Karnavalsoptocht Alwe^ P.F.G.M. Ci J. THEUWS A. BERGMANS STRO! STRO! Giel Korsten J. THEUWS Voor Autolak VERF BEHANG VERF BEHANG NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur D. VERCAUTEREN, arts Grotestraat 11 - telefoon 2200 Cama valsmaandag J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 Carnavalsdinsdag: W. BLOEMEN, arts Stationsweg 15 tel. 1465 ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Hedde, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Mecrselo en Smakt. Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 8. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 4-5 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1182 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Top Garage c.v. Wilhelminastraat - telefoon 1032 Carnavalsmaandag: Automobielbedrijf Gommans n.v. Stationsweg - tel. 2696 en/of 2351 Carnavalsdinsdag Automobielbedrijf van Haren n.v. Maasheseweg - telefoon 2564 SALVATION GAAT DOOR De producenten van Salvation heb ben zich de kritiek uit Venray en van andere theaterdirekteuren beslist aangetrokken, want niet alleen de teksten worden gewijzigd, maar de gehele betoogtrant wordt omge bouwd. Met man en macht wordt er thans gewerkt om van SALVATION toch die grote voorstelling te maken, die men gedacht had te brengen. De eer ste versie was rondweg een misluk king, maar gezien het enorme succes in Amerika en Engeland moet het mogelijk zijn ook een uitstekende Nederlandse versie te brengen. Begin maart komt de nieuwe be werking van Salvation opnieuw première in theater Carré te Amster dam en gaat daarna op Nederlands tournee. De protesten zijn niet tevergeefs geweest en het is nu wel bijna zeker, dat men van SALVATION een ge weldig popfestival gaat maken, dat vooral de jeugd zal aanspreken. Abonnementhouders die Salvation desondanks niet willen gaan zien, kunnen hun kaart omruilen tegen al ternatieven. Ene hiële tied niks Gemeentepolitie Landelijke Ruitervereniging Het Zandmannetje 50 jaar Ysselsteyn Fanfare De Peelklank Jeugdprins Ysselsteyn Prinsenwagen Ysselsteyn Waor blieft os Jeugdhuus? Kaping Dorpskriminatie In de hemel is geen bier Fanfare St. Oda, Merselo De gelaarsde kat De ombudsman Marcel van Dam Ballon kontakt MerseloParijs Prinsenwagen Merselo Geldzegelaktie Venray N.N. Zwaan kleef aan Har let op de deur Theobaldusgilde Gemeentepolitiek Jeugdprins Math III Monte Carlo-race N.N. Nieuwste mode Donald en Dagobert Duck Buurtvereniging Stationsweg Oostrum Harmonie Sub Matris Tutela Jeugdprins Geert I Prinsenwagen Karklingels Hub I N.N. Milieuvervuiling Plan Brukske Met AOW voordeel Ik wil bolletje Vlakwater express Broodbakkers Lam Eindelijk 'n muziekschool Wij trimmen met de fiets N.N. N.N. In de herberg is geen plaats Fanfare O.L. Vrouwe Gilde Prinsenwagen Vrouwengilde op Wintersport Geen „Holland" zonder Artas Weej zien van Rooys luilekkerland N.N. N.N. Bankzegel De eerste Venray se sex winkel Waor mot dat hin mit ons Rooy? Driejaren-plan Fanfare Leunen Maakt het leven niet tot 'n hel Hotelwezen in Venray Dansmarietjes He ja de Knol Jeugdprins Knöllekes Prinsenwagen Hay II N.N. N.N. Sulky en paard Van Bak tot zak Fanfare en drumband Oirlo De nieuwe feestverlichting Grote straat Lam Lint Profiel van de Limburgse Bisschop Man-vrouw en maatschappij N.N. J Ponyclub en poepvegers Drumband St. Petrus Banden Jeugdprins Lex I APK Peel haas Raad van Elf Kon. Harmonie Euterpe Prinsenwagen Prins Hans