:v s.v.v. jeugd BALANSOPRUIMING 1971 rob van haaren vele aanbiedingen bij deze opruiming s.v.v. nieuws in Uen zwemmen m &H S v.c.r00y LYCEUM '64 s.v. leunen schaken biljarten WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 15 JANUARI 1971 No. 2 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS B DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) SPORT Uitslagen zondag 10 jan.: JVC '31 1—Venray 1 1—4 Alle overige wedstrijden afgelast Op uitnodiging van JVC '31 uit Cuyk speelde Venray 1 aldaar zon dag j.l. een oefenwedstrijd. Op een vrij hard en zeer glad veld hebben de spelers geprobeerd er het beste van te maken. De SVV'ers die met diverse invallers moesten aan treden, hebben 'n alleszins verdien de 41 overwinning behaald op een te zwak spelend JVC. Na 10 min. spelen was het 10 voor Venray. De JVC-doelman die een doelschop naar zijn back wilde plaatsen, die op de rand van het strafschopgebied stond, moest het leer afstaan aan de attente Wim Peeters, die daarna beheerst scoorde. In de 20e min. was het weer Wim Peeters die voor 20 zorgde, nu uit een voorzet van rechts, waaruit hij de bal met een omhaal in de touwen joeg. JVC bracht er nog steeds weinig van terecht. Zonder al te veel moei te wist de Venray-defensie de spaar zame aanvallen op te vangen. Kort voor rust liep J. de Klerk, die overigens achter de aanval oprereer- de, door op een dieptepass en dat betekende 30. Na de rust leek het er op dat JVC wat meer vuur in het spel bracht. In de 5e min. wisten ze de achter stand terug te brengen, tot 3—1. Nadat trainer Basten tijdens de rust H. Voermans had uitgewisseld tegen Jan van Daal, kwam na 10 min. Tiny Verstegen G. Swinkels vervangen. Hierdoor verhuisde Harry Mulders naar het middenveld, waar hlij bij zonder goed uit de bus kwam, maar de aanval verloor toen toch wel sterk aan kracht. Van goed voetbal was overigens zelden sprake, het veld was daar voor veel te glad en hard, waar door de spelers (met te lange noppen onder de schoenen) zich moeilijk op de been konden houden. Harry Mul ders was nog eenmaal dicht bij een doelpunt, maar wilde het te mooi doen. Nadat hij alleen was doorge broken, verzuimde hij te schieten, maar omspeelde ook de JVC-doel man, maar schoo't daarna naast. Wim Peeters zorgde echter nog voor een hattrick door kort voor het einde door te gaan op een diepte pass die hij beheerst over de doel man in het doel lepelde. Als dit spe lertje was rustiger zou gaan spe len minder in de buitenspelval zou tippelen, zou hij zeer zeker beter uit de verf komen. De doelpunten die hij zondag oP zijn naam bracht, wa ren overigens van goed gehalte. De eindstand bleef 41 en was geenszins geflatteerd. Men kan deze wedstrijd jammer genoeg niet zien als een testwedstrijd voor de a.s. competitiewedstrijden. Daarvoor was de tegenstand veel te zwak. De spelers genoten veel te veel vrijheid en waren de Venrayers wat zuiniger met de geboden kansen omsgesprongen, dan zou de uitslag groter zijn geweest. Mogelijk heeft deze wedstrijd de voorhoede wat meer zelfvertrouwen geschonken, al zal wat meer variatie in middenveld en aanval betere resultaten opleve ren. Als de weergoden het toelaten zal a.s. zondag de uitwedstrijd tegen Blerick gespeeld worden en daar zal men over alle linies op heel wat meer tegenstand stuiten. Blerick zal zich zeker willen revancheren op de indertijd in Venray geleden 60 ne derlaag. Beide teams hebben boven dien de punten hard nodig, wat