500 jaar Agent bezorger STUDIO NIEUWBOUW VIERLINGSBEEK Semi Bungalows ROB VAN HAAREN VADERDAG-KADO'S Zeer mooie bijverdienste 140.00 a.s. ZONDAG DANSEN Kunst in het bedrijf Limbra Zusjes gehuldigd St. Willibrordusgilde Geysteren Autoshop Venray n. v. WIJN WIJN WIJN in zaal Parkracht te Deurne AVOND-MAVO "Venlo" DOCENT GEVRAAGD Bouwburo HARRY REINTJES IN ZO'N OMGEVING MEUBELS KIEZEN, KAN DAT? Ja, dat kan bij ROB VAN HAAREN. In Maashees aan de Raaiveldweg no. 1, kunt U gerust aan de voordeur aanbellen. Dan wordt U een prachtige kollektie meubelen getoond. Na de vrijblijvende bezichtiging kunt U tijdens een kopje koffie alle adviezen op woongebied ontvangen die U wenst. Van harte welkom, INITIATIEF VAN RANK XEROX De komst van Thijs Chianowski, de geestelijke vader van Fabeltjeskrant naar Venray en met name naar Rank Xerox is de eerste van een hopelijk lange rij prominente Nederlanders, die bij Rank Xerox tentoonstellingen gaan openen. Warut zoals de directie-secretaris, de heer Veddhuysen in zijn wel- kofhstwoorü tot de vele gasten ver telde, ligt in het voornemen om vrij regelmatig in het wederom vrij ge komen Social Centre van dit bedrijf kunst-tentoonstellingen te gaan or ganiseren. Tentoonstellingen, dde men in samenwerking met bestaande kunstgalerijen inricht, door welke samenwerking het mogelijk wordt dat men rijkspremies kan krijgen op aan te kopen stukken. Voor deze tentoonstelling had men de kunstenaars Guillaume le Roy, Ad Willemen en Gerd Winner uitge nodigd, waarvan een reeks zeefdruk ken, etsen, houtsneden en litho's op overzichtelijke wijze in het Social Centre waren bijeengebracht. Bij de opening was de onderne mingsraad aanwezig alsmede het be stuur van de personeelsvereniging, het college van B. en W. en een 28- tal mensen u!it het bedrijf, die de computer daarvoor had aangewezen. De tentoonstelling is geopend tot en met zaterdag 15 juli en voor het Vlenrayse publiek te zien op zater dagen van 11 tot 16 uur. Die bezoekers moeten zich melden bij de hoofdportier en krijgen dan van hem aanwijzingen over de te volgen .route. In september hoopt men een ten toonstelling te organiseren van pri mitieve kunst uit Africa en Nieuw Guinea en etsen uit de Congo. In zijn welkomstwoord wees de heer Veldhuysen op het voornemen om ook kreatieve uitingen van het personeel zelf Zijn kansen te geven op deze tentoonstelling. EERSTE STAP Thijs Chanowski, die zijn eigen kunstverzameling ook eenmaal komt exposeren, noemde dit brengen van de kunst in het bedrijf een eerste stap naar een mooier leven. Terwijl men het thuis zo gezellig en zo mooi mogelijk maakt, zijn gewoonlijk de ruimten waarin men werkt en waar in men de langste tijd van zijn leven doorbrengt, gewoonlijk saai. Die modier te maken door er kunst in te brengen zal de sfeer verbeteren. En veel geld hoeft dat niet te kosten, omdat goede kunst waardevast blijkt en dikwijls een goede belegging vormt. Voor de bedrijven is het dus een goed bezit en oök een soort sta tussymbool. Voor de kunstenaar houdt het een erkenning in en het gebouw wordt leefbaarder en mooier. Maar vooral de mens in het bedrijf zal het besef hervinden zijn werk te doen in een mooie ruimte, kan ge stimuleerd worden tot eigen krea'ti- viteit en zal zeker het werk van de kunstenaar beter gaan waarderen. Zaal Beatrix te Holthees was za terdagavond beslist te klein om allen tegelijk te bevatten, die gelukwensen kwamen aanbieden bij het prachtige succes, wat de Limbrazusjes hebben behaald op het concours te Heerlen. Naast vrijwel alle representanten van de Smakt-Holthese gemeenschap zagen we vele vertegenwoordigers van drumbands, fanfares en harmo nieën uit de gehele Feelstreek. Loco-burgemeester Linders van de gemeente Vierlingsbeek, die mede namens zijn Venrayse collega van Oers sprak, bood namens beide ge meente gelukwensen aan. Hij gaf blijk van zijn voldoening dat een zo jonge vereniging al tot zulke resul taten had kunnen komen. Hij meende dat ook het eendrachtig samengaan van Smakt en Holthees hieraan be langrijk had bijgedragen. Baron Weichs de Wenne, voorzit ter van de gilden van het Land van Cuyk en mede-initiatiefnemer van de drumband, noemde de drumband een van de meest geëigende wijze om de jeugd op te vangen en leiding te geven. Ook hij was trots