TT s.v.v. jeugd s.v.v. hieuws biljarten zwemmen v.c.r00y gymnastiek in Uen LYCEUM '64 tafeltennis Rank Xerox kindercrèche Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... COUPON de 2e eeuw Bijenkorf VETER ANEN ONA-Veteranen VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 No. 6 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) SPORT Uitslagen zondag 7 februari: Vriendschappelijk: BW '27 1—Venray 1 1—4 Oostrum 2Venray 8 60 Competitie: Venray 2Tiglieja 2 40 Venlo 2Venray 3 11 Venray 4Melderslo 2 15 Venray 5Sparta 3 40 Venray 1 benutte de vrije zondag niet alleen voor het spelen van een oefenwedstrijd tegen BW '27 1 in Blitterswijck, maar maakte tevens van de gelegenheid gebruik om in deze wedstrijd een aantal jeugdspe lers in te zetten. Slechts 7 spelers van de vaste kern van het le elftal wa ren voor deze wedstrijd opgesteld, terwijl de overige plaatsen werden bezet door jeugdspelers. Van een hiaat tussen jeugdafdeling en senioren, zo dat nog mocht be staan, was hier dus helemaal geen sprake. Een compliment voor de begelei ders van de jeugdselectie is hier ze ker op zijn plaats, want het aantal spelers dat zij lieten aantreden ble ken voor wat deze wedstrijd be treft volkomen voor hun taak be rekend. Zonder zichtbare vrees be traden ze de groene weide en voelden er zich al spoedig goed thuis, mede doordat zij door de overige senioren spelers goed werden opgevangen. In dividualisme was deze jeugdspelers vreemd en aangezien er spelers van de selectie waren ingezet in de verde diging. middenveld, alsook voorhoe de, betekende dat dat er directer werd gespeeld en het verrassings element in de aanval .groter werd. Dit kwam uiteindelijk in de doelcij- fers ook wel tot uitdrukking: 41 winst voor de SW-ers. We moeten hierbij wel opmerken dat Blitterswijck vrij zwak speelde en de Venrayers veel bewegingsvrijheid gaf. Jammer was het dat enkele spe lers van het le nog te veel „bal-ver liefd" waren en daardoor te weinig gebruik gemaakt werd van de diepte pass. De score had dan wellicht hoger uit kunnen vallen. Al met al was het toch een ver dienstelijke oefenpartij, waarin de jeugdspelers (zes werden er in totaal ingezet), enigszins de sfeer hebben geproefd van wat er in het le elf tal zo ongeveer „te koop" is. Maar a.s. zondag gaat het weer om broodnodige punten, want dan komt ...mensen brodeloos zijn. Inderdaad, onze broodshop met z'n ruim 70 verschillende broden en broodjes, is soms al om een uur of 1 helemaal uitverkocht. Dus als u eens anders-dan-anders- brood op de plank wilt, is het devies: haast u naar de benedenverdieping. ...hele wanden te koop zijn. Van kurk- of zilverpanelen, van houtvezel, van plastic reliëf objecten, van jute, van gigantische foto's van gras- of rietweefsel. Weg met het overbekende bloemetjes- behang! ...zonzoekers komen voor de Florida kipschotel in het restaurant: 1/4 gemeste poularde, gebakken met tomaat, banaan, kersen en aardappelkroketten. 5.50 ...Twee Pinten zijn. Dat klopt: a.s. zaterdag, 13 februari signeren ze van 2 tot 5 uur hun eigen platen op de benedenverdieping. alleen voor lezers van dit blad Mannecoltrui 17.95 tegen inlevering van deze bon krijgt u een coltrui van 100% acryl, die normaal 22.