s*% Scheidegger H00RAPPARATEN A. P. G. FRANKEN GROTE Overjassen opruiming 20 lot 50 pct korting ü®2£"üm Praktijkdiploma Boekhouden 10 pet koiting foto Dom Melskens Boels kanteldeuren Gebr. Hartens in Costuums Jongens costuum W ollen artikelen „HET KN0PENHUIS" V0ERMANS VENRAY tot 3 februari 10 tot 50 pet korting voor halve prijzen 20 tot 50 pet korting Niet afgeprijsde artikelen met 10 pet korting Veranderingen gratis Europa's grootste machineschrijf-instituut IMFRAG0 cenir. verwarming IMFRAG0 MERSEL0 op onze gehele voorraad Fournituren en kleinvakartikelen NU P0STSTRAAT 11 OPENBARE VERKOPING Bedrijfspand mei woonhuis en boven woning in Venray-Cenirum Mr. M.A.A.M. Receveur, notaris te Venray, zal op donderdag 27 januari 1972, des nam. om 4 uur in Café-Rest. „De Burggraaf", Stationsweg 1 te Venray, krachtens art. 1223 B.W. IN HET OPENBAAR VERKOPEN het bedrijfspand, waarin voorheen gevestigd een garagebedrijf, met showroom, woonhuis en bo venwoning, gunstig gelegen in het centrum van Venray, Patersstraat 29a en 29b, kad. Venray Sectie C nrs. 6937 en 6936 samen gr. 8.19 are. Omschrijving: Woonhuis: hall, toilet, gr kamer, keuken met bij keuken, tuintje met volière; het geheel onder- kelderd; boven: 3 sl. kamers; badkamer; alles goed voorzien van sanitair en ingeb. kasten; centraal verwarmd; bovenwoning: overloop, toilet, douche, keuken, huiskamer, 3 sl. kamers; zolder; div. ingeb. kas ten; grotendeels centraal verwarmd; bedrijfsruimte: showroom (50 m2); kantoor met Lips brandk.; magazijn; werkplaats (35 x 16 m.); krachtstroom; inrit. Voorts aanwezig oliestookinstallatie met 2 tanks (1600 I. en 3000 I.); brandstoftanks voor ver verkooppunt (6000 en 12.000 I.). HET GEHEEL IS VRIJ TE AANVAARDEN als volgt: de bovenwoning nr 29b uiterlijk 11 maart a.s. en al het overige terstond na betaling van de koops. BETALING: uiterlijk 15 maart 1972. LASTEN: circa f 960,- per jaar. BEZICHTIGING: na afspraak met mevr. A Teeu- wen-Derksen, Pr. Hendrikstraat 12 te Venray, tel. 04780-2210. Verdere inlichtingen ten kantore van de voornoemde notaris, Stationsweg 2 te Venray telefoon 04780-2327. GEVESTIGD HUISARTS ROCHUSSTRAAT 32 (VELTUM) TEL. 2824 in samenwerking met W.JA. Bloemen PRAKTIJKADRES: STATIONSWEG 15 tel 1465 HET SECRETARIAAT VAN DE ONDERLINGE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING VENRAY is met ingang van heden overgenomen door H. CLAESSENS, DOORMANSTRAAT 15 VENRAY telefoon 04780 - 2871 HET BESTUUR - in diverse afmetingen - vuurverzinkt of houten bekleding - met of zonder loopdeur - met elektrische, radiografische of handbediening. vraag vrijblijvend inlichtingen bij BO UW MATERIALEN n.v. Venray - Bongerdstraat 5 Telefoon 04780- 1161* Kom dan eens vrijblijvend bij ons KIEZEN. KIJKEN. KEUREN. Van Sasse v. Ysselstr. 9 Boxmeer Tel. 08855-1611 KLEDINGMAGAZIJN IGR0TEMAR1CT8 ia0V80-22371 Loop gerust eens binnen, het verplicht u tot niets CONTACT- EN SERVICE-ADRES CAMPS OPTIEK Venray - Grotestraat 14a, tel. 04780 - 2409 2 indien u wenst komen wij u thuis bezoeken. Woonplaats School: CURSUSSEN WORDEN GEGEVEN TE VENRAY, HORST, WANSSUM, YSSELSTEYN, OVERLOON EN VIERLINGSBEEK Aan alle ouders van studerende kinderen. Van diverse zijden is tot ons het verzoek gericht om ook in Uw dorpen te komen tot samenstellen van een speciale jeugdkursus voor machineschrijven zoals wij dit reeds op homJdierdien andere dorpen doen. Wij zijn verheugd aan dit verzoek gevolg te kunnen geven,- zodat U niet langer bent aangewezen op ver afgelegen plaatsen. Zoals U zelf wel weet, is het machineschrijven in onze moderne samenleving onmis baar en vanzelfsprekend geworden- Het diploma machineschrijven wordt steeds meer verlangd