svv. nieuws s.v.v. jeugd s.v. leunen v.c.r00y in wetuay adidas v.v. oostrum SPORT TAFELTENNIS Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN SSS - 0YERL00N M H CV DAMMEN JUDO HANDBOOG DUIVENSPORT VRIJDAG S OKTOBER 1972 No. 40 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG w VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bil vooruitbetaling) SPORT Uitslagen zondag 1 oktober: RKMSV 1—Venray 1 1—2 Fanningen 3—Venray 2 21 Baarlo 2—Venray 3 3—1 Venray 4—RKLVV 2 2—0 Sparta '18 2Venray 5 70 Venray 6Griendtsveen 3 150 Venray 9—RKLVV 3 4—2 Damesvoetbal: Venray 1—EWC 1 16—0 Hegelsom 1Venray 2 13 Dat inzet en techniek hand in band kunnen gaan, hebben de SVV-ers zendag in de eerste speel - helft in Meijel duidelijk laten zien. In deze speelperiode werd dan eok de basis gelegd voor de uit eindelijke overwinning (1-2). In de tweede speelhelft liet Venray zich weer te veel het spel van de te genstander opleggen wat tot ge volg had, dat van het fraaie en kenstruktieve spel van de eerste speelhelft weinig over bleef. Het is dan ook de verdediging geweest die de zaak hermetisch afgrendel de, waardoor RKMSV slechts één maal succesvol kon zijn. De wil van de gehele ploeg is de laatste weken zichtbaar aanwezig om met inzet van alle krachten een goed resultaat te behalen, wat ook zondag j.l. gebeurde, zodat weer twee kostbare punten konden worden be haald. Zoals hierboven reeds aangehaald had Venray in die eerste speelhelft veruit het beste van het spel. Van uit de achterhoede werden goede en gevaarlijke aanvallen opgezet. Zo had J. Siefoers weer zeer sterk spelend een groot aandeel in het eerste doelpunt. Hij ondernam een solo vanulit de achterhoede en zette vanaf de linkervleugelplaats haar scherp voor, waarna Theo Burhenme met een uitstekende kopbal zorgde voor een fraai openingsdoelpunt, dat Venray na 15 min. aan de goede kant van de score bracht: 01. Venray bleef aanvallen maar de gastheren lieten zich toch echt niet zo gemakkelijk misleiden. Het duur de dan ook tot de 41e minuut voor dat R -van Lierop met een vliegend sChot vanaf de 16 meter lijn de RKMSV-doelman kansloos passeer de: 02. Van het vloeiende spel in de eer ste speelhelft was in het tweede ge deelte van de wedstrijd niet veel over. Meijel had nu de sterke wind mee en had door een omzetting in hun team nog een troef in handen, die Venrays verdediging handenvol werk bezorgde. De in de eerste speelhelft opgetreden verdediger (ex speler van Helmond Sport) werd nu in de spits opgesteld. Met lange trappen probeerden de gastheren de ze vedette te bereiken, maar de Ven- rayse achterhoede sloot echter voor treffelijk. Er was zelfs een verde digingsfoutje nodig om Meijel de ge legenheid te geven de eer te redden. Daoordat een der verdedigers te zacht terugspeelde kwam de Meijel- spits ertussen waardoor doelman G. Ewalts slechts een doelpunt kon voorkomen door een onreglemen taire handeling die echter bestraft werd met een strafschop welke door Meijel feilloos werd benut: 12. De Venray-verdediging was door dit doelpunt echter