De grootste actieve z zijn zaterdags tot 6 ji Kerkelijke Diensten Te veel blubber op de vuilnisstortplaats Vredeskerk Vearcy Zilv VAMOS A VER van 9 tot en met 15 juli re parochiekerk venraï 9 juli: Veertiende zondag door het jaar. Vierde eeuwfeest van de marte laren van Gorcum. (Gregoriaans 2e Mis voor meerdere martelaren Sa- pientiam!). Zaterdag: 19.00 Nederlandse hoog mis, ant. Jan van Kessel mevr. Thijssen-Lenssen vwg. buurtvereni ging „Helpt Elkander"- Zondag: 8.00 gelezen H. Mis, int. Hub. Janssen en zuster Johanna (st.); 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. Lam bert Cleven als jgt.; 11 00 nederland- se hoogmis, int. Johannes Kersten; 18.00 gelezen H. Mis, int. mevr. Zwe den-Oy mans vwg. de buurt. Maandag: 8.00 mevr- Thijssen vwg. KW; 9.00 Martinus v. d. Ven; 19.00 Jan Swaghoven (vwg. Annie). Dinsdag: 8 00 gez. Janssen en fam.; 9.00 overl. ouders, broers en zusters Oudenhoven; 19.00 overl. fam. Wijn hoven-Peters. Woensdag: 8.00 J H. Renkien; 9.00 Martinus v. d. Ven; 19.00 ouders Kronenberg-Clancette en zoon Lam bert ouders Coenen-Houtackers. Donderdag: 8.00 L. Maas (Bond v. Bejaarden en gepens); 9.00 mevr. Thijssen-Lenssen vwg. de buurt. Vrijdag: 8.00 gez. Janssen en fam.; 9.00 voor 'n bijzondere intentie; 19 00 mevr. Pouwels en zoon Frans. Zaterdag: 8.00 Jac. van Eijk; 9.00 Harrie Messemaeckers; 19.00 Piet Hanen moeder Flinsenberg en dochter Annie. Akolieten: Zaterdag 8 juli: 19.00 Huub Goo- ren en André Gooren. Zondag 9 juLi: 8.00 Jos Laurensse en Huub Janssen; 9 30 Martin Spee en Caspar Michels; 11.00 Jos Bex- kens en Jeanne Verbeek. Misdienaars: Zondag: 18.00 Peter Janssen en Willy Rongen. Maandag, dinsdag, woensdag: 19.00 Hans Martens en Antoon Linders- Vrijdag: 19.00 Marcel Jeurissen en Frans-Jan van Gerven. parochie paterskerk 7e zondag na Pinksteren. Feest van de H. Martelaren van Gorkum. H. Missen: 7-30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15 en 18.00 avondmis. Vrijdag: 16.00 gez. H. Mis bij ge legenheid van het 25-jarig huwelijk Geurts-Borkes; 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededeling: 1. Vrijdag 7 juli dus deze week vrijdag komen Italiaanse koren van de Pueri Cantores de avond mis van 19.00 uur opluisteren- We hopen, dat U komt luisteren. 2. Zondag 9 juli wordt het feest her dacht dat 400 jaar geleden de Martelaren van Gorkum om hun geloof in de waarachtige tegen woordigheid van Christus in het Altaar-sacrament en het primaat schap van de Paus werden ver moord. Daarbij waren ook enkele Limburgers n.l. Hieronymus en Antonius van Weert. 3. Zondag 9 juli zingen wij de hoog mis met ons dameskoor. Mag ik rekenen op onze meisjes, die thuis zijn? Zondag 10.15 uur dus. Misintenties: Zaterdag: 18.30 overl- fam. Botden- Jeunissen. Zondag: 7.30 parochie; 9.00 overl. fan». Swinkels-Michels en dochter Gertrud; 10.15 Gradje Custers; 11.45 overl. ouders Emonts-Hanssen en dochter; 18.00 Jacobs-Janssen. Maandag: 7.45 Clarita Romijn-Snij- ders; 8 30 .t.e.v. de H. Geest; 19.00 ter ere van de H. Geest. Dinsdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 M- Muijsers (DO); 19.00 uit dankbaar heid. Woensdag: 7.30 Selida Virginia Rojer; 8.30 Jo Maurer (v. d. buurt). 19 00 overl. moeder Kleeman-Hinke. Donderdag: 7.45 gelovige zielen; 8.30 overl. fam. Bouten-Verschuren; 19.00 uit dankbaarheid. Vrijdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Jo Maurer (v.w. vrienden); 16.00 25- jarig huwelijk Geurts-Borkes; 19.00 gezinsmis, Johanna Loonen-Hendrix- Zaterdag: 7.45 gelovige zielen (of ferbus); 8.30 Jo Maurer (v.w. de buurt). Dienbeurten Akolieten (9 t.m. 15 juli) Zaterdag: 18.30 Peter Bonants en John Bonants; 7.30 Bert Janssen, Luc Janssen; 9.00 Jos Jeuken, Frans Jeu ken; 10.15 Jac. Claessens, Mari Fleur- kens; 11-45 Eric Cornelissen, Geert Hendricx. