DE LELIE Venray - Plan Brükske 14" TE KOOP MEDEWERKSTER voor op kantoor Berden - Trienekens Bar-kelner gevraagd DISCO-BAL 1 EK SHOW Inn The Foal voor Transistorradio'! LUXOR-THEATER Venray Premie - Koopwoningen W.A.O. SOEST STREEKSCHOUWBURG VENRAY Abonnementen 1972 -1973 GODSPELL II ii s i fima martens uwtay Duivels op motoren UEMANS TELEFOON 04780 - 2468 TONEELSERIE U SPREEKT MET UW MOORDENAAR, Hitchcock maakte er een film van. DE DRIE ZUSTERS, wordt nu reeds als de be langrijkste toneelvoorst, van 1972 beschouwd. Toprolbezetting. DE KLEINE HUT, Klucht met Bob de Lange en Paul Cammermans. DAGBOEK VAN EEN GEK, Solotoneel van Henk van Ulsen. Keuze uit repertoire G.L.T., GLOBE, CENTRUM en THEATER. CABARETSERIE Contact opnemen met de kassa. De beste plaat sen zijn eruit. CABARET/TONEEL 1. Paul van Vliet (1 mei extra voorstelling) 2. Dagboek van een gek of Miel Cools, 3. Don Quishocking of Miel Cools, 4. Toneelstuk naar keuze, 5. Keuze uit G.L.T. voorstellingen of con certen. CASINOSERIE 1Paul van Vliet of Biljana (ijsrevue), 2. Anatevka Tosca, Godspell of Vico Torriani, 3. Godspell, Tosca, of Biljana, 4. Toneelstuk naar keuze, 5. Klucht o.a. Meisje om in je zak te steken, Mathieu Legros, G.L.T. MUZIEKSERIE 1. Tosca, 2. Ballet de Senegal, 3. Ballet van Vlaanderen, 4. Brabants orkest, 5. Limburgs sym- phonie orkest. COCKTAILSERIE 1. Hoofdstadoperette, (lm weissen Rössl), 2. Bal let Africain de Senegal, 3. Mathieu Legros (blij spel) of klucht G.L.T. 4. Biljana muziek, zang en dans op de schaats, 5. Irma la Douce met Dag- mar Koller. COMBI/POPULAIR 1. Dagboek van een gek, 2. Mathieu Legros (blij spel), 3. Troubadour Miel Cools, 4, Concert naar keuze,. 5. Klucht Groot Limburgs Toneel. Wij adviseren U voor de indeling van de plaatsen contact op te nemen met de kassa, aangezien bij een aantal voorstellingen de beste plaatsen weg zijn. De voorstellingen voor Toon Hermans zitten vol. Wij nummeren de abon nementsbestellingen wel door, omdat wij hopen, dat er nog één of meerdere voorstellingen bijkomen. De beslissing neemt Toon Hermans in September. PAUL VAN VLIET Het is ons gelukt om op 1 mei een extra voor stelling van hem in te kunnen boeken. De ca baretserie krijgt 5 oktober of desgewenst 1 mei De andere series krijgen automatisch 1 mei. 23 september OPENING SEIZOEN 1972 - 1973 Wordt nu reeds als een nieuwe „Hair" be schouwd. De muziek komt beslist op de hitparade o.a. Day by day. Elseviers week blad schonk er op 23 juni ruime aandacht aan. In Londen en Parijs is de voorstelling maanden van tevoren uitverkocht. DEZE VOORSTELLING KAN OOK LOS, dus buiten het abonnement besteld wor den en wel vanaf heden. De prijs is f 15.50 voor alle plaatsen. GROEPSBESTELLINGEN Dringend aanbevolen dit spoedig op te geven. WIJ ADVISEREN De Hitchcock thriller U SPREEKT MET UW MOORDENAAR. De Italiaanse opera met TOSCA. Anatevka (nog beperkte mogelijkheid). Godspell, nieuwe rock-musical als „Jezus christ Superstar. Biljana, folklore op ijs, met vele schaatskamp. De kleine hut, daverende klucht met grote bez. Ballet van Vlaanderen, voor liefhebbers iets bijzonder. Ballet Africain de Senegal (bep. mogelijkheid), lm Weissen Rössl (Hoofdstadoperette) de spe ciale versie met VICO TORRIANI (in Nederland uitsluitend in Venray) is bijna uitverkocht. WIJ VRAGEN VOOR DIRECT VOOR HELE OF HALVE DAGEN GROTESTRAAT 9 - VENRAY - TELEFOON 04780-1526 SCHOONMAAKBEDRIJF Wegens reorganisatie van ons bedrijf vragen wij 2 GLAZENWASSERS of personen die hiervoor willen worden opgeleid. 