VAM0S A VER Kerkelijke Diensten „DE KRUUZE" opleiding tot ziekenverzorgster van 31 jan. tot en met 6 febr. Vredeskerk Venray waarom is het zo belangrijk dat velen het beroep van ziekenverzorgster kiezen? GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY "Zondag a.s. wordt om half elf in de Levensschool. Be vrij dings weg 2a een eucharistische tafelviering gehouden voor personen boven 17 jaar. Cele brant is kap. J. Verdonschot- Priester van de week: Kapelaan H. Latten Dr. Poelsstraat 2 Tel. 2385, b.g.g- 2929 Zaterdag: 1900 nederlandse hoog mis, int. mevr. Berents-Egelmeers vwg. de Oranjestraat. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. ovel. ouders Fleurkens-Broeks; 9.30 grego riaanse hoogmis, int. voor de paro chie; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Wilhelmus van de Ven; 18.00 gelezen mis, int. gez- Janssen en fam. Maandag: 7.30 Peter van Meyel als stichting; 8.15 Hendrikus Arts en Ja- coba H. Janssen als stichting; 9.00 Francisca H. van den Munckhof19.00 ouders Bouten-van Megen. Dinsdag: 7.30 tot zekere intentie; 8.15 Harrie Oudenhoven en overl. kin deren, Pater Oudenhoven en Mathieu Janssen; 9.00 overl- fam. Truijen- Cox; 19.00 overl. ouders Coenen- Houtackers. Woensdag: 7.30 Peter G. Seykens, Leonardus Michels en Hendrikus Versieyen; 8.15 mevr. Kleuskens- Achten; 9.00 gez. Janssen en fam.; 19-00 Arnoldina Aben-van de Mond. Donderdag: 7.30 Francisca H. van den Munckhof; 8.15 Antoon van Osch; 9.00 overl. ouders Schols- Leers. Vrijdag: eerste vr.dag van de maand. Vanaf 8.00 wordt de zieken communie rondgebracht. 7.30 geen H. Mis; 8-15 prof. A. van Dijck en ouders als stichting; 9.00 overl. fam. van Heijster; 14.00 huwelijk Huybers-van de Broek; 15.00 huwelijk Jeuken-Be- rents; 19.00 A. Peeters-Kerstjens en fam. Zaterdag: 7.30 geen H. Mis; 8-15 Gerard Pouwels als stichting; 9.00 Theodora Jacoba Poels en Mathijs Smits als stichting; 15.00 huwelijk van Gog-Franssen; 19.00 ouders Swinkels-Strijbosch en dochter Jo. Akolieten: Zaterdag 30 jan.: '9 uur Huub Goo- ren en André Gooren. Zondag 31 jan.: 8 uur Pieter Jansen en Caspar Michels; 930 Geert Cox en Jacq. Laurensse; 11 uur Huub Jans sen en Martin Spee- Misdienaars: Zondag: 18 uur Jerry Mulders en Godfried Hendricx. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Theo Cox en Leon Kunzler; 8.15 Jacq. van Mil en Peter Pelzer; 19.00 Benoit Lucassen en Frans-Jan van Gerven. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.15 Peter Broers en Willy v. d. Vorle. Vrijdag: 14-00 Peter van Houdt en Adje van Houdt; 15.00 Paul Ouden hoven en Jackie Oudenhoven; 19.00 Gerard Hendriks en Marcel Jeurissen. Zaterdag: 15.00 Martin Beekers en Willy Rongen. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Kapelaan C. Bakker Zondag: 4e 4e zondag na Drieko ningen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis .10.15; 1800 avondmis. Donderdag: 6 uur biechten voor de eerste vrijdag. Vrijdag: le vrijdag van de maand: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededeling Zondag 31 januari a.s KOLLEKTE voor het 40-jarig priesterfeest van Deken A. Loonen. U weet: die koliek- te is bestemd voor de missionarissen van het dekenaat Venray. Daarom, laat u van uw goede kant zien; het zou ons zeer verheugen als dit een daverende kollekte zou zijn. Misintenties Zaterdag: 