niet aangesla gen bleef koelbloedig verdedigen, al was het dan niet altijd even fraai. Venray kreeg nog enkele kansen om de marge te vergroten, maar zo wel Leo Olephas als Wim de Klerk slaagden er niet om een serieuze kans in een doelpunit om te zetten. Mede door het voortreffelijke coachen van P. Philipsen behield Venray de voorsprong en daarmede ook een verdiende overwinning. Rest ons nog te melden dat Hub. Coppus die er deze middag niet bij mèt de banden voetbalschoen der kampioenen |p^gedep. 099 GROTESTRAAT 18 TEL. 1253 - VENRAY 14.30 u. 2 11.30 u. 14.30 u. 14.30 u. 11.30 u. 12.00 u. 12.00 u. 12.00 u. 12.00 u. 10.00 u. 11.00 u. was, goed werd vervangen door zijn broer Harry terwijl Fr. Odenhoven de rechtsbackplaats innam. Theo Litjens werd in de tweede helft om taktische redenen vervangen door Wiel Peeters, die na een enkelbles sure een wedstrijd had moeten mis sen, maar nu zijn rentree kon ma ken. Het moet gezegd zijn de gehele ploeg heeft (inclusief in- en uitval lers) onder de bezielende aanvoering van J. Siebers haar deel bijgedragen aan deze overwinning. Programma zondag 8 oktober Venray 1Excelsior 1 Venray 2Wilhelmina '08 Venray 3—HBSV 2 RKDEV 2—Venray 4 Venray 5Griendtsveen 1 Sparta '18 3Venray 6 America 3Venray 7 Leunen 3Venray 8 Melderslo 4Venray 9 Damesvoetbal: VOS 2Venray 1 Venray 2Quick Boys 1 (Leunseweg) A.s. zondag komt Exoelsior op be zoek een ploeg die het een stuk beter doet ,dan algemeen verwacht werd. Venray mag deze tegenstan der (met o.a. good-old Ton van Eist) niet onderschatten, want de bezoe kers zullen er een eer in stellen om tegen Venray met een goed resul taat uit de bus te komen. Het Ven- rayse publiek dat weer in grote ge tale opkomt, zal voor de SVV-ers 'n stimulans zijn om tot de bodem der krachten te gaan om deze niet ge makkelijke klip schadeloos te om zeilen. Uitslagen zaterdag 30 sept. IVO AlVenray Al 13 Venray A2Sparta Al 01 Venray B2Merselo BI 11 Venray B3Oostrum BI 22 Venray B4Montagnards B2 30 Venray ClWanssum Cl 100 Ysselsteyn ClVenray C2 03 Leunen C2Venray C3 04 Venray C4Y9selsteyn C2 23 ReSia ClVenray C5 30 Venray DlHolthees Dl 111 Geysteren Dl-Venray D2 12 Leunen D2Venray D3 51 Venray D4Wittenhorst D3 01 Leunen D3Venray D5 08 Venray ElYsselsteyn El 00 Venray E2Oostrum El 11 Ysselsteyn E2Venray E3 03 Programma zaterdag 7 okt.: Venray AlReuver Al 4.00 u. VOS Al—Venray A2 2.30 u. Venray A3Melderslo Al 4.00 u. Venray BI—VW '03 BI 2.30 u. DIS BIVenray B2 o 3.00 u. TOP BI—Venray B3 2.30 u. Venray B4Leunen B3 2.30 u. Venray C2Venray Cl 1.30 u. Venray C3Venray C4 (wordt waarschijnlijk zondag 11.00 uur gespeeld) Venray C5Venray C6 1.30 u. Ysselsteyn DlVenray Dl 11.00 u. Venray D2Wanssum Dl 11.00 u. Venray D3Ysselsteyn D2 11.00 u. Meerlo D2Venray D4 11.00 u. Venray D5Wittenhorst D4 10.00 u. Wittenhorst ElVenray El 10.00 u. Wanssum El-r-Venray E2 10.00 u. Venray E3Wittenhorst E2 10.00 u. Clubavonden Met ingang van maandag 9 okt.: Maandagavond: Dl t.m. D2 van 6.307.30 uur BI t.m. B4 van 7.30—9.00 uur Dinsdagavond: D 3t.m. D5 van 7.008.00 uur Vrijdagavond: C4 t.m. C6 van 6.307.45 uur Cl t.m. C3 van 7.459.00 uur Zondagmorgen El t.m. E3 van 10.3011.30 uur Jeugdleiders denkt eraan ook pre sent te zijn. Oostrum 1SwoLgense Boys 1 40 Geysteren 3Oostrum 2 011 Oostrum 3Griendtsveen 2 01 Ysselsteyn AlOostrum Al 22 Venray B3Oostrum BI 22 Leunen B3Oostrum B2 14 Oirlo DlOostrum Dl 50 Venray E2Oostrum El 11 Oostrum vet.ONA vet. 53 In een goede en sportieve wed strijd behaalde Oostrum in de thuis wedstrijd tegen Sw. Boys de volle winst binnen. Oostrum ging direkt in de aanval en binnen 2 min. was het dan ook raak; linksbuiten Fr. Dekker kreeg de bal op maat toe gespeeld en kogelde keihard in: 1-0. Oostrum ging door en zette met goe de combinaties vooral op het miidden- demveld, S wolgen onder druk. Na een kwartier spelen kwam de bal bij de uitstekende H. Meurs, deze schoot van zeker 25 meter op het Swolgense doel, waar de bal precies tussen paal en lat in het doel be landde: 20. Daarna kwam Sw. Boys iets meer in de aanval en kreeg zelfs nog en kele kansen dit mede ook door en kele slordigheden in de Oostrumse achterhoede. De rust ging in met een 20 stand. Na de thee begonnen de gasten meteen aan een offensief maar de Oostrumse verdediging gaf geen krimp. Na 20 min. spelen maakte B. de Klein dan ook een einde aan alle twijfels met een daverend schot joeg hij de bal voor de derde maal achter de onthutste Swolgense doel man: 30. Oestrum speelde een gewonnen wedstrijd. Met nog een kwartier te spelen bleef de Oostrumse formatie aanvallen en 10 min. voor het einde was het wederom raak. De hard werkende M. Thijssen kreeg einde lijk loon naar arbeid, met een schit terende omhaal bepaalde hij de stand op 40. Daarna geloofden beide ploegen het wel, zodat de stand tot het einde gehandhaafd bleef. Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter kon Oostrum dan ook terug zien op een goede en zeer ver diende overwinning. A.s. zaterdag: SVVDinslaken. Aangewezen: M. Gommans, J. Gcmmans, H. Gommans, P. Bonants, H. de Bruyin, V. Lucassen, G. Poels, Jeu Arts, T. Arts, M. Beerkens, Th. Swinkels, J. Verbakei. Aanvang 4 uur precies. Afmeldingen bij J. M. M. Gom mans, tel. 2351. Uitslagen: Leunen 1Brughusia 1 22 Sw. Boys 2Leunen 2 12 Holthees 2Leunen 3 22 Venlose Boys AlLeunen Al 21 Leunen A2-BW Al 1—6 Leunen BIBlerick BI 14 BW BI—Leunen B2 8—1 Oostrum B2Leunen B3 41 Leunen ClWittenhorst Cl 30 Leunen C2Venray C3 04 Hegelsom DlLeunen Dl 10 Leunen D2Venray D3 51 Leunen D3Venray D5 08 Holthees ElLeunen El 03 Leunen E2Melderslo El 012 Programma zondag 8 okt.: 2.00 Sw. Boys 1Leunen 1 v. 1.00 12.00 Leunen 3Venray 8 12.00 Merselo 3Leunen 4 v .11.15 Zaterdag 7 okt.: 4.00 Leunen 2Wanssum 3 2.30 Leunen AlSp. Irene Al 4.00 Hegelsom AlLeunen A2 v. 3.00 2.30 Wanssum BI-Leunen BI v. 1.30 2.00 LeunenB2-Hegelsom BI 2.30 Venray B4Leunen B3 v. 2.00 2.30 Wanssum Cl-Leunen Cl v. 1.30 2.00 Merselo Cl-Leunen C2 v. 1.15 11.00 Holthees Dl-Leunen Dl v. 10.00 11.00 Merselo Dl-Leunen Dl v. 10.15 11.00 DIS D2—Leunen D3 v. 10.15 10.00 Ysselsteyn El-Leunen El v. 9.15 10.00 Leunen E2Ysselsteyn