w n GOED BED komt van lthomassen|| Kerkelijke Diensten Het Venrayse Rode Kruis vraagt financiële hulp Tafeltennisclub recipieerde Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN van 28 mei tot en met 3 juni V redes kerk Ven ray VRIJDAG 26 MEI 1972 No. 21 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag is er om half elf in de Levensschool, Bevrijidingsweg 2a een eucharistische tafelvierinig. Celebrant Frans Meijer. Het thema is: oud jong, d'ie ter voorbereiding van de contactavond bejaarden jongeren va na.s. maandagavond in zaal In den Engel. van 28 mei t.m. 3 juni Feest van de H. Drieëenheid. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. overl. ouders Berents-Egel- meers tot zekere intentie (J.V.H.). Zondag: 8.00 gelezen mis, int. overl. fam. van Dijck-Driessen; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. overl. fam. Janssen-van Daal; 11.00 neder landse hoogmis, int. gez. Janssen en fam.; 18.00 gelezen mis, int. Piet Smits als jgt. Maandag: 8.00 Eraneisca H. van den Munckhof; 9.00 overl. fam. Wijn hoven-Peters; 19.00 Martien Cus- ters. Dinsdag: 8.00 Gerardus Geverink en Anna te Fruchte; 9.00 Peter Duy- kers; 19.00 bijz. int. van de fam. Jans Beken. .Woensdag: 8.00 uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag; 9.00 P. J. Derks en Maria Petra Wismans als sticht.; 19.00 overl. ouders Frans van Soest en Anna van Bracht. Donderdag: 8.00 Jozef Steegmans en eohtg.9.00 gez. Janssen en fam. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. Vanaf 8.00 wordt de zieken communie rondgebracht. 8.00 geen H. Mis; 9.00 Gonst anti en en Antoinet- ta Hellen als sticht.; 15.00 uit dank baarheid bij een 25-jarig dienstjubi- leum; 16.00 huwelijk Janssen-van Rijt; 19.00 A. Peeters en fam. Zaterdag: 8.00 Francisca H. v. d. MunCkihof; 9.00 gez. Janssen en fam.; 19.00 uit dankbaarheid José Min- Hendriks. Mededeling: Het nederlandse Groene Kruis houdt haar jaarlijkse inzamelings campagne van 29 mei t.m. 11 juni a.s. Akolieten Zaterdag 27 mei: 19 uur Paul v. d. Heuvel en Cathy Martens. Zondag 28 mei: 8 uur Jos Laurens- se en Huub Janssen; 9.30 Martin Spee en Caspar MiChels; 11 uur Ad Verbeek en Irene Troisfontaine. Misdienaars: Zondag 18 uur: Peter Boers en Benoit Lucassen. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. Jerry Mulders en Roland Michels; 19 uur Martin Beekers en Theo Cox. Donderdag, zaterdag: 8 uur Thorn. Verleg en Sjennie Sijbers. Vrijdag: 15 uur Marcel Jeurissen en Frans-Jan. van Gerven; 16 uur Anton Huibers en Tonny Jakobs; 19 uur Peter Janssen, en Willy Ron gen. farochie paterskerk Zondag van de H. Drieëenheid. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis om 10.15; 18.00 avondmis. Dinsdag: 8e dinsdag van de Anto- niuisnoveen. 19.00 avondmis met voorbeden voor de aanbevolen inten ties. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. 19.00 avondmis voor de ge zinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; .18.30 avondmis als zondags viering. Misintenties Zaterdag: 18.30 Antoon Verhaag, overl. ouders en fam. Zondag: 7.30 Antoon Verhaagh, overl. ouders en fam; 9.00 overl. fam. Coopmans-Custers; 10.15 voor de pa rochie; 11.45 overl. ouders Emonts- Hanssen en dochter; 18.00 Anna Ma ria Baltesen-Bollen. Maandag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Franciscus van der Weijst; 19.00 voor de gelovige zielen (offerbus). Dinsdag: 7.45 overl. fam. Ambro- sius; 8.30 gelovige zielen (offerbus); 19.00 t.e.v. St. Antonius. Woensdag: 7.45 gelovige zielen (of ferbus); 8.30 overl. fam. Coopmans- Custers; 19.00 gelovige zielen (offer bus). Donderdag: 7.45 Selida Virginia Rojer; 8.30 Constant Rojer; 19.00 An toinette Rammelman-Elsevier. Vrijdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 gelovige zielen; 19.00 gezinsmis, Ma ria Lucassen-Billion. Zaterdag: 7.45 Eva Wilhelmina Rojer; 8.30 Johannes Wijnhoven. Dienbeurten Akolieten (28 mei t.m. 3 juni) Zaterdag: 18.30 Bert Janssen, Luc Janssen. Zondag: 7.30 Frans Bonants, Peter Bonants; 9.00 Jac. Claessens, Mari Fleurkens; 10.15 Jan Schellekens, Eric Cornelissen; 11.45 Jos Jeuken, Frans Jeulken. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Loet Arts, Maarten Arts. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Marco Cornelisen, Jeroen Cornelis sen; 19.00 Hans v. d. Bekerom, Henny Clephas. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Pim de Vos, Leo Janssen; 19.00 Ron- ny Clevers, René van Hooren. Eerste zondag na Pinksteren: Hoog- feset van de H. Drieëenheid. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. familie Rouvroye-Ritzen. Deze avondmis wordt gezongen door het jongerenkoor van Leunen, onder lei ding van P .Koning, die daarmee ons mannenkoor gaat verlaten. Zondag: 8.00 leesmsi voor overl. familie Heesen-Custers; 9.00 leesmis voor overl. Wim Jeuken. Zang van het kinderkoor; 10.00 hoogmis voor overl. fam. v. d. Bekerom-Wijnen. Het kerkelijk zangkoor zingt neder landse liederen; 11.30 leesmis voor overl. Hendricus Maassen; 18.30 uur avondmis .vqor overl. Nout Cremers. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. Ca to Folbers; 19.00 avondmis voor overl. vader Thielen en zonen Alouis en Bennie. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl. familieleden; 19.00 avondmis als jaargetijde voor overl. Frans Mas seurs. Woensdag: Bezoek van Maria aan Elisabeth. 8.00 leesmis tot zekere in tentie (Th.); 19.00 avondmis voor overl. Johanna Gerrits-Evers. Donderdag: Begin van de juni maand, toegewijd aan de verering van het H. Hart. 8.00 leesmis voor overl. Leo van der Hoff; 19.00 uur avondmis tot voorspoedige beter schap (Th.). Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het H. Hart. 8.00 leesmis voor overl. fam. Thielen-Hendriks; 19.00 avondmis voor overl. Piet Vermelt- f©ort. Zaterdag: 8.00 leesmis tot intentie van de familie Appels-den Boer; 19.00 avondmis voor overl. Nout Cre mers en ouders. Mededeling: Zaterdagavond 27 mei om half ne gen wordt in onze kerk opgevoerd „Glory Halleluja 2000". Deze moder ne klankbijbel wordt vertolkt door een toneelgroep uit België. Wij nodi gen alle belangstellenden in dit mooie spel hierbij uit. Misdienaarslijst van 28 mei - 4 juni Zondag: 8 uur M. Dicker en W. Hermans; 9 uur H. Arts en Josje Ja cobs; 10 uur G. Raaymakers, L. Si mons en H. Reybroek; 11.30 J. v. d. Weiden en Peter Nooyen; 18.30 Ton ny Raaymakers en Henk Peeters. Week I: 8 uur P. v. d. Vorle en Pedro Loonen; 19 uur Tonny Raay makers en Eric Venn ekens. Week II: 8 uur Josje Jacobs en Eric de Wit; 19 uur Peter Nooyen en J. v. d. Weyden. hervormde gemlen" f Zondagmorgen gaat in de kerk dienst voor de Prostestanten in de aula van Den Hoebert aan de West singel de Weleerw. Heer van Teylin- gen uit Sprang Capelle voor, aan vang half tien. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Bl'itterswijck geen dienst. Zondag: Feest van de H. Drieëen heid. 8.30 Jan Hulsman, Pierre Jacobs en Mart. Moor rees; 10 uur Hoogmis jrd. Gerard Verschuren, echtg. en kinderen. Maandag: 8.00 gest. lsm. tot zeke re intentie. Dinsdag: 8.00 gest. gez. jrd. Ge rard v. d. Voort en echtg. Woensdag: 8.45 Mathilda Custers- Peters. Donderdag: 8.00 overl. fam. Derks- Ewals. Vrijdag: Eerste vrijdag. 8.00 gest. gez. jrd. Michel Camps en echtg. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Camps- Wolters. A.s. zondag sacramentsdag. 