dat de jeugd van Holthees-Smakt in zo een korte tijd dergelijke successen had weten te behalen. Ook de heer H. Smits, voorzitter van de fanfare in Holthees-Smakt, evenals meester Wijnhoven spraken woorden van gelukwens. Vooraf had de president van de Limbrazusjes de gasten verwelkomd en gewezen op de offers, die de jon gelui hadden gebracht. Centraal in deze huldiging stond de instructeur Fer van Els uit Ven ray, die zichtbaar verrast werd met het hem aangeboden cadeau, waar mede een lang gekoesterde wens van hem in vervulling ging. Zowel de fanfare als de drumband Unie uit Sevenum brachten een mu zikale hulde terwijl eveneens niet onvermeld mag blijven de in vol ornaat zijnde O.L. Vrouwe Gilde van Smakt-Holthees in hun prachtige gilde-uniformen. Dat de kleine gemeenschap van Smakt-Holthees veel voor die drie verenigingen over heeft, bewezen de prachtige uniformen van Gilde, Fan fare en Limbrazusjes. ZATERDAG 17 JUNI 16.00 - 18.00 UUR DRUMBANDSHOW door 2 TAMBOERKORPSEN 20.00 - 23.00 UUR BEATBAL m.m.v. SUPERSISTER ZONDAG 18 JUNI 11.00 - 14.00 UUR START VOOR WANDELTOCHT 13.00 - 14.30 UUR START AUTO - RALLEY CAFé VERSTRAELEN - WANSSUM Pechlampen vanaf f 6.00 Sleepkabels vanaf f 5.50 E.H.B.O. - set vanaf f 3.95 Pechkoffers vanaf 5.50 Brandblussers vanaf f 13.95 Alarmschakelaars vanaf f 13.75 Sets reservelampen vanaf f 11.95 Autovoetpompen vanaf f 22.95 Kruissleutels 8.50 Asbakken vanaf f 2.30 Rijbewijsetui's vanaf f 2.00 Temperatuurmeters vanaf f 2.95 Vraagbaken (Kluwer) 7.95 Stuurwielhoezen vanaf f 3.75 Autohandschoenen vanaf f 13.50 Ventilatiekussens vanaf f 12.95 Schapenvachten 69.00 Autoplaids vanaf f 22.50 Autoprullenbakjes vanaf f 2.75 Hoofdsteunen vanaf f 14.95 Tankdoppen met slot 11.70 2-tonige Luchthoorns vanaf f 45.00 Autowasborstels ganaf f 6.00 Imperials verstelbaar vanaf f 35.00 Autoradio's vanaf f 99.50 Antennes vanaf f 9.50 Luidsprekers vanaf f 11.50 Rode mlistachterlampen vanaf f 14.75 Halogeen breed-verstralers vanaf f 35.00 SPECIALE VADERDAGAANBIEDING Set universele AUTOHOEZEN bestaande uit 2 voorhoezen en plaid van f 48.50 voor Marktstraat 3 - Venray - Telefoon 04780-2603 DE KATHOLIEKE RADIO OMROEP vraagt VOOR HAAR PROGRAMMA-WEEKBLAD Verdiensten f 30,- per week Brieven TH. HUURDEMAN HAMERSTRAAT 105 - HEERLEN NU 24 FLESSEN VOOR 300 FLESSEN PRIJS Net binnen gekregen rechtstreeks uit Duitsland van het grootste wijnhuis, weer enkele geselec teerde wijnen. Indien U nu bestelt kunnen wij U de hoogste korting geven, daar wij dan direct kunnen verladen, waardoor opslagkosten, ar beidsloon en vracht bespaard wordt Alle wijnen originele Abfüllung. 1971 Zeiler Schwarze katz mit Siegel 3.75 1971 Kröver Nacktarch, mit Siegel 3.75 1970 Binger Rosengarten, Natur 3.45 1970 Bernkasteler Riesling 3.75 1971 Piesporter Michelsberg, Spatlese 4.25 1971 Niersteiner Domthal, Spatlese 4.25 1970 Brauneb. Hosenlaufer, Spatlese 5.75 1967 Osanner Hosenb. Natur v. Diabeliker 4.75 (NOG VOOR VADERDAG IN HUIS) Wijn - gedistilleerd Bier - Limonade Henseniusstraat 1 telefoon 1801 Bestel nu en U zit goed voor de zomer. VOOR AL UW DRANKEN voor reel, gedistilleerd zlie adv. v. vorige week. H. v.d. Einde, St. Jozefstraat 26, Deurne Orkest AFTER FIVE SLECHTS MET TWEE AVONDEN SERIEUZE WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN. ALLEEN ZIJ KOMEN IN AANMERKING MET VOLDOENDE ONTWIKKELING EN NET PERSOON. Brieven onder nr. 251 bureau van dit blad. NU RIJKSBEKOSTIGD TELEFOON: 04700 - 16567 04701 - 963 H. N. O. - SCHOOL „MARIANUM" - VENRAY Mgr. Nolensstraat 9 - Tel. 04780-1755 Per 1 AUGUSTUS a.s. VOOR 6 LESUREN MUZIEK. Sollicitatie zo spoedig mogelijk te richten aan de Schoolleiding. (Op 8 km. van Venray en op korte afstand van het spoorwegstation). In het plan Makkenveld starten wij over enige tijd met de bouw van 3 0 HALFVR IJ STAANDE Indeling: Hal, toilet, douche, grote woonkamer, van 31 m2, keuken, vrijstaande berging (uit bouw tot garage mogelijk), 1 slaapkamer bene den en 2 slaapkamers boven met grote berg ruimte. Totale grondoppervlakte 280 m2. Koopprijs f 51.900,- vrij op naam. Eigen geld f 5.200,- Subsidie f 12.000,- in totaal. INLICHTINGEN St. Petrusstr. 16, Nieuw-Bergen, tel. 08854-1487. RAAIVELDWEG 1 MAASHEES SCHOOLSTRAAT29 VENRAY - TELEFOON 2751

Peel en Maas | 1972 | | pagina 20