MINI, MINI, MINI-prijzen MAXI, MAXI, MAXI-koopjes VAN OPBERGEN vlot jong meisje EBBERINK - TEXTIEL 2e conciërge Een jonge electriciën EEN WERKSTER AMAK NEDERLAND N.V. a. s. Zaterdag DANSEN a.s. ZONDAG DANSEN Stenotypisten Administratief assistente Ponstypiste Operatrice (getrouwde) dame AFWASKRACHT assistent - accountants assistent-accountant Winter-opruiming 1971 De Textielbeurs - Poststraat Carnavalsstoffen De Textielbeurs - Poststraat Dames gevraagd Schoonmaakbedrijf De Lelie een A.Y. O-leerkracht in zaal van de Putten - Deurne in onze grandioze balansopruiming. Nu niet meer praten over B.T.W., inflatie, lonen efc. maar alleen over de ongelooflijk lage prijzen van onze vele, vele, koopjes. Nu bij ons kopen betekent voor U winst. Onze etalages zitten weer maxi-vol koopjes I I I Uw speciale aandacht vragen wij voor de mini- prijzen van oersterke kinderpantalons, warme dames heren en kindertruien en vesten, en natuurlijk voor onze coupons, maar dat wist U natuurlijk al lang. Ook U gaat in deze opruiming natuurlijk met maxi- spoed naar de nfini-prijs koopjes bij GROTESTRAAT 24 Wij zoeken voor onze centrale steno-type-kamer voor onze afdeling magazijnen en transport voor ons opleidings instituut voor verple- gendèn en verzorgenden „Den Hoebert" Dames met een algemene ontwikkeling op Mulo- Mavo-niveau en kennis van typen nodigen wij uit te solliciteren Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen kunnen gericht worden aan de afdeling Personeelszaken Stationsweg 46, Venray, Tel. 04780 - 3344 Toestel 144 PSYCHIATRISCH CENTRUM ST. SERVATIUS VENRAY WELK OF ZICH NOG JONG VOELENDE ZOU VOOR HELE OF HALVE DAGEN ADVIEZEN WILLEN GEVEN Lee - Levi's - Linda-Lu - Bonnie-Bit - Naturana - Camp - Lonneker HOEK MARKTSTRAAT 5 - SCHOOLSTRAAT 3 VE N RA Y - Tel.04780- 1294 Privéadres SCHOOLSTRAAT 3 inalfa is een dynamische, plaatverwerkende in dustrie, met in totaal ca. 700 medewerkers, die voornamelijk optreedt als toeleverancier ten behoeve van de Europeese automobiel industrie, de apparatenbouw en de verwar mingsindustrie. Voor onze electrotechnische werkplaats zoeken wij die in het bezit is van een LTS-diploma plus voort gezette opleiding. Er zijn ruime mogelijkheden voor verdere studie of opleiding. Nadere informaties worden gaarne verstrekt door de afdeling Personeelszaken, tel 04780 - 1743 Maasheseweg 83 - Venray „JERUSALE M" Kath. Scholengemeenschap voor V.W.O. (Gymnasium) en HAVO VENRAY Vraagt voor spoedige indiensttreding die onder meer belast zal wqren met onder houdswerkzaamheden terrejinen en gebouwen. Aangeboden wordt Een prettige werkkring Salariëëring volgens rijksregeling Salaris zonder inhouding premie AOW - AWW Direct ingaande pensioenvorming Gunstige vakantieregeling Sollicitaties te richten aan het bestuur, Eindstraat T0 te Venray. HET ST. ÏUSABETH-ZIEKENHUIS - VENRAY vraagt voor enkele dagen per week een (mnl. of vrl.) Ook 65 -ERS kunnen voor deze funktie in aanmerking komen. Sollicitaties te richten aan het hoofd van de ci viele dienst (telefoon 2222). L. A. BOL REGISTERACCOUNTANT lid N.I.V.R.A. van Sasse van IJsselstraat 2 - Boxmeer vraagt voor zijn kantoor te Boxmeer AANKOMENDE GEVORDERDE Degenen dlie in het bezit zijn, of stu derend zijn voor het praktijkdiploma boekhouden en-of M.B.A.-diploma kunnen voor deze vacature in aanmer king komen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Wij hebben talloze koopjes voor u klaar liggen. Onze etalageruimte is beperkt zodat wij slechts een klein gedeelte kunnen tonen! Maar binnen kunt u volop koopjes halen VOOR CARNAVALSVERENIGINGEN WAGENVERSIERING - GROEPEN e.d. kunnen wij U via onze Groothandel voor de scherpste prijzen alle soorten leveren. INLICHTINGEN Schoonmaakbedrijf „De Lelie" kan nog altijd dames gebruiken, die een inte ressante bijverdienste er bij willen hebben. - Voor 't schoonhouden van industrieën in Oostrum. - Voor het schoonhouden van scholen en kantoren in Venray-kom. Naast een goede beloning biedt Schoonmaak bedrijf De Lelie een goede.sociale verzorging 16 vakantiedagen per jaar 6% vakantietoeslag en natuurlijk kunnen de werktijden in overleg geregeld worden, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor alleen 's morgens of alleen 's avonds. Komt U eens praten met Prinses Marijkestraat 20 - Tel. 1837 L.H.N.O. en M.H.N,0.-school MARIANUM - Venray vraagt voor tijdelijk voor 10 lesuren per week. Ook VRL GE HUWDE LEERKRACHTEN komen in aanm. Brieven zo spoedig mogelijk aan de Schoolleiding, Mgr. Nolensstraat 9 - Venray - Telefoon 1755. Voor het 2 maal per week in de avond-uren schoonhouden van ons kantoor, zoeken wij op korte termijn Aanmelden: dinsdag 19 januari 1971 tussen 2.30-3.30 u. aan ons kantoor Patersstr. 16 Venray Algemeen Makelaars- en Assurantiekantoor Dir. J. Smedema, Makelaar In assurantiën en onr. guederen GENNEP - Pr. Bernhardlaan 12 lid fiabci TEL. 08851 - 2017* b.g.g. 2057 lid nbm - lid nva orkestTHE AFTER FIVE orkestTHE AFTER FIVE

Peel en Maas | 1971 | | pagina 15