10 uur Hoogmis en processie. parochiekerk oirlo Drievuldigheidszondag. Zondag: 8.30 jaardienst Maria Janssen-Arts; 10 uur maandd. P. van Rijswijdk. Maandag: 7.30 leesmis. Dinsdag: 7.30 leesmis. Woensdag: 7.30 leesmis. Donderdag: 19.30 Feest van het H. Sacrament, st. P. Steegs-Hagens, Joh. Steegs, Joh. Bistervelds. Vrijdag: le vrijdag van de maand. 19.30 H. Mis ter ere van het H. Hart. Zaterdag: 19.00 maandd. Jan Zan ders. •parochie castenray - Week van 27 mei tot 3 juni. Misdienaars: Jac. Wismans en Jos van Kuyck; Mart Geerets en Antoon Tielen; Hoogmis: Fons Dingh en Jos Emonts. Feest van de H. Drieëenheid. Zaterdag: 19.00 zlg. Antonita en Jo Swinkels. Zondag: 8.00 tot int. fam. Smits- Janssen. Om 10 uur in onze kerk geen Hoogmis. Bedevaart van onze parochie naar O.L. Vrouw van Tien- ray. Daar zal om 10 uur plechtige Hoogmis zijn voor onze parochie. Maandag: 7.30 tot bijz. int. Dinsdag: 7.30 ter ere van O.L. Vr. van 't H. Hart. Woensdag: 7.30 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 7.30 bijz. int. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, bijzonder toegewijd aan het H. Hart. 7.30 ter ere van het H. Hart; 14.00 huwelijksdienst bruidspaar Ah- lers-Strijbos. Zaterdag: geen vroegmis; 15.00 u. Hoogmis bij gel. van zilveren huwe lijk Büddiger-Classens; 19.00 zlg. Lei Heidens. Drievuldigheidszondag. Zaterdag: 19.00 lsm. v. overl. fam. Voermans-Kursten en Antoon Voer- mans. Zondag: 7.30 l9m. voor Hendrik Heesen en echtgen.; 9.00 hgm. als gest. jrd. v. Peter Mathijs Lucassen, edhtgen. en dochter Liza; 10.30 lsm. v. overt, fam. Loenen-Verschuuren. Maandag: 7.30 gest. jrd. voor An toon Jacobs en Petronella Friezen; 8.00 lsm. v. Martin Direks en echt genote. Dinsdag: 7.30 lsm. v. Gerard Jen- niskens; 8.00 lsm. v. Frans Janssen. Woensdag: 7.30 lsm. v. overl. ouders Janssen-Vereijcken; 19.00 lsm. v. Theod. de Bruijni en fam. Raafs. Donderdag: 7.30 lsm. v. fam. Loo- nen-Weijs en overl. kinderen; 19.00 lsm. v. Maria Achten-van Dijck. Vrijdag: Eerset vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 7.30 lsm. v. Jozef Croijmans, echtgen. en Martin Croijmans; 16.00 huwelijk Swartges-Reijnders; 19.00 lsm. als jrd. v. Petronella Janssen-Martens. Zaterdag: 7.30 lsm. v. Wim Weijs; 8.00 lsm. v. Theod. Bouten en echtgen. 1. De laatste weken zijn er nog al wat glas-in-lood ramen kapot ge gaan van de kerk. Oorzaak is voet ballen in de nabijheid van de kerk. Reparatie hiervan kost zo als iedereen begrijpen kan, nog al wat geld. Wij vragen allen die hiermee te maken hebben, hetzij als voetballer of speler, hetzij als ouder dit niet te doen of te laten doen in de nabijheid van de kerk. Liever zou ik dit niet zeggen, maar het is echt nodig. Wij rekenen op Uw medewerking en danken U bij voorbaat. 2. A.s. donderdagavond is om half negen in de kleine zaal een bij eenkomst van enquêteurs van kerkopbouw. 3. Gedoopt; Dave Peeters en Rudi Loenen. Misdienaars: 7.30 Theo Bouten; 19.00 Theo Loenen. Akolieten: 19.00 Bert van Hees en P. Voermans; 7.30 Harry van Hees; 9.00 Aloys van Hees, Peter van Berlo, Peter Weijs en Ferd Lucassen; 10.30 Harry Voermans en Ben Willems. Huweljjksafk.: Ernst Schwartges (Kevelaer) en Oda Reijnders; Ri chard Knel (Venray) en Mia van Meijel. rectoraat veulen Zondag 28 mei: feest van de H. Drieëenheid. 8 uur lsm. overl. fam. Drabbels, Klaassen, v. Meijel; 10 uur Hgm. overl. fam. van Meijel-Poels. Maandag: 8 uur lsm. tot bijz. int. (fam. R.). Dinsdag: 8 uur lsm. ter ere van H. Antonius van Padua (offerblok). Woensdag: 8 uur lsm. overl. fam. Hagens-Reintjes. Doiderdag: 8 uur lsm. uit dank baarheid. Vrijdag: eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart; 8 uur bijz. H. Mis te* ere van H. Hart van Jezus. Zaterdag: Priesterzaterdag. 