eniMj DAMMEN LYCEUM '64 S V.V. NIEUWS S.Y.V. JEUGD s.v. LEUNEN DUIVENSPORT BILJARTEN TAFELTENNIS V.C.R00Y ZWEMMEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... Coupon de Bijenkorf VRIJDAG 5 FEBRUARI 1971 No. 5 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS H DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) SPORT i» (9 Uitslagen zondag 31 januari: Belfeldia 1Venray 1 52 Venray 2Helden 2 11 Venray 3Spel. Irene 3 30 Venray 8—RKGFC 4 2—7 Venray 1 gaat een zéér moeilijke tyd tegemoet. De wedstrijd van zondag j.l. tegen Belfeldia is op een debacle uitgelopen. Met niet min der dan 52 werden de Venray er s door een (met 4 invallers) beslist niet zo sterk spelend Belfeldia van de kaart gespeeld. En we moeten helaas constateren, dat deze score niet is geflatteerd. Het SW-team dat trainer Basten zondag jJ. bin nen de lijnen bracht mist gewoon de nodige kwaliteit. Aan inzet heeft het niet gelegen, want na een 50 nederlaag werd er ijverig doorge streden, maar de gastheren hadden met dit SVV toch wel heel weinig moeite. Het begin was voor Venray en al spoedig bleek dat de Belfeldia-ach- terhoede niet het sterkste deel van de ploeg was. De SVV'ers wisten zelfs enkele kansen te verkrijgen, maar niet te benutten. Dat verging Belfeldia heel wat be ter, want de verdediging van Venray speelde wel zeer zwak. In precies zes minuten werden de SVV'ers naar een 3—0 achterstand geschoten en wel in resp. de 12e, 14e en 16e minuut. Het eerste doelpunt ontstond door een dekkingsfout, terwijl 2 min. later doelman Ewalts (die ook al deelde in de misère) onnodig een strafschop veroorzaakte, die ook werd benut. De grote kracht bij Belfeldia zat in de beide vleugelspelers, maar toch was het ditmaal de centrale aanvaller die ongehinderd een solo kon onderne men en rustig een hard schot kon los laten dat onhoudbaar voor doelman Ewalts is de touwen vloog: 30. Ondanks deze grote achterstand bleef de SVV-ploeg moedig doorstrij den, maar men miste raffinement en ook de schotvaardighèid om de ach terstand te verkleinen ontbrak. Tot dt rust bleef het bij 30. Na rust leek het de SVV'ers beter te vergaan. H Mulders opereerde weer ...Nederlanders naar binnen komen en Marokkanen naar buiten. Schuld van de afdeling 'Marrakesj, Arabisch allerlei uit het rijk van Hassan n', waar kleding en bijous hangen voor iedereen die van lekker makkelijke, inne spullen houdt utopisten wonen in de compleet nieuwe woon- wereld Nieuw-Utopicon, waar u alles vindt op het gebied van wanden, meubelen, vloerbedekking en verlichting dat uw kamer tot een paradijsje op aarde maakt. 2e etage. Madame de Pompadour gesignaleerd werd in de keuken van het restaurant, waar zij haar eigen Cotelette de Porc stond klaar te maken: een gepaneerde varkenskotelet, gevuld met uitjes, champignons en peterselie, geserveerd met doperwten, worteltjes en - wat dacht u dan? -Parijsé aardappeltjes. alleen voor lezers van dit blad 3 theedoeken voor 4.25 Tegen inlevering van deze coupon krijgt u tot 16 februari 3 grote (50x80 cm) theedoeken die anders per stuk 1.95 kosten en erg veel vocht opnemen, samen voor maar 4.25. Er is keus uit 4 kleurstellingen. Eindhoven, Piazza, tel. (040) 68168 op zijn vertrouwde rechtervleugel en er werd behoorlijk gecombineerd, maar na korte tijd was het toch weer Belfeldia dat heel gemakkelijk en heel simpel de