v.v. OOSTRUM S.V.V. NIEUWS S.V.V. JEUGD in kJmï(11£ Bedrijfsvoetbal 08P ZWEMMEN I mijn voorkeuris ff vormkeur DUIVENSPORT AUTOSPORT DAMMEN WANDELSPORT INGEZONDEN SPORT S.S.S. Overloon Z1 RIAENS Kindervakanritwcrk in nood SPORT Programma zondag 18 juni: Overloon 3-veteranenSVV jeugd leiders 12.00 u Dames 1St. Hubert 13.30 u. bijeenkomst te Overloon bij Ho tel Deriet om 13.00 uur. Vertrek 12.45 uur op eigen gelegenheid. Overloon 1Venray 1 15.00 u. vertrek vanaf Hensenriusplein om 14.00 uur (eigen gelegenheid). Deze wedstrijden worden in Over loon gespeeld ter gelegenheid van de officiële opening van het sportpark aldaar. In het eerste elftal van Over loon - zal oud-international Roel Wiarsma meespellen. Damesvoetbaltoemooi Megacles Weert VenraylMegacles 60 Venray 1Rust Roest (Lommei) 60 Venray 1—Wa'ld-Niet (Did.) 4—0 Ons eerste damesteam vertrok za terdag j.l. om half 12, vergezeld van 'n 15-tal supporters naar Weert. Het is beslist geen vergeefse reis gewor den, want iedere tegenstander werd met ruime cijfers verslagen, getuige het doel gemiddelde van 160. Onze dames mochten dan ook de geweldige bokaal mee naar Venray nemen. Dames proficiat! Afgelopen zaterdag zijn we dan met vijf bussen naar Waddinxveen ge weest. Vijf bussen vol jeugdleden, zo'n 250 man. De organisatie aldaar was prima. De uitslagen: Waddinxveen E2Venray E2 0-2 Waddinxveen ElVenray El 3-2 Waddinxveen D5Venray D5 0-3 Waddinxveen D4Venray D4 0-3 Waddinxveen D3Venray D3 1-0 Waddinxveen D2Venray D2 1-2 Waddinxveen DlVenray Dl 1-2 WadJdlinxveen C3Venray C3 3-1 Waddinxveen C2Venray C2 6-3 Waddinxveen ClVenray Cl 9-0 Waddinxveen B5-4Venray B5-4 1-4 Waddinxveen B3Vlenray B3 0-1 Waddinxveen B2Venray B2 0-8 Waddinxveen BIVenray BI 0-3 Waddinxveen A3Venray A3 1-2 Waddinxveen A2Venray A2 0-4 Waddinxveen AlVenray Al 0-6 Bij elkaar geteld kwamen we dus 13 overwinningen voor Venray en 5 voor Waddinxveen, zodat we de cup (pflm. 50 cm hoog) mee naar Venray konden nerrten. Programma A.s. zaterdag aanvang 1.30 uur spe len Venray BI en Venray Cl een huldigingswedstrijd tegen Helmon- dia BI en Cl wegens het behaalde kampioenschap. A.-s. zondag neemt Al deel aan het toernooi van Belfefldia, Belfeld. Een B- en een D-elftal nemen waarschijnlijk deel aan wedstrijden op de Schatberg te Sevenum. I.v.m. mogelijk meerdere wedstrij den raadplege men de opstellingen. Denk aan de kontributie a.s. zon dag tussen half 11 en 12 uur in ons clublokaal. VenrayMilheeze, aanvang 16.30 u. M. Gommans, H. Gommans, P. Bo- nanst, P. Smits, W. Clevers, H. de Bruyn jr., M. Beerkens, T. Arts, H. Bosch, Th. Swinkels, G. Poels, Jeu Arts. Afmeldingen: s.v.p. vóór vrijdag avond bij H. de Bruyn. Vrijdag j.l. hield w Oostrum haar jaarvergadering in het clublokaal. De afscheidswedstrijd van Coen Mou- lijn werd afgekeken, waarna voor zitter van de Velden om kwart over tien de vergadering kon hervatten, waarop 40 leden acte de presence ga ven. In zijn openingswoord liet de voor zitter de