8 uur lsm. voor onze Bisschop; 's avonds 7.30 H. Mis uit dankbaarheid (fam. van D.). Lector 28 meiJ. van Oers. Akolieten: Piet Mulders, Cor Jans sen, Ger van Staveren. parochie ysselsteyn Drievuldigheidszondag. Zondag: 8.30 leesmis voor Jan Aerts best. door de buurt; 10.00 Hgm. jaarg. v. Jacobus Flinsenberg; 11.30 leesmis v. d. parochie. Maandag: 8.00 leesmis uit dankb. voor het slagen voor een examen. Dinsdag: 8.00 leesmis v. d. overl. fam. Verhoeven. Woensdag: 8.00 leesmis voor Peter Joh. Rongen. Donderdag: 8.00 leesmis v. d. overt- fam. van Leuven-Ewals. Vrijdag: eerste "vrijdag van de maand. 8.00 weekdienst v. Jacoba In 't Hulst-Deenen. Zaterdag: 19.30 leesmis v. d. overl. fam. Deters-Teunissen. rectoraat heide Feest van de H. Drieëenheid. Zondag: 7.30 leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen; 10 uur gest. gez. jaargetijde voor Petronella Josephina Michels-Kersten. Akolie ten: Jan Nabben en Peter Spee. Misdienaars van de week: Geert van Well en Toontje Loonen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden fam. van Heijster. Dinsdag: 8 uur leesmis. Woensdag: Bezoek van Maria aan Elisabeth; 8 uur leesmis voor Sjef Willems. Donderdag: 8 uur leesmis voor Ja coba Michels-Jacobs. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. Om kwart voor 9 Kindermis. Zaterdag: 8 uur leesmis; 17.30 uur Avondmis voor Peter Winnen en Gertruda Arts. Zondag 4 juni a.s. H. Sacraments dag; na de Hoogmis processie. parochiekerk merselo le zondag na Pinksteren. Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor Peter Joh. Thissen, echtgenote en zoon Lei. Zondag: 8.30 H. Mis voor de paro chie; 10.00 Hoogmis tot int. van fam. Janssen-Poels; 11.30 H. Mis voor Pe tronella van den Hoogenhof. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Jo hannes Lemens en Johanna Jennes- kens. Dinsdag: 8.00 gest. jgt. voor Cor- nelis Ewals en Wilhelmina Emonts. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jan Mathijs Michels; 14.30 H. Mis tot dankzegging b.g.v. 40-jarig huwe lijksfeest JansSen-Franssen. Donderdag: Feest van het Allerhei ligste Sacrament. 8.30 gez. H. Mis ter ere van H. Sacrament. Gest. jgt. voor Josephina Verhaag te verzor gen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jgt. voor An toon van Helden. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor Arnoldina Michels-van Vegchel. Misdienaars: Zondag 8.30 v. Hoof- Muysers; 10.00 Engels-Pouwels; 11.30 J acobs-Versteegen. Week: van Hoof-Muysers. Zondag 4 juni Sacramentsproces sie route langs de Mariakapel. De H. Missen zijn dan om 8.00 uur, 9.00 uur en 11.30 uur. rectoraat vrecepeel Zondag: H. Drievuldigheid. 7.45 u. vroegmis t-b.i.10 uur hoogmis tot H. Geest van de noden van Kerk en wereld. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag: t.b.i. (Vredepeel). Dinsdag: t.b.i. (Horst). Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: tot int. van fam. Loe- nen-Cniijsen. Vrijdag: eerste vrijdag. 7.45 H. Mis ter ere van H. Hart tot bijz. intentie (Vrèdepeel). Zaterdag: 19.30 avondmis t.b.i. rectoraat smakt Zaterdag: 6 uur (Holthees) avond mis t.b.i.; 7 uur (Smakt) avondmis tot int. van fam. Wijnhoven-Braun. Zondag: 7.30 (Smakt) H. Mis uit dankbaarheid; 8.30 (Holthees) Euch. viering met volkszang t.b.i.; 10 uur (Smakt) Euch.viering met volkszang Maria Asselbergs. Elke dag 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 uit dankbaarheid. Dinsdag: 8.30 t.b.i. Woensdag: 8.30 Maria Asselbergs. Donderdag: 8.30 L. Waps-Verweer. Vrijdag: 8.30 E. Smits. In de laatste week van mei en de eerste week van juni wordt in het kader van de landelijke aktie, in de gemeente Venray de jaarlijkse inza melingscampagne gehouden van het Nederlandse Rode Kruis, Door bestuursleden en leden van de Rode KruiSkolonne worden dezer dagen de bekende zakjes huis-aan- huis bezorgd en na enkele dagen weer opgehaald in de hoop, dat op deze wijze