Kerkelijke Diensten Meubelopruiming als nooit tevoren van 23 tot en met 29 januari Vredeskerk Venray Teak Eiken klassiek Noten Palisander Eiken/wit Wengé De gehele niet afgeprijsde voorraad 7% korting plus 3% korting bij zelf meenemen (boven f 30,-) Bedden Vloerbedekking Gordijnen Keukens Kunstnijverheid en verlichting Tapijtaanbieding GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag 23 januari is er om half elf een eucharistische tafelvierinig voor personen van 17 jaar en ouder in het gebouw van de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a, Venray. Cele brant: Fr. Meijer. Thema: 'n Vraag aan de levenden. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: kapelaan J. Verdonschot Grote Markt 5 - Tel. 1882 Derde zondag door het jaar. Zon dag van de eenheid. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int- Andreas Voermans, Gertru- da Peeters en zoon Jozef. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. overi. ouders Verstraelen-van Meyel; gez. Janssen en fam; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. overl. fam. Janssen-De- ters - Francisca H. v. d. Munckhof; 11-00 Nederlandse hoogmis, int. Hein Thoone en overl. ouders - Gertruda Creemers-Dij kmans18.00 gelezen mis, int. Gerardus Jans Beken van fam. Derks. Maandag: 8.00 ouders, zusters en kinderen Barents; 9.00 tot intentie van de Handboogschutterij „Diana"; 19.00 Antoinetta Moorrees-Custers en zoon Mant in. Dinsdag: 8.00 Martin Thuyls en H. Muysers - H. Hendriks; 9.00 Leo Wijnhoven; 19-00 Oatharina Drenth- Borgman. Woensdag: 8.00 Leonardus van Dijck en echtg. Johanna Jenniskens en zoon Antoon als stichting; 9.00 C. Lagerberg, echtg. en ouders als stich ting - mevr. Gruintjes-Arts; 19.00 u. ouders Coenen-Houtackers. Donderdag: 8.00 Jozef Steegmans en edtotig. - gez. Janssen en fam- 9.00 Herman Ooopmans en ouders als sittchiting - Francisca H. v. d. Munck hof. Vrijdag: 8.00 Jacob van Mil vwg. de buurt; 9.00 Antoon van Osoh; 19.00 Arnold Janssen. Zatendag: 8.00 Anna Zeegers; 9.00 Johannes H- H. Oudenhoven als stichting; 19.00 Oomelis Akerboom. Akolieten: Zaterdag 22 jan.: 19 uur Ad Ver beek en Irene Troisfontaine. Zondag 23 jan.: 11 uur Paul v. d. Heuvel en Jeanne Verbeek. Misdienaars: Zondag: 8 uur Jackie Oudenhoven en May Pelzer; 9.30 Benoit Lucassen en Wim Seuren; 18 uur Anton Hui- bers en Thom. Verleg. Maandage, dinsdag, woensdag: 8 u. Martin Beekers en Hans Martens; 19 uur Marcel Jeurissen en Frans- Jan van Gerven. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8 u- Jacq. van Mil en Gerard Hendriks. Vrijdag: 19 uur Jerry Mulders en Leon Kunzler. Zondag: 3e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11-45; hoog mis 10.15; avondmis 18.00 uur. Vrijdag: 14.30 gez. H. Mis bij het 40-jarig huwelijk Philipsen-Kleus- kens; 19.00 avondmis voor de gezin nen van de parochie. Zaterdag: 5.00, 6-00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededeling: Deze week, maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn de H. Mis sen 7.45, 9.00 en 19.00. Dinsdag en za terdag op gewone tijden. Misintenties Zaterdag: 18.30 Harry Lenssen. Zondag: 7.30 Willem v. d- Munck hof en Johanna Tammerveld en overl. kinderen; 9.00 Gerrit Koppes; 10.15 Gerardus Hoeijmakers; 11.45 overi. ouders Theuvenet; 18.00 voor de parodhlie. Maandag: 7.45 Huberta van Megen; 9.00 Eva Wilhelmina Rojer; 19.00 Ma- thilde Wasser. Dinsdag: 7-45 Antoon Luijpers; 8.30 Elisa Gregoria Palm; 19.00 Ohristiaan Dericks (v. d. buren). Woensdag: 7.45 Clanita Romijn- Snijders; 9.00 Antoon Verhaagh; 19.00 Martin van Aarsen. Donderdag: 7.45 Nico