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Richard Janssen, Wolter Blaaupot. Dinsdag, woensdag, vrijdag: 7.45 Mare Cornelissen, Jeroen Cornelis sen; 19.00 Ronny Clevers, Rerté van Hooren. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Loet Arts, Maarten Arts; 19.00 Hans v. d. Bekerom, Henny Clephas. Vrijdag 14 juli 4 uur (25 jarig hu welijk): Peter Claessens, Marc van Hemert. Veertiende zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Door het jongerenkoor wordt deze avond de bekende „Emmaus-mis'' gezongen met begeleiding van het orkest van de personeelsvereniging van Rank Xerox. Alle aanwezigen kunnen meezingen, want de liederen van deze mis kennen we allemaal- Zondag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Hendriiks-Seijkens; 9.00 lees mis voor overl. ouders Piet Evers en Maria Evers-Clevers; 10-00 hoogmis voor overl. Hendrina Rijbroek- Neijenhuis. Nederlandse gezangen door het kerkelijk zangkoor; 11.30 leesmis voor overl. Leo Cox; 18.30 avondmis voor overl. WilheLmina Pouwels-Peters. Maandag: 8.00 leesmis tot voor spoedige beterschap (E.)19.00 uur avondmis voor overl. Koos St. Nico- laas (van familieleden)- Dinsdag: H. Benedictus (Abt). 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermeltfoort; 19-00 avondmis voor overl. Johannes de Jong. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Cato Folbers; 19.00 avondmis voor overl. Petronella Driessen-Wagema- kers (buurt). Donderdag: 8.00 leesmis voor va der en kinderen en overleden moe der; 19.00 avondmis voor overl. Ria Derks-Janssen (buurt). Vrijdag: 8.00 leesmis tot intentie van de bedevaartgangers naar Lour- des 1972; 15 00 plechtige huwelijks inzegening en eucharistieviering voor het bruidspaar Voermans- Ewalts; 19.00 avondmis voor overl. ouders Simons-Jacobs. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Emonts; 19-00 avondmis voor de overl. fam. Rouvroye-Ritzen. Misdienaarslijst van 916 juli Zondag: 8 uur Hub Arts en Peter Nooyen; 9 uur M. -Dicker en W. Her mans; 10 uur G. Raaymakers, L. Si mons en H. Reybroek; 11.30 René vna Wijk en Tonny Raaymakers; 18.30 St. Peeters en Arnold Theuws Week I: 8 uur Peter ooyen en M. Dicker; 19 uur Tonny Raaymakers en Arnold Theuws. Week II: 8 uur St. Peters en Eric Vennekens; 19 uur René van Wijk en Th. van Els. hervormde gemeente Zondagmorgen gaat de Weleerw. Heer Keers weer voor in de aula van Den Hoebent aan de Westsingel, aan vang half tien en om elf uur an de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck. Gedurende de maand juli is het kontaktadres van de kerkeraad: de Heer A. Twigt, Veltumse Kleffen 110 tel 3110. Bij diens afwezigheid kan men ook voor alle inlichtingen te recht bij de heer Kousemaker, Lang straat 60a, tel. 2131. farochiekerk oostrum Zondag: 7e zondag na Pinksteren- 8.30 Cath. Bovée-Hartelo; 10 uur Hoogmis gest. jrd. fam. Raedts-Ver- hees. Maandag: 8.00 tot zekere intentie. Dinsdag: 8.00 overl'. fam- Thielen- Steegis. Woensdag: 8.45 Pierre Vandeven- ne. Donderdag: 8.00 Theodora Arts- Peters. Vrijdag: 8.00 zekere intentie; 15-00 gez. H. Mis tot dankzegging 25-jarig huwelijk Valckx-Broeren. Zaterdag: 15.00 huwelijksmis voor het bruidspaar Berden-Camps; 19.00 Wim Emons en overl. fam. Houwen- Jacobs. PAROCHIEKERK oirio