- kost, voor maar 17.95. Er zijn 8 kleuren en 2 modellen op de herenmodeafdeling parterre. Geldig tot 24 februari. Eindhoven Piazza 1, telefoon (040) 68168 Geleen op bezoek. De 60 nederlaag die in de uitwedstrijd werd igeleden ligt nog vers in het geheugen en het zou voor de Venrayers verdienstelijk zijn als in de thuiswedstrijd één winstpuntje zou worden behaald, want Geleen beschikt over een sterk team, dat zeer zeker hard zal strijden om met de volle winst naar huis te gaan. Hopenlijk is J. Siebers, die wegens zakelijke beslommeringen al enige tijd op non-aktief heeft gestaan, zon dag weer van de partij, alsook van Lierop, die zondag j.l. in het tweede elftal weer liet zien, hard te werken aan een come-back. Dat zal ongetwij feld een versterking betekenen. Het zal moeilijk zijn, want het de gradatiespook ligt op de loer. Voorzitter Rooyakkers, tevens lei der van het le elftal, tilt daar overi gens niet zo zwaar aan. Hij beweerde zondag j.l. nog, dat Venray niet zal degraderen en dat h'ij daar volledig verantwoordelijk voor zal zijn. Het is te hopen dat zijn optimisme be waarheid zal worden, al is het dan voor ons moeilijk om daarin mee te gaan. Maar een feit is wel dat, als de Venrayers eens wat meer het accent gingen leggen op het teamverband, er dus minder zelfzuchtig werd ge speeld, meer vaart in het spel zal komen, wat moet leiden naar betere resultaten. Succes zij hun gewenst! Programma zondag 14 februari: Competitie: Venray 1Geleen 1 2.30 u. Blerick 2Venray 2 2.30 u. Venray 3Montagnards 2 12.00 u. Venray 5EVV 1 12.00 u. (Leunseweg) Uitslagen zaterdag j.l.: Sp. Irene AlVenray Al afgel. Venray A2Grashoek Al 15 Programma zaterdag 13 februari: Bisschopsbeker: Wittenhorst AlVenray Al 3.00 u. Venlose Boys BIVenray BI 3.00 u. De clubmorgen is zondag voor A- spelers. Wie belangstelling heeft voor een damwedstrijd (simultaan) tegen een bekende dammer, kan dit tijdens de clubavonden opgeven bij de jeugd leiders. Trainen a.s. zaterdag. Zowel 's morgens als 's middags is er geen trainen. Zaalwedstrijden D-spelers. Alle D-spelers worden zaterdag 13 febr. a.s. om 2.00 uur verwacht in de sport hal van St. Servatius, Oostsingél. Na tuurlijk in sporttenue. In verband met de organisatie worden er ook zo veel mogelijk leiders verwacht. De jaarvergadering, die a.s. vrijdag 12 februari gehouden wordt, is niet in ons clublokaal Hotel Manders, maar is verplaatst naar het restau rant op het sportpark aan de Oost singel. Donderdag 18 februari a.s. zal een vergadering worden gehouden in café Thielen, Kennedyplein. Aanvang 8 u. precies. HONKBAL Er zijn er missphien nog enkele die niet weten dat er 's avonds ook ge traind wordt. Wel deze training is op donderdagavond om 7 uur in de sportzaal gelegen aan de Zuidsingel bij het sportterrein. Verder gaat de training van zaterdag normaal door, dus om 9 uur bij het zwembad. Voor beide trainingen worden alle spelers verwacht, vooral hen die het nodig hebben. We hopen dat ze dit zelf beseffen. Als ze beslist niet kun nen komen, wordt van hen verwacht dat zij zich afmelden bij de bekende adressen of bij Grad Vollenberg. KON. NED. BILJARTBOND Nederlands kampioenschap Jeugd te Nijmegen Op 13 en 14 februari a.s. worden o.l.v. J.B.V. „Nijmegen" te Nijmegen in het Jeugdcentrum Papengas 8 te Nijmegen (oude stadsgedeelte) de fi nalewedstrijden gespeeld om het kampioenschap van Nederland 1970- 1971. Onder de finalisten bevindt zich W. Hendriks. Ambrosiusstraat 15 ui! Venray, die met een algem. moyenne van 2.97 iets uitsteekt boven zijn me de-finalisten, waarvan H. v. d. Gouw uit Waalwijk met 2.94; M. Baak uit Rotterdam met 2.81; H. Janssen uit Wychen 2.57; G. v. d. Sanden uit Waalwijk 2.48 en F. Konings uit Goir- le niet veel onderdoen. Het belooft dan ook een spannend toernooi te worden. De partijlengte is 100 caramboles. Bondsofficial: Hoofd CJK D. v. d. Meer uit Amersfoort. Wedstrijdleider A. van Zwan, Nijmegen. De wedstrijden beginnen zaterdag 13 februari om 13.00 uur. De eerste ronde luidt: W. HendriksF. Ko nings; H. v. d. GouwG. v. d Sanden en M. BaakH. Janssen. Gespeeld wordt volgens