CD Q Q Q (O Profiteert van onze reclame: Slagerij Leenders-Gommans Reklame vers vlees J. Wijnhoven VEMRAV Pouwels warenhuis J. 1 HEUWS stierkalveren AUTOSCHADE? SS kenmerk voor vakwerk Pouwels warenhuis NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur Dr. TH. LANK VELD Langstraat 76 - Teiefóon 3558 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. Lu COENEN Henseniusstraat telefoon 1878 ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo en Smakt. Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12—12.30 u. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 34 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijkss van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Automobielbedrijf A. Linders Zuidsingel - telefoon 1593 BOTSING - GEEN VOORRANG De inwoner van Deurne G. M. (25 jaar) had op de terugreis geen erg in de veranderde voorrangsregels bij de kruising Paterslaan—Langstraat. De nieuwe borden geven het verkeer vanaf de Paterslaan voorrang. De 51-jarige M. M. uit Venray had met zijn personenauto die voorrang, maar kreeg die niet. Gevolgen materiële schade. AUTO OVER DE KOP DOOR GLADHEID Op de Beekweg ter hoogte van Daland geraakte de personenauto be stuurd door H. S. uit Wychen door de gladheid van het wegdek tengevolge van de sneeuw in een slip en beland de in een langs de weg lopende grep pel. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, maar de auto werd vrijwel geheel vernield. GEEN VOORRANG Het niet verlenen van voorrang was oorzaak dat op de Langstraat een botsing ontstond tussen de personen auto, bestuurd door de 31-jarige Spaanse gastarbeider en de personen auto bestuurd door de 32-jarige A. v J. uit Venral. Het bleef bij materiële schade. SLECHTE BANDEN OORZAAK VAN KLAPBAND Een tot het canvas versleten auto band van de personenauto, bestuurd door J. C. uit Beek en Donk, is waar schijnlijk oorzaak geweest dat de wagen op de Beekweg ter hoogte van de Endepoel een klapband kreeg. De bestuurder kon de auto niet meer in het rechte spoor houden. Deze be- lanlde als een wrak in een greppel langs de weg. De bestuurder kreeg geen nomeenswaardig letsel De naast hem zittende J. v. O. uit Gemert be kwam lichte verwondingen. MINNEVERDRIET WERD OFFER VOOR BACHUS Een Spaanse gastarbeider kon het niet meer verdragen dat een Ven- rayse „schone" niet meer naar hem omkeek. Hij ging naar de vele bars, die Venray-kom rijk is en offerde vele keren aan Bachus. In een der bars kreeg de drank de overhand. Hij kreeg een soort delirium, trapte en schopte naar alles rond hem heen. De politie kwam en bracht hem naar het ziekenhuis. AUTOPORTIER BESCHADIGD B. K. uit Zevenaar zal minder pret tige herinneringen aan zijn Venrays verblijf hebben. Onbevoegden heb ben waarschijnlijk zijn op de Julia nasingel geparkeerde auto doorzocht en omdat niets van hun gading werd gevonden, hebben zij maar met het autoportier zo op en neer gegooid dat hij nu met de brokken zit. De politie zal trachten de daders te achterhalen. INBRAAK IN WERKKEET HOLLANDIA Onbevoegden hebben zich toegang verschaft tot de werkkeet van de technische firma T. uit Vlaardingen, welke werkzaamheden verricht bij de in aanbouw zijnde aardappelverwer- kende industrie Hollandia aan de Wittevennenweg te Oostrum. Diverse gereedschappen worden vermist, waaronder een lasapparaat en een snij apparaat. De waarde van het gestolene wordt op enkele dui zenden guldens geschat. Venrays re cherche tracht ook deze diefstal op te lossen. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND VENRAY De leden worden attent gemaakt op de tafelkeuring, die op 7 februari om 2 uur door de heer Nijboer uit Belfeld zal worden gehouden. Alle leden worden daarbij verwacht. Zaterdagavond 6 februari verwacht met alle leden met de dames op de receptie die om 8 uur begint in zaal In den Engel, Poststraat, bij gelegen heid van het behaalde nationale club kampioenschap. INBRAAK IN VENRAYS SCHOUWBURG Dinsdagmorgen omstreeks 3 uur kereg de gemeentepolitie een ano niem telefoontje dat er werd inge broken in de schouwburg. De politie toog op onderzoek uit, doch kon niets wat op een inbraak leek, ontdekken en keerde onverrichterzake terug. Twintig minuten later kwam weer een anoniem telefoontje met dezelfde boodschap. Toen de politie voor de tweede maal arriveerde bij de schouwburg, zagen zij nog net drie jongemannen uit de schouwburg ko men, die zich snel met de gereed staande auto uit de voeten wilden maken. De auto werd klem gereden en de drie jongemannen aangehou den en meegenomen naar het bureau. Het bleken drie Indonesische Neder landers te zijn, de 26-jarige Frans H. uit Venlo, zijn 18-jarige plaatsgenoot Durk L. en de 22-jarige Anton W. uit Vugh't. Bij onderzoek in de schouw burg bleek dat het drietal via ver breking van een ruit toegang had verkregen tot de hal. Zover als op dat moment kon worden nagegaan, waren er geen andere vernielingen aangebracht en werd niets vermist. Enkele uren later echter bleek een geldkistje met 200,— wisselgeld verdwenen te zijn. Wel werd in de auto van het drietal een aantal 8- daagse abonnementen van de Neder landse Spoorwegen en een datum stempel van de NS aangetroffen. In dezelfde nacht had het drietal ingebroken in het station van de Ne derlandse Spoorwegen te Deurne. Na ingesloten te zijn geweest in Venray, zijn ze reeds in de loop van dinsdag overgebracht naar het huis van Bewaring te Roermond en aldaar ingesloten. HARRY VAN VEGCHEL LEUNSE PRINS Zondag werd onder grote belang stelling in het gemeenschapshuis van Leunen Prins Piet 3 door Vorst, Raad van Elf en publiek afgedankt en zijn opvolger geïnstalleerd. Uit de daar toe geconstrueerde grote knol kwam H. van Vegchel tevoorschijn, die als Prins Harry II de Leunse vastel- aovend 1971 zal gaan leiden. En ge zien de sfeer van zondag j.l. belooft dat een goed feest te worden, waar aan ook de Leunse Hofkapel een ste vig steentje bijdraagt. CONCOURS VOOR MUZIEKKAPELLEN De bekende Overloonse muziek kapel Freunde Echo gaat in mei in Overloon Open Brabantse Kampioen schappen organiseren om een Bra bant Trophee in 3 klassen. De heren Warnas en Coops, resp. Kapelmees ter van de Luchtmacht- en Mariniers kapel, alsmede W. Hauvast zullen de jury vormen. Meer dan 200 kapellen zijn aangeschreven. ECONOMISCH DIREKTEUR Vorige week vrijdag heeft het be stuur van de stichting St. Elisabeth- ziekenhuis alhier de heer L. A. v. d. Linden, tot dan adjunct-directeur, benoemd tot economisch directeur van het Venrayse ziekenhuis. Hij vormt thans met dr. S. de Jong de di rectie. GESLAAGD Voor het diploma ziekenverzorging slaagde te Venlo onze plaatsgenote mej. Lenie Evers. SEVGILI ARKADASLAR Bilindigi gibi 6 - 2 - 1971 Cumartesi günü Kurban bayramidir. Bu müna- sebetle ayni günün Sabahi Saat 9 da bayram namazi kilinacaktir. Sizler iginde ayrica bir eglence tertipfen- misdir. ögleden sonrada ayni adresde bir Türk filmi gösterilecektir. Namaz ve Film yine gepen defaki ayni adresde olacaktir. Bayraminizi sim- diden candan tebrik ederiz. ADRES: End STR. (Jeruzalem Kiz Lisesi). 3 Zaterdag 30 januari werd ons derde kindje geboren. Wij noe men haar DANIELLE PIET HOEX INE HOEX-SWINKELS Natasja Simone Venray, Dennenoord 8 Tijdelijk: St. Elisabeth-zieken- huis Venray, kamer 253 MIA SCHOLS en OCHI ODUBER trouwen op vrijdag 12 febr. om 15.00 uur in de Paters kerk te Venrtay. Receptie van 19.00-20.30 uur in restaurant „Vlakwater" Toek. adres: Doormanstr. 