Attentie INN THE FOAL JEUGD-BAL Camps-Optiek rob jfü van m lUHUHI itlóet&edekkutq! Venray Geleen ALDE WIEVERBAL a s. Zaterdag DANSEN a.s. ZONDAG DANSEN Drukwerkenv. d. Manckkof gezinshelpsters gezinsverzorgster LUXOR-THEATER VENRAY ZATERDAGAVOND a.s. Groot K.P.J. Carnavalsbal a.s. zondag Dansen STREEKSCHOUWBURGVENRAY magnetiseur en natuurgenezer Zaterdag- en Zondagavond Topgroep EKSEPTI0N Merselo - Zondag 14 februari Het de vastelaovesdagen bij Joke en Jan in de Janny Bar BESTUUR M.H.C.V EN FEESTCOMMISSIE Komt U eens oon kijkje nemen in onze afdeling LIEFDESEXCESSEN PATT0N OORLOGSHELD Carnavalsoptocht 1971 Steunt de optocht door uw reclame in zaal van de Putten - Deurne op Zaoterdaag 13 februari ien 't Verkeshuus in Mersele TELEFOON 04780 - 2468 Zondag 14 februari 11.30 uur ZONDAGOCHTEND - MATINEE In carnavalssfeer, Hofkapel en Hofkoor entree gratis. GEDURENDE DE DRIE CARNAVALSDAGEN GEVEN WIJ WEER PASSÉ PARTOUTS UIT De prijs is nog steeds voor de drie dagen slechts 7.50. TWEE ORKESTEN. Jerry Jox HET succes van vorige jaren en DE Boerenblaaskapel Jan Versteegen. De bezoekers van het AP.K.-Bal, het HOCKEY BAL en vele andere spreken gedurende de car navalsdagen af om 10 uur in de FOYER van de Schouwburg. U hoeft niet naar leeftijdgenoten te. zoeken indien U duidelijk afspreekt. DUS om 10 uur in de FOYER VAN DE SCHOUWBURG. ATTENTIE Hoewel de zondagochtend-matinees in principe volgeboekt zijn t.m. Mei proberen wij voor de vele nieuwe groepen alsnog extra data in te lassen. IEDEREEN die naar buiten wil treden en individueel of in groepsverband wil optreden (ook beatgroepjes, zang- en dans- groepjes enz.) kan zich opgeven. DE FOYER staat volledig tot uw beschikking. ER IS NU OOK GELEGENHEID EEN TE RAADPLEGEN IN HOTEL ,DE BURGGRAAF' DINSDAG VAN 14 - 17.00 UUR A. NI. RUTTEN DANKBETUIGINGEN TER INZAGE Disco-Bar INN THE FOAL Disco-Bar INN THE FOAL O z z ta 6 a —j DRAAIT ONZE DISCJOCKEY WEER MOOIE DANSPLATEN. O STEMMIGE KARNAVALSSCHLAGERS IN DE GEZELLIGE DISCOTHEEK Z z z z O z z 8 Veulenseweg 49 - Venray Fa. van Gassel x S m Disco-Bar INN THE FOAL Disco-Bar INN THE FOAL in zaal SUNSHINE CORNER Hofmans te St. Anthonis VAN 8 TOT 11.30 UUR Dansorkest„THE PERFECTION FOUR" Aanvang 6 uur Carnavalsbal voor jeugdige Zagewetters Met Prins Cor 1 en de Raad Tot 16 jaar Aanvang 5 uur Muziek THE FUNNY TRAVELLERS JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY WIJ ZIJN GEOPEND VANAF 11 UUR VM. TOT 2 UUR 'S NACHTS JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY BAR JANNY GRAAG BETUIGEN WIJ ONZE DANK AAN ALLEN DIE DOOR HUN AANWEZIGHEID 'T HOCKEY-BAL TOT EEN GROOT SUCCES MAAKTEN. Bij de STICHTING KATHOLIEKE GEZINSZORG VENRAY kunnen geplaatst wo'd :n die opgeleid willen worden tot Vooropleiding Diploma Huishoudschool plus Assistentenklas. Tijdens de opleiding welke men in Helmond kan volgen wordt 't salaris doorbetaald. Inlichtingen: Gezinszorg Merseloseweg Venray, Telefoon 04780-1108 NEEM HET HARDE LICHT WEG Met brilleglazen die zacht getint zijn. Ideaal voor mensen die bij fel kunstlicht moeten werken. Of voor mensen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor het schelle T.V. licht. Komt U eens bij ons binnen, wij zullen U gaarne deskundig adviseren. ATTENTIE VOOR DEZE PLUSPUNTEN Ziekenfondsleden ontvangen belangrijke vergoedingen. Snelle en vertrouwde service Ook het onderhoud van Uw bril is gratis. Een deskundige vakopticien adviseert U bij Uw keuze. GROTESTRAAT 14A - TELEFOON 04780-2409 - VENRAY 1 Telefoon 1567 Heden donderdag 8.30 u- vrijdagnacht 11 u. zaterdagnacht 11 u. zondag 7 u. De specialist van de Franse sex-film Max Pecas heeft zijn meest opzienbarende kleurenfilm afgeleverd over zonderlinge verhoudingen dfe tot excessen leiden- (Lesi Liasons particulières) 18 jaar vrijdag 8 u. zaterdag 8 u. zondag 4 en 9 u. In de grote traditie van „De langste dag" brengt dezelfde film studio in een even grootse en indrukwek kende opzet het oorlogsverhaal van Patton. Een cinemascope kleurenfilm van 3 uur lengte die op ongekende wijze de Afrika-oorlog van 1943 in beeld brengt. Een oorlogsfilm zoals U er zelden een gezien zult hebben. 14 jaar. Donderdag 18 febr. 8.30 u. NIEUW PROGRAMMA a.s. ZONDAG Aanvang 2.30 uur Terrein Oostsingel De optochtcommissie houdt wederom zittingen voor deelnemers aan de optocht en voor mensen die wel wil len maar niet goed weten hoe of wat te doen. Tijdens deze zittingen kunt U ideeën opdoen, U in laten schrijven en tech nische vragen stellen. Tevens kunt U ideeën inleveren die U zelf niet uit wil voeren. Voor het beste idee geven wij een prijs. De grote der beloning hangt ervan af of het idee wordt uit gevoerd en bijv. een prijs w|nt. Kom gerust eens binnen- Komende zondag van 11.30-12.30 uur zitten we in HOTEL „DE ZWAAN" en voor 't laatst DINS DAG van 7-8 uur n-m. De Optochtcommissie OrkestTHE BLACK BOYS OrkestTHE BLACK BOYS Aanvang 19.30 uur muziek DE HARMOGITA'S DE VERKESMESTERS TENG EN NELLIE

Peel en Maas | 1971 | | pagina 4