Het Avé-systeem. Op 10, 11, 12 en 13 februari worden in café R. Kuppeveld te Haps biljart wedstrijden geHouden om het kam pioenschap van de Hoofdklasse van het district Oost-Brabant, Onder de deelnemers bevinden zich o.m. Hub. v. d. Laar van VOP uit Venray; J. Lucassen van HGM uit Leunen en A. Giezen van Ons Genoe gen uit Overloon. Moyennegrens ligt tussen 7.00 - 11.00. De organisatie is in handen van BV Biljartlust. V.B.B. Uitslagen C klas: OBK 3—HGM 2 BCY 3—HGL 2 Stand: De Pomerans 3 Biljartic 2 BCY 2 HGM 2 HGL 2 BCY 3 OBK 3 HGM 3 4—6 4—6 14—82 14—82 14—81 14—70 14—69 14—62 14—59 14—49 OBK 6 winstpunten in mindering ge bracht. De beslissingswedstrijd tussen de Pomerans 3 en Biljartic 2, voor het kampioenschap in de C klas, wordt op donderdag 18 februari a.s. in café Martens door H.G.M. georganiseerd. Voor de eindstrijd 3e klas perssoon- lijke kampioenschappen hebben zich de volgende spelers geplaatst: L. Sie bers (De Burggraaf), P. Martens (HGM)K. Smals, P. Swinkels, A. van Dinter (allen de Pomerans), P. Volle- berg en Th. Dericks (beiden VOP). le res. M. Siebers (Los Band), 2e reserve S. Rutten (Ons Genoegen). SPIO-NIEUWS A.s. zondag 14 februari gaan we de laatste wedstrijd betwisten voor de nationale C-competitie. Heel zwemlievend Venray kijkt met spanning uit naar de verrichtingen van jullie. We vertrekken om 12.45 uur vanaf het Henseniusplein en Zijn plm. 20.00 uur terug in Venray. De reis gaat naar het zuiden, nl. naar Brunssum. Als ploegleiders gaan mee G. Plug- ge sr. en J. Philipsen sr. Als officials zijn aangezocht Mevr. van den Munckhof, Dhr Hanen sr en Dhr. Roos sr. De opstelling: 1 100 m. schoolslag dames: Trudy Bouwmans, Jeanne Philip- sem 2 Idem heren: Sjef Wester, Sraar Berkens. 3 50 m. vrije slag m. o. 14 jr: Betsie Broeren, Antoinette Ver meulen. 4 Idem jongens: Wim Creemers. Koos van Rooy. 5 100 m. rugslag dames: Yvonne Buys, Wilmie Thielen. 6 Idem heren: Sraar Berkens, Gerard Plugge. 7 100 m. schoolslag m. o. 16 jr.: Ans Hanen, Bep Bastiaans. 8 Idem jongens: Eddy Clevers, Cock v. d. Vlas akker. 9 50 m. vlinderslag m. o. 14 jr: Monique Buys, Wilmie Thielen. 10 Idem jongens: Gerrie Alders, Wim Creemers. 11 100 m. vrije slag dames: Lianne Peeters, Ans Hanen. 12 Idem heren: Gerard Plugge, Sjef Wester. 13 50 m. rugslag m. o. 14 jr.: Jeanne Philipsen, Petra Thielen 14 Idem jongens: Jan Geurtjens, Hans Verberkt. 15 4x50 m. wisselslag estafette dames Yvonne Buys, Ans Hanen, Trudy Bouwmans, Wilmie Thielen. 16 Idem heren: Gerard Plugge. Sjef Wester, Sraar Berkens, Wim Creemers. Veel succes! VC Rooy 2—Lyceum 2 1—3 In een met spanning tegemoet ge ziene wedstrijd, heeft Lyceum 2 weer eens laten zien, dat het zich niet al te gemakkelijk laat overdonderen. Na le eerste set (waarschijnlijk aanpas- singsmoeilijkhelen volgens welinge lichte bron) verloren te hebben, kwa men onze jongens als herboren in de tweede set terug. Inzet en fanatisme was de strijdkreet! Binnen een paar ogenblikken wierp deze inzet al zijn vruchten af en de tweede en derde set werden in winst omgezet. VC Rooy 2 probeerde er in de vier de set nog van alles aan te doen, maar Lyceum liet zich niet meer in timideren en won verdiend de set en de wedstrijd. Lyceum 3Revoc 31 In een goede wedstrijd heeft Ly ceum 3. na de prachtige overwinning tegen Tevok, laten zien, dat ze op de goede weg zijn. Hoewel enigszins overmoedigend spelend, werd, na ge lang de wedstrijd vorderde, duidelijk, dat Lyceum aan wiens zijde het blok goed funktioneerde, de wedstrijd ten slotte in haar voordeel moest beslis sen. Setstanden: 15-13 15-9 11-15 15- 10. Tupcs 2Lyceum 4 03 Inderdaad! Duidelijk is zondag ge bleken, dat de