EBBERINK Goede gebruikte auto mobielen BARTELS BLIJFT ZUN VERF AANBIEDINGEN TEGEN OUDE PRIJSVERKOPEN Atebe Wij begrijpen hoe U tegen dat eerste brilletje van Uw kind opziet CAVAP 9Êt rea9eert dus prec,es aan Boekhandel v.d. MUNCKHOF Grotestraat 28-Venray Garage n.v. BEGROLAK strijkt soepel en dekt geweldig. Verkrijgbaar in 8 kleuren. Wij blijven deze prima VERF verkopen tegen speciale prijs. Grote bus BARTELS WITTE LATEX MUURVERF in het bek. paarse emmertje. Wij vertikken het om de prijs te verhogen 4kg. voor 25 m2 Veegvaste MUURVERF PASTA maakt PLAFONDS in een keer sneeuwwit Wij hand haven voorlopig de oude prijs 4 kg. goed voor 30 m2 CampTru Life. De borstprothese die de natuurlijke vorm het meest benadert. De Tru Life borstprothese is gemaakt van zacht schuim-plastic. Daarop zit een perfekt passende plastic vorm. Die is voor een deel gevuld met 'n vloeistof. Daardoor kan voor elke vrouw apart de vorm en het gewicht worden bepaald. Bovendien is alle lucht uit het omhulsel verwijderd. De vloeistof zoals bij een normale borst, i» Kortom: Tru Life is zo ftjKf volmaakt mogelijk. j||r Bovendfen: U kent Camp. Een degelijke naam. v Xi* HOEK MARKTSTRAAT - SCHOOLSTRAAT Op 24 oktober verschijnt bij de Staatsuitgeverij het vierde deel van de populaire editie van dr. L. de Jong „Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede we reldoorlog", getiteld Mei '40 - Maart '41. Op magistrale wijze laat de auteur het eerste bezet tingsjaar herleven. Het begon met een militair bewind dat al na enkele weken vervangen werd door een burgerlijk bestuur onder leiding van Reichskommissar Seyss-Inquart. Deze had van Hitler de opdracht gekregen ons land met een mengsel van dwang en vleierij de „Nieuwe Orde" binnen te loodsen. Die sluwe opzet werd aan vankelijk door slechts weinigen doorzien. Zeker, de aanhang van de NSB bleef beperkt, maar het kostte de Duitsers niet veel moeite het Nederlandse bedrijfs leven in hun oorlogsproduktie in te schakelen. Veel vooraanstaanden, de meéste secretarissen-generaal in de eerste plaats, waren er in die fase van de oor log, waarin alleen Engeland standhield, van over tuigd dat Duitsland niet meer verslagen kon worden zodat Nederland de Duitse suprematie diende te aanvaarden. Op de eerste anti-Joodse maatregelen werd door Joden en niet-Joden met grote volgzaam heid gereageerd. Tot in de eerste maanden van 1941 koesterde Seyss-Inquart dan ook het vertrouwen dat hij, mede door (Je vlotte gelijkschakeling van pers en radio, goede vorderingen maakte bij de verwezenlij king van zijn opdracht. Hij lette er niet op dat bij de brede volksmassa een gevoel van verontwaardiging groeide dat zich tenslotte ontlaadde in de Amster damse Februaristaking. De gebeurtenissen in de maanden tussen de capitula tie en die staking worden door de auteur even indrin gend als openhartig beschreven. Het vierde deel bestaat uit twee boeken met in totaal 886 bladzijden tekst en 76 fotopagina's met meer dan 100 afbeeldingen. De prijs van dit dubbele deel be draagt f 32.50. Mededeling aan geïnteresseerden die wel of nog niet hebben ingetekend Door middel van deze bestelbon kunt U een exempl. laten reserveren en U desgewenst ook laten noteren voor de volgende delen bij verschijnen. Wij nemen aan dat U het boek na 24 oktober komt afhalen. Wanneer U het boek op een andere wijze wilt ont vangen verzoeken wij U ons dit even te laten weten. BESTELBON (O) Gelieve voor mij te reserveren het vierde deel van „Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e wereldoorlog", populaire editie, f 32.50. Het boek zal worden afgehaald. Ik wens tevens van de reeds verschenen delen te ontvangen. (O) deel 1, Voorspel f 17.50 (O) deel 2, Neutraal f 16.00 (O) deel 3, Mei '40 f 18.50 (O) Noteer mij ook voor de volgende delen in deze reeks (nog circa zeven delen). (Tussen haakjes zwart maken indien gewenst. afzender, naam Straat Plaats OPEL REKORD CAR. 5-d. 1970 - 45.000 km. - d.gr. OPEL REKORD 1500 1967 gereviseerde motor OPEL REKORD COUPé 1964 - zilver - f 450,- OPEL REKORD 1700 1963 - wit - f 300,- OPEL ASCONA 1600 1971 - 43.000 km. OPEL KADETT 1972 - 19.000 km. - rood OPEL KADETT 1971 - groen - 28.000 km. OPEL KADETT 1970 - groen - 20.000 km. OPEL KADETT SPECIAAL 1969 - 72.000 km. d.groen OPEL KADETT 1963 - I.blauw - f 500,- FORD 1300 L COUPé 1971 - bruin - 70.000 km. FORD 12M 2-deurs 1967 - 45.000 km. - f 2400,- FORD 17M 2-deurs 1966 - w«t - f 1600,- FORD 12 M 1964 - rood - zeer mooi RENAULT R 4 EXPORT 1969 - rood 47.000 km. V.W. 1302 - KEVER 1971 - 7000 km. - f 6300,- VOLKSWAGEN 1300 1969 - rood - 50.000 km. V.W. VARIANT 1967 - blauw - f 1100,- V.W. 1200 1966 - grijs - heel mooi V.W. 1200 DE LUXE 1962 - wit - f 250,- SIMCA 1100 LS. 1968 - rood - f 2600,- AUSTIN A 60 1964 - rood - f 100,- FIAT 850 1968 - blauw - f 2300,- FIAT 850 1967 rood 65.000 km. Alle prijzen zijn incl. BTW INRUIL - FINANCIERING VERZEKERING O. OOSTRUMSEWEG 4 VENRAY TELEFOON 2541 -.11 li O TT. vwOWW InvtvHueuWl U vindt het enorm verdriétig wanneer U te horen krijgt dat Uw kind aan een brilletje moet. Maar het kan niet anders, precies als het voor miljoenen andere kinderen niet anders kan. Gelukkig kunnen wij U heel wat kinderbrillen tonen die leuk en vlot staan. En maakt U zich ook geen zorgen over ravot-risico's. U kunt onbreekbare glazen bij ons kiezen. Komt U maar gerust met Uw eerste brilzorgen naar ons. Wij begrijpen ze. We zullen ze U een stuk lichter maken. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. Voor kinderbrillen geldt een EXTRA vergoeding van 7,50 resp. 11.- Camps Brillen GROTESTRAAT 14A - TELEFOON 04780 - 2409 - VENRAY R9 bartels

Peel en Maas | 1972 | | pagina 10