E2 Uitslagen: Zaterdag 30 sept. (junioren): Bisschopsbeker SambeekOverloon 01 Kompetitie: Overloon EBoxmeer J 71 Vitesse '08 KOOverloon F 12 Zondag 1 okt. (senioren-: Overloon 1—SCMH 1 2—0 Overloon 2Volharding 3 11 VCA 3—Overloon 3 1—1 Programma zondag 8 okt.: Overloon 1 vrij. Vitesse '08 2—Overloon 2 12.00 u. Overloon 3Toxandria 2 12.00 u. Programma zaterdag 7 okt. (junioren) Boxmeer AOverloon A 15.00 u. Constantia BOverloon B 15.00 u. Overloon CVianen B 15.00 u. Ovreloon DVios '38 D 13.30 u. Overloon EAchates E 12.00 u. Milsbeek EOverloon F 12.00 u. BSV 1 VC Rooy 1 Na een helemaal gelijk opgaande srijd in de eerste set tot 99 kwa men onze dames los van het opge drongen spelpeil van BSV en druk ten door naar 915 setwinst. In de tweede set was hetzelfde beeld te zien alleen was het nu de tegenstan der die bij een setstand van 148 niet snel genoeg door kon drukken en door goede smashes kon VC Rooy nog tot 1414 bijkomen voordat BSV de set besliste met 1614. Dit was een enorme stimulans voor onze dames en in de derde set kreeg BSV geen enkele kans om tot punten sco ren te komen: 315 voor VC Rooy. In de laatste fase van de wedstrijd waren het weer de dames van VC Rooy die door goed en hard geplaat ste ballen de eerste gewonnen wed strijd op hun naam konden schrij ven. Laatste set 815. Een goed be gin s het halve werk op weg naar een kampioenschap. Hcvcc 1VC Rooy 2 Met een wedstrijd in Horst, die we maar zo vlug mogelijk moeten vergeten, zijn de dames van het tweede in de promotieklasse aan de kompetitie begonnen. Ondanks een minder nerveus begin in de eerste set 51 voorsprong, ging deze set toch nog met 1513 verloren. Voor al de technische ballen van de Hors ter dames kostten telkens weer punten en studdre het spel van onze dames keer op keer im de war. Na deze eerste set zag het pas gepromo veerde team het heelmaal inet meer zitten zodat ook de volgende twee sets met reesp. 158 en 157 ver loren gingen. Met meer zelfvertrou wen en minder overschatting van de tegenstander, zal het a.s. zaterdag veel beter lukken. VC Rooy 3VCT 5 Het 3e damesteam begon deze competitie meteen goed en wel met een verdiende overwinning op de Tegelse dames. Setstanden: 155, 15—8 15—4. VC Rooy 4Hovoc 5 In een met vlagen aantrekkelijke wedstrijd, verloren onze dames de erste wedstrijd met 31. Vooral de zenuwen en het feit dat deze dames voor de eerste keer samenspeelden, heeft hiertoe veel aan bijgedragen. Setstanden: 4-15 15-3 7-15 en 12-15. Programma zaterdag 7 okt.: Heren: VC Rooy 1Hevoc 17.00 u. VC Rooy 2Lyceum 2 20.00 u. Concordia 2V.C Rooy 3 17.30 u. vertrek 16.00 uur Dames: VC Rooy 2—VCT 2 15.30 u. AspargosVC Rooy 3 16.00 u. vertrek 15.00 uur VC Rooy 4Aspargos 2 14.30 u. Vertrek vanaf: Bar Le Coq d'Or. De tweede wedstrijd van 't eerste jun. team begon zeer goed. Na drie wedstrijden was de stand 21 door een zege van Jè Bonants en G. Phi lipsen. Hierna begon de afgang, al kostte dat Armada veel moeite. Via 25 en 35 werd het 37 tegen een te kloppen Armada. Gedurende de ze wedstrijd kwam duidelijk naar