SVV verdediging ont wrichtte en tweemaal doel trof: 5-0. In de 15e min. was het J. de Klerk, die zijn harde zwoegen beloond zag met een tegentreffer, al kreeg hij hirebij wel de hulp van de Belfeldia- doelman. Een zacht ingeschoten bal liet deze goalie door de handen glip pen en over de doellijn. In de 20e min. werd het 52 doordat Belfeldse goalie opnieuw verzuimde in te grij pen, waarna Wim Peeters de bal in zijn bezit kreeg en via binnenkant paal inschoot: 52. Belfeldia dat intussen ook nog eni ge doelrijpe kansen had laten liggen, was niet meer bij machte de score uit te bouwen, hetgeen bij Venray overigens ook niet lukte. Het was van Venray-zijde een bar slechte wedstrijd, waardoor reeds vele Venray-aanhangers ver voor het einde het terrein verlieten. Het was ook inderdaad een wedstrijd om de mensen naar huis te jagen. Venray is door deze nederlaag op de een na laatste plaats van de rang lijst terecht gekomen en verkeert in direct degradatiegevaar. Wanneer we dan het komende programma eens bekijken dan moeten we konkluderen dat het voor de SVV'ers zeer moeilijk zal zijn het tweedeklasserschap te behouden. We hebben in deze rubriek al meer malen betoogd dat het bij Venray niet goed zit met de persoonlijke be geleiding; we hebben daar toen reeds voorbeelden bij aangehaald. In het clubblad van SW werd dat verleden week nog eens onderstreept. Venray zal vooral in deze richting op korte termijn wat moeten doen! In het ver leden is reeds bewezen dat er men sen zijn die voor deze taak berekend zijn. Waar zijn zij gebleven? Programma zondag 7 februari: Venray 2—Tiglieja 2 9 30 u. Venlo 2Venray 3 2.30 u. Venray 4Melderslo 2 12.00 u. Venray 5Sparta 3 2.30 u. Voor Venray 1 wordt waarschijnlijk nog een oefenwedstrijd ingelast. Zie hiervoor het publicatie-adres. De clubmorgen is zondag voor de D-spelers. In verband met de kostenstijging is de prijs van de frisdranken in ons clublokaal verhoogd tot 0.40. Programma zaterdag 6 februari: Competitie: Sp. Irene AlVenray Al 2.30 u. Venray A2Grashoek Al 2.30 u. Vriendschappelijk Venray BIVenray A comb. Clublokaal Wie is bereid te gen een redelijke vergoeding ons clublokaal eens per week te poetsen? Neem kontakt op met H. Stevens, Pr. Bernhardstraat 78. Zaterdag 13 februari a.s. zijn er weer zaalwedstrijden voor onze D- spelers. Nadere mededelingen volgen nog. Programma zondag 7 februari: Leunen 1Geysteren 1 2.00 u. Leunen 2—Geysteren 2 1.30 u. P.D.V. DE ZWALUW A.s. dinsdagavond om 8 uur jaar vergadering. U weet dat deze boete- plichtig is. We verwachten dan ook alle leden. De agenda is inmiddels verzonden, waarop o.m. de aftreden de bestuursleden vermeld staan. Kan didaten voor het bestuur kunnen tot op de vergadering gesteld worden. P.D.V. DE VREDESDUIF Vrijdagavonl j.l. werd een dropping georganiseerd door De Vredesduif. Na afloop werden allen getrakteerd op een heerlijk bord erwtensoep, wat door onze lokaalhoudster was klaar gemaakt. Na een gezellig samenzijn werd deze avond besloten. De uitslag van de dropping was als volgt: Achten Leunen 21.22; P. v. d. Laar. P. Janssen K 21.25; Hub Willems 21.28; van de Laar, Arts 21.29; Wis- mans 21.32; Linders 21.36; J. Vermeu len, H. Ewalts, Jac. Creemers 21.45. bc inkpuus - venray Inkpuus—WIK 7—1 Met dat eindspurtje van Inkpuus in de kompetitie zat het eigenlijk wel lekker. Acht punten uit vier