voornaamste punten van het voorbije jaar nog eens de revue pas seren zoals de aanleg door eigen le den van een fraaie verlichting en het behaalde kampioenschap van het eerste elftal. Hij dankte verder alle leden en niet-leden welke zich voor de Oostrumse voetbalclub hebben in gezet en hoopte ook in de toekomst rekenen. Vooral bij de bouw van de op deze onmisbare steun te mogen nieuwe kleedlokalen en kantine is de inzet van zeer velen nodig. De verslagen van de secretaris gin gen zonder op- of aanmerkingen on der de hamer door. Het financiële verslag gaf een klein voordelig saldo te zien, maar de be groting voor het komende jaar geeft echter een tekort, zodat een kontri- butieverhoging noodzakelijk was. De leden gingen akkoord met een kon- tributieverhoging van ƒ.050 voor ak- tieve leden en jeugdleden, terwijl de kontributie van de steunende leden ongewijzigd zal blijven. De heer J. Raedts jr. werd als nieuw bestuurslid gekozen, terwijl G. Achten en W. Tacken werden her kozen. De heer J. Verheyen, die 18 jahen deel uitmaakte van het be stuur zal hierin niet meer terug keren. Voorzitter van de Velden dankte hem hartelijk voor het zeer vele werk wat hij in al die jaren ver zet heeft. J. Vermeulen gaf hierna een punk- tueel verslag van de bouw van de kleedlokalen en kantine. De leden die zich hebben opgegeven vroeg hij dan ook om steeds serieus mee te doen. Streefdatum voor deze realise ring is nog dit jaar. De rondvraag leverde geen belang rijke dingen meer op. De veteranen van Oostrum behaal den zaterdag j.l. een prachtig resul taat door in Tdenray een veteranen- toernooi te winnen. Een gelijkspel 1-1 en twee overwinningen van resp. 2-0 en 1-0 legden die basis hiervoor. ROEL WIERSMA, oud-international gast-speler in Overloon! Bij de officiële opening van het sportcomplex „De Raay" te Over loon a.s. zondag 18 juni, zal oud international Roel Wiersma (thans voorzitter V.V.C.S.) als gast meespe len in het elftal van SSS Overloon dat aantreedt tegen SVV 1 uit Ven ray. Programma: 12.00 u. veld I: 12.00 uur, veld II: Veteranen Overl.Jeugdleiders SVV „Oud" SSS spelersvteranen I Ov. 13.30 u. veld III: DAMES WEDSTRIJD SW Venray (kampioen Nird. Limb.) tegen St. Hubert. 14.30 u. Optreden drumband St. Theobaldusgilde, Overloon. 15.00 u. Veld I: Overloon 1 (met Roel Wiersma) SW 1 Venray. Na afloop van de plechtigheden, gezamenlijke koffietafel in Hotel De Waterreus. De bedrijfscompétitie blijkt dit jaar bijzonder spannend te verlopen. Ver meld mag worden dat deze compe titie zéér sportief verloopt. Er is nog geen enkele wedsitrijd uitgesteld be hoeven te worden, zodat alles sche- maisch verloopt. Uitslagen: SVCB 2Nelissen 02 NestléBliitta 21 ServioCusters 4 GirvilPTT 32 SVCB 1Gemetente 41 Stand 12 juni: SVCB 1 7 6 0 1 12 23-6 Nelissen 7 4 2 1 10 20-6 Servio 7 4 2 1 10 16-13 Nestlé 7 4 1 2 9 12-10 Gemeente 7 3 2 2 8 15-12 PTT 7 2 1 4 5 15-22 Custers 7 2 1 4 5 15-28 Blitta 7 2 0 5 4 12-19 Girvil 7 2 0 5 4 9-15 SVCB 2 7 1 1 