Kerkelijke Diensten ffiSSE VAM0S A VER in \ym DAMMEN V redeskerk Venray s.v.v. NIEUWS S.V.V. JEUGD TAFELTENNIS van 24 tot en met 30 januari GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY Zondag 24 jan. 10.30 uur in de Le vensschool, Bevrijdingsweg 2a: een eucharistische tafelviering met als centraal thema: samen-leven. Celebrant is: Fr. Meijer. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan J. Verdonschot Grote Markt 5 - Tel. 1882 Zaterdag: 19:00 nederlandse hoog mis, int. mevr. Berents-Egelmeers vwg. de Oranjestraat. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. Leo nard van Dijck en echtgenote Johan na Jenniskens en zoon Antoon als stichting; 9.30 gregoriaanse hoogmis voor de parochie; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Sjeng Janssen; 18.00 u. gelezen mis, int. Hein Thoone en overl. ouders. Maandag; 730 Willem Loonen en Elisabeth van Heyster; 8.15 intentie Handboogschütterij „Diana"; 9.00 uur overl. ouders Verstraelenvan Meijel; 19.00 Maria van Bergen-van Gestel, Dinsdag: 7.30 mevr. Kleuskens- Achten; 8.15 C. Lagerberg, echtgeno te en ouders als stichting; 9.00 Theo- dorus Pouwels; 19.00 Theodorus Sie- bers en wederzijdse ouders. Woensdag: 7.30 Antoon van Osch: 8.15 Herman Coopmans en ouders als stichting; 9.00 Jan van de Beu ker.; 19.00 mevr. Franssen-Rutten. Donderdag; 7.30 Jozef Steegmans en echtg.; 8.15 Th. Camps-Verhoeven 9.00 t.e.v. de H. Gerardus. Vrijdag: 7.30 gez. Janssen en fam.; 8.15 Joh. Hendr H. Oudenhoven als stichting; 9.00 Francisca H. van den Munckhof; 19.00 Catharina Drenth- Borgman. Zaterdag: 7.30 tot zekere intentie; 8.15 Th. Droessen, Elisabeth Poels en dochter Anna als stichting; 9.00 gez. Janssen en fam.; 19.00 mevr. Berents- Egelmeers vwg. de Oranjestraat. Akolieten: Zaterdag 23 jan.: 19 uur Jos Lau- rensse en Ad Verbeek. Zondag 24 jan.: 8 uur Willy Jans sen en Tonny Janssen; 9.30 Wim Kre- mer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Paul v. d. Heuvel en Martin Cuppen. Misdienaars: Zondag: 18 uur Roland Michels en Willy van de Vorle. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Peter Janssen en Willy Rongen; 8.15 Marcel Jeurissen en Hans Martens; 19.00 Jackie Oudenhoven en Godfried Hendricx. Donderdag, vrijdag, zaterdag; 7,30 Tonny Jakobs en Thom. Verleg; 8.15 Adje van Houdt en Frans-Jan van Gerven. Vrijdag; 19.00 Marie Pelzer en Jan Creemers. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Kapelaan W. Kohier Zaterdag 23 januari: 18.30 zingt het meisjeskoor de Mis „Aarde en Adem" met muzikale begeleiding. Zondag: 3e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoog mis 10.15; 18.00 avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 15.00 gez. H. Mis waar onder huwelijkssluiting van het bruidspaar Cuppen-Sedee; 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededeling: Zaterdagavond 23 januari a.s. 18.30 uur avondmis. Deze mis wordt ge zongen door het meisjeskoor, onder leiding van de heer Buys. Het koor zingt, met muzikale begeleiding, de Mis „Aarde en Adem". Mis intenties Zaterdag: 18.30 Harrie Lenssen. Zondag: 7.30 parochie; 9,00 Jacoba v. d. Munckhof-v. d. Winkel en zoon Arie; 10.15 Gerardus Peters en Elisa beth Derks; 11.45 overl. ouders van der Goor-Peeters; 18.00 Theodorus Hoedemakers. Maandag: 7.45 tot zekere intentie; 8.30 uit dankbaarheid; 9.00 Jan van Cuyck en Johanna Verhoeven; 19.00 Martinus Lenssen en overl. kinderen. Dinsdag: 7.45 beterschap van een zieke; 8.30 Johannes Wijnhoven; 19.00 uit