32, Venray Venray, Oostsingel 26B Aruba-Oranjestad, Ecudarstr. 5 Op dinsdag 9 februari a.s. ho pen wij ons zilveren huwelijks feest te gedenken. PIET WILLEMS en JO WILLEMS-TIJSSEN Bij deze gelegenheid zal er om 16.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de Vredeskerk. Dagadres café In den Engel, Poststraat 1, Venray Receptie van 18.30 - 19.30 uur Venray, februari 1971 Westsingel 4 Op woensdag 10 februari a.s. hopen onze ouders en groot ouders JEAN THEUWS en TRUUS FILA hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Ter hunner intentie zal op die dag om 2.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de Vredeskerk te Venray. Van 6.00 - half 8 zal het bruidspaar recipiëren in Restaurant Vlakwater Hun kinderen en kleinkinderen Venray, Kruitweg 53 Op vrijdag 12 februari a.s. ho pen onze ouders en groot ouders J. B. J. M. VAN GOCH en M. C. VAN GOCH-STEIN hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Om 15.00 uur plechtige H. Mis van dankbaarheid in de St. Petrus Bandenkerk. Venray, februari 1971 Overloonseweg 45 Dagadres: Hotel Manders Receptie van 17:30-18.30 uur Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Op zaterdag 13 februari hopen wij samen met onze ouders J. GOUMANS en A. GOUMANS-DONKERS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen Uit dankbaarheid zal er die dag om 11.30 uur een H. Mis worden opgedragen in de kerk van O.L. Vrouw van Zeven Smarten te Venray. Receptie van 14.00-16.00 uur in Hotel Kemps. Hartelijk dank aan H.H. Gees telijken, dr. van Thiel, Zusters van het Groene Kruis, Kon. Harmonie „Euterpe", vrienden en bekenden, voor uwe blijken van medeleven en belangstel ling bij de ziekte, overlijden en begrafenis van mijn geliefde man, onze dierbare vader en opa. Fam. Pouwels-v. d. Munckhof Blief wakker Piëlhaas Dat kan men het beste in Restaurant VLAKWATER WELKE ORGANIST wil in onze band komen spelen? Brieven onder nr. 68 bureau van dit blad. UITNODIGING De zang- en kleurkanariever- eniging „De Huisvriend" heeft het genoegen U hiermede uit te nodigen op een receptie, ter ge legenheid van het behalen van het Nederlandse Clubkam pioenschap, op zaterdag 6 febr. 1971 van 20 tot 21 uur in zaal In den Engel te Venray. Zang- en kleur kanarie ver. „De Huisvriend" Namens het bestuur: J. ARTS, voorzitter Boterhamworst 100 grarr Tongeworst 100 grarr Leverworst Vriidag en zaterdag Halscarbonade zonder been Fricandeau Verse lever Dinsdag: Braadworst Woensdag: Gehakt Donderdag: Magere speklappen Stationsweg 45 Tel. 1475 45 250 gram 110 45 250 gram 110 500 gram 100 500 gram 330 500 gram 415 500 gram 215 500 gram 220 500 gram 200 500 gram 195 Vrijdag en zaterdag Magere halscarbonade 500 gram 380 Krabbetjes 500 gram 70 Gehakt 500 gram 225 Lunchschotel: Puntham Kookworst, Gevuld spek 210 Zure zult 500 gram 75 Bakbloedworst 500 gram 75 Dinsdag: Braadworst 500 gram 240 Boterhamworst 150 gram 73 Woensdag: Mager gehakt 500 gram 225 Leverkaas 150 gram 83 Donderdag: Magere s oekl. 500 gram 195 Tongeworst 150 gram 68 UNUNIUMTKAAT 14T4 TOT ZIENS met vastelaovend op VLAKWATER! Het nieuwste SPEELGOED Reuze keuze in rsnwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 kc VERLOREN UURTJES ZIJN GELD WAARD Uw verloren uurtjes kunnen U geld opleveren, met echt vrouwelijk werk, dat U zelf indeélt. Schrijf postbus 11, Mook. BIEDT ZICH AAN NET MEISE als babysit tijdens de carnavalsdagen Janssen, Maasheseweg 36. JONGEN en MEISJE plm. 23 jaar bieden zich aan om tijdens de carnavalsdagen te bedienen