GA ER EENS MIDDEN IN zitten VERS 698 149 94 89 46 44 69 72 88 175 39 jan linden VENRAY voor weinig geld... sleepje er massa's weg GROENTEN EN FRUIT VARKENSLEVER VLEESRIBJES SPEKLAPPEN Biefstuk Biefstuk Heel literflakon 2 pak van Melle pirouette-koekjes naaisters leerlingnaaisters Fijne slagers-VLEES WAREN inde slagerij VENRAY: STATIONSWEG - ALLE DAGEN OPEN - EIGEN PARKEERPL. GELD NODIG? midden in de PRIJZENSLAG, zoals die elk uur van de dag in de J-markt gevoerd wordt...... Of U nu links of rechts kijkt elke meter verkoopruimte in de J- markt blaakt van forse prijs dalingen. Beleef 't mee; Vandaag of morgen. Minstens 1 keer per week, KOM OOK!! KLOP KLOP p. pak 98 Kersen op sap 360 gr. 135 Sherry 3 kwart liter 339 Vleeskroketten 4v. 69 Douche-fris 159 Nescafé 200 gr. 598 Ontbijtkoek 750 gr. 98 Piccalilly 3/4 pot 98 Eierkoeken p. pak 78 Haarlak grote bus 169 Kersenbrandew. liter 198 Perziken literbl. 119 Wattenstaafjes ioo«». 89 Calvé 3/41. Fritessaus 198 AAN AL ONZE KASSA'S Tomatensoep Calvé Ketchup Popla 1000 achterham Saksische Boterh.w. Palingw. Paarderookvl. Bananen Jaffa's 15 st. Worteltjes RABARBER 10 Champignons 98 HURSTJES KOOL CANJELS 25 proc. KORTING Textielbeurs - Poststraat ULEES EIGEN SLAGERIJEN IN DE J - MARKT I 500 GRAM 185 5 00 GRAM 5 0 0 GRAM 169 Een verhaal over Biefstuk is een veredelt stuk vlees van de Runderachterbout. Voor 't bakken wat zout en peper toevoegen. Maak boter of mar garine (o.a. CROMA) flink heet. Schroei de beide zijden van de biefstuk dicht en bak hem wisselend snel af. Prik er dan even in; als er helder vocht uitkomt is de biefstuk gereed. Opgediend met spercie- bonen en soortgelijke groenten vormt bief stuk een ware delicatesse. DEZE WEEK 5 0 0 GRAM CONTRA - FILET 500 gram 598 RIBSTUK 500 gram 429 Magere RUNDERLAPPEN 500 gram 498 TARTAAR 3 stuks 195 SLAVINKEN 3 stuks 169 Geldig tot en met dinsdag 20 juni 1972. AFWAS 49 UNOX 4 BORDEN 540 GRAM per fles 4 - PACK 100 GRAM 100 GRAM 100 GRAM 100 GRAM 100 GRAM KILO VOOR geschr. 500 gr. KILO VERSE 250 GRAM MOTORENWIKKELARIJ Sloot 50-25 V E N L O telefoon 13596 Wikkelen, repareren en levering van alle draai en wisselstr. motoren alsmede alle elektrische apparaten, pompmotoren, ventilatoren, auto dynamo's en starters onder volledige garantie vakkundÜge en spoedige oplevering. Voor uw assurantiën, financieringen, persoon lijke leningen, naar ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR M.A. BONANTS, Nieuwlandsraat 9 (hk Langstr.) telefoon 1525 Bij uw all-risks bromfietsverzekering groene kaart gratis (direct meenemen). Wij zijn ook zaterdags geopend. thetru kinderconfectie CONFECTIE - ATELIER „THETRU' vraagt en Meisjes die de school verlaten hebt u interesse ,belt u even en wij komen praten met de ouders. Eindstraat 16 - telefoon 3968, na 5 u. 2207 Ursulastraat 40 Venray PLAATSELIJKE COMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELING „LOLLEBEEK" DRAINEREN VAN GRONDEN In het stemmingsplan van de ruilverkaveling „Lollebeek" zijn de mogelijkheden geboden tot het verlenen van een voorfinanciering in de kos ten van het draineren van gronden. Het voorfinancieringsbedrag is vastgesteld op max. f 700,-/ha. De eventuele meerdere kosten dienen contant te worden verrekend. Bij deze werkzaamheden dlienen de cultuurmaat schappijen te worden ingeschakeld. Teneinde a.s. najaar deze werken zo vlot mo gelijk te laten verlopen dienen eventuele ge gadigden vóór 1 juli 1972 hiertoe een schriftelijk verzoek in te dlienen bij de Plaatselijke Com missie voor de ruilverkaveling „Lollebeek" te Castenray onder opgave van het kavelnummer en de te draineren oppervlakte. Namens die Plaatselijke commissie, J. M. Achten, Voorziitter. Waar U ook woont, wij lenen het op U op uw eigen of te kopen: U KUNT DAN KONTANT BETALEN. auto's, tractoren, bedrij fsmachines, centrale verwarming, reparatie aan huizen, landbouwmachines, vee, enz. enz. ADMINISTRATIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR VAN DE VEN - GENNEP Heijenseweg 13 Telef. (08851)-1669 Sinds 1939 Vraagt eens inlichtin gen: TE KOOP: STEREO-BANDRECORDER STEREO-RADIOCOMBINATIE DIVERSE SCHRIJFMACHINES DRUMSTEL - HARMONIUM PLATENSPELER T,V. enz. enz. Antoniuslaan 15-17, Blerick, tel. 04700 - 20652 Op al onze RIBROEKEN en RIBJASJES •nu nog in alle maten voorradig, DEZE WEEK

Peel en Maas | 1972 | | pagina 8