O rCOENEI\fH rob van haaren TI balie-assistent(e) Nederlandse Credietbank Martens d i rekti e-sekreta resse (k HAavJe pcd 2ff.' electro heeft nog veel fijne en veilige electrische huishoudelijke apparaten kom 'ns kijken kijken kost niets kopen niet veel DONDERDAG 13 JULI MET HEEL VEEL KOOPJES BEGINT BIJ ONS IN AL ONZE DE OPRUIMING AFDELINGEN Er staat 'n STOEL op U te wachten jm SCHOOLSTRAAT 29 TELEFOON 2751 14- ■c&/z£ Sxcon Voor ons kantoor in Venray De Nederlandse Credietbank heeft op haar kantoor in Venray, dat in een fase van dynamische groei verkeert, een leuke baan voor een Op een van onze grotere kantoren, waar een plezierige sfeer van aktiviteit heerst, krijgt zij een gevarieerde taak. De direktie-korrespondentie hoort daar uiteraard bij, maar ook werkzaamheden in de representatieve sfeer zoals het regelen van afspraken en het onderhouden van kontakten met kliënten en kollega's. Afgezien dus van een behoorlijke vaardigheid in het stenograferen en typen, vergt de funktie tevens een zekere organisatorische aanleg en goede kommunikatieve eigenschappen. Ervaring en/of een sekretaresse-opleiding is zeer gewenst. Wij vinden het belangrijk, dat zij met haar optreden zal weten bij te dragen tot de plezierige werksfeer. Wie zich tot de boven omschreven funktie aangetrokken voelt, kan zich schriftelijk of telefonisch in verbinding stellen met de direktie van de Nederlandse Credietbank, Patersstraat 17 te Venray. Telefoon04780 - 2061. Het roestvrijstalen binnenwerk, de dubbel geëmailleerde plaatstalen ommanteling, de onverwoestbare motoren, dit alles garandeert u ongeëvenaard wascomfort jarenlang. ^/ENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 282S-04780^^^^^| Een aparte stoel, die door een eigen vorm, tot een zetel voor u is gemaakt, - voor rust en ontspan ning. Juist iets voor u, na zo'n drukke werkdag. Uw „woon'- inrichter kan u adviseren bij uw keuze. Kies uw eigen stóel met zorg en overleg,hij moet immers jaren mee! Gaat u er gerust maar eens rustig bij zitten, dan hebt u tevens de gelegenheid om ook naar andere meubelen te kijken. Aan meubelen kopen gaat rustig kiezen vooraf! Mi Voor inlichtingen of sollicitatie kunt u pen of iraH telefoon pakken. Bel, of schrijf aan: nederiandsche middenstandsbank Poststraat 9, Venray, tel. 04780 - 36 30 of 04700 - 1 78 54. Een scala van werkzaam heden wacht op u: het ontvangen van cliënten aan de balie; het ontvangen en uitbetalen van geld; het kopen en verkopen van vreemde valuta (van Duitse Marken tot Japanse Yen's) en traveller cheques; het geven van inlichtingen aan cliënten, onder andere over spaarvormen. Prettige omgangsvormen, accura tesse en MULO/MAVO zijn voor dit werk noodzakelijk, terwijl wij uw leeftijd op 17-25 jaar schatten. Wat wij daar tegenover stellen? Onder meer een goed salaris, ten minste 3'/2 week vakantie, een vakantie-toeslag van 7 een gunstige gratificatie regeling, een royale bij drage in studiekosten, reis kosten-vergoeding en een aantrekkelijke spaar regeling.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 15