P0ELS Voor goede aktieve krachten J; THEUWJS Waarde coupon ,De Eeuwige Lente' GEDIPLOMEERDE DAMESKAPSTER Profiteer van deze aanbieding „HET WITTE HUIS" BI MCA 150! T©M§T RAYMAKERS-supermarkt Houthandel Wim Janssen berden-trienekens-blerick venray VERDIEN EEN RIKS! Op ieder tweede paar fantasie panty's, krijgt U een rijksdaalder reductie. HET BETERE BEHANG KOMT VAN VERF BEHANG VAN MIL's KLEDING Maasheseweg 2 - Venray Confectie Kleermakerij Verhuur gelegenheidskleding OVERHEMDEN- REPARATIE Tevens boorden en manchet ten om zelf aan te naaien in voorraad. CLAESSENS Poststraat 8 Venray TE KOOP EIKENHOUTEN BUREAUS vanaf 85, JALOEZIEKASTEN 24 vakken 125, KANTOORDRAAISTOELEN ƒ45,- LADENKASTEN met 40 laden enz. enz. CANJELS Antoniuslaan 15 - 17 Blerick, tel. 04700-20652 Voor al uw AUTOSCHADE goed - goedkoop MATH. HENDRIKS Langstraat 33 - Venray Tel. 1351 KUNSTGEBITTEN- REPARATIES sneller, beter en. goedkoper W. H. LICHTEVELD Venray - Tolstraat 2 Tel. 04780 - 3677 NU OOK ROUWKLEDING VOOR DAMES BIJ J. B U IJ S S E N verhuur gel. kleding SCHOOLSTRAAT 37 VENRAY TELEFOON 1628 Tfrtato- rijwielhandel Groteslraat 26 VOOR UW KOUDE SCHOTELS TELEFOON 3626 Terreinverhardingen Grondwerken WEGENBOUW J.H. VAN DER VORST ASTEN - TEL. 04936-2060 Deze bon geeft recht op 'N REDUCTIE ter waarde van 5.- bij aankoop van uw bruidsboeket BLOEMENMAGAZIJN Schoolstraat 2 Telefoon 1450 - Venray Bij elk brufdstoilet een passend bruidsboeket PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS O# ffe Ruim 800 vrouwelijke patiënten kunnen regelmatig een beroep doen op onze KAPSALON Voor deze modern geoutilleerde afde ling vragen wij een Zij zal worden opgenomen in een team van 4 medewerk(st)ers. Sollicitaties te richten aan de afd. Personeels zaken St. Annalaan 5, Venray. POL. MATRAS 80x190 39.50 POL. MATRAS 80x190 ƒ53.50 POL. MATRAS 90x190 58.50 Tevens deze week op alle andere MATRASSEN 1 0 KORTING Langstraat 13 - Venray - telef. 1230 Een luxe gezinswagen op en top. Maar dan een wagen die - als het moet - Ha 2 m3 vracht kan meenemen. En die een top van 160 heeft. Kortomeen chique verschijning met verrassend veel mogelijkheden. En Simca-service erachte Elke week komen er in boekhandel van den Munckhof nieuwe binnen- en buitenlandse tijdschriften en illus traties binnen. Kom ook eens kijken of er iets voor u bij is. Kijken kost niets. WIJ VRAGEN EEN NET WINKELMEISJE EN EEN MEISJE VOOR ZATERDAGS Maasheseweg 61 - Venray hebben wij afwisselend-veelal eenvoudig, machinaal werk op onze houtwerf in Veltum. Ook agrariërs kunnen des noods voor enkele volle of halve dagen bij ons terecht, hetgeen hun naast hun eigen bedrijfsinkomsten, een goede bijverdienste en bovendien belangrijke voordelen biedt t. a. v. de soc. voorzieningen. Aanmelden dagelijks van 9 tot 12 uur ten kantore van Patersstraat 35 Venray - Telefoon 04780-1034

Peel en Maas | 1971 | | pagina 11