lol BMW f 59.00 60MMANS Vederlichte brillen, ideaal om te dragen Camps-Optiek Gero Roest vrijstaal COENEN im K.V.P. Restant JAPONHEN CASSETTES LEPELREKKEN KOOKPANNEN T0PGARAGE Voor goede aktieve krachten Informatievergadering Houthandel Wim Janssen Hierbij delen wij U mede, dat onze WERKPLAATS weer open is Keurslager Verschuuren wil U iets vertellen STREEKSCHOUWBURG VENRAY TWEE EXTRA WERKSTERS W. van der RANDEN - D. SMETS Boodschappendienst PANKLARE KUIKENS Nylontapijt legen fabrieksprijzen TAPIJT KONING - 0SS verkoper - bezorger op dinsdag 2 februari a.s. om 8 uur in café „IN DEN ENGEL" Op deze vergadering vertellen de statenleden dhr. Laurensse en v.d. Sterren van hun bevin dingen in de voorbije staten- en commissie vergaderingen. hebben wij afwissselend-veelal eenvoudig machinaal werk op onze houtwerf in Veltum. Ook agrariërs kunnen des noods voor enkele volle of halve dagen bij ons terecht, hetgeen hun naast hun eigen bedrijfsinkomsten, een goede bijverdienste en 'bovendien belangrijke voordelen biedt t. a. v. de soc. voorzieningen. Aanmelden dagelijks van 9 tot 12 uur ten kantore van Patersstraat 35 Venray - Telefoon 04780-1043. INDESIT WASAUTOMATEN NU VANAF 598,- ZIG-ZAG NAAIMACHINES IN ALLE PRIJZEN Venray Julianasingel 3 Telefoon 04780-1871 VOOR AL UW BELEGGINGSADVIEZEN FINANCIERINGEN EN HYPOTHEKEN ALLE VERZEKERINGEN o.e. leven, risico, brand, ziekenhuis, bedrijfsverzekering, tractorverzekering, rechtsbijstand, autoverzekering al v.a. 117 w.a. verzekerd. All-risk verzekering al v.a. 291 (groene kaart inbegrepen). M. J. M. JANSSEN - HORST NOORDSINGEL 54 TELEFOON 04709-3010 B.M.W. 2000: een synthese van overtuigen de kracht en functionele schoonheid GARAGE JANSSEN HORST Loevestr&at SS telefoon W709-l§55-1201 MET LANGE MOUW NOG DIVERSE MATEN EN MODELLEN van „S P E S" en „SAINT JOSEP H" LANGSTRAAT 61 - VENRAY 't Beheer is in handen van dhr. CHR. JEUKEN, die U op de bekende wijze weer van dienst wil zijn. Wij hopen dat de prettige samenwerking zo voort gezet kan worden. Om tot een snelle verwerking van de reparaties te komen, verzoeken wij U, TIJDIG Uw fiets of bromfiets te brengen, zodat lange wachtttijden worden voorko men, vooral in 't seizoen. De verkoop van Union en Sparta-rijwielen, Sparta en Cyrus-bromfietsen benevens de verkoop van onder delen voor dé „doe 't zeivers" en benzineverkoop gaat in de winkel gewoon door. Wij brengen nog even onder Uw aandacht, dat UIT SLUITEND a CONTANT wordt geleverd. A. GOOREN - MERSELOSEWEG 18 CHR. JEUKEN LICHTGEWICHT MONTUREN zijn voor velen een ideale oplossing. Een bril die niet irriteert. U voelt nauwelijks dat U een bril draagt. Hebt U belang stelling Loop dan eens bij ons binnen en vraag naar onze speciale vederlichte brillen. Wij zullen U gaarne adviseren. ATTENTIE VOOR DEZE PLUSPUNTEN Ziekenfondsleden ontvangen belangrijke vergoedingen. Snelle en vertrouwde service Ook het onderhoud van Uw bril is gratis. Een deskundige vakopticien adviseert U bij Uw keuze. GROTESTRAAT 14A - TELEFOON 04780-2409 - VENRAY MET LEVENSLANGE GARANTIE, o.a. in tientallen modellen, waarvan elk onderdeel los verkrijgbaar is. diverse modellen, in elke prijsklasse. in alle maten, zowel voor gas en electra. Verder nog enkele CASSETTES met grote korting VENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 2828-04780 DEELNEMER SiOS Mevrouw, Ook in ons bedrijf kampen wij al geruime tijd met het personeelsgebrek. Hier komt nog bij dat ieder personeelslid een verplichte vijfdaagse werkweek heeft. Door het steeds toenemende werk in onze Keurslagerij, is er nu een ernstige kink in de 'kabel gekomen. Wij hebben n.l. moe ten besluiten om per ingang van DINSDAG 2 FEBRUARI voortaan de gehele dag te sluiten. Wij weten dat dit lastig voor U is maar kunnen eenvoudig nliet and'ers. Ik hoop van harte dat U begrip hebt voor deze noodzakelijke beslissing, en U Uw inkopen van dinsdag kunt verplaatsen naar de maandag. Hoogachtend, KEURSLAGER VERSCHUUREN Grotestraat 19 - Venray Telefoon 04780' - 2468 GEVRAAGD: wegens toenemende activiteiten in de schouwburg Gevestigd per 1 januari 1971 te Venray ACCOUNTANTSMAATSCHAP Administratie- en 'Belastingadviesbureau KANTOREN Venray: Pr. Bernhardstraat 25, 04780-3135 Venlo, Parade 68 Herungerstraat 17 Well, Rijksweg-Zuid 3 04700-17779 04700-13948 Wö rpden met Daf 33 bestelwagen (laadvermogen 400 kg.) dagelijks Venray- Venlo v.v. Gaarne brengen en halen wij ook voor U BOODSCHAPPEN - PAKJES - KRATJES enx. Bestellingen TOPGARAGE - VENRAY - TEL. 1032 voor slechts f 2.75 per kg, bij een afname van 10 kg. Pluimvee-exporislachterij »CASTLE« N.V. Molenhoekseweg 5 Castenray tel. 04787-286 Wij werken alleen met bekende merken met S Jaar fabrieksgarantie. Ook coupons en tegels tegen de helft van de prijs! Wij komen vrijblijvend met onze enorme kollektie aan huis I V. D. BURGHT, BERGSTRAAT 14, HEES bQ OSS Bel op 04125-844 of 04120-5707 ZUIVELFABRIEK VENRAY vraagt V00r melk en melkproducten in Venray of buitenwijk. Geboden word't - vaste werkgelegenheid met een ruime beloning op basis van vast loon en provisie. - 6,8% vakantietoeslag en 2% extra uitkering. - premievrije pensioenregeling. - zeer gunstige' premiespaarregelinrj. - zeer goede sociale voorzieningen. Voor inlichtingen en sollicitaties ten kantore der fa briek, afd. Personeelszaken, Leunseweg 22, Venray, Telefoon 04780 - 1641.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 16