18.30 Wim Scholtens (van de buurt). Zondag: 7.30 parochie 9.00 overl. fam. Bouten-Verschueren; 10.15 jrg. Gerardus Versteegen en Anna Maria Janssen; 11.45 Anna Maria v. d. Heu- vel-Thielen (van de buurt); 18.00 An na Maria Carolina Bouten-Verheyen. Maandag: 7.45 beterschap van een zieke; 8.30 Selida Virginia Rojer; 1900 Hendrika Peelen. Dinsdag: 7.45 voor goede genezing; 8.30 uitdankbaarheid19.00 Elisabeth Wijnhoven-Roelofs. Woensdag: 7.45 Hendrina en overu. fam. Ambrosius; 8.30 Antoinette Rammelman-Elsevier; 19.00 voor overl. broer. Donderdag: 7-45 overl- fam. Spee- Linders; 8.30 Gerard Geurts; 19.00 overl. fam- Akkermans-Wijnhoven. Vrijdag: 7.45 voor goede genez'ng; 830 voor goede beterschap; 1900 ge zinsmis, Antoon Camps Zaterdag: 745 Johannes Wijnhoven; 8.30 Gertruda Potten. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Eric Cornelissen en Geert Hendricx. Zondag: 7.30 Frans en Peter Bo- nants; 9.00 Luc en Marco Pop; 10-15 Carlo Feller en Victor Pop; 11.45 Geert Philipsen en John Bonants. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Walter en Wolter Blaaupot- Maandag, woensdag, vrijdag: 7-45 Martien en Corrie Janssen; 19.00 Johnny Janssen en Loet Arts. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Pim de Vos en Jeroen van de Roest; 19.00 Frans Jeuken en Peter Claes- sens. Vierde zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Deze avondmis wordt weer gezongen door het jongerenkoor met begeleiding van het orkest van de personeelsvereni ging van Rank-Xerox onder leiding van Jo van Els. Uitgevoerd wordt de Emmausmis" die allen kunnen mee zingen. Het evangelie zal door drie jongeren worden gelezen- Zondag: 8.00 leesmis voor overl. fam. van Ass-Delhoveh; 9.00 leesmis voor overl- Harry Litjens-Gommans (Kinderkoor); 10-00 hoogmis voor overl. Fraciscus Driessen (Nederland se gezangen door het herenkoor met volkszang); 11.30 leesmis voor overl. Antonette van Mil; 18.30 avondmis voor overl. fam Bombeeck-Hermans. Maandag: 8.00 leesmis voor de zie len in het vagevuur; 19.00 avondmis voor overl. Jacques Versteegen. Dinsdag: Feest van de opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis- 8.00 leesmis voor overl. fam. van den Heuvel-Koppes; 19.00 avondmis voor overl- Piet Baeten en Harry Swinkels- Woensdag: 8.00 leesmis voor vader en kinderen en overl. moeder; 19.00 avondmis voor overl. fam Jansen - Manders. Donderdag: 8.00 leesmis tot bijzon dere intentie (D.); 19.00 avondmis voor overl. fam. Vermeulen-Dijk- mans. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan de verering van het H Hart. 8.00 leesmis voor overl. fam. Thielen-Hendriks; 19-00 avond mis voor bijzondere intentie- Zaterdag: 8.00 leesmis voor de overledenen van de parochie; 19.00 avondmis voor overl. Maria Evers- Clevers. Misdienaarslijst van 1-7 febr. Zondag: 8-00 H. van Hooft, T- Raay- makers; 9.00 S- Vollenberg, H. Pee- ters; 10.00 J. van Meyel, G. Raayma- kers, L. Simons; 11.30 Tw. van Veg- ch'el, G. Ewals; 18.30 M. Dicker, Fr. Assen- Week 1: 8.00 G- Ewals, H. Peeters; 19 00 M. Dicker, H. Peeters. Week 2: 8.00 T. Raaymakers, Tw. van Vegchel; 19.00 J Versteegen, Fr. Assen. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerkdienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel om half tien. Predikant is Ds. Spoelstra uit Roer mond, die het H- Avondmaal zal be dienen. Aan de uitgang extra-kollekte voor het Wereld-diakonaat- In de Hervormde Kerk aan de Maas weg te Blitterswijck wordt geen dienst gehouden. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 4e zondag na de Openba ring des Heren. 8.30 overl. fam. Jans- sen-Tacken; 10 uur Hoogmis, jrd- Martien Moorrees. Van half drie tot drie uur wordt de Blasiuszegen ge geven. Maandag: 8.00 Mathilda Custers- Peters. Dinsdag: Feest van Maria Licht mis; 8.00 zegening van kaarsen; gest. gez. jrd- Elisabeth Thuyls. Blasius zegen. Woensdag: 8.45 Antoon van Arsen. Donderdag: 8.00 Maria Joosten- Camps. Vrijdag: eerste vrijdwag 8.00 gest. gez. jrd. Frans Poels en echtgenote. Zaterdag: 19.00 Reiner Oehmen. PAROCHIEKERK OIRIO Zondag: 8.30 jaard. Jacobus Bots, A. M. Dinghs en A. M. van Arsen; 10 uur hoogmis voor Wilhelmina Claessens-Teuws. Maandag: 8.00 leesmis Z.E. Heer pastoor Joh. Schram. Dinsdag: feest van Maria Lichtmis. 8.00 leesmis Maria Lamberdina Jans- sen-Aarts; 19.00 avondmis jaard. Jo hannes Wolters. Woensdag: 8.00 leesmis Joh. Beurs- kens en Joh. de Mulder. Donderdag: 8.00 hoogmis Gerardus Kessels en Elisabeth Heiligers, Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.45 hoogmis voor Gerardus Hub. Kemmelings; 19.00 avondmis tot zekere intentie (N.). Zaterdag: 8.00 geen mis; 19.00 uur avondmis uit dankbaarheid. Deze week worden de zakjes voor de gezinsbijdrage opgehaald. •PAROCHIE CASTENRAY - Week van 30 jan- - 6 febr. Misdienaars: Mart Geerets en Jac. Wismans; André Seykens en Fons Dinghs. Akolieten: Jan Kunen, H. Rambags en L. Heidens. Zaterdag: 1900 overl. fam. van den Munckhof-Emonts. Zondag: 4e zondag na de Openba ring des Heren. 8.00 zlg- Piet Philip sen; 10.00 Hoogmis voor de parochie- Maandag: 8.00 voor de levende en overleden leden van de Broederschap van de H. Brigida- Dinsdag: Opdracht van de Heer in de tempel. Maria Lichtmis. 8.00 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw; 1900 Kaarsenwijding. Hoogmis ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand (Phil- Hoeymakers). Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8-00 H. Mis. Vrijdag: Eerste Vrijdag, toegewijd aan het H. Hart. 8.00 Hoogmis ter ere van het H. Hart; 19.00 Avondmis. Zaterdag: 8.00 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw (int- offeraars). Zaterdagavond om 7 uur leesmis voor de overl. fam. Martens-Flos- Zondag: 4e zondag na Driekonin gen. Om 7.30 leesmis voor de paro chie; 9 uur hoogmis opgedragen voor de overl. fam. Direks-Derkx; 10.30 leesmis voor Harry Cuppen. Maandag: 7.30 leesmis voor overle den ouders; 8 uur leesmis voor ovérl. ouders. Dinsdag: feest van Maria Licht mis. 7.30 leesmis voor Elizabeth Rein- tjes-de Lauw; 's avonds 7 uur lees mis voor P. Giesen en dochter Mia. Woensdag: 7.30 gesticht jaarget. voor de Eerw. Zuster Jeanne Anna van Rens; 's avonds -7 uur leesmis tot zekere intentie. Donderdag: 7.30 gestichte leesmis voor M. v. d. Bêrg en Johanna v. d. Pas; 's avonds 7 uur leesmis van dankbaarheid. Vrijdag: 730 leesmis voor Elly Loo nen en Elly van Berlo; 's avonds 7 u. leesmis voor Carolina Bouten-Ver- heijen v-w. de buurt. Zaterdag: 8 uur leesmis voor de overl. fam. de Mulder-Hendriks; 's avonds 7 uur leesmis voor Jo van Meijel. Akolieten in de week: 's morgens Peter Weijs; 's avonds Peter van