5 3 3-9 Programma laatste ronde: Vrijdag 16 juni: ServioNesftlé - Oostsingel Dinsdag 20 juni: NelissenBlitta - Leunseweg SVCB 2Gemeente - Leunseweg Donderdag 22 juni: SVCB 2Nestlé - Leunseweg ServioPTT - Oostsingel GirvilCusters - Leunseweg Vrijdag 23 juni: Slotwedstrijd Oostsingel en beker uitreiking. GROTESTRAAT 18 TEL. 1253 - VENRAY SPIO-NIEUWS Kunstzwemmen Zondag j.l. slaagden in Roosendaal voor het E-diploma kunsftzwemmen: Monique Buys. Het D-diploma werd door Karin van Loo en Wilmie Thie len behaald. Alle drie van harte pro ficiat Donderdag is er evengoed weer trainen in het binnenbad. Diploma zwemmen recreatief en elementaire afdeling. Degenen, die zich opgegeven hebben voor diploma a- b- en zwemvaarddgheid I (3) moe ten zondag 18 juni om kwart vóór tien bij het zwembad „De Meerpaal" (St. Servatius) aanwezig zijn. Denk aan de extra kleding voor 't nummer gekleed zwemmen bij A en B. Volledige onder en bovenkleding. Trainingen: Deze zijn n.l. vanaf deze week gewijzigd. De ploeg die aan de Limburgse kampioenschappen zal deelnemen gaat, zolang de tem peratuur van ons buitenbad te laag is, samen met de ploeg van Helden daar trainen. Dit om jullie tevens te laten wennen aan 't bad, waarin de Limburgse kampioenschappen ge houden zullen worden. Tot nu toe is het schema als volgt: Vertrek vanaf schouwburgplein: 18.45 uur: maandag- en dinsdag- en woensdag- en donderdagavond. Voor hen vervalt de ochtendtraining. De overige leden van beide ploe gen trainen woensdagmorgen even goed door in „De Meerpaal" van St. Servatius. Wanneer de weersomstandigheden beter zijn en de watertemperatuur van het buitenbad redelijk dis, wordt er 's avonds in het buitenbad ge traind. De trainer en tra'inster zullen hierover jullie op tijd iets laten] weten. De niet zwemmers voor Helden, die toch naar de wedstrijden willen gaan kijken, moeten zich opgeven bij dhr. Plugge tot zondag 18 juni. Kosten per keer 2.50 en 50 ct. entree. Het programma met de inschrij vingen te Helden voor de Limburg se kampioenschappen is als volgt: (tussen haakjes) is de limiet voor de nationale kampioenschappen. Zaterdagmorgen: aanvang wed strijd 10.00 uur: 11. 4x100 m. wisselslag estafette meisjes o. 16 jr. (5.15): Monique Buys, Jeanne Ph'ilipsen, Lianne Peeters, Wilmie Thielen. Reserve Yvonne. Zaterdagmiddag aanvang 14.00 u.: 13.100 m. schoolslag meisjes o. 12 jr.: (1.35) Henfriet Ph'ilipsen. 14.100 m. schoolslag meisjes o. 14 jr.: (1.29) Monique Buys, Wilmie Thielen, 15. Ider onder 16 jaar (1.27): Lianne Peeters, Yvonne Buys, Jeanne Philipsen. 17. 50 m. schoolslag meisjes o. 10 jr.: (49.0) - Mardon Collin 20.100 m. vrije slag jongens o. 16 jr.: (1.02) - André Veugen 23.100 m. rugslag meisjes o. 12 jr.: (1.26) - Henriette Phlil'ipsen. 24.100 m. rugslag meisjes o. 13 jr.: (1.30) Monique Buys, Wilmie Thie len. 25.100 m. rugslag meisjes o. 16 jaar: (1.18) Yvonne Buys. 27. 50 m. rugslag o. 10 jaar: (46.0) Karin v. d. Munökhof, Marion Collin. 33. 