z7e zondag na Pinksteren. Zondag: 8 30 jaard. Gerardus Kem- melings; 10 uur maandd. Herman Holleman. Maandag: 7.30 leesmis. Dinesdag: 7.30 leesmis. Woensdag: 7-30 leesmis. Donderdag: 7.30 leesmis. Vrijdag: 7.30 leesmis. Zaterdag: 15.00 uur Hoogmis b.g.v. 25 Prof essief eest Zuster Jacinta (Classens) en Broeder Cletus (Clas sens); 1900 maandd. P. van Rijs- wijek. Kinderkoor. •parochie castenray - Week van 815 juli. Misdienaars: Peter en Henk Strij- bos; Jac. Wismans en Jos v. Kuyck. Hoogmis: Willie en Jos Duyckers. Zondag: 14e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 uit dankbaarheid (V.). Zondag: 8.00 jaardienst zlg. Joh. v. Eindt; 10 uur maanddienst zlg. Hen- -Sooja uaaS ja uftz qaaM ap jooa drik Philipsen. missen. Zaterdag: 17.00 H. Mis bij gelegen heid van zilveren huwelijksfeest Vis- sers-Steeghs; 19.00 zlg. Martin Wis mans. 14e zondag door het jaar- Zaterdag: 19.00 leesmis voor An toon Voermans. Zondag: 7.30 lsm. v. Anna Gom- mans-Jenniskens, vanw. de buurt; 9.00 hgm. v. past A. de Bot; 10.30 Jongerenviering v. Johannes en Jo hanna Janssen-v. d. Berg en overl. kinderen. Maandag: 7 30 lsm. v. Hub Claes sens; 18.30 lsm. v. Maria Loenen- Thielen en Jan Loenen; 19.00 lsm. v. Gertruda Jenniskens-Droesen- Dinsdag: 7.30 lsm. v. overl. fam. Arts-van Cuijck; 18.30 lsm. v. Leo Loonen; 19.00 lsm. voor Jo v- Meijel. Woensdag: 7.30 lsm. v. Martin Di- reks en echtgen.; 18.30 lsm- v. overl. fam. Loonen-Weijs en overl. kinde ren; 19.00 lsm. Peter Emonts, echt genote en Antoon. Donderdag: 7.30 lsm. v- Hendrik Heesen en echtgen.; 18.30 lsm. v. An toon Smets; 19.00 lsm. v. Gerard Jen- niskens- Vrijdag.' 7.30 gest. jrd. v. Peter Joh. Arts en Maria Poels; 8.00 gezon gen jrd. v- Gertruda van Dijck-Smits; 14.00 zilveren huwelijk Janssen- Hanssen; 19.00 lsm. v. Anna Gom- mans-J enniskens. Zaterdag: 7.30 gezongen jaard. voor Wim Weijs; 8.00 lsm. v- Theod. Bou ten en echtgen. Misdienaars: 7.30 Theo Bouten; 18.30 Theo Loenen; 19.00 Peter Ja cobs. Akolyten: 19 00 Aloys van Hees en Rob Beckers; 7.30 Ben Will ems; 9.00 Jacq. eldens, Leo en Piet Reintjes, Har van Hees. Huwelftksafk.: Bert Emonts en Mien Ewals (Veulen). Gedoopt: Saskia Arts. Zondag: 7e zondag na Pinksteren. Zaterdag en zondag bijz. kollekte voor zuster H. Janssen bij haar ver trek naar Africa. Zondag: 8 uur lsm- voor zal. Ar nold Janssen en echtg. en zoon Leo. 10 uur Hgm. jgt. voor. zal. Anna Vol- (lenberg-van Rijswijck. Maandag: 8 uur 2e zeswekendienst zal. Gerardus Hendrix. Dinsdag: 8 uur lsm. uit dankbaar heid (fam- de Lauw). Woensdag: 8 uur lsm. tot bijz. int. (fam. Groetelaars). Donderdag: 8 uur lsm. zal- Theod. Jacobs en zoon Leo. Vrijdag: 8 uur lsm. tot bijz. inten tie (L.)3 uur .pl. Hoogmis ;bij huwe lijk voor bruidspaar B. Emonts en M. Ewalts. Zaterdagavond1 7.30 Hgm- jgt. voor zal. Jan v. d. Goor. Lector 9 juli: J. van Oers- Akolieten Mat. Janssen, Jan This- sen, Theo Mulders. iuctcraat heide Veertiende zondag door het jaar. Zondag: 7.30 leesmis voor Oma Vousten; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: Jos Derikx en Jan Ewals. Misdienaars van de week: Bert je en Johan Maas. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden van Heijster. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Sjef Wallems. Woensdag8 uur leesmis uit dank baarheid tot int. van de familie Mi- chels-van Dijck. Donderdag: 8 uur leesmis. Vrijdag: 8 uur leesmis. Zaterdag: 8 uur leesmis; 19.30 uur avondmis tot int. van de familie Janssen-Thielen- parochie ysselsteyn 7e zondag na Pinksteren- Zondag: 8.30 leesmis v. Jacoba In 't Hulst-Deenen best. door de Wed. Jacobs-Jans; 10.00 Hoogmis v. d. pa rochie; 11-30 leesmis uit dankb. voor het welslagen voor een examen. Maandag: 7.30 maandd. voor Piet Winnen. Dinsdag: 8.00 maandd. v. Godfried Puts. Woensdag: 8 00 maandd. v. Chris- tiaan Gijsbers. Donderdag: 8.00 jaarg. v. Antoon Janssen en Maria Winnen. Vrijdag: 8.00 leesmis v- Jacoba In 't Hulst-Deenen best. d.d. bejaarden vereniging. Zaterdag: 19.30 gestichte leesmis v. Peter Johan van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. RECTORAAT l'REDEPEEL Zondag: 7.45 vroegmis voor het welslagen-van het Vredefeest; 10 u. hoogmis v. d. zielerust van Johanna M. Arts-Kuipers. Door de week H. Mis 7.45 uur- Maandag: v. d. zielerust van P. Vogelsangs. Dinsdag: t.b-i. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: v. d. zielerust van Jo hanna M. Arts-Kuipers. Vrijdag: v- d. zielerust van een overledene. Zaterdag: 19.30 avondmis v. d. zie lerust van T. Botden. Er is de afgelopen week het nodige geconfereerd op Venrayse ge meentehuis. De oorzaak is de blubber, die de vuilnisstortplaats in het Venrays Broek dreigt te overspoelen en bovendien levensge vaarlijk blijkt. De bedrijfsafval van de Nestlé- fabriek, t.w. de in loog afgeweekte aardappelschillen en 9tukken aard appelen beginnen een groot probleem te worden. Nestlé heeft namelijk de toestemming gekregen deze afvallen voorlopig te lossen op de vüilnisstort- plaats in Venrays Broek, tot men de methode gevonden zou hebben, deze afvallen weer om te zetten in vee voeder. Daarbij is men indertijd uit gegaan van de toestand, zoals die in Vlaardingen zich liet aanzien, waar deze afvallen in vrij natte vorm uit de fabriek kwamen. Het daarin voort komende water trok echter snel weg. In Venray is men echter een iets ander procédé gaan volgen, waarbij de schil door middel van loog van de aardappel gescheiden wordt. Nu is de afval geen natte stof, doch een brij-achtige massa. Wanneer deze brij „gestort" ds, stolt alleen de op pervlakte en gaat een soort gistings proces beginnen, dat uiteindelijk zorgt dat de loog op een gegeven moment gaat verdwijnen, doch dat er tevens oorzaak van is, dat deze af vallen lang blubber blijven- Wie in deze blubber valt, kan er zonder hulp onmogelijk uit. Dat is enkele kinderen reeds gebleken, die bij het spel in deze rommel te recht kwamen en die men slechts met de grootste moeite er uit heeft kunnen halen. NIET NAAR DE STORTPLAATS Daarom heeft de gemeente, hoewel de gemeentelijke stortplaats duide lijk is afgerasterd, door middel van waarschuwingsborden op de toe gangswegen op dit gevaar geatten deerd. Bovendien hebben beheerder en politie de opdracht er 9treng op toe te zien, dat men de stortplaats niet zonder reden betreedt. Onbevoegden worden onmiddellijk van het terrein verwijderd, terwijl men tevens de kans heeft verbali- seerd te worden. Het is dus in 't belang van de kin deren dat de gemeente de ouders vraagt er op toe te zien, dat hun kin deren NIET naar de stortplaats op het Venrays Broek gaan. TE VEEL VAN HET GOEDE Een tweede probleem dat door deze brij ontstaat, komt voort uit de hoe veelheid afval, die wordt aangebo den. Doordat het spul zolang brij blijft, kan men niet als bij gewoon afval laag op laag storten, maar deidt hier alleen maar het spul uit, dat zo doende veel meer plaats nodig heeft, dna was voorzien. Men moet ofwel dammen aan gaan leggen of een aparte losplaats maken voor deze brij. Hierover zijn besprekingen gaande, aangezien anders de