Centra's Prijsbewijzen: 89 129 99 87 Lkcus ïïbk CiiCuS lïlök COENEN COENEN J. Houben Eikenlaan 50 Venray KAMEN .KLOCKE" DE KEUKEN NAAR MAAT past in iedere woning Gebr. Martens leden voor ons bestuur Te koop te Venray en omgeving W.A.O. m SOEST Carnaval Voor AutolaK UERF BEHANG J. THEUIVS A. BERGMANS VENRAY J. THEULVS Brabantia Venraods wat de klok slöt zaoterdag kunde nie mer vreejdag meugde nog Bin now ierlik Hier kunde nie wegblieve Iederien praot er now al van. Koffiemelk Centra |2Q Pindakaas Centra Perziken schijfjes Groninger koek 3 stukken Mars VERS VLEES 250 gr. Biefstuk 298 500 gr. Rundergehakt 298 GROENTEN en FRUIT 2 Krop sla 68 12 sinaasappels 199 J~2as isriaa «rdaad, zoals in eerd werd, naast ft. bleek dat een ler ontvangen is. jjst van bestaan- fcregen maar die as waarom B. en »bben verleend Ysselsteyn. B. en W. al be- De raad heeft ,106,32 hiervoor .S. heeft dat af- :en vaste finan- gevonden kon- i schijnen e: m te zijn, want .raagd wederom uren. Daar moet JOMMUNICATIE [ng van deze vra- gtwoord het nodi- deze raadsver- s. DEN BROK laai eens met de ,n W. gaven. Hij ig dat B. en W. i niet zijn nage- college bijv. be- (ganiseerde jeugd djt konden in de daarvan is wilde graag toe ilijk was om de geënte zelf nota- baan de jeugd had aagen te krijgen, nit men dan toch raan kunnen bie dt ROK vooral tegen sïiu weer voor het eat bijv. het finan- fciiet is. Waarom Jatewege dan eens nieattendeerd wor- diemaal hangen tot tand daarvan maar ie?een juiste com- mugd en gemeente abel doet. Daar zit ten zich „sappel" te mugd stellen plan- nyellicht helemaal gijn maar dan moet hijzijn die onvolko- mgeven en te corri- ge stuurt niet eens man bijeenkomsten nln. ëlf maakte, vond mhtezijde niet goed, déiet voortaan wel d(gt men niets meer. Donder dat er com- men voor komen. 5 OP DE GOLVEN go) JANSSEN die de beering bezocht had enjgehoord had. Hem wd-ijk geworden dat eriisverstanden be stdraad en gemeente enjhard nodig is tus- seöm die misverstan de.e ruimen. Hij zag wsn is meer als een soezen. Men werkt voit er zijn best voor enj gehonoreerd zien. Allhillende redenen niomt er kritiek, die doftij i.c de gemeente wehd" wordt. Daarom is iafel te gaan zitten be een en ander op ïeli. Iet college best be- •eije woorden van de /Ct men van die kant iepat men, voor men il i ter vergadering irsbt had. Dan was al 'eéd weggeruimd )a<fcich niet aan de in- inföt daar dingen met pzÜd zijn, dan ze echt ijnd wees hij bijv. op e de gemeente niet en»u zijn voor de door e jstelde subsidiever- L'dferwijl de brief van etieze kwestie aan de ;ujfte zin heeft: Onder ;o£id voor het door U LgïP-... ]\$sultaat van dit al- jeugdraad en ge- eein tafel gaan zitten standen uit de weg ijers verantwoorde- ,op te poetsen" en zaskijken. wat wel en voor Venrays houden we het dan een jaar oiorter zou nap van riDe Piëlhaas" I nnen bezorgen iemers Jl. >EK NAAR ïtfet ruilverkavelings- e lamen moeten wor- nieuwe en/of ver ent het college van epen om de gehele in de