RUIMTE n GOED BED komt van thomassenH S.V.V. NIEUWS S.W. JEUGD DUIVENSPORT ZWEMMEN HANDBOOG S.v. LEUNEN HENGELSPORT WANDELSPORT VAM0SA VER DAMESTOERNOOI TE WEERT Het damestoernooi te Weert begint om 1 uur. Vertrek 11.30 uur vanaf Henseniusplein. De volgende speelsters zijn aange wezen; R. Theuvenet, A. Jans Beken, Tr. van Dijck, D. Ermers, Fr. Hen driks, J. Lenssen, T. Pleket, J. Bru no, Th. Creemers, G. Cox, N. Lenssen, A. Engels, G. Aards, Th. v. Dijck. Uitslagen: Venray D2Wi'ttenhorst Dl 12 Leunen ElVenray El 03 Leunen E2Venray E2 17 Venray E3Meerio El 06 Op het D toernooi van de vereni ging Tiglieja te Tegelen behaalde Venray D2 de 3e plaats. Ook Venray BI wist een 3e plaats te bemachtigen en wel op het toer nooi te Bleriok. Ons eigen D toernooi werd gewon nen door Blerick Dl dat in de finale KVC Kessel versloeg. De strijd om de 3e en 4e plaats ging tussen Venray Dl en Leunen Dl welke deze eerste wisten te winnen. Ons eigen C-toernooi had ook een vlot verloop. Was Venray Cl gehan dicapt door de afwezigheid van vier spelers die deelnamen aan selectie wedstrijden in Maastricht, C2 deed het zoveel beter. Zij wisten de finale te bereiken waarin ze uitkwamen te gen Helmondia. Na verlenging werd Helmondia winnaar. UDI (Uden) en RKGFC (Grubbenvoröt) eindigden als resp. 3e en 4e. Kontributie. Allen hebben hier van de afgelopen week de nodige in lichtingen gekregen. A.s. zondag is dus de eerste gelegenheid en wel van half 11 tot 12 uur in ons eigen club lokaal aan de Hoenderstraat. Waddinxveen. A.s. zaterdag gaan we dan. Vertrek om 7.30 uur vanaf ons Clubgebouw in de Hoen derstraat. Iedereen gaat mee. Denk aan de 2,reisgeld, bij vertrek te voldoen. En natuurlijk brood en voet balspullen. Terugkomst tussen 9.00 en 10.00 uur. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Melun 28 mei. Eerste duif 11.03.09, laatste duif 11.45.57. Fr. Weys 1 83 118; E. Vermeulen 2 7 72 88; Schellen-Custers 3 16 55 79 112; Munokhof-Poels 4 81 87; A. Loo- nen 5 60; Jac. Boom 6 47 119; H. Pee- ters 8 29 50 94; H. Philipsen 9 15 49; A. de Riet 10 20 30 34 36 37 56 74; A. Willems 11; C. Barents 12 71; P. Sohwachöfer 13 26 43 48 69; M. de Bruyn 14 57 70; J. van Haren 17 19 23 24 27 62 90 120; Jac. Kusters 18; Bastiaans-Boom 21 35 38 68 82 99; J. Boom Zn 22 66; W. Lormans 25 73; H. Lucassen 28 84 100; G. Theunissen 31 102; M. Basten 32 44 46 76; E. Oudenhoven 33 6475 110;J. Heiligers 39 115; P. Hendricx 40; J. Derks 41 96 101 105 107; K. Sijbers 42 65; H. Verrijdt 45; Jos. Vermeulen 51 59 97; J. Janssen L 52 63 117; G. van Dijck 53 77 92; P. Manders 54 93; A. Smits 58; H. Arts 61; G. P. Smits 67; G. van Houdt 78 113; M. Stipholt 80; J. Versieyen B 85; G. Baltissen 86; A. Wijnen 89 98; Bertrams-Arts 91; Gebr. Voesten 95; Jac. Arts 103 104 111 116; L. Poels 106; W. de Jonghe 108; M. Loonen 109; J. v. Kessel 114. Mandendienst J. Janssen, J. Kus ters. Zij die deelnamen aan het afde- lingsooncours a.s. zondag, worden vriendelijk verzocht de computer- kaakten af te halen bij A. van den Munckhof. P.D.V. DE VREDESDUIF Wedvlucht Melun 28 mei. Aan komst le duif 1.06, laatste duif 11.44. J. Kusters 1 16 26 32 42 45; J. Ver stegen 2 17 20; H. Ewalts 3; W. Drab bels 4 11 '37 38 44; P. Janssen K 5 7 18 39; J. Janssen B 6 10 13 14 22 28 30 33 34 46 47F. van Zwamen 8Jac. Ewalts 9 12; P. Janssen H 15 48; A. v. d. Zwaan 19 24 43; Frans Ver meulen 21 27 35 41; P. v. d. Laar 23; Gebr. Kusters 25; P. Vollenberg 29 31; H. Wilmsen 36; H. Vermeulen L 40. 