wed strijden is natuurlijk een goede pres tatie en omdat in die laatste wed strijden enkele kandidaten voor de tweede plaats resoluut werden terug gewezen was Inkpuus eigenlijk de enige die op die plaats recht had. Dat wil zeggen dat we hetzelfde resultaat hebben gehaald als vorig jaar in de herenkompetitie toen we HBC voor moesten laten gaan. Dit jaar was Vic toria dat (stukken) beter was dan de tweede. Iedereen herinnert zich ze ker nog de trieste zondagmiddag waarop we door de veel te sterke spelers (de C-kampioenen van Lim burg, waarom spelen die mensen in godsnaam in de vierde klas?) werden weggeveegd. Mochten we promove ren, dan komen we ze in elk geval nog wel tegen. Met giro 2133952 gaat het goed Ten name van J. Janssen kan nog steeds de kontributie worden gestort. Wacht er niet te lang mee. De eerste ronde van de Venray se damcompetitie zit er op. Er zijn door iedere speler 19 partijen gespeeld en hieruit is de heer A Noyens met een comfortabele voorsprong van 5 pun ten op nummer 2 J. Beerkens tevoor schijn gekomen. In de middelste regionen is de spanning tot de laatste spel-avond blijven bestaan. De heren Claessen en Verkoeyen hebben zich nog op het nippertje in de A-groep kunnen plaatsen. Er zal nu natuurlijk een tweede ronde beginen, maar nu ge splitst in een A-groep en B-groep volgens onderstaande eindklassering: A-groep: 1 Noyens 19 18 0 1 36 2 J. Beerkens 19 14 3 2 31 3 Schilders 19 14 2 3 30 4 Tijssen 19 10 6 3 26 5 L. Janssen 19 9 6 4 24 6 Peeters 19 10 3 6 23 Zaal 19 8 7 4 23 8 Thielen 19 9 3 7 21 9 van Bommel 19 7 5 7 19 Kennis 19 6 7 6 19 11 Verkoeyen 19 7 4 8 18 Claessens 19 6 6 7 18 Groep B: 13 Kroh 19 6 4 9 16 G. Beerkens 19 5 6 8 16 15 Th. Janssen 19 6 3 10 15 Schell 19 5 5 9 15 17 Ls Janssen 19 3 4 12 10 Kruysen 19 3 4 12 10 19 Verstegen 19 4 0 15 8 20 Jenneskens 19 1 0 18 2 Deze groep zal nog worden aange vuld met een drietal nieuwe leden. Er zal weer met een blanco-punten telling worden begonnen, waarna de winnaar van groep A eventueel in de barrage van 3 partijen tegen de win naar van de eerste ronde de heer Noyens het persoonlijk kampioen schap van Venray kan bemachtigen. Ook voor de winnaar van groep B zal een extra bemoedigingsprijs wor den uitgereikt. De tweede ronde zal worden geani meerd met enkele clubavonden, die afwisselend zullen worden gebruikt voor instructie, sneldamwedstrijd, handicapwedstrijd etc. Tenslotte valt nog te vermelden, dat het tweede tiental van Damver eniging Venray, geformeerd uit spe lers van groep B binnenkort zal aan treden tegen de pas opgerichte nieu we damclub in Venlo. Zo zien we, dat er ook nog sporten zijn, waarin Ven ray Venlo een lesje kan geven! Uitslagen B klas: De Burggraaf 2OPM 1 46 Biljartic 1—VOP 2 8—2 OBK 2De Pomerans 2 28 Eindstand B klas: Biljartic 1 16 105 HGL 2 16 93 VOP 2 16 91 OPM 1 16 83 De Pomerans 2 OBK 2 Ons Genoegen 2 Los Band 1 De Burggraaf 2 16 82 16 71 16 68 16 65 16 55 De Pomerans en Ons Genoegen 2 winstpunten in mindering gebracht. Uitslagen C klas: Biljartic 2—BCY 3 8—2 HGM 2—BCY 2 2—8 De Pomerans 3HGL 2 64 De Pomerans 3HGM 3 82 Stand C klas: Biljartic 2 De Pomerans 3 BCY 2 HGM 2 HGL 2 OBK 3 BCY 3 HGM 3 OBK 4 winstpunten in mindering. Biljartic 2 en de Pomerans 3 spe len een beslissingswedstrijd, om uit te maken wie zich kampioen van de C klas mag noemen. 