wedstrijd tegen TVC 2 een vergissing is geweest. Dit keer was Tupos 2 voor de 2e keer het slachtoffer. Zonder tot het uiterste te gaan, won Lyceum zeer gemakke lijk, wat duidelijk uit de setstanden naar voren komt (15-5, 15-4, 15-8). Komend weekend twee toppers! Ly ceum 4AV Flash en Lyceum 3 VCV. Gaarne publiek voor deze be langrijke wedstrijden. Programma: 16.00 Lyceum 3—VCV 1?.00 Lyceum 4AV Flash Zaterdag 10.30: TRAINING le en 2e team. Het 3e meisjesteam heeft weinig kans gekregen tegen het bezoekende Herten. De meisjes uit Herten waren over alles linies wat beter en wonnen zodoende verdiend met 03. Het 2e damesteam deed het dit weekend wéér bijzonder goed door in eigen huis VCV uit Velden met 30 te verslaan. In de le set gingen de partijen goed tegen elkaar op, maar met 1512 bleef VC Rooy 2 aan de goede kant van de score. Ook in de 2e set was VC Rooy 2 de betere ploeg, wat een setwinst betekende van 15- 10. In de derde set gingen de Ven- rayse dames prima door. Met goed opgebouwde aanvallen en prima ser ves werden de VCV dames op de proef gesteld. VCV hield stand tot 99, toen lukte alles weer bij VC Rooy 2 en de set werd met 159 in het voordeel van VC Rooy 2 beslist. Het ie damesteam heeft geen schijn van kans gekregen tegen het het op bezoek zijnde Karanoi 3. De Eind hovense dames die ongeslagen de ranglijst aanvoeren, lieten er geen twijfel over bestaan, wie de sterkste was. Met 9—15 0—15 en 615 werden de VC Rooy-dames van het veld ge speeld. Geen schande om van een zo'n goede ploeg te verliezen, hoewel men het er in de tweede set toch wel lelijk bij liet zitten. Het 2e herenteam had bezoek van plaatsgenoot Lyceum 2. Na een ma tige vertoning, gingen de beide pun ten verdiend naar Lyceum, uitslag 1-3 Het le herenteam heeft ook een thuiswedstrijd geseeld en wel tegen Karanoi 2 uit Eindhoven. De V C Rooyers hebben korte metten ge maakt met hun tegenstanders, die er gewoon niet aan te pas kwamen. Met 155, 154 en 155 werd er binnen drie kwartier orde op zaken gesteld. Prima snelle aanvallen, waarop Ka ranoi steeds het antwoord moest schuldig blijven, terwijl de verdedi ging van VC Rooy zo goed op dreef was, dat de Eindhovenaren nauwe lijks een bal aan de grond konden krijgen bij VC Rooy. Een verdiende zege voor een goed spelend VC Rooy. Programma zaterdag 13 febr.: H Hovoc 2—VC Rooy 2 19.00 u. H Hovoc 3—VC Rooy 3 2000 u. D VC Rooy 3—Haelen 16.00 u. H Mavok JGM—VC Rooy 1 18.45 u. D Mavok JGM—VC Rooy 1 18.45 u. Zendag 14 febr. a.s.: D Tupos 2—VC Rooy 2 13.30 u. Uitslagen zaterdag 6 februari: Genooi 2Red Stars 1 64 Red Stars 3Noad 3 19 Armada 6Red Stars 4 37 Red Stars 5—DVO 4 6-4 Red Stars 6—DVO 5 8—2 Amnasta 3Red Stars 7 55 Red Stars 8Maasbree 10 37 Red Stars 9Maasbree 11 37 Red Stars 1 speelt nog steeds met 1 reserve. Deze keer speelde dit team in Venlo tegen Genooi. In de eerste wedstrijd moest J. Verblakt de winst al bij de tegenstander laten. R. Ver blakt bracht de stand weer gelijk. doch invaller H Logtens bleek niet in staat te zijn om een voorsprong te maken. In het dubbel verloren de Gebr. Verblakt met veel pech. Hierna stevende Genooi naar de zes punten. H. Logtens en J. Verblakt wonnen beiden een partij. R. Verblakt be haalde tweemaal de volle winst. Red Stars 3 leed tegen Noad 3 in een redelijke wedstrijd een geflat teerde nederlaag Hierdoor geraakte ons 3e nog verder in de put. Want als men er helemaal in valt betekent dat degradatie. Maar hierover valt beter nog niet te praten. Eerst moeten er nog zes wedstrijden worden gespeeld. Red Stars 5 tegen het op de 2e plaats staande DVO 4 beloofde een spannende wedstrijd te worden. De Gebr. Bonants wonnen elk hun eer