I groep Venray wagen Ysselsteyn wagen LLTB Ysselsteyn groep Ysselsteyn wagen Ysselsteyn wagen Ysselsteyn wagen Ysselsteyn wagen Merselo wagen Merselo wagen Merselo groep Merselo wagen Merselo wagen Merselo wagen Merselo wagen Merselo reklamewagen groep Venray solo Venray groep Overloon wagen Heide wagen Heide wagen Venray groep Venray duo Venray wagen Oostrum groep Oostrum wagen Oostrum wagen Oostrum wagen Venray duo Venray wagen Venray duo Venray wagen Venray duo Venray solo Venray groep Venray groep Venray groep Venray Smakt-Holthees Smakt-Holthees wagen Venray duo Venray wagen Venray reklamewagen groep Venray groep Venray groep Venray groep Leunen wagen Leunen wagen Leunen groep Leunen wagen Leunen wagen Leunen wagen Leunen KARNAVAL VOOR DE JEUGD Door onvoorziene programmawijzi- gignen tijdens de karnavalsdagen zijn reeds bekend gemaakte tijden van opstellen en vertrek van de kinder optocht veranderd. De Kinderoptocht vertrekt nu om 15.11 uur op karnavalszondag. Om 14.30 uur begint het opstellen in de Hoenderstraat. Wat betreft de kinderbals blijft al les ongewijzigd en wel als volgt: Maandag 22 en dinsdag 23 februari 's morgens van 1012 uur in de schouwburg voor kinderen tot en met 10 jaar; in de tent ernaast voor kin deren ouder dan 10 jaar. Entree voor schouwburg en tent 0.50. Elke avond met karnaval, dus ook zondag van 18.0021.30 uur bal voor de jeugd voor 12 tot 15 jaar. Entree 1.50. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND VENRAY Wegens carnaval gaat de maande lijkse vergadering niet door. Deze wordt nu verschoven naar woensdag 3 maart om 8 uur in café In den En gel. De aangekomen ringen worden uit gegeven, terwijl ook nok nieuwe rin gen besteld kunnen worden. Verder verkiezing TH-bestuur voor de gewestelijke wedstrijd en wat ver der ter tafel komt. Trouwe opkomst wordt verwacht. IN ZELFBEDIENINGSZAKEN IN VENRAY WORDT OPGELET In de Venrayse zelfbedieningswin kels worden door toezichthoudend en winkelpersoneel de bezoekers goed in de gaten gehouden, temeer daar het aantal winkeldiefstallen stijgt de laatste tijd. Niet alleen dat kinderen voor het zonder te betalen tot zich nemen van een rolletje snoep werden gepakt, maar ook dames die ofwel geen koopkracht bezitten, ofwel het gemakkelijker vinden zonder te be talen zich de goederen toe te eigenen. Ook werden de laatste weken enkele mannen betrapt op deze winkeldief stallen. In alle gevallen worden de diefstal plegende personen aan de po litie overgegeven die procesverbaal opmaakt. De politie verzoekt ons te willen mededelen dat in de toekomst nog strenger tegen de winkeldiefstallen zal worden opgerteden. In de mees te zelfbedieningszaken heeft men per soneel aangetrokken dat onopvallend de gedragingen van de van de klan ten nagaat. DIEFSTAL BOORMACHINE Venrays politie tracht de diefstal van een boormachine uit een werk- keet van de Neduco woningen te Vel- tum tot klaarheid te brengen. De schade voor de eigenaar bedraagt meer dan 100, BOTSINGEN - Onvoldoende opletten bij het afslaan naar de woning was oorzaak dat een botsing ontstond tussen twee personenauto's op de Albionstraat te Leunen. De 62-jarige E D uit Leunen wilde zijn inrit inrijden terwijl juist op dat moment de personenauto be stuurd door de 24-jarige mej. M. R. uit Tegelen aan het inhalen was. Het bleef bij materiële schade. - Materiële schade kon eveneens worden genoteerd op de kruising LeunsewegMolenhofwegWieën- weg, waar