Ber lo. Zondags: 7.30 Jac. Heidens; 9.00 Fr. Voermans, J. Voermans, J. Voermans en M- Janssen; 10.30 Harry en Bert van Hees- Zondag 4e zondag na de Verschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor de parochie, 8.45 leesmis voor Michiel Jeurissen; 10 uur Hoogmis, gesticht jaarg- voor Albert Verheyen en Pe- tronella Peeters en Willem Verheyen; 11.30 leesmis voor Simon Lemmens best. door de buurt. Maandag: 8.00 leesmis voor Hen- ricus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jacques Maessen- Dinsdag: 8.00 weekdienst voor Jo hanna Swinkels-van Doorn. Woensdag: 8.00 jaarg. voor Harry Vergeldt. Donderdag: 10.00 H. Mis voor de levende en overl. leden van de vee verzekering bij het 25-jarig bestaan. Vrijdag: 800 leesmis voor Willem Vollenberg en overl- fam. Zaterdag: 19.30 leesmis voor Simon Lemmens best. door de buurt. PAROCHIEKERK MERSELO Zondag: 4e zondag na de Openba ring des Heren. Zaterdag: 19.00 Avondmis tot int. fam. van Osch. Zondag: 7.30 H. Mis voor Jan Lin- ders; 10 uur Hoogmis voor de paro chie; 11.30 H. Mis voor Gerrit Bors- sen. Maandag. 8.00 gez. H. Mis voor Truus Arts-Hagens. Dinsdag: Maria Lichtmis. 8 uur gez. H. Mis voor Thijs Arts. Woensdag: 8.Ö0 gez. H. Mis voor Johanna van Osch-Janssen. Donderdag: 8.00 best. jgt. voor Hen- drica van Dijck-Hoedemakers. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.30 gez. H. Mis voor hen die geofferd hebben te verzorgen door de schoolkinderen. Zaterdag: 19.00 avondmis tot int. fam. van Dijck-van Rijswijck. Misdienaars: zondag 7.30 H. Verste gen, J. Verstegen; 10.00 Broëren, Pouwels; 11.30 Flinsenberg, Muysers. Door de week en zaterdagavond: Verstegen H. en Verstegen J. RECTORAAT VREDEPEEl Zondag: 4e zondag na Driekonin gen. 7.45 vroegmis tot bijz. int.; 9.30 hoogmis tot int. van de heer Hertsig. Door de week H. Mis 8 uur. Maandag: t.b.i. (Horst). Dinsdag: Maria Lichtmis: 's mor gens geen H. Mis; 19.30 gez. avond mis tot iht. van fam. Claessens-v. d. Weijer. Na de H. Mis Blasius-zegen. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: tot int. van fam.: van Keijsteren-Geurts. Vrijdag: eerste vrijdag: 's morgens geen H. Mis; 19.30 gez. avondmis ter ere van H. Hart tot int. van fam. Hertsig. RECTORAAT HEIDE Zondag: 4e zondag na de Openba ring des Heren- 7.30 leesmis voor Leo nardus Spee en Lamberdina Arts; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: Jan Janssen (Heidse- schoolweg) en Martien Peeters. Misdienaars van de week: Martien Poels en Peter Nellen. Maandag: 7.30 leesmis voor Joost Camps, Dinsdag: Opdracht van de Heer'in de tempel (Maria Lichtmis). Te 7.30 uur leesmis voor Peter van Meijel. Na de H. Mis Blasiuszegen De dienst is in de kerk- Woensdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden Gielens-Stax. Na de H. Mis Blasiuszegen- Donderdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden Giepmans-Kerk- hof. Vr,dag: eerste vrijdag van de maand. Te 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Te 19.30 avondmis voor het rectoraat. Zaterdag: 730 leesmis voor het rec toraat; 19-30 Avondmis voor Maria V ermeulen-Gellings. RECTORAAT VEULEN Zondag: 4e zondag na de Openba ring des Heren. 8 uur 2e zesweken- dienst zal. Piet Janssen; 10 uur Hoog mis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor 'zal. rector J. Geurts (fam. J.). Dinsdag: Opdracht van de Heer in de tempel Maria Lichtmis. Kaarsen zegening. 