ste wedstrijd. Daarna ging de derde wedstrijd verloren evenals het dub bel. De volgende wedstrijden ging het om de beurt winnen en verliezen tot de stand 44. Daarna wonnen Johnny Bonants en A. v. d. Giesen hun laatste wedstrijden en zo werden de kostbare punten in Venray gehou den. Ook het 6e speelde tegen DVO. Nu was het het 5e. De vorige uitslagen waren 82 en 100 in ons voordeel. Dit keer hoopten wij weer op een hoge overwinning omdat dit belang rijk kan zijn bij de eindstand. Na de eerste twee wedstrijden was de stand echter gelijk. Toen moest Kessel het hoofd buigen en er volgden achter elkaar zes overwinnignen. Een wed strijd moest nog worden prijsgegeven wat de totaal uitslag op 82 bracht in ons voordeel. Bij het 8e team draait het nog niet zo best. Geen enkel punt konden zij tot nog toe behalen. Ook zaterdag was het weer mis. Ofschoon de strijd steeds gelijk bleef opgaan tot de 14, waren het de spelers van Maasbree die hun ervaring in wedstrijden toon den en zodoende met de winst gingen strijken. Toch scoorde ons team nog drie keer. Red Stars 9 speelde tegen Maasbree 11. Het werd de tweede nederlaag in dit seizoen. H. v. d Putten wist twee maal tot winst te komen, terwijl zijn broer geen enkele wedstrijd won en J. Janssen won een partij. Programma zaterdag 13 februari: Uitwedstrijden: Hegta 1—Red Stars 1 14.30 u. Armada 9Red Stars 8 18.00 u. Thuiswedstrijden Red Stars 2Blue Star 3 18.15 u. Red Stars 3Helden 2 18.15 u. Red Stars 4Genooi 4 15.15 u. Red Stars 5Armada 6 15.15 u. Red Stars 6Noad 7 15.15 u. Red Stars 7Maasbree 10 15.15 u. ST. CHRISTOFFEL Zondag 7 februari nam St. Chris- toff el deel aan de competitiewedstrij den te Horst met o.m. Wanssum, Se- venum. Helden en Horst. St. Christoffel had ingeschreven met 1 groep dames, 1 groep meisjes en 1 groep jongens. Ondanks ver schillende geblesseerden wisten onze groepen zich toch nog redelijk te klasseren. Bij de jongens wist J. Branje het tot een 2e plaats te brengen. Als deze jongeman nog wat intensiever gaat trainen, zal hij ongetwijfeld in de Noord Limburgse top mee kunnen draaien. Bij de dames was het Tineke Ple- ket en Dorothé van Daal die het ere podium mochten beklimmen. Tineke werd 2e en Dorothé 3. Al met al een redelijk succes op deze matig geturnde wedstrijden. Ook op deze krachtmeting is weer gebleken dat het trainen van ver schillende van onze leden te wensen overlaat. Er was zelfs een van de da mes die de grondoefening begon en even later stopte omdat ze de oefening niet meer kende. Dit mag op deze wedstrijden toch niet voorkomen. Jongens, meisjes en dames van de wedstrijdgroepen. laat dit een les ge weest zijn om de trainingen inten siever te beleven, dan zullen ook de resultaten niet uitblijven. Zaterdag 13 februari a.s. houdt St. Christoffel een carnavalsmiddag voor de jeugd tot 10 jaar. Deze zal worden gehouden in de gymzaal Lan- geweg van 13.30 tot 15.30 uur. Voor de leden boven 10 jaar is er een carnavalsavond, die zal worden gehouden in café Halfweg, Stations weg 147. Deze avond is op woensdag 17 februari en begint om 18.30 uur. SCHAAKCLUB VENRAY Jeugdgroep: le ronde: P. SpeeH. Huijgen 10 F. de WitJ. v. d. Berg 10 2e ronde: H. Huijgen—F de Wit 1—0 F. FrederiksP Spee 0—1 3e ronde: F. de Wit—F. Frederiks 1—0 J. v. d. BergH. Huijgen 10 4e ronde: F. Frederiks—J. v. d. Berg 10 P. SpeeF. de Wit 1—0 Inhaalpartüen senioren: Groep 1: J. de WitW. Rambags 01 P. RouvroyeW. Jeuken 01 L. SpeeDornM. Termote 01 Groep 3: H. CoolenA. Perry 10 L. de Lang Evertsen W. Frederiks 10 4e ronde H.H.C.: P. BerkersJ. Verhaegh 01 W. MandersA. Valckx V2-V2 Terwijl dolle Mina's kindercrèches in hun programma hebben staan en links