14—82 14—82 14—81 13—64 13—63 13—61 13—58 14—49 HONKBAL Eindelijk is het dan zover, a.s. don derdag kunnen we voor het eerst in de sportzaal trainen. Dit is een goede gelegenheid voor hen die zaterdags verhinderd zijn om ook eens te ko men. De training duurt van 's avonds 7 tot half 9. De training van zaterdag gaat ge woon door, dus zaterdagsmorgens om 9 uur. De training van donderdag avond is in de sportzaal gelegen bij het sportveld en denk ook eens aan de kontributie want er zijn nog en kele leden die nog wat moeten be talen. Uitslagen zaterdag 30 januari: Red Stars 1Maashree 4 73 NOAD 1—Red Stars 2 7—3 TTC 4—Red Stars 3 6—4 Red Stars 4Armada 7 37 NOAD 6—Red Stars 5 7—3 TTC 5—Red Stars 6 2—8 Red Stars 7Seta 6 46 Amnasta 3Red Stars 8 82 TTC 6—Red Stars 9 5—5 Red Stars 1 speelde deze week weer met een invaller. Deze keer was het J. Wijnhoven. Twee jaar geleden de eerste man van Red Stars 1. Toch bleek nu nog, dat hij de alom goede taktiek niet verloren had. Hij verloor weliswaar zijn drie partijen, doch dikwijls op het nippertje zoals 26-28. Joop en Ruud Verblakt ondervonden weinig tegenstand en wonnen alle partijen en tevens het dubbel zodat Red Stars 1 met 73 verdiend won. Red Stars 2 was te gast bij koplo per Reuver Deze heren bewezen wel hun klasse en maakten hun plaats waar Slechts driemaal konden onze heren scoren. Red Stars 3 was op bezoek in Tege- len. Hier werd zeer zwak gespeeld. De laatste tijd ontbreekt het fanatisme bij dit team. Willen zij wat betere re sultaten gaan boeken in de komende wedstrijden zullen zij er hard tegen aan moeten. Het 5e speelde tegen NOAD 6 uit Reuver. Ondanks de nederlaag werd er goed gespeeld. Somige wedstrijden werden net verloren. Hierbij zij ver meld dat vrouwe Fortuna Reuver zeer goed gezind was. A. v. d. Giessen won twee wedstrijden en J. Bonants een. Red Stars 8 speelde in Horst-Ame- rica tegen Amnasta 3 Ofschoon deze vereniging over een nieuwe zaal be schikt ,was het er steenkoud. Inspe len ging wel maar onze spelers kon den zich niet voldoende warm ma ken. De start was slecht De ene na de andere partij werd verloren. Het dubbel werd gemakkelijk gewonnen. Alleen P. Bonants wist in een zeer goede partij zijn laatste wedstrijd te winnen. Red Stars 9 speelde uit tegen TTC 6 in Tegelen. Het spelpeil was rede lijk. Door het niet juist tellen van een de tegenstanders, was er soms nogal eens onenigheid. Misschien hierdoor juist, konden zij het niet verder bren gen dan een gelijkspel. Programma zaterdag 6 februari: Thuiswedstrijden Red Stars 3—NOAD 3 18.00 u. Red Stars 5—DVO 4 15.00 u. Red Stars 6—DVO 5 15.00 u. Red Stars 8Maasbree 10 15.00 u. Red Stars 9Maasbree 11 15.00 u. Uitwedstrijden: Genooi 2Red Stars 1 Armada 6Red Stars 4 Amnasta 3Red Stars 7 Er wordt aan alle leden nogmaals verzocht om de trainingen goed te volgen en op tijd aanwezig te zijn. Het 2e damesteam speelde vorige week woensdagavond reeds tegen het Venlose Jovo 1. Het was een gelijk- opgaande wedstrijd, waarin VC Rooy 2 over de langste adem beschikte. In de eerste set namen, de Venlose da mes met 155 een 10 voorsprong, maar met 315 en 915 kwamen de VC Rooy-reserves op een 12 stand, met de kans duidelijk van Jovo te gaan winen. Maar de Jovo-dames kwamen toch weer gelijk door de 4e set met 159 op hun naam te bren gen. In de beslissende set was VC Rooy 2 de betere ploeg, want met 9-15 werd het een