ook onvoldoende werd op gelet. Personenauto bestuurd door de 34-jarige A. van D. uit Venray en de vrachtauto bestuurd door de 39-jari- ge W. J. uit Overloon raakten elkaar in de flank. RAADSVERGADERING DONDERDAG De maandelijkse raadsvergadering is ditmaal in verband met vastel- aovend opgeschoven tot donderdag 25 februari a.s. in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering staan veel toewijzingen van brandblusapparatuur voor de Venrayse scholen en enkele grond- verkopen op de kerkdorpen. duo Venray groep Venray groep Oirlo groep Venray groep Venray groep Venray fiets Venray Venray groep Venray wagen Venray koetsen Venray wagen groep Venray wagen Venray S. R. 65 - VFNRAY IN VERBOUWING „Het tijdperk, waarin het jeugd werk met een hele hoop idealisme van vrijwilligers en een uiterst mi nieme geldelijke bijdrage van der den in stand gehouden kon worden, is definitief voorbij. De veranderde maatschappelijke verhoudingen vra gen andere maatregelen, stellen an dere eisen dan voorheen en de daar aan verbonden konsekwenties zullen door de maatschappij geaccepteerd moeten worden." Met deze woorden toonde het Col lege van Burgemeester en Wethou ders zich, in e enbrief van 19-1-1970 aan de gemeenteraad, positief te staan tegenover het verzoek van het bestuur van SR '65 tot toekenning van subsidie. Het Ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, stelde zich overeenkomstig op. De reeds 5 jaar oude Jongerenso- ciëteit SR '65 werd bij stichtings akte van 4-11-1970 als zodanig offi cieel ingeschreven. Per 1 januari 1971 benoemde het bestuur de heer J. Th. Klijssen als beroepskracht i.e. als projectleider. Architect Colsen verzorgde een plan tot verbouwing en inrichting; aan nemersbedrijf Raedts startte veertien dagen geleden met de uitvoering. Eenmaal onder handen, blijkt het oude pand (Hoenderstraat 10) echter meer verrassingen te hebben dan was voorzien; o.a. moet de vloer van de bovenverdieping totaal worden ver nieuwd. De openingsdatum, aanvan kelijk gesteld op 1 maart, zal mede daarom naar ca. 1 april verschuiven. In de L-vormigè benedenruimte wordt een nieuwe bar gebouwd, een open haard en 'n danshoek. De keu ken, in de resterende hoek van de be nedenruimte, zal omgebouwd woi'den tot garderobe en toiletten. Op de bovenverdieping krijgt de Soos de beschikking over drie grote kamers. Deze zullen dienen als kan toor, als hobbyruimten en bovendien als werkruimten voor jongens en meisjes, die zich met interne dienst verlening willen bezig houden: Soos- krantje, bar-disco, ledenadministra tie, programmering en sfeervorming, organisatie bijzondere aktiviteiten e.d. De sociëteit zal onder de naam „Free Wheelin" heropend worden, re sultaat van een eenvoudige opinie peiling onder een aantal oud-leden van de sociëteit. LAATSTE TIPS VOOR CARNAVAL Carnavalskranten met het volle dige vastelaovesprogramma voor de gehele gemeente zijn nog ver krijgbaar bij boekhandel van den Munckhof. Er is maandag in de optocht een speciale plaats voor bejaarden en invaliden. Hiervoor is speciaal het parkeerterrein achter de Hema in de Schoolstraat. Men moet hier voor een kaartje (laten) afhalen tot zaterdagmiddag 6 uur bij boek handel van den Munckhof. Degenen, die nog koppen of vlag gen willen kopen voor gevelver siering kunnen daartoe terecht za terdagmorgen van 912 uur bij Garage van Haren, Maasheseweg. Denk aan de parkeervoorschriften in de komende vastelaovesdagen. In