in café of dans zaal. Tel. na 6 uur 04787-577. JONGEMAN 22 jaar, zoekt kennismaking met leuke vriendin van 17-22 jaar. Heb eigen auto. Brieven liefst met foto onder nr. 63 bureau van dit blad. Toekomstig echtpaar zoekt BOVENWONING of TWEE KAMERS in Venray. Brieven onder nr. 64 bureau van dit blad. ATTENTIE: Jong echtpaar zoekt FLAT of BOVENVERDIEPING in Venray Tevens te koop BRUIDSJURK maat 36 - 38, niet in Venray gedragen Brieven onder nr. 69 bureau van dit blad. KLEDINGMAGAZIJN I GROTE MAÏIKT 8 TEL 01780-22371 Voor PLASTIC ZAKJES in alle maten naar Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 PIK met de vastelaovesdagen 's avonds de BUS naar VLAKWATER DE VERF EN BEHANG- SPECIAALZAAK GEVRAAGD BABYSIT voor iedere avond van 18.00 tdot 23.00 uur, eventueel in woning mogelijk. Brieven onder nr. 67 bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD 2 pers. HOUTEN LEDIKANT Hoenderstraat 32. TE KOOP GEVRAAGD SLACHTVEE EN STIERKALVEREN P. Strijbos - Castenray telefoon 04787-351 TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor de mes ter ü- Tevens gevraagd AFGEKEURD RUNDVEE C. de Haas en Zonen, Prov.weg 3, Vortum, tel. 08855-1694, tel. Overloon 04788-580. TE KOOP GEVRAAGD A. v. Tilburg - Zwartwater 3 Merselo, telefoon 04786-284 TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor eigen mesterQ W. Janssen, Castenray telefoon 04787 520 TE HUUR GEVRAAGD WOONHUIS in de gemeente Vierlingsbeek Venray of omgeving Brieven met prijsopgave onder nr. 65 bureau dezer. TE HUUR GEVRAAGD a.s. echtpaar zoekt gemeub. of ongemeub. ZIT- en SLAAPKAMER met keukentje Venray of omgeving. Brieven onder nr. 66 bureau van dit blad. P. THEUWS - VENRAY Kruitweg 5 - Telef. 1867 Uw bedrijf voor betere en snellere service TE KOOP EETKAMER 175,— i.g.st. Zwarte MERCEDES op gas event, te ruilen tegen 4 deurs Peeters, Scheeperstraat 1. TE KOOP MOBYLETTE E.E.G. Tel. 2855 TE KOOP BATAVUS BROMFIETS met verzekering MOBYLETTE zo goed als nieuw Pr. Bernhardstraat 80. TE KOOP BANDRECORDER 4 sporen Zuidsingel 67. Het nieuwste in halskettingen met hanger mooie armbanden oorknoppen en oorbellen snoeren kralen alle soorten ringen en kettinkjes met en zonder hanger of kruisje manchetknopen byouteriedoosjes en kistjes, alle soorten in Hofstraat 10 - Julianasingel 2 TE KOOP PREI 4 kg voor 1, A. Pouwels, Stationsweg 12a, tel. 1115. TE KOOP KINDERWAGEN Leeuwstraat 4. TE KOOP 15 OPFOKZEUGEN P. Mulders, Paardenkopweg 18 Veulen. TE KOOP WITLOF Th. van Arsen, Oirloseweg 8, Oostrum. Bromfietsverzekeringen PREMIES NIET VERHOOGD W.A. 29per jaar; bij all risk groene kaart gratis. Ass. Financieringen M. A. BONANTS Nieuwlandstraat 9 (hoek Langstraat) Tel. 1525 TE KOOP FLORETT R.S. Super 1969 mét racescherm Tel. 3451. TE KOOP Elektrisch LEERLING-ORGEL m. kast 125,— Tel. 3451. TE KOOP VOLKSWAGEN 1300 bouwjaar 1966 's Avonds na 6 uur. Pr. Bern hardstraat 26. TE KOOP ZUNDAPP CROSS MOTOR 200 cc Watermolenstraat 10, Oos trum. Na 6 uur. KUNSTGEBITTEN- REPARATIES sneller, beter en. goedkoper W. H. LICHTEVELD Venray - Tolstraat 2 Tel. 04780 - 3677 DISC JOCKEY PUCK van de Disco Shop verzorgt de stemmingsmuziek met vastenavond in VLAKWATER Kath. Vrouwenvereniging KW - Venray Dames MAANDAG 8 februari JAARVERGADERING om 8 uur in zaal In den Engel. Tevens bestuursverkiezing. Allen van harte welkom. Het Bestuur. Fijne PARFUMS en EAU DE COLOGNE Boldoot en 4711 poeders en lipstick poederdozen en crèmes ogenschaduw borsteltjes brillantine haarborstels en alle soorten kammen make-up- en toilettasjes haar- en nachtnetjes Verder alle toiletartikelen in Pouwel* wsiefltnis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2