAAGD BOERDERIJ in omgeving Venray. Brieven onder nr. 413 bureau van dit blad. met of zonder chauffeur, eventueel ook voor personeels- vervoer. Scheperstraat 1 Tel. 3656 Steeds te koop: VERSE SOEPKIPPEN en EIEREN G. Jacobs, Wilbelminastraat 13, tel. 2684. Wie zoekt keurig rustig PENSION kamer met centr. verw. liefst van maandag t.m. vrij dag. Brieven onder nr. 412 bureau van dit blad. UITSLAG LOTERIJ Gezamenlijke Wandelsport- verenigingen: De prijzen zijn gevallen op de onderstaande lotnummers: 2333 1720 3943 3775 5814 1252 1752 3169 3902 1127 1051 5799 5204 3326 2597 5719 4319 4639 1970 4260 2703 5562 3384 5228 5192 2148 5988 1098. De prijzen kunnen worden afgehaald tct en met 31 okto ber bij de heer C. Thijssen, Burg. v. d. Lc ostra at 18. Na die datum vervallen de prijzen aan de organiserende verenigingen. UITSLAG LOTERIJ S.V. YSSELSTEYN Prijzen 1 t.m. 15 zijn resp. op de volgende lotnummers ge vallen: 3101 2797 1292 4642 1229 2736 4998 3162 1148 3099 4183 3034 3202 1177 4272. Prijzen af te halen bij J. Jans sen, Dilllngstraat 4. Ysselsteyn. Petit-Restaurant DE PEPERMOLEN vraagt: HULP vcor BEDIENING vr. of mnl. liefst 18 jaar. Tel. 04780-3974. Pasperfektie Zeer belangrijk voor een onderjutk! Monardia is van anti-statische (trekt niet op) Raynyl. Punthals met schulp- kant. 4 Modekleuren. Kom bij ons passen v.a. 9.95. Hofstraat 2 Naast Raadhuis rijwielhandel Grotestraat 26 De grootste sortering bij HOFSTRAAT 5 - VENRAY TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor elfen mester? W Janssen, Castenraj telefoon 04787 £20 OOK BRUIDSWAGENS Scheperstraat 1 - Tel. 3656 TE KOOP PLUIS- EN TROS- CHRYSANTEN en ANJERS H. Graat, Oostrum Zuiderbergweg 5 PERSONEEL GEVRAAGD vcor pannen- of kleiwaren- fabriek. Worden aan huis afgehaald. Inlichtinger^4780^3656^^ Mevrcuw. Wij bieden U de kans om op uren die U zelf zelf kunt bepalen, een aanzienlijk ex tra inkomen te verdienen, met gezellig, echt vrouwe lijk werk. Schrijf Postbus 11 Mook. Goed tehuis gezocht voor JONGE HONDJES Langstraat 46, Venray. VAN 13 t.m. 20 OKTOBER Waarn. door de artsen Th. v. Thiel, W. Bloemen, A. Franken. VAN 9 t.m. 15 OKTOBER Waarn. geschiedt door de artsen: P. Corver, Oost singel 6 - Th. Lankveld, Langstraat 76 C. Penners, Hensenius- straat 13a de komplete collectie bij HOFSTRAAT 5 - VENRAY TE KOOP AARDAPPELEN ook wintervoorraad. P. Jeuken, Maasheseweg 89a, tel. 3418. fE KOOP APPELEN en PEREN o.a. Conference peren voor de inmaak. W .Drabbels-Martens Yssel- steynesweg 2 Fruitbedrijf „De Boerderij", Heide, tel. 2973. VANAF 1 OKTOBER OOK DINSDAG GEOPEND VANAF 5 UUR OPENINGS-UREN DINSDAG 5 - 12 UUR WOENSDAG 5 - 12 UUR VRIJDAG 5 - 12 UUR ZATERDAG 11.30 - 1.30 en 5 - 12 UUR ZONDAG 4 - 12 UUR ifpitiiir" De vele steun en blijken van belangstelling die wij hebben gekregen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader CORNELUS BARENTS Speciaal H.H. Doktoren St. Elisabeth-ziekenhuis Dhr. Bloemen arts, onze goede buurtbewoners en begrafenisonderneming Nooyen voor de keurige verzorging, Dela, mogen wij U hartelijk danken. Mevr. Barents-Huisman en kinderen Overloonseweg 7 - Venray De hele week Puntham Hausmacher Bakbloedworst Pakje varkensvet Vrijdag en zaterdag Halscarbonade zonder been Varkensrollade Koteletten met been Dinsdag: Braadworst Woensdag: Gehakt 100 gram 85 100 gram 50 250 250 500 250 500 500 gram 500 500 500 500 gram 210 gram 115 gram 85 gram 35 gram 375 vanaf 385 gram 325 gram 220 gram 210 gram 185 Donderdag: Magere speklappen te koop gevraagd slachtvee en stierkalveren P. StrtjboB - Castenray telefoon 04787 op elk gebied, enorme sortering HOFSTRAAT 5 - VENRAY