1 doos sigaren geschonken door P. Janssen H gewonnen door P. Jans sen K; 1 doos sigaren geschonken door B. Sanders 20e prijs, gewonnen door J. Verstegen. Mandendienst Melun 10 juni F. v. Zwamen en H. Wilmsen; St. Vincent dinsdag 13 juni A. v. d. Zwaan en Achten-Goumans. P.D.V. DE HUISZOEKERS YSSELSTEYN Wedvlucht Melun 28 mei. H. Janssen 1 2 3 24 28; H. van Ass 4 25; J. Janssen V 5 7 10 29; M. Jans sen 6 12 16 17 19; M. Houben 8 11 14; H. Hendrix 9 18 30 32 36; G. Bin ders 13 27; Comb. W-W 15 23 26 33; J. Custers 20; A. Rongen 21; J. Cox 22 31; Chr. Hellegers 34 35. Africhten jonge duiven: woensdag 14 juni inzetten; woensdag 21 juni inzetten en woensdag 28 juni inzet ten. DE PEELKRUISERS Mölun. Eerste duif 11.13.04, laatste duif 11.52.32. G. Jansen 1 3 24; Chr. Cupen 2 10 11 16 29; P. Strijbosch 4 13 18 20 21 26; H. Crooymans 5 6 9 19 25 27 28; J. Goumans 7 15; Gebr. Troisfontaine H. Bouten 12 14; J. v. d. Laar 17; P. Willems 22; D. van Lierop 23. SPIO-NIEUWS Hier volgen de uitslagen van de laatste limiet-wedstrijd voor de Lim burgse kampioenschappen: 100 m. vlinderslag o. 12 jaar: Desiree Brendel 1.48.1 ged. Esther van Hintum 1.151.6 Marie Chr. Wiegman 2.19.5 ged. Peter Thielen 2.24.0 ged. Rogier Kleuskens 2.12.6 ged. 100 m. vrye slag o. 16 jr.: Yvonne Buys 1.17.5 Jeannet Philipsen 1.21.7 Henriëtte Philipsen 1.29.7 Martin Spee 1.08.6 - 3e Anthoni Kooien 1.14.0 100 m. vlinderslag dames: Annemie Arts 1.34.1 Lianne Peeters 1.19.9 - le Heren: Sjef Wester 1.21.0 André Veugen 1.30.5 100 m. schoolslag onder 12 jaar: Brigitte Claessens 1.48.5 Desiree Brendel 1.58.4 b.m. Ellen Vermeulen 1.50.1 Peter Thielen 2.05.6 Rogier Kleuskens 1.58.4 100 m. rugslag o. 14 jaar: Petra Thielen 1.30.6 - 3e Antoinette Vermeulen 1.31.6 b.m. Christel Claessens 1.29.2 ged. Anthoni Kooien 1.36.4 Cock v. d. Vlasakker 1.34.8 b.m. Eddy Clevers 1.151.0 50 m. rugslag onder 10 jaar; Manon v. d. Meulen 54.0 Karin van den Munckhof 49.6 b.m. Marion Arts 50.5 Theo Plugge 53.5 Eric Collin 1.03.3 100 m. rugslag o. 16 jaar: Yvonne Buys 1.23.5 Betsie Broeren 1.27.3 b.m. Ans Hanen 1.31.4 Ronnie van Rhee 1.32.5 Jan Geurtjens 1.26.2 Monique Buys 1.14.1 100 m. vrye slag dames en heren; Lianne Peeters 1.12.5 - 2e bon. Wilmie Thielen 1.12.3 - le André Veugen 1.05.7 - 2e Sjef Wester 1.20.2 100 m. schoolslag o. 14 jaar: Christel Claesens 1.38.8 Petra Thielen 1.35.9 b.m. Anke van Loo 1.39.2 Eddy Clevers 1.44.0 Cock v. d. Vlasakker 1.35.0 - 2e b.m. Ronnie van Rhee 1.55.5 50 m. vlinderslag o. 10 jaar: Marion Collin 52.7 Miriam Arts 57.9 b.m. Karin van den Munckhof 1.06.7 Peter Janssen 1.00.4 Theo Plugge 1.07.7 ged. 200 m. rugslag dames en heren: Monique Buys 2.49.6 - 3e Wilmie Thielen 2.44.3 - 2e André Veugfen 2.54.8 200 m. schoolslag heren: Sjef Wester 3.01.1 8x50 m. schoolslag gem. v.a. 12 jaar: Henriëette Philipsen, Peter Thielen, Monique Buys, Anthoni Kooien, Jeanne Philipsen, Martin Spee, Yvonne Buys, Sjef Wester 5.42.7 - 2e In deze wedstrijd werden eventjes 9 limiet-wedstrijden