de tegenstand alleen maar zal vergro ten. Hopenlijk zullen de SVV'ers voor zover daar nog sprake van kan zijn in de sterkste formatie kun nen aantreden, want het gaat om de broodnodige „knikkers". Programma zondag 17 januari: Blerick 1Venray 1 2.30 u. Venray 3Megacles 2 2.30 u. Venray 3Montagnards 2 2.30 u. Venray 4Holthees 1 12.00 u. Venray 6Oostrum 1 12.00 u. (terrein Leunseweg) Voor de onderlinge band en voor de gezelligheid gaan wij a.s. zater dag met onze leden en donateurs kienen. Wij hopen dat er zeer velen present zullen zijn in ons clublokaal Manders aan de Maasheseweg. Aan vang 8 uur. Programma zaterdag 16 januari: Panningen AlVenray Al 2.30 u. Belfeldia AlVenray A2 2.30 u. De clubmorgen is zondag voor de A-spelers. A.s. zaterdag is er geen training voor de D-spelers i.v.m. de drop ping 's middags. De vrije training voor A, B en C spelers 's middags om 2.00 uur gaat natuurlijk wel door. Dropping D-spelers. Deze is za terdag 16 januari a.s. We starten om 2.00 uur vanaf het clubgebouw. Breng pen en papier mee, zodat je het een en ander kunt noteren. Dropping B-C spelers. Deze is hedenavond (15 januari). We star ten om 7.00 uur vanaf Lyceum Leun seweg. Breng pen en papier mee. El ke groep wordt vergezeld van een leider, zodat er niemad alleen de prairy hoeft te doorkruisen. Het wordt natuurlijk wel een latertje. Zeg het thuis even. Dropping A-spelers. De defini tieve datum is 22 januari a.s. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het Lyceum, Leunseweg. Zorg voor pen en papier. Ook hier wordt elke groep voorzien van de nodige leiding. Hoe laat we thuis zijn weten we natuur lijk niet van te voren, maar het zal waarschijnlijk wel laat worden. I.v.m. de droppingen op de vrij dagen 15 en 22 januari a.s. is er op deze avond geen clubavond. Kontributie. Natuurlijk zijn er weer achterblijvers bij het betalen van hun kontributie. Jullie krijgen voor het laatst gelegenheid op zon dag 17 januari a.s. van half 11 tot 12 uur in ons clublokaal. Zij die dan niet voldaan hebben, worden geacht geen lid meer te willen blijven. Over een en ander kan men kontakt opne men met J. de Bruyn, Veltumse Kleffen 306. Ouderavond. Deze wordt ge houden op maandagavond 18 januari a.s. aanvang 8.00 uur in zaal „In den Engel". Afgelopen week heeft U waarschijnlijk al bezoek gehad van een van onze leiders, die U uitnodig de op deze avond aanwezig te wil- !ien zijn. Hebt u geen bezoek gehad, dan moet U dit maar toeschrijven aan het groot aantal bezoeken (meer dan 200), dat wij al moesten afleg gen. Wij hopen dan dat U deze me dedeling alsnog als uitnodiging zult willen beschouwen. P.D.V. DE ZWALUW A.s. zondag is het dan eindelijk zo ver en zal onze kampioenendag toch doorgaan. Alvorens het echter zo ver is, zal er nog het een en ander moe ten gebeuren en wel de totale op bouw van de hokken. Wé verwach ten dan ook al degenen die mee wil len werken om precies 1 uur aan de kantine van N.V. Inalfa. U komt toch ook? We rekenen erop! SPIO-NIEUWS A.s. zondag vertrekken we naar zwembad De Apollohal te Melick. Vertrek vanaf Henseniusplein om 15.45 uur precies. Begeleiders: G. Plugge sr. en J. Philipsen sr. In de opstelling zijn 5 veranderin gen ontstaan en wel als volgt: 100 m vrije slag meisjes o. 12 jr.: Riny Philipsen in plaats van Anke van Loo. 50 m. vrije slag o. 10 jr.: Riny Philipsen in plaats van Anke van Loo. 50 m. vrije slag o. 10 jaar jongens: Marco Cremers. 