200 m. wisselslag pers. meisjes o. 14 jaar: (2.51) Wilmie Thielen. 44. 200 m. schoolslagen heren: (2.50) Sjef Wester. Zondagmorgen aanvang wedstrijd 10.00 uur. 58. 4x100 m. vrije slag estafette meisjes onder 16 jaar: (4.44) Yvonne Buys, Monique Buys, Lianne Peeters, Wilm'ie Thielen, Reserve Jeanne Ph'ilipsen. Zondagmiddag: aanvang 14.00 uur. 63.100 m. schoolslag heren (1.17) Sjef Wester. 66.100 m. vrije slag mesjes o. 14 jaar: (1.10) Monique Buys, Wilmie Thie len. 67.100 m. vrije slag meisjes o. 16 jr.: (1.08) Lianne Peeters. 69. 50 m. vr(je slag meisjes o. 10 jr.: (40.0) Marion Collin 76.100 m. vlinderslag meisjes o. 14 jr. (1.22) Wilmie Thielen. 77.100 m. vlinderslag meisjes o. 16 jr. (1.18) Lianne Peeters. 79.50 m. vlinderslag meisjes o. 10 jr. (50) Marion Collin 86. 200 m. rugsuag meisjes o. 14 jr.: (2.51) Monique Buys, Wilmie Thie len. DEVORMKEUR KATALOGUS 1972/73 IS UiTI 48 pagina's vol woon- ideeën in prachtige kleuren gepresenteerd door de meubelgroep Vormkeur. Wij zijn één van de méér dan 70 bij de Vormkeur-meubel- groep aangesloten za ken. Voor U een extra garantie; een reden te meer om eens bij ons langs te komen. Het meubelboek geven wij U dan graag meteen mee. VORMKEUR M WONINGINRICHTING f\nt.CJevi-Vt5v Lambertusplein3-Horst-Tel. 1554 t P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Moulins 3 juni. Eerste duif 12.27.14, laatste duif 13.29.36. Bastiaans-Boom 1 9 17; A. Linssen 2; J. Boom Zn 3 5 19; Munckhof- Poels 4 6 22 23 52 61; G. van Houdt 7 40; J. van aren 8 15 20 27 33 34 46 55 57 60; Schetllen-Custers 10 24 25 35 62; P Hendricx 11 39; H. Verrijdt 12 54; Philipsen-Strijb. 13 28 30 50 65 M. de Bruyn 14; A. Loonen 16 44; G P. Smits 18; M. Basten 21 68; Jac. Boom 26 42 58; Gebr. Voesten 29 45 67; H. Philipsten 31; Jos Kerstens 32 W. Smits 36 37; Th. Coumans 38 56 J. Versleyien B 41 48 64; J. Janssen L 43; E. Oudenhoven 47; P. Schwachö- fer 49; H. Lucassen 51; J. Basten 53; A. de Riet 59; A. Smits 63; P. Smits 66; E. Vermeulen 69. Wedvlucht Laon 4 juni. Eerste duif 8.54.16, laatste duif 9.15.21. A. Simits 1 45 85 87 102; J. Derks 2 141; J. van Haren 3 51 92 137 140; H. Philipsen 4 37 86; W. Lormans 5 106 110 121; P. Smits 6 58; A. de Riet 7 20 38 60 93; G. van Dijok 8 42 44 129; P. Hendricx 9 101 139 142; Phi- Mpsen-Strijbosch 10 14 17 21 24 35 40 96 100 114 148; M. Basten 11 22 23 57 98 127; Jac. Kusters 12; M. de Bruyn 13 59 73; P. Schwachöfer 15 105 149; E. Vermeulen 16 26 50 72 79 90 119; J. Basten 18; Munckhof-Poels 19 34 94 112; T. Keistens 25; Schellen- Custers 27 28 52 61 70 89 104 11 125 131; J. Versieyen B 29 31; G. Baltis- sen 30; P. Manders 32 66; J. Boom Zn 33 43 46 62 83 113; C. Barents 36 115 128; K. Sijbers 39; H. Peeters 41 108; H. Arits 47; Jac. Boom 48 145; Bastiaans-Boom 49 67 84 99 120 136 143 147; H. Verrijdt 53; M. Loonen 54 56 95 97 126 134; A. Willems 55 103 107 117 124; R. Janssen 63; A. Loonen 64 146; Ohr. van Hoof 65 75; Gebr. Veesten 68 71; G. van Houdt 69 