verband met optochten e.d. zijn de pleinen en straten dikwijls niet beschikbaar om uw wagen daar kwijt te raken. MUZIEK WEEKEND BOSCHVELDCOLLEGE Met een openingswoord van de heer Kuijpers werd vrijdag het mu- ziekweekend geopend van het Bosch- veldcollege. Het Capriciokoor beet de spits af, waarb'ij een lied van Pater Falco zeer de aandacht trok. Het or kest speelde vervolgens werken van Mozart en Haydn, waarvan ook een piano-concert vertolkt werd. De Zangers van St. Frans besloten dan het eerste gedeelte. Na de pauze lieten drie Spaanse gastarbeiders een volle aula enthou siast worden door muziek en zang. Een nieuw gevormd koor uit lera ren en hun ega's besloot deze eerste concertavond. Zaterdag trad het kamermuziek- ensemble Concertino op, dat 7 num mers bracht, die vooral telkens wer den uitgelegd. Zaterdag was tevens een grammo- foonplatenconcert. Dokter Marlet draaide hier voor een groot aantal belangstellenden werken van Proko- view. Geboren BARTO zoon van ALBERT HULLEMAN CORRY HULLEMAN-JACOBS Kruitwëg 51, Venray héle ook Vrijdag 19 februari: 19.00 uur repetitie voor het koor. Zaterdag 20 februari: Papieraktie. Zorg deze keer weer voor een record. Dezelfde dag gaan we naar Aalten. Vertrek om 17.00 uur vanaf Garage van Ham. Er wordt over Duits land gereden en denk daarom alle maal aan een pas. In verband met carnaval komen we dezelfde avond nog terug om plm. 24.00 uur, ook weer bij Garage van Ham. Willen we er ook nog even aan denken dat we allemaal onze map bij ons hebben en voor een beetje brood voor onderweg. Donderdag 25 februari: 18.45 uur repetitie le en 2e stem. Verder wensen wij jullie prettige carnavalsdagen endenk aan je stem. Verloofd: INE VAN DEN MUNCKHOF GERRY CLARKE Venray, Schoolstraat 35 R.A.F. Laarbruch 17 februari 1971 MARIA JANSSEN en FRANS LINDERS trouwen op vrijdag 26 febr. a.s. Om 2 uur nm. zal de ker kelijke inzegening worden voltrokken in de kapel van het St Jozefklooster te Ven ray. Venray, Buitenweg 5 Merselo, Endepoel 2 Dagadres: Hotel Manders, Maasheseweg 13, Venray Receptie van 6.30 - 7.30 uur Toekomstig adres: Endepoel 2, Merselo Op vrijdag 19 februari a.s. ho pen onze ouders FRANS LAURENSSE en LIES COOPMANS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Tot hun intentie wordt op die dag om 17.00 uur een plechtige H. Mis opgedragen in de kleine kapel te Smakt. Dagadres: Pelgrimshuis, Smakt Receptie van 18.00-19.00 uur Hun dankbare kinderen Math - Hermien - Johan Venray, Maasheseweg 9 A R T S| VAN 24 FEBRU4 t.m. 11 MAAR! Waarneming W. Bloemen, Th. Lankveld, D. Vercauteren5 Aswoensda Hotel café restaK' „BUITENLUS60 g e s I o t e td Wegens j:amilieomsfra heden g< GESLOTEN vrijdag 19 febn NAMIDDAG^ TAPIJT- EN MEUBELCENTR Pastoor RuttenstrJ Venray Met de CARNAVALSDA op naar )f DE RUIF OIL Deputé Jos Ensinck liet er op de forumavond van het NKV geen twij fel over bestaan, dat hij voorstander is van een herindeling van Noord-Limburg, waarbij Venray de gemeente Meerlo-Wanssum er bij krijgt. En verder bleek hij persoonlijk een groot voorstander van één Noord Limburgs gewest, dat zich uitstrekt van Venlo tot Mook. Op bovenstaande foto de bronzen haas, die het wapen van Venray vasthoudt. Deze nieuwe onderschei ding van de carnavalsvereniging De Piëlhaas wordt telkenjare aan één persoon uitgereikt, die zich verdien stelijk heeft gemaakt voor de Ven rayse gemeenschap. Dit jaar wordt dit beeld voor de eerste maal uitge