behaald. Profi ciat. Hier volgen de deelnemers die Spio „hoog" zullen houden bij de Lim burgse kampioenschappen op 24 en 25 juni te Helden: Marion Collin en Karin van den Munckhof onder 10 j.; Henriet Philipsen onder 12 jaar; Mo nique Buys en Wilmie Thielen on der 14 jaar; Jeanne Philipsen en Liane Peeters; Yvonne Buys en An- dr' Veugen onder 16 jaar; Sjef Wes ter heken. Het programma volgt volgende week. Op 3 en 4 juni werd de 3e bonds wedstrijd gehouden. De organisatie was in handen van St. Anna te Ven ray, waar de volgende resultaten be haald werden. Ere-afd.: 1. Diana 1 1287 2. Ons Genoegen 1 Ysselsteyn 1270 3. St. Joris 1 1264 4. Ons Genoegen 1 America 1262 5. Batavieren 1 1259 6. Schturoe 1 1232 St. Hubertus 1 1217 St. Anna 1 Sebastiaan 1 Heide Klasse A: 1. Trefpunt 1 2. Willem Tell 1 3. St. Hubertus 2 4. St. Anna 2 1156 1135 1267 1239 1152 1145 Klasse B: 1. Diana 2 1227 2. Ons Genoegen 2 Ysselsteyn 1160 St. Oda 1 1131 4. Schutroe 2 1121 5. St. Joris 2 1090 6. Rare Schutters 1 941 7. St. Anna 3 878 Klasse C: 1. Ons Genoegen 2 America 1130 2. Sebastiaan 2 1127 3. Batavieren 2 1116 4. Willem Teil 2 1090 5. Ons Genoegen 3 Ysselsteyn 1063 6. Trefpunt 2 1023 7. St. Hubertus 3 981 Griendtsveen 1 897 9. Diana 3 893 Klasse D: 1. St. Hubertus 4 963 2. Batavieren 3 959 3. Ons Genoegen 4 Ysselsteyn 957 4. Willem Teil 3 942 5. Batavieren 4 898 6. Schutroe 3 888 7. Sebastiaan 3 814 8. St. Joris 3 637 St. Hubertus 5 582 10. St. Oda 2 534" 11. Trefpunt 3 359 12. Ons Genoegen 3 America 327 13. Willem Teil 4 275 14. Griendtsveen 2 113 Personele prijzen: L. Hermsen St. Hubertus 49 R. Kuypers Trefpunt 49 P. Hermans Schutroe 4x10 Th. Bonants Diana 4x10 H. Cremers Sebastiaan 5x9 A. Spee, St. Hubertus 4x9 J. v. Rens Schutroe 5x8 A. Fleurkens Ysselsteyn 5x8 P. Verhaagh Schutroe 4x7 M. Arts, St. Hubertus 4x7 W. Brouwers Batavieren 4x6 H. Claes Sebastiaan 4x6 H. Janssen Willem Teil 4x5 H. van Osch St. Hubertus 3x5 G. Bouten St. Joris 4x4 H. Verheyen Schutroe 2x3 G. Marcellis St. Joris 3x1 J. Thissen Sebastiaan 2x2 H. Otten, Griendtsveen 2x1 A. Franssen Ysselsteyn 2x1 Uitslagen: Leunen 3Venlose Boys 5 33 Leunen AlOverloon Al 121 Leunen A-BRed Stars 27 Dl toernooi Venrays 4e plaats America DlLeunen D2 73 Leunen D3America D2 12 Leunen ElVenray El 03 Leunen E2Venray E2 17 A.s. zaterdag fiets-ralley voor D- en E-jeugd. Vertrek 10 uur op het sportterrein. Vrijdag 16 juni; algemene jaar vergadering SV Leunen. Aanvang 8.00 uur in café Kusters. Waarschijnlijk zal Leunen Al op zaterdag 17 juni te Meyel promotie wedstrijden spelen tegen Brevendia Al en Helden Al voor 2 plaatsten in de A-selectie. Wij willen de correspondenten van de diverse verenigingen er nogmaals cp wijzen dat wq alleen kunnen in staan van plaatsing van sportberich ten als die dinsdags VOORMIDDAG in ons bezit zqn! ADVERTEER IN PEEL EN MAAS WAT BETEKENT VOOR U RUIMTE Dat betekent vooruitzien om diie ruimte zo goed mogelijk te benutten LATEN WIJ ALS VAKMENSEN U ADVI SEREN OM VAN DIE TOEKOMSTIGE RUIMTE 'n goede THUISHAVEN te creeren DAR—DAF 8—3 In een harde wedstrijd is DAR er in geslaagd de volle winst binnen te halen. Hard was niet alleen de wed strijd, maar ook het veld. Dit onder vonden enkele tegenspelers, die niet met het veld vertrouwd