dankbaarheid. Woensdag: 7.45 voor goede gene zing; 8.30 Martinus #Hoedemakers; 9.00 Jan van Cuyck en Johanna Ver hoeven; 19.00 Louis Pouwels (van de buurt). Donderdag: 7.45 tot zekere intentie; 8.30 Elisabeth Wijnhoven-Roelofs; 9.00 Victor Asselberghs; 17.00 Wil helmus van Bakel. Vrijdag: 7.45 voor de vader van Pater Nuyens; 8.30 Gertruda Potten; 9.00 Jan van Cuyck en Johanna Ver hoeven; 19.00 gezinsmis, Victor As- selbergs. Zaterdag: 7.45 voor goede genezing; 8.30 levende leden van de Francis caanse Missiebond; 15.00 huwelijk Cuppen-Sedee. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Frans en Peter Bo- nants. Zondag: 7.30 Luc en Marco Pop; 9.00 Carlo Feller en Victor Pop; 10.15 Geert Philipsen en John Bonants; 11.45 Bert Janssen en Jan Schelle- kens. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Peter Claessens en Frans Jeuken. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Hans van de Bekerom en Wolter Blaaupot; 19.00 Ralph Reynders en Marco Cornelissen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Maurice en Richard Janssen; 19.00 Ronny Clevers en Walter Blaaupot. Zaterdag: 15.00 (huwelijk) Johnny Janssen en Ronny Clevers. «sqypt* Derde zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Antonia Dommeck-Paulussen (liederen gezongen samen met het dameskoor). Zondag: 8.00 leesmis voor vader en kinderen en overl. moeder; 9.00 lees mis voor overl. fam. Clephas-Han- nen (liederen gezongen samen met het kinderkoor); 10.00 hoogmis voor overl. Maria Evers-Clevers (heren koor); 11.30 leesmis voor overl. ouders Bouteri-van Megen; 18.30 avondmis voor overl. ouders Aben-Baeten. Maandag: Feest van de H. Apostel Paulus en einde van de internationale bidweek. 8.00 leesmis voor een over ledene; 19.00 avondmis voor overl. ouders Hendriks-Seijkens. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de zie len in het vagevuur (B.); 19.00 avond mis voor overl. Antonia Janssen-San- ders. Woensdag: 8.00 leesmis voor alle overleden parochianen; 19.00 avond mis voor overl. Johanna Driessen- Duijkers. Donderdag: 8.00 leesmis voor de gelovige zielen; 19.00 avondmis voor overl. moeder Hazen-van Eijk. Vrijdag: 8.00 leesmis tot zekere in tentie (V.-; 19.00 avondmis als jaar getijde voor overl. Wilhelmina van Dijck-Reijnen. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. moeder en familieleden; 19.00 avond mis voor overl. Gertruda van Hoof- Hoex. Deze avondmis wordt weer ge zongen door het jongerenkoor met muziek van het orkest van de per soneelsvereniging van Rank Xerox. Gezongen wordt de bekende „Em mausmis" zodat allen kunnen mee zingen. Misdienaarslijst van 24 - 30 jan.: Zondag: 800 M Dicker, G Ewals; 900 Fr. Assen, H. van Hooft; 10 uur M. v. d. Bekerom, G. Raaymakers en H. Rijbroek; 11.30 H. Mertens, T. Raaymakers; 18.30 J. Vollenberg, J. Versteegen. Week 18.00 T. Raaymakers T. van Vegchel; 19.00 H. Peeters, J. Verstee gen. Week 2: 8.00 G. Ewals, M. Dicker. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de West singel om half tien. Predikant is de Weleerw. Heer Keers. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Bliterswijck wordt geen dienst gehouden. Zaterdagavond om 7 uur leesmis voor Pastoor Vostermans. Zondag: 3e zondag na Driekonin gen. Om 7.30 leesmis voor de paro chie; 9 uur hoogmis voor Hendrik van Soest, echtgenote en dochter Lena; 10.30 leesmis voor Elizabeth Janssen-Jenniskens. Maandag: 7.30 leesmis voor Jo van Meijel; 8 uur leesmis voor Peter As selberghs. Dinsdag: 7.30 leesmis voor Jos Croijmans, echtgenote en M. Croij- mans; 's avonds 7 uur leesmis voor Carolina Bouten-Verheijen v.w. de buurt. Woensdag: 7.30 leesmis voor de overl. fam. de Mulder-Hendriks; 's avonds 7 uur leesmis voor Theo dora Martens-Heesen. Donderdag: 7.30 gestichte leesmis voor Peter Ant. Smits en Petronella Claessens; 's avonds 7 uur leesmis voor Gertruda Jenniskens-Droesen. Vrijdag: 7.30 gestichte leesmis voor Johanna 'en Catharina Goemans; 's avonds 7 uur leesmis voor Gerrit Camps. Zaterdag: 8 uur leesmis tot intentie van de fam. Verschuuren-Goumans; avonds 7 uur leesmis voor de overl. fam. Martens-Flos. Akolieten in de week: 's morgens Aloys van Hees; 's avonds Robby Beckers. Zondags: 7.30 P. en L. Reintjes; 9.00 M. Koch, Th. Stevens, Ton Cornelis sen en M. van Vegchel; 10.30 Bert en H. van Hees. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 jaard. Wilhelmina Teuws-Teeuwen; 10.00 hoogmis jrd. Johannes Gommans. Maandag: 8.00 leesmis voor over ledenen (H.). Dinsdag: 8.00 leesmis Jan Custers, Wilhelmina Vergeld en Bernard Cus ters. Woensdag: 8.00 leesmis voor over ledenen (D.). Donderdag: 8.00 leesmis Mart. Voermans. Vrijdag: 8.00 t.e.v. St. Machutus. Zaterdag: 8.00 t.e.v. O.L. Vrouw; 19.00 avondmis voor Bernardina en Johannes Verwaaijen. 3e zondag na de Openbaring des Heren. 8.30 uur Mechtilda Kessels- Swemers; 10 uur hoogmis, jaardienst overleden fam. Lemmens-Poels. Maandag: 8.30 uur H. Mis veor de levende en overleden leden van de handboogschutterij St. Anna. Dinsdag: 8 uuu gest. gez. jrd. voor overleden fam. van Heijster. Woensdag: 8.45 uur Mar. Reijn- ders en Petr. Kleuskens-Verheijen. Donderdag: 8 u Antoon Verheijen. Vrijdag: 8 uur gest. gez. jrd. Pas toor van den Berg. Zaterdag: 19 uur Johan Camps. •PAROCHIE CASTENRAY Week van 23 - 30 januari. Misdienaars: Henk en Willie Duy- kers; Theo Duykers en Peter Ram- bags. Akolieten: Jos Kunen, L.'en P. Rambags. Zaterdag: 19.00 uit dankbaarheid (RO. Zondag: 3e zondag na de Openba ring des Heren. 8.00 overl. fam. Goo- ren-Dinghs; 10.00 voor hereniging der kerken. Maandag: 8.00 zlg. Antoon en Louis Roelofs. Dinsdag: 8.00 zlg. Willem Classens. Woensdag: 8.00 gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 overl. fam. Ver- hoeven-Houben. Vrijdag: 8.00 zlg. Josephina Sey- kens-Collin. Zaterdag: 8.00 t.e.v. O.L. Vrouw (int. offeraars). RECTORAAT VEULEN Zondag: 3e zondag van het jaar. Sluiting internationale bidweek'Voor de eenheid. 8 uur le zeswekendienst voor zaliger Piet Janssen; 10 uur de hoogmis voor zaliger Hub van Rijs- wijck en echtgenote. Maandag: 8 uur leesmis voor zal Wilhelmus Classens. Dinsdag: 8 uur leesmis tot bijzon dere intentie voor een zieke (fam. H. Woensdag: 8 uur leesmis voor zal Leonardus de Lauw. Donderdag: 8 uur leesmis voor za Martinus Willems (fam. D.) Vrijdag: 8 uur leesmis voor overl. ouders van Wylick-Engelen. Zaterdagavond: 7.30 uur 5e zes wekendienst voor zal. Lambert van Ooi. Lector: 24 jan. Ger. Reintjes. Akkolieten: Jan Geelen, Harry Verhoeven en Mattie Kunen. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 3e zondag na deVerschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor de parochie; 8.45 leesmis voor Anna Janssen-Heiligers; 10.00 Hoogmis Simon Lemmens best. door het kerk bestuur; 11.30 jongerenmis. Maandag: 8.00 maandd. voor Peter van Gellecum. Dinsdag: 8.00 weekdienst voor Jo hanna Swinkels(van Doorn. Woensdag: 8.00 leesmis voor Harry Stiphout. Donderdag: 8.00 leesmis voor Vic tor Luyten. Vrijdag: 8.00 leesmis voor int. van de fam. Potten-Coopmans; 10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v. d. Hoogenhof-Stiphout. Zaterdag: 19.30 maandd. voor Jo hanna Swinkels-van Doorn. PAROCHIEKERK MERSELO Zondag: 3e zondag na de Openba ring des Heren. Zaterdag: 19.00 Avondmis tot dank zegging (T.). Zondag 7.30 H. Mis voor Jan Lin- ders; 10.00 Hoogmis voor de parochie; 11.30 gest. leesmis voor Christiaan Klaassen en Jacomina Kusters. Maandag 8.00 gest. jgt. vr. Arts- Jeuken en Gerrits-Arts. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor Truus Arts-Hagens. Woensdag: 8.00 gest. jgt. voor Lam bert Lemmens, Catharina Hoedema kers en kind. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis tot dankzegging tot int. fam. Brands-van Vegchel. Vrijdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jo hannes Lemmens. Zaterdag: 19.00 H. Mis tot dank zegging (v. O.). Misdienaars: zondag: 7.30 Bouten- Wismans; 10.00 Verstegen J.-Verste gen H.; 11.30 Broeren-Pouwels. Door de week en zaterdagavond: Bouten-Wismans. RECTORAAT HEIDE Zondag: 3e zondag na de Openba ring des Heren. 7.30 leesmis voor de overleden Anna Maria Huberta Jans- sen-Michels; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: René Gie- lens en Jan Michels. Misdienaars van de week: Louis en André van Osch. Maandag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Dinsdag: 7.30 leesmis voor Joost Camps. Woensdag: 7.30 leesmis voor Petro nella Centen, echtgenote en Arnoldus Kerkhof en overl. familieleden. Donderdag: 7.30 leesmis voor een overledene. Vrijdag: 7.30 leesmis voor het rec toraat. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rec toraat; 19.30 Avondmis voor een overl. moeder. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 23 jan.: 7 uur avondmis tot int. van fam. Wijnhoven-Braun. Zondag: 3e zondag na Epifanie. 7.30 H. Mis voor H. Janssen; 10 uur hoog mis voor K. Koenen. Maandag: 8.30 H. Mis t.z.i. Dinsdag; 8.30 H. Mis voor zegen in huisgezin. Woensdag: 8.30 H. Mis t.b.i. Donderdag: 8.30 voor verkregen gunsten. Vrijdag: 8.30 H. Mis ter ere van St. Jozef; 11 uur Eucharistieviering én huwelijkssluiting van het bruids paar van Bussel-Botden. Zaterdag; 8.30 H. Mis voor overl. ouders Nooyens; 7 uur avondmis. RECTORAAT VREDEPEEL Derde zondag na Driekongen. 7.45 uur vroegmis tot intentie van de fam. Huys-van Enckevort. 10 uur tot intentie van de internati onale BIDWEEK. Door de week mis om 8 uur. Maandag: tot bijzondere intentie. Dinsdag: tot intentie van de fam. Claessens-van de Weijer. Woensdag; tot bijzondere intentie. Donderdag: tot bijz. intentie, z Vrijdag: tot bijzondere intentie. Zaterdag: 3.30 uur plechtige dank mis tot intentie van dhr. Jan van Beers bij zijn zilveren ambtsjubil. Beers bij z'n zilveren ambtsjubileum. Noticias religiosas para los Espagnoles de Venray y alrededores El domingo proximo a las diez y media en la Ermitta de San José en Smakt Misa con platica y cantos en Castellano. Después de la Misa en el Pelgrimshuis los técnicos de la Ra- diofusora mundial holandese ya es- taran listos para darles a todos Vds la ocasi-n de saludar a sus familia- res en Espana. Espero que todos y especialmente los hij os estaran pre- sentes el domingo proximo para a- provechar de esta ocasión. Este pro- grama „Espanoles en Holanda" pue- den escuchar sus familiare en Espa na el lunes el dia 1 de febrero y el lunes el dia 8 de febrero a las diez y media de la noche en onda corta 25,09 - 49,30 y 49,83 metros. Si aharo ya avisen con una tarjeta a sus fa- miliares