77; A. Wijnen 74 82 133; W. de Jonghe 76 88; E. Oudenhoven 78; A. Broeren 80; Fr. Weys 81 122; Jac. Atrs 91; G. P. Smits 109 130; J. van Hoof 116; J. Janssen L 123 138; H. B. Wegh 132; W. Smits 135; L. Willems 144 150. Mandendienst A. Loonen, M. Loo nen. P.D.V. DE VEDESDUIF Wedvlucht Moulins zaterdag 3 ju ni. Aankomst le duif 12.30, laatste duif 13.53. Jac. Ewaits 1 2 3 6; J. Janssen B 4 7 9 21; P. Janssen K 5 14 16 19; H. v. d. euvel 8 24; H. Wdllemsen 10 11 27; Gebr. Kusters 12 17; H. Kleus- kens 13 18; J._Creemers Zn 15 25; H. Ewal'ts 20; P. Janssen H 21; H. Strijbosch 23; W. Drabbels 26. Wedvlucht Laon 4 juni. Aankomst le duif 8.59, laatste duif 9.18. H. Kleuskens 1 28; Er. Vermeulen 2 1 218 20 30 32; J. Kusters 3 9 11 17 37 41 48; H. Willemsen 4 21 49; Jac. Ewaits 5 22 29 31 38 47 52; A. v. d. Zwaan 6 46; P. Janssen K 7 23; J. Verstegen 8 10 26 27 42; H. v. d. Heu- sen B 15 36 39 43 44 50 51 53; P. v. d. vel 13; Gebr. Kusters 14 35; J. Jans- Laar 16; H. Ewaits 19 24 25 40; P. Vollenberg 33 34; J. Vermeulen 45. P.D.V. DE HUISZOEKERS YSSELSTEYN Wedvlucht Moulins 3 juni. H. Janssen 1 12; J. Custers 2 5; J. Janssen V 3 4 9 15; G. Linders 6 14 19; H. v. Ass 7; P. M. Cox 8 13; Comb W-W 10 11 16 17; M. Janssen 18 20. Wedvlucht Laon 4 juni. J. Janssen V 1 2 13 14 17 22 33 35; G. Linders 3 6 7 10 15 30 31 34; H. van Ass 4 8 18 27; H. Janssen 5 19 25; Comb. W-W 9 11 12 28; J. Custers 16 20; H. Hendrix 21; A. Rongen 23; P. M. Cox 24; Chr. Hellegers 26; B. Lin ders 29; J. Cox. P.D.V. DE PEELKRUISERS Moulins. Eerste duif 12.45.30, laat ste duif 13.40.50. J. v. d. Laar 1 17; J. Strijbosch 2 13; J. Goumans 3; Chr. Cuppen 4 5; G. Jansen 6 14; P. Willems 7; J. Maas 8; H. Crooymans 9; P. Strijbosch 10 16; H. Hermans 11 12 15. Laon. Eersite duif 9.03.27, laatste duif 9.20.57. P. Strijbosch 1 4 10 12 17 18 23; Chr. Cuppen 2 13 15 24; G. Jansen 3 21 29 30; J. v. d. Laar 5 8 16 32; P. Willems 6 9 11 25 27 31; H. Bouten 7; J. Gou mans 14 20 26 33 34; Gebr. Trois- fontaine 19; H. Crooymans 22 28. AUTO-SPEEDWAY De autospeedwaywedstrïjd gehou den in Wanssum j.l. zondag, was weer een daverend succes zovel voor de organiserende voetbalclub als voor de coureurs. Onder een stralende lentezon werd er weer sportief gestreden door onze Venrayse coureurs. In de open klasse wist Harry Maessen uift Ysselsteyn na een felle strijd met verschillende Duitse cou reurs beslag te leggen op een eer volle tweede plaats. Jan Wolfs werd 6e en Jo Wijnands behaalde ondanks ene niet goed funktionerende motor toch nog een 11e plaats. De VW klasse 1300 cc was voor ons eigen publiek de spannendste. Schoenmakers, Bonants en debu tant G. Rongen hadden zich gedrieën in de finale genesteld. Onze Venrayse coureus Fr. Bonants die als derde de eersit bocht inging zaït na twee ronden op de tweede plaats die hij 7 ronden vast wist te houden. Voor hem reed de zeer snelle Gerhard Göb- bel uit Duitsland. Door een foutje van deze Duitser wist Fr. Bonants de eerste plaats