op vele bedrijven en kantoren zelfs vereist. Maar er Is een heel groot ver schil in de wijze waarop men dit leert. Europa's grootste machineschrijf-insitiituut Willy Scheidegger is een Zwitserse organi satie, die dn vele landen van Europa is gevestigd en zich uitsluitend bezig houdt met het onderrichten van heit machineschrijven op de meest moderne manier. Wat houdt perfect machineschijven wel in? Het betekent: niet met twee of drie vingers typen, maar werkelijk alle tien vingers gebruiken; bovendien volkom blind typen; d.w.z. niet naar de schrijfmachine kijken maar alleen naar de tekst die getype moet worden en ook weten hoe men iets moet gaan typen. Wij besteden daarom heel veel aandacht aan de Nederlandse taal door middel van lichte korrespondentie en oefeningen voor algemene ontwikkeling, zodat vele dingen die in de praktijk voorkomen spelenderwijs worden geleerd. Wie kan er aan deze kursus deelnemen? Aangezien dit een kursus voor jongeren is alleen zij die minstens 11 jaar en maximaal 18 jaar oud zijn. Voor leerlingen die les hebben aan de volgende scholen: LAVO, MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium en Huishoudschool. Ook zij die in juli/augustus de lagere school verlaten, kunnen aan de kursus deelnemen. Verder zij, die dit voor hun vak of beroep nog willen leren- Tijdens de duur van de kursus wordt een schrijfmachine ter beschikking gesteld met een van kleuren voorzien toetsenbord, zodat door het dagelijks oefenen een grote per- fektie kan worden bereikt. Wij raden een ieder, die werkelijk goed wil leren typen, aan om van deze gelegen heid gebruik -te maken en verzoeken U voor verdere inlichtingen onderstaande strook in te vullen en binnen 1 week in te leveren bijvan den Munckhof n.v., Grotestraat 28, Venray. Met vriendelijke groeten, Instituut Scheidegger P.S. Vooral voor leerlingen van de hoogste klas van de basisschool is. deze cursus uitermate geschikt daar hier veel aandacht besteed wordt aan de Nederlandse taal wat met verdere studie van zeer groot belang kan zijn. Ik heb belangstelling voor deze kursus voor mijn zoon/dochter en verzoek U vrijblij vend alle verdere inlichtingen te verstrekken. Naam: Adres: Handtekening ouders STARTEN WEER MET OPLEIDING OOK REPETITIECURSUS Opgave M. LITJENS - Oostrum - Telefoon 04780-3437 J. ZWART - Grubbenvorst - Telefoon 04701-902 Ideaal is het uw huis te vergroten zonder te bouwen. Heerlijk is het meer bewegingsvrijheid te hebben in huis voor u en de kinderen- Dit alles hebt U als U een installeert. Geheel aangepast aan uw huis heeft u straks met aardgas een zuinige, storing- vrije en schone verwarming, waaraan u jarenlang veel plezier beleeft. Vraag ons vrijblijvend prijs en levertijd voor een goede verwarming en voor het moderniseren van uw sanitaire voorzie- nigen. Wij adviseren U voor het verkrijgen van rijkssubsidies en financiering. Telefoon 04786 - 342 - 205 Vertegenwoordiger: 04780 - 2698 In de komende maanden kunnen wij extra voor delig installaties aanbieden. TIJDENS DE OPRUIMING uitgezonderd speciale aanbiedingen Jan Hensenstraat 10 Venray telefoon 04780-4367 GELD NODIG1? Om kontant te kunnen betalen, voor aankoop auto, verbouwing huis, aanleg C.V., meubelen enz. enz. FINANCIERINGSKANTOOR C- J. BLONK Stationsweg 139, Venray, Telefoon 2121 vindt U nog steeds in de ruimste sortering bij Ook het maken van stofknopen e.d. verzorgen wij voor U I TE KOOP: STEREO-BANDRECORDER STEREO-RADIOCOMBINATIE DIVERSE SCHRIJFMACHINES DRUMSTEL - HARMONIUM PLATENSPELER - T.V. enz. enz. CANJELS Antoniuslaan 15-17, Blerick, tel. 04700 - 20652 meubelen Boxmeer Interesse voor MEUBELEN? *******-*********

Peel en Maas | 1972 | | pagina 12