en Espana que en esta fe- chas pueden escuchar las vivas voces de sus queridos,seran agradecides. Hay servicio de camionetas y co- ches gratis y si necesita servicio es pecial avise a tiempo al padre Juan: 04782 - 346. Vrijdag 22 januari: 19 uur repetitie voor het hele koor. Zaterdag 23 januari: Papieraktie We willen deze keer toch beslist een record breken. Wij kunnen dit niet alleen. Daarom geven we aan diegene die het meeste papier thuis heeft een beloning. Doe allemaal mee Zondag 24 januari: Géén hoogmis De hoogmis van afgelopen zondag was zeer geslaagd. Ga zo door. Maandag 25 januari: 18.45-20.00 u. repetitie 1ste en 2e stem. Dinsdag 26 januari: vanaf 18.45 uur spelavond onder deskundige lei ding Woensdag 27 januari: volgens afspr. Hier nog enkele punten om goed te onthouden: 1. Zorg dat op iedere repetitie ie dereen aanwezig is. 2. Zorg dat op iedere repetitie ie dereen op tijd is. Dit alles natuurlijk ook voor onze tenoren, en bassen. Willen jullie er nu alvast aan denken dat we op 5 februari onze traditionele carnavals avond houden. Ook dit moet weer 'n groot feest worden Programma voor zondag 24-l-'70 Venray 1 Geleen 1 2.30 uur HBSV 2 Venray 2 12 uur Venray 3 Sportcl. Ireene 3 12 uur Venray 5 FVV 1 12 uur Ook bestaat er dit jaar weer gele genheid om deel te nemen aan de clubcompetitie, zowel in de A-klasse voor ervaren rijders, als in de B- klasse voor beginners, MAC-Rooy telt momenteel 70 le den. Aspirant-rijders kunnen zich als lid opgeven bij het secretariaat Oranjestraat 12 te Venray. Contribu tie 10 per jaar. Leden krijgen een korting op de inschrijfgelden bij de eigen ritten. Verder worden zij re gelmatig op de hoogte gehouden van het clubnieuws en de agenda van de ritten in de omgeving van Venray. De wedstrijden afgelopen zaterdag werden afgelast. Voor eventuele wedstrijden op a.s. zaterdag raad plege men de opstellingen. De clubmorgen is zondag voor de B en C spelers. A.s. zaterdagmorgen weer trainirig voor de D-spelers om 11 uur en om 2 uur voor de A B en C-spelers. Hedenavond geen clubavond i.v.m. de dropping van de A-spelers. Start om 7 uur vanaf het Lyceum aan de Leunseweg. Natuurlijk wordt het laat. Zeg dat thuis even. W. van de Voorn, Oranjestraat 32 heeft nog een paar praktisch nieuwe voetbalschoenen maat 10. Wandelralley: Voor de B C en D-spelers is er op zaterdag 30 januari waarschijnlijk 'n wandelralley. Start om 1.30 uur van af het clubgebouw. Raadpleeg de mededelingen van volgende week. Vakantie A-spelers: Ook voor hen zijn we met planen bezig. Het waarschijnlijke doel is Zwitserland of Oostenrijk. De datum is afhankelijk van de jongens die er meegaan. Voel je er iets voor, neem dan contact op met A. van Bergen en geef je bij hem op. J. Janssen ere-voorzitter van MAC-ROOY Op de afgelopen jaarvergadering van de motor- en automobielclub ,Rooy" is de heer J. Jansen door het bestuur en leden benoemd tot ere voorzitter van deze vereniging. Dit gebeurde bij zijn afscheid als voor zitter, welke functie hij vanaf de op richting van de vereniging in 1964 bekleedde. Tot zijn opvolger werd gekozen de heer A.M.M. Swinkels, Veltumse Kleffen 101 alhier. Tijdens deze vergadering, gehouden in het clublokaal „Vlakwater" werd het bestuur uitgebreid tot 7 perso nen, zodat de samenstelling er nu als volgt uitziet: A. Swinkels voorzitter, P. Janssen secretaris, G. Bom pen ningmeester, Th. Peeters en H. Cree mers wedstrijdsecretariaat, Th. Cre- mers commissaris en Fr. Janssen als commissaris. Het bestuur heeft voor het komend jaar grootse plannen. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de beginners en weinig ervaren rijders uit Venray cn omgeving. Er zullen voor hen speciale ritten met eigen reglement georganiseerd wor den. Voor het jaar 1971 staan er 4 grote auto-rally's op het programma tw. Stuc- en Smeerrit 28 februari Voorjaarsrit 23 mei Elfdorpenrit 228 aug of 5 sept. Peel en Maasrit 14 november. Red Stars 2 - TTC 2 5—5 Red Stars 3 - Blue Stars 4 55 Red Stars 4 - Maasbree 9 91 Red Stars 5 - Hegta 3 73 Red Stars 6 - Armada 8 64 Red Stars 7 - Red Stars 8 64 Seta 8 - Red Stars 9 46 Red Stars 1 - TTC 1 uitgesteld. Red Stars 2 behaalda een moeilijk gelijkspel in hun wedstrijd tegen Te- gelen. Ofschoon de vechtlust er wel in zat konden zijn niet verhinderen dat de jongens uit Tegelen een punt je mee naar huis namen. Bij Red Stars 3 was het in het begin een beetje rommelig doordat een speler niet op tijd kwam opdagen. De stand bleef steeds gelijk opgaan en toen de reserve speler kwam was 'n puntje voldoende voor een gelijk spel. Dit werd behaald en de zege is netjes verdeeld. Voor ons eerste juniorenteam begon de tweede helft van de competitie succesvol. De ruime zege die zij be haalde op het team uit Maasbree is dik en dubbel verdiend. Bij het 5e team, dat vanmiddag te gen Hegelsom 3 speelde, begon de competitieh'elft ook al goed. Na zes partijen was de halve winst reeds behaald en was de stand 5-1. De volgende 4 wedstrijden werden broe derlijk verdeeld, zodat de eindstand 7-3 werd. Opmerkelijk is wel dat dit team na de eerste competitiehelft al boven Red Stars 4 staat. Red Stars 8 was vandaag te gast bij ons zevende. Aanvankelijk was 't een bekeken zaak voor het jzevende. De eerste zes partijen wisten zij in winst om te zetten ofschoon er par tijen bij waren die maar net in drie games werden beslist. Toch kwam het achte zeer goed terug en de vol gende 4 partijen wonnen zij. Het 9e team dat de eerste helft ge wend wqs om met forse uitslagen voor de dag te komen, gaat het nu beslist moeilijker krijgen. Hun eer ste wedstrijd tegen Seta 8 was hier van reeds een bewijs. Met moeite wisten zij tot een overwinning te ko men en wij hopen dat zij zullen door zetten. Programma zaterdag 23 januari: Thuiswedstrijden: Red Stars 1 - DVO 18 uur Red Stars 8 - Seta 6 15 uur Red Stars 9 - Armada 11 15 uur Uitwedstrijden: NOAD 2 - Red Stars 2 Maasbree 8 - Red Stars 3 Hegta 3 - Red Stars 4 Maasbree 9 - Red Stars 5 Seta 5 - Red Stars 6 Armada 9 - Red Stars 7 A.s. zondag 24 januari is er weer centrale training voor de B-groep. Het gaat er eindelijk op lijken, dat de denksport van het dammen, die te lang, en geheel ten onrechte, ir de schaduw van bet schaken heeft gestaan, de aandacht gaat krijgen dit ze verdient. Die veertig saaie eenvormige schij ven op het eentonige honderd-ruiten bord kunnen zich uiterlijk dan moeilijk meten met de interessante vormgeving der schaakstukken. Zo worden de meeste dampatijtjes tus sen vienden en huisgenoten in hoog uit een kwartiertje schuiven en bla zen afgedaan. De ware damspeler! weet wel beter en heeft dat kwartier meermalen nodig ter overdenking! van één zet. Wanneer men eenmaal de fijne knepen van de damsport enigszins' beheerst komt men onherroepelijk in de ban van dit fascinerende spel met' zijn uitgekiende strategische moge lijkheden en zijn wonderlijke combi naties. In het aanbevelenswaardige pris ma-boekje „Dammen met Koeper-j man" beschrijft de voormalige we-! reldkampioen hoe hij door het dam-j spel werd aangetrokken: „In 1936! was ik als student verzot op schaken 1 en oefende regelmatig in Kiev onder leiding van een schaakmeester. Eens, tijdens een toernooi, kwgm mijn tegenstander te laat opdagen en ging ik wat door de speelzalen van onze universiteit ronddwalen. Zo I kwam ik bij kinderen te zitten, die op hun leider wachtten. Vlak na mij kwam een man binnen en begon tot mijn teleurstelling met het opstellen i vanschijven. Ik wilde zachtjes en ongemerkt verdwijnen, maar om dat ik in een rij zat wilde ik eerst een damcombinatie afwachten die de lei- I der opzette. Met grote verbazing zag ik, hoe deze werd opgelost. Alle van buitengeleerde schaakvarianten zou i ik willen prijsgeven om zelf in een partij iets dergelijks te doen. Schijven! Dat was het wat zich van 1 mijn geest meester maakte." De belangrijkste plaats die spelers J als Sij brands en Roozenburg in de wereldtop innemen; de Teleac-cursus die zojuist op de TV werd afgesloten t en het steeds groeiende aantal toer- j nooien in onze provincies en ook op i vele scholen doet de belangstelling voor de echte damsport de laatste j tijd sterk toenemen. Ook de damvereniging in Venray I kan dit goed merken doordat er op haar clubavonden steeds meer nieu- I we gezichten verschijnen. Het is ech- ter jammer, dat de meesten daarvan hun beginsehroom nog moeilijk kun nen overwinnen, doordat zij met nog te weinig goede oefening en ervaring 1 zich willen meten met de clubdam- J Daar is meestal wel een jaartje lid maatschap voor nodig, maar dat moet men er dan voor over hebben. Het is de moeite wel waard! Om aan het verlangen van vele „beginnelingen" tegemoet te komen, zal de Venrayse damvereniging bin nenkort een tweetal instructie-avon den organiseren, namelijk op 1 en 8 februari, waarop alle belangstellen den welkom zijn. Vlak daarna zal een begin worden gemaakt met de tweede ronde van de onderlinge ranglijstcompetitie in twee afdelingen, waaraan dan ook door nieuwe leden ter kennismaking kan worden deelgenomen. Deze ronde zal ongevear 3 maanden duren. Buiten dat kan iedere dammer, jong of oud, eens rustig .een kijkje komen nemen op de clubavonden in zaal Thielen op het Kennedyplein. Op iedere maandagavond worden daar met grote verbetenheid, maar ook in eerlijke vriendschappelijke wedijver heel wat veldslagen op het honderd-ruiten-bord geleverd. Uitslagen gespeelde wedstrijden KennisBeerkens G. 1-1 TijssenJenniskens 2-0 SchildersJanssen Leo 1-1 Beerkens G.Verkoeijen 2-0 NoyensKroh 3-0 ZaalJenniskens 2-0 TijssenJanssen Louis 2-0 PeetersVerkoeijen 0-2 KruijsenVersteegen 0-2 van BommelBeerkens Jan 0-2 ThielenJanssen Theo 2-0 ClaessensSchell 1-1 Beerkens G.Schilders 0-2 HONKBAL Beter laat dan nooit: aan allen nog een voorspoedig 197 en een goe de klassering in de eindstand. Om dit laatste te bereiken zal er dit jaar nog beter gespeeld moeten worden dan vorig jaar, en dat betekent dus ook nog meer trainen. De training begint zaterdag weer en daarbij zijn alle spelers verwacht. Zaterdag is er in Deurne een honk bal-filmavond. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Vanuit Venray vertrekken ook een paar wa gens om 19.30 uur. Alle belangstel lenden moeten om deze tijd bij Grad Vollenberg aan de Langstraat zijn. De training van zaterdag is een uur vervroegd en begint nu dus om uur. Bijeenkomst op het parkeer terrein van het zwembad en hopelijk allen op tijd, want er wordt niet ge wacht op telaatkomers.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14