te pakken, welke hij niet meer afstond, daar zijn machine de snelste bleek in deze klasse. Scohenmakers wist zijn 6e plaats te behouden en de debutant G. Rongen werd 12e. Uitklagen van maandag j.l.: Promdegradatie wedstrijden: Peetersv. d. Vorle 20 Klok-ikompetiitie Noyensv. Bommel 11 VerkoeyenZaal 11 SpeeBal tussen 20 MartensClaessens 20 J acobsLiebra nd 20 Th. JanssenVerstegen 20 VerstegenLiehrand 20 Zondag 18 juni gaan St. Christoffel en De Natuurvrienden, Steedis Voor waarts en de Bejaarden deelnemen aan de tocht van de Stewardesjes in Zeeland. De start is 13.00 uur van uit café Het Centrum, tegenover de kerk. De bus voor St. Christoffel is om 11.45 uur in de Eikenlaan en rijdt daarna naar de school Coninxhof in de Goudsmidstraat. De bus voor de Natuurvrienden is om 12.00 uur bij de Boerenbond in Merselo. De bus voor Steeds Voorwaarts is om 11.4 5uur bij de kerk op Veulen en rijdt dan naar de BLO-school in de Ursulaschool om de Bejaarden op te halen. AFSTANDSMARSEN 40 en 60 km IN VENRAY Op 18 juni organiseren de Geza menlijke W amdelsportverenigingen in Venray afstandsmarsen voor 40 en 60 km. Startplaats café Thielen, Ken- nedypledn Venray. Starttijden: 60 km. van 8.009.00 uur; 40 km. van 10.0011.00 uur. Inschrijdgeld 60 km 2.50; 40 km 2,—. Een mooi parcours is uitgezet door de mooie streken van Noord-Lim burg! Welkom in Venray! HONKBAL DAR—MULO 17—4 In een voor DAR minder spannen de wedstrijd ging de overwinning, zoals verwacht, naar DAR. De basis voor de overwinning werd al mete engelegd in de le inning toen DAR een voorsprong nam van 50. Deze voorsprong werd in de 2e in ning uitgebreid tot 110, waardoor de tegenstand van Mulo helemaal ge broken was. Mulo kwam in de 3e in ning even terug door 2 punten te scoren, maar het antwoord van DAR was wederom 5 punten, zodat de stand 162 werd. Vermeldenswaard is nog wel dat de „homerun" van M. Troisfontaine die 2 punten oplever de. In de 4e inning kon Mulo nog 2 keer scoren en DAR, dat het verder wel geloofde lx, zodat de eindstand 174 was. A.s. zondag moeten we naar Oss voor de wedstrijd tegen The Cubs. Vertrek 11.00 uur vanaf de Paters kerk. Alle spelers worden daar ver wacht. KON. ARMONIE EUTERPÈ In elke dorps- of stadsgemeenschap is een fanfare of harmonie niet weg te denken Bij alle kerkelijke, maat schappelijke en vaak ook bij privé- gebeurtenissen zorgt zij voor een prettige en gewaardeerde opluiste ring Hoe vaak komt d'it jaarlijks voor en hoeveel opoffering kost dat zo'n gezelschap. Euterpe heeft in den lande een goede naam, omdat het tot zo'n verrukkelijk peil gestegen is. Op zondag 11 juni j.l. trok deze vereniging naar het concours te Hout-Bleriök. Om „Venray" van de prestaties te laten kennis nemen, was iedere inwoner uitgenodigd om op zaterdagavond 10 juni van 8.00 tot plm. 9.00 uur gratis in de foyer van de schouwburg naar de concours nummers te komen luisteren. Jam mer, dat maar enkele volwassenen en een kléin groepje jeugd hierbij aanwezig