voren, dat men geen zelfvertrouwen had en de nodige beheersing en con centratie miste .Dit zal moeten ver anderen om succes te hebben. Red Stars 1 behaalde tegen Falco 2 haar eerste punt in de overgangs klasse. In een zeer moeizame strijd werd er een 42 achterstand weg gewerkt. Deze week komt 't sterke PAC op bezoek. Laten we hopen dat ook tegen deze tegenstander op z'n minst 1 punt wordt behaald. Red Stars 2 ontmoette haar groot ste konkurrent voor de kampioens titel. In een goede, maar eentonige strijd van verdedigen en aanvallen werd JSM met 82 teruggewezen. Door deze zege liep Red Stars 2 uit op z'n naaste konkurrent. Red Stars 5 speelde deze week 2 wedstrijden en wel tegen TTVG 1 en Meijel 4. Uit deze wedstrijden wer den 2 punten behaald. TTVG 1 bleek op maandag iets te sterk te zijn voor onze mensen. Meijel 3 daarentegen leed thuis een gevoelige nederlaag. Deze overwinning betekende de 2e zege van de Invaliden Sportclub Venray. Wedstrijden voor zaterdag: Red Stars 1—PAC 1 18.30 u. Looping 2Red Stars 2 17.00 u. Red Stars 4Noad 3 18.15 u. Red Stars 3Amnasta 2 Red Stars 5 is vrij. Oldra 2Red Stars 1 jun. land. De overige wedstrijden worden nog aan de zaal bekend gemaakt. k>c inkpuus- venray Ook bij de tweede kompetitei- wedstrijd, j.l. zondag, werd duidelijk dat je in de tweede klas met spel van een behoorlijk niveau moet ko men wil je iets bereiken. Techniek, taktaek en vooral ervaring spelen een enorm belangrijke rol. En die erva ring bezaten de spelers van W.I.K. uit Sdttard nu eenmaal veel meer dan wij. Goed, het werd 80 voor de tegenstanders maar die uitslag sug gereert een groter krachtsverschil dan de werkelijke sterkte van de teams was. Diverse partijen werden pas na drie lange games beslist, bijvoor beeld de twee herensingles van Pie- ter Janssen en Kees Stikkelman. De eerste verloor met 12-15 17-14, 8-15, de tweede met 14-18 ,18-17 en 16-18! Op dezelfde manier gingen de mixpaftij van Maria Michels en Pie- ter Janssen en het herendubbel JanS' sen-Stikkelman verloren. Elly Jans sen en K. Stikkelman redden het in de tweede mix ook net niet: 11-15 en 12-15. De damessingles en het damesdubbel gingen ook naar de tegenstandsters ook al omdat Anne- lies van Toor en Maria Michels niet zo op dreef waren als anders. Het grote pluspunt van deze wed strijd lijkt mij het veel hogere peil waarop er door onze spelers en speel sters gespeeld werd. In vergelijking met het vorig jaar is er een enorme sprong vooruit gemaakt. Vooral de herensingles en het herendubbel maakten een erg vakkundige indruk. Hopelijk wordt dat vakmanschap in de loop van de kompetitie nog wat vergroot. We zullen het hard nodig hebben. Hier volgt het banknummer van de club, waarop de kontributie voor een half of een heel jaar kan wor den overgemaakt: nr. 15.39.45.389 Badmintonclub „Ink puus" t.n.v. P. Janssen, Stationsweg 28, Venray. Uitslagen: Jun. land.: Red St. 1Armada 1 37 Senioren: Falco 2Red Stars 1 55 Red Stars 2—JSM 1 8—2 Konigslust 3Red Stars 3 37 DVO 3—Red Stars 4 2—8 Meijel 4Red Stars 5 46 Red Stars 5—TTVG 1 