finn DIEPVRIES I IUU-" PRODUKTEN 399,- Kerkelijke Diensten voor grafts/ ais u NU een diepvriezer koopt YAH0S A VER vastenavond in zicht van 14 tot en met 20 febr. Dat is om te doen Uw eigen supermarkt thuis met een ■renm diepvriezer „STICHTING SINT ELISABETH ZIEKENHUIS" UITGIFTE van Vredeskerk Venray FIAT nr. één in da E.E.G. JOS MARTENS GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY Het thema van de eucharistische tafelviering zondag a.s. om half elf in de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a is: Uit de diepte van de stilte. Celebrant is: Frans Meijer. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan H. Latten Dr. Poelsstraat 2 Tel. 2385 b.g.g. 2929 Zaterdag: 19.00 Nederlandse hoog mis, int. Els Kelders vwg. de buurt. Zondag: Na alle missen is er een kerkdeurkollekte voor de MEMISA, de meidsche missie aktie. 8.00 gelezen mis. int. overl. fam. Direks-Smits; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. voor de parochie; 11.00 uur modern opge zette eucharistieviering met jongeren koor en orkest met als thema: VRIENDSCHAP, int. ouders Arts- Comelissen; 18.00 gelezen mis, int. mevr. Berents-Egel meers vwg. de Oranjestraat. Maandag: 7.30 gez. Janssen en fam.; 8.15 Gerardus Verstegen, ouders en grootouders, Christina Katelaan en dochter Wilhelmina; 9.00 mevr. Fransssen-Hubbers vwg. haar vrien dinnen; 19.00 ouders Kronenberg- Clancette. Dinsdag: 7.30 mevr. Janssen-Blok; 8.15 Leonardus Backus en Anna C. Jeuken 9.00 Peter Duykers; 19.00 uur ouders Bouten-van Megen. Woensdag: 7.30 Mevr. Kleuskens- Achten; 8.15 Harrie Oudenhoven en overl. kinderen, Pater Oudenhoven en Mathieu Janssen; 9.00 Lambert Cleven; 19.00 Martien Custers. Donderdag: 7.30 Francisca H. van den Munckhof8.15 Peter G. Seykens- Jassen, Leonardus Michels en Hen- drika Cleven; 9.00 overl. fam. van Heyster. Vrijdag: 7.30 geen H. Mis; 8.15 Leo nardus Backus en Anna C. Jeuken; 9.00 tot zekere intentie; 11.00 huwe- lija de Weert-Franssen; 14.00 huwe lijk Joosten-Poels; 15.00 huwelijk de Regt-Janssen; 19.00 overl. fam. Cop- pes-Borgman. Zaterdag: 7.30 Antoon Roelofs als stichting; 8.15 Joh. H. Bogaers en echtg. Baken als stichting; 9.00 gez. Janssen en fam.; 19.00 ouders Bouten van Megen. Mededelingen: In het weekend is er een kerk deurkollekte voor de MEMISA, de medische missie aktie. Zondag om 11.00 uur is er een modern opgezette eucharistieviering met sterk rithmische liederen met jnogerenkoor en orkest met als the ma: VRIENDSCHAP. Wij verzoeken u bij de keuze van een mis het ko mende weekend daar rekening mee te houden. Akolieten: Zaterdag 13 febr. 19 uur Jos Bex- kens en Martin Spee. Zondag: 8 uur Huub Janssen en Pieter Janssen; 9.30 Geert Cox en Jacq. Laurensse; 11.00 Huub Gooren en André Gooren. Misdienaars: Zondag: 18.00 Theo Cox en Marcel Jeurissen. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Benoit Lucassen en Wim Seuren; 8.15 Marie Pelzer en Jan Creemers; 19.00 Peter van Houdt en Adje van Houdt. Donderdag, zaterdag: 7.30 Jerry Mulders en Jackie Oudenhoven. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.15 Peter Pelzer en Willy van de Vorle. Vrijdag: 11 uur Theo Cox en Willy Rongen; 14 uur Leon Kunzler en Pe ter Janssen; 15 uur Paul Oudenhoven en Frans-Jan van Gerven; 19 uur Gerard Hendriks en Hans Martens. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Kapelaan W. Kohier Zondag: 6e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoog mis; 18.00 avondmis. Vrijdag: 15.00 huwelijk van Lies- hout-Hoonings; 19:00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5 uur 6 uur ep na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededelingen: 1. Zondag 14 februari wordt de hoogmis gezongen door de Zan gertjes van St. Frans. 