waren. Wat er ten gehore werd gebracht grensde aan het on gelooflijke. Om koud van te worden! „Ons" Eutecrpe verdient niet alleen onze financiële, maar zeker ook onze morele steun. Hout-Blerick leverde ondanks een zéér strenge jury een daverend suc ces op met een enthousiast publiek. Wie schaamt er zich voor om aan dit gezelschap ook wat medeleven te betonen, niet alleen na een concours, maar zeker ook ervoor? Ik niet P. Janssen, Direkteur Mavo Venray Nu de inschrijvingen binnen zijn voor het kindervakantiewerk, dat einde juli georganiseerd wordt, is het bestuur toch wel een tikkeltje geschrokken. Want er is een absoluut record geboekt omdat zich tot nu toe 1100 kinderen hebben aangemeld, waarvan 538 uit de kerkdorpen. Re ken daarbij de 30 kinderen van het Sterrenhuis in Heerlen, die eveneens meedoen aan dit werk en de kinde ren van degenen, die hun vakantie in Venray. doorbrengen (op de cam pings b.v.) dan is het duidelijk dat op meer dan 1200 kinderen gerekend moët worden. De eerste week van 24 tot en met 28 juli a.s. gaan 317 jongens en meis jes uit Venray-oentrum plezierig va kantie houden met 14 kinderen uit de Vredepeel, 25 uit Merselo, 111 uit Ysselsteyn, 32 uit Veulen, 38 uit Hei de en 77 uit Leunen. In de tweede week gaan 239 kin deren uit de kom vakantie Vieren met 28 kinderen uit Smakt, 85 uit Oostrum, 76 uit Oirlo en 52 uit Oas- temray. Dat wordt dus met recht een Venrays gemeenschapsfeest van de kinderen, die natuurlijk al vol onge duld op deze weken wachtende zijn. Het bestuur dat het nodige te rege len heeft, (denkt U maar eens aan vervoer, onderdak, eten en drinken) zat nu toch wel met de handen in het haar. Want om de kinderen een zo goed' mogelijke vakantie te kun nen geven, zij leiders en lëidsters no dig. Men heeft er bij zo'n grote groep minstens een 90 nodig en daarom is er de dringende oproep aan jonge lui van 16 en ouder om zich als lëi- der en leidster a.u.b. beschikbaar te stellen. Kan men goed mét kinderen om gaan en kan men in teamverband werken, dan kan men door zich aan te melden iets machtigs doen voor de Venrayse jeugd. W. Michaels, St. Catharinastraat 13 in Leunen, tel. 3223 en H. Verheyen, Stationsweg 142a in Oostrum tel. 1198 zien uw opgave gaarne tegemoet. Doen.nu direkt. SCHOONMAAKAKTIE RECREATIESCAP PEEL EN MAAS Bij de door het Recreatieschap Peel en Maas onlangs gehouden sohoonmaakaktie voor de jeugd, hebben 35 klassen van basisscholen deellgenomen waar prijzen voor werden gegeven. De prijzen zijn nu als volgt gevallen: le prijs: dagbezoek aan de Efte- ling: 5e klas van de Dr. Poelsschooi te Venray; 2e prijs: middagbezoek aan de „Schatberg" in Sevenum: 5e klas van de St. Luciaschool te Venray. 3e prijs: middagbezoek aan „Bos en Strand" in Horst-America6e klas van de St. Willibrordschool te Geys- tefen; 4e prijs: middagbezoek aan het Oorlogsmuseum in Overloon: klas 6a van de H. Hartschool te Horst-Ame- rica.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 18