8 NETTE DAMES voor de afd. kantooronderhoud 2 MANNEL IJ KE WERKNEMERS voor nachtdienst. Naast een hoge beloning bieden wij U uitstekende sociale voorzieningen, bedrijfskleding en een prettige werkkr. Komt U eens informeren op ons nieuw adres HOENDERSTR. 85 - TELEFOON 1837 VOOR WEEKENDS TELEFOON 3 8 4 8 c Bar-Dancing Inn the Foal Bar-Dancing Inn the Foal 00 ZATERDAG en ZONDAG ra o de nieuwste plaatjes zijn weer binnen. Een lekker glaasje bier kan U geboden worden, in de rustige, gezellige sfeer van f Qi -I O -3 DjisjeésCOBY en DICK 7 0) Bar-Dancing Inn the Foal Bar-Dancing Inn the Foal TELEFOON 1567 b.g.g. 2468 Donderdag 8.30 u. Vrijdag 11 u. Zaterdag 11 u. Zondag 6.45 en 9 u. Dinsdag 8.30 u. Hij logeerde in een pension voor meisjes studenten. De vrolijke kleurenfilm 18 JAAR. Donderdag 12 juli 8.30 u. 18 JAAR. Vrijdag 8.30 u. Zaterdag 8.30 u. Zondag 4.30 u. Maandag 8.30 u. Woensdag 8.30 u. DE 24-UURS DODENRIT MET ONBESCHRIJFELIJKE SENSATIES! Stuntwerk van Rob Slo- temaker, Toine Hezemans Han Akersloot. Kleur - Scope AAN DE VELTUMSE KLEFFEN ZIJN TWEE DRIVE-IN WONINGEN TE KOOP WAARVAN EEN HOEKWONING Deze 5-kamer woningen bevatten o.m. centrale verwarming, c.a.-systeem, garage, badkamer m. ligbad, aparte 2e toilet, aangelegde voor- en achtertuin, grote eetkeuken met ontbijtbar, veel bergruimte, eigen warmwatervoorziening enz. 90% financiering - aanvaarding in overleg Belt u meteen even voor meerdere inlichtingen. Algemeen Makelaars- en Assurantiekantoor Amak Nederland n.v. Dirckteur W. A G. Hutmg. makelaar' in assurantiën en onroerende goederen Venray, Patersstraat 16, Tel. 04780-3456- "ABCI lid NBM lid NVA Buiten kantooruren bereikbaar onder 3108-2308 Op zeer korte termijn na de Bouwvak-vakantie wordt .'in dit plan, op een terrein, dat bij uitstek gunstig gelegen is direkt nabij de Sportvelden van St. Servatius en tevens grenzend aan het toekomstige winkel-centrum van dit plan, be gonnen met de bouw van een project Deze woningen beschikken allen over o.a. L-vormig of Z-vormige woonkamer; Uitgebouwde royale keuken; Garage-berging; 3 flinke slaapkamers; Complete douchecel; Bergzolder; Voor- en achtertuin; De KOOPSOM van deze woningen is van f 57.150,- all-in tot maximaal f 62.450,- all-in, waar bij nog geen rekening is gehouden met de nog door de koper te ontvangen RIJKSBIJDRAGE, die in grootte varieert van minimaal f 10.773,- tot maximaal f 14.750,-. Last per maand na aftrek van Rijksbijdrage is vanaf f 179.- waarbij het mogelijke belasting voordeel nog niet is ingecalculeerd. Folders, inl. en verkoop via bemiddeling van makelaarskantoor ONFOERENDE GOEDEREN A HENSENIUSPL'F.IN 1. TELEFOON 04/80-3636

Peel en Maas | 1972 | | pagina 4