Voor OMBUDSWERK Postbus 99.100 - Venray Pv.d.A (Partij van de Arbeid) TUINCENTRUM HENK SMITS VENRAY heeft voor U: vaste planten Erica's Heesters Coniferen Bloembollen Gazonzaden Turfstrooisel Compost Herfstmest etc. Stationsweg 45 Telefoon 1475 ONZE RECLAME Gebraden carbonade Leverkaas Gekookte metworst Bakbloedworst Leverworst Vrijdag en zaterdag Vers gehakt Varkensribjes Runderpoulet Magere runderlappen Dinsdag: Vers gehakt Woensdag: Magere speklappen Donderdag: Braadworst 150 gram 165 150 gram 75 150 gram 500 gram 500 gram 98 75 75 5.00 gram 200 500 gram 200 500 gram 45o 500 gram 525 500 gram 200 500 gram 190 500 gram 210 500 gram 388 500 gram 225 Vrijdag en zaterdag Magere koteletten Gehakt 500 gram 225 Lunchschotel: Puntham, Boterhamworst, Gevuld spek 195 Leverworst 500 gram 90 Zult 500 gram 75 Dinsdag: Braadworst 500 gram 240 Rookworst 150 gram 83 Woensdag: Mager gehakt 500 gram 225 Leverkaas 150 gram 88 Donderdag: Magere spekl. 500 gram 195 Hausmacher 150 gram 88 Henseniusstraat - tel. 1474 WEEKRECLAME: WEEKEND Halscarbonade zonder been 500 gram 415 Heerlijk gekruide braadworst 500 gram 260 Maandag en Dinsdag Magere speklappen 500 gram 240 Donderdag Hamburgers 3 stuks 160 Woensdag i Gehakt mooi mager 500 gram 240 Broodbel. hele week Boterhamworst T50 gram 75 Hausmacher 150 gram 90 Leverworst 500 gram 150 SPECIAAL Katenspek - Buitenlandse worstjes Ardennerham - TELEF. 1488 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige kiekte, voorzien van de H. Sa cramenten der zieken, mijn inniggeliefde echt genote, onze lieve mamma, zuster schoondoch ter, schoonzuster, tante en nicht BEP MAASSEN echtgenote van Leo Siebers in de leeftijd: van 40 jaar. Wij vragen uw godvruchtig gebed voor haar zielerust. De diepbedroefde familie Venray L. SIEBERS LIES en ANS FAMILIE MAASSEN FAMILIE SIEBERS Venray, 29 september 1972 Ursulastraat 56 De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op dinsdag 3 oktober j.l. om 3 uur n.m. in de dekenale kerk van St. Petrus-Banden te Ven ray, waarna begrafenis op de begraafplaats Boschhuizen. In plaats van kaarten Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, welke wij mochten ondervinden tijdens de weken van onzekerheid na een noodlottig ongeval, het overlijden en de begrafenis van onze 'innigge liefde zoon, broer, kleinzoon en neef ANTOON VAN OSCH betuigen wij onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan: de Z.E. Heer Pastoor Haenen, Dr. v. Thiel, H.H. Doktoren en verplegend personeel van het ziekenhuis „De Wever" te Heerlen, Fanfaren en Drumband, Handboogschutterij St. Joris, K.P.J. kameraden familie, buren, Direkteur, Z.E. Rektor, leerkrach ten en klasgenoten van M.A.V.O. en Boschveld college, vrienden en bekenden. Tevens begrafe nisonderneming Dela voor de keurige verzorging Familie van Oseh Overbroekseweg 1 Christiaens Leunen. BEGRAFENIS - ONDERNEMING BEGRAFENIS - VERZEKERING GRAFMONUMENTEN De Houtenhoek 15 - Tel. 04780-1062 - b.g.g 3082 Postbus 7. Kantoor en ontvangruimte SCHOOLSTRAAT 5 - TELEFOON 1592 HOUDT IN AFWACHTING VAN NIEUWBOUW SPREEKUUR ELKE OCHTEND VAN 8.30-9.30 u. EN VOLGENS AFSPRAAK TELEFOON 2824. ALS RECLAME: Gebraden carbonade 100 gram 110 Gevuld spek 100 gram 65 Hausmacher 100 gram 60 Bakbloedworst 500 gram 85 Zult per bakje 65 Vrijdag en Zaterdag Halscarbonade zonder been 500 gram 395 Varkensrollade's vanaf 425 Krabbetjes 500 gram 65 Riblappen 500 gram 498 Gehakt 500 gram 210 Maandag: Braadworst 500 gram 225 Dinsdag: Magere speklappen 500 gram 200 Woensdag: Gehakt 500 gram 210 OOK UW SLAGER PATERSSTRAAT 8 - TELEFOON 1354 - VENRAY

Peel en Maas | 1972 | | pagina 3