BARTELS - BEHANG II 'T ALDE WIE VER-BAL Bartels heeft prachtige behangsels voor de decoratieve wand. voor goed zitten en liggen voor en na carnaval... K - lil van haaren W.A.O. m SOEST St. Joseph w Duo Bagée De Twee Pinten Sjakie Schram Jan Boezeroen De Pretty Things a.s. Zondag Dansen a.s. ZONDAG DANSEN a.s. ZONDAG DANSEN in Dancing de Ruif, Oirlo a.s. Zondag Dansen welke JONGEDAME HUISHOUDASSISTENTE PSYCHIATRISCH CENTRUM ST.SERVATIUS VENRAY [TAG0M lF! SPLASH-DOWN Zaterdag 13 februari in Zaal de Oude Heerlijkheid te Oploo Zelf behangen komt steeds meer in de mode en wij willen U daar graag bij helpen. Op verzoek krijgt U bij Uw behang een handig instructieboekje hoe Uw ka mer te behangen. Bovendien snijden wij Uw rollen af en verhuren wij plaktafels, afstoomapparaten en an dere behangersmaterialen tegen kostprijs. Onze kol- lektie is dit jaar groter en veelzijdiger dan ooit. Slaapkamerbehang vanaf 1.75 - 2.95 - 3.95 enz. BESTELBON VOOR STALENBOEK te zenden aan Bartels, Henseniusplein 16, Venray Gaarne ontvingen wij gratis uw be- hangboek Selectie '71' met 46 gloed nieuwe behangsels in de prijs van 2.85 tot 11.45. Naam Adres OrkestTHE SERJO'S VOLLEBERG HENSENIUSSTRAAT 20 VENRAY WIJ KOMEN TIJD TE KORT WIJ ZOEKEN HULP. - heeft een opgeruimd karakter - kan prettig met mensen omgaan - wil tot ca. 18 uurwerken (en soms wel eens tot 18.30 uur) - kan typen - wil ons zo vlug mogelijk kunnen helpen- Sollicitaties graag aan onderstaand adres of aanmelding na afspraak. makelaarskantoor IN ONROERENDE GOEDEREN VENRAY. HENSENIUSPLEIN 1, TELEFOON 047 80-3636 Dames die een zinvolle en goed betaalde funktie zoeken kunnen wij plaatsen als Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen te richten aan de afdeling Personeelszaken Stationsweg 46, Venray, Tel. 04780 - 3344 (toestel 144). NEDERLANDSE KATHOLIEKE BOND VAN WERKNEMERS IN DE BOUWNIJVERHEID Er bestaat de gelegenheid voor diegenen die snipperdagen wensen op te nemen voor de bei de carnavalsdagen vakantiezegels te verzilveren en wel op woensdag 17 februaifi a.s. tijdens de kantooruren Burg. v.d. Loostraat 2b. Er moet wel een werkgeversverklaring worden overlegd, dit kan eventueel ook collectief gebeuren. HET BESTUUR IMMOH VRIJDAG 19 FEBR. ons traditionele NEUZENBAL ZATERDAG 20 FEBRUARI wegens overweldigend succes nogmaals het U welbekende GEEN ENTREE ZONDAG 21 FEBRUARI le Carnavalsdag, ja U ziet het goed met hun karnavalskraker 1971 GEEN ENTREE MAANDAG 22 FEBRUARI 2e Carnavalsdag (zaterdag voor karnaval nog op de T.V.) GEEN ENTREE DINSDAG 23 FEBRUARI 3e Carnavalsdag De zingende kelner, U welbekend v. radio en TV GEEN ENTREE O— OP 28 MAART SPELEN IN ONZE NIEUWE ZAAK TE ROERMOND - HAMSTRAAT 48 voorverkoop alhier. Bij genoeg interesse, BUSDIENST VENRAY - ROERMOND V.V. VORST JAN van de karnavalsvereniging 't Knölleke Leunen, PROKLAMEERT dat op IN HET GEMEENSCHAPSHUIS TE LEUNEN zal plaatshebben. Muziek DE PEELZWERVERS Entree 2-50 Aanvang 20.00 uur in Let GemeenscLapsLais te Lennen orkest„MR. J. AND THE RHYTME FOURS" Entree 1.50 Aanvang 6 uur orkest: „THE JUMPING RABBITS" orkestRENÉ VERSTAPPEN

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9