2. Zondag a.s. kollekte voor de Me dische Missie Aktie: MEMISA! Een zuster, die o.a. onder de me laatsen heeft gewerkt, komt uw hulp vragen voor die zeer nood zakelijke MEMISA. Misintenties: Zaterdag: 18.30 Harrie Lenssen. Zondag: 7.30 parochie; 9.00 overl. fam. Coopmans-Custers; 10.15 Jan Jenniskens; 11.45 Carolina Vermeu len-Nelissen; 18.00 Anna Maria v. d. Heuvel-Thielen (v. d. buurt). Maandag: 7.45 tot zekere intentie 8.30 Anna Maria Carolina Bouten- Verheyen; 19.00 voor overleden broer. Dinsdag: 7.45 fam. De Mulder- Hendrix; 8.30 Jacques van Beesel en Petronella Cortenbach; 19.00 Karei Wijnen. Woensdag: 7.45 tot zekere intentie 8.30 Gertruda Potten; 19.00 Gerardus Wismans. Donderdag: 7.45 t.e.v. H. Antonius voor zekere intentie,; 830 tot zekere intentie; 19.00 Louis Pouwels (v. d. buurt). Vrijdag: 7.45 Pater Casimirus en overl. ouders; 8.30 Elisabeth Wijnho ven Roelofs; 15.00 25-jarig huwelijk van Lieshout-Hoonings; 19.00 gezins mis, Huub Muysers. Zaterdag: 7.45 tot zekere intentie: 8.30 voor een overl. familielid. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Jac. Claessens en Jos Jeuken. Zondag: 7.30 Mari Fleurkens en Luc Janssen; 9.00 Eric Cornelissen en Geert Hendricx; 10.15 Frans en Peter Bonants; 11.45 Luc en Marco Pop. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Ralph Reynders en Marco Cornelissen. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Johnny Janssen en Loet Arts; 19.00 Martien Janssen en Pim de Vos. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Corry Janssen en Jeroen van de Roest; 19.00 Frans Jeuken en Peter Claessens. Vrijdag: 15.00 (25 jarig huwelijk) Maurice en Richard Janssen. DERDE ORDE Maandag 15 februari a.s. bijeen komst in „In den Engel". Om half 8 begint de Eucharistieviering, waarna KIENEN! Komt U allemaal. L t'1?', Stel u koopt een ESTA 200 Standaard 200 liter diepvrieskist Normale prijs 499,- ontvangt 100,- grat.is diepvries levensmiddelen 100,- Om zonder dralen te doen. Want deze buitenkans is maar tijdelijk! Daarom - haal nu goedkoper, gemakkelijker huishouden in huis, met een ESTA diepvriezer. Nu extra voordelig, door het kostelijke pakket diepvries-levensmiddelen dat u er bij cadeau krijgt. Samengesteld uit verrukkelijke specialiteiten van Groko, Fri-Ki, Frionor en Pijpers. Dat scheelt al meteen 100,- huishoudgeld! Gauw profiteren van deze unieke ESTA-aanbieding bij: (iima martens venaiy gevestigd te Venray f 9.000.000,- 87.% 30-jarige obligaties, lening 1971-77/2001 in stukken van nominaal f 1.000,- aan toonder tot de koers van 100% TRUSTEE: Maatschappij voor Trust- en Administratiezaken N.V., Amsterdam Ondergetekenden berichten dat zij op de voorwaarden als vermeld in het prospectus van 9 februari 1971 de inschrijving op bovengenoemde obligaties openstellen op woensdag 17 februari 1971 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 3 uur, bij hun kantoren te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Utrecht, voorzover aldaar gevestigd. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij onderstaande inschrijvingskantoren verkrijgbaar. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. NEDERLANDSE CREDIETBANK N.V. BANK MEES HOPE NV COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK CREDIET- EN EFFECTENBANK N.V. INGWERSEN CO. N.V. F. VAN LANSCHOT LENTiES DROSSAERTS N.V. N.V. SLAVENBURG'S BANK Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Harry Schrooten, gezongen door dameskoor. Zondag: 6e zondag door het jaar, Zondag: 8 uur leesmis voor overl. ouders; 9.00 leesmis voor overl. Lam bert Cleven. Liederen gezongen door het kinderkoor; 10.00 hoogmis voor de overl. familie Clephas-Hannen. Ne derlandse liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor; 11.30 leesmis voor overl. Piet Slits. Onder deze mis wor den nieuwe liederen gezongen door het jongerenkoor onder leiding van kapelaan Kortooms met begeleiding van een bandopname; 18.30 avond mis voor overl. Jacobus Vullings. Maandag: 8.00 leesmis voor de ge lovige zielen; 19.00 avondmis voor de overl. fam. Euwens-Faassen. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de gelo vige zielen; 19.00 avondmis voor overl. Herman van Ass< Woensdag: 8.00 leesmis voor een overledene (P. K.); 19.00 avondmis voor overl. ouders Hazan-van Eijk. Donderdag: 8.00 leesmis tot bijzon dere intentie; 15.00 plechtige huwe lijksinzegening en eucharistievierng voor het bruidspaar Swinkels-van Dierendonck; 19.00 avondmis voor overl. ouders Theuws-Reijniers. Vrijdag: 8.00 leesmis voor Gods ze gen in een gezin; 14.30 plechtige hu welijksinzegening en eucharistievie ring voor het bruidspaar Willems- Swinkels19.00 avondmis voor overl. Wilhelmina Pouwels-Peeters. Zaterdag: 8.00 leesmis voor de overledenen van de parochie; 19.00 avondmis voor overl. Maria Evers- Clevers. Biechtgelegenreid van 5 tot 7 uur n.m. Misdienaarslijst van 14 - 20 februari Zondag: 8.00 M. Dicker, J. Verstee- gen; 9.00 T. Raaymakers, H. van Hooft; 10.00 L. Simons, G. Willemsen, H. Linders; 11.30 H. Mertens. S. Vol- lenberg18.30 H. Arts, Fr. Assen. Week 1: W. Hermans, A. Vollen- berg; 19.00 M. Dicker, H. Peeters. Week 2: 8.00 T. Raaymakers, H. Mertens; 19.00 H. Arts, H. van Hooft. Donderdag: 15.00 J. Versteegen, H. Arts, G. Ewals. Vrijdag: 14.30 Fr. Assen, W. Her mans, G. Ewals. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de protestanten in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel om half tien. Predikant is_ de Weleerw. Heer Bouwman uit Roermond. In de Hervormde Kerk aan de Maas weg te Blitterswijck is er geen dienst. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 6e zondag na de Openba ring des Heren. 8.30 Gerard Arts en Cath. Heidens; 10 uur Hoogmis, gest. jrd. fam van Heijster. Onder de H. Missen kollekte voor de Memisa. Maandag: 8 uur overl. fam. Hen- drix-Janssen. Dinsdag: 8 uur Peter Vermeulen. Woensdag: 8.45 Mechtilda Kessels- Swemers (kaartclub). Donderdag: 8 uur Anna van Ger ven en ouders. Vrijdag: 8 uur Mathijs Claessens. Zaterdag: 19.00 Frans Muyres. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 maandd. Eleonora Wennekers-Janssen; 10 uur hoogmis maandd. Willem Claessens. Maandag: 8.00 leesmis voor over ledenen (H.). Dinsdag: 8.00 hoogmis ter ere van de H. Brigida vanwege de veeverze- kering. Donderdag: 8.00 leesmis ter ere van St. Machutus. Vrijdag: 8.00 gest. jaard. Johannes Verstegen en Johanna Cleophas. Zaterdag: 8.00 geen mis; 19.00 uur avondmis maandd. Mathieu Du'ijf. •PAROCHIE CASTENRAY - Week van 13 - 20 februari Misdienaars Mart. Geerets en Jac. Wismans; André Seykens en Fons Dinghs. Akolieten Jan Kunen, H. Rambags, L. Heidens. Zaterdag: 1900 tot bijzondere int. Zondag: zesde zondag na de Open baring des Heren. Kerkdeurkollekte voor de Memisa (Medische Missie Aktie); 8.00 overl. fam. Gooren- Dinghs; 10 uur tot int. van de Veever zekering ter ere van H. Brigida. Maandag: 8 uur fam. Willemsen- Martens. Dinsdag: 8.00 zlg. Pieter Philipsen en Antoinetta Jacobs. Woensdag: 8 uur gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8 uur overl. fam. Ver- hoeven-Houben. Vrijdag: 8 uur zlg. Jacob Heidens en Maria Schouten. Zaterdag: 8 uur ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 avond- Zaterdagavond om 7 uur leesmis voor Jan van Cuijck en echtgenote. Zondag: 6e zondag na Driekonin gen. Om 7.30 leesmis voor de paro chie; 9 uur hoogmis voor de overl. familie Direks-Deriks; om 10.30 lees mis voor de overl. fam. van het bruidspaar van den Heuvel-van Veg- chel. Maandag: 7.30 leesmis voor over leden ouders; 8 uur leesmis voor Ger- rit Camps. Dinsdag: 7.30 leesmis voor de overl. fam. de Mulder-Hendriks; 's avonds 7 uur leesmis tot zekere intentie. Woensdag: 7.30 gesticht jaarget. voor Martinus Peeters, beide echtge noten en overleden familie. Donderdag: 7.30 gestichte leesmis voor Peter Gerard Willemsen, echt genote en zoon Simon, Emanuel Ber nard Loonen en Anna Maria Peeters; 's avonds 7 uur leesmis voor Theodoor Bouten en echtgenote. Vrijdag: 7.30 gestichte leesmis voor Petronella Litjens; 's avonds 7 uur leesmis voor Jo van Meijel. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Helm Swinkels en zoon Frans; 's avonds 7 uur leesmis voor Handrie Litjens. Akolieten in de week: 's morgens Benny Willems; 's avonds Robby Beckers; zondags: 7.30 Th. Stevens en Ton Cornelissen; 9 uur W. Corne lissen, B. en H. van Hees, J. Heidens; 10.30 M. van Vegchel en M. Janssen. Vandaag aan de kerkdeur kollekte voor Memisa. Zondag: 6e zondag na de Verschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor de parochie; 8.45 leesmis voor Antoon Peeters; 10 uur Hoogmis voor Simon Lemmens besteld door de veeverze kering; 11.30 leesmis voor Gerardus Vullings besteld door de kaartclub. Maandag 8.00 weekdienst voor Leo nard Philipsen. Dinsdag: 8.00 maandd. voor Petro nella Cox-De 'Louw. Woensdag: 8.00 jaarg. voor Willem Jacobs en overl. familie. Donderdag: 8.00 leesmis voor Jo hanna Arts-Barten. Vrijdag: 8.00 gesticht jaarg. voor Peter Wilmsen, Petronella Litjens en hun zoon Simon. Zaterdag: 19.30 leesmis voor de overl. fam. Verhoeven-Coenen. FAROCHIEKERK MERSELO Zondag: 6e zondag na Driekonin gen. Zaterdagavond: 19.00 Avondmis voor Thijs Arts. Zondag: 7.30 H. Mis voor Jan Lin ders; 10 uur Hoogmis voor Petronel la van Rijswijck-Stiphout; 11.30 H. Mis voor de parochie. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Petro nella Pluk-Ewals. Dinsdag: 8.00 best. jgt. voor Johan nes Hub. Janssen en Arnoldina Voes- ten. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jo hanna van Osch-Janssen. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis voor Wilhelmus Ewals te verzorgen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 geen R. Mis; 11.00 pl. huwelijksmis voor het bruidspaar Franssen-Arts. Zaterdag: 19.00 Avondmis voor Jan Linders. Misdienaars: 's Zondags 7.30 Flin- senberg-Muysers10 uur Bouten- Wismans; 11.30 Versteegen H.-Ver- steegen J. Door de week en zaterdagavond: Flinsenberg-Muysers. RECTORAAT VREDEPEEL Zondag: 6e zondag na Driekonin gen. 7.45 vroegmis t.b.i.; 10 uur hoog mis voor de zielerust van overlede nen. Vandaag kollekte voor de ME MISA. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag tot int. van fam. van Ba- kel-Peters. Dinsdag: tot int. van fam. Arts- Berents. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: uit dankbaarheid na mens fam. Arts-Ploegmakers. Vrijdag: tot iQt. van fam. Arts- Kuijpers. Zaterdag: 19.30 avondmis ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand namens fam .Peeters-Jans sen. RECTORAAT HEIDE Zondag: 6e zondag na de Openba ring des Heren. 7.30 leesmis voor de overl. familieleden Rongen-Litjens; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten Naud Gielens en Jan Janssen (Heidseweg). Misdienaars van de week: Tonny en Jos Michels. Maandag: 7.30 leesmis t.b.i. Dinsdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Woensdag: 7.30 leesmis uit dank baarheid tot int. van de familie Mi chels. Donderdag: 7.30 leesmis uit dank baarheid tot int. van de kinderen Camps. Vrijdag: 7.30 leesmis voor een over ledene. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rec toraat; 19.30 avondmis voor Johan na van Osch-Janssen. RECTORAAT VEULEN Zondag 14 febr. 6e zondag na de Openbaring des Heren. Bijzondere kollekte voor de Ivlenv'sa. Zondag: 3 uur leesmis voor de pa rochie; 10 uur Hoogmis voor zal. Lamb, van Gol vanwege bet buuit- genootschap. Maandag: 8 uur leesmis overl. fam Aerts-Jacobs. Dinsdag: 8 uur leesmis genezing zieke fam. de Lauw-Segeren. Woensdag: 8 uur leesmis voor zal. Martinus Willems. Donderdag: 8 uur leesmis voor zal. Leonardus de Lauw. Vrijdag: 8 uur Hoogmis jgt. voor zal. Leo van de Goor. Zaterdagavond 7.30 leesmis voor zal. Hubertus van Rijswïjck en echt genote. Lector voor 14 febr. G er. Reintj es. Akolieten: Geert Classens, Ger Houben en Jan Kunen. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 13 februari: 6 uur (Holt hees) avondmis voor overl. fam. Kersten-Rijk; 7 uur :Smakt) avond mis tot int. van Wijnhoven-Braun. Zondag: 7.30 (Smakt) H. Mis tot int. van fam. Koopmans; 8.30 (Holthees) Euch. viering met volkszang: uit dankbaarheid; 10 uur (Smakt) Euch. viering met volkszang voor een b:z. intentie. Elke dag 8.30 uur H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 t.z.i. Dinsdag: 8.30 voor pastoor Smol ders. Woensdag: 8.30 ter ere van St. Jo zef. Donderdag: 8.30 voor rector Cre- mers. Vrijdag: 8.30 voor Lambert Hof- mans. NOTICIAS PARA LOS ESPANOLES DE VENRAY Y ALREDEDORES El domingo proximo es el dia de San Valentino: es la costumbre que en este dia de San Valentino se hace algo especial para aquel o aquella quién se venera lo mas; porqué este domingo no seria una oportunidad por visitar a Nuestro Senor como a nuestro mejor Amigo? A las diez y media Misa con platica y cantos en castellano en la Ermita de San José en Smakt. Aprovechen, en las para das convenidas, del servicio de co ches; cuando vive demasiado lejos, avise francamente al padre Juan (04782-346) y él les llevara en su coche. Los espanoles que estén interesados en las becas en Universidades Labo- rales para el proximo curso 1971-1972, pueden solicitar una solicitud de pe- tición de Beca, si tienen hijos nacidos des 1951 en adelante; se dirige una tal solicitud: Agregaduria Laboral, Riouwstraat 216, Den Haag (tel. 070- 111974), o; Consulado General de Es- paria, Delftsestraat 19-c, Rotterdam (4) (tel. 010-133400). No retarden: el plazo de admisión de solicitudes fi- nalizara el dia 19 de Febrero. Lieshout - Tel. 04992 - 251 Ja zo langzaam maar zeker gaan we op vastelaovend aan. Praktisch overal zijn de nieuwe Prinsen volop in de weer voor de warming-up van hun nieuwe onderdanen en als men ziet hoe de stemming in Venray zelf was op het Vorstenhal en het hockey bal dan blijkt dat proces zeer goed te verlopen. De gehuwden hebben er een fijn vorstenhal van gemaakt en het hockeybal werd ondertrouwbal, waarop het toekomstige echtpaar Coenen-Schiks zich voor de verklede gasten presenteerden als het brui- loftspaar 1971. Intussen zijn de kaartjes voor deel name aan de boerenbruiloft al ver krijgbaar en dat is het teken dat de laatste loodjes worden afgewogen. Dat geldt ook voor de optochtcom missie, die zondag en dinsdag a.s. on herroepelijk voor het laatste zitting hebben om deelnemers aan de op tocht te noteren en daarna de optocht gaan formeren. Maar de voorbereidende bals en evenementen zijn nog niet ten einde. PIELHA AS - R ALLE Y Zaterdagmiddag is er een nieuw element, waaraan feitelijk alle auto bezitters deel moeten nemen. De Piëlhaas heeft namelijk een auto- ralley uitgeschreven voor die mid dag, die de deelnemers niet zozeer qua bewegwijzering het moeilijk zal maken, doch waarbij nog al wat dwa ze opgaven te vervullen zijn. Een en ander is al eens beproefd op andere plaatsen, daar een groot succes zijn geworden en men hoopt en vertrouwt dat ook de automobilisten uit Ven ray hier veel plezier aan zullen be leven. Dit temeer omdat het inschijf- geld ook meteen gratis entree geeft voor twee man op het Prinsenbal in de schouwburg, waar trouwens ook de prijzen voor dit evenement wor den uitgereikt. PRINSENBAL Zaterdag is het dan Prinsenbal. Goede wijn behoeft geen krans en zeker het Prinsenbal niet, dat sinds jaar en dag een van de grootste eve nementen is voor vastelaovend. Zij die nog altijd hun vastelaovesspullen in de kast hebben hangen, dienen nu onderhand die er maar uit te halen en uit te laten luchten, want op dit bal hoort nu eenmaal iedere goede vastelaovesvierder thuis

Peel en Maas | 1971 | | pagina 8