gemeente De bedoeling is, aanleiding geven- e zijner tijd in ijk- en dorpsraden Getracht wordt wijziging te bren- van straten met in- ng. Onze schowroom is óölc op zaterdagmorgen open BOUWMATERIALEN n.v. - VENRAY Bongerdstraat 5 - Venray - Telefoon 04780-1161* VORMINGSCENTRUM VOOR WERKENDE JEUGD „VENRAY - HORST" Wij zoeken Onze interesse gaat uit naar mensen die - belangstelling en begrip kunnen opbrengen voor de hedendaagse jeugd'. - Een positieve levensopvatting hebben. - De bereidheid hebben om met ons te blijven meedenken. Informaties en sollicitaties te richten aan het bestuur van het Vormingscentrum voor werkende jeugd Bevrijdingsweg 2a te Venray - Telefoon 04780-2018 PLAN MOLENKLEF thans in aanbouw zijnde patio-bungalow's voor zien van c.v. Prachtige ligging nabij bossen, rand van Venray. Koopsommen vanaf 65.000,- ali-in. Hypotheek tot 90°/^ PLAN MOLENKLEF in aanbouw zijnde landhuizen voorzien van ga rage en c.v., 3 of 4 slaapkamers. Luxueuse bouw. Aanvaarding mogelijk in de loop van 1971. Koopsommen van 75.000,- all-in. Hypotheek tot 90%. OVERLOONSEWEG in aanbouw zijnde halfvrijstaande premie-wo ningen met garage en c.v-, 3 slaapkamers, zolder met vaste trap. Aanvaarding voorjaar, begin zo mer 1971. Benodigd eigen geld ca. 6.800,-. Ruime rijksbijdrage. Koopsommen 59.000,- en 61.000,- all-in- WANSSUM thans in aanbouw zijnde premie-woningen met garage en c.v., woonkamer van ca. 34 m2, open keuken van ruim 15 m2, aparte berging, 4 slaap kamers, etc. Koopsommen 52.900,- all-in. Be nodigd eigen geld ca. ƒ6000,- Rijksbijdrage in totaal ca. 12.000,-. makelaarskantoor IN ONROF.RENDE GOEDEREN VENRAY, HENSENIUSPLEIN 1; TELEFOON 047 8C-3Ö3E een prachtige collectie CARNAVALSART. verkoop Ie etage. VENRVi - HOFSTRAAT - UI. 2828-04780 VAN MIL's KLEDING Maasheseweg 2 - Venray Confectie Kleermakerij Verhuur gelegenheidskleding HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN ALLE VERZEKERINGEN ASSURANTIE KANTOOR Leunseweg 59 - Telefoon 1077 KLEDINGMAGAZIJN fÖlOTE MWKT 8 TEL 0WS0- 22371 VOOR UW KOUDE SCHOTELS TELEFOON 3626 Terreinverhardingen Grondwerken WEGENBOUW J.H. VAN DER VORST ASTEN - TEL. 04936-2060 ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Voor al uw AUTOSCHADE goed - goedkoop MATH. HENDRIKS Langstraat 33 - Venray Tel. 1351 NU OOK ROUWKLEDING VOOR DAMES BIJ J. B U IJ S S E N verhuur gel. kleding SCHOOLSTRAAT 37 VENRAY TELEFOON 1628 KOOP VERTROUWD KOOP BIJ DE VAKMAN I VERF BEHANG voor alle nuttige huishoudelijke BRABANTI A-artikelen naar VENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 2823-04780 HELE LITERFLES 1060 gram van 155 voor PER POT van 126 voor PER BLIK van 149 voor van 127 voor van 109 voor iiE? - i nnH oentra Kwaliteit te kust en te keur EEN VENRAY'S PROGRAMMA WAAR IN HEEL VEEL NEDERLANDS ZIT. CARNAVALISTEN IN-SPE, GELOOFT U ONS, VRIJDAG KUNT U 'T PROGRAMMA EVEN GOED VERSTAAN ALS WIJ. DAARBIJ KOMT U MET HET VRIJDAGSE KAARTJE OOK ZATERDAG OP HET BAL-

Peel en Maas | 1971 | | pagina 7