waren. Nor maal spelen op dit veld is ook niet mogelijk, omdat het veld zo hard is als beton, zodat men geen „sliding" kan maken of men heeft het hele been vol sintels. Terwijl we al acht jaar honkballen in Venray, hebben we alleen nog maar een backstop op een veld waar op geen goed honkbal gespeeld kan worden. Maar ja, wat wil je als kleine vereniging in Venray! A.s. zondag spelen we weer thuis tegen Mulo uit Helmond. De wed strijd begint om 11.00 uur. Alle spe lers worden om 9.30 uur op het veld verwacht voor de „warming up". HSV DE ROERDOMP Nu de sportvissers tien dagen heb ben kunnen trainen, zal zondag a.s. het wedstrijd-element weer aan de orde zijn, 's morgens om zeven uur aantreden voor de onderlinge wed strijd tegen ,t Alvertje in de Maas nabij het havenkanaal Geysteren Wanssum. Na deze wedstrijd 2 uur koningvissen onder de leden van De Roerdomp. Zondag 11 juni gaan de Leunse Belhamels, de Doorzetters en de Be jaarden deelnemen aan de tocht van de Wami's in Cuyk. De start is om 13.00 uur vanuit de „Adler"-fabriek, I ndustriestraat te Cuyik. De bus voor de Leunse Belhamels is om 11.30 uur bij het Gemeen schapshuis in Leunen. De bus voor de Doorzetters en de Bejaarden is om 11.30 uur bij de BLO-school in de Uirsulastraat. RECTORAAT HEIDE Tiende zondag door het jaar. Zondag: 7.30 leesmis voor het rec toraat; 10 uur jaargetijde voor Her man Vermeulen en Maria Gellings. Akolieten: Karei Arts en Harry Maas. Misdienaars van de week: Bertje en Johan Maas. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders Willems-Janssen en overl. kinderen. Dinsdag: H. Antonius van Padua. 8 uur leesmis voor de overl. familie leden van Heijrter. Woensdag: 8 uur leesmis voor Sjef Willems. Donderdag: 8 uur leesmis tot int. van de familie van Osch-Rambags. Vrijdag: 8 uur leesmis. Zaterdag: 8 uur leesmis; 19.30 uur avondmis voor Anna Maria Huberta Janssjen-Michels. RECTORAAT VREDEPEEL Zondag: 7.45 vroegmis v. d. ziele rust van T. Botden; 10 uur hoogmis v. d. zielerust van een ovekledtene. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag: t.b.i. (Vredepeel). Dinsdag: t.i.v. fam. Loenen-Cruij- sen. Woensdag: Lb.i. (Horst). Donderdag: v .d. zielerust van een overledene. Vrijdag: t.b.i. (Vredepeel). Zaterdag: 19.30 avondmis ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand namens fam. Peeters-Jans sen. I. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo es la fiesta del Sagrado Corazón. A las diez y media en la Ermita de San José en Smakt Venray Misa en Castellano con cantos y platica en Castellano. II. NOTICIAS CULTURALES El miércoles, de las dos hasta las ouatro, escuela suplementaria para sus hij os. El jueves de la semana próxima de las seis hasta las siete Consultorio personal social en sala 70 del Clockert. Faltan todavia al- gunas plazas para los jovenes can- tantes! Si se van de vacaciones no se olviden sus documentos; controlen si no caduque durante las vacaciones su pasaporte o su permiso de estan- oia en Venray. Hasta la vista en Smakt. GESLAAGO Aan het Peelland-college te Deur- ne slaagde voor ret eindexamen Atheneum A: Sonja Baal uit Ven ray. INTERIEURVERZOROINO lAnni~.tQ \Ar-iA-Trirt.OPMrV 1 WUhtiminMtr.0 Vmnrmy Q47BQ-a^O

Peel en Maas | 1972 | | pagina 14