en rechts de politiek zich ook al met deze kinderverblijven bemoeit of moet bemoeien (zijn ze gratis of niet?) heeft Venray al geruime tijd een crèche, die op de bezoeker een bij zonder leuke indruk achterlaat Deze crèche is een instelling van Rank Xerox en is gevestigd in een oud-noodlokaal van de vroegere BLO school aan de Heuvelstraat. Rank Xerox, die het werken van gehuwde dames in haar kantoren en fabriekshallen propageert, was zich bewust dat verschillende dames wel graag zouden willen, doch daarin be lemmerd werd door de kleine ukke- pukken die nu eenmaal thuis zijn en moeders zorgen en toezicht maar moeilijk ontberen kunnen. Men heeft toen al direct gedacht aan een soort kinder-bewaarplaats, al klinkt dat misschien wat pakhuis achtig. Die kans bood St. Jozef, toen de nieuwe BLO school klaar kwam aan de Ursulastraat. Toen kwamen namelijk bij St. Jozef verschillende lokalen vrij en o.m. het noodlokaal aan de Heuvelstraat. Men is toen eens met de zusters gaan praten en de re sultaten Die vindt men thans in die keurige en fraaie gebouw, dat is omgetoverd tot een kinder-bewaarplaats in de meest goede zin van het woord. Het moet voor de kleintjes een soort pa radijs zijn. Want ze vinden er een pracht kollektie speelgoed, er staan keurige bedjes op hen te wachten voor het onvermijdelijke middagdut je, er zijn aan hun maten aangepaste toiletgelegenheden, terwijl voor de allerkleinsten ook nog „het potje" ge reed staat, er is een douche-gelegen- hfeid en een keuken, waarin hun maaltijden worden klaar gemaakt. En er zijn bovendien drie zusters van St. Jozef, die hier de kleintjes voortdu rend in de gaten houden, zorgen dat ze hun natje en droogje letterlijk en figuurlijk op tijd krijgen en bij zon nig weer naar de buitenspeelplaats brengen of in het winterse weer van nu binnen plezierig bezig houden. Zuster Therese, Zuster Bertina en Zuster Georgeana (overigens niet meer als zuster te herkennen) hebben een nieuwe opdracht gekregen, die ze met veel plezier en hartelijkheid ver vullen. Ze dwalen de hele dag tussen de kindermeubeltjes, ruimen op, hel pen, spelen mee en ruimen kleine verdrietjes op Ze vinden het een heerlijk werk. „De eerste dag is de een of ander misschien een beetje bleu. maar dat is niet langAl gauw hebben ze hun favoriete speelgoed, hun vriend je of vriendinnetje en dan is er volop plezier. Het is een wonder hoe zelfs deze kleine ukke-pukken het onder linge kontakt maar moeilijk missen kunnen en daar volop van profiteren in deze crèche....", zo is hun be scheid. En de 11 ukke-pukken, die er waren toen we de crèche bezochten, toonden dat duidelijk. Ze lieten zich door die vreemde meneer nauwelijks uit hun bezigheden halen en een van de kleinen toonde met kennelijk ple zier de resultaten van een verblijf op z!ijn „potje" Deze fraaie crèche kan maximaal 25 kinderen opnemen voor 'n 5 daags verblijf. Dat is de capaciteit van het gebouw, waaraan men niet wil tor nen omdat het anders ten koste gaat van de speelruimten. De kinderen blijven daar van 's morgens half acht tot 's avonds kwart voor 6. Ze wor den door hun ouders gebracht en ge haald. Ze kunnen eventueel ook al leen op de ochtenden of de middagen komen, dat ligt aan de afspraak, die men gemaakt heeft. De kinderen worden in de crèche gevoed, doen er hun middagdutje, kortom worden ge heel verzorgd. In de kosten van een en ander hebben de ouders bij te dra gen Zuster Therese merkte op bij ons afscheid: „Ik moet er niet aan denken dat ze niet meer bij ons terug komen als ze oud genoeg zijn om naar de kleuterschool te gaan. Je gaat aan die kinderen hangen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5