reikt en wel aan de heer Ben van Daal. Deze huldiging zal geschieden op het Hofbal van a.s. zaterdag in de schouwburg. Weliswaar persoonlijke, maar toch krasse uitspraken van een lid van Gedeputeerde Staten, terwijl de ge meenten nog eerst aan een discussie over een herindeling moeten begin nen en G.S. zich nog eens moet gaan beraden over de voorgestelde maat regel van het Rijk om te komen tot gewest-vorming Maar goed, wie deze deputé kent, die weet dat hij nu eenmaal een groot voorstander is van herindeling van de Limburgse gemeenten. De voorde len daarvan schilderde hij ook nu weer op overtuigende wijze. De hui dige indeling bestaat al sinds meer dan 150 jaren en in die tussentijd is er wel iets veranderd in onze goede vaderland. Sommige plaatsen zijn uit gegroeid tot over hun grenzen heen, anderen hebben door de een of ande re oorzaak geen groeikracht. Daarin moet verandering komen. De taken van de gemeente zijn enorm toegenomen. Ze bemoeien zich praktisch met alle facetten van een mensenleven. Dat eist kundige amb tenaren, een goede apparatuur en die kosten weer geld. Dan is het z.i. lo gisch dat men komt tot een herinde ling van de gemeenten, zodanig' dat de overblijvenden in staat zijn al de ze taken aan te kunnen. Dat is de reden waarom in Neder land de laatste 10 jaren reeds 148 ge meenten zijn opgeheven en dat men herordening wil in Zuid-Limburg, waar op een grondgebied 2V2 dat van de gemeente Venray liefst 62 ge meenten liggen. Voor Zuid-Limburg is Ged. Staten met een plan gekomen, doch gelukkig heeft Noord-Limburg zelf het initia tief genomen om te komen tot her indeling. Dat de verschillende voor stellen, die de studiecommissie thans tertafel heeft gebracht sprak hem het meest aan de herindeling tot 6 gemeenten, waarbij Meerlo-Wanssum bij Venray gevoegd wordt GEWESTVORMING Bovendien zou deze herindeling kans en gelegenheid geven om een groot gewest van Noord-Limburg te maken, waarin als twee grote kernen Venlo en Venray liggen Hij was kennelijk op haast uit, want hij verwees naar Duitsland en België, waar men ook met ditzelfde bijltje aan het hakken is, doch niet zoveel praat als in Nederland, maar meer doet In het forum dat onder leiding stond van de heer Jan van Gennip en waarin o.m. de Venrayse wethou ders Loonen en Schols zitting hadden, alsmede de burgemeester Gubbels van Broekhuizen, had feitelijk alleen die burgemeester wat bezwaren. Be zwaren in die zin, dat hij meende dat in steeds grote gemeenten het bestuur helemaal onbereikbaar zou worden voor de gewone burger. De deputé meende dat in grotere en uitgestrektere gemeenten juist dorps- en wijkraden zeer belangrijk zullen worden als spreekbuis van bepaalde wijken en groeperignen. Hun taak zal groter worden en ze zullen meer in spraak krijgen. Ook kwam ter sprake dat een goe de herindeling van Noord-Limburg feitelijk onmogelijk wordt als men steeds blijft vasthouden aan de Bra bantse grens. Doch ook die wuifde Deputé Ensinck met wonderbaarlijk gemak aan de kant. Hij meende dat juist door de in stelling van 30 tot 40 gewesten in heel Nederland de provincie-grenzen toch wel zouden veranderen. Men vond het verder een vreemde zaak dat terwijl men over herindeling denkt en spreekt, onafhankelijk daar van Ged. Staten intussen al een her indeling van Gennep voorgenomen hebben en die van Wanssum en Meerlo reeds voltrokken heeft. Depu té Ensinck meende dat dit „vooruit lopen van G.S." de