4—6 Uitslagen j.l. weekend: Jongens: Nuenen AlVenray Al 0—1 Venray BIConcordia C2 1—0 Meisjes: Venray F1Son F1 2—3 Heren: VenrayGeleen 1—3 Gr. Wit 2Venray 2 3—3 Dames: VenrayCivicum 0—3 Uitslagen maandag 2 okt.: BaltussenJakobs BommelThielen NoyensBeerkens G. PeetersLiebrand TijssenGerrits KrohSpee VerstegenBeerkens B. ClaessensKennis Stand na 6e speelavond: Noyens Beerkens B. Beerkens G. Claessens Zaal Kennis Korh Tijssen Baltussen Thielen Verstegen Rest 5 punten of minder Heren 2 leed in Venlo tegen Groen Wit 2 een grote nederlaag. Al gauw bemerkte Venray dat ook Groen wit niet opgewassen was tegen de snelle uitvallen en mede door hun keeper en hun ausputzer kon meni ge kans vrijdeld worden. Desalniet temin nam Venray al na 5 min. de leidiign. Uit een htrafcomer schoot R. Staal hard in. Even later wist W. Staal uit e enscrimmage voor het doel de stand op 20 te brengen en C. de Vocht verhoogde deze stand nog door vanaf de rand van de cir kel in de rechtse bovenhoek van het doel te schieten. Met een nogal rian te voorsprong begon Venray aan de tweede speelhelft. En toen pas voor t eerst faalde zowel de middenlinie als de achterhoede om de lange sla gen van Groen Wit af te stoppen. De ballen kwamen te dicht in de buurt van het doel en in 5 min. tijd moest Venray twee tegendoelpunten slik ken. Met de moed der wanhoop trachtte zowel voorhoede als achter hoede de gaten op te vullen, maar het lukte hen niet om de ballen te stoppx. Kort voor het einde misten enkele achterhoedespelers de bal en Groen-Wit scoorde de gelijkmaker. Een grotere deceptie was niet mo gelijk 3—3. Venray Al had alleen nog maar zwakke tegenstanders gehad en men sprak er zelfs al over in een zwakke poule te zijn ingedeeld. Te gen Nuenen Al echter moesten ze deze uitspraak al vlug terug nemen. Beide teams waren aan elkaar ge waagd. Wilde men winnen dan moest men alles geven. Gelukkig kwam Venray tamelijk vroeg al aan een voorsprong die hen bezorgd werd door J. van Meyel: 10. Even viel Nuenen weg daardoor Venray zelfs bijna aan een 2e doel punt kwam. Nuenen herstelde zich vlug en maakte Venray het zeer moeilijk met gevaarlijke uitvallen. In de 2e helft ging het Venray nog steeds goed tot 10 sec. voor het einde een straf push werd gegeven teg enVenray. De keeper wist wat er van hem verlangd werd en werkte de bal op een schitterende wijze langs het doel. Eindstand 10 voor Venray! Programma a.s. weekend: Zaterdag 7 okt.: Jongens Oranje Zwart A5Venray Al 14.30 vertrek 13.00 uur Venray 1—Gr. Wiit C2 13.00 Meisjes Venray F1Huac F2 14.30 Zendag 8 okt.: Heren: VenraySittard 14.00 Weert 3Venray 2 12.00 vertrek 10.45 uur Veteranen VenrayConcordia 12.00 Dames OedenrodeVenray 14.30 vertrek 13.00 uur 2—0 0—2 2—0 0—2 2—0 2—0 0—2 1—1 5 6 6 EERSTE DAN Voor de tweede maal in de ge schiedenis van onze judoclub, is het een lid van onze vereniging gelukt voor het eerste dangraad-examen te slagen. Na J. Linders is het nu Thea Lins- sen gelukt om zich door dit zware examen te slaan. Bijzonder verheugend is het feit dat dit aan een van onze