Olde-Daal- huizen; 9.00 Franeiscu-s van der Weijst; 19.00 Leonardus Arts (vwg. tabaksbewerkers) Vrijdag: 7-45 Antoon uijipers; 9.00 Johanna van de Weegh; 14.30 bij een 40-jarig huwelijks Philipsen-Kleus- Kleudkens; 19.00 gezinsmis, overi. ouders Hermus-^van Oers. Zaterdag: 7.45 Mart&nus Heeze; 8.30 t.e.v. de H. Geert. Dienbeurten Akolieten (23 t.m. 29 janO Zaterdag: 18.30 Jac. Claessens, Luc Pop. Zondag: 7.30 Eric Gorneliss'en, Geert Hendricx; 9.00 Carlo Feller, Victor Pop; 10.15 Bert Janssen, Luc Janssen; 11.45 Frans en Peter Bo- nants. Dienbeurten {Misdienaars Zondag: 18.00 Peter Claessens, Ge rard Stoks. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Hans v d. Bekerom, Henny Clephas; 19.00 Marco Comeldssen, Maarten Arts. Dinsdag donderdag, zaterdag: 7.45 Pime de Vos, René Huys; 19.00 Ron- ny Clevers, René van Hooren. Vrijdag 28 jan.: 2.30 uur (40-jarig huwelijk): Jeroen v. d. Roest en Ge rard Sfcoks. DERDE ORDE Maandag 24 januari half 8 leden vergadering in Het Schuttersveld. Na de Eucharistieviering zal Pater van Zeist spreken over: „Bidden in onze tijd". Ook niet-leden van harte welkom! Derde zondag door het jaar. Deze zondag staat in het teken van de internationale bidweek, een week van gebed voor de eenheid van de christenen. Zaterdag: 19.00 avondmis overl. fam- Aben-Baeten. Met het dames koor zingen we liederen die betrek king hebben op de eenheid der chris tenen. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. fam. van Ass-Geurts; 9.00 leesmis v. overl. ouders van Rooy en zonen. Het kinderkoor zingt nederlandse liede ren; 10.00 hoogmis voor overl. fam. Rijbroek-Neijenhuis- Nederlandse lie deren door het kerkelijk zangkoor; 11-30 leesmis voor overl. August van Bergen; 18.30 avondmis voor overl. Henricus Maassen. Maandag: 8.00 leesmis voor de ge lovige zielen; 19.00 avondmis voor le vende en overleden familieleden. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Hendriks-Seijkens; 19.00 uur avondmis voor overl. Leo Cox. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl- Leo van der Hof; 19.00 avondmis voor overl. Johannes Wilmsen. Donderdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermeltfoort (fam. W.); 19.00 u. avondmis voor overl. fam. Martens- Michiels. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. zuster Benedicta (personeel van het ziekenhuis); 19.00 avondmis voor overl. ouders Driessen-Klaassen. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. fam. Raemakers-Pouwels; 16.00 plechtige huwelijksinzegening en eu charistieviering voor het bruidspaar Houben-Graste; 19.00 avondmis voor overi. Gertruda van Hoof-Hoex. Misdienaarslijst van 23 tot 29 januari: Zondag 23 jan-: 8 uur H. v. Hoof en P. Nooijen; 9 u. M. Dicker en P. v. d. Vorle; 10 uur Akolieten: H. Linders, M. v. d. Bekerom en G. Willemse; 11.30 W- Hermans en H. Peeters; 18.30 H. Mertens en H. Arts. Week I: 8 uur P. Loonen en J. Smals; 19 u. H. Peeters en J. W. de Wit. Week II: 8 uur H. Mertens en P- Kramer; 19 uur St. Peeters en R. v. Wijk. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 3e zondag na de Openba ring des Heren- 8.30 Catharina Bo- vée-Hartelo; 10 uur Hoogmis Theo dora Jeuken-Jeuken. Maandag: 8.00 Mathilda Custers- Peeters. Dinsdag: 8.00 gest. gez. jrd. fam. van Rens-Litjens. Woensdag: 8.45 int. fam. Vermeu- len-Moorrees- Donderdag8.00 Theodora Arts- Peters. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. Pastoor van de Berg. Zaterdag: 19.00 Sibertus Moorrees. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 maandd- Hermanus Holleman; 10.00 hoogmis overl. fam. Thurlings-Thielen. Maandag: 8.00 gest. leesmis. Dinsdag: 8.00 jaard. Henricus Maes- sen en Cath. Rongen. Woensdag: 8-00 lsm. t.e.v. St. Ma- chutus. Donderdag: 8.00 lsm. voor overle denen. Vrijdag: 8.00 leesmis. Zaterdag: 19.00 maandd. Anna Ne- Iis9en-Ewal'ts. •PAROCHIE CASTENRAY Week van 22 - 29 jan. Misdienaars: Fons Dinghs en Jos Emonts; Jac. Wismans en Jos van Kuyck. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zaterdag: 19.00 maandd. zlg. Jos Jenniskens. Zondag: 3e zondag door het jaar. 8.00 bijz. int.; 10.00 zlg. Peter Kuypers en Anna Ohristiaans- Maandag: 8.00 zlg. Piet Philipsen. Dinsdag: 8.00 zlg. Josephina Sey- kens-Collin. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 bijz. int. Vrijdag: 8.00 ter ere van O-L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw; 19.00 zlg. Antoon Roelofs. N.B. Zaterdag en zondag is er kerk- deuricollekte voor het Lepra-fonds. (Bestrijding van de melaatsheid)- Mo gen we deze kollekte bijzonder aan bevelen. Zaterdag: 19.00 lsm. voor fam. Jen niskens. Zondag: 7.30 lsm. v. Hendrik van Soest, echtgenote en dochter Lena en Maria; 9.00 hgm. gest- jrd. Eerw. Zr. Jeanne (Anna van Rens); 10.30 lsm. v. zal. Elisabeth Janissen-Jenniskens. Maandag: 7.30 gest. jrd. v. Johan na en Catharina Goemans; 8 uur Maria Achten-van Dijk v.w. de be jaarden; 19.00 lsm- voor Gerard Hen- drickx. Dinsdag: 7.30 lsm. v. Martin Mi- chels; 19.00 lsm. v. Harry Cuppen en Petron. Vogelsangs-Smits. Woensdag: 7.30 lsm. v- Martin Di- recks en echtgen.; 19.00 lsm. v. Theo dora Martens-Hezen. Donderdag: 7.30 lsm. voor Truus Kleuskens-Franssen; 19.00 lsm. v. Helm Swinkels en zoon Frans- Vrijdag: 7.30 lsm. vo:r Jozef Croij- mans, echtgenote en Martin Croij- mans; 19.00 lsm. v. overl. fam. Voer- mans-van Mill. Zaterdag: 7.30 lsm. v. Gerard Wil lemse; 8.00 lsm- v. Elly Loonen en Elily van Berio; 19.00 lsm. v. fam. Geuirts-Janssen. Misdienaars: 7.30 Jacq. Voermans en Johnny Jenniskens; 19.00 Theo Loenen en Theo Bouten. Lectores: 19.00 P. Litjens; 7-30 H. Reintjes; 10.30 J. Ouwerkerk. Akolieten: 19.00 Martin van Veg- chel en Bert van Hees; 7.30 Ferd. Lu cassen; 9.00 Aloys van Hees, Peter Weljs, Peter van Berio, Ben Willems; 10.30 Harry Voermans en Rob Bee kers. Huwelijksafkondiging: Mart. Cor- nelissen en Anny Heildens (Overioon) 2e; Mathieu Loenen en Agatha de Lange (Oude Pekela) le- PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 3e zondag na de Verschi. ning des Heren. 8.30 leesmis voor P< ter Joh. Peeters en Petronella Loo nen en overl. familie; 10.00 hoogm: uit dankb- v. d. fam. van Dijck-De- rikx; 11.30 jongerenmis v. d. paro chie. Maandag: 8.00 weekdienst v. God fried Puts. Dinsdag: 8.00 leesmis v. Francim Oleophas-Spreeuwenberg. Woensdag: 8.00 leesmis voor Ma fia van Soest-Swinkels en overl. fam- Donderdag: 8.00 leesmis v. Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens. Vrijdag: 8.00 maandd. v. Godfried Puts. Zaterdag: 19.30 jaarg. v. Leonard Philipsen. RECTORAAT HEIDE Zondag: 3e zondag door het jaar. 7.30 leesmis uit dankbaarheid ti.v. de familie Swinkels-Litjens; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolie ten: Harry Maas en Jan Gielens. Misdienaars van de week: Peter Nellen en Bert Janssen. Maandag: 8 uur leesmis t.b.i. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Sjef Willems. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden Droesen- Donderdag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden van Osch- Rambags. Vrijdag: 8 uur leesmis t.i.v. de fa milie Voesten-Gielen. Zaterdag: 8 uur leesmis voor het rectoraat; 19.30 Avondmis voor Ma- thias Peeters. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert om half tien. Predikant is Ds. Spoelstra uit Roer mond, die het H. Avondmaal zal be dienen. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Bliterswijck geen dienst- PAROCHIEKERK MERSELO Zondag van de Internationale Bid week. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Thijs Arts- Zondag: 7.30 gest. lsm. voor Chris-» tiaan Klaassen en Jacomina Kusters; 10.00 Hoogmis voor Johanna Petro nella van Osch-Janssen; 11.30 H. Mis voor overi. ouders Eyssen-Vonoken. Maandag: 8.00 gez. H. Mis tot bijz. intentie- Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis t.e.v. H. Gerardus tot int. van fam. Janssen- Poels. Donderdag: 8.30 geöt. j.gt- voor Lamb. Lemmens, Cath. Hoedemakers kind. te verzorgen door de school kinderen. Vrijdag: 8.00 gez. H. Mis voor Thies van den Hoogemhof. Zaterdag: 19.00 best- jgt. voor Fr. Michels, echtgenote en dochter. Misdienaars: zondag 7.30 Jacobs- Versteegen10.00 Bouten-Wismans 11.30 van Hoof-Muysers. Week: Jacobs-Versteegen. RECTORAAT VEULEN Zondag: 3e zondag door 't jaar. 8 u. lsm- overi. moeder K. E.; 10 u. Hgm. overia fam. Jenneskens-Poels, spec. Mientje. Maandag8 uur lsm. zal. Lena van Dongen (J.). Dinsdag: 8 uur lsm. zal. Wilhel mus Classens. Woensdag: 8 uur lsm. zal. Lamb- van Ooi. Donderdag: 8 uur lsm. overi. fam. van Aerts-Jacobs. Vrijdag: 8 uur lsm. overi. ouders Wakkers-van Kemp-en. Zaterdagavond: 7.30 lsm. zal- Leon, de Lauw. Lector 2 3jan. J. van Oers. Akolieten: Jan Geelen, Mat. Ku- nen en Will van Ooi. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 22 jan.: 6 uur (Holthees) avondmis voor Wilhelmina van Kem pen; 7 uur (Smakt) Liturgieviering verzorgd door jongeren. Het thema van de dienst is „Ikke, ikke, ikke en de rest kan Muzikale mede werking verleent de Cosy '67. Zondag: 7.30 Smakt) H. Mis tot int. van fam. Koopmans-Henidriks; 8.30 (Holthees) H. Mis overl- v. d. fam. Koopmans-Hofmans; 10 uur (Smakt) H. Mis uit dankbaarheid. Elke dag 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 t.b.i. Dinsdag: 8.30 uit dankbaarheid. Woensdag: 8-30 t.e.v. St. Jozef. Donderdag: 8.30 uit dankbaarheid. Vrijdag: 8.30 t.b.i. BANKSTEL SALONTAFEL BERGMEUBEL 4 STOELEN SCHUIFTAFEL van 895 voor 780,- nu 58,- nu 550,- nu 260,- van 178 nu 148,- BANKSTEL van 935 voor 675,- SALONTAFEL marmer nu 80-, BERGMEUBEL van 698 voor 560,- TAFEL en 4 STOELEN 490,- QUEEN KAST BANKSTEL SALONTAFEL P van 695 voor 550,- van 2175 voor 1395,- van 285 voor 245,- TAFEL en 4 STOELEN van 695 voor 550,- BERGMEUBEL van 995 voor 695,- 4 STOELEN en TUIMELTAFEL nu 495,- BANKSTEL ribstof van 1235 nu 795,- SALONTAFEL marmer nu 80,- DRESSOIR 220 cm van 553 voor 395,- TAFEL en 4 STOELEN van 697 nu 450,- BANKSTEL rood frotté v. 1135 nu 880,- BANKSTEL 1-, 2- en 3-zits SALONTAFEL wit BERGMEUBEL wit, 6-delig nu 980,- nu 798,- DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE OPRUIMING, KOMT EN OVERTUIGT U MATRASSEN 12 cm dik 65, DIVANBED in wit teak of paars, nu 57, VEREN KUSSENS van 9,50 nu 6,95 DEKENS 150 x 220 nu slechts 19,95 TEAK LEDIKANT 2 persoons 89,50 VINYL OP VILT 200 cm NU 9,90 NYLON VILT 200 cm slechts 13,90 NYLON TAPIJT 4 m gratis gelegdl 69, DIVERSE COUPONS tot 40% KORTING FRISSE STOFFEN reeds vanaf 3.95 VELOURS 120 cm breed nu 9,90 VITRAGES en COUPONS MET KORTING TOT 50 PROCENT KOMPLETE KEUKEN 250 cm breed 498,— KEUKENSTOELEN nu vanaf 18,50 KEUKENTAFELS slechts 40,— TABOURETJES vanaf 7,95 NU MET KORTINGEN TOT 50 PROCENT ALLE VOORRAAD TAPIJT (±40 rol) BOVEN 16 m2 WORDT TIJDENS DE OPRUIMING GRATIS GELEGD

Peel en Maas | 1972 | | pagina 14