herindeling van de overige gemeenten niet hoeft te verhinderen. Hij kreeg toen prompt te horen, dat ze er echter ook niet gemakkelijker op wordt Ook kwam de vraag naar voren of de kleinere plaatsen niet in de groter wordende gemeenten nog meer zullen worden verwaarloosd dan ze dikwijls nu al worden. De deputé waarschuwde dat her indeling geen toverwoord is voor aanleg van riolering, straatverlich ting en betere wegen. Doch het is wel een feit dat grotere gemeenten meer geld krijgen en betere mensen aan kunnen trekken, die bepaalde proble men van kleinere kernen wellicht sneller tot oplossing brengen dan nu het geval is Het ging er allemaal heel gemoede lijk toe in deze forum-avond, het geen waarschijnlijk voor de deputé Ensinck aanleiding was om op te merken dat er toch wel een groot verschil was tussen Zuid- en Noord- Limburgers. Daar schijnen gesprek ken over herindeling wat warmbloe- diger gevoerd te worden. HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN ALLE VERZEKERINGEN ASSURANTIE KANTOOR Leunseweg 59 - Telefoon 1677 VAN MIL's KLEDING Maasheseweg 2 - Venray Confectie Kleermakerij Verhuur gelegenheidskleding THUISWERK VERDIEN 230 GULDEN PER WEEK door enkele uren avondwerk (plooien, plakken, vouwen, typen, adr. schr.). Machtige Belgische organi satie met diverse vrije plaat sen geeft deze kans. Schrijf dadelijk aan Gestelse- steenweg 188, 3990 Meerhout, België. Bromfietsverzekeringen PREMIES NIET VERHOOGD W.A. 29per jaar; bij all risk groene kaart gratis. Ass. Financieringen M. A. BONANTS Nieuwlandstraat 9 (hoek Langstraat) Tel. 1525 Mevr. Kruijsen-Meestl vraagt p- een meisje of gehu«|^ vrouw 'A voor 2-3 halve dagtP week voor huishoud!^ werk. H Aanmelding Julianasin per telefoon nr. 3082 ofV GEVRAAGD METSEL- EN TIMME Adres bureau dezer. GEVRAAGD HULP IN DE HUISHOUDING wegens huwelijk derj woordige, Arts, Kampweg 33. tel. el GEVRAAGD 2 KAMERS met keutf en gebruik van douclr Brieven, onder nr. 142 van dit blad. HULP IN DE HUISHOUDING voor 2 tot 3 halve dag week hulp in de huisl gevraagd. Gegadigden kunnen geh ongehuwd zijn. Liefst in zit van autorijbewijs. Adres bureau van dit b!) GEVRAAGD 1 voor het bezorgen vai avondblad van 5.30 to! 20,per week. Te melden bij: L. G. "V len, Kastanjestraat tel. 2764. GEVRAAGD NET MEISJE voor huishiouding en Loonen, Albionstraat 38 Leunen. GEVRAAGD METSELAARS voor Duitsland - Hoog Goede sociale voorziei M. Relouw, Esdoornstra; Rogge- tarwe- en gerste stro, van prima kwaliteit, wordt U franco thuis ge leverd. FOURAGEHANDEL Maasbree, tel. 04765-789 VOOR UW KOUDE SCHOTELS TELEFOON 3626 KOOP VERTROUWD KOOP BIJ DE VAKMAN I Schoonheidssalon BRIGITTE Met ingang van heden delingen en telefonist spraken vanaf 12.00 Zaterdags de gehele Mevr. W. Weerts-Hend Churchillstraat 2 - Vei Tel. 04780-1826 TE HUUR GEVRAAGD voor jongeman ZIT-SLAAPKAMER met pension of keuken Tel. 2528. Pensionaat Jerusalem zoekt zo spoedig mogelj KAMER voor een mnl. personeelslid BrieVen aan het bestuur; straat 10, Venray. Kath. Vrouwenverenig KW - VENRAY Dames dinsdag 2 maart h we uitwisseling met Ho kunt zich hiervoor opgev 25 februari bij het bestui Vertrek half acht aan de Ooster. Kosten 1,25. Het Be SPECIALE AANBIED Stalen en houten 1 deurs KASTEN 35,per stuk. Speciaal voor pensions brieken e.d Tevens grote partij STALEN STOELEN per 10 stuks 50, CANJELS Antoniuslaan 15-17 Blf Tel. 04700-20652.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2