toe komst van deze vuilnisstortplaats in gevaar gaat komen, temeer waar men deze brij, juist als gewoon afval, niet met zand kan afdekken, hetgeen voorschrift is En waar het hier gaat om hoeveel heden van 50 tot 80 ton afval per dag kan men zich voorstellen, dat deze aardappel-afval de mensen van de vuilnisdienst toch wel voor proble men zet „We zetten alles op alles om van deze afval in de toekomst veevoeder te maken, maar hebben het procédé daarvoor nog niet onder de knie i gc d< aldus Ir. trumse faf' kingen lei instar trie en ei ven, aldi het is best daag of de toevoeg vuilnissto >1 lsho: ek. le h: s en jn o ddez nie De moe|l ontstaan, kingstafejni Waar onbekenc^n; contain* de stortpl niet frissdo] ner e an c laat khe< illen ïoeti ar taai br d •P lts. dad Iers aras Sal* A.s. v] geleden in café afdeling ArbeidsT, opgericht.] Het waiia de bloeiende KAB aktiviteitq, En dat van <k kaï van een iouwi leerd weit He wonder d naé de voorzit^r v deling, oqhet parochiekerk merselo 7e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor Antoon Arts. Zondag: 8.30 H. Mis voor Johannes Lemmens; 10.00 Hoogmis voor Thijs Arts; 11.30 H. Mis voor Antoon Ver haag en overl. fam. Maandag: 8.00 gez- H. Mis voor overl. fam. van Rijswijck-Custers. Dinsdag: 8.00 gest. jgt. voor Coen- radus Klaassen en echtgenote. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor overl. ouders Poels-Wismans. Donderdag: 8-00 gest. jgt. voor Eg- bertus Beckers en Petronella Klaas sen. Vrijdag: 8.00 gest. hoogmis ter ere van het H. Hart. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor leden en overl. leden van de Vee verzekering. Misdienaars: zondag 8.30 Jacobs- Versteegen; 10.00 Bouten-Wismans 11.30 van Hoof-Muysers ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Con motivo de las vacaciones no habra Misa espanola en la Ermita de regreso de nuestros amigos de Es- makt, hasta mediados de agosto, al pana y la reapertura de los colegios La fecha exacta de la primera Misa después de las vacaciones sera indi- cada en este semanario „Peel en Maas". autosport Zondag j.l. werden er weer auto- speedwaywedstrijden verreden in België. Zoals eerder vermeld, waren onze Venrayse rijders Schoenmakers en Bonants speciaal hiervoor uitge nodigd. In het sterk geaccidenteerd terrein waar dit circuit speciaal aangelegd was, werden snelheden van over de 100 km gehaald, daar deze baan zich er volledig voor leende. Het moge een pluimpje zijn voor onze zuider buren. In de VW klasse werden 3 man ches verreden, waarvan Schoenma kers er een op zijn naam wist te schrijven. Bonants werd eenmaal tweede, maar moest de 2e en 3e manche ver stek laten gaan door machinepech. Daar in de finale alle rijders aan de start kwamen zat er voor onze Venrayse rijders nog een kans in- Deze kans hebben ze dan ook waar genomen met het resultaat dat Bo nants als eerste in de 1300 cc onder de zwart-wit geblokte vlag doorging, terwijl Schoenmakers, ondanks de grote tegenstand nog een eervolle 5e plaats bezette. Al met al een succes voor onze Venrayse rijders, die in deze takt van sport Venrays eer hoog houden. GESLAAGD Op het te Utrecht gehouden Staatsexamen slaagde voor Neder landse Taal en Letterkunde M.O. de heer G- Keijsers uit Ysselsteyn- Aan de Hogere Technische School te Venlo slaagde de heer J. H. J. Martens uit Leunen voor het eindexamen Werktuigbouwkunde. A.« pers< (Gin hetvv voetl Oost De spelf uti: 12.3C 1395 13.4C 14.1E 14.5( 15.25 Oi Ik plaa Ie kom

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2