de bodem van de „schatkist" va nde afdeling Venray weer wat bedekt wordt. Het is n.'l. zo, dat de helft .van de kollekte-opbrengst moet worden afgedragen aan de penning meester van het hoofdbestuur en dat de andere helft ten goede komt aan de plaatselijke afdeling. Het mag als voldoend bekend wor den verondersteld, dat de gezamen lijke Rode Kruistaken in de eerste plaats door vrijwilligers worden uit gevoerd. Hieronder behoren o.m. de welfare vrijwilligsters, de leden van de kolonnes van het Rode Kruis Korps, bloeddonors etc. Behalve de ze aktiviteiten houdt mlen zich in Venray bovendien nog bezig met het laten deelnemen van langdurige zie ken aan een „vakantietrip" per boot. Met de verschillende aktiviteiten is uiteraard veel geld gemoeid. Vooral de welfare en het uitzenden van de zieken kost handenvol geld. En om dat dit juist enkele Rode Kruistaken zijn, die worden uitgevoerd door de plaatselijke afdeling, durft de Ven rayse penningmeester er op te reke nen, dat de Venrayse bevolking door een ruime gift dit werk wil onder steunen, waardoor men weer vooruit kan. In hotel Kemps recipieerde het be stuur en het kampioensteam van de Venrayse tafeltennisvereniging Red Stars, in verband met het behalen van het kampioenschap van de eer ste klasse Noord Limburg en daar mede de promotie naar de landelijke overgangsklasse. Al viel de belangstelling het be stuur iets tegen (want verschillende van de besturen, waarmede het team in competitieverband had gespeeld lieten verstek gaan), het deed hun wel goed dat er toch velen de weg hadden gevond'en om bestuur en kampioensteam geluk te wensen. Centrale figuur was daarbij en verdiende hulde werd gebracht aan de 36-jarige trainer Jan Suiskens uit Eindhoven. Deze reeds 8 jaar in top vorm verkerende tafeltennisser heeft een groot aandeel gehad in de Ven rayse successen. Vooral de training van de jeugd en de junioren heeft de volle -aan dacht van deze trainer. Voor hem is het een uitdaging nu te bewijzen dat hij in staat is ook het kampioensteam te begeleiden in landelijk verband. De aanwezigheid van burgemeester drs. Schols en de wethouders J. Loo nen en G. Schols was het bewijs dat het college ook de tafeltennissport een warm hart toedraagt. Over ruimte hebben de leden van Red Stars nog niet te klagen, omdat zij in de gymnastiekzaal beschikken over 6 tafels. Wel zullen door de toe loop van nieuwe leden meer uren be schikbaar moeten komen terwijl men voor de toekomst zich veel voor stelt van de nieuwe sporthal, omdat deze voor Red Stars de mogelijkheid biedt om voor het publiek toernooien te organiseren, waardoor het publiek een betere kijk krijgt op het fasci nerende spel met het kleine witte balletje over de groene tafels. AUTO GESTOLEN EN TERUGGEVONDEN De Venrayer A. A. kwam tot de minder aangename ontdekking dat zijn auto, welke geparkeerd stond op het Henseniusplein, gestolen was. Daarin bevonden zich ook.de auto- paperen. De auto werd maandag morgen onbeschadgd teruggevonden op de parkeerplaats nabij het Vlak water. Een visitekaartje waar de re kening voor het gebruik van de auto kan worden gepresenteerd, was uiter aard niet achtergelaten. TE VEEL AAN BACCHUS GEOFFERD Waarschijnlijk was een benevelde brein oorzaak dat de 24-jarige be stuurder van een betonmortelauto, L. V. uit Helden, na geparkeerd te heb ben op het Kennedyplein, de achter zijn vrachtauto geparkeerde perso nenauto van A. K. uit Venray niet opmerkte en daar prompt tegenaan botste. Procesverbaal is opgemaakt terzake art. 26 wegens het onder in vloed besturen van een motorvoer tuig. Beide auto's werden beschadigd. INTEBIEUnVEHZORGIIMO uniu.imin.^n ca rvi-»ön_Dcin I WUhalmlnaatr.8 Vonr«y CM7BQ-EB1Q

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5