weinige dames-leden is gelukt. Het is name lijk bijzonder moeilijk en het eist bijzonder veel doorzettingsvermogen om door te gaan deze hoogste graad van techniekbeheersing te bereiken. Misschien mag dit een stimulans zijn voor andere dames het judo te gaan beoefenen en hiermede het eventueel nog bestaande misverstand uit de wereld te helpen, dat judo uit sluitend een marmensport is. Komt U gerust een informeren op onze dinsdagse trainingsavohd op de zolder van paviljoen E op St. Ser- vatius van 5 tot 9 uur. Ook heren en jeugd zijn natuurlijk van harte welkom. Tot slot wensen we Thea Linssen van harte geluk met haar zwarte band. Zaterdag 30 sept. waren alle hand boogverenigingen van district XI te gast in Bakel, waar een wedstrijd was georganiseerd om de DVS wis selbeker. Elke vereniging moest tegen het gemiddelde schieten van het afge lopen seizoen van het eerste zestal. De bokaal die een hoogte heeft van plm. 60 cm zou in het bezit komen van het zestal dat het gemiddelde het dichtst, benaderde of er boven kwam. Jammer was dat St. Oda en Schutroe verstek moesten laten gaan. Het was een gezellige wedstrijd en elke vereniging deed haar best om deze enorme bokaal voor een jaar n hun bezit te krijgen. Als winnaar voor 1972 kwam, na het opmaken van de uitslag, tevoor schijn de Rare Schutters uit Over loon, dat 1149 punten bij elkaar ge schoten had en dat betekende 223 boven hun gemiddelde. No. 2 werd Griendsveen dat 147 boven haar ge middelde bleef; St. Joris uit Leunen 31 boven gem.; Sebastiaan Heide 15 pnt. boven gem. St. Hubertus Mer selo 9 boven gem.; St. Anna Venray bleef 2 pnt. beneden haar gemiddel de ;WilIem Tell, Oirlo 7 ben. gem.; Ons Genoegen America 19 ben. gem.; Diana Venray 22 ben. gem.; Ons Ge noegen Ysselsteyn 24 ben. gem.; Ba tavieren Castenray 40 ben. gem. en Trefpunt Tienray 109 ben. gem. Trefpunt kreeg als troostprijs een beker. Na afloop gingen alle schutters voldaan huiswaarts. Het volgend jaar zal deze bokaal dan in eigen dis- tnikt verschoten worden. P.D.V. DE ZWALUW Zoals bekend gemaakt is in het N.P.O. Orgaan moeten alle Benzing- klokken waarin afgelopen jaar een rood plaatje is gemonteerd terug naar de importeur. Van de meeste leden hebben we reeds een strook met afslag. Zij die dit nog niet ge daan hebben moet dit morgen zater dag, beslist inleveren bij A. van den Munckhof. Wacht hier niet mee, want dan moet u ze later zelf op sturen. Hoe en wanneer de klokken inge leverd moeten worden, leest U t.z-t. in dit blad. Zij die zondag as. duiven willen inzetten voor lossing op schouw burgplein i.v.m. luchtvaarttentoon stelling moeten deze duiven inzetten om 2.30 uur zondagmiddag bij A. van den Munckhof. Schoolstraat 33. We rekenen op uw medewerking. Zij die 'n eerste prijswinnaar of kam pioensduif willen tentoonstellen op geven zaterdagmorgen aan hetzelfde adres, waar U dan nadere inlich tingen ontvangt. Of deze tentoon stelling doorgaat is bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. Mogen we op aller medewerking re- kerten?

Peel en Maas | 1972 | | pagina 17