100 m schoolslag jongens o. 16 jr.: Wim Cremers in plaats van C. v. d. Vlasakker. Het eerste herenteam van VC Rooy heeft de inhaalwedstrijd in Weert tegen VSW niet tot een goed einde kunnen brengen. Hoewel het krachtsverschil zeer klein was, werden de Venrayse vol leyballers met een 30 nederlaag naar huis gestuurd. In al de sets ging het goed tegen elkaar op, maar VSW toonde zich in de beslissende fasen iets sterker. Met 15-12, 15-13 en nogmaels 15-12 kwam het einde van deze wedstrijd, die niet be paald onder sterke leiding werd ge speeld. Het 2e herenteam was eveneens in Weert om het op te nemen tegen SVC uit Stramproy. De VC Rooy-re- serves brachten het er beter af dan hun clubgenoten. Met 13 werd SVC geklopt, met de setstanden van 10—15 11—15 15—11 en 6—15. Twee kostbare punten voor VC Rooy 2. De overige teams waren nog vrij van competitie. Het heren-aspirantenteam nam zondag deel aan de clubkampioen schappen van district 23. De VC Rooy-jongens hebben zich daar bijzonder goed geweerd, goed volleybal, een voorbeeldige team geest en enorme vechtlust, zorgden ervoor dat zij op een eervolle derde plaats eindigden. Programma zaterdag 16 januari: H. VCT—VC Rooy 2 17.00 u. D. Valuas 2VC Rooy 2 18.00 u. H. RevocVC Rooy 3 19.00 u. D. VC Rooy 3—Swift 4 16.00 u. H. Peel PushVC Rooy 4 17.00 u. D. Tupos—VC Rooy 1 20.00 u. H. HovocVC Rooy 1 19.00 u. Deze week ondanks een com petitieloos weekend weer eens een keer groot nieuws van het front. In deze kolom treft U heet van de naald lofzangen aan op onze ju nioren en aspiranten die op de zon dag j.l. georganiseerde districtsclub- kampioenschappen voor daverende successen zorgden. Het eerste hel dendicht heeft betrekking op de glo rieuze prestaties van onze aspiran ten in de arena van Tegelen; het werd geleverd door een van onze mini-matadoren. Met dank aan de chauffeurs die ons veilig en wel in Tegelen hadden afgezet, maakten wij ons klaar voor de eerste wedstrijd tegen Tevok. Gepakt en gezakt aanwezig in de zaal bleek dat er geen ballen wa ren (chauvenistisch zijn we niet, maar dat zou Lyceum in eigen toer nooi niet overkomen!). Na drie kwartier verveeld wachten waren ze d'r en kon de wedstrijd beginnen, niet echter alvorens bij de warming- up een van onze spelers sneuvelde, tot meerdere eer en glorie van club; hij had zijn meester gevonden in de bok waarop de scheidsrechter het duel zou leiden. Met een verstuikte enkel werd hij afgevoerd. De sterkste tegenstander, Tevok, werd verslagen. Het werd een over winning in twee sets (15-8 15-11). Het volgende slachtoffer meldde zich al gauw heel enthousiast en werd even enthousiast van het veld ge speeld: Lyceum Tupos 20 (15-8 153). En daarmee waren we in de halve finale aangeland. Daar pro beerde plaatsgenoot VC Rooy ons de weg naar de finale te versperren. Ze kregen de kous op de kop (een spe ler zelfs de bal op z'n kop) en dro pen af na een 20 nederlaag: 15-9 15-8. Hovoc versloeg ondertussen (on verwacht) Tevok en werd zodoende de andere finalist. Slechte herinne ringen hadden we aan deze ploeg, want verleden jaar werd een neder laag. We kwamen met 71 achter en vreesden het ergste. Maar een time-out, aangevraagd door onze coach hulde aan hem bracht ons over de inzinking heen en weer galoos drukten we door: 158. Toen was het bekeken. Hovoc kwam in de tweede set nog terug tot 118, maar toen kenden we geen pardon meer: 1512. Zo zeker waren wij van de overwinning dat ons beste kanon zich verorloofde om met zijn op