verdiende 23 zege voor de Venray se volleybaldames. Het 3e damesteam was zaterdag niet opgewassen tegen het bezoeken de Revoc 3 uit Reuver. Met 13 gin gen beide punten naar de Reuverse meisjes. Setstanden: 9-15 15-13 12-15 en 4-15. Het le damesteam heeft het in Hel mond tegen Dynamiek niet kunnen bolwerken. Het Helmondse team verdedigde zijn laatste kansen op een kampioenschap met verve. In de le set gingen de partijen goed tegen el kaar op, maar in de aanval was Dy namiek wel sterker, zodat met 15-11 de stand op 10 kwam. In de twee de set kon VC Rooy weer gelijke tred houden met hun tegenstandster tot 1010, maar toen drukte Dynamiek door naar een 20 voorsprong. De VC Rooy-dames hebben in de derde set alles geprobeerd om de bakens te verzetten, maar weer kwamen ze in de slotfase van de set iets tekort: 15-11. Het le herenteam heeft van de reis naar Roermond geen winstpunten kunnen overhouden. De VC Rooy- heren hebben een betere wedstrijd gespeeld als de uitslag doet vermoe den. Vooral in de verdediging liep het gesmeerd bij de VC Rooyers, maar in de aanval lukte het deze keer niet zo best. Setstand 15-10 15-8 en 15-12 voor Roermond B Comb. Het 2e herenteam heeft zaterdag mt een slechte traditie gebroken, door in Venlo met 23 van TVC 1 te win nen. Ieder jaar weer bleek het on mogelijk om de Venlose tuinders te kloppen, maar zaterdag is het er dan toch van gekomen. Het zag er na 3 sets anders niet naar uit dat dit ging gebeuren, want met 11-15 19-17 en 15-10 hadden de TVC-ers een 21 voorsprong opgebouwd. In de 4e set ging VC Rooy 2 er nog ouderwets te gen „hangen", resultaat 415 en daarmee 2—2. In de vijfde set was VC Rooy ietsjes beter, hielden beter hun zenuwen in bedwang en hadden dat beetje geluk, wat je nu eenmaal moet hebben om met 1416 te win nen. Wéér hebben de aanvoerders van het 3e en 4e herenteam geen uitsla gen doorgegeven van de door hun teams gespeelde wedstrijden. Hetzelf de geldt voor de aanvoerders van de jeugdteams. Kom op heren, even een kort berichtje van hoe en wat is vol doende, dit lijkt ons toch echt niet te veel gevraagd. Programma zaterdag 6 febr.: H VC Rooy 2Lyceum 2 17.00 u. D VC Rooy 2—VCV 18.00 u. D VC Rooy 3Herten 15.00 u. H JSS—VC Rooy 4 15.00 u. D VC RooyKaranoi 3 19.00 u. VC Rooy 1Karanoi 2 20.00 u. Programma zondag 7 febr.: H Tupos 2—VC Rooy 3 14.30 u. Uitslag derde ronde van de H.H.C.: Groep 1: Drs. P. BerkersP. Rouvroye 0-1 J. VerhaeghW. Jeuken 0-1 J. de Wit—K. Lundahl 1 0 Groep 3: Th. de BrouwerH. Coolen 0-1 W. FrederiksD. Bedgkamp 0-1 In het kader van de Drie Prov. Comp. speelde Venray 2 op 25 januari de derde ronde tegen Wychen. Ven ray won deze wedstrijd met 62. Vermeldenswaardig is dat de jongste speler H. Derks 16 jaar, evenals de oudste speler, de heer L. de Lang Evertsen, 80 jaar oud, beiden won nen. Persoonlijke uitslagen waren: L. de RuijterM. Termote 1-0 DamaveJ. Verhaegh 0-1 De RuijterIr. W. Rambags 0-1 LaurensP. Vissenberg 0-1 BrinkhofH. Derks 0-1 SteenveldA. Valckx 1-0 WoltersG. Breukers 0-1 KerstenL. de Lang Evertsen 0-1 ZWEMCLUB SPIO In Horst werd zondag de 2e com petitiewedstrijd verzwommen. Spio is er in de 50 m. nummers iets min der goed uitgekomen dan was ge hoopt. De oorzaak kan gezocht wor den op de specifieke afstandstraining van het laatste jaar. Toch zijn er een hoop prijzen en persoonlijke records de onze