8 uur leesmis uit dank baarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Lour- des (fam. K.). Woensdag: 8 uur Hoogmis gest. jaargetijde Math. Geurts en beide echtg. Na de H. Mis Blasiuszegen. Donderdag: 8 uur leesmis zal. Mar- tinus Willems. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 8 uur leesmis jgt. overl. ouders Sege- ren-Dirveh. Leonardus de Lauw en Harrie Vergeldt. Zaterdag: Priesterzaterdag. 8 uur H. Mis voor Priesterstudenten; hlalf 8 's avonls 6e zeswekendienst zal. Lambert van Ooi. Lector 31 januari. H. van Rijswijck. Akolieten: Mart. van Staveren. Piet Mulders. Cor Janssen. RECTORAAT" SMAKT Zaterdag 30 jan-: 7 uur avondmis tot int. van fam Wijnhoven-Braun. Zondag: 7.30 H. Mis voor H. Jans sen; 10 uur gez. H. Mis voor Martinus Geurts en Anna Heidens. Elke dag 8-30 H. Mis. Dinsdag: 8.30 voor L. Waps-Ver- weer. Woensdag: 8-30 voor overl. ouders de Haart-Creemers. Donderdag: 8.30 voor Herman Mar tens. Vrijdag: 11.30 Eucharistieviering voor de schooljeugd. Zaterdag: 7 uur avondmis. El domingo proximo a las diez y media Misa con platica y cantos en Castellano en la Ermita de San José en Smakt. El programa radiof-nico "Llamada por la Pafria" en locual muchos de Vds y de sus hijos han participado él domingo pasado, puede ser escuchado en Espana por sus fa- miliares en su radio el lunes el 1- de febrero y el lunes el. 8. de febrero. Tiene el titulo "Espanoles en Holan- da"; tiempo: cada vez desde las diez y media; onda: onda corta 25,09 49,30 y 49,83 metros. El martes el dia 26 de enero a las siete de la noche reuni-n de la subcomisión de los Es panoles en la Clockert. El primer y el tercer jueves del mes todos Vds pueden consultar en la Clockert a un asistente social que habla castellano y sabe avisarles en sus problemas sociales personales. Hasta la vista el domingo proximo después de la Misa en Smakt. Kleur voor 'h fijne prijs Onze speciaalzaak biedt u nog meer dan grote keus, perfecte kwaliteit en verregaande service. Let goed op onze interessante prijzen voor kleurentelevisie en voor al op onze hoge inruilbedragen. Wacht niet langer. Koop nul Philips kleurentelevlsle-onivanger mei 66 cm. beeldbuis. Geschikt voor ontvangst van de nederlandse en duitse kleuren- en zwart/ witultzendlngeni Eenvoudige zenderkeuze d.m.v. druktoetsen. Vanaf 2295,- TT omdat de jonge mens een waardevolle opleiding ontvangt, omdat de zieke mensen hulp nodig heb ben, omdat het fijn is daadwerkelijk in het belang van de volksgezondheid mee te kunnen werken. geriatrische inrichting te Venray Als u 17 jaar bent en drie jaar voortgezet algemeen onderwijs heeft genoten, dan kunt u deze opleiding gaan volgen Waaruit bestaat deze opleiding dan wel? De opleiding omvat een theore tisch en een praktisch gedeelte. De theorie omvat de volgende vakken zorg voor de zieke mens, kennis van de zieke mens, algemene en sociale vorming. Het praktische gedeelte houdt natuur lijk inde verzorging van onze patiënten. Bent u geïnteresseerd in onze opleiding, die 1 maart 1971 begint? Schrijf eens briefje of maak een af spraak voor een persoonlijk onderhoud met de waarnemend directrice, zr. Aldegonda, Leunseweg 1 te Venray, tel. (04780) 2337.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14