slag de tribune schoon te vegen. Compleet met beker gingen we naar huis; met zes man in de D Tevreden. De Lyceum-junioren waren even eens op oorlogspad, zij hadden hun werkterrein gevonden in Venray, op vertrouwde grond. Tegenstanders: VCT en Tupos. Eerstgenoemde viel al direkt door de mand, want al di- rekt in de eerste wedstrijd werden de Tegelenaren volledig overspeeld en aangezien ook Tupos.korte met ten maakte, was voor hen alles al afgelopen toen het in feite allemaal pas echt begon. Lyceum en Tupos (met twee hoofdklassers in de gele deren) betwistten elkaar de eer van de eerste plaats in de poule. In een spannend en stevig gevecht won Ly ceum op punten, het betere setge middelde gaf de doorslag en Tevok kon zich gereed gaan maken om al thans de eer te redden tegen een overmachtig Lyceum '64. Dat was de verwachting. De realiteit was an ders, want een vurig spelend Tevok stelde de junioren nog voor grote problemen. Met de hakken over de sloot konden ze het redden: twee maal minimale setwinst. Tupos ging intussen vrij onver wacht af in het duel tegen, alweer, Hovoc, dat de Horstenaren in drie sets uiteindelijk de winst bracht. Oude rivalen ontmoetten elkaar der halve in de finale. Erg goed spelend was h'et Lyceum zowel aanvallend als verdedigend enorm op dreef, dat de winst bewerkstelligde, al was het dan pas in de derde set. Want Hovoc gaf niet op en knokte werkelijk tot het laatste punt. Maar de kanonnen aan Lyceum-zijde waren in stelling gebracht en, wat wel zo belangrijk is: ze kregen een pracht aanvoer munitie. Steeds beuken deed Hovoc uiteindelijk zwichten: 21. De Lyceum-junioren en aspiranten dus districtskampioen! Dat geeft weer recht op deelname aan het toernooi met enkele andeer distric ten, waarvan de winnaar wederom naar het nationale kampioenschap mag vertrekken. We zijn benieuwd wat het dt jaar wordt! Zaterdag wederom copetitie-dag. Programma: 16.00 u. LyceumPatrick 18.00 u. Valuas 3Lyceum 3 20.00 u. Valuas 2Lyceum 2 A.s. dinsdagavond 19 januari 1971 wordt in de kantine van het sport park een meeting gehouden van alle leden, veteranen, senioren en A- jeugd. In het belang van U zelf dringen wij er op aan deze avond aanwezig te zijn. Hebt u problemen of vragen be treffende de vereniging dan verzoe ken wij U deze vooraf schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Aanvang 20.00 uur. Reserveer vooral ook zaterdag 30 januari a.s. (aanvang omstreeks 20.11 uur in caf' Martens) in passen de kleding. Indien U enig idee hebt deze avond op een of andere manier luister bij te zetten, bent U van harte welkom. Deze avond is toegankelijk voor alle leden veteranen, senioren A jeugd en niet spelende leden (bestuur, elftal leiders trainer, jeugdleiders en kon tributie betalende supporters). Allen vergezeld van echtgenote verloofde en/of vriendin. Stand van de H.H.C. na de eerste helft: Groep 1: W. Jeuken 9 9 J. Verhaegh 9 6V2 M. Termote 9 6 P. Rouvroye 9 5V« K. Lundahl 9 5V2 Ir. W. Rambags 9 3 J. de Wit 9 3 Mevr. L. Spee-Dorn 9 3 Drs. P. Berkers 9 2 J. Beekmans 9 Vit Groep 2: H. Derks 8 6V* A. Vermeulen 8 6 J. Vissenberg 7 4Va G. Breukers 8 3V* J. Kok 7 3V» B. Gerrits 4 3 A. Valckx 8 3 A. Moss 6 3 W. Manders 8 1 Groep 3: A. Perry 7 7 H. Coolen 7 6 W. Frederiks 7 3t/t Th. de Brouwer 7 3 Jhr. Th. Serraris 7 2V* R. de Groot 7 2 D. Bergkamp 7 2 L. de Lang-Evertsen 7 1 De wedstrijd WychenVenray 2 is, vanwege de slechte weersomstan digheden, uitgesteld tot 26 