geworden. De vooruitgang, ook in de 50 m. nummers gaat door, waar zwemlie- vend Venray toch van staat te kij ken. Hier dan de uitslagen van afgelo pen zondag: Schoolslag 50 meter: Annemie Arts 46.6 Betsie Broeren 46.2 Cock van de Vlasakker 48.5 Hans Verberkt 48.4 - 4e Jeanne Philipsen 44.4 - 3e prijs Christel Claessens 49.2 Sjef Wester 36.5 - 2e prijs Hans Verberkt 49.1 Rugslag 50 meter: Yvonne Buys 37.9 - le prijs Lianne Peeters 41.1 - 2e prijs Peter-Paul Tummers 46.1 Gerard Plugge 34.5 - 2e prijs Yvonne Buys 37.7 - le prijs Lianne Peeters 41.8 - 2e prijs Sraar Berkens 37.0 - le prijs Eddy Clevers 57.6 Vrije slag 50 meter: Petra Thielen 42.4 Antoinette Vermeulen 38.4 - 4e Jan Geurt j ens 36.4 Wim Creemers 37.8 Ans Hanen 35.5 - 2e prijs Antoinette Vermeulen 38.6 Gerard Plugge 30.6 - 2e prijs Sraar Berkens 32.2 Vlinderslag 50 m.: Wilmie Thielen 37.1 - le prijs Trudy Bouwmans 41.3 - 4e Sjef Wester 35.4 Gerard Plugge 35.0 - 3e prijs Karin van Loo 41.7 - gedis. Monique Buys 42.3 - le prijs Sraar Berkens 38.8 Koos van Rooy 46.5 - 4e Estafette dames: 2.59 - le prijs, Spio record Estafette heren: 2.49.2 - 3e prijs, Spio record Lyceum 1—SVC 3—0 Wat verwacht werd is uitgekomen! Zowel Lyceum als SCV hebben er af gelopen zaterdag weinig van terecht gebracht. Alhoewel het eerste de hele wedstrijd beheerste, kon er toch niet van imponerend spel gesproken wor den. Met uitzondering van de eerste set, toen de thuisclub tot aanvaard baar spel kwam, vier ervoor de toe schouwers weinig te genieten. Ly ceum viel zienderogen terug en wan neer er mogelijkheden ontstonden, dan ontbrak de concentratie om de aanval doeltreffend af te ronden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat iedereen, zo te oordelen, blij was dat de wedstrijd was afgelopen. Patrick 1Lyceum 2 13 Knalpot Lamp! Lachen, Gieren, Brullen!! Voor kenners zijn deze woorden genoeg. Lyceum 3Tevok 31 Het als favoriet gedoodverfde Te vok (2e plaats) heeft in Lyceum 3 zijn meerdere moeten erkennen. Hoe wel Tevok de eerste set voor haar rekening nam kwam Lyceum in de volgende sets wonderbaarlijk terug. Er werd weer een „ouderwets" door ons derde gevolleyd, wat toch zeker een pluspunt genoemd mag worden. Ondanks het feit, dat Tevok door onbegrijpelijke „weggevertjes" aan Lyceum-zijde in de slotfase toch nog bijna langszij kwam, was de over winning zonder meer verdiend te noemen. Na deze wedstrijd kunnen we dan ook rustig stellen, dat, wan neer de inzet bij betreffende jongens aanwezig is, er voor de toekomst meer mogelijkheden moeten zijn. Al met al een prima wedstrijd! TVC 2Lyceum 4 31 Mochten we vorige week Lyceum 4 nog prijzen voor de goede wedstrijd tegen Jovo, afgelopen week lagen de zaken echter heel anders. Een door invallers geplaagd Lyceum 4 heeft haar ritme in Tegelen niet kunnen vinden Voordat onze mannen wakker werden geschild had TVC al een voorsprong van 143 opgebouwd en de eerste set was binnen korte tijd bekeken. De tweede set ging nog naar Venray-zijde, maar het anders zo pittig spelend vierde, geloofde er toen blijkbaar niet meer in Het ge routineerde TVC gaf de nonchalant en ontmoedigend spelende Lyceum mensen geen kans meer en de neder laag was binnen korte tijd een feit! Naar wij van goed ingelichte bron nen vernamen, bleek onze aanvoerder (vervolg z.o.z.)

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5