januari. De wedstrijd Maasniel 2Venray 1 die op zondag 3 januari te Maas niel werd gespeeld, eindigde in een 26 overwinning voor Venray. De persoonlijke uitslagen zijn: J. NausW. Jeuken 10 H. Vrinzen—J. Peters 10 F. VerlindenP. Rouvroye 01 n»o.J. Verhaegh 01 J. van PoolM. Termote 01 J. ProostenK. Lundahl 01 F. WayenIr. W. Rambags 01 F. DodmandJ. de Wit 01 KON. NED BILJARTBOND Op 7, 8 en 9 januari werd in café J. Verweijen te Cuyk gestreden om het kampioenschap Driebanden A van het district Oost-Brabant van de KNBB. Als ongeslagen kampioen kwam uit de bus Jac. Lucassen van bil jartvereniging HGM uit Leunen. Zonder slag of stoot is dit niet ge gaan, want er werd behoorlijk voor geknokt. Na 4 rondes stonden J. Lu cassen, J. Lit j ens en J. Zeelen ge zamenlijk aan kop met 8 matchpun- ten en het gemiddelde was boven de 0.600. In de 5e ronde verloor J. Zee len van J. Lucassen met 1 car. In de 7e ronde kwam de partij tussen J. Litjens en J. Zeelen. Wederom ver loor Zeelen, nu met 2 car. De finale moest de beslissing brengen. Hierin toonde Jac. Lucassen zich de sterk ste en won de partij in 47 beurten. De kortste partij kwam op naam van J. Litjens n.l. 30 car. in 30 beur ten. De hoogste serie kwam op naam van J. Zeelen met 7. J. Lucassen werd na het behalen van dit kampioenschap gehuldigd en mocht vele gelukwensen in ont vangst nemen. Hieronder volgt de einduitslag met resp. algemeen gemiddelde en match- punten: 1. J. Zeelen HGM 0.614 12 2. J. Litjens, Schepper 0.633 10 3. J. Zeelen 0.658 8 4. A. Zeelen 0.502 4 5. P. Linders VOP 0.456 4 6. A. v. Tienen 0.416 2 7. J. Jacobs HGM 0.371 2 Op 14, 15 en 16 januari wordt het kampioenschap gespeeld van de 1ste klasse bij H. Peeters, Spoorstraat 34, Boxmeer. De deelnemers zijn: J. Gie- zen uit Wanroy, J. de Lange, Over- loon, J. Zeelen uit Cuyk, A. v. Tie nen uit Rijke voort. Partij lengte is 200 caramboles. Het gemiddelde ligt tussen 4.50 - 7.00. V.B.B. Uitslagen A klas: HGM 1—BCY 1 2—6 Ons Genoegen 1-De Burggraaf 1 62 VOP 1—HGM 1 8—0 BCY 1—KOT 4—4 Stand: VOP 1 12—70 De Burggraaf 1 1254 OBK 1 11—48 HGM 1 12—45 Ons Genoegen 1 1244 KOT 12—43 BCY 1 12—37 De Pomerans 1 1135 Uitslagen B klas: Ons Genoegen 2De Burggr. 2 64 HGL 1—Los Band 1 10—0 De Pomerans 2VOP 2 46 Biljartte 1—OBK 2 6—4 Los Band 1De Burggraaf 2 82 OPM 1—HGL 1 4—6 Stand: Biljartic 1 1489 HGL 1 15—86 VOP 2 1481 De Pomerans 2 1370 OPM 1 14—69 Ons Genoegen 2 1464 OBK 2 13—63 Los Band 1 1457 De Burggraaf 2 1341 De Pomerans 2 winstpunten in min dering. Uitslagen C-klas: BCY 3—OBK 3 6—4 Biljartic 2—HGM 2 6—4 HGL 2—BCY 2 0—10 Stand: Biljartic 2 1268 De Pomerans 3 1164 BCY 2 11—63 HGL 2 12—59 HGM 2 11—58 OBK 3 12—57 BCY 3 11—50 HGM 3 12-41 K. Jacobs evenaarde het record kortste partij van dit seizoen: 4 beurten gem. 13.25. Eveneens goede partijen speelden M. Arts 6 beurten 10.16; J. Driessen 8 beurten 6.62; J. Driessen 10 beurten 5.30; G. van As ten 11 beurten 13.63; J. Asselberghs 11 beurfen 3.18; P. Martens 12 beur ten 6.25; P. Volleberg 10 beurten 35.90; G. van Asten 14 beurten 10.71, H. v. d. Laar 13 beurten 12.46, K. Ja cobs 11 beurten 4.81 en C. Vermeu len 15 beurten 2.33. DAT BETEKEND VOORDELIG KOPEN MM! COUPONS GORDIJNEN EN VITRAGES COUPONS IN VLOERBEDEKKINGEN MEUBELEN Waaronder BANKSTELLEN HUIS KAMERS - SLAAPKAMERS - BEDDEN - DEKENS TE VEEL OM OP TE NOEMEN. KOM